Đam MỹHiện Đại

Trúc Mộc Lang Mã

Thể loại: Hiện đại, HE, niên hạ, ngụy huynh đệ, trúc mã, nhẹ nhàng, ấm áp
Số chương: 84 chương chính văn + 3 phiên ngoại

Hai anh em ở với nhau, sinh hoạt thật bình dị. Mặc dù ca ca mong muốn mở một cửa hàng nhưng không thành, sinh hoạt vẫn cứ ấm áp và hạnh phúc trôi qua. Cha mẹ yêu thương, lão mẹ cũng giáo dục con cái rất rốt. Có một gia đình như vậy thật sự là rất hạnh phúc.

“Nhất Kiệt à, con lớn lên tuấn tú thế này, tương lai cũng tìm con dâu xinh đẹp một chút nha.”

Phó Nhất Kiệt gật đầu đồng tình. Nhưng mà nên tìm vợ như thế nào nhỉ?

Editor dò mìn:

Công và thụ không phải anh em ruột, công là con nuôi.

Em trai là công, anh trai là thụ. Phó Nhất Kiệt là công, Phó Khôn là thụ. *Gạch chân in đậm, nhầm công thụ editor vô can*

Không phản công, không hỗ công.

Truyện không ngược đâu, đừng sợ (>ω^)

Nguồn : luulikinh.wordpress.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vu Triết
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0001.mp32020-02-26 09:29
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0002.mp32020-02-26 09:30
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0003.mp32020-02-26 09:30
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0004.mp32020-02-26 09:30
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0005.mp32020-02-26 09:31
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0006.mp32020-02-26 09:31
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0007.mp32020-02-26 09:31
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0008.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0009.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0010.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0011.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0012.mp32020-02-26 09:33
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0013.mp32020-02-26 09:33
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0014.mp32020-02-26 09:33
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0015.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0016.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0017.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0018.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0019.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0020.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0021.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0022.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0023.mp32020-02-26 09:36
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0024.mp32020-02-26 09:36
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0025.mp32020-02-26 09:36
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0026.mp32020-02-26 09:37
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0027.mp32020-02-26 09:37
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0028.mp32020-02-26 09:37
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0029.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0030.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0031.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0032.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0033.mp32020-02-26 09:39
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0034.mp32020-02-26 09:39
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0035.mp32020-02-26 09:39
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0036.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0037.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0038.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0039.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0040.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0041.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0042.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0043.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0044.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0045.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0046.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0047.mp32020-02-26 09:42
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0048.mp32020-02-26 09:42
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0049.mp32020-02-26 09:42
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0050.mp32020-02-26 09:43
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0051.mp32020-02-26 09:44
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0052.mp32020-02-26 09:45
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0053.mp32020-02-26 09:45
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0054.mp32020-02-26 09:45
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0055.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0056.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0057.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0058.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0059.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0060.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0061.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0062.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0063.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0064.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0065.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0066.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0067.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0068.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0069.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0070.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0071.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0072.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0073.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0074.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0075.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0076.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0077.mp32020-02-26 09:51
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0078.mp32020-02-26 09:51
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0079.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0080.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0081.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0082.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0083.mp32020-02-26 09:53
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0084.mp32020-02-26 09:53
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0085.mp32020-02-26 09:53
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0086.mp32020-02-26 09:53
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Từ Sáng Tạo Mật Giáo Bắt Đầu

TiKay

Huyền Học Xưng Bá Hiện Đại

THUYS♥️

Xuyên Thành Vai Ác Đại Lão Mẹ Nó

TiKay

Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ

THUYS♥️

Khuynh Tẫn Triền Miên

TiKay

Trọng Sinh Quốc Dân Ảnh Hậu: Đế Thiếu, Cầu Ẩn Hôn

THUYS♥️

Leave a Reply