Đam MỹHiện Đại

Trúc Mộc Lang Mã

Thể loại: Hiện đại, HE, niên hạ, ngụy huynh đệ, trúc mã, nhẹ nhàng, ấm áp
Số chương: 84 chương chính văn + 3 phiên ngoại

Hai anh em ở với nhau, sinh hoạt thật bình dị. Mặc dù ca ca mong muốn mở một cửa hàng nhưng không thành, sinh hoạt vẫn cứ ấm áp và hạnh phúc trôi qua. Cha mẹ yêu thương, lão mẹ cũng giáo dục con cái rất rốt. Có một gia đình như vậy thật sự là rất hạnh phúc.

“Nhất Kiệt à, con lớn lên tuấn tú thế này, tương lai cũng tìm con dâu xinh đẹp một chút nha.”

Phó Nhất Kiệt gật đầu đồng tình. Nhưng mà nên tìm vợ như thế nào nhỉ?

Editor dò mìn:

Công và thụ không phải anh em ruột, công là con nuôi.

Em trai là công, anh trai là thụ. Phó Nhất Kiệt là công, Phó Khôn là thụ. *Gạch chân in đậm, nhầm công thụ editor vô can*

Không phản công, không hỗ công.

Truyện không ngược đâu, đừng sợ (>ω^)

Nguồn : luulikinh.wordpress.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vu Triết
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0001.mp32020-02-26 09:29
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0002.mp32020-02-26 09:30
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0003.mp32020-02-26 09:30
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0004.mp32020-02-26 09:30
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0005.mp32020-02-26 09:31
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0006.mp32020-02-26 09:31
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0007.mp32020-02-26 09:31
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0008.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0009.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0010.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0011.mp32020-02-26 09:32
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0012.mp32020-02-26 09:33
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0013.mp32020-02-26 09:33
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0014.mp32020-02-26 09:33
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0015.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0016.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0017.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0018.mp32020-02-26 09:34
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0019.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0020.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0021.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0022.mp32020-02-26 09:35
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0023.mp32020-02-26 09:36
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0024.mp32020-02-26 09:36
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0025.mp32020-02-26 09:36
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0026.mp32020-02-26 09:37
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0027.mp32020-02-26 09:37
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0028.mp32020-02-26 09:37
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0029.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0030.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0031.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0032.mp32020-02-26 09:38
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0033.mp32020-02-26 09:39
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0034.mp32020-02-26 09:39
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0035.mp32020-02-26 09:39
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0036.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0037.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0038.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0039.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0040.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0041.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0042.mp32020-02-26 09:40
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0043.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0044.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0045.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0046.mp32020-02-26 09:41
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0047.mp32020-02-26 09:42
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0048.mp32020-02-26 09:42
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0049.mp32020-02-26 09:42
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0050.mp32020-02-26 09:43
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0051.mp32020-02-26 09:44
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0052.mp32020-02-26 09:45
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0053.mp32020-02-26 09:45
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0054.mp32020-02-26 09:45
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0055.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0056.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0057.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0058.mp32020-02-26 09:46
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0059.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0060.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0061.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0062.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0063.mp32020-02-26 09:47
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0064.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0065.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0066.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0067.mp32020-02-26 09:48
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0068.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0069.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0070.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0071.mp32020-02-26 09:49
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0072.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0073.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0074.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0075.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0076.mp32020-02-26 09:50
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0077.mp32020-02-26 09:51
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0078.mp32020-02-26 09:51
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0079.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0080.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0081.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0082.mp32020-02-26 09:52
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0083.mp32020-02-26 09:53
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0084.mp32020-02-26 09:53
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0085.mp32020-02-26 09:53
 • truc-moc-lang-ma-chuong-0086.mp32020-02-26 09:53
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Quân Giáo Sinh

THUYS♥️

Cửa Tiệm Cổ Quái

THUYS♥️

Ta Coi Các Ngươi Như Anh Em [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Hắn Bôn Ta Mà Đến

TiKay

Tổng Tài Đầu Quả Tim Sủng: Nhân Ngư Kiều Thê Manh Manh Đát

TiKay

Mạt Thế Nữ Chủ Khó Làm

TiKay

Leave a Reply