Khoa HuyễnLinh DịNữ CườngVô Hạn Lưu

Tử Vong Lắc Lắc

Uông gia đại tổ nghiệp đều là kinh doanh giấy trát cửa hàng, nói trắng ra là chính là thu người sống tiền, muốn chết người sinh ý, bất quá uông gia giấy trát cửa hàng lại có chút đặc biệt.

Bọn họ chỉ ở đêm khuya khai cửa hàng.

Chỉ thu người chết tiền.

Tiếp đãi khách nhân càng là kỳ quái.

Này đó “Khách nhân” thích điểm mũi chân quá môn……

Uông Hữu tiếp nhận giấy trát cửa hàng sau không có trọng thao tổ nghiệp mà là sửa khai một gian đồ cổ cửa hàng, nguyên bản cho rằng liền phải quá khởi tốt đẹp bình thường tiểu thị dân sinh hoạt, lại phát hiện ngày lành đột nhiên tới rồi đầu.

Đầu tiên là thu được một quyển giảng quỷ chuyện xưa nhật ký, tiếp theo một khối có thể trấn quỷ hung thạch, cuối cùng là một bộ hung tàn giết người di động……

Hiện tại, có thể sống sót phương pháp chỉ có ba cái.

Đọc chỉ nam:

① nữ chủ một con dao giết heo đi thiên hạ ( cũng không

② thần quái khủng bố, vô hạn lưu

③ tự bào chữa, thế giới giả tưởng, không có logic

Tag: Yêu sâu sắc vô hạn lưu ngọt văn sảng văn

Vai chính: Uông Hữu ┃ vai phụ: Không có, không tồn tại ┃ cái khác: Linh dị thần quái, khủng bố, vô hạn lưu

==================

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thực Vật Cự Tháp
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0001.mp32019-08-06 13:13
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0002.mp32019-08-06 13:14
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0003.mp32019-08-06 13:14
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0004.mp32019-08-06 13:14
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0005.mp32019-08-06 13:14
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0006.mp32019-08-06 13:14
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0007.mp32019-08-06 13:14
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0008.mp32019-08-06 13:15
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0009.mp32019-08-06 13:15
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0010.mp32019-08-06 13:15
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0011.mp32019-08-06 13:15
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0012.mp32019-08-06 13:15
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0013.mp32019-08-06 13:15
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0014.mp32019-08-06 13:16
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0015.mp32019-08-06 13:16
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0016.mp32019-08-06 13:16
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0017.mp32019-08-06 13:16
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0018.mp32019-08-06 13:16
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0019.mp32019-08-06 13:16
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0020.mp32019-08-06 13:17
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0021.mp32019-08-06 13:17
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0022.mp32019-08-06 13:17
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0023.mp32019-08-06 13:17
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0024.mp32019-08-06 13:17
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0025.mp32019-08-06 13:17
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0026.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0027.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0028.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0029.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0030.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0031.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0032.mp32019-08-06 13:18
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0033.mp32019-08-06 13:19
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0034.mp32019-08-06 13:19
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0035.mp32019-08-06 13:19
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0036.mp32019-08-06 13:19
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0037.mp32019-08-06 13:19
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0038.mp32019-08-06 13:20
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0039.mp32019-08-06 13:20
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0040.mp32019-08-06 13:20
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0041.mp32019-08-06 13:20
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0042.mp32019-08-06 13:20
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0043.mp32019-08-06 13:20
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0044.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0045.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0046.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0047.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0048.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0049.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0050.mp32019-08-06 13:21
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0051.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0052.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0053.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0054.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0055.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0056.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0057.mp32019-08-06 13:22
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0058.mp32019-08-06 13:23
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0059.mp32019-08-06 13:23
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0060.mp32019-08-06 13:23
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0061.mp32019-08-06 13:23
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0062.mp32019-08-06 13:23
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0063.mp32019-08-06 13:23
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0064.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0065.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0066.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0067.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0068.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0069.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0070.mp32019-08-06 13:24
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0071.mp32019-08-06 13:25
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0072.mp32019-08-06 13:25
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0073.mp32019-08-06 13:25
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0074.mp32019-08-06 13:25
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0075.mp32019-08-06 13:25
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0076.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0077.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0078.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0079.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0080.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0081.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0082.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0083.mp32019-08-06 13:26
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0084.mp32019-08-06 13:27
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0085.mp32019-08-06 13:27
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0086.mp32019-08-06 13:27
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0087.mp32019-08-06 13:27
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0088.mp32019-08-06 13:28
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0089.mp32019-08-06 13:28
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0090.mp32019-08-06 13:28
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0091.mp32019-08-06 13:28
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0092.mp32019-08-06 13:28
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0093.mp32019-08-06 13:29
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0094.mp32019-08-06 13:29
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0095.mp32019-08-06 13:29
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0096.mp32019-08-06 13:29
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0097.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0098.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0099.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0100.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0101.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0102.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0103.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0104.mp32019-08-06 13:30
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0105.mp32019-08-06 13:31
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0106.mp32019-08-06 13:31
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0107.mp32019-08-06 13:33
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0108.mp32019-08-06 13:33
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0109.mp32019-08-06 13:33
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0110.mp32019-08-06 13:34
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0111.mp32019-08-06 13:34
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0112.mp32019-08-06 13:34
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0113.mp32019-08-06 13:34
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0114.mp32019-08-06 13:34
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0115.mp32019-08-06 13:34
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0116.mp32019-08-06 13:35
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0117.mp32019-08-06 13:35
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0118.mp32019-08-06 13:35
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0119.mp32019-08-06 13:35
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0120.mp32019-08-06 13:35
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0121.mp32019-08-06 13:35
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0122.mp32019-08-06 13:36
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0123.mp32019-08-06 13:36
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0124.mp32019-08-06 13:36
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0125.mp32019-08-06 13:36
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0126.mp32019-08-06 13:37
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0127.mp32019-08-06 13:37
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0128.mp32019-08-06 13:37
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0129.mp32019-08-06 13:37
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0130.mp32019-08-06 13:37
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0131.mp32019-08-06 13:38
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0132.mp32019-08-06 13:38
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0133.mp32019-08-06 13:38
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0134.mp32019-08-06 13:38
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0135.mp32019-08-06 13:39
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0136.mp32019-08-06 13:39
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0137.mp32019-08-06 13:39
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0138.mp32019-08-06 13:39
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0139.mp32019-08-06 13:39
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0140.mp32019-08-06 13:40
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0141.mp32019-08-06 13:40
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0142.mp32019-08-06 13:40
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0143.mp32019-08-06 13:40
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0144.mp32019-08-06 13:41
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0145.mp32019-08-06 13:41
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0146.mp32019-08-06 13:41
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0147.mp32019-08-06 13:41
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0148.mp32019-08-06 13:42
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0149.mp32019-08-06 13:42
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0150.mp32019-08-06 13:42
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0151.mp32019-08-06 13:42
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0152.mp32019-08-06 13:42
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0153.mp32019-08-06 13:42
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0154.mp32019-08-06 13:43
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0155.mp32019-08-06 13:43
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0156.mp32019-08-06 13:43
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0157.mp32019-08-06 13:43
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0158.mp32019-08-06 13:43
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0159.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0160.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0161.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0162.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0163.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0164.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0165.mp32019-08-06 13:44
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0166.mp32019-08-06 13:45
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0167.mp32019-08-06 13:45
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0168.mp32019-08-06 13:45
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0169.mp32019-08-06 13:45
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0170.mp32019-08-06 13:46
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0171.mp32019-08-06 13:46
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0172.mp32019-08-06 13:46
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0173.mp32019-08-06 13:46
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0174.mp32019-08-06 13:46
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0175.mp32019-08-06 13:47
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0176.mp32019-08-06 13:47
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0177.mp32019-08-06 13:47
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0178.mp32019-08-06 13:47
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0179.mp32019-08-06 13:47
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0180.mp32019-08-06 13:48
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0181.mp32019-08-06 13:48
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0182.mp32019-08-06 13:48
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0183.mp32019-08-06 13:48
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0184.mp32019-08-06 13:49
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0185.mp32019-08-06 13:49
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0186.mp32019-08-06 13:49
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0187.mp32019-08-06 13:49
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0188.mp32019-08-06 13:50
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0189.mp32019-08-06 13:51
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0190.mp32019-08-06 13:51
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0191.mp32019-08-06 13:51
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0192.mp32019-08-06 13:51
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0193.mp32019-08-06 13:52
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0194.mp32019-08-06 13:52
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0195.mp32019-08-06 13:52
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0196.mp32019-08-06 13:52
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0197.mp32019-08-06 13:53
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0198.mp32019-08-06 13:53
 • tu-vong-lac-lac-chuong-0199.mp32019-08-06 13:53
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

THUYS♥️

Phú Nhị Đại Ở Giới Giải Trí Giả Thần Giả Quỷ [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Nam Thần Quá Sẽ Liêu [Xuyên nhanh]

THUYS♥️

Luân Hồi Đoàn Tàu · Khởi Động Lại [ Vô Hạn ]

TiKay

[ tổng khủng ] này cái quỷ gì đồ vật! /what the fuck!

TiKay

Công Lược Cái Kia Tra

THUYS♥️

Leave a Reply