Ngôn TìnhXuyên Không

Tương Lai Chi Tinh Tế Nam Thần

Kiệt Cửu bởi vì lỗ đen xuyên qua, tương lai thế giới hết thảy quen thuộc lại lạ lẫm, mục tiêu của nàng là _____xưng bá tinh tế!
Tiến vào trường quân đội học tập điều khiển cơ giáp, leo lên tinh hạm ngẫu nhiên ra ngoài làm nhiệm vụ, sau khi tốt nghiệp mở ra nàng xưng bá hành trình, nàng phát hiện…..Nàng vô tình trở thành tinh tế nam thần!
Nàng là S1 quân đệ nhất nhân, là Dược Nhĩ tinh cầu thần bí đại Boss , tối ngưu bài gia tộc người thừa kế duy nhất, càng là tinh tế đệ nhất nam thần!
Hắn là vị diện thẳng khống giả, là hắc khu Vương, là Liên Bang cao nhất người cầm quyền, càng là nàng “vợ”!
Hỏi: Toàn bộ tinh tế ai đẹp trai nhất?
Đáp: Ta nam thần đẹp trai nhất!
Hỏi: Toàn bộ tinh tế ai lợi hại nhất?
Đáp: Ta nam thần lợi hại nhất!
Hỏi: Nam thần là ai?
Đáp: Kiệt Cửu nam thần!!!

Nguồn : truyen.tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mộ Dạ Không
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0001.mp32019-05-28 16:57
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0002.mp32019-05-28 16:57
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0003.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0004.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0005.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0006.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0007.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0008.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0009.mp32019-05-28 16:58
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0010.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0011.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0012.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0013.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0014.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0015.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0016.mp32019-05-28 16:59
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0017.mp32019-05-28 17:00
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0018.mp32019-05-28 17:00
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0019.mp32019-05-28 17:00
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0020.mp32019-05-28 17:00
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0021.mp32019-05-28 17:00
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0022.mp32019-05-28 17:00
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0023.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0024.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0025.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0026.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0027.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0028.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0029.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0030.mp32019-05-28 17:01
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0031.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0032.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0033.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0034.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0035.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0036.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0037.mp32019-05-28 17:02
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0038.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0039.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0040.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0041.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0042.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0043.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0044.mp32019-05-28 17:03
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0045.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0046.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0047.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0048.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0049.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0050.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0051.mp32019-05-28 17:04
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0052.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0053.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0054.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0055.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0056.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0057.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0058.mp32019-05-28 17:05
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0059.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0060.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0061.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0062.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0063.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0064.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0065.mp32019-05-28 17:06
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0066.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0067.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0068.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0069.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0070.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0071.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0072.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0073.mp32019-05-28 17:07
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0074.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0075.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0076.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0077.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0078.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0079.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0080.mp32019-05-28 17:08
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0081.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0082.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0083.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0084.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0085.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0086.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0087.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0088.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0089.mp32019-05-28 17:09
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0090.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0091.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0092.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0093.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0094.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0095.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0096.mp32019-05-28 17:10
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0097.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0098.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0099.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0100.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0101.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0102.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0103.mp32019-05-28 17:11
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0104.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0105.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0106.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0107.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0108.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0109.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0110.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0111.mp32019-05-28 17:12
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0112.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0113.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0114.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0115.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0116.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0117.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0118.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0119.mp32019-05-28 17:13
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0120.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0121.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0122.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0123.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0124.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0125.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0126.mp32019-05-28 17:14
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0127.mp32019-05-28 17:15
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0128.mp32019-05-28 17:15
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0129.mp32019-05-28 17:15
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0130.mp32019-05-28 17:15
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0131.mp32019-05-28 17:15
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0132.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0133.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0134.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0135.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0136.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0137.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0138.mp32019-05-28 17:16
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0139.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0140.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0141.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0142.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0143.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0144.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0145.mp32019-05-28 17:17
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0146.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0147.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0148.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0149.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0150.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0151.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0152.mp32019-05-28 17:18
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0153.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0154.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0155.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0156.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0157.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0158.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0159.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0160.mp32019-05-28 17:19
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0161.mp32019-05-28 17:20
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0162.mp32019-05-28 17:20
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0163.mp32019-05-28 17:20
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0164.mp32019-05-28 17:20
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0165.mp32019-05-28 17:20
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0166.mp32019-05-28 17:20
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0167.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0168.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0169.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0170.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0171.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0172.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0173.mp32019-05-28 17:21
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0174.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0175.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0176.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0177.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0178.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0179.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0180.mp32019-05-28 17:22
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0181.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0182.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0183.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0184.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0185.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0186.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0187.mp32019-05-28 17:23
 • tuong-lai-chi-tinh-te-nam-than-chuong-0188.mp32019-05-28 17:23
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Yêu Nữ [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Lang Vương Tổng Tài, Kiều Thê Thụ Sủng Nhược Kinh

THUYS♥️

Ta! Thiên Long Nhân! Vô Địch!

TiKay

Hải Tặc Chi Vô Hạn Điểm Kỹ Năng

TiKay

Lão Sư Của Ta Là Thần Toán

THUYS♥️

Mạt Thế Điểm Tâm Sư

THUYS♥️

Leave a Reply