Linh DịNam SinhXuyên Nhanh

Vị Diện Cửa Hàng Tiện Lợi

Khai gia cửa hàng tiện lợi, mỗi ngày đều có thể gặp được kỳ quái khách nhân.

Mỗ gặp nạn sa mạc người đào vàng: “Hảo khát, thủy! Ta nguyện ý dùng một túi hoàng kim đổi thủy!”

Chủ tiệm: “. . . Thỉnh buông, đó là dầu thơm không thể uống.”

Vì thế lập tức liền phải khát chết người đào vàng vớt quá một lọ 【 Lao Sơn bạch hoa xà thảo thủy 】, không nói hai lời rót đi xuống. . .

Nói tóm lại, chính là mạt thế vị diện, tây huyễn vị diện chờ kỳ kỳ quái quái thế giới người có thể thông qua hồng thạch tới vai chính khai cửa hàng tiện lợi, sau đó ở bên trong mua đồ vật chuyện xưa ~

Cùng cũ văn 《 đem cửa hàng khai biến toàn vũ trụ 》 giống nhau, cũng là vị diện lưu

—————————————–

Tag: Xuyên qua thời không mau xuyên hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lộ Lộc ┃ vai phụ: Các khách nhân ┃ cái khác: Vị diện cửa hàng tiện lợi

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0001.mp32018-11-19 18:11
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0002.mp32018-11-19 18:12
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0003.mp32018-11-19 18:12
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0004.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0005.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0006.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0007.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0008.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0009.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0010.mp32018-11-19 18:13
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0011.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0012.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0013.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0014.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0015.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0016.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0017.mp32018-11-19 18:14
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0018.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0019.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0020.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0021.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0022.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0023.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0024.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0025.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0026.mp32018-11-19 18:15
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0027.mp32018-11-19 18:16
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0028.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0029.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0030.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0031.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0032.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0033.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0034.mp32018-11-19 18:17
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0035.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0036.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0037.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0038.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0039.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0040.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0041.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0042.mp32018-11-19 18:18
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0043.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0044.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0045.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0046.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0047.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0048.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0049.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0050.mp32018-11-19 18:19
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0051.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0052.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0053.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0054.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0055.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0056.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0057.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0058.mp32018-11-19 18:20
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0059.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0060.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0061.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0062.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0063.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0064.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0065.mp32018-11-19 18:21
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0066.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0067.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0068.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0069.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0070.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0071.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0072.mp32018-11-19 18:22
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0073.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0074.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0075.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0076.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0077.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0078.mp32018-11-19 18:23
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0079.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0080.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0081.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0082.mp32018-11-19 18:24
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0083.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0084.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0085.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0086.mp32018-11-19 18:25
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0087.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0088.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0089.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0090.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0091.mp32018-11-19 18:26
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0092.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0093.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0094.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0095.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0096.mp32018-11-19 18:27
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0097.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0098.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0099.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0100.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0101.mp32018-11-19 18:28
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0102.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0103.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0104.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0105.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0106.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0107.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0108.mp32018-11-19 18:29
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0109.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0110.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0111.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0112.mp32018-11-19 18:30
 • vi-dien-cua-hang-tien-loi-chuong-0113.mp32018-11-19 18:31
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Related posts

Phong Cách Thanh Kỳ [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Dò Linh Phòng Phát Trực Tiếp

THUYS♥️

Ăn Luôn Địa Cầu

THUYS♥️

Bách Quỷ Dạ Hành

TiKay

(Xuyên nhanh) Hôm nay ngươi đã ngủ chưa?

TiKay

Game Kinh Dị Thật Trắc Chỉ Nam

THUYS♥️

Leave a Reply