Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngVô Hạn LưuVõng Du

Vô Hạn Sinh Tồn Trò Chơi

Toàn cầu đệ nhất khoản sinh tồn loại game online thực tế ảo rốt cuộc mặt thế, phía chính phủ thuận thế tổ chức lần thứ nhất vô tận sinh tồn thi đấu tiến hành trò chơi mở rộng.

Tô Hàn làm sinh tồn cuồng nhân, gấp không chờ nổi báo danh tham gia.

Ác tính lạm phát hoàn cảnh hạ như thế nào sinh tồn?

Thiên tai phát sinh khi như thế nào cầu sinh?

Bị nhốt trên biển như thế nào nỗ lực sống sót?

……

Đối mặt đủ loại khốn cảnh, Tô Hàn ứng đối lên thành thạo. Thuận tiện kéo lên cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn, cùng nhau sinh tồn đến cuối cùng.

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

+ Sinh tồn cuồng nhân · Vũ lực không tầm thường · Thích độn hóa · Nữ chủ VS Sinh tồn cuồng nhân · Vũ lực giá trị đảm đương · Nam chủ

+ Đơn nguyên kịch hình thức, nam cường nữ cũng cường

Nguồn:  wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khinh Vân Đạm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0001.mp32018-11-09 11:32
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0002.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0003.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0004.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0005.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0006.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0007.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0008.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0009.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0010.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0011.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0012.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0013.mp32018-11-09 11:35
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0014.mp32018-11-09 11:35
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0015.mp32018-11-09 11:55
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0016.mp32018-11-09 11:55
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0017.mp32018-11-09 11:55
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0018.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0019.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0020.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0021.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0022.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0023.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0024.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0025.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0026.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0027.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0028.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0029.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0030.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0031.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0032.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0033.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0034.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0035.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0036.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0037.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0038.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0039.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0040.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0041.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0042.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0043.mp32018-11-09 12:00
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0044.mp32018-11-09 12:00
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0045.mp32018-11-09 12:01
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0046.mp32018-11-09 12:01
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0047.mp32018-11-09 12:01
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0048.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0049.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0050.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0051.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0052.mp32018-11-09 12:03
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0053.mp32018-11-09 12:03
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0054.mp32018-11-09 12:04
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0055.mp32018-11-09 12:04
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0056.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0057.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0058.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0059.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0060.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0061.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0062.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0063.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0064.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0065.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0066.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0067.mp32018-11-09 12:07
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0068.mp32018-11-09 12:07
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0069.mp32018-11-09 12:07
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0070.mp32018-11-09 12:08
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0071.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0072.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0073.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0074.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0075.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0076.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0077.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0078.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0079.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0080.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0081.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0082.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0083.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0084.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0085.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0086.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0087.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0088.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0089.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0090.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0091.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0092.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0093.mp32018-11-09 12:14
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0094.mp32018-11-09 12:14
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0095.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0096.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0097.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0098.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0099.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0100.mp32018-11-09 12:16
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0101.mp32018-11-09 12:16
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0102.mp32018-11-09 12:16
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0103.mp32018-11-09 12:18
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0104.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0105.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0106.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0107.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0108.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0109.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0110.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0111.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0112.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0113.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0114.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0115.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0116.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0117.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0118.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0119.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0120.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0121.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0122.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0123.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0124.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0125.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0126.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0127.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0128.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0129.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0130.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0131.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0132.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0133.mp32018-11-09 12:23
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Võ Hiệp Thế Giới Luân Hồi Giả

TiKay

Sinh tồn [ Mạt Thế ]

THUYS♥️

Trọng Sinh Nữ Xứng: Chí Tôn Y Tiên

TiKay

Hắc Ám Vô Hạn

THUYS♥️

Khủng Bố Sinh Tồn

THUYS♥️

Nữ Xứng Trầm Mê Khoa Học

TiKay

Leave a Reply