Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Vô Hạn Lưu Võng Du

Vô Hạn Sinh Tồn Trò Chơi

Toàn cầu đệ nhất khoản sinh tồn loại game online thực tế ảo rốt cuộc mặt thế, phía chính phủ thuận thế tổ chức lần thứ nhất vô tận sinh tồn thi đấu tiến hành trò chơi mở rộng.

Tô Hàn làm sinh tồn cuồng nhân, gấp không chờ nổi báo danh tham gia.

Ác tính lạm phát hoàn cảnh hạ như thế nào sinh tồn?

Thiên tai phát sinh khi như thế nào cầu sinh?

Bị nhốt trên biển như thế nào nỗ lực sống sót?

……

Đối mặt đủ loại khốn cảnh, Tô Hàn ứng đối lên thành thạo. Thuận tiện kéo lên cùng chung chí hướng tiểu đồng bọn, cùng nhau sinh tồn đến cuối cùng.

Đọc phải biết:

+ 1V1, song khiết đảng, tô sảng không ngược

+ Sinh tồn cuồng nhân · Vũ lực không tầm thường · Thích độn hóa · Nữ chủ VS Sinh tồn cuồng nhân · Vũ lực giá trị đảm đương · Nam chủ

+ Đơn nguyên kịch hình thức, nam cường nữ cũng cường

Nguồn:  wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Khinh Vân Đạm
 •  Chương: /133
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0001.mp32018-11-09 11:32
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0002.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0003.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0004.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0005.mp32018-11-09 11:33
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0006.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0007.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0008.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0009.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0010.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0011.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0012.mp32018-11-09 11:34
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0013.mp32018-11-09 11:35
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0014.mp32018-11-09 11:35
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0015.mp32018-11-09 11:55
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0016.mp32018-11-09 11:55
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0017.mp32018-11-09 11:55
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0018.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0019.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0020.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0021.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0022.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0023.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0024.mp32018-11-09 11:56
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0025.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0026.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0027.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0028.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0029.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0030.mp32018-11-09 11:57
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0031.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0032.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0033.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0034.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0035.mp32018-11-09 11:58
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0036.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0037.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0038.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0039.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0040.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0041.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0042.mp32018-11-09 11:59
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0043.mp32018-11-09 12:00
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0044.mp32018-11-09 12:00
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0045.mp32018-11-09 12:01
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0046.mp32018-11-09 12:01
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0047.mp32018-11-09 12:01
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0048.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0049.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0050.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0051.mp32018-11-09 12:02
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0052.mp32018-11-09 12:03
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0053.mp32018-11-09 12:03
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0054.mp32018-11-09 12:04
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0055.mp32018-11-09 12:04
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0056.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0057.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0058.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0059.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0060.mp32018-11-09 12:05
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0061.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0062.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0063.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0064.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0065.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0066.mp32018-11-09 12:06
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0067.mp32018-11-09 12:07
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0068.mp32018-11-09 12:07
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0069.mp32018-11-09 12:07
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0070.mp32018-11-09 12:08
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0071.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0072.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0073.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0074.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0075.mp32018-11-09 12:09
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0076.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0077.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0078.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0079.mp32018-11-09 12:10
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0080.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0081.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0082.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0083.mp32018-11-09 12:11
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0084.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0085.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0086.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0087.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0088.mp32018-11-09 12:12
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0089.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0090.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0091.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0092.mp32018-11-09 12:13
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0093.mp32018-11-09 12:14
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0094.mp32018-11-09 12:14
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0095.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0096.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0097.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0098.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0099.mp32018-11-09 12:15
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0100.mp32018-11-09 12:16
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0101.mp32018-11-09 12:16
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0102.mp32018-11-09 12:16
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0103.mp32018-11-09 12:18
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0104.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0105.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0106.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0107.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0108.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0109.mp32018-11-09 12:19
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0110.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0111.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0112.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0113.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0114.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0115.mp32018-11-09 12:20
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0116.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0117.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0118.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0119.mp32018-11-09 12:21
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0120.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0121.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0122.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0123.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0124.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0125.mp32018-11-09 12:22
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0126.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0127.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0128.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0129.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0130.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0131.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0132.mp32018-11-09 12:23
 • vo-han-sinh-ton-tro-choi-chuong-0133.mp32018-11-09 12:23
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

90 Học Bá Tiểu Quân Y

THUYS♥️

Không Để Em Rời Xa

TiKay

Thái Hậu, Của Ngươi Tiết Tháo Rơi

THUYS♥️

Leave a Reply