Huyền Huyễn

Chỉ Xích Chi Gian Nhân Tận Địch Quốc

Hố mới.

“Ta đọc sách ít, ngươi đừng lừa ta, Chỉ Xích Chi Gian Nhân Tận Địch Quốc ý tứ rõ ràng là nói ta đứng tại cái này gang tấc ở giữa bất động, lấy lực lượng một người có thể diệt đi một quốc gia.”

“Thế nhưng là, ta nhớ được, ý tứ của những lời này tựa như là hình dung hai người rất gần lúc, một người khác cho dù phía sau có một quốc gia đều vô dụng.”

“Giả.”

Bách Lý Thanh Phong một kiếm giơ ngang, lôi đình vận chuyển chân khí hình thành điện từ trường bộc phát ra khổng lồ Loron từ lực, đẩy động trong tay chất siêu dẫn đỏ thần thép đúc thành thần kiếm, lấy gấp hai mươi lần vận tốc âm thanh xé rách hơi thở mạnh, đem ba trăm cây số bên ngoài một chiếc hàng không mẫu hạm bắn nổ, kho thuốc nổ tuẫn bạo hỏa diễm bốc lên chiếu sáng bầu trời.

“Ngươi nhìn, ta ngay tại gang tấc ở giữa.”

Converter: Hoàng Châu

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thừa Phong Ngự Kiếm
 •  Chương: /1178
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Người qua đường2020-07-25 03:10
 • #2: Lôi Thú2020-07-25 03:10
 • #3: Lôi Đình Chúa Tể2020-07-25 03:10
 • #4: Chiến tranh cấp2020-07-25 03:11
 • #5: Kiếm đâm2020-07-25 03:11
 • #6: Công thành lui thân2020-07-25 03:11
 • #7: Bình thường Bách Lý Thanh Phong2020-07-25 03:11
 • #8: Song sát2020-07-25 03:11
 • #9: Tương lai2020-07-25 03:11
 • #10: Bó xương2020-07-25 03:11
 • #11: Mưa kiếm giang hồ2020-07-25 03:12
 • #12: Đàn Tiêu hợp tấu2020-07-25 03:12
 • #13: Hỗn loạn2020-07-25 03:12
 • #14: Xảo ngộ2020-07-25 03:12
 • #15: Đêm tối2020-07-25 03:12
 • #16: Điện2020-07-25 03:12
 • #17: Lên men2020-07-25 03:12
 • #18: Lắng lại2020-07-25 03:13
 • #19: Vòng xoáy2020-07-25 03:13
 • #20: Mua2020-07-25 03:13
 • #21: Thu đồ2020-07-25 03:13
 • #22: Tấn thăng2020-07-25 03:13
 • #23: Súng bắn2020-07-25 03:13
 • #24: Hung thủ2020-07-25 03:14
 • #25: Đáng sợ2020-07-25 03:14
 • #26: Nếm thử2020-07-25 03:14
 • #27: Học tập khiến người vui vẻ2020-07-25 03:14
 • #28: Phong độ2020-07-25 03:14
 • #29: Cơ sở2020-07-25 03:14
 • #30: Mắc nợ2020-07-25 03:14
 • #31: Đàn hương đường phố2020-07-25 03:14
 • #32: Chặn đường2020-07-25 03:15
 • #33: Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng2020-07-25 03:15
 • #34: Thận trọng2020-07-25 03:15
 • #35: Như trút được gánh nặng2020-07-25 03:16
 • #36: Xin giúp đỡ2020-07-25 03:16
 • #37: Thần Ma Trấn Ngục Thể2020-07-25 03:16
 • #38: Xin lỗi2020-07-25 03:16
 • #39: Thiên địa tác hợp2020-07-25 03:16
 • #40: Thái Cổ Lôi Thần một trăm linh tám thức luyện thể thuật2020-07-25 03:16
 • #41: Không thể trêu vào2020-07-25 03:16
 • #42: Chui vào2020-07-25 03:16
 • #43: Ám sát2020-07-25 03:16
 • #44: Đẫm máu2020-07-25 03:17
 • #45: Ác ma2020-07-25 03:17
 • #46: Anh hùng2020-07-25 03:17
 • #47: Vương Cương2020-07-25 03:17
 • #48: Lời khuyên2020-07-25 03:17
 • #49: Tư tưởng giác ngộ2020-07-25 03:17
 • #50: Dông tố2020-07-25 03:17
 • #51: Thấy chết không sờn2020-07-25 03:18
 • #52: Mưa nghỉ2020-07-25 03:18
 • #53: Lai lịch2020-07-25 03:18
 • #54: Phong ba2020-07-25 03:18
 • #55: Tâm mệt mỏi2020-07-25 03:18
 • #56: Khuyên nhủ2020-07-25 03:18
 • #57: Bí tịch2020-07-25 03:18
 • #58: Chuyên cần khổ luyện2020-07-25 03:19
 • #59: Đọc lý giải2020-07-25 03:19
 • #60: Côi bảo2020-07-25 03:19
 • #61: Thâm tàng bất lộ2020-07-25 03:19
 • #62: Bí mật2020-07-25 03:19
 • #63: Dự khuyết2020-07-25 03:19
 • #64: Cừu địch2020-07-25 03:19
 • #65: Lòng người hiểm ác2020-07-25 03:19
 • #66: Phòng ngừa chu đáo2020-07-25 03:20
 • #67: Loại người2020-07-25 03:20
 • #68: Vô danh2020-07-25 03:20
 • #69: Sứ mệnh2020-07-25 03:20
 • #70: Nhập môn2020-07-25 03:20
 • #71: Xã hội2020-07-25 03:20
 • #72: Thảm kịch hiện trường2020-07-25 03:20
 • #73: Tai họa vô tội2020-07-25 03:21
 • #74: Liều mạng2020-07-25 03:21
 • #75: Tín niệm2020-07-25 03:21
 • #76: Cực hạn2020-07-25 03:21
 • #77: Thế giới2020-07-25 03:21
 • #78: Thỉnh giáo2020-07-25 03:21
 • #79: Võ giả2020-07-25 03:22
 • #80: Định vị2020-07-25 03:22
 • #81: Lớn nhất nguy cơ2020-07-25 03:22
 • #82: Đại nhân vật2020-07-25 03:22
 • #83: Học sinh2020-07-25 03:22
 • #84: Tẩu hỏa nhập ma2020-07-25 03:22
 • #85: Luyện thể2020-07-25 03:22
 • #86: Chứng minh2020-07-25 03:23
 • #87: Khe đất2020-07-25 03:23
 • #88: Nghe ngóng2020-07-25 03:23
 • #89: Khôi phục2020-07-25 03:23
 • #90: Cấu tứ2020-07-25 03:23
 • #91: Lên núi2020-07-25 03:23
 • #92: Ám sát2020-07-25 03:24
 • #93: Luyện thần hiển thánh2020-07-25 03:24
 • #94: Phản phệ2020-07-25 03:24
 • #95: Huyết chiến2020-07-25 03:24
 • #96: Hoả táng2020-07-25 03:24
 • #97: Còn sống2020-07-25 03:24
 • #98: Sự cố2020-07-25 03:24
 • #99: Thấy rõ2020-07-25 03:25
 • #100: Đáng giá2020-07-25 03:25
 • #101: Võ phổ2020-07-25 03:26
 • #102: Nghiền ngẫm khủng cực2020-07-25 03:26
 • #103: Kẻ yêu thích2020-07-25 03:26
 • #104: Phổ thông con người khi còn sống2020-07-25 03:26
 • #105: Thực lực2020-07-25 03:26
 • #106: Nhìn chằm chằm2020-07-25 03:26
 • #107: Đúc kiếm2020-07-25 03:27
 • #108: Tương lai quy hoạch2020-07-25 03:27
 • #109: Mới thời đại2020-07-25 03:27
 • #110: Ẩn tàng thế lực2020-07-25 03:27
 • #111: Xâm lấn2020-07-25 03:27
 • #112: San thành bình địa2020-07-25 03:27
 • #113: Chiến tranh2020-07-25 03:27
 • #114: Giết chóc2020-07-25 03:28
 • #115: Đánh tan2020-07-25 03:28
 • #116: Tiễn đưa2020-07-25 03:28
 • #117: Đoàn tụ2020-07-25 03:28
 • #118: Kẻ cầm đầu2020-07-25 03:28
 • #119: Thiên Ma Giải Thể Thuật2020-07-25 03:28
 • #120: Trở mặt2020-07-25 03:28
 • #121: Bái tế2020-07-25 03:29
 • #122: Anh hùng2020-07-25 03:29
 • #123: Chân Tiên phong thái2020-07-25 03:29
 • #124: Cố vấn2020-07-25 03:29
 • #125: Điểm nảy sinh mới2020-07-25 03:29
 • #126: Bổ não2020-07-25 03:30
 • #127: Dược liệu2020-07-25 03:30
 • #128: Nhiệm vụ2020-07-25 03:30
 • #129: Hòa bình thế giới2020-07-25 03:30
 • #130: Lắc lư2020-07-25 03:30
 • #131: Chuyển vận2020-07-25 03:30
 • #132: Giá trị2020-07-25 03:31
 • #133: Đạo tặc2020-07-25 03:31
 • #134: Tính toán2020-07-25 03:31
 • #135: Động viên2020-07-25 03:31
 • #136: Bạch y tung bay2020-07-25 03:31
 • #137: Giao dịch2020-07-25 03:31
 • #138: Huy hoàng2020-07-25 03:31
 • #139: Gió nổi lên2020-07-25 03:31
 • #140: Bắt giặc bắt vua2020-07-25 03:32
 • #141: Đầu nguồn2020-07-25 03:32
 • #142: Hung thủ2020-07-25 03:32
 • #143: Bách Lý Thanh Phong bản tính2020-07-25 03:32
 • #144: Từ thiện2020-07-25 03:32
 • #145: Che gió che mưa2020-07-25 03:32
 • #146: Năm đó2020-07-25 03:32
 • #147: Hi vọng2020-07-25 03:33
 • #148: Tâm linh chi lực2020-07-25 03:33
 • #149: Tấn công2020-07-25 03:33
 • #150: Ám sát thành công2020-07-25 03:33
 • #151: Phong ba2020-07-25 03:33
 • #152: Chân tướng2020-07-25 03:33
 • #153: Tri thức chính là lực lượng2020-07-25 03:33
 • #154: Thần uy2020-07-25 03:34
 • #155: Lôi Đình Chi Trượng2020-07-25 03:34
 • #156: Làm một cú2020-07-25 03:34
 • #157: Truyền tống cửa2020-07-25 03:34
 • #158: Võ giả hiệp hội2020-07-25 03:34
 • #159: Dụng tâm lương khổ2020-07-25 03:34
 • #160: Cường giả chi tâm2020-07-25 03:34
 • #161: Phương pháp2020-07-25 03:35
 • #162: Thấy rõ2020-07-25 03:35
 • #163: Tích lũy2020-07-25 03:35
 • #164: Uống thuốc2020-07-25 03:35
 • #165: Siêu ba2020-07-25 03:35
 • #166: Người bình thường2020-07-25 03:35
 • #167: Tam nguyên hợp nhất2020-07-25 03:35
 • #168: Túc Kinh Hồng2020-07-25 03:35
 • #169: Nhân sinh bên thắng2020-07-25 03:36
 • #170: Thanh Phong ra khỏi vỏ2020-07-25 03:36
 • #171: Đại chiến2020-07-25 03:36
 • #172: Chính diện đối quyết2020-07-25 03:36
 • #173: Định Hải Thần Châm2020-07-25 03:36
 • #174: Diễn kịch2020-07-25 03:36
 • #175: Tuổi trẻ2020-07-25 03:36
 • #176: Tài chính2020-07-25 03:37
 • #177: Chỉnh hợp2020-07-25 03:37
 • #178: Lôi Đình Tông2020-07-25 03:37
 • #179: Thông Thần Thuật2020-07-25 03:37
 • #180: Trách nhiệm gia thân2020-07-25 03:37
 • #181: Nhỏ nhạc đệm2020-07-25 03:37
 • #182: Hi Nhĩ Chi Quang2020-07-25 03:37
 • #183: Khảo hạch2020-07-25 03:38
 • #184: Chiến tranh cấp giấy chứng nhận2020-07-25 03:38
 • #185: Trung tâm2020-07-25 03:38
 • #186: Ngẫu nhiên gặp2020-07-25 03:38
 • #187: Kiếm thế2020-07-25 03:38
 • #188: Khuyên bảo2020-07-25 03:38
 • #189: Tru sát2020-07-25 03:38
 • #190: Người trong đồng đạo2020-07-25 03:38
 • #191: Công lao2020-07-25 03:39
 • #192: Á Tác2020-07-25 03:39
 • #193: Lôi kéo2020-07-25 03:39
 • #194: Chân thành2020-07-25 03:39
 • #195: Bách Lý Trường Không Thiên Ma Giải Thể Thuật2020-07-25 03:39
 • #196: Thông thần2020-07-25 03:39
 • #197: Một ngày ngàn dặm2020-07-25 03:39
 • #198: Thế giới khác nhau2020-07-25 03:39
 • #199: Chiến trận2020-07-25 03:39
 • #200: Tình cảnh hung hiểm2020-07-25 03:40
 • #201: Hành khúc2020-07-25 03:40
 • #202: Huyết chiến2020-07-25 03:40
 • #203: Phản sát2020-07-25 03:40
 • #204: Âm ảnh tràn ngập2020-07-25 03:40
 • #205: Kết thúc2020-07-25 03:40
 • #206: Thần điện2020-07-25 03:41
 • #207: Trở về2020-07-25 03:41
 • #208: Trưng cầu ý kiến2020-07-25 03:41
 • #209: Bán2020-07-25 03:42
 • #210: Miểu Vô Cực2020-07-25 03:42
 • #211: Giang hồ2020-07-25 03:42
 • #212: Tiên cơ2020-07-25 03:42
 • #213: Thời gian2020-07-25 03:42
 • #214: Ấp ủ2020-07-25 03:42
 • #215: Đẫm máu tập sát2020-07-25 03:42
 • #216: Uổng sinh làm người2020-07-25 03:42
 • #217: Kết thúc2020-07-25 03:43
 • #218: Thu hoạch2020-07-25 03:43
 • #219: Ảnh hưởng2020-07-25 03:43
 • #220: Trở về2020-07-25 03:43
 • #221: Thần kim giao dịch2020-07-25 03:43
 • #222: Kiến thiết2020-07-25 03:43
 • #223: Xin giúp đỡ2020-07-25 03:43
 • #224: Đưa miếng đất2020-07-25 03:43
 • #225: Kỳ Lâm Kiếm Phái cách cục2020-07-25 03:43
 • #226: Động thiên tiên cảnh2020-07-25 03:44
 • #227: Tiến về2020-07-25 03:44
 • #228: Động thiên chân tướng2020-07-25 03:44
 • #229: Vương giả chiến2020-07-25 03:44
 • #230: Tân vương2020-07-25 03:44
 • #231: Sống đến già học đến già2020-07-25 03:44
 • #232: Công pháp trao đổi2020-07-25 03:45
 • #233: Gặp mặt2020-07-25 03:45
 • #234: Tam quan2020-07-25 03:45
 • #235: Gặp lại2020-07-25 03:45
 • #236: Múa kiếm gió bắt đầu thổi bụi2020-07-25 03:45
 • #237: Khuyên giải2020-07-25 03:46
 • #238: Tình thế bức bách2020-07-25 03:46
 • #239: Thiện ác2020-07-25 03:46
 • #240: Phản nhân loại2020-07-25 03:47
 • #241: Chính danh2020-07-25 03:47
 • #242: Hợp tác2020-07-25 03:47
 • #243: Upload2020-07-25 03:48
 • #244: Địch nhân của địch nhân2020-07-25 03:48
 • #245: Chỉ điểm2020-07-25 03:48
 • #246: Cấp ba võ giả2020-07-25 03:48
 • #247: Phá dỡ2020-07-25 03:48
 • #248: Tái diễn2020-07-25 03:48
 • #249: Bắt sống2020-07-25 03:48
 • #250: Thẩm vấn2020-07-25 03:48
 • #251: Dương danh con đường2020-07-25 03:48
 • #252: Chân tướng công bố2020-07-25 03:48
 • #253: Chí cường2020-07-25 03:49
 • #254: Phục kích2020-07-25 03:49
 • #255: Chính diện giao chiến2020-07-25 03:49
 • #256: Đánh tan2020-07-25 03:49
 • #257: Cửu Sát2020-07-25 03:49
 • #258: Giết chóc2020-07-25 03:49
 • #259: Kết thúc2020-07-25 03:49
 • #260: Dược liệu2020-07-25 03:50
 • #261: Ứng đối2020-07-25 03:50
 • #262: Vạn năng tế bào2020-07-25 03:50
 • #263: Đại phái2020-07-25 03:50
 • #264: Giải tán2020-07-25 03:50
 • #265: Hình tượng2020-07-25 03:50
 • #266: Học bổng2020-07-25 03:50
 • #267: Võ đạo viện2020-07-25 03:51
 • #268: Xuất phát2020-07-25 03:51
 • #269: Thần bí hình thái2020-07-25 03:51
 • #270: Sinh nhật2020-07-25 03:51
 • #271: Tiến về2020-07-25 03:51
 • #272: Hoàn mỹ ám sát2020-07-25 03:51
 • #273: Đại sư cấp2020-07-25 03:52
 • #274: Tái diễn2020-07-25 03:52
 • #275: Bái Huyết Thần Thuật2020-07-25 03:52
 • #276: Lang kỵ sĩ2020-07-25 03:52
 • #277: Cực hạn2020-07-25 03:52
 • #278: Luyện Thần tám tầng2020-07-25 03:52
 • #279: Thu hoạch2020-07-25 03:52
 • #280: Đường về2020-07-25 03:53
 • #281: Thế cục2020-07-25 03:53
 • #282: Diệu Kim2020-07-25 03:53
 • #283: Trấn quốc cấp2020-07-25 03:53
 • #284: Tổ chức2020-07-25 03:53
 • #285: Mười hai tinh cung2020-07-25 03:53
 • #286: Mười ngày2020-07-25 03:53
 • #287: Bình chọn2020-07-25 03:53
 • #288: Tiêu chuẩn2020-07-25 03:53
 • #289: Danh sách2020-07-25 03:53
 • #290: Song hỷ tới cửa2020-07-25 03:54
 • #291: Thành viên mới2020-07-25 03:54
 • #292: Liệt Hồn Thuật2020-07-25 03:54
 • #293: Giao lưu hội2020-07-25 03:54
 • #294: Lập tông đại điển2020-07-25 03:54
 • #295: Hội tụ2020-07-25 03:54
 • #296: Trả lời chắc chắn2020-07-25 03:54
 • #297: Kế hoạch2020-07-25 03:54
 • #298: Hỗn chiến2020-07-25 03:54
 • #299: Kiếm thuật2020-07-25 03:55
 • #300: Chấn nhiếp toàn trường2020-07-25 03:55
 • #301: Đánh tan2020-07-25 03:55
 • #302: Tuyệt vọng2020-07-25 03:55
 • #303: Kết thúc2020-07-25 03:55
 • #304: Thiên Hoa Dịch2020-07-25 03:55
 • #305: Khuếch tán2020-07-25 03:56
 • #306: Như lâm đại địch2020-07-25 03:56
 • #307: Tiểu vũ trụ tu luyện thuật2020-07-25 03:56
 • #308: Gia nhập2020-07-25 03:56
 • #309: Dư ba2020-07-25 03:56
 • #310: Manh mối2020-07-25 03:56
 • #311: Chạy tới2020-07-25 03:56
 • #312: Đặc Lạc Tư Thành2020-07-25 03:56
 • #313: Tập kích2020-07-25 03:56
 • #314: Trong dự liệu2020-07-25 03:57
 • #315: Lỗ mãng2020-07-25 03:57
 • #316: Chém hết2020-07-25 03:57
 • #317: Chênh lệch2020-07-25 03:57
 • #318: Chiến thuật2020-07-25 03:57
 • #319: Sau cùng giãy dụa2020-07-25 03:57
 • #320: Sụp đổ2020-07-25 03:57
 • #321: Thắng2020-07-25 03:58
 • #322: Rút lui con đường2020-07-25 03:58
 • #323: Chặn giết2020-07-25 03:58
 • #324: Một kích không trúng trốn xa ngàn dặm2020-07-25 03:58
 • #325: Không thể chiến thắng2020-07-25 03:58
 • #326: Thoát đi Đặc Lạc Tư2020-07-25 03:58
 • #327: Mùa đông rét mướt2020-07-25 03:58
 • #328: Nội tình2020-07-25 03:59
 • #329: Hư hư thật thật2020-07-25 03:59
 • #330: Tình báo2020-07-25 03:59
 • #331: Tinh luyện2020-07-25 03:59
 • #332: Tặng kiếm2020-07-25 03:59
 • #333: Thánh Linh Quả2020-07-25 03:59
 • #334: Học kiếm2020-07-25 03:59
 • #335: Kí tên2020-07-25 04:00
 • #336: Quen thuộc2020-07-25 04:00
 • #337: Chí cường kiếm thuật2020-07-25 04:00
 • #338: Hợp thành2020-07-25 04:00
 • #339: Mời chào2020-07-25 04:00
 • #340: Tô Thiên đi2020-07-25 04:01
 • #341: Mới bộ lạc2020-07-25 04:01
 • #342: Thu hoạch2020-07-25 04:01
 • #343: Chí cường con đường2020-07-25 04:01
 • #344: Tích lũy2020-07-25 04:01
 • #345: Vật thí nghiệm2020-07-25 04:01
 • #346: Căn cứ2020-07-25 04:02
 • #347: Cự Ma2020-07-25 04:02
 • #348: Tìm kiếm2020-07-25 04:02
 • #349: Quen thuộc2020-07-25 04:02
 • #350: Ngõ hẹp gặp nhau2020-07-25 04:02
 • #351: Sức chịu đựng2020-07-25 04:03
 • #352: Tuần thú thuật2020-07-25 04:03
 • #353: Cải tiến2020-07-25 04:03
 • #354: Xin giúp đỡ2020-07-25 04:03
 • #355: Chiến Thần2020-07-25 04:03
 • #356: Phá Quân2020-07-25 04:03
 • #357: Đánh tan2020-07-25 04:03
 • #358: Thắng lợi2020-07-25 04:04
 • #359: Hoàng Kim Kỵ Sĩ2020-07-25 04:04
 • #360: Rời đi2020-07-25 04:04
 • #361: An trí2020-07-25 04:04
 • #362: Kế hoạch lớn bá nghiệp2020-07-25 04:04
 • #363: Khảo thi bằng lái2020-07-25 04:04
 • #364: An toàn thứ nhất2020-07-25 04:04
 • #365: Thường ngày2020-07-25 04:05
 • #366: Lòng tin2020-07-25 04:05
 • #367: Thất bại ngắm bắn2020-07-25 04:05
 • #368: Thiên Cơ Điện2020-07-25 04:05
 • #369: Đến2020-07-25 04:05
 • #370: Lại đến Hi Nhĩ Chi Quang2020-07-25 04:05
 • #371: Võ Đạo đại hội2020-07-25 04:06
 • #372: Giới minh2020-07-25 04:06
 • #373: Thịnh hội2020-07-25 04:06
 • #374: Thiên thần hạ phàm2020-07-25 04:06
 • #375: Khí thế2020-07-25 04:06
 • #376: Tuyệt chiêu2020-07-25 04:06
 • #377: Kí tên2020-07-25 04:06
 • #378: Reo hò2020-07-25 04:07
 • #379: Nhìn chăm chú2020-07-25 04:07
 • #380: Fan hâm mộ hội tiếp viện2020-07-25 04:07
 • #381: Cực hạn2020-07-25 04:07
 • #382: Tuổi trẻ2020-07-25 04:07
 • #383: Mời chào2020-07-25 04:07
 • #384: Xin nghỉ2020-07-25 04:07
 • #385: Dung hợp2020-07-25 04:08
 • #386: Huyết Phủ bộ lạc2020-07-25 04:08
 • #387: Địa quật người chiến tranh2020-07-25 04:08
 • #388: Cự thú2020-07-25 04:08
 • #389: Chà đạp2020-07-25 04:09
 • #390: Marathon2020-07-25 04:09
 • #391: Đánh giằng co2020-07-25 04:09
 • #392: Cầu viện2020-07-25 04:09
 • #393: Tử vong thủy triều2020-07-25 04:09
 • #394: Càn quét2020-07-25 04:09
 • #395: Thu hoạch2020-07-25 04:09
 • #396: Hợp pháp nắm giữ2020-07-25 04:09
 • #397: Gian nan2020-07-25 04:10
 • #398: Kịch biến2020-07-25 04:10
 • #399: Ám sát cùng phản ám sát2020-07-25 04:10
 • #400: Kiếm đạo tông sư2020-07-25 04:10
 • #401: Giảo sát2020-07-25 04:10
 • #402: Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy2020-07-25 04:10
 • #403: Chuyển biến2020-07-25 04:10
 • #404: Hỏi thăm2020-07-25 04:11
 • #405: Lôi đình hành động2020-07-25 04:11
 • #406: Phản kích2020-07-25 04:11
 • #407: Tuyết Sơn sáu mạch2020-07-25 04:11
 • #408: nhổ tận gốc2020-07-25 04:11
 • #409: Thanh toán2020-07-25 04:12
 • #410: Xung kích2020-07-25 04:12
 • #411: Chuyển biến2020-07-25 04:12
 • #412: Diễn đàn2020-07-25 04:12
 • #413: Công thủ2020-07-25 04:12
 • #414: Tiêu chuẩn đáp án2020-07-25 04:12
 • #415: Nhân sinh đỉnh phong2020-07-25 04:12
 • #416: Đồ giám2020-07-25 04:13
 • #417: Hùng Lộc vương2020-07-25 04:13
 • #418: Đồng hành2020-07-25 04:13
 • #419: Mở ra2020-07-25 04:13
 • #420: Cái kế tiếp một thiên tài2020-07-25 04:13
 • #421: Phi cầm2020-07-25 04:13
 • #422: Lãnh chúa cấp2020-07-25 04:14
 • #423: Trăm dặm phiêu hương2020-07-25 04:14
 • #424: Phi nước đại2020-07-25 04:14
 • #425: Tuyệt cảnh hò hét2020-07-25 04:14
 • #426: Trấn quốc cấp2020-07-25 04:14
 • #427: Trở về2020-07-25 04:14
 • #428: An ủi2020-07-25 04:14
 • #429: Sóng to gió lớn2020-07-25 04:14
 • #430: Bảo trọng2020-07-25 04:15
 • #431: Hư Vô Thuật2020-07-25 04:15
 • #432: Tin tức2020-07-25 04:15
 • #433: Âm nhạc2020-07-25 04:15
 • #434: Tan cuộc2020-07-25 04:15
 • #435: Hạ tuyến2020-07-25 04:15
 • #436: Giao dịch2020-07-25 04:16
 • #437: Đánh cỏ động rắn2020-07-25 04:16
 • #438: Mười ngày2020-07-25 04:16
 • #439: Lần thứ hai nhân thể cực hạn2020-07-25 04:16
 • #440: Đột phá2020-07-25 04:16
 • #441: Tu vi tiến nhanh2020-07-25 04:17
 • #442: Dù ngàn vạn người ta tới vậy2020-07-25 04:17
 • #443: Anh hùng2020-07-25 04:17
 • #444: Cơ hội2020-07-25 04:17
 • #445: Ta bằng vào ta máu tiến Hiên Viên2020-07-25 04:17
 • #446: Tử chiến2020-07-25 04:18
 • #447: Thảm liệt2020-07-25 04:18
 • #448: Cực hạn2020-07-25 04:19
 • #449: Sơn cùng thủy tận2020-07-25 04:19
 • #450: Cửu Tiêu Lôi Động2020-07-25 04:19
 • #451: Lịch sử chuyển hướng2020-07-25 04:19
 • #452: Nhân chi sơ tính bổn thiện2020-07-25 04:19
 • #453: Xoá tên2020-07-25 04:19
 • #454: Mở ra2020-07-25 04:20
 • #455: Quyết đấu2020-07-25 04:20
 • #456: Bạo tạc2020-07-25 04:20
 • #457: Âu Hoàng2020-07-25 04:20
 • #458: Toàn thể động viên2020-07-25 04:20
 • #459: Cứu viện2020-07-25 04:20
 • #460: Tuyệt xướng2020-07-25 04:20
 • #461: Chúa tể2020-07-25 04:21
 • #462: Tan tác2020-07-25 04:21
 • #463: Thu phục2020-07-25 04:21
 • #464: Tổng tiến công2020-07-25 04:21
 • #465: Đại thắng2020-07-25 04:21
 • #466: Nhân vật chính2020-07-25 04:22
 • #467: Về nhà2020-07-25 04:22
 • #468: Kinh hỉ2020-07-25 04:22
 • #469: Buổi trình diễn thời trang2020-07-25 04:22
 • #470: Bố trí2020-07-25 04:23
 • #471: Nghênh đón2020-07-25 04:23
 • #472: Biến đổi bất ngờ2020-07-25 04:23
 • #473: Sinh hoạt2020-07-25 04:23
 • #474: Công pháp2020-07-25 04:23
 • #475: Cấp chín2020-07-25 04:23
 • #476: Phân chia2020-07-25 04:23
 • #477: Thành công2020-07-25 04:24
 • #478: Diện thế2020-07-25 04:24
 • #479: Xuất đạo2020-07-25 04:24
 • #480: Xích Viêm2020-07-25 04:24
 • #481: Nhàn sự2020-07-25 04:24
 • #482: Thương mại cự đầu2020-07-25 04:24
 • #483: Quá độ2020-07-25 04:25
 • #484: Phòng ăn2020-07-25 04:25
 • #485: Vô đề2020-07-25 04:25
 • #486: Thái độ2020-07-25 04:25
 • #487: Mỹ thực đánh giá2020-07-25 04:25
 • #488: Thân phận2020-07-25 04:25
 • #489: Đỉnh phong2020-07-25 04:26
 • #490: Tiền bồi thường2020-07-25 04:26
 • #491: Bọc thép2020-07-25 04:26
 • #492: Tứ đại Chân Tiên2020-07-25 04:26
 • #493: Quyết tâm2020-07-25 04:26
 • #494: Hủy diệt2020-07-25 04:26
 • #495: Chứng cứ vô cùng xác thực2020-07-25 04:27
 • #496: Nhận lỗi2020-07-25 04:27
 • #497: Nghe tin bất ngờ2020-07-25 04:27
 • #498: Cầu sinh2020-07-25 04:27
 • #499: Cơ hội2020-07-25 04:28
 • #500: Sợ hãi2020-07-25 04:28
 • #501: Tuyên án2020-07-25 04:28
 • #502: Người giám sát2020-07-25 04:28
 • #503: Bạch Tượng Long2020-07-25 04:28
 • #504: Chí cường công pháp2020-07-25 04:28
 • #505: Tương kế tựu kế2020-07-25 04:28
 • #506: Chân chính tam nguyên hợp nhất2020-07-25 04:28
 • #507: Phượng Hoàng Niết Bàn Công2020-07-25 04:29
 • #508: Tiểu Hư Vô Thuật2020-07-25 04:29
 • #509: Thành công cần phải cố gắng2020-07-25 04:29
 • #510: Đánh vỡ ràng buộc2020-07-25 04:29
 • #511: Căn cứ quân sự2020-07-25 04:30
 • #512: Tiến vào2020-07-25 04:30
 • #513: Vạn người đại bộ phận2020-07-25 04:30
 • #514: Đánh tan2020-07-25 04:30
 • #515: Đại thắng2020-07-25 04:30
 • #516: Huyết Lang Thành2020-07-25 04:31
 • #517: Thành chủ2020-07-25 04:31
 • #518: Khí thế cùng tín niệm2020-07-25 04:31
 • #519: Ngưng kết2020-07-25 04:31
 • #520: Kiên trì2020-07-25 04:31
 • #521: Phản phệ2020-07-25 04:31
 • #522: Sau cùng phản kích2020-07-25 04:32
 • #523: Luyện Thần cửu trọng2020-07-25 04:32
 • #524: Rét lạnh2020-07-25 04:32
 • #525: Trở về2020-07-25 04:32
 • #526: Nghĩ lại mà kinh2020-07-25 04:33
 • #527: Nghỉ ngơi2020-07-25 04:33
 • #528: Thành công2020-07-25 04:33
 • #529: Tương lai2020-07-25 04:33
 • #530: Kết cấu2020-07-25 04:33
 • #531: Chế tạo2020-07-25 04:33
 • #532: Dẫn bạo2020-07-25 04:34
 • #533: Tự mình xuất thủ2020-07-25 04:34
 • #534: Nguy cơ dự cảm2020-07-25 04:34
 • #535: Chào hàng2020-07-25 04:35
 • #536: Tính toán không bỏ sót2020-07-25 04:35
 • #537: Hắc ám2020-07-25 04:35
 • #538: Xoát điểm2020-07-25 04:35
 • #539: Dị thường2020-07-25 04:35
 • #540: Vương tọa2020-07-25 04:35
 • #541: Đại Nhật Thánh Đường2020-07-25 04:36
 • #542: Lệch giờ2020-07-25 04:36
 • #543: Xâm nhập2020-07-25 04:36
 • #544: Kịch chiến2020-07-25 04:36
 • #545: Không chỗ che thân2020-07-25 04:37
 • #546: Tự hủy2020-07-25 04:37
 • #547: Trái tim băng giá2020-07-25 04:37
 • #548: Họa lớn2020-07-25 04:37
 • #549: Cầu viện2020-07-25 04:37
 • #550: Cường viện2020-07-25 04:38
 • #551: Nước sâu lựu đạn2020-07-25 04:38
 • #552: Thái Thiến Ti2020-07-25 04:38
 • #553: Xin lỗi2020-07-25 04:38
 • #554: Viết thư2020-07-25 04:38
 • #555: Nội tức2020-07-25 04:38
 • #556: Thiên tài2020-07-25 04:38
 • #557: Nội tình2020-07-25 04:38
 • #558: Đề nghị2020-07-25 04:39
 • #559: Bình tĩnh2020-07-25 04:39
 • #560: Tranh luận2020-07-25 04:39
 • #561: Đoàn kết hữu ái2020-07-25 04:39
 • #562: Đương thời thứ nhất2020-07-25 04:39
 • #563: Trả thù2020-07-25 04:39
 • #564: Giá hàng2020-07-25 04:40
 • #565: Gen gông xiềng2020-07-25 04:40
 • #566: Hội nghị2020-07-25 04:40
 • #567: Ma La Quốc (quá độ chương)2020-07-25 04:40
 • #568: Giao lưu2020-07-25 04:40
 • #569: Thất Tình Thuật2020-07-25 04:40
 • #570: Phụ trợ2020-07-25 04:41
 • #571: Tin phục2020-07-25 04:41
 • #572: Công bố2020-07-25 04:41
 • #573: Ân uy2020-07-25 04:41
 • #574: Vương đạo2020-07-25 04:41
 • #575: Diễn dịch2020-07-25 04:41
 • #576: Ủy viên quân sự hội2020-07-25 04:42
 • #577: Hội nghị2020-07-25 04:42
 • #578: Một kiếm2020-07-25 04:42
 • #579: Tám bước2020-07-25 04:42
 • #580: Ủy viên trưởng2020-07-25 04:42
 • #581: Thấy rõ2020-07-25 04:43
 • #582: Rùng mình2020-07-25 04:43
 • #583: Giao dịch2020-07-25 04:43
 • #584: Bạch ngân thân thể2020-07-25 04:43
 • #585: Tiễn thần2020-07-25 04:43
 • #586: Nghênh đón2020-07-25 04:44
 • #587: Lễ gặp mặt2020-07-25 04:44
 • #588: Bản đồ mới2020-07-25 04:44
 • #589: Gian nan2020-07-25 04:44
 • #590: Chiêu đãi2020-07-25 04:44
 • #591: Kiếm Thánh2020-07-25 04:44
 • #592: Thiên Khuyết Sơn2020-07-25 04:45
 • #593: Kim sắc2020-07-25 04:45
 • #594: Đường lui2020-07-25 04:45
 • #595: Thái Nhất Lưu Kim2020-07-25 04:45
 • #596: Phản loạn2020-07-25 04:45
 • #597: Thất thủ2020-07-25 04:45
 • #598: Chân long2020-07-25 04:46
 • #599: Mục đích cuối cùng nhất2020-07-25 04:46
 • #600: Đuổi đến2020-07-25 04:46
 • #601: Quen thuộc2020-07-25 04:46
 • #602: Sĩ khí tuyết lở2020-07-25 04:46
 • #603: Báo thù2020-07-25 04:46
 • #604: Quân địch tan tác2020-07-25 04:46
 • #605: Tin vui2020-07-25 04:47
 • #606: Đỉnh phong chiến2020-07-25 04:47
 • #607: Xung kích2020-07-25 04:47
 • #608: Truy kích2020-07-25 04:47
 • #609: Lưỡng bại câu thương2020-07-25 04:47
 • #610: Không chết không thôi2020-07-25 04:47
 • #611: Cứu trợ2020-07-25 04:48
 • #612: Tị nạn2020-07-25 04:48
 • #613: Tụ hợp2020-07-25 04:48
 • #614: Âm mưu luận2020-07-25 04:48
 • #615: Thay đổi rất nhanh2020-07-25 04:48
 • #616: Định cư2020-07-25 04:48
 • #617: Thế giới chú mục2020-07-25 04:49
 • #618: Cao nhân2020-07-25 04:49
 • #619: Ân tình2020-07-25 04:49
 • #620: Chí cường tam giai2020-07-25 04:49
 • #621: Đêm trước2020-07-25 04:49
 • #622: Luyện Hư trở thành sự thật2020-07-25 04:50
 • #623: Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại2020-07-25 04:50
 • #624: Xung kích2020-07-25 04:50
 • #625: Luyện Thần thập trọng2020-07-25 04:51
 • #626: Thiên tài định nghĩa2020-07-25 04:51
 • #627: Xâm lấn2020-07-25 04:51
 • #628: Hạ Á2020-07-25 04:51
 • #629: Không thể tin được2020-07-25 04:51
 • #630: Bắc Cực Tinh Thành2020-07-25 04:51
 • #631: Tập kích2020-07-25 04:52
 • #632: Địa điểm2020-07-25 04:52
 • #633: Gặp nhau2020-07-25 04:52
 • #634: Tự tuyệt nhân loại2020-07-25 04:52
 • #635: Ta muốn làm người tốt2020-07-25 04:52
 • #636: Đế vương2020-07-25 04:52
 • #637: Xin giúp đỡ2020-07-25 04:53
 • #638: Long trời lở đất2020-07-25 04:53
 • #639: Tiêu trừ chiến tranh2020-07-25 04:53
 • #640: Bỏ được2020-07-25 04:54
 • #641: Đối thủ chân chính2020-07-25 04:54
 • #642: Về khách2020-07-25 04:54
 • #643: Chỉnh đốn2020-07-25 04:55
 • #644: Truyền kỳ chi huyết2020-07-25 04:55
 • #645: Thiểm điện2020-07-25 04:55
 • #646: Tinh thần thuộc tính2020-07-25 04:55
 • #647: Chiếu thư2020-07-25 04:55
 • #648: Nguyên nhân2020-07-25 04:56
 • #649: Không có lựa chọn nào khác2020-07-25 04:56
 • #650: Nơi chôn thây2020-07-25 04:56
 • #651: Chạy tứ tán2020-07-25 04:56
 • #652: Chặn đường2020-07-25 04:56
 • #653: Giải quyết tốt hậu quả2020-07-25 04:56
 • #654: Giao dịch2020-07-25 04:57
 • #655: Không tiếc2020-07-25 04:57
 • #656: Mới hành trình2020-07-25 04:57
 • #657: Bảng danh sách2020-07-25 04:57
 • #658: Sửa đổi2020-07-25 04:58
 • #659: Chuẩn bị2020-07-25 04:58
 • #660: Thái Dương Vương2020-07-25 04:58
 • #661: Đến đi vội vàng2020-07-25 04:58
 • #662: Xuyên2020-07-25 04:58
 • #663: Cực Quang Đế Chủ quyết tâm2020-07-25 04:59
 • #664: Tuyên chiến2020-07-25 04:59
 • #665: Đúng sai2020-07-25 04:59
 • #666: Cường giả quyết đấu2020-07-25 04:59
 • #667: Thắng bại2020-07-25 04:59
 • #668: Ngọc thạch câu phần2020-07-25 05:00
 • #669: Ân ân oán oán một bút tiêu2020-07-25 05:00
 • #670: Mới thời đại2020-07-25 05:00
 • #671: Phản ứng2020-07-25 05:00
 • #672: Đế quốc thế cục2020-07-25 05:00
 • #673: Hư Vô Ma Thần2020-07-25 05:00
 • #674: Hướng gió2020-07-25 05:01
 • #675: Phỏng đoán2020-07-25 05:01
 • #676: Giai đoạn thứ ba2020-07-25 05:01
 • #677: Chí Cường tứ giai2020-07-25 05:01
 • #678: Đốn ngộ2020-07-25 05:02
 • #679: Hiệu đính2020-07-25 05:02
 • #680: Đỉnh tiêm nhân tài2020-07-25 05:02
 • #681: Không Gian Chi Môn2020-07-25 05:02
 • #682: Tranh đoạt2020-07-25 05:02
 • #683: Đến nơi2020-07-25 05:03
 • #684: Trấn tộc công pháp2020-07-25 05:03
 • #685: Khác nhau2020-07-25 05:04
 • #686: Chiến tranh2020-07-25 05:04
 • #687: Cường đại2020-07-25 05:04
 • #688: Rút lui2020-07-25 05:04
 • #689: Nhiều vô số kể2020-07-25 05:04
 • #690: Chuyển phát nhanh2020-07-25 05:05
 • #691: Chuyển hướng2020-07-25 05:05
 • #692: Đồ thành diệt quốc2020-07-25 05:05
 • #693: Hòa bình hành động2020-07-25 05:05
 • #694: Ném bom2020-07-25 05:05
 • #695: Trời đã sáng2020-07-25 05:06
 • #696: Thần phạt2020-07-25 05:06
 • #697: Chân tướng2020-07-25 05:06
 • #698: Thoát đi2020-07-25 05:06
 • #699: Ngăn chặn hiệp nghị2020-07-25 05:06
 • #700: Lấy thế đè người2020-07-25 05:07
 • #701: Ứng đối2020-07-25 05:07
 • #702: Đầu voi đuôi chuột2020-07-25 05:07
 • #703: Thẹn quá hoá giận2020-07-25 05:07
 • #704: Tụ hội2020-07-25 05:07
 • #705: Vĩ đại thế lực2020-07-25 05:07
 • #706: Thần bí2020-07-25 05:07
 • #707: Phát triển2020-07-25 05:07
 • #708: Lời kịch2020-07-25 05:08
 • #709: Chính thức thành lập2020-07-25 05:08
 • #710: Thánh linh vĩnh sinh2020-07-25 05:08
 • #711: Truy sát2020-07-25 05:08
 • #712: Nảy sinh2020-07-25 05:08
 • #713: Đấu trí đấu dũng2020-07-25 05:08
 • #714: Chém thần2020-07-25 05:08
 • #715: Khuyết điểm2020-07-25 05:09
 • #716: Chết có ý nghĩa2020-07-25 05:09
 • #717: Chiến lợi phẩm2020-07-25 05:09
 • #718: Đáp án2020-07-25 05:09
 • #719: Lựa chọn2020-07-25 05:09
 • #720: Toàn diện đề phòng2020-07-25 05:10
 • #721: Lại nổi sóng gió2020-07-25 05:10
 • #722: Đoạt giáp2020-07-25 05:10
 • #723: Bại lộ2020-07-25 05:10
 • #724: Lân Hoàng2020-07-25 05:10
 • #725: Vây giết2020-07-25 05:10
 • #726: Lấy kia mâu công kia thuẫn2020-07-25 05:11
 • #727: Tử vong như gió2020-07-25 05:11
 • #728: Giết chóc2020-07-25 05:11
 • #729: Thuần hóa2020-07-25 05:11
 • #730: Hạt giống2020-07-25 05:11
 • #731: Bội thu2020-07-25 05:11
 • #732: Thời đại thay đổi2020-07-25 05:12
 • #733: Ảnh hưởng2020-07-25 05:12
 • #734: Trở về2020-07-25 05:12
 • #735: Tương lai2020-07-25 05:12
 • #736: Thực hiện2020-07-25 05:12
 • #737: Thành quả2020-07-25 05:12
 • #738: Chúc mừng2020-07-25 05:13
 • #739: Nội tâm2020-07-25 05:13
 • #740: Nhìn nhau không nói gì2020-07-25 05:13
 • #741: Trách nhiệm2020-07-25 05:13
 • #742: Bất hủ2020-07-25 05:14
 • #743: Đại Đế Kiếm Thuật2020-07-25 05:14
 • #744: Thân phận2020-07-25 05:14
 • #745: Dựa vào lí lẽ biện luận2020-07-25 05:14
 • #746: Độc thần2020-07-25 05:14
 • #747: Nhân sinh2020-07-25 05:14
 • #748: Thánh Linh kiếm thuật2020-07-25 05:15
 • #749: Tàn binh bại dũng2020-07-25 05:15
 • #750: Dung Nham quân đoàn2020-07-25 05:15
 • #751: Chờ đợi2020-07-25 05:15
 • #752: Ứng đối2020-07-25 05:15
 • #753: Thủ vọng giả liên minh2020-07-25 05:16
 • #754: Dự tính ban đầu2020-07-25 05:16
 • #755: Hiến tế2020-07-25 05:16
 • #756: Địch2020-07-25 05:16
 • #757: Bom khinh khí2020-07-25 05:16
 • #758: Chỉ đạo2020-07-25 05:16
 • #759: Đường lui2020-07-25 05:17
 • #760: Lai lịch2020-07-25 05:17
 • #761: Truyền kỳ hóa thú người2020-07-25 05:17
 • #762: Hợp thành2020-07-25 05:18
 • #763: Bắc Hàn Châu2020-07-25 05:18
 • #764: Khổ chiến2020-07-25 05:18
 • #765: Gian nan2020-07-25 05:18
 • #766: Chúa tể chiến trường2020-07-25 05:19
 • #767: Truyền kỳ chiến2020-07-25 05:19
 • #768: Chính diện đối quyết2020-07-25 05:19
 • #769: Truyền kỳ kết thúc2020-07-25 05:20
 • #770: Cảm giác cấp bách2020-07-25 05:20
 • #771: Thánh Linh2020-07-25 05:20
 • #772: Huyết Thần Điện2020-07-25 05:21
 • #773: Lực cản2020-07-25 05:21
 • #774: Khóa chặt2020-07-25 05:21
 • #775: Cúi đầu2020-07-25 05:21
 • #776: Truyền kỳ thời đại2020-07-25 05:21
 • #777: Tới gần2020-07-25 05:22
 • #778: Sinh hoạt2020-07-25 05:22
 • #779: Thần chi nhìn chăm chú2020-07-25 05:22
 • #780: Xuất kích2020-07-25 05:23
 • #781: Thay đổi2020-07-25 05:23
 • #782: Lòng người2020-07-25 05:23
 • #783: Một địch ba mươi ngàn2020-07-25 05:23
 • #784: Hắn tới2020-07-25 05:24
 • #785: Cầu viện2020-07-25 05:24
 • #786: Thần uy mênh mông2020-07-25 05:24
 • #787: Vây giết2020-07-25 05:24
 • #788: Huyết chiến2020-07-25 05:24
 • #789: Lưỡng bại câu thương2020-07-25 05:25
 • #790: Mạnh nhất phòng ngự2020-07-25 05:25
 • #791: Chư thần thế giới2020-07-25 05:25
 • #792: Mới phong bạo đã xuất hiện2020-07-25 05:25
 • #793: Lấy thân hợp đạo2020-07-25 05:26
 • #794: Thần lâm2020-07-25 05:26
 • #795: Bất hủ2020-07-25 05:26
 • #796: Thần vẫn2020-07-25 05:26
 • #797: Thu hoạch2020-07-25 05:26
 • #798: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy2020-07-25 05:26
 • #799: Nửa bước Truyền Kỳ2020-07-25 05:27
 • #800: Sứ giả2020-07-25 05:27
 • #801: Bồi thường2020-07-25 05:27
 • #802: Lịch sử bánh xe2020-07-25 05:27
 • #803: Lưu chuyển2020-07-25 05:27
 • #804: Bạn cũ2020-07-25 05:27
 • #805: Ngăn cách2020-07-25 05:28
 • #806: Định vị2020-07-25 05:28
 • #807: Phát triển2020-07-25 05:28
 • #808: Thánh Linh kế hoạch2020-07-25 05:28
 • #809: Kỵ sĩ đoàn2020-07-25 05:28
 • #810: Tương lai2020-07-25 05:28
 • #811: Phục dụng2020-07-25 05:29
 • #812: Tách ra2020-07-25 05:29
 • #813: Trù tính chung2020-07-25 05:29
 • #814: Chúng Tinh Đồ Lục2020-07-25 05:29
 • #815: Tu bổ2020-07-25 05:29
 • #816: Chúng trù thành thần2020-07-25 05:29
 • #817: Giết gà dọa khỉ2020-07-25 05:30
 • #818: Truyền thụ2020-07-25 05:30
 • #819: Cự kiếm2020-07-25 05:30
 • #820: Cơ sở2020-07-25 05:30
 • #821: Quang Huy đế quốc2020-07-25 05:30
 • #822: Nguy hiểm2020-07-25 05:30
 • #823: Ám sát2020-07-25 05:30
 • #824: Lực phá hoại2020-07-25 05:31
 • #825: Kiếm khí tung hoành ba ngàn mét2020-07-25 05:31
 • #826: Kinh hoàng2020-07-25 05:31
 • #827: Tuyệt thế kiếm thuật2020-07-25 05:31
 • #828: May mắn2020-07-25 05:31
 • #829: Hòa hợp2020-07-25 05:31
 • #830: Tinh Thần Ám Sát Thuật2020-07-25 05:31
 • #831: Bổ cứu2020-07-25 05:32
 • #832: Tìm kiếm2020-07-25 05:32
 • #833: Mặt trăng2020-07-25 05:32
 • #834: Tửu quán2020-07-25 05:32
 • #835: Tạp Tang2020-07-25 05:33
 • #836: Tập kích2020-07-25 05:33
 • #837: Cân bằng2020-07-25 05:33
 • #838: Hủy diệt2020-07-25 05:33
 • #839: Uy hiếp2020-07-25 05:33
 • #840: Xé rách2020-07-25 05:33
 • #841: Truyền Kỳ Kiếm Thánh2020-07-25 05:33
 • #842: Bức lui2020-07-25 05:34
 • #843: Một tên cũng không để lại2020-07-25 05:34
 • #844: Giai cấp2020-07-25 05:34
 • #845: Nhiệt tình2020-07-25 05:34
 • #846: Đến2020-07-25 05:34
 • #847: Trực giác2020-07-25 05:34
 • #848: Cạnh tranh2020-07-25 05:35
 • #849: Nửa tràng sau2020-07-25 05:35
 • #850: Ngày xưa tái hiện2020-07-25 05:35
 • #851: Cao giai Truyền Kỳ2020-07-25 05:35
 • #852: Đạo trời sáng tỏ2020-07-25 05:35
 • #853: Bồi thường2020-07-25 05:36
 • #854: Biến hóa2020-07-25 05:36
 • #855: Cáo biệt2020-07-25 05:36
 • #856: Lựa chọn2020-07-25 05:36
 • #857: Trở về2020-07-25 05:36
 • #858: Tránh chiến tranh2020-07-25 05:37
 • #859: Thiên Hoang Giới2020-07-25 05:37
 • #860: Không tập2020-07-25 05:37
 • #861: Thoát đi2020-07-25 05:37
 • #862: Ánh sáng2020-07-25 05:38
 • #863: Người tốt2020-07-25 05:38
 • #864: Hạch tâm2020-07-25 05:38
 • #865: Cảnh giới ngờ vực vô căn cứ2020-07-25 05:38
 • #866: Nguyên Anh2020-07-25 05:38
 • #867: Nhà học2020-07-25 05:39
 • #868: Lại tụ họp2020-07-25 05:39
 • #869: Đại học2020-07-25 05:39
 • #870: May mắn còn sống sót2020-07-25 05:39
 • #871: Xuất kích2020-07-25 05:39
 • #872: Nghênh đón2020-07-25 05:39
 • #873: Động tĩnh2020-07-25 05:40
 • #874: Lại đến2020-07-25 05:40
 • #875: Ám sát2020-07-25 05:40
 • #876: Càn quét2020-07-25 05:40
 • #877: Hình thái thứ hai2020-07-25 05:40
 • #878: Thần lâm2020-07-25 05:41
 • #879: Thế giới chi lực2020-07-25 05:41
 • #880: Thời gian2020-07-25 05:41
 • #881: Xem thường2020-07-25 05:41
 • #882: Chôn vùi2020-07-25 05:41
 • #883: Địa chấn2020-07-25 05:41
 • #884: Phân lượng2020-07-25 05:42
 • #885: Kinh dị2020-07-25 05:42
 • #886: Giáo quốc2020-07-25 05:42
 • #887: Thu phục2020-07-25 05:42
 • #888: Mở rộng2020-07-25 05:42
 • #889: Di tích2020-07-25 05:43
 • #890: Thích ứng2020-07-25 05:43
 • #891: Cải tiến2020-07-25 05:43
 • #892: Phân thần2020-07-25 05:43
 • #893: Phúc lợi2020-07-25 05:43
 • #894: Tinh Quỹ thành phố chuyến đi2020-07-25 05:44
 • #895: Xe sang trọng2020-07-25 05:44
 • #896: Hình thức ban đầu2020-07-25 05:44
 • #897: Lấy người vì kính2020-07-25 05:44
 • #898: Mở rộng2020-07-25 05:44
 • #899: Hoàng Kim Thiên Ma Giải Thể Thuật đệ nhất trọng toàn công suất2020-07-25 05:44
 • #900: Biến hóa2020-07-25 05:45
 • #901: Sợ Hãi Thần Chủ2020-07-25 05:45
 • #902: Thế giới lịch sử phát triển2020-07-25 05:45
 • #903: Tiến về2020-07-25 05:46
 • #904: Thượng Cổ Châu2020-07-25 05:46
 • #905: Liệt Diễm Chi Vương2020-07-25 05:46
 • #906: Long duệ2020-07-25 05:47
 • #907: Quyết đấu2020-07-25 05:47
 • #908: Thiêu đốt2020-07-25 05:47
 • #909: Huyết chiến2020-07-25 05:47
 • #910: Long kỵ sĩ2020-07-25 05:47
 • #911: Chân Thần2020-07-25 05:47
 • #912: Ý chí2020-07-25 05:47
 • #913: Đánh tan2020-07-25 05:48
 • #914: Đối tượng mới2020-07-25 05:48
 • #915: Khác nhau2020-07-25 05:48
 • #916: Hài cốt chiến hạm2020-07-25 05:48
 • #917: Bí ẩn2020-07-25 05:48
 • #918: Truyền Kỳ2020-07-25 05:48
 • #919: Tinh Thần cảnh2020-07-25 05:48
 • #920: Kiếm tiên2020-07-25 05:49
 • #921: Hành động2020-07-25 05:49
 • #922: Chí tôn thần kiếm2020-07-25 05:49
 • #923: Ba mươi hai2020-07-25 05:49
 • #924: Chân tướng2020-07-25 05:50
 • #925: Việc vặt2020-07-25 05:50
 • #926: Vô đề2020-07-25 05:50
 • #927: Kiếm thuật2020-07-25 05:50
 • #928: Cô Tinh Châu2020-07-25 05:50
 • #929: Thấp thỏm2020-07-25 05:51
 • #930: Máy tính2020-07-25 05:51
 • #931: Giáng lâm2020-07-25 05:51
 • #932: Hội tụ2020-07-25 05:51
 • #933: Một cái tốt thần2020-07-25 05:51
 • #934: Thần chi ý chí2020-07-25 05:52
 • #935: Ma diệt2020-07-25 05:52
 • #936: Thiêu đốt2020-07-25 05:52
 • #937: Hiệp nghị2020-07-25 05:52
 • #938: Một thể hóa2020-07-25 05:53
 • #939: Hòa bình2020-07-25 05:53
 • #940: Vận sức chờ phát động2020-07-25 05:53
 • #941: Thần tử2020-07-25 05:53
 • #942: Huyết chiến2020-07-25 05:54
 • #943: Chư Thần Hoàng Hôn2020-07-25 05:54
 • #944: Năng lực kém cấp thế giới2020-07-25 05:54
 • #945: Nghiệm chứng2020-07-25 05:54
 • #946: Viễn cổ Thần khí2020-07-25 05:54
 • #947: Rồng2020-07-25 05:55
 • #948: Nhàn nhã2020-07-25 05:55
 • #949: Thế giới nội tình2020-07-25 05:55
 • #950: Quốc tế hội nghị2020-07-25 05:55
 • #951: Đạn đạo2020-07-25 05:55
 • #952: Chặn đường2020-07-25 05:56
 • #953: Đánh rơi2020-07-25 05:56
 • #954: Chỉ xích ở giữa nhân tận địch quốc2020-07-25 05:56
 • #955: Lắng lại2020-07-25 05:56
 • #956: Thần Thành2020-07-25 05:57
 • #957: Tuyên chỉ2020-07-25 05:57
 • #958: An bài2020-07-25 05:57
 • #959: Ngôn truyền thân thụ2020-07-25 05:57
 • #960: Chúng Tinh Thành2020-07-25 05:57
 • #961: Mua sắm2020-07-25 05:58
 • #962: Hối đoái2020-07-25 05:58
 • #963: Tính toán2020-07-25 05:58
 • #964: Đột phá2020-07-25 05:58
 • #965: Đàn sói vây quanh2020-07-25 05:59
 • #966: Nước chảy2020-07-25 05:59
 • #967: Mây đen2020-07-25 05:59
 • #968: Chân tướng2020-07-25 05:59
 • #969: Dục vọng2020-07-25 05:59
 • #970: Thần thuật2020-07-25 05:59
 • #971: Hợp kích2020-07-25 06:00
 • #972: Khổ chiến2020-07-25 06:00
 • #973: Chơi diều2020-07-25 06:00
 • #974: Mang bay2020-07-25 06:00
 • #975: Quyết tâm2020-07-25 06:01
 • #976: Hoành không2020-07-25 06:01
 • #977: Bổ cứu2020-07-25 06:02
 • #978: Lĩnh vực chi quốc2020-07-25 06:02
 • #979: Nhân kiếm hợp nhất2020-07-25 06:02
 • #980: Ba ngày2020-07-25 06:03
 • #981: Mặt mũi2020-07-25 06:03
 • #982: Tiềm nhập2020-07-25 06:03
 • #983: Vạn Tinh Thần Trận2020-07-25 06:03
 • #984: Vương nổ2020-07-25 06:03
 • #985: Việc không liên quan đến mình2020-07-25 06:04
 • #986: Sợ hãi2020-07-25 06:04
 • #987: Quang2020-07-25 06:04
 • #988: Nghịch chuyển2020-07-25 06:04
 • #989: Lật bàn2020-07-25 06:05
 • #990: Cực hạn2020-07-25 06:05
 • #991: Gian nan2020-07-25 06:05
 • #992: Xuất phát2020-07-25 06:05
 • #993: Tỉnh lại2020-07-25 06:05
 • #994: Giết chóc2020-07-25 06:05
 • #995: Sợ hãi2020-07-25 06:06
 • #996: Giáng lâm Chúng Tinh Thành2020-07-25 06:06
 • #997: Càn quét2020-07-25 06:06
 • #998: Thức tỉnh2020-07-25 06:07
 • #999: Vết thương2020-07-25 06:07
 • #1000: Quần tinh nên bị diệt2020-07-25 06:07
 • #1001: Tụ biến2020-07-25 06:07
 • #1002: Hư Vô2020-07-25 06:07
 • #1003: Thần quốc2020-07-25 06:08
 • #1004: Tiên hạ thủ vi cường2020-07-25 06:08
 • #1005: Phá giải2020-07-25 06:08
 • #1006: Vẫn lạc2020-07-25 06:09
 • #1007: Đào móc2020-07-25 06:09
 • #1008: Thu hoạch2020-07-25 06:09
 • #1009: Giải quyết tốt hậu quả2020-07-25 06:09
 • #1010: Hòa bình hiệp nghị ký tên2020-07-25 06:09
 • #1011: Lắng lại2020-07-25 06:10
 • #1012: Trở về2020-07-25 06:10
 • #1013: Tường hòa2020-07-25 06:10
 • #1014: Sinh hoạt2020-07-25 06:11
 • #1015: Quãng đời còn lại2020-07-25 06:11
 • #1016: Ác mộng2020-07-25 06:11
 • #1017: Trù bị2020-07-25 06:12
 • #1018: U Ám Chi Nham2020-07-25 06:12
 • #1019: Lý luận2020-07-25 06:13
 • #1020: Một cái thế giới khác2020-07-25 06:13
 • #1021: Chiến Tranh Chi Thần2020-07-25 06:13
 • #1022: Chính diện đối quyết2020-07-25 06:13
 • #1023: Chân lý2020-07-25 06:13
 • #1024: Mất cả chì lẫn chài2020-07-25 06:14
 • #1025: Hư Vô chi danh2020-07-25 06:14
 • #1026: Thần chi ý chí2020-07-25 06:14
 • #1027: Tích súc2020-07-25 06:14
 • #1028: Tăng phúc2020-07-25 06:15
 • #1029: Bắc địa chúa tể2020-07-25 06:15
 • #1030: Hắc Thần2020-07-25 06:15
 • #1031: Hòa bình giáng lâm2020-07-25 06:15
 • #1032: Giao dịch2020-07-25 06:15
 • #1033: Nhân sinh bình thường sống2020-07-25 06:15
 • #1034: Không khí2020-07-25 06:16
 • #1035: Phản nghịch kỳ2020-07-25 06:16
 • #1036: Kết hôn2020-07-25 06:16
 • #1037: Bình tĩnh2020-07-25 06:16
 • #1038: Tìm kiếm2020-07-25 06:17
 • #1039: Trung Thổ2020-07-25 06:17
 • #1040: Tà Thần2020-07-25 06:17
 • #1041: Thiện ý2020-07-25 06:18
 • #1042: Vết tích2020-07-25 06:18
 • #1043: Tiền căn hậu quả2020-07-25 06:18
 • #1044: Không sợ hãi2020-07-25 06:18
 • #1045: Trực diện sợ hãi2020-07-25 06:19
 • #1046: Cường đại2020-07-25 06:19
 • #1047: Động cơ vĩnh cửu2020-07-25 06:19
 • #1048: Sợ hãi2020-07-25 06:20
 • #1049: Trấn áp2020-07-25 06:20
 • #1050: Phản hồi2020-07-25 06:20
 • #1051: Mời2020-07-25 06:21
 • #1052: Kính nể2020-07-25 06:21
 • #1053: Bất hủ chi danh2020-07-25 06:22
 • #1054: Ngẫu nhiên gặp2020-07-25 06:22
 • #1055: Giao phong2020-07-25 06:22
 • #1056: Trọng lâm2020-07-25 06:23
 • #1057: Tiềm nhập2020-07-25 06:23
 • #1058: Thế giới mới2020-07-25 06:23
 • #1059: Thế giới nguy cơ2020-07-25 06:23
 • #1060: Thiên Hoa thành phố2020-07-25 06:23
 • #1061: Bại lộ2020-07-25 06:24
 • #1062: Thẳng thắn2020-07-25 06:24
 • #1063: Lý Vật Chi2020-07-25 06:24
 • #1064: Chú mục2020-07-25 06:24
 • #1065: Nhận nhau2020-07-25 06:24
 • #1066: Nhân sinh đỉnh phong2020-07-25 06:25
 • #1067: Không muốn cố gắng2020-07-25 06:25
 • #1068: Nghề nghiệp2020-07-25 06:25
 • #1069: Kiểm tra2020-07-25 06:25
 • #1070: Ngạt thở2020-07-25 06:25
 • #1071: Tài liệu giảng dạy2020-07-25 06:26
 • #1072: Cơ giáp2020-07-25 06:26
 • #1073: Lựa chọn2020-07-25 06:26
 • #1074: Cơ giáp điều khiển2020-07-25 06:26
 • #1075: Xâm lấn2020-07-25 06:26
 • #1076: Bách Lý Thanh Phong sắp đến chiến trường2020-07-25 06:27
 • #1077: Đồ thần2020-07-25 06:27
 • #1078: Thần Vương2020-07-25 06:27
 • #1079: Giằng co2020-07-25 06:27
 • #1080: Phá cục2020-07-25 06:27
 • #1081: Trấn Thần Vương2020-07-25 06:28
 • #1082: Ma diệt2020-07-25 06:28
 • #1083: Cải biến2020-07-25 06:28
 • #1084: Học tập2020-07-25 06:28
 • #1085: Thiên Hoang chi danh2020-07-25 06:28
 • #1086: Kinh hãi2020-07-25 06:29
 • #1087: Gặp mặt2020-07-25 06:29
 • #1088: Lai giả bất thiện2020-07-25 06:29
 • #1089: Nhân từ2020-07-25 06:29
 • #1090: Xử trí2020-07-25 06:30
 • #1091: Võ đạo2020-07-25 06:30
 • #1092: Con đường phía trước2020-07-25 06:30
 • #1093: Vật chất chuyển hóa2020-07-25 06:30
 • #1094: Cực hạn2020-07-25 06:30
 • #1095: Thâm bất khả trắc2020-07-25 06:31
 • #1096: Hội nghị2020-07-25 06:31
 • #1097: Chắn cửa2020-07-25 06:31
 • #1098: Lực lượng2020-07-25 06:31
 • #1099: Thần uy2020-07-25 06:32
 • #1100: Thu hoạch2020-07-25 06:32
 • #1101: Hối đoái2020-07-25 06:32
 • #1102: Tiếng vọng2020-07-25 06:32
 • #1103: Kim Kiếm Thành2020-07-25 06:32
 • #1104: Bất hủ2020-07-25 06:32
 • #1105: Thần giáp2020-07-25 06:32
 • #1106: Độc Trạch chi chủ2020-07-25 06:33
 • #1107: Lỗ thủng2020-07-25 06:33
 • #1108: Tất cả đều vui vẻ2020-07-25 06:33
 • #1109: Mắt thấy mới là thật2020-07-25 06:33
 • #1110: Cổ Thần chi2020-07-25 06:34
 • #1111: Lăng Tiêu Thần Vương2020-07-25 06:34
 • #1112: Hư Vô Thần Hoàng miện hạ2020-07-25 06:34
 • #1113: Thu thập Tà Thần2020-07-25 06:34
 • #1114: Tham Lam Thần Chủ2020-07-25 06:34
 • #1115: Ngây thơ2020-07-25 06:35
 • #1116: Tính năng động chủ quan2020-07-25 06:35
 • #1117: Thái Nguyên Hội2020-07-25 06:35
 • #1118: Cổ Thần huyền bí2020-07-25 06:35
 • #1119: Diễn viên phụ2020-07-25 06:35
 • #1120: Vật tư2020-07-25 06:36
 • #1121: Vạn vô nhất thất2020-07-25 06:36
 • #1122: Cạm bẫy2020-07-25 06:36
 • #1123: Thần hệ2020-07-25 06:36
 • #1124: Trở về2020-07-25 06:36
 • #1125: Phi thăng?2020-07-25 06:37
 • #1126: Chấn nhiếp2020-07-25 06:37
 • #1127: Hòa bình quang huy chiếu rọi bắc địa2020-07-25 06:37
 • #1128: Siêu thoát Chân Thần suy đoán2020-07-25 06:37
 • #1129: Thái độ2020-07-25 06:37
 • #1130: Sinh hoạt2020-07-25 06:37
 • #1131: Chúng sinh2020-07-25 06:38
 • #1132: Thiên Hoang thủ hộ thần2020-07-25 06:38
 • #1133: Hiện trạng2020-07-25 06:38
 • #1134: Sinh mà làm người2020-07-25 06:38
 • #1135: Ngắm nhìn bầu trời2020-07-25 06:38
 • #1136: Luân Hồi Chi Thuẫn2020-07-25 06:38
 • #1137: Một trận thao tác2020-07-25 06:38
 • #1138: Biến hóa2020-07-25 06:39
 • #1139: Kiếm chủ2020-07-25 06:39
 • #1140: Liệt Dương giáo hội tập kích2020-07-25 06:39
 • #1141: Bảy năm2020-07-25 06:39
 • #1142: Đại Nhật Luyện Thần Trận2020-07-25 06:39
 • #1143: Trấn sát2020-07-25 06:39
 • #1144: Mới nguy cơ2020-07-25 06:40
 • #1145: Liệt Dương giáo hội2020-07-25 06:40
 • #1146: Thần chi nói rõ2020-07-25 06:40
 • #1147: Riêng phần mình tính toán2020-07-25 06:40
 • #1148: Ngoại lực2020-07-25 06:41
 • #1149: Giáng lâm2020-07-25 06:41
 • #1150: Sao băng2020-07-25 06:41
 • #1151: Hủy diệt2020-07-25 06:41
 • #1152: Nhân vật chính đăng tràng2020-07-25 06:42
 • #1153: Nghiền ép2020-07-25 06:42
 • #1154: Một kích trí mạng2020-07-25 06:42
 • #1155: Đại loạn chi thế2020-07-25 06:42
 • #1156: Sáu năm sau2020-07-25 06:42
 • #1157: Sau cùng bình tĩnh2020-07-25 06:42
 • #1158: Sau cùng bình tĩnh (hai)2020-07-25 06:42
 • #1159: Biến hóa2020-07-25 06:43
 • #1160: Xin lỗi2020-07-25 06:43
 • #1161: Ca khúc đề cử2020-07-25 06:43
 • #1162: Nửa người nửa thần2020-07-25 06:43
 • #1163: Quay về2020-07-25 06:43
 • #1164: Lễ vật2020-07-25 06:43
 • #1165: Số không cùng một đột phá2020-07-25 06:43
 • #1166: Cường đại2020-07-25 06:44
 • #1167: Bắt đầu2020-07-25 06:44
 • #1168: Không cần lại đánh2020-07-25 06:44
 • #1169: Vây công2020-07-25 06:44
 • #1170: Thấy rõ2020-07-25 06:44
 • #1171: Chí Tôn Thần Kiếm2020-07-25 06:44
 • #1172: Hóa rồng2020-07-25 06:44
 • #1173: Hết thảy đều kết thúc2020-07-25 06:45
 • #1174: Nguyệt Thần Giới2020-07-25 06:45
 • #1175: Thiên Hoang2020-07-25 06:45
 • #1176: Thiếu niên2020-07-25 06:45
 • #1177: Một trăm năm sau2020-07-25 06:45
 • #1178: Trở về (kết cục)2020-07-25 06:46
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

THUYS♥️

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

THUYS♥️

Nàng Là Bắt Yêu Đại Lão [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply