Hài Hước Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Danh Môn Độc Sủng

Thể loại: Trọng sinh, YY Nữ cường, Hài hước, Siêu sạch, Siêu sủng, Showbiz, 1vs1, HE
Editor: Nhạc Dao (Dao Dao), Y Phi

Kiếp trước, vì cái gọi là tình yêu, Phùng Vân Hi từ bỏ boss của mình, buông xuôi tiền đồ sáng lạn của bản thân. Kết quả là, ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

Sau khi sống lại, cô chỉ muốn ngoan ngoãn ở bên cạnh kim chủ nhà cô mà thôi, không muốn yêu đương cuồng nhiệt gì nữa. Kết quả ư? Cô trở thành bảo bối của kim chủ nhà cô luôn rồi(≧∇≦)

Nguồn: ngocphuongdao.wordpress.com,diepyphi.wordpress.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hoa Đào Dẫn
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0001.mp32018-12-25 02:32
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0002.mp32018-12-25 02:32
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0003.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0004.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0005.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0006.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0007.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0008.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0009.mp32018-12-25 02:33
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0010.mp32018-12-25 02:34
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0011.mp32018-12-25 02:34
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0012.mp32018-12-25 02:34
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0013.mp32018-12-25 02:34
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0014.mp32018-12-25 02:34
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0015.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0016.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0017.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0018.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0019.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0020.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0021.mp32018-12-25 02:35
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0022.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0023.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0024.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0025.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0026.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0027.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0028.mp32018-12-25 02:36
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0029.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0030.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0031.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0032.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0033.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0034.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0035.mp32018-12-25 02:37
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0036.mp32018-12-25 02:38
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0037.mp32018-12-25 02:38
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0038.mp32018-12-25 02:38
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0039.mp32018-12-25 02:38
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0040.mp32018-12-25 02:38
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0041.mp32018-12-25 02:38
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0042.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0043.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0044.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0045.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0046.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0047.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0048.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0049.mp32018-12-25 02:39
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0050.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0051.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0052.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0053.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0054.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0055.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0056.mp32018-12-25 02:40
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0057.mp32018-12-25 02:41
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0058.mp32018-12-25 02:41
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0059.mp32018-12-25 02:41
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0060.mp32018-12-25 02:41
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0061.mp32018-12-25 02:41
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0062.mp32018-12-25 02:41
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0063.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0064.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0065.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0066.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0067.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0068.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0069.mp32018-12-25 02:42
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0070.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0071.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0072.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0073.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0074.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0075.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0076.mp32018-12-25 02:43
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0077.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0078.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0079.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0080.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0081.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0082.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0083.mp32018-12-25 02:44
 • danh-mon-doc-sung-chuong-0084.mp32018-12-25 02:45

Related posts

Nhà Ta Đồ Đệ Lại Treo

THUYS♥️

Chước Phù Dung

TiKay

Tổng Tài Đầu Quả Tim Sủng: Nhân Ngư Kiều Thê Manh Manh Đát

TiKay

Bất Tử Tiên Đế

TiKay

Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng [ Bổn Toạ Đã Hoàn Lương ]

THUYS♥️

Triệu Hoán Người Chơi Làm Xây Dựng

THUYS♥️

Leave a Reply