Huyền Huyễn Trọng Sinh

Linh Kiếm Tôn

Cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ.

Kiếp trước cừu nhân, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua!

Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi đến thời gian Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn.

Converter: ๖ۣۜVô ๖ۣۜƯu ๖ۣۜVô ๖ۣۜTàᴵᵀ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vân Thiên Không
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • linh-kiem-ton-chuong-0001.mp32018-12-24 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0002.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0003.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0004.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0005.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0006.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0007.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0008.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0009.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0010.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0011.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0012.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0013.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0014.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0015.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0016.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0017.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0018.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0019.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0020.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0021.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0022.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0023.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0024.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0025.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0026.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0027.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0028.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0029.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0030.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0031.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0032.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0033.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0034.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0035.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0036.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0037.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0038.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0039.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0040.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0041.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0042.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0043.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0044.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0045.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0046.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0047.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0048.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0049.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0050.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0051.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0052.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0053.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0054.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0055.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0056.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0057.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0058.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0059.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0060.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0061.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0062.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0063.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0064.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0065.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0066.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0067.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0068.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0069.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0070.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0071.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0072.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0073.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0074.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0075.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0076.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0077.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0078.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0079.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0080.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0081.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0082.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0083.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0084.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0085.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0086.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0087.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0088.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0089.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0090.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0091.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0092.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0093.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0094.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0095.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0096.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0097.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0098.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0099.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0100.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0101.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0102.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0103.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0104.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0105.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0106.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0107.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0108.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0109.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0110.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0111.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0112.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0113.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0114.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0115.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0116.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0117.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0118.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0119.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0120.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0121.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0122.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0123.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0124.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0125.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0126.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0127.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0128.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0129.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0130.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0131.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0132.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0133.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0134.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0135.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0136.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0137.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0138.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0139.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0140.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0141.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0142.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0143.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0144.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0145.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0146.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0147.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0148.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0149.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0150.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0151.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0152.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0153.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0154.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0155.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0156.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0157.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0158.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0159.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0160.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0161.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0162.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0163.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0164.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0165.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0166.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0167.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0168.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0169.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0170.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0171.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0172.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0173.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0174.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0175.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0176.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0177.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0178.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0179.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0180.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0181.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0182.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0183.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0184.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0185.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0186.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0187.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0188.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0189.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0190.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0191.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0192.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0193.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0194.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0195.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0196.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0197.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0198.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0199.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0200.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0201.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0202.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0203.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0204.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0205.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0206.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0207.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0208.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0209.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0210.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0211.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0212.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0213.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0214.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0215.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0216.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0217.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0218.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0219.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0220.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0221.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0222.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0223.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0224.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0225.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0226.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0227.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0228.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0229.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0230.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0231.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0232.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0233.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0234.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0235.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0236.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0237.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0238.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0239.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0240.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0241.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0242.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0243.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0244.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0245.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0246.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0247.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0248.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0249.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0250.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0251.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0252.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0253.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0254.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0255.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0256.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0257.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0258.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0259.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0260.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0261.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0262.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0263.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0264.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0265.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0266.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0267.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0268.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0269.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0270.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0271.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0272.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0273.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0274.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0275.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0276.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0277.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0278.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0279.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0280.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0281.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0282.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0283.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0284.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0285.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0286.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0287.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0288.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0289.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0290.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0291.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0292.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0293.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0294.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0295.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0296.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0297.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0298.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0299.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0300.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0301.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0302.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0303.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0304.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0305.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0306.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0307.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0308.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0309.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0310.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0311.mp32018-12-24 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0312.mp32018-12-24 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0313.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0314.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0315.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0316.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0317.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0318.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0319.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0320.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0321.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0322.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0323.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0324.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0325.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0326.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0327.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0328.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0329.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0330.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0331.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0332.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0333.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0334.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0335.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0336.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0337.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0338.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0339.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0340.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0341.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0342.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0343.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0344.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0345.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0346.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0347.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0348.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0349.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0350.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0351.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0352.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0353.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0354.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0355.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0356.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0357.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0358.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0359.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0360.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0361.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0362.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0363.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0364.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0365.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0366.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0367.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0368.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0369.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0370.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0371.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0372.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0373.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0374.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0375.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0376.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0377.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0378.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0379.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0380.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0381.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0382.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0383.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0384.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0385.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0386.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0387.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0388.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0389.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0390.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0391.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0392.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0393.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0394.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0395.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0396.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0397.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0398.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0399.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0400.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0401.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0402.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0403.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0404.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0405.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0406.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0407.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0408.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0409.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0410.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0411.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0412.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0413.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0414.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0415.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0416.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0417.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0418.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0419.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0420.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0421.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0422.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0423.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0424.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0425.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0426.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0427.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0428.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0429.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0430.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0431.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0432.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0433.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0434.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0435.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0436.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0437.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0438.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0439.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0440.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0441.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0442.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0443.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0444.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0445.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0446.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0447.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0448.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0449.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0450.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0451.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0452.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0453.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0454.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0455.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0456.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0457.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0458.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0459.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0460.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0461.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0462.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0463.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0464.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0465.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0466.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0467.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0468.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0469.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0470.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0471.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0472.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0473.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0474.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0475.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0476.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0477.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0478.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0479.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0480.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0481.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0482.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0483.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0484.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0485.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0486.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0487.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0488.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0489.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0490.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0491.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0492.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0493.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0494.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0495.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0496.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0497.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0498.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0499.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0500.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0501.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0502.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0503.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0504.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0505.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0506.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0507.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0508.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0509.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0510.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0511.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0512.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0513.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0514.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0515.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0516.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0517.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0518.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0519.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0520.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0521.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0522.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0523.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0524.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0525.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0526.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0527.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0528.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0529.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0530.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0531.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0532.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0533.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0534.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0535.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0536.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0537.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0538.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0539.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0540.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0541.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0542.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0543.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0544.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0545.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0546.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0547.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0548.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0549.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0550.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0551.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0552.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0553.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0554.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0555.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0556.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0557.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0558.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0559.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0560.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0561.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0562.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0563.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0564.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0565.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0566.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0567.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0568.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0569.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0570.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0571.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0572.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0573.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0574.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0575.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0576.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0577.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0578.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0579.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0580.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0581.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0582.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0583.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0584.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0585.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0586.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0587.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0588.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0589.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0590.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0591.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0592.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0593.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0594.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0595.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0596.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0597.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0598.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0599.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0600.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0601.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0602.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0603.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0604.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0605.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0606.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0607.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0608.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0609.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0610.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0611.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0612.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0613.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0614.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0615.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0616.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0617.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0618.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0619.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0620.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0621.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0622.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0623.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0624.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0625.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0626.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0627.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0628.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0629.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0630.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0631.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0632.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0633.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0634.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0635.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0636.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0637.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0638.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0639.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0640.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0641.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0642.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0643.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0644.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0645.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0646.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0647.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0648.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0649.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0650.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0651.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0652.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0653.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0654.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0655.mp32018-12-24 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0656.mp32018-12-24 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0657.mp32018-12-24 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0658.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0659.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0660.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0661.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0662.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0663.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0664.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0665.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0666.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0667.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0668.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0669.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0670.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0671.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0672.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0673.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0674.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0675.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0676.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0677.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0678.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0679.mp32018-12-24 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0680.mp32018-12-24 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0681.mp32018-12-24 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0682.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0683.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0684.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0685.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0686.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0687.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0688.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0689.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0690.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0691.mp32018-12-24 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0692.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0693.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0694.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0695.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0696.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0697.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0698.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0699.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0700.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0701.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0702.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0703.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0704.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0705.mp32018-12-24 23:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0706.mp32018-12-24 23:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0707.mp32018-12-24 23:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0708.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0709.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0710.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0711.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0712.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0713.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0714.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0715.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0716.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0717.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0718.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0719.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0720.mp32018-12-24 23:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0721.mp32018-12-24 23:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0722.mp32018-12-24 23:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0723.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0724.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0725.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0726.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0727.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0728.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0729.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0730.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0731.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0732.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0733.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0734.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0735.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0736.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0737.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0738.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0739.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0740.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0741.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0742.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0743.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0744.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0745.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0746.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0747.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0748.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0749.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0750.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0751.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0752.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0753.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0754.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0755.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0756.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0757.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0758.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0759.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0760.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0761.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0762.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0763.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0764.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0765.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0766.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0767.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0768.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0769.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0770.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0771.mp32018-12-25 00:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0772.mp32018-12-25 00:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0773.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0774.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0775.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0776.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0777.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0778.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0779.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0780.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0781.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0782.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0783.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0784.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0785.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0786.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0787.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0788.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0789.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0790.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0791.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0792.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0793.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0794.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0795.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0796.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0797.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0798.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0799.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0800.mp32018-12-25 00:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0801.mp32018-12-25 00:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0802.mp32018-12-25 00:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0803.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0804.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0805.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0806.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0807.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0808.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0809.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0810.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0811.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0812.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0813.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0814.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0815.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0816.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0817.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0818.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0819.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0820.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0821.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0822.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0823.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0824.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0825.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0826.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0827.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0828.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0829.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0830.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0831.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0832.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0833.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0834.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0835.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0836.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0837.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0838.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0839.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0840.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0841.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0842.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0843.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0844.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0845.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0846.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0847.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0848.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0849.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0850.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0851.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0852.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0853.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0854.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0855.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0856.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0857.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0858.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0859.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0860.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0861.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0862.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0863.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0864.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0865.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0866.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0867.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0868.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0869.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0870.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0871.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0872.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0873.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0874.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0875.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0876.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0877.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0878.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0879.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0880.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0881.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0882.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0883.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0884.mp32018-12-25 00:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0885.mp32018-12-25 00:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0886.mp32018-12-25 00:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0887.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0888.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0889.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0890.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0891.mp32018-12-25 00:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0892.mp32018-12-25 00:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0893.mp32018-12-25 00:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0894.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0895.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0896.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0897.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0898.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0899.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0900.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0901.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0902.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0903.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0904.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0905.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0906.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0907.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0908.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0909.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0910.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0911.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0912.mp32018-12-25 00:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0913.mp32018-12-25 00:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0914.mp32018-12-25 00:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0915.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0916.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0917.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0918.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0919.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0920.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0921.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0922.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0923.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0924.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0925.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0926.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0927.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0928.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0929.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0930.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0931.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0932.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0933.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0934.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0935.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0936.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0937.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0938.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0939.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0940.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0941.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0942.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0943.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0944.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0945.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0946.mp32018-12-25 00:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0947.mp32018-12-25 00:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0948.mp32018-12-25 00:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0949.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0950.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0951.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0952.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0953.mp32018-12-25 00:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0954.mp32018-12-25 00:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0955.mp32018-12-25 00:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0956.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0957.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0958.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0959.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0960.mp32018-12-25 00:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0961.mp32018-12-25 00:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0962.mp32018-12-25 00:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0963.mp32018-12-25 00:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0964.mp32018-12-25 00:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0965.mp32018-12-25 00:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0966.mp32018-12-25 00:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0967.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0968.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0969.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0970.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0971.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0972.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0973.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0974.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0975.mp32018-12-25 00:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0976.mp32018-12-25 00:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0977.mp32018-12-25 00:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0978.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0979.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0980.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0981.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0982.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0983.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0984.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0985.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0986.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0987.mp32018-12-25 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0988.mp32018-12-25 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0989.mp32018-12-25 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0990.mp32018-12-25 01:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0991.mp32018-12-25 01:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0992.mp32018-12-25 01:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0993.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0994.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0995.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0996.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0997.mp32018-12-25 01:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0998.mp32018-12-25 01:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0999.mp32018-12-25 01:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1000.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1001.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1002.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1003.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1004.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1005.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1006.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1007.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1008.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1009.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1010.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1011.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1012.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1013.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1014.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1015.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1016.mp32018-12-25 01:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1017.mp32018-12-25 01:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1018.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1019.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1020.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1021.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1022.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1023.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1024.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1025.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1026.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1027.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1028.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1029.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1030.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1031.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1032.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1033.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1034.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1035.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1036.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1037.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1038.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1039.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1040.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1041.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1042.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1043.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1044.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1045.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1046.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1047.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1048.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1049.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1050.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1051.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1052.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1053.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1054.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1055.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1056.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1057.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1058.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1059.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1060.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1061.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1062.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1063.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1064.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1065.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1066.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1067.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1068.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1069.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1070.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1071.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1072.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1073.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1074.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1075.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1076.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1077.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1078.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1079.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1080.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1081.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1082.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1083.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1084.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1085.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1086.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1087.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1088.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1089.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1090.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1091.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1092.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1093.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1094.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1095.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1096.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1097.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1098.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1099.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1100.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1101.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1102.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1103.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1104.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1105.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1106.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1107.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1108.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1109.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1110.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1111.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1112.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1113.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1114.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1115.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1116.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1117.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1118.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1119.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1120.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1121.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1122.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1123.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1124.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1125.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1126.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1127.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1128.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1129.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1130.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1131.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1132.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1133.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1134.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1135.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1136.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1137.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1138.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1139.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1140.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1141.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1142.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1143.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1144.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1145.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1146.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1147.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1148.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1149.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1150.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1151.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1152.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1153.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1154.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1155.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1156.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1157.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1158.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1159.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1160.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1161.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1162.mp32018-12-25 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1163.mp32018-12-25 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1164.mp32018-12-25 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1165.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1166.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1167.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1168.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1169.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1170.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1171.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1172.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1173.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1174.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1175.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1176.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1177.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1178.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1179.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1180.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1181.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1182.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1183.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1184.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1185.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1186.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1187.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1188.mp32018-12-25 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1189.mp32018-12-25 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1190.mp32018-12-25 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1191.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1192.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1193.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1194.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1195.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1196.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1197.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1198.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1199.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1200.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1201.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1202.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1203.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1204.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1205.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1206.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1207.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1208.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1209.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1210.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1211.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1212.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1213.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1214.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1215.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1216.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1217.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1218.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1219.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1220.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1221.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1222.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1223.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1224.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1225.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1226.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1227.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1228.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1229.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1230.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1231.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1232.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1233.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1234.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1235.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1236.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1237.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1238.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1239.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1240.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1241.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1242.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1243.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1244.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1245.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1246.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1247.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1248.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1249.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1250.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1251.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1252.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1253.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1254.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1255.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1256.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1257.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1258.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1259.mp32018-12-25 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1260.mp32018-12-25 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1261.mp32018-12-25 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1262.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1263.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1264.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1265.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1266.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1267.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1268.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1269.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1270.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1271.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1272.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1273.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1274.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1275.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1276.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1277.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1278.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1279.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1280.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1281.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1282.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1283.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1284.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1285.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1286.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1287.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1288.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1289.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1290.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1291.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1292.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1293.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1294.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1295.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1296.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1297.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1298.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1299.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1300.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1301.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1302.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1303.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1304.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1305.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1306.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1307.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1308.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1309.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1310.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1311.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1312.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1313.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1314.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1315.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1316.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1317.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1318.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1319.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1320.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1321.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1322.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1323.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1324.mp32018-12-25 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1325.mp32018-12-25 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1326.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1327.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1328.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1329.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1330.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1331.mp32018-12-25 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1332.mp32018-12-25 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1333.mp32018-12-25 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1334.mp32018-12-25 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1335.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1336.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1337.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1338.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1339.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1340.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1341.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1342.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1343.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1344.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1345.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1346.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1347.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1348.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1349.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1350.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1351.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1352.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1353.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1354.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1355.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1356.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1357.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1358.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1359.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1360.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1361.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1362.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1363.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1364.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1365.mp32018-12-25 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1366.mp32018-12-25 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1367.mp32018-12-25 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1368.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1369.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1370.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1371.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1372.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1373.mp32018-12-25 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1374.mp32018-12-25 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1375.mp32018-12-25 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1376.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1377.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1378.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1379.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1380.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1381.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1382.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1383.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1384.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1385.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1386.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1387.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1388.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1389.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1390.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1391.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1392.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1393.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1394.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1395.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1396.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1397.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1398.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1399.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1400.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1401.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1402.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1403.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1404.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1405.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1406.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1407.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1408.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1409.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1410.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1411.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1412.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1413.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1414.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1415.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1416.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1417.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1418.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1419.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1420.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1421.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1422.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1423.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1424.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1425.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1426.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1427.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1428.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1429.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1430.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1431.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1432.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1433.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1434.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1435.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1436.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1437.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1438.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1439.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1440.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1441.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1442.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1443.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1444.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1445.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1446.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1447.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1448.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1449.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1450.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1451.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1452.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1453.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1454.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1455.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1456.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1457.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1458.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1459.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1460.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1461.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1462.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1463.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1464.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1465.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1466.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1467.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1468.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1469.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1470.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1471.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1472.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1473.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1474.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1475.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1476.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1477.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1478.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1479.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1480.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1481.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1482.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1483.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1484.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1485.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1486.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1487.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1488.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1489.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1490.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1491.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1492.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1493.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1494.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1495.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1496.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1497.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1498.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1499.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1500.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1501.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1502.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1503.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1504.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1505.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1506.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1507.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1508.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1509.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1510.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1511.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1512.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1513.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1514.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1515.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1516.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1517.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1518.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1519.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1520.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1521.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1522.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1523.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1524.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1525.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1526.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1527.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1528.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1529.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1530.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1531.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1532.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1533.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1534.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1535.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1536.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1537.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1538.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1539.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1540.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1541.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1542.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1543.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1544.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1545.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1546.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1547.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1548.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1549.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1550.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1551.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1552.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1553.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1554.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1555.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1556.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1557.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1558.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1559.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1560.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1561.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1562.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1563.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1564.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1565.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1566.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1567.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1568.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1569.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1570.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1571.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1572.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1573.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1574.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1575.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1576.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1577.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1578.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1579.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1580.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1581.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1582.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1583.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1584.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1585.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1586.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1587.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1588.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1589.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1590.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1591.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1592.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1593.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1594.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1595.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1596.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1597.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1598.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1599.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1600.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1601.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1602.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1603.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1604.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1605.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1606.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1607.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1608.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1609.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1610.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1611.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1612.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1613.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1614.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1615.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1616.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1617.mp32018-12-25 18:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1618.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1619.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1620.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1621.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1622.mp32018-12-25 18:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1623.mp32018-12-25 18:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1624.mp32018-12-25 18:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1625.mp32018-12-25 18:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1626.mp32018-12-25 18:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1627.mp32018-12-25 18:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1628.mp32018-12-25 18:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1629.mp32018-12-25 18:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1630.mp32018-12-25 18:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1631.mp32018-12-25 18:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1632.mp32018-12-25 18:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1633.mp32018-12-25 18:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1634.mp32018-12-25 18:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1635.mp32018-12-25 18:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1636.mp32018-12-25 18:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1637.mp32018-12-25 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1638.mp32018-12-25 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1639.mp32018-12-25 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1640.mp32018-12-25 18:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1641.mp32018-12-25 18:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1642.mp32018-12-25 18:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1643.mp32018-12-25 18:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1644.mp32018-12-25 18:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1645.mp32018-12-25 18:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1646.mp32018-12-25 18:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1647.mp32018-12-25 18:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1648.mp32018-12-25 18:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1649.mp32018-12-25 18:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1650.mp32018-12-25 18:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1651.mp32018-12-25 18:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1652.mp32018-12-25 18:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1653.mp32018-12-25 18:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1654.mp32018-12-25 18:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1655.mp32018-12-25 18:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1656.mp32018-12-25 18:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1657.mp32018-12-25 18:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1658.mp32018-12-25 18:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1659.mp32018-12-25 18:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1660.mp32018-12-25 18:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1661.mp32018-12-25 18:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1662.mp32018-12-25 18:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1663.mp32018-12-25 19:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1664.mp32018-12-25 19:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1665.mp32018-12-25 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1666.mp32018-12-25 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1667.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1668.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1669.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1670.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1671.mp32018-12-25 19:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1672.mp32018-12-25 19:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1673.mp32018-12-25 19:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1674.mp32018-12-25 19:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1675.mp32018-12-25 19:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1676.mp32018-12-25 19:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1677.mp32018-12-25 19:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1678.mp32018-12-25 19:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1679.mp32018-12-25 19:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1680.mp32018-12-25 19:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1681.mp32018-12-25 19:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1682.mp32018-12-25 19:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1683.mp32018-12-25 19:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1684.mp32018-12-25 19:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1685.mp32018-12-25 19:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1686.mp32018-12-25 19:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1687.mp32018-12-25 19:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1688.mp32018-12-25 19:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1689.mp32018-12-25 19:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1690.mp32018-12-25 19:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1691.mp32018-12-25 19:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1692.mp32018-12-25 19:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1693.mp32018-12-25 19:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1694.mp32018-12-25 19:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1695.mp32018-12-25 19:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1696.mp32018-12-25 19:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1697.mp32018-12-25 19:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1698.mp32018-12-25 19:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1699.mp32018-12-25 19:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1700.mp32018-12-25 19:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1701.mp32018-12-25 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1702.mp32018-12-25 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1703.mp32018-12-25 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1704.mp32018-12-25 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1705.mp32018-12-25 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1706.mp32018-12-25 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1707.mp32018-12-25 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1708.mp32018-12-25 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1709.mp32018-12-25 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1710.mp32018-12-25 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1711.mp32018-12-25 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1712.mp32018-12-25 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1713.mp32018-12-25 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1714.mp32018-12-25 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1715.mp32018-12-25 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1716.mp32018-12-25 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1717.mp32018-12-25 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1718.mp32018-12-25 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1719.mp32018-12-25 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1720.mp32018-12-25 19:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1721.mp32018-12-25 19:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1722.mp32018-12-25 19:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1723.mp32018-12-25 19:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1724.mp32018-12-25 19:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1725.mp32018-12-25 19:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1726.mp32018-12-25 19:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1727.mp32018-12-25 19:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1728.mp32018-12-25 19:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1729.mp32018-12-25 19:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1730.mp32018-12-25 19:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1731.mp32018-12-25 19:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1732.mp32018-12-25 19:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1733.mp32018-12-25 19:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1734.mp32018-12-25 19:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1735.mp32018-12-25 19:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1736.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1737.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1738.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1739.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1740.mp32018-12-25 19:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1741.mp32018-12-25 19:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1742.mp32018-12-25 19:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1743.mp32018-12-25 19:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1744.mp32018-12-25 19:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1745.mp32018-12-25 19:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1746.mp32018-12-25 19:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1747.mp32018-12-25 19:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1748.mp32018-12-25 19:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1749.mp32018-12-25 19:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1750.mp32018-12-25 19:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1751.mp32018-12-25 19:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1752.mp32018-12-25 19:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1753.mp32018-12-25 19:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1754.mp32018-12-25 19:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1755.mp32018-12-25 19:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1756.mp32018-12-25 19:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1757.mp32018-12-25 19:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1758.mp32018-12-25 19:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1759.mp32018-12-25 19:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1760.mp32018-12-25 19:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1761.mp32018-12-25 19:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1762.mp32018-12-25 19:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1763.mp32018-12-25 19:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1764.mp32018-12-25 19:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1765.mp32018-12-25 19:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1766.mp32018-12-25 19:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1767.mp32018-12-25 19:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1768.mp32018-12-25 19:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1769.mp32018-12-25 19:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1770.mp32018-12-25 19:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1771.mp32018-12-25 19:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1772.mp32018-12-25 19:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1773.mp32018-12-25 19:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1774.mp32018-12-25 19:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1775.mp32018-12-25 19:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1776.mp32018-12-25 19:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1777.mp32018-12-25 19:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1778.mp32018-12-25 19:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1779.mp32018-12-25 19:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1780.mp32018-12-25 19:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1781.mp32018-12-25 19:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1782.mp32018-12-25 19:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1783.mp32018-12-25 19:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1784.mp32018-12-25 19:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1785.mp32018-12-25 19:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1786.mp32018-12-25 19:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1787.mp32018-12-25 19:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1788.mp32018-12-25 19:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1789.mp32018-12-25 19:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1790.mp32018-12-25 19:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1791.mp32018-12-25 19:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1792.mp32018-12-25 19:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1793.mp32018-12-25 19:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1794.mp32018-12-25 19:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1795.mp32018-12-25 19:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1796.mp32018-12-25 19:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1797.mp32018-12-25 19:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1798.mp32018-12-25 19:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1799.mp32018-12-25 19:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1800.mp32018-12-25 19:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1801.mp32018-12-25 19:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1802.mp32018-12-25 19:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1803.mp32018-12-25 19:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1804.mp32018-12-25 19:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1805.mp32018-12-25 19:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1806.mp32018-12-25 19:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1807.mp32018-12-25 19:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1808.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1809.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1810.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1811.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1812.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1813.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1814.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1815.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1816.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1817.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1818.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1819.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1820.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1821.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1822.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1823.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1824.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1825.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1826.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1827.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1828.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1829.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1830.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1831.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1832.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1833.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1834.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1835.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1836.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1837.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1838.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1839.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1840.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1841.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1842.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1843.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1844.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1845.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1846.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1847.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1848.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1849.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1850.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1851.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1852.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1853.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1854.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1855.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1856.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1857.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1858.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1859.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1860.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1861.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1862.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1863.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1864.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1865.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1866.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1867.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1868.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1869.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1870.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1871.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1872.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1873.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1874.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1875.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1876.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1877.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1878.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1879.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1880.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1881.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1882.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1883.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1884.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1885.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1886.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1887.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1888.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1889.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1890.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1891.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1892.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1893.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1894.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1895.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1896.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1897.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1898.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1899.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1900.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1901.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1902.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1903.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1904.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1905.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1906.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1907.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1908.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1909.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1910.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1911.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1912.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1913.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1914.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1915.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1916.mp32018-12-26 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1917.mp32018-12-26 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1918.mp32018-12-26 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1919.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1920.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1921.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1922.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1923.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1924.mp32018-12-26 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1925.mp32018-12-26 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1926.mp32018-12-26 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1927.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1928.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1929.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1930.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1931.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1932.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1933.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1934.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1935.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1936.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1937.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1938.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1939.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1940.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1941.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1942.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1943.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1944.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1945.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1946.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1947.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1948.mp32018-12-26 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1949.mp32018-12-26 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1950.mp32018-12-26 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1951.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1952.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1953.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1954.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1955.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1956.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1957.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1958.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1959.mp32018-12-26 21:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1960.mp32018-12-26 21:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1961.mp32018-12-26 21:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1962.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1963.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1964.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1965.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1966.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1967.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1968.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1969.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1970.mp32018-12-26 21:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1971.mp32018-12-26 21:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1972.mp32018-12-26 21:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1973.mp32018-12-26 21:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1974.mp32018-12-26 21:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1975.mp32018-12-26 21:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1976.mp32018-12-26 21:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1977.mp32018-12-26 21:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1978.mp32018-12-26 21:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1979.mp32018-12-26 21:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1980.mp32018-12-26 21:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1981.mp32018-12-26 21:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1982.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1983.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1984.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1985.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1986.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1987.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1988.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1989.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1990.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1991.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1992.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1993.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1994.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1995.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1996.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1997.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1998.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1999.mp32018-12-26 21:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2000.mp32018-12-26 21:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2001.mp32018-12-26 21:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2002.mp32018-12-26 21:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2003.mp32018-12-26 21:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2004.mp32018-12-26 21:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2005.mp32018-12-26 21:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2006.mp32018-12-26 21:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2007.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2008.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2009.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2010.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2011.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2012.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2013.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2014.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2015.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2016.mp32018-12-26 21:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2017.mp32018-12-26 21:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2018.mp32018-12-26 21:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2019.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2020.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2021.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2022.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2023.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2024.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2025.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2026.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2027.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2028.mp32018-12-26 21:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2029.mp32018-12-26 21:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2030.mp32018-12-26 21:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2031.mp32018-12-26 21:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2032.mp32018-12-26 21:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2033.mp32018-12-26 21:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2034.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2035.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2036.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2037.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2038.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2039.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2040.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2041.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2042.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2043.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2044.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2045.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2046.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2047.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2048.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2049.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2050.mp32018-12-26 21:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2051.mp32018-12-26 21:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2052.mp32018-12-26 21:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2053.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2054.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2055.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2056.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2057.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2058.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2059.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2060.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2061.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2062.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2063.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2064.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2065.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2066.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2067.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2068.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2069.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2070.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2071.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2072.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2073.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2074.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2075.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2076.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2077.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2078.mp32018-12-26 21:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2079.mp32018-12-26 21:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2080.mp32018-12-26 21:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2081.mp32018-12-26 21:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2082.mp32018-12-26 21:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2083.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2084.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2085.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2086.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2087.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2088.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2089.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2090.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2091.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2092.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2093.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2094.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2095.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2096.mp32018-12-26 21:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2097.mp32018-12-26 21:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2098.mp32018-12-26 21:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2099.mp32018-12-26 21:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2100.mp32018-12-26 21:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2101.mp32018-12-26 21:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2102.mp32018-12-26 21:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2103.mp32018-12-26 21:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2104.mp32018-12-26 21:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2105.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2106.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2107.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2108.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2109.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2110.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2111.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2112.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2113.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2114.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2115.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2116.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2117.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2118.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2119.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2120.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2121.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2122.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2123.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2124.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2125.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2126.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2127.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2128.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2129.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2130.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2131.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2132.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2133.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2134.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2135.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2136.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2137.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2138.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2139.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2140.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2141.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2142.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2143.mp32018-12-26 21:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2144.mp32018-12-26 21:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2145.mp32018-12-26 21:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2146.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2147.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2148.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2149.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2150.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2151.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2152.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2153.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2154.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2155.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2156.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2157.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2158.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2159.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2160.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2161.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2162.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2163.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2164.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2165.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2166.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2167.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2168.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2169.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2170.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2171.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2172.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2173.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2174.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2175.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2176.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2177.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2178.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2179.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2180.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2181.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2182.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2183.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2184.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2185.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2186.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2187.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2188.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2189.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2190.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2191.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2192.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2193.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2194.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2195.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2196.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2197.mp32018-12-26 22:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2198.mp32018-12-26 22:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2199.mp32018-12-26 22:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2200.mp32018-12-26 22:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2201.mp32018-12-26 22:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2202.mp32018-12-26 22:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2203.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2204.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2205.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2206.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2207.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2208.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2209.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2210.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2211.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2212.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2213.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2214.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2215.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2216.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2217.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2218.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2219.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2220.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2221.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2222.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2223.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2224.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2225.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2226.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2227.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2228.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2229.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2230.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2231.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2232.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2233.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2234.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2235.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2236.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2237.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2238.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2239.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2240.mp32018-12-26 22:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2241.mp32018-12-26 22:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2242.mp32018-12-26 22:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2243.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2244.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2245.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2246.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2247.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2248.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2249.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2250.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2251.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2252.mp32018-12-26 22:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2253.mp32018-12-26 22:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2254.mp32018-12-26 22:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2255.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2256.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2257.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2258.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2259.mp32018-12-26 22:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2260.mp32018-12-26 22:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2261.mp32018-12-26 22:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2262.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2263.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2264.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2265.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2266.mp32018-12-26 22:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2267.mp32018-12-26 22:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2268.mp32018-12-26 22:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2269.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2270.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2271.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2272.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2273.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2274.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2275.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2276.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2277.mp32018-12-26 22:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2278.mp32018-12-26 22:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2279.mp32018-12-26 22:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2280.mp32018-12-26 22:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2281.mp32018-12-26 22:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2282.mp32018-12-26 22:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2283.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2284.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2285.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2286.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2287.mp32018-12-26 22:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2288.mp32018-12-26 22:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2289.mp32018-12-26 22:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2290.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2291.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2292.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2293.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2294.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2295.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2296.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2297.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2298.mp32018-12-26 22:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2299.mp32018-12-26 22:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2300.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2301.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2302.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2303.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2304.mp32018-12-26 22:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2305.mp32018-12-26 22:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2306.mp32018-12-26 22:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2307.mp32018-12-26 22:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2308.mp32018-12-26 22:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2309.mp32018-12-26 22:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2310.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2311.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2312.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2313.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2314.mp32018-12-26 22:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2315.mp32018-12-26 22:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2316.mp32018-12-26 22:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2317.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2318.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2319.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2320.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2321.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2322.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2323.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2324.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2325.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2326.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2327.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2328.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2329.mp32018-12-26 22:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2330.mp32018-12-26 22:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2331.mp32018-12-26 22:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2332.mp32018-12-26 22:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2333.mp32018-12-26 22:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2334.mp32018-12-26 22:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2335.mp32018-12-26 22:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2336.mp32018-12-26 22:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2337.mp32018-12-26 22:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2338.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2339.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2340.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2341.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2342.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2343.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2344.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2345.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2346.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2347.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2348.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2349.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2350.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2351.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2352.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2353.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2354.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2355.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2356.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2357.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2358.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2359.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2360.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2361.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2362.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2363.mp32018-12-26 22:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2364.mp32018-12-26 22:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2365.mp32018-12-26 22:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2366.mp32018-12-26 22:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2367.mp32018-12-26 22:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2368.mp32018-12-26 22:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2369.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2370.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2371.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2372.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2373.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2374.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2375.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2376.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2377.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2378.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2379.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2380.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2381.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2382.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2383.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2384.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2385.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2386.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2387.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2388.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2389.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2390.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2391.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2392.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2393.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2394.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2395.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2396.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2397.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2398.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2399.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2400.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2401.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2402.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2403.mp32018-12-26 22:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2404.mp32018-12-26 22:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2405.mp32018-12-26 22:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2406.mp32018-12-26 23:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2407.mp32018-12-26 23:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2408.mp32018-12-26 23:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2409.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2410.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2411.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2412.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2413.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2414.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2415.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2416.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2417.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2418.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2419.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2420.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2421.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2422.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2423.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2424.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2425.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2426.mp32018-12-26 23:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2427.mp32018-12-26 23:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2428.mp32018-12-26 23:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2429.mp32018-12-26 23:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2430.mp32018-12-26 23:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2431.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2432.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2433.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2434.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2435.mp32018-12-26 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2436.mp32018-12-26 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2437.mp32018-12-26 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2438.mp32018-12-26 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2439.mp32018-12-26 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2440.mp32018-12-26 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2441.mp32018-12-26 23:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2442.mp32018-12-26 23:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2443.mp32018-12-26 23:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2444.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2445.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2446.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2447.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2448.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2449.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2450.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2451.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2452.mp32018-12-26 23:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2453.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2454.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2455.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2456.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2457.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2458.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2459.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2460.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2461.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2462.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2463.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2464.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2465.mp32018-12-26 23:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2466.mp32018-12-26 23:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2467.mp32018-12-26 23:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2468.mp32018-12-26 23:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2469.mp32018-12-26 23:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2470.mp32018-12-26 23:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2471.mp32018-12-26 23:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2472.mp32018-12-26 23:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2473.mp32018-12-26 23:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2474.mp32018-12-26 23:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2475.mp32018-12-26 23:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2476.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2477.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2478.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2479.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2480.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2481.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2482.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2483.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2484.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2485.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2486.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2487.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2488.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2489.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2490.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2491.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2492.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2493.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2494.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2495.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2496.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2497.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2498.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2499.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2500.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2501.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2502.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2503.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2504.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2505.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2506.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2507.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2508.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2509.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2510.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2511.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2512.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2513.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2514.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2515.mp32018-12-28 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2516.mp32018-12-28 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2517.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2518.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2519.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2520.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2521.mp32018-12-30 20:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2522.mp32018-12-30 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2523.mp32018-12-30 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2524.mp32019-01-03 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2525.mp32019-01-03 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2526.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2527.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2528.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2529.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2530.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2531.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2532.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2533.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2534.mp32019-01-03 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2535.mp32019-01-03 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2536.mp32019-01-03 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2537.mp32019-01-03 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2538.mp32019-01-03 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2539.mp32019-01-06 20:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2540.mp32019-01-06 20:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2541.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2542.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2543.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2544.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2545.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2546.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2547.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2548.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2549.mp32019-01-07 20:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2550.mp32019-01-07 20:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2551.mp32019-01-07 20:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2552.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2553.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2554.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2555.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2556.mp32019-01-09 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2557.mp32019-01-09 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2558.mp32019-01-13 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2559.mp32019-01-13 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2560.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2561.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2562.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2563.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2564.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2565.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2566.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2567.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2568.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2569.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2570.mp32019-01-16 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2571.mp32019-01-16 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2572.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2573.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2574.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2575.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2576.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2577.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2578.mp32019-01-16 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2579.mp32019-01-17 20:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2580.mp32019-01-17 20:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2581.mp32019-01-17 20:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2582.mp32019-01-18 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2583.mp32019-01-18 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2584.mp32019-01-18 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2585.mp32019-01-19 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2586.mp32019-01-19 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2587.mp32019-01-20 20:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2588.mp32019-01-21 20:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2589.mp32019-01-21 20:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2590.mp32019-01-21 20:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2591.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2592.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2593.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2594.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2595.mp32019-01-22 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2596.mp32019-01-22 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2597.mp32019-01-23 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2598.mp32019-01-23 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2599.mp32019-01-23 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2600.mp32019-01-24 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2601.mp32019-01-24 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2602.mp32019-01-24 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2603.mp32019-01-26 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2604.mp32019-01-26 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2605.mp32019-01-26 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2606.mp32019-01-30 04:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2607.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2608.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2609.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2610.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2611.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2612.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2613.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2614.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2615.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2616.mp32019-01-30 04:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2617.mp32019-01-30 04:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2618.mp32019-01-30 20:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2619.mp32019-01-30 20:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2620.mp32019-01-30 20:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2621.mp32019-01-31 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2622.mp32019-01-31 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2623.mp32019-01-31 20:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2624.mp32019-02-01 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2625.mp32019-02-01 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2626.mp32019-02-01 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2627.mp32019-02-04 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2628.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2629.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2630.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2631.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2632.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2633.mp32019-02-05 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2634.mp32019-02-05 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2635.mp32019-02-05 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2636.mp32019-02-06 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2637.mp32019-02-06 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2638.mp32019-02-06 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2639.mp32019-02-07 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2640.mp32019-02-07 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2641.mp32019-02-07 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2642.mp32019-02-08 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2643.mp32019-02-08 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2644.mp32019-02-10 23:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2645.mp32019-02-10 23:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2646.mp32019-02-14 03:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2647.mp32019-02-14 03:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2648.mp32019-02-14 03:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2649.mp32019-02-14 03:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2650.mp32019-02-14 03:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2651.mp32019-02-14 03:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2652.mp32019-02-14 03:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2653.mp32019-02-14 03:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2654.mp32019-02-14 03:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2655.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2656.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2657.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2658.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2659.mp32019-02-15 03:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2660.mp32019-02-15 03:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2661.mp32019-02-15 15:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2662.mp32019-02-15 15:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2663.mp32019-02-15 15:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2664.mp32019-02-16 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2665.mp32019-02-16 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2666.mp32019-02-16 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2667.mp32019-02-18 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2668.mp32019-02-18 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2669.mp32019-02-18 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2670.mp32019-02-19 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2671.mp32019-02-19 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2672.mp32019-02-19 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2673.mp32019-02-20 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2674.mp32019-02-20 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2675.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2676.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2677.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2678.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2679.mp32019-02-21 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2680.mp32019-02-21 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2681.mp32019-02-21 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2682.mp32019-02-22 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2683.mp32019-02-22 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2684.mp32019-02-22 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2685.mp32019-02-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2686.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2687.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2688.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2689.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2690.mp32019-02-25 02:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2691.mp32019-02-25 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2692.mp32019-02-25 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2693.mp32019-02-25 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2694.mp32019-02-27 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2695.mp32019-02-28 02:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2696.mp32019-02-28 02:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2697.mp32019-02-28 02:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2698.mp32019-02-28 02:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2699.mp32019-02-28 02:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2700.mp32019-03-01 18:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2701.mp32019-03-01 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2702.mp32019-03-01 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2703.mp32019-03-02 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2704.mp32019-03-02 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2705.mp32019-03-02 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2706.mp32019-03-03 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2707.mp32019-03-03 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2708.mp32019-03-03 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2709.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2710.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2711.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2712.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2713.mp32019-03-04 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2714.mp32019-03-04 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2715.mp32019-03-05 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2716.mp32019-03-05 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2717.mp32019-03-05 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2718.mp32019-03-07 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2719.mp32019-03-07 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2720.mp32019-03-07 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2721.mp32019-03-07 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2722.mp32019-03-07 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2723.mp32019-03-07 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2724.mp32019-03-10 15:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2725.mp32019-03-10 15:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2726.mp32019-03-10 15:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2727.mp32019-03-10 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2728.mp32019-03-10 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2729.mp32019-03-10 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2730.mp32019-03-11 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2731.mp32019-03-11 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2732.mp32019-03-11 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2733.mp32019-03-11 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2734.mp32019-03-11 14:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2735.mp32019-03-11 14:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2736.mp32019-03-11 14:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2737.mp32019-03-13 07:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2738.mp32019-03-13 07:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2739.mp32019-03-14 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2740.mp32019-03-14 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2741.mp32019-03-14 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2742.mp32019-03-16 15:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2743.mp32019-03-16 15:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2744.mp32019-03-16 15:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2745.mp32019-03-17 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2746.mp32019-03-17 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2747.mp32019-03-17 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2748.mp32019-03-17 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2749.mp32019-03-17 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2750.mp32019-03-17 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2751.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2752.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2753.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2754.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2755.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2756.mp32019-03-18 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2757.mp32019-03-20 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2758.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2759.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2760.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2761.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2762.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2763.mp32019-03-22 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2764.mp32019-03-22 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2765.mp32019-03-22 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2766.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2767.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2768.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2769.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2770.mp32019-03-26 05:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2771.mp32019-03-26 05:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2772.mp32019-03-26 05:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2773.mp32019-03-26 05:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2774.mp32019-03-26 05:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2775.mp32019-03-29 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2776.mp32019-03-29 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2777.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2778.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2779.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2780.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2781.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2782.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2783.mp32019-03-29 15:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2784.mp32019-03-31 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2785.mp32019-03-31 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2786.mp32019-03-31 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2787.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2788.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2789.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2790.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2791.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2792.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2793.mp32019-04-01 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2794.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2795.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2796.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2797.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2798.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2799.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2800.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2801.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2802.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2803.mp32019-04-05 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2804.mp32019-04-05 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2805.mp32019-04-05 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2806.mp32019-04-09 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2807.mp32019-04-09 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2808.mp32019-04-09 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2809.mp32019-04-09 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2810.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2811.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2812.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2813.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2814.mp32019-04-09 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2815.mp32019-04-09 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2816.mp32019-04-09 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2817.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2818.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2819.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2820.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2821.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2822.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2823.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2824.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2825.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2826.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2827.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2828.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2829.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2830.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2831.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2832.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2833.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2834.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2835.mp32019-04-16 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2836.mp32019-04-16 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2837.mp32019-04-19 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2838.mp32019-04-19 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2839.mp32019-04-19 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2840.mp32019-04-19 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2841.mp32019-04-19 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2842.mp32019-04-19 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2843.mp32019-04-19 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2844.mp32019-04-19 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2845.mp32019-04-19 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2846.mp32019-04-22 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2847.mp32019-04-22 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2848.mp32019-04-22 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2849.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2850.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2851.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2852.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2853.mp32019-04-22 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2854.mp32019-04-22 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2855.mp32019-04-22 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2856.mp32019-04-22 15:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2857.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2858.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2859.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2860.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2861.mp32019-04-26 15:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2862.mp32019-04-26 15:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2863.mp32019-04-30 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2864.mp32019-04-30 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2865.mp32019-04-30 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2866.mp32019-04-30 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2867.mp32019-04-30 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2868.mp32019-04-30 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2869.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2870.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2871.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2872.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2873.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2874.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2875.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2876.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2877.mp32019-04-30 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2878.mp32019-05-04 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2879.mp32019-05-04 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2880.mp32019-05-04 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2881.mp32019-05-09 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2882.mp32019-05-09 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2883.mp32019-05-09 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2884.mp32019-05-12 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2885.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2886.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2887.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2888.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2889.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2890.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2891.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2892.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2893.mp32019-05-12 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2894.mp32019-05-12 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2895.mp32019-05-12 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2896.mp32019-05-22 01:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2897.mp32019-05-22 01:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2898.mp32019-05-22 01:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2899.mp32019-05-22 01:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2900.mp32019-05-22 01:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2901.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2902.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2903.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2904.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2905.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2906.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2907.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2908.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2909.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2910.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2911.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2912.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2913.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2914.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2915.mp32019-06-03 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2916.mp32019-06-03 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2917.mp32019-06-03 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2918.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2919.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2920.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2921.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2922.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2923.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2924.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2925.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2926.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2927.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2928.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2929.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2930.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2931.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2932.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2933.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2934.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2935.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2936.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2937.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2938.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2939.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2940.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2941.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2942.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2943.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2944.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2945.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2946.mp32019-06-03 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2947.mp32019-06-13 05:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2948.mp32019-06-13 05:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2949.mp32019-06-13 05:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2950.mp32019-06-13 05:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2951.mp32019-06-13 05:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2952.mp32019-06-23 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2953.mp32019-06-23 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2954.mp32019-06-23 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2955.mp32019-06-23 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2956.mp32019-06-23 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2957.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2958.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2959.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2960.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2961.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2962.mp32019-06-26 03:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2963.mp32019-06-26 03:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2964.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2965.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2966.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2967.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2968.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2969.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2970.mp32019-06-30 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2971.mp32019-06-30 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2972.mp32019-07-10 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2973.mp32019-07-10 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2974.mp32019-07-10 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2975.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2976.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2977.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2978.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2979.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2980.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2981.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2982.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2983.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2984.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2985.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2986.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2987.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2988.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2989.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2990.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2991.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2992.mp32019-07-10 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2993.mp32019-07-10 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2994.mp32019-07-10 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2995.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2996.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2997.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2998.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2999.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3000.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3001.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3002.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3003.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3004.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3005.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3006.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3007.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3008.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3009.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3010.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3011.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3012.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3013.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3014.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3015.mp32019-07-13 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-3016.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3017.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3018.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3019.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3020.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3021.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3022.mp32019-07-13 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3023.mp32019-07-13 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3024.mp32019-07-13 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3025.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3026.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3027.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3028.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3029.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3030.mp32019-07-15 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-3031.mp32019-07-15 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-3032.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3033.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3034.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3035.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3036.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3037.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3038.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3039.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3040.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3041.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3042.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3043.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3044.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3045.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3046.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3047.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3048.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3049.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3050.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3051.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3052.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3053.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3054.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3055.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3056.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3057.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3058.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3059.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3060.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3061.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3062.mp32019-07-17 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3063.mp32019-07-17 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3064.mp32019-07-17 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3065.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3066.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3067.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3068.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3069.mp32019-07-21 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3070.mp32019-07-21 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3071.mp32019-07-21 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3072.mp32019-07-26 05:55
 • linh-kiem-ton-chuong-3073.mp32019-07-26 05:55
 • linh-kiem-ton-chuong-3074.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3075.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3076.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3077.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3078.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3079.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3080.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3081.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3082.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3083.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3084.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3085.mp32019-07-29 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-3086.mp32019-07-29 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-3087.mp32019-07-29 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-3088.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3089.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3090.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3091.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3092.mp32019-08-07 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-3093.mp32019-08-07 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-3094.mp32019-08-07 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-3095.mp32019-08-07 04:24
 • #3096: Đại lễ thăm viếng2019-08-19 16:18
 • #3097: Làm thiên hạ cười chê2019-08-19 16:19
 • #3098: Trí thối cường địch2019-08-19 16:19
 • #3099: Hồn khế ký kết2019-08-19 16:19
 • #3100: Có thù lao2019-08-19 16:19
 • #3101: Vừa chợt gật mình2019-08-19 16:19
 • #3102: Hợp tung liên hoành2019-08-19 16:19
 • #3103: Tính toán2019-08-19 16:19
 • #3104: Thành quả2019-08-19 16:20
 • #3105: Kinh khủng Man Ngưu Thiết Kỵ2019-08-19 16:20
 • #3106: Huyết sắc Mê Cung2019-08-19 16:20
 • #3107: Lựa chọn vận mệnh2019-08-19 16:20
 • #3108: Số lẻ2019-08-19 16:20
 • #3109: Thu hoạch lớn nhất2019-08-20 17:18
 • #3110: Chế phách2019-08-20 17:19
 • #3111: Dũng quan tam quân2019-08-20 17:19
 • #3112: Thi Hồn Thú Vương2019-08-23 16:28
 • #3113: Nguy hiểm2019-08-23 16:28
 • #3114: Một tia kém2019-08-23 16:28
 • #3115: Ngân Lang chiến huyết2019-08-23 16:28
 • #3116: Muôn lần chết không chối từ2019-08-23 16:29
 • #3117: Phân thân chi pháp2019-08-23 16:29
 • #3118: Hỗn Loạn Cửu Đầu Long2019-08-23 16:29
 • #3119: Không kiêng nể gì cả2019-08-24 16:12
 • #3120: Trảm ra2019-08-24 16:12
 • #3121: Lôi Đình Cổ Bia2019-08-30 17:34
 • #3122: Lãng phí sinh mệnh2019-08-30 17:34
 • #3123: Tiếp chưởng Huyền Thiên Tiên Môn2019-08-30 17:34
 • #3124: Hoa Nhan môn chủ2019-08-30 17:34
 • #3125: Một năm như một ngày2019-09-09 06:09
 • #3126: Vĩnh Hằng Chi Lực2019-09-09 06:09
 • #3127: Ma Vương Giải Thể chỗ đặc biệt2019-09-09 06:09
 • #3128: Hỗn Nguyên Hắc Liên2019-09-09 06:10
 • #3129: Gay cấn2019-09-23 16:22
 • #3130: Chế phách Mê Cung2019-09-23 16:22
 • #3131: Chế phách Mê Cung 22019-09-23 16:22
 • #3132: Khổng lồ máy móc2019-09-23 16:23
 • #3133: Ẩn tàng2019-09-23 16:23
 • #3134: Không quan trọng trung thành2019-09-23 16:23
 • #3135: Lôi Đình Trọng Kỵ Binh2019-09-24 16:05
 • #3136: Man Ngưu sơn cốc nội tình2019-09-24 16:05
 • #3137: Nghiện2019-09-24 16:05
 • #3138: Dễ thủ khó công2019-09-30 16:01
 • #3139: Man Ngưu đại chiến2019-09-30 16:01
 • #3140: Man Ngưu đại chiến 22019-09-30 16:02
 • #3141: Man Ngưu đại chiến 32019-09-30 16:02
 • #3142: Man Ngưu thay đổi2019-09-30 16:02
 • #3143: Thanh trừ2019-09-30 16:02
 • #3144: Bắn giết2019-09-30 16:02
 • #3145: Man Ngưu tổn thương2019-09-30 16:03
 • #3146: Vơ vét đợi hết2019-09-30 16:03
 • #3147: Hoàn thành kế hoạch2019-09-30 16:03
 • #3148: Mưu lược Thanh Lang2019-09-30 16:03
 • #3149: Chủ động khai chiến2019-10-12 18:08
 • #3150: Hoang mang2019-10-12 18:09
 • #3151: Hỗn loạn2019-10-12 18:09
 • #3152: Thanh Lang Hoàng Đế2019-10-12 18:09
 • #3153: Không đi2019-10-12 18:09
 • #3154: Ma Quỷ kỵ2019-10-12 18:09
 • #3155: Kinh thiên thay đổi2019-10-12 18:10
 • #3156: Khúm núm2019-10-12 18:10
 • #3157: Chung kết2019-10-12 18:10
 • #3158: Ký kết đồng minh2019-10-12 18:10
 • #3159: Cực Kiếp Lôi Sát đại trận2019-10-13 16:52
 • #3160: Áo bào đỏ Đế Thiên Dịch2019-10-13 16:52
 • #3161: Đoạt dựa vào cuộc chiến2019-10-13 16:53
 • #3162: Đến cùng chết hay không2019-10-14 16:13
 • #3163: Thay mận đổi đào2019-10-14 16:13
 • #3164: Gãy đuôi cầu sinh2019-10-14 16:14
 • #3165: Một tôn thể xác2019-10-14 16:14
 • #3166: Hoành hành vũ nội2019-10-14 16:14
 • #3167: Giải buồn2019-10-14 16:14
 • #3168: Tự giải quyết cho tốt2019-10-14 16:14
 • #3169: Thịnh hội2019-10-14 16:15
 • #3170: Trắc thí huyết mạch độ tinh khiết2019-10-14 16:15
 • #3171: Không đúng lúc2019-10-14 16:15
 • #3172: Giống như rất lợi hại2019-10-14 16:15
 • #3173: Ma Lực thân hòa độ2019-10-14 16:15
 • #3174: Một trận nghi vấn2019-10-14 16:16
 • #3175: Không được ầm ĩ2019-10-14 16:16
 • #3176: Tiền căn hậu quả2019-10-14 16:17
 • #3177: Cùng dĩ vãng khác biệt2019-10-14 16:17
 • #3178: Tiến vào rừng rậm2019-10-14 16:17
 • #3179: Trương Thế Đức chết2019-10-17 18:27
 • #3180: Lợi hại2019-10-17 18:27
 • #3181: Quá mệnh giao tình2019-10-17 18:27
 • #3182: Tìm kiếm cơ hội2019-10-17 18:27
 • #3183: Sắc mặt đại biến2019-10-17 18:27
 • #3184: Thể lực tiêu hao2019-10-17 18:27
 • #3185: Khiếp sợ không thôi2019-10-17 18:28
 • #3186: Nhảy nhót thằng hề2019-10-17 18:28
 • #3187: Sức chịu đựng trắc thí2019-10-17 18:28
 • #3188: Người nổi bật2019-10-17 18:28
 • #3189: Thu hoạch không nhỏ2019-10-17 18:28
 • #3190: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc2019-10-17 18:29
 • #3191: Không ngại2019-10-17 18:29
 • #3192: Che miệng cười trộm2019-10-17 18:29
 • #3193: Trở tay không kịp2019-10-17 18:29
 • #3194: Không chút tổn hao2019-10-17 18:29
 • #3195: Quả nhiên2019-10-17 18:30
 • #3196: Ai là nội ứng2019-10-17 18:30
 • #3197: Chấp nhận2019-10-17 18:30
 • #3198: Cửa thứ năm trắc thí2019-10-17 18:30
 • #3199: Một ngụm liền no bụng2019-10-17 18:30
 • #3200: Thông qua khảo hạch2019-10-17 18:31
 • #3201: Xem thường2019-10-17 18:31
 • #3202: Nói bậy2019-10-18 17:48
 • #3203: Hả giận2019-10-18 17:48
 • #3204: Chậm rãi chữa trị2019-10-18 17:48
 • #3205: Ngưng tụ Ma Hỏa2019-10-18 17:48
 • #3206: Hỗn Nguyên linh khí2019-10-18 17:49
 • #3207: Hàn huyên2019-10-18 17:49
 • #3208: Phế đỉnh2019-10-18 17:49
 • #3209: Trù nghệ tỷ thí2019-10-18 17:49
 • #3210: Thử nghiệm2019-10-18 17:49
 • #3211: Ma Linh trúc lâm2019-10-18 17:50
 • #3212: Rất không thể đắc tội người2019-10-18 17:50
 • #3213: Không tức giận chút nào2019-10-18 17:50
 • #3214: Rèn luyện Ma Thể2019-10-18 17:50
 • #3215: Kinh ngạc đến ngây người2019-10-18 17:50
 • #3216: Tự mưu đường ra2019-10-18 17:50
 • #3217: Vạn Bảo Nhai2019-10-18 17:51
 • #3218: Vô cùng vô tận ma khí2019-10-19 17:28
 • #3219: Nói chuyện phiếm2019-10-19 17:28
 • #3220: Nghịch thiên tồn tại2019-10-19 17:28
 • #3221: Mời chào khách hàng2019-10-19 17:28
 • #3222: Trước bồi sau lừa2019-10-19 17:29
 • #3223: Chu Long Đao2019-10-19 17:29
 • #3224: Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn2019-10-19 17:29
 • #3225: Không thèm để ý2019-10-19 17:30
 • #3226: Muốn ưu nhã2019-10-19 17:30
 • #3227: Không biết đây2019-10-19 17:30
 • #3228: Lửa sém lông mày2019-10-19 17:30
 • #3229: Lặp đi lặp lại thử nghiệm2019-10-19 17:30
 • #3230: Kỳ hạn đã đến2019-10-19 17:31
 • #3231: Nịnh nọt2019-10-19 17:31
 • #3232: Nắm chắc thắng lợi trong tay2019-10-19 17:31
 • #3233: Hắc Quang Đỉnh2019-10-19 17:32
 • #3234: Đá trúng thiết bản2019-10-19 17:32
 • #3235: Trù nghệ chi tinh túy2019-10-19 17:32
 • #3236: Không đúng mấy người tỷ thí2019-10-19 17:32
 • #3237: Cẩn thận từng li từng tí2019-10-19 17:33
 • #3238: Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh2019-10-19 17:33
 • #3239: Chấn kinh toàn trường2019-10-19 17:33
 • #3240: Bản thân đào hầm bản thân nhảy2019-10-19 17:33
 • #3241: Kín người hết chỗ2019-10-19 17:33
 • #3242: Kết giao2019-10-24 23:37
 • #3243: Không kịp chờ đợi2019-10-24 23:37
 • #3244: Lời nói ra kinh người2019-10-24 23:37
 • #3245: Cảm khái ngàn vạn2019-10-24 23:38
 • #3246: Người nghèo chợt giàu2019-10-24 23:38
 • #3247: Thổ hào không người tính2019-10-24 23:38
 • #3248: Thông hành cho phép2019-10-24 23:39
 • #3249: Mấy phần có thể tin2019-10-24 23:39
 • #3250: Bạo tạc tính chất2019-10-24 23:39
 • #3251: Ngoài ý muốn hắc mã2019-10-24 23:39
 • #3252: Khó phân thắng bại2019-10-24 23:39
 • #3253: Cử đỉnh2019-10-24 23:40
 • #3254: Suy đoán hoài nghi2019-10-24 23:40
 • #3255: Kỳ tích sinh ra2019-10-24 23:40
 • #3256: Trí lực trắc thí2019-10-24 23:41
 • #3257: Tự gây nghiệt không thể sống2019-10-24 23:41
 • #3258: Bình dị gần gũi2019-10-24 23:41
 • #3259: Tiết ra ngoài2019-10-25 17:33
 • #3260: Trung tâm tôi tớ2019-10-25 17:33
 • #3261: Chu đáo2019-10-25 17:33
 • #3262: Tố giác2019-10-25 17:34
 • #3263: Không giải quyết được gì2019-10-25 17:34
 • #3264: Từng cái giải đáp2019-10-25 17:34
 • #3265: Hạt cát trong sa mạc2019-10-25 17:34
 • #3266: Phong phạm2019-10-25 17:34
 • #3267: Chỉ cho lần này2019-10-25 17:34
 • #3268: Tích súc tiêu hết2019-10-25 17:35
 • #3269: Người lùn bên trong chọn to con2019-10-25 17:35
 • #3270: Phẩm tướng không tốt2019-10-25 17:35
 • #3271: Lo lắng Thạch Nguyệt2019-10-25 17:35
 • #3272: Chưa từng nghe thấy2019-10-25 17:36
 • #3273: Nghịch Thiên Đan Dược2019-10-25 17:36
 • #3274: Phá rồi lại lập2019-10-25 17:36
 • #3275: Điên cuồng hấp thu2019-10-25 17:36
 • #3276: Có chút nổi nóng2019-10-25 17:36
 • #3277: Động viên đại hội2019-10-25 17:36
 • #3278: Đi qua 300 năm2019-10-25 17:37
 • #3279: Độc chiến quần hùng2019-10-25 17:37
 • #3280: 18 tôn băng điêu2019-10-25 17:37
 • #3281: Run lẩy bẩy2019-10-25 17:37
 • #3282: Đạp vào lịch sử võ đài2019-10-25 17:38
 • #3283: Là thời điểm2019-10-25 17:38
 • #3284: Nguy Nguyệt Chiến Tướng2019-10-25 17:38
 • #3285: Thần Thoại liền là Thần Thoại2019-10-25 17:38
 • #3286: Gặp quỷ2019-10-25 17:38
 • #3287: Vô hạn đau thương2019-10-25 17:39
 • #3288: Tử Vi Tiên Chủ2019-10-27 17:50
 • #3289: Một lòng chịu chết2019-10-27 17:50
 • #3290: Âm thầm đỏ mặt2019-10-27 17:50
 • #3291: Thái Cổ nguyên niên2019-10-27 17:51
 • #3292: Xu thế tất thành2019-10-27 17:51
 • #3293: Thức tỉnh chư thế ký ức2019-10-27 17:51
 • #3294: Thất thố2019-10-27 17:51
 • #3295: Cửu thế cực khổ hoàn lại2019-10-27 17:51
 • #3296: Đường cũ trở về2019-10-27 17:52
 • #3297: Không sợ hãi2019-10-27 17:52
 • #3298: Vô cùng nhục nhã2019-10-27 17:52
 • #3299: Giun dế2019-10-27 17:52
 • #3300: 10 năm không muộn2019-10-27 17:53
 • #3301: Giết Vương Thụy2019-10-27 17:53
 • #3302: Là một cái nhân vật2019-10-27 17:53
 • #3303: Không rõ ràng cho lắm2019-10-27 17:53
 • #3304: Không thích hợp2019-10-27 17:54
 • #3305: Truyền thừa cầu2019-10-27 17:54
 • #3306: Bảo vật gia truyền2019-10-27 17:54
 • #3307: Thứ Nguyên chiếc nhẫn2019-10-27 17:54
 • #3308: Gà con hầm nấm2019-10-27 17:55
 • #3309: Nắm chắc phần thắng Chu Hoành Vũ2019-10-30 16:53
 • #3310: Như thế nào phối hợp2019-10-30 16:54
 • #3311: Tự sáng tạo đồ ăn2019-10-30 16:54
 • #3312: Cửu Quả cháo2019-10-30 16:54
 • #3313: Không thể tưởng tượng2019-10-30 16:54
 • #3314: Hồng y nhân2019-10-30 16:54
 • #3315: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn2019-11-01 16:25
 • #3316: Ma Năng Phun Trào2019-11-01 16:26
 • #3317: Ma năng Hộ Thuẫn2019-11-01 16:26
 • #3318: Biện pháp tốt!2019-11-01 16:26
 • #3319: Ỷ vào2019-11-01 16:26
 • #3320: Ma Năng Điều Hòa2019-11-01 16:26
 • #3321: Ma Năng Thiêu Đốt2019-11-01 16:27
 • #3322: Chung Cực tế đàn2019-11-01 16:27
 • #3323: Thử một lần2019-11-01 16:27
 • #3324: Thâu Thiên Hoán Nhật2019-11-01 16:27
 • #3325: Ẩn núp2019-11-05 17:49
 • #3326: Ma Huyễn Yêu Quả2019-11-05 17:49
 • #3327: Bo bo giữ mình2019-11-05 17:49
 • #3328: Thành thục2019-11-05 17:50
 • #3329: Xúc động là Ma Quỷ2019-11-05 17:50
 • #3330: Thật sâu tin phục2019-11-05 17:50
 • #3331: Sâm La Trảm2019-11-05 17:50
 • #3332: Ngã xuống đáy cốc2019-11-05 17:50
 • #3333: Đánh người xuất khí2019-11-05 17:51
 • #3334: Dường như đã có mấy đời2019-11-05 17:51
 • #3335: Nửa đêm gõ cửa2019-11-05 17:51
 • #3336: Chuẩn bị trà đám người2019-11-05 17:51
 • #3337: Thông qua cửa ải cuối cùng2019-11-10 13:45
 • #3338: Truyền thừa ma kỹ2019-11-10 13:46
 • #3339: Mông ngựa2019-11-10 13:46
 • #3340: Ác tâm một cái2019-11-10 13:46
 • #3341: Rất tán dóc2019-11-10 13:46
 • #3342: Đồng khí liên chi2019-11-10 13:46
 • #3343: Vạn sự sẵn sàng2019-11-10 13:46
 • #3344: 'Hảo bằng hữu '2019-11-10 13:47
 • #3345: Đưa tới cửa2019-11-10 13:47
 • #3346: Chim khôn biết chọn cây mà đậu2019-11-10 13:47
 • #3347: Tâm cao khí ngạo2019-11-10 13:47
 • #3348: Sinh tử chi giao2019-11-10 13:47
 • #3349: Tổ đội,2019-11-10 13:47
 • #3350: Tăng lên kế hoạch2019-11-10 13:48
 • #3351: Đăng môn bái phỏng2019-11-10 13:48
 • #3352: Huyền U Bách Thảo Đan2019-11-10 13:48
 • #3353: Khó gặp2019-11-10 13:48
 • #3354: Ngon ngọt2019-11-10 13:48
 • #3355: Có chút thất lạc2019-11-10 13:48
 • #3356: Nền tảng2019-11-10 13:49
 • #3357: Ma Thể 30 đoạn2019-11-10 13:49
 • #3358: Đào bảo phiên chợ2019-11-10 13:49
 • #3359: Hai thanh chủy thủ2019-11-10 13:49
 • #3360: Gây nên thường nhân2019-11-10 13:49
 • #3361: Hiếu kỳ không thôi2019-11-10 13:49
 • #3362: Song trọng bảo hộ2019-11-10 13:50
 • #3363: Quân tử chi giao nhạt như nước,2019-11-10 13:50
 • #3364: Bất lợi hóa thành có lợi2019-11-10 13:50
 • #3365: Đánh đồng với nhau2019-11-10 13:50
 • #3366: Chậm chạp làm việc2019-11-10 13:50
 • #3367: Pháp Trận2019-11-10 13:50
 • #3368: Kế hoạch,2019-11-10 13:51
 • #3369: Vì cái gì2019-11-10 13:51
 • #3370: Khí thế áp chế2019-11-10 13:51
 • #3371: Phản phệ kỳ chủ2019-11-10 13:51
 • #3372: Như bẻ cành khô,2019-11-10 13:51
 • #3373: Tại sao?2019-11-10 13:51
 • #3374: Mơ tưởng - để cầu2019-11-10 13:52
 • #3375: Phá ma2019-11-10 13:52
 • #3376: Thải Hồng băng rua2019-11-10 13:52
 • #3377: Thờ ơ2019-11-10 13:52
 • #3378: Thí nghiệm bia ngắm2019-11-10 13:53
 • #3379: Sát Ý Ba Động Kiếm2019-11-10 13:53
 • #3380: Ma Dương mê quật2019-11-10 13:53
 • #3381: Cấm Nhược - Hàn Thiền2019-11-10 13:53
 • #3382: Sâm La kiếm khí2019-11-10 13:53
 • #3383: E ngại2019-11-10 13:53
 • #3384: Nguyện vọng2019-11-10 13:54
 • #3385: Kế sách2019-11-10 13:54
 • #3386: Thiêu thân lao đầu vào lửa2019-11-10 13:54
 • #3387: Thêm dầu chiến thuật2019-11-10 13:54
 • #3388: Nhẹ nhõm dị thường2019-11-10 13:54
 • #3389: Phân phối thuộc về2019-11-10 13:55
 • #3390: Chặn đường2019-11-10 13:55
 • #3391: Huynh đệ sinh đôi2019-11-12 21:14
 • #3392: Đồ vô sỉ2019-11-12 21:14
 • #3393: Một chiến bốn2019-11-12 21:14
 • #3394: Phát triển mạnh mẽ2019-11-12 21:14
 • #3395: Tình cảm vở kịch2019-11-12 21:14
 • #3396: Nghi thức cảm giác2019-11-12 21:15
 • #3397: Thiên Ma tiểu đội2019-11-12 21:15
 • #3398: Không chút nào kém2019-11-12 21:15
 • #3399: Thử nghiệm phó chức2019-11-12 21:15
 • #3400: Ngự Thú bảo điển2019-11-12 21:16
 • #3401: Ngự Thú Chi Thuật2019-11-12 21:16
 • #3402: Vạn sự - sẵn sàng2019-11-12 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-3403.mp32019-11-12 21:16
 • #3404: Chặn ngang một cước2019-11-12 21:16
 • #3405: Mờ ám2019-11-15 18:49
 • #3406: Kiếm Tông Ma Sứ2019-11-15 18:49
 • #3407: Tha hắn một lần2019-11-15 18:49
 • #3408: Biết gì nói nấy2019-11-15 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-3409.mp32019-11-15 18:50
 • #3410: Người nổi bật -2019-11-15 18:50
 • #3411: Gây hấn2019-11-27 17:43
 • #3412: Biến thành của mình2019-11-27 17:43
 • #3413: Nghi thức hoan nghênh2019-11-27 17:44
 • #3414: Lừa dối nhất lừa dối2019-11-27 17:44
 • #3415: Binh bất yếm trá2019-11-27 17:44
 • #3416: Biển cả tai ương2019-11-30 17:04
 • #3417: Thất Sát pháp trượng2019-11-30 17:04
 • #3418: Nhược điểm2019-11-30 17:04
 • #3419: Không tầm thường2019-11-30 17:04
 • #3420: Dung hợp2019-11-30 17:04
 • #3421: Hải Xà thống lĩnh2019-11-30 17:05
 • #3422: Thiên hạ chí độc2019-11-30 17:05
 • #3423: Tiểu mẫu xà2019-11-30 17:05
 • #3424: Xúi giục2019-11-30 17:05
 • #3425: Ngự Hồn Quyết2019-12-05 06:50
 • #3426: Liên quan2019-12-05 06:51
 • #3427: Vội vàng không kịp chuẩn bị2019-12-05 06:51
 • #3428: Cúi đầu2019-12-05 06:51
 • #3429: Vừa vặn tương phản2019-12-05 06:51
 • #3430: Long Tiên Thảo2019-12-05 06:51
 • #3431: Vui lòng phục tùng2019-12-05 06:51
 • #3432: Phát biểu2019-12-05 06:51
 • #3433: Mọi việc đều thuận lợi2019-12-05 06:52
 • #3434: Bách Phu Trưởng2019-12-05 06:52
 • #3435: Thành thành thật thật2019-12-05 06:52
 • #3436: Không biết2019-12-05 06:52
 • #3437: Cung kính2019-12-05 06:52
 • #3438: Bất khả hạn lượng2019-12-05 06:52
 • #3439: Trùy hình2019-12-05 06:53
 • #3440: Tương đối đáng tin cậy2019-12-05 18:25
 • #3441: Long trời lở đất2019-12-05 18:25
 • #3442: Mất ngủ2019-12-05 18:25
 • #3443: Cướp đoạt (nhất)2019-12-05 18:25
 • #3444: Cướp đoạt (2)2019-12-05 18:25
 • #3445: Kỳ dị không khí2019-12-05 18:26
 • #3446: Lỗ thủng2019-12-05 18:26
 • #3447: Tốt tuần hoàn2019-12-05 18:26
 • #3448: Soái ca2019-12-05 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-3449.mp32019-12-05 18:26
 • #3450: Nói khoác mà không biết ngượng2019-12-05 18:27
 • #3451: Run như run rẩy2019-12-05 18:27
 • #3452: Chuyển đổi2019-12-05 18:27
 • #3453: Gieo gió gặt bão2019-12-05 18:27
 • #3454: Sùng bái2019-12-05 18:27
 • #3455: Kiều diễm ướt át2019-12-05 18:28
 • #3456: Tiểu Bàn Tử2019-12-05 18:28
 • #3457: Hoàn toàn không quan tâm2019-12-05 18:28
 • #3458: Không có sợ hãi2019-12-05 18:28
 • #3459: Xuống đất không cửa2019-12-05 18:28
 • #3460: Hiểu ra2019-12-05 18:28
 • #3461: Di ngôn?2019-12-05 18:29
 • #3462: Một chút việc nhỏ2019-12-05 18:29
 • #3463: Thèm nhỏ nước dãi2019-12-05 18:29
 • #3464: Đầu rạp xuống đất2019-12-05 18:29
 • #3465: Ra ngoài ý định2019-12-05 18:29
 • #3466: Không đánh nhau thì không quen biết2019-12-05 18:30
 • #3467: Tài có thể Thông Thần2019-12-05 18:30
 • #3468: Không hổ thẹn2019-12-05 18:30
 • #3469: Vui lòng đến cực điểm2019-12-17 04:13
 • #3470: Thời cơ lợi dụng2019-12-17 04:13
 • #3471: Biển sâu cự thú2019-12-17 04:13
 • #3472: Óng ánh trong suốt2019-12-17 04:13
 • #3473: Ma Vương trên đời2019-12-17 04:14
 • #3474: Dã tâm2019-12-27 06:22
 • #3475: Nghĩa vô phản cố2019-12-27 06:22
 • #3476: Lộ thiên thao tác2019-12-27 06:23
 • #3477: Báo cáo2019-12-27 06:23
 • #3478: Không có chút nào cấm kỵ2019-12-27 06:23
 • #3479: Ngấp nghé2019-12-27 06:23
 • #3480: Thiên Ma chiến thể2019-12-27 06:24
 • #3481: Không chút do dự2019-12-27 06:24
 • #3482: Hổ thẹn2019-12-27 06:24
 • #3483: Gấp 100 lần2019-12-27 06:24
 • #3484: Khoáng Mạch2019-12-27 06:24
 • #3485: Che giấu tai mắt người2019-12-27 06:25
 • #3486: Không có ý tứ2019-12-27 06:25
 • #3487: Càng sớm càng tốt2019-12-27 06:25
 • linh-kiem-ton-chuong-3488.mp32019-12-27 06:25
 • #3489: Điên cuồng2019-12-27 06:26
 • #3490: Làm lớn một trận2019-12-27 06:26
 • #3491: Tốt tuần hoàn2019-12-27 06:26
 • #3492: Thông Thiên Đại Đạo2019-12-27 06:26
 • #3493: Ma Kiểm Hoa2019-12-27 06:27
 • #3494: Thông báo2019-12-27 06:27
 • #3495: Lỗ thủng2019-12-27 06:27
 • #3496: Nhị Hoàng Tử!2019-12-27 06:27
 • #3497: Còn có sự tình gì?2019-12-27 06:28
 • #3498: Sinh tử lựa chọn2019-12-27 06:28
 • #3499: Phúc họa khó liệu2019-12-27 06:28
 • #3500: Có rõ ràng cảm ngộ2019-12-27 06:29
 • #3501: Ngân Quang Phá Chướng Đan2019-12-27 06:29
 • #3502: Tấm tắc lấy làm kỳ lạ2019-12-27 06:29
 • #3503: Nhao nhao suy đoán2019-12-27 06:30
 • #3504: Xấu hổ2019-12-27 06:30
 • #3505: Đan Tra2019-12-27 06:30
 • #3506: Từng cái thực hiện2019-12-27 06:30
 • #3507: Không mưu mà hợp2020-01-01 16:46
 • #3508: Vô tư kính dâng2020-01-01 16:46
 • #3509: Đâu vào đấy2020-01-01 16:46
 • #3510: Biến hóa2020-01-01 16:46
 • #3511: Dã tâm gia2020-01-01 16:47
 • #3512: Cũ mạo thay tân nhan2020-01-12 16:47
 • #3513: Thề sống chết đi theo2020-01-12 16:47
 • #3514: Khẩn trương2020-01-17 06:50
 • #3515: Không dám buông lỏng2020-01-17 06:50
 • #3516: Mồi nhử -2020-01-17 06:50
 • #3517: Bí quá hoá liều2020-01-17 06:51
 • #3518: Một tia ý thức2020-01-17 06:51
 • #3519: Người sống như thế kia2020-01-17 06:51
 • #3520: Truyền thừa chi thuật2020-01-17 06:52
 • #3521: Thỉnh cầu2020-01-17 06:52
 • #3522: Chạy trốn2020-01-17 06:52
 • #3523: Xem xét thời thế2020-01-17 06:52
 • #3524: Lừa mình dối người2020-01-22 16:30
 • #3525: Bận tíu tít2020-01-22 16:30
 • #3526: Thiên Võng Khôi Khôi2020-01-22 16:31
 • #3527: Băng Sơn Mỹ Nhân2020-01-23 17:01
 • #3528: Nhất cử lưỡng tiện2020-01-23 17:01
 • #3529: Cao cấp cơ mật2020-01-23 17:01
 • #3530: Không thể nào khảo chứng2020-01-23 17:01
 • #3531: Tứ Bút Ma Văn2020-01-23 17:02
 • #3532: Thức thời2020-01-23 17:02
 • #3533: Ngay ngắn rõ ràng2020-01-23 17:02
 • #3534: Khó gặm xương cốt2020-01-23 17:02
 • #3535: Thuật nghiệp hữu chuyên công2020-01-23 17:02
 • #3536: Huyền Băng hộ thuẫn2020-01-23 17:03
 • #3537: Trào phúng2020-01-23 17:03
 • #3538: Vô hạn tái sinh2020-01-23 17:03
 • #3539: Từ bỏ chống lại2020-01-23 17:03
 • #3540: Người đáng thương2020-01-23 17:03
 • #3541: Mỹ nhân kế2020-01-23 17:03
 • #3542: Suy nghĩ mà làm2020-01-23 17:04
 • #3543: Báo nợ máu2020-01-23 17:04
 • #3544: Không tôn trọng ta2020-01-23 17:04
 • #3545: Không thể tưởng tượng2020-02-02 22:51
 • #3546: Thế lực ngang nhau2020-02-02 22:51
 • #3547: Thay đổi thế cục2020-02-02 22:51
 • #3548: Binh Giả Quỷ Đạo2020-02-02 22:51
 • #3549: Yêu thiêu thân2020-02-02 22:51
 • #3550: Thắng làm vua thua làm giặc2020-02-02 22:52
 • #3551: Đánh đồng với nhau2020-02-02 22:52
 • #3552: Đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy2020-02-02 22:52
 • #3553: Không có sợ hãi2020-02-02 22:52
 • #3554: Thần Long Cửu Thuế2020-02-02 22:52
 • #3555: Tự đại cuồng2020-02-02 22:53
 • #3556: Đồng bệnh tương liên2020-02-02 22:53
 • #3557: Xoắn xuýt không thôi2020-02-02 22:53
 • #3558: Ta làm dao thớt2020-02-02 22:53
 • #3559: Làm ít công to2020-02-02 22:53
 • #3560: Không đủ làm bằng2020-02-02 22:53
 • #3561: Có vinh cùng vinh2020-02-02 22:54
 • #3562: Tất cả đều vui vẻ2020-02-07 16:19
 • #3563: Hài lòng đến cực điểm2020-02-07 16:20
 • #3564: Sơ bộ thành lập2020-02-07 16:20
 • #3565: Đề phòng vạn nhất2020-02-09 16:53
 • #3566: Chiến hỏa không ngớt2020-02-09 16:53
 • #3567: Đại triển quyền cước2020-02-09 16:54
 • #3568: Vạn Chiến lão binh2020-02-09 16:54
 • #3569: Xung phong đi đầu2020-02-09 16:54
 • #3570: Cái giá bằng cả mạng sống2020-02-09 16:55
 • #3571: Tấm mộc2020-02-12 17:03
 • #3572: Bình sinh sở học2020-02-12 17:04
 • #3573: Gọn gàng2020-02-12 17:04
 • #3574: Mới con đường2020-02-12 17:05
 • #3575: Sùng bái -2020-02-12 17:05
 • #3576: Một mực không biết2020-02-12 17:05
 • #3577: Trí mạng tính sai lầm2020-02-12 17:06
 • #3578: Cuồng vọng2020-02-14 02:07
 • #3579: Nỏ mạnh hết đà2020-02-14 02:08
 • #3580: Đại Hòe thôn2020-02-14 02:08
 • #3581: Chết sống có số2020-02-14 02:08
 • #3582: Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận2020-02-18 16:30
 • #3583: Sơn ngoại hữu sơn2020-02-18 16:30
 • #3584: Vô hạn tiếc nuối2020-02-18 16:30
 • #3585: Đè nén trầm mặc2020-02-18 16:30
 • #3586: Thân thỉnh rời khỏi2020-02-18 16:31
 • #3587: Hạnh Thượng Thôn2020-02-18 16:31
 • #3588: Rất tốt2020-02-18 16:31
 • #3589: Mau lẹ vô cùng2020-02-18 16:32
 • #3590: Dơ dáy lão giả2020-02-18 16:32
 • #3591: Danh hiệu2020-02-18 16:32
 • #3592: Vô lại2020-02-18 16:33
 • #3593: Trộm cũng có đạo2020-02-18 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-3594.mp32020-02-18 16:33
 • #3595: Ngậm miệng không nói gì2020-02-18 16:33
 • #3596: Nghênh ngang rời đi2020-02-18 16:34
 • #3597: Thoải mái cười to2020-02-18 16:34
 • #3598: Hám lợi2020-02-23 07:46
 • #3599: Sầu chết2020-02-23 07:47
 • #3600: Đâu vào đấy2020-02-23 07:47
 • #3601: Tiêu chuẩn thấp nhất sao?2020-02-23 07:47
 • #3602: Không Linh cảnh giới2020-02-23 07:48
 • #3603: Tâm thần bất định2020-02-23 07:48
 • #3604: Ám Dạ tiểu đội2020-02-23 07:48
 • #3605: Càng lớn đại lễ2020-02-23 07:48
 • #3606: Nước tới đất ngăn2020-02-23 07:49
 • #3607: Đâm lao phải theo lao2020-02-23 07:49
 • #3608: Suy đoán lai lịch2020-02-23 07:50
 • #3609: Vận khí cứt chó2020-02-23 07:50
 • #3610: Làm người tức giận có cười người không có2020-02-23 07:50
 • #3611: Luận công hành thưởng2020-02-23 07:50
 • #3612: Triệt để nghiền ép2020-02-27 16:49
 • #3613: Lỗ thủng2020-02-27 16:49
 • #3614: Cưỡng ép giải thích2020-02-27 16:49
 • #3615: Cấm địa2020-03-07 17:37
 • #3616: Hoang Cổ Vạn Ma quả2020-03-07 17:37
 • #3617: Tốt khoe xấu che2020-03-07 17:38
 • #3618: Ép ở đáy lòng2020-03-07 17:39
 • #3619: Là cảnh giới2020-03-07 17:40
 • #3620: Bình cảnh2020-03-07 17:41
 • #3621: Hóa Long đan2020-03-07 17:42
 • #3622: Thề sống chết đi theo -2020-03-07 17:42
 • #3623: Kích động dị thường2020-03-07 17:43
 • #3624: Ma Tổ thân truyền2020-03-07 17:43
 • #3625: Hoàn toàn không biết gì cả2020-03-07 17:44
 • #3626: Độc thân tiến về2020-03-07 17:45
 • #3627: Cạnh tranh công bình2020-03-07 17:45
 • #3628: Âm Dương Song Sinh Điệp2020-03-07 17:46
 • #3629: Gà lập hạc quần2020-03-07 17:47
 • #3630: Châm đối2020-03-07 17:48
 • #3631: Đối sách2020-03-07 17:49
 • #3632: Con ruồi không đầu2020-03-07 17:50
 • #3633: Ma La Huyết Quả2020-03-07 17:51
 • #3634: Người nổi bật2020-03-07 17:52
 • #3635: Ám hiệu2020-03-07 17:53
 • #3636: Phức tạp2020-03-07 17:54
 • #3637: Oan gia ngõ hẹp2020-03-07 17:55
 • #3638: Trêu đùa2020-03-07 17:55
 • #3639: Nộ không thể át2020-03-12 15:46
 • #3640: Lau mắt mà nhìn2020-03-21 16:17
 • #3641: Khí thế hùng hổ2020-03-21 16:17
 • #3642: Tim như bị đao cắt2020-03-21 16:18
 • #3643: U Hồn2020-03-21 16:18
 • #3644: Như ảnh tùy hình2020-03-21 16:18
 • #3645: Nhiều vô số kể2020-03-30 18:53
 • #3646: Ma năng mũi tên2020-03-30 18:53
 • #3647: Bước đi liên tục khó khăn2020-03-30 18:53
 • #3648: Quay cuồng2020-03-30 18:53
 • #3649: Ma Hồn Quả2020-04-06 15:28
 • #3650: Đạp phá giày sắt2020-04-06 15:29
 • #3651: Bẫy rập =2020-04-06 15:29
 • #3652: Luyện Ngục sáo trang2020-04-22 10:46
 • #3653: Thủng trăm ngàn lỗ2020-04-22 10:46
 • #3654: Linh Thức thân thể2020-04-22 10:46
 • #3655: Mình người đuôi rắn2020-04-22 10:47
 • #3656: Cuồng nộ2020-04-22 10:47
 • #3657: Đồ cái gì2020-04-22 10:47
 • #3658: Khô Lâu Bạch Cốt Vò2020-04-22 10:47
 • #3659: Nghiền ép2020-04-22 10:48
 • #3660: Xử lí tất cả2020-04-24 15:24
 • #3661: Hậu lễ2020-04-24 15:26
 • #3662: Đá mài đao2020-04-24 15:27
 • #3663: Tầng thứ ba2020-04-24 15:28
 • #3664: Lạc Thiết Hạp Cốc2020-04-28 15:27
 • #3665: Cảm khái ngàn vạn -2020-04-28 15:27
 • #3666: Không có giấu diếm -2020-04-28 15:28
 • #3667: Hỏa Thần quả2020-04-28 15:28
 • #3668: Minh ước2020-04-28 15:28
 • #3669: Vỗ tay thề2020-04-30 15:10
 • #3670: Bài sơn đảo hải2020-04-30 15:10
 • #3671: Bạo Liệt Hỏa Cầu2020-04-30 15:10
 • #3672: Đồng nguyên2020-04-30 15:11
 • #3673: Thành thục2020-04-30 15:11
 • #3674: Đồng thời gia tốc2020-05-04 15:31
 • #3675: Uy áp -2020-05-04 15:32
 • #3676: Ma Hóa2020-05-04 15:32
 • #3677: Vẻ vui sướng2020-05-07 15:05
 • #3678: Dương Tâm thành2020-05-07 15:06
 • #3679: Giá trị liên thành2020-05-07 15:06
 • #3680: Đầy đủ mọi thứ -2020-05-07 15:06
 • #3681: Hưởng thụ2020-05-10 15:31
 • #3682: Cứ việc phân phó2020-05-10 15:32
 • #3683: Đột phá gông cùm xiềng xích2020-05-10 15:32
 • #3684: Có cái gì vấn đề2020-05-10 15:32
 • #3685: Mùa ế hàng2020-05-14 16:02
 • #3686: Ma Vương Lâu2020-05-17 15:37
 • #3687: Đi thích ứng2020-05-20 15:16
 • #3688: Cho mình đầu tư2020-06-05 19:01
 • #3689: Vẫn Thạch Thiên Hàng2020-06-05 19:02
 • #3690: Ma Hỏa Lưu Tinh2020-06-05 19:02
 • #3691: Ma Năng Thư Sát2020-06-05 19:02
 • #3692: Gân gà2020-06-05 19:03
 • #3693: Bực bội2020-06-05 19:03
 • #3694: Thay thu mua2020-06-05 19:03
 • #3695: Vì cái gì -2020-06-05 19:03
 • #3696: Sẽ không ngoại lệ2020-06-05 19:03
 • #3697: Nên sớm không nên chậm trễ2020-06-05 19:04
 • #3698: Lụi bại2020-06-05 19:04
 • #3699: Tiện tay bỏ qua2020-06-06 15:14
 • #3700: Đại chưởng quỹ2020-06-06 15:14
 • #3701: Lâu dài ánh mắt2020-06-06 15:14
 • #3702: Điều chỉnh2020-06-06 15:14
 • #3703: Thủ tục hoàn thành2020-06-06 15:14
 • #3704: Nói năng có khí phách2020-06-06 15:15
 • #3705: Người không biết không sợ2020-06-06 15:15
 • #3706: Không tim không phổi2020-06-15 16:25
 • #3707: Lục đục với nhau2020-06-15 16:25
 • #3708: Tính toán2020-06-15 16:26
 • #3709: Thiên Ma chiến thể2020-06-15 16:26
 • #3710: Cửu U Địa Hỏa Thần lô2020-06-15 16:27
 • #3711: Không thèm để ý chút nào2020-06-15 16:27
 • #3712: Toàn quyền phụ trách2020-06-15 16:28
 • #3713: Cống hiến2020-06-15 16:28
 • #3714: Nhập gia tùy tục2020-06-15 16:28
 • #3715: Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ2020-06-15 16:29
 • #3716: Lão sói vẫy đuôi2020-06-15 16:29
 • #3717: Chỗ nào nói lung tung?2020-06-15 16:30
 • #3718: Cho ta một cái công đạo2020-06-15 16:30
 • #3719: Đắc tội người2020-06-15 16:31
 • #3720: Ẩu đả2020-06-15 16:31
 • #3721: Rút kinh nghiệm xương máu2020-06-15 16:32
 • #3722: Giả heo ăn thịt hổ2020-06-15 16:32
 • #3723: Tim gan đều sợ hãi2020-06-15 16:32
 • #3724: Kẻ khó chơi2020-06-15 16:33
 • #3725: Sợ mất mật -2020-06-15 16:33
 • #3726: Một phen dò xét2020-06-15 16:34
 • #3727: Điều khiển như cánh tay2020-06-15 16:34
 • #3728: Bị oan uổng2020-06-15 16:35
 • #3729: Thiên lý rõ ràng2020-06-15 16:36
 • #3730: Làm theo ý mình2020-06-15 16:36
 • #3731: Cướp pháp trường2020-06-15 16:36
 • #3732: Hoàn mỹ trả lời2020-06-20 15:23
 • #3733: Tự giải quyết cho tốt -2020-06-27 15:37
 • #3734: Tội không đến chết2020-06-27 15:37
 • #3735: Băng Ma trọng công2020-06-27 15:37
 • #3736: Long trời lở đất2020-07-02 15:32
 • #3737: Quá điên cuồng2020-07-02 15:33
 • #3738: Rõ ràng lưu loát2020-07-02 15:33
 • #3739: Ký kết lễ vật2020-07-02 15:33
 • #3740: Huyền Băng chiến giáp2020-07-02 15:34
 • #3741: Người sống khuôn mặt2020-07-02 15:34
 • #3742: Bất ngờ xảy ra chuyện -2020-07-02 15:35
 • #3743: Hài lòng tự tại2020-07-02 15:36
 • #3744: Ỷ lại vào2020-07-02 15:36
 • #3745: Tìm ai nói rõ lí lẽ2020-07-02 15:37
 • #3746: Bị đả kích lớn2020-07-02 15:37
 • #3747: Lờ đi2020-07-02 15:38
 • #3748: Hiểu ra2020-07-02 15:39
 • #3749: Thu mua -2020-07-02 15:39
 • #3750: Bạch kim chiến hạm2020-07-02 15:40
 • #3751: Tổ Cảnh Thần Quang2020-07-02 15:40
 • #3752: Tâm tư2020-07-11 17:37
 • #3753: Hoàng thân quốc thích2020-07-11 17:37
 • #3754: Không có khác biệt2020-07-11 17:38
 • #3755: Càng hơn một bậc2020-07-11 17:38
 • #3756: Nghiêng trời lệch đất2020-07-11 17:39
 • #3757: Trung thành2020-07-11 17:40
 • #3758: Trừ khử ở vô hình2020-07-11 17:40
 • #3759: Ngay ngắn rõ ràng2020-07-11 17:41
 • #3760: Tinh nhuệ2020-07-11 17:41
 • #3761: Không thể nào thống kê2020-07-11 17:41
 • #3762: Luyện hóa2020-07-11 17:42
 • #3763: Lãi mẹ đẻ lãi con2020-07-11 17:42
 • #3764: Đại thanh tra2020-07-11 17:42
 • #3765: Không khó xử lý2020-07-11 17:43
 • #3766: Không quan trọng gì2020-07-11 17:43
 • #3767: Khẳng khái hào phóng2020-07-11 17:44
 • #3768: Móc tim móc phổi2020-07-11 17:44
 • #3769: Muốn nói lại thôi2020-07-11 17:45
 • #3770: Lưng chừng phái2020-07-11 17:46
 • #3771: Đưa ra nghi vấn2020-07-11 17:46
 • #3772: Nghi vấn?2020-07-11 17:46
 • #3773: Công bằng một trận chiến2020-07-12 15:34
 • #3774: Cường hoành vô địch2020-07-12 15:34
 • #3775: Ma Dương góc đỉnh2020-07-12 15:35
 • #3776: Như bẻ cành khô2020-07-12 15:35
 • #3777: Cung kính2020-07-12 15:36
 • #3778: Lấy gì báo đức2020-07-12 15:36
 • #3779: Khôi hài truyền thuyết2020-07-12 15:37
 • #3780: Đào thải2020-07-12 15:37
 • #3781: Không thể gặp2020-07-12 15:37
 • #3782: Lớn mật cải cách2020-07-12 15:37
 • #3783: Có công nhất định thưởng2020-07-12 15:38
 • #3784: Độc Long nhất tộc2020-07-12 15:38
 • #3785: Không cách nào bỏ qua2020-07-12 15:38
 • #3786: Hứa nguyện cảnh2020-07-12 15:38
 • #3787: Hoàn toàn từ bỏ2020-07-12 15:39
 • #3788: Nghi người thì không dùng người2020-07-12 15:39
 • #3789: Một hệ liệt biện pháp2020-07-12 15:39
 • #3790: Nói lời giữ lời2020-07-12 15:40
 • #3791: Bình ổn làm chủ2020-07-12 15:40
 • #3792: Tiên trảm hậu tấu2020-07-12 15:40
 • #3793: Tranh cái gì đây?2020-07-12 15:41
 • #3794: Ân tái tạo2020-07-12 15:41
 • #3795: Ánh mắt phóng lâu dài2020-07-12 15:41
 • #3796: Cân đối2020-07-12 15:42
 • #3797: Một cái cơ hội2020-07-12 15:42
 • #3798: Hai bên ngăn cản2020-07-12 15:42
 • #3799: Tô Tiểu Uyển2020-07-12 15:43
 • #3800: Thần hồ kỳ kỹ2020-07-13 15:46
 • #3801: Vô Hạn Thâm Hàn2020-07-13 15:46
 • #3802: Rung động2020-07-13 15:46
 • #3803: Tinh thần chán nản2020-07-13 15:46
 • #3804: Âm Sát Ma Quả2020-07-13 15:47
 • #3805: Âm sát huyễn tượng2020-07-13 15:47
 • #3806: Thụ Linh2020-07-13 15:47
 • #3807: Bị lừa rồi2020-07-13 15:47
 • #3808: Trời xui đất khiến2020-07-13 15:48
 • #3809: Choáng váng2020-07-13 15:48
 • #3810: Theo gió phất phới2020-07-13 15:48
 • #3811: Y thuận tuyệt đối2020-07-13 15:48
 • #3812: Biết gì nói nấy2020-07-13 15:49
 • #3813: Hâm mộ2020-07-13 15:49
 • #3814: Tất cả đều vui vẻ2020-07-13 15:49
 • #3815: Tốt số2020-07-13 15:50
 • #3816: Nội tình2020-07-13 15:50
 • #3817: Ngốc đi2020-07-13 15:50
 • #3818: Bị chấn nhiếp2020-07-13 15:50
 • #3819: Không can thiệp2020-07-18 15:38
 • #3820: Cảm giác cùng cảnh ngộ2020-07-18 15:39
 • #3821: Linh hồn tòa thành2020-07-18 15:39
 • #3822: Thành thạo2020-07-18 15:39
 • #3823: Ngũ Thải Âm Xà2020-07-18 15:40
 • #3824: Giải trừ2020-07-18 15:40
 • #3825: Âm thầm líu lưỡi2020-07-18 15:40
 • #3826: Vật siêu giá trị2020-07-18 15:41
 • #3827: Dùng mãi không cạn2020-07-18 15:41
 • #3828: Có hại vô lợi2020-07-18 15:42
 • #3829: Đền bù một chút sai lầm2020-07-18 15:44
 • #3830: Một ngụm cự tuyệt2020-07-18 15:45
 • #3831: Trừng Giới Lệnh2020-07-18 15:45
 • #3832: Không cách nào chống lại2020-07-18 15:45
 • #3833: Toàn lực trù bị2020-07-18 15:46
 • #3834: Trân quý2020-07-18 15:46
 • #3835: Dung hợp -2020-07-18 15:46
 • #3836: Thề sống chết đi theo2020-07-18 15:47
 • #3837: Không ngừng tổ kiến2020-07-18 15:47
 • #3838: Hối đoái -2020-07-18 15:48
 • #3839: Long Lân Nhuyễn Giáp2020-07-18 15:48
 • #3840: Thiết kế2020-07-18 15:49
 • #3841: Hai đại phe phái2020-07-19 15:49
 • #3842: Không cách nào so sánh2020-07-19 15:50
 • #3843: Bất giải2020-07-19 15:50
 • #3844: Vĩnh hằng lưu đày2020-07-19 15:50
 • #3845: Bắt lấy hi vọng2020-07-19 15:51
 • #3846: Cây cỏ cứu mạng2020-07-19 15:51
 • #3847: Nghênh chiến2020-07-19 15:51
 • #3848: Pháo hôi2020-07-19 15:51
 • #3849: Ngang nhiên phát động2020-07-19 15:51
 • #3850: Thần Linh đồng dạng2020-07-19 15:52
 • #3851: Nhìn mà than thở2020-07-19 15:52
 • #3852: Chướng bụng cảm giác2020-07-19 15:52
 • #3853: Thức tỉnh2020-07-19 15:53
 • #3854: Giúp ngươi đỡ2020-07-19 15:53
 • #3855: Vô Song Thượng Tướng2020-07-19 15:53
 • #3856: Kết làm bạn tốt2020-07-19 15:53
 • #3857: Soái Lệnh2020-07-19 15:54
 • #3858: Kịch liệt cạnh tranh2020-07-19 15:54
 • #3859: Nội tình thâm hậu2020-07-19 15:54
 • #3860: Càng ngày càng nhiều2020-07-19 15:54
 • #3861: Cửu tử không hối -2020-07-19 15:55
 • #3862: Khó xử2020-07-19 15:55
 • #3863: Tự mình thôi miên2020-07-19 15:55
 • #3864: Tuyệt đúng không sai2020-07-19 15:56
 • #3865: Bài xích lẫn nhau2020-07-19 15:56
 • #3866: Nỗ lực ngăn cản2020-07-19 15:56
 • #3867: Giới Sát2020-07-19 15:57
 • #3868: Không e ngại2020-07-19 15:57
 • #3869: Phù Văn cổ thụ2020-07-20 15:43
 • #3870: Hoàn toàn ngược lại2020-07-20 15:43
 • #3871: Lớn nhất sai lầm2020-07-20 15:43
 • #3872: Không hiểu đau thương2020-07-20 15:44
 • #3873: Sống lưng2020-07-20 15:44
 • #3874: Át chủ bài quân đoàn2020-07-20 15:45
 • #3875: Kịch biến -2020-07-20 15:45
 • #3876: Không hiểu ra sao -2020-07-20 15:46
 • #3877: Không có chứng cứ -2020-07-20 15:46
 • #3878: Tra ra manh mối2020-07-20 15:46
 • #3879: Đắng chát2020-07-20 15:47
 • #3880: Không còn cách nào khác -2020-07-20 15:47
 • #3881: Ngưng chiến hiệp định2020-07-20 15:48
 • #3882: Lòng dạ biết rõ2020-07-20 15:48
 • #3883: Lĩnh công?2020-07-21 15:09
 • #3884: Lợi ích2020-07-21 15:09
 • #3885: Tu bổ2020-07-21 15:10
 • #3886: Mọi thứ không có tuyệt đối2020-07-21 15:11
 • #3887: Đáng tiếc!2020-07-21 15:11
 • #3888: Hoàn toàn nghiền ép2020-07-21 15:12
 • #3889: Hòa làm một thể2020-07-21 15:13
 • #3890: Hoàn toàn ngược lại2020-07-21 15:13
 • #3891: Khác mưu đường ra2020-07-21 15:13
 • #3892: Con tôm nhỏ2020-07-21 15:13
 • #3893: Nỗ lực chèo chống2020-07-21 15:14
 • #3894: Đóng gói thu mua2020-07-21 15:15
 • #3895: Phong thổ nhân tình2020-07-22 15:17
 • #3896: Tử Vong Chi Nhãn2020-07-22 15:18
 • #3897: Chà đạp2020-07-22 15:18
 • #3898: Không thể nghi ngờ2020-07-22 15:18
 • #3899: Năm bè bảy mảng2020-07-22 15:18
 • #3900: Nội tình sâu2020-07-22 15:19
 • #3901: Buồn cười yêu cầu2020-07-22 15:19
 • #3902: Một trời một vực2020-07-23 15:31
 • #3903: Huệ mà không uổng phí2020-07-23 15:32
 • #3904: Giống như đúc2020-07-23 15:33
 • #3905: Nghịch thiên -2020-07-23 15:33
 • #3906: Khủng bố!2020-07-23 15:34
 • #3907: Hoàn toàn không có vấn đề2020-07-23 15:34
 • #3908: Đồng cấp tồn tại2020-07-23 15:34
 • #3909: Lớn nhất nông cạn nhất2020-07-23 15:35
 • #3910: Móc sạch2020-07-23 15:36
 • #3911: Ước lượng2020-07-23 15:36
 • #3912: Phong ấn2020-07-23 15:37
 • #3913: Sơ hở2020-07-23 15:38
 • #3914: Trong ngoài đều khốn đốn2020-07-23 15:38
 • #3915: Cắn không gọi là chó2020-07-23 15:38
 • #3916: Dự phòng sau đường2020-07-23 15:38
 • #3917: Kinh khủng tiêu hao2020-07-23 15:39
 • #3918: Không chê vào đâu được2020-07-23 15:39
 • #3919: Người đi nhà trống2020-07-23 15:39
 • #3920: Lẻ loi trơ trọi2020-07-23 15:40
 • #3921: Chạy ngược chạy xuôi2020-07-23 15:40
 • #3922: Đầu lớn như cái đấu2020-07-23 15:41
 • #3923: Rãnh trời2020-07-23 15:41
 • #3924: Trang phục đơn giản bản2020-07-23 15:42
 • #3925: Đại Đế2020-07-23 15:42
 • #3926: Cường hãn đại quân2020-07-24 15:17
 • #3927: Không chịu nổi2020-07-24 15:17
 • #3928: Nhất triều mất sạch2020-07-24 15:18
 • #3929: Đường lui2020-07-24 15:18
 • #3930: Mọi loại sủng ái2020-07-24 15:18
 • #3931: Không có có nguyên nhân2020-07-24 15:18
 • #3932: Xem thấu dã tâm2020-07-24 15:19
 • #3933: - ẩn nặc2020-07-24 15:19
 • #3934: Khủng hoảng vô tận2020-07-24 15:19
 • #3935: - hoàn toàn không biết2020-07-24 15:20
 • #3936: Dụ hoặc thực sự quá lớn2020-07-25 15:16
 • #3937: Tiếp thu2020-07-25 15:17
 • #3938: Nội tình -2020-07-25 15:17
 • #3939: Không đáng một đồng2020-07-25 15:17
 • #3940: Lơ là bất cẩn2020-07-26 15:11
 • #3941: Trung lập chủng tộc2020-07-26 15:11
 • #3942: Vạn phần không muốn2020-07-26 15:11
 • #3943: Khóc không ra nước mắt2020-07-27 15:16
 • #3944: Lời từ đáy lòng2020-07-27 15:16
 • #3945: Che lấp2020-07-27 15:17
 • #3946: Đại giới -2020-07-27 15:17
 • #3947: Cho câu thống khoái lời nói2020-07-27 15:17
 • #3948: Giá trị con người phong phú2020-07-27 15:17
 • #3949: Phòng thủ kiên cố -2020-08-01 19:34
 • #3950: Nhờ trời may mắn2020-08-01 19:34
 • #3951: Ngày càng tăng lên2020-08-01 19:34
 • #3952: Có thể áp xuống tới sao?2020-08-01 19:35
 • #3953: Triệt để bị che giấu2020-08-01 19:35
 • #3954: Không còn cách nào khác2020-08-01 19:36
 • #3955: Đại hoạch bội thu2020-08-01 19:36
 • #3956: Đánh đâu thắng đó2020-08-01 19:36
 • #3957: Chỗ mấu chốt2020-08-01 19:37
 • #3958: Không gì đáng trách2020-08-01 19:37
 • #3959: Một lần hành động song đến2020-08-01 19:38
 • #3960: Tươi cười rạng rỡ2020-08-01 19:38
 • #3961: Độc Nha2020-08-01 19:38
 • #3962: - bất ngờ xảy ra chuyện2020-08-01 19:39
 • #3963: Hoàn toàn yên tĩnh2020-08-01 19:39
 • #3964: Trợ thủ đắc lực2020-08-01 19:40
 • #3965: Trong nháy mắt giật mình2020-08-01 19:40
 • #3966: Chỉ cần kết quả2020-08-01 19:40
 • #3967: Ai có thể ngăn cản2020-08-01 19:41
 • #3968: Xiềng xích đồng dạng2020-08-01 19:41
 • #3969: Phát tiết không còn2020-08-01 19:41
 • #3970: Khủng bố2020-08-01 19:41
 • #3971: Sư xuất có tên2020-08-01 19:42
 • #3972: Quá điên cuồng -2020-08-01 19:42
 • #3973: Xâm lược2020-08-01 19:43
 • #3974: Vừa hóa thành chín2020-08-01 19:43
 • #3975: Di hoạ vô tận2020-08-01 19:43
 • #3976: Kẻ giết người, sẽ bị người giết2020-08-01 19:44
 • #3977: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã2020-08-01 19:44
 • #3978: Bồi dưỡng2020-08-01 19:44
 • #3979: Bắc Địa hành cung2020-08-03 15:17
 • #3980: Làm sao đây?2020-08-03 15:18
 • #3981: Tàng Long Ngọa Hổ2020-08-03 15:18