Huyền Huyễn Trọng Sinh

Linh Kiếm Tôn

Cường giả tập kích, trở lại thời đại thiếu niên, trở thành năm đó nhỏ yếu phế vật thiếu chủ.

Kiếp trước cừu nhân, kiếp này tuyệt sẽ không bỏ qua!

Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này nhất định phải đền bù! Đợi đến thời gian Linh Kiếm thét dài, thiên địa tam giới, ta là Chí Tôn.

Converter: ๖ۣۜVô ๖ۣۜƯu ๖ۣۜVô ๖ۣۜTàᴵᵀ

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Vân Thiên Không
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • linh-kiem-ton-chuong-0001.mp32018-12-24 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0002.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0003.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0004.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0005.mp32018-12-24 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0006.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0007.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0008.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0009.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0010.mp32018-12-24 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0011.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0012.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0013.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0014.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0015.mp32018-12-24 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0016.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0017.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0018.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0019.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0020.mp32018-12-24 15:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0021.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0022.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0023.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0024.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0025.mp32018-12-24 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0026.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0027.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0028.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0029.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0030.mp32018-12-24 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0031.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0032.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0033.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0034.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0035.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0036.mp32018-12-24 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0037.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0038.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0039.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0040.mp32018-12-24 15:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0041.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0042.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0043.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0044.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0045.mp32018-12-24 15:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0046.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0047.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0048.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0049.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0050.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0051.mp32018-12-24 15:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0052.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0053.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0054.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0055.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0056.mp32018-12-24 15:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0057.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0058.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0059.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0060.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0061.mp32018-12-24 15:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0062.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0063.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0064.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0065.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0066.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0067.mp32018-12-24 15:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0068.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0069.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0070.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0071.mp32018-12-24 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0072.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0073.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0074.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0075.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0076.mp32018-12-24 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0077.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0078.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0079.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0080.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0081.mp32018-12-24 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0082.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0083.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0084.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0085.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0086.mp32018-12-24 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0087.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0088.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0089.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0090.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0091.mp32018-12-24 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0092.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0093.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0094.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0095.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0096.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0097.mp32018-12-24 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0098.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0099.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0100.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0101.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0102.mp32018-12-24 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0103.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0104.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0105.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0106.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0107.mp32018-12-24 16:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0108.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0109.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0110.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0111.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0112.mp32018-12-24 16:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0113.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0114.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0115.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0116.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0117.mp32018-12-24 16:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0118.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0119.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0120.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0121.mp32018-12-24 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0122.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0123.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0124.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0125.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0126.mp32018-12-24 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0127.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0128.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0129.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0130.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0131.mp32018-12-24 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0132.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0133.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0134.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0135.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0136.mp32018-12-24 16:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0137.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0138.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0139.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0140.mp32018-12-24 16:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0141.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0142.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0143.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0144.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0145.mp32018-12-24 16:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0146.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0147.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0148.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0149.mp32018-12-24 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0150.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0151.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0152.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0153.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0154.mp32018-12-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0155.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0156.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0157.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0158.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0159.mp32018-12-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0160.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0161.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0162.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0163.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0164.mp32018-12-24 16:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0165.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0166.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0167.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0168.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0169.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0170.mp32018-12-24 16:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0171.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0172.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0173.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0174.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0175.mp32018-12-24 16:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0176.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0177.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0178.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0179.mp32018-12-24 16:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0180.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0181.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0182.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0183.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0184.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0185.mp32018-12-24 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0186.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0187.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0188.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0189.mp32018-12-24 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0190.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0191.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0192.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0193.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0194.mp32018-12-24 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0195.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0196.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0197.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0198.mp32018-12-24 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0199.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0200.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0201.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0202.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0203.mp32018-12-24 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0204.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0205.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0206.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0207.mp32018-12-24 16:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0208.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0209.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0210.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0211.mp32018-12-24 16:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0212.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0213.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0214.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0215.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0216.mp32018-12-24 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0217.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0218.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0219.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0220.mp32018-12-24 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0221.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0222.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0223.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0224.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0225.mp32018-12-24 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0226.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0227.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0228.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0229.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0230.mp32018-12-24 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0231.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0232.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0233.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0234.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0235.mp32018-12-24 16:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0236.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0237.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0238.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0239.mp32018-12-24 16:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0240.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0241.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0242.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0243.mp32018-12-24 16:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0244.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0245.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0246.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0247.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0248.mp32018-12-24 16:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0249.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0250.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0251.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0252.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0253.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0254.mp32018-12-24 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0255.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0256.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0257.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0258.mp32018-12-24 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0259.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0260.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0261.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0262.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0263.mp32018-12-24 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0264.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0265.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0266.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0267.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0268.mp32018-12-24 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0269.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0270.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0271.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0272.mp32018-12-24 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0273.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0274.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0275.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0276.mp32018-12-24 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0277.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0278.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0279.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0280.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0281.mp32018-12-24 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0282.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0283.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0284.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0285.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0286.mp32018-12-24 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0287.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0288.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0289.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0290.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0291.mp32018-12-24 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0292.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0293.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0294.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0295.mp32018-12-24 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0296.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0297.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0298.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0299.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0300.mp32018-12-24 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0301.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0302.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0303.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0304.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0305.mp32018-12-24 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0306.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0307.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0308.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0309.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0310.mp32018-12-24 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0311.mp32018-12-24 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0312.mp32018-12-24 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0313.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0314.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0315.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0316.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0317.mp32018-12-24 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0318.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0319.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0320.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0321.mp32018-12-24 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0322.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0323.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0324.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0325.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0326.mp32018-12-24 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0327.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0328.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0329.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0330.mp32018-12-24 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0331.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0332.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0333.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0334.mp32018-12-24 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0335.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0336.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0337.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0338.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0339.mp32018-12-24 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0340.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0341.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0342.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0343.mp32018-12-24 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0344.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0345.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0346.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0347.mp32018-12-24 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0348.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0349.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0350.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0351.mp32018-12-24 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0352.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0353.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0354.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0355.mp32018-12-24 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0356.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0357.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0358.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0359.mp32018-12-24 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0360.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0361.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0362.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0363.mp32018-12-24 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0364.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0365.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0366.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0367.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0368.mp32018-12-24 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0369.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0370.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0371.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0372.mp32018-12-24 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0373.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0374.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0375.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0376.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0377.mp32018-12-24 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0378.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0379.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0380.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0381.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0382.mp32018-12-24 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0383.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0384.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0385.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0386.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0387.mp32018-12-24 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0388.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0389.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0390.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0391.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0392.mp32018-12-24 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0393.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0394.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0395.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0396.mp32018-12-24 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0397.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0398.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0399.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0400.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0401.mp32018-12-24 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0402.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0403.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0404.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0405.mp32018-12-24 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0406.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0407.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0408.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0409.mp32018-12-24 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0410.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0411.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0412.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0413.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0414.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0415.mp32018-12-24 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0416.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0417.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0418.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0419.mp32018-12-24 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0420.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0421.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0422.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0423.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0424.mp32018-12-24 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0425.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0426.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0427.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0428.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0429.mp32018-12-24 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0430.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0431.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0432.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0433.mp32018-12-24 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0434.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0435.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0436.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0437.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0438.mp32018-12-24 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0439.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0440.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0441.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0442.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0443.mp32018-12-24 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0444.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0445.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0446.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0447.mp32018-12-24 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0448.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0449.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0450.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0451.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0452.mp32018-12-24 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0453.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0454.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0455.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0456.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0457.mp32018-12-24 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0458.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0459.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0460.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0461.mp32018-12-24 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0462.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0463.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0464.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0465.mp32018-12-24 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0466.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0467.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0468.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0469.mp32018-12-24 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0470.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0471.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0472.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0473.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0474.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0475.mp32018-12-24 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0476.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0477.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0478.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0479.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0480.mp32018-12-24 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0481.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0482.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0483.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0484.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0485.mp32018-12-24 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0486.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0487.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0488.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0489.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0490.mp32018-12-24 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0491.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0492.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0493.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0494.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0495.mp32018-12-24 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0496.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0497.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0498.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0499.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0500.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0501.mp32018-12-24 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0502.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0503.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0504.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0505.mp32018-12-24 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0506.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0507.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0508.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0509.mp32018-12-24 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0510.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0511.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0512.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0513.mp32018-12-24 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0514.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0515.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0516.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0517.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0518.mp32018-12-24 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0519.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0520.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0521.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0522.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0523.mp32018-12-24 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0524.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0525.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0526.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0527.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0528.mp32018-12-24 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0529.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0530.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0531.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0532.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0533.mp32018-12-24 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0534.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0535.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0536.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0537.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0538.mp32018-12-24 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0539.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0540.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0541.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0542.mp32018-12-24 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0543.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0544.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0545.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0546.mp32018-12-24 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0547.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0548.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0549.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0550.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0551.mp32018-12-24 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0552.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0553.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0554.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0555.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0556.mp32018-12-24 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0557.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0558.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0559.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0560.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0561.mp32018-12-24 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0562.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0563.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0564.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0565.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0566.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0567.mp32018-12-24 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0568.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0569.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0570.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0571.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0572.mp32018-12-24 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0573.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0574.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0575.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0576.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0577.mp32018-12-24 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0578.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0579.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0580.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0581.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0582.mp32018-12-24 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0583.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0584.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0585.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0586.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0587.mp32018-12-24 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0588.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0589.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0590.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0591.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0592.mp32018-12-24 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0593.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0594.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0595.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0596.mp32018-12-24 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0597.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0598.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0599.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0600.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0601.mp32018-12-24 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0602.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0603.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0604.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0605.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0606.mp32018-12-24 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0607.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0608.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0609.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0610.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0611.mp32018-12-24 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0612.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0613.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0614.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0615.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0616.mp32018-12-24 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0617.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0618.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0619.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0620.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0621.mp32018-12-24 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0622.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0623.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0624.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0625.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0626.mp32018-12-24 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0627.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0628.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0629.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0630.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0631.mp32018-12-24 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0632.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0633.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0634.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0635.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0636.mp32018-12-24 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0637.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0638.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0639.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0640.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0641.mp32018-12-24 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0642.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0643.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0644.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0645.mp32018-12-24 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0646.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0647.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0648.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0649.mp32018-12-24 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0650.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0651.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0652.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0653.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0654.mp32018-12-24 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0655.mp32018-12-24 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0656.mp32018-12-24 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0657.mp32018-12-24 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0658.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0659.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0660.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0661.mp32018-12-24 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0662.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0663.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0664.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0665.mp32018-12-24 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0666.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0667.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0668.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0669.mp32018-12-24 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0670.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0671.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0672.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0673.mp32018-12-24 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0674.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0675.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0676.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0677.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0678.mp32018-12-24 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0679.mp32018-12-24 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0680.mp32018-12-24 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0681.mp32018-12-24 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0682.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0683.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0684.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0685.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0686.mp32018-12-24 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0687.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0688.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0689.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0690.mp32018-12-24 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0691.mp32018-12-24 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0692.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0693.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0694.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0695.mp32018-12-24 23:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0696.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0697.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0698.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0699.mp32018-12-24 23:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0700.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0701.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0702.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0703.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0704.mp32018-12-24 23:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0705.mp32018-12-24 23:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0706.mp32018-12-24 23:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0707.mp32018-12-24 23:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0708.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0709.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0710.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0711.mp32018-12-24 23:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0712.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0713.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0714.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0715.mp32018-12-24 23:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0716.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0717.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0718.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0719.mp32018-12-24 23:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0720.mp32018-12-24 23:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0721.mp32018-12-24 23:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0722.mp32018-12-24 23:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0723.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0724.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0725.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0726.mp32018-12-24 23:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0727.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0728.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0729.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0730.mp32018-12-24 23:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0731.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0732.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0733.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0734.mp32018-12-24 23:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0735.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0736.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0737.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0738.mp32018-12-25 00:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0739.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0740.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0741.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0742.mp32018-12-25 00:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0743.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0744.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0745.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0746.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0747.mp32018-12-25 00:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0748.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0749.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0750.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0751.mp32018-12-25 00:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0752.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0753.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0754.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0755.mp32018-12-25 00:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0756.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0757.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0758.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0759.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0760.mp32018-12-25 00:05
 • linh-kiem-ton-chuong-0761.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0762.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0763.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0764.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0765.mp32018-12-25 00:06
 • linh-kiem-ton-chuong-0766.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0767.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0768.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0769.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0770.mp32018-12-25 00:07
 • linh-kiem-ton-chuong-0771.mp32018-12-25 00:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0772.mp32018-12-25 00:08
 • linh-kiem-ton-chuong-0773.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0774.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0775.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0776.mp32018-12-25 00:09
 • linh-kiem-ton-chuong-0777.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0778.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0779.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0780.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0781.mp32018-12-25 00:10
 • linh-kiem-ton-chuong-0782.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0783.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0784.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0785.mp32018-12-25 00:11
 • linh-kiem-ton-chuong-0786.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0787.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0788.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0789.mp32018-12-25 00:12
 • linh-kiem-ton-chuong-0790.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0791.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0792.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0793.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0794.mp32018-12-25 00:13
 • linh-kiem-ton-chuong-0795.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0796.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0797.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0798.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0799.mp32018-12-25 00:14
 • linh-kiem-ton-chuong-0800.mp32018-12-25 00:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0801.mp32018-12-25 00:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0802.mp32018-12-25 00:15
 • linh-kiem-ton-chuong-0803.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0804.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0805.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0806.mp32018-12-25 00:16
 • linh-kiem-ton-chuong-0807.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0808.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0809.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0810.mp32018-12-25 00:17
 • linh-kiem-ton-chuong-0811.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0812.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0813.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0814.mp32018-12-25 00:18
 • linh-kiem-ton-chuong-0815.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0816.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0817.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0818.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0819.mp32018-12-25 00:19
 • linh-kiem-ton-chuong-0820.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0821.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0822.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0823.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0824.mp32018-12-25 00:20
 • linh-kiem-ton-chuong-0825.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0826.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0827.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0828.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0829.mp32018-12-25 00:21
 • linh-kiem-ton-chuong-0830.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0831.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0832.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0833.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0834.mp32018-12-25 00:22
 • linh-kiem-ton-chuong-0835.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0836.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0837.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0838.mp32018-12-25 00:23
 • linh-kiem-ton-chuong-0839.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0840.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0841.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0842.mp32018-12-25 00:24
 • linh-kiem-ton-chuong-0843.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0844.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0845.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0846.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0847.mp32018-12-25 00:25
 • linh-kiem-ton-chuong-0848.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0849.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0850.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0851.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0852.mp32018-12-25 00:26
 • linh-kiem-ton-chuong-0853.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0854.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0855.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0856.mp32018-12-25 00:27
 • linh-kiem-ton-chuong-0857.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0858.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0859.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0860.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0861.mp32018-12-25 00:28
 • linh-kiem-ton-chuong-0862.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0863.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0864.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0865.mp32018-12-25 00:29
 • linh-kiem-ton-chuong-0866.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0867.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0868.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0869.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0870.mp32018-12-25 00:30
 • linh-kiem-ton-chuong-0871.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0872.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0873.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0874.mp32018-12-25 00:31
 • linh-kiem-ton-chuong-0875.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0876.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0877.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0878.mp32018-12-25 00:32
 • linh-kiem-ton-chuong-0879.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0880.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0881.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0882.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0883.mp32018-12-25 00:33
 • linh-kiem-ton-chuong-0884.mp32018-12-25 00:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0885.mp32018-12-25 00:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0886.mp32018-12-25 00:34
 • linh-kiem-ton-chuong-0887.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0888.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0889.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0890.mp32018-12-25 00:35
 • linh-kiem-ton-chuong-0891.mp32018-12-25 00:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0892.mp32018-12-25 00:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0893.mp32018-12-25 00:36
 • linh-kiem-ton-chuong-0894.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0895.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0896.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0897.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0898.mp32018-12-25 00:37
 • linh-kiem-ton-chuong-0899.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0900.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0901.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0902.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0903.mp32018-12-25 00:38
 • linh-kiem-ton-chuong-0904.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0905.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0906.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0907.mp32018-12-25 00:39
 • linh-kiem-ton-chuong-0908.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0909.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0910.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0911.mp32018-12-25 00:40
 • linh-kiem-ton-chuong-0912.mp32018-12-25 00:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0913.mp32018-12-25 00:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0914.mp32018-12-25 00:41
 • linh-kiem-ton-chuong-0915.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0916.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0917.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0918.mp32018-12-25 00:42
 • linh-kiem-ton-chuong-0919.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0920.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0921.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0922.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0923.mp32018-12-25 00:43
 • linh-kiem-ton-chuong-0924.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0925.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0926.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0927.mp32018-12-25 00:44
 • linh-kiem-ton-chuong-0928.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0929.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0930.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0931.mp32018-12-25 00:45
 • linh-kiem-ton-chuong-0932.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0933.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0934.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0935.mp32018-12-25 00:46
 • linh-kiem-ton-chuong-0936.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0937.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0938.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0939.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0940.mp32018-12-25 00:47
 • linh-kiem-ton-chuong-0941.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0942.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0943.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0944.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0945.mp32018-12-25 00:48
 • linh-kiem-ton-chuong-0946.mp32018-12-25 00:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0947.mp32018-12-25 00:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0948.mp32018-12-25 00:49
 • linh-kiem-ton-chuong-0949.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0950.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0951.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0952.mp32018-12-25 00:50
 • linh-kiem-ton-chuong-0953.mp32018-12-25 00:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0954.mp32018-12-25 00:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0955.mp32018-12-25 00:51
 • linh-kiem-ton-chuong-0956.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0957.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0958.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0959.mp32018-12-25 00:52
 • linh-kiem-ton-chuong-0960.mp32018-12-25 00:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0961.mp32018-12-25 00:53
 • linh-kiem-ton-chuong-0962.mp32018-12-25 00:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0963.mp32018-12-25 00:54
 • linh-kiem-ton-chuong-0964.mp32018-12-25 00:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0965.mp32018-12-25 00:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0966.mp32018-12-25 00:55
 • linh-kiem-ton-chuong-0967.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0968.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0969.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0970.mp32018-12-25 00:56
 • linh-kiem-ton-chuong-0971.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0972.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0973.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0974.mp32018-12-25 00:57
 • linh-kiem-ton-chuong-0975.mp32018-12-25 00:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0976.mp32018-12-25 00:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0977.mp32018-12-25 00:58
 • linh-kiem-ton-chuong-0978.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0979.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0980.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0981.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0982.mp32018-12-25 00:59
 • linh-kiem-ton-chuong-0983.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0984.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0985.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0986.mp32018-12-25 01:00
 • linh-kiem-ton-chuong-0987.mp32018-12-25 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0988.mp32018-12-25 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0989.mp32018-12-25 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-0990.mp32018-12-25 01:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0991.mp32018-12-25 01:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0992.mp32018-12-25 01:02
 • linh-kiem-ton-chuong-0993.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0994.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0995.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0996.mp32018-12-25 01:03
 • linh-kiem-ton-chuong-0997.mp32018-12-25 01:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0998.mp32018-12-25 01:04
 • linh-kiem-ton-chuong-0999.mp32018-12-25 01:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1000.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1001.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1002.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1003.mp32018-12-25 01:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1004.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1005.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1006.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1007.mp32018-12-25 01:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1008.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1009.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1010.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1011.mp32018-12-25 01:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1012.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1013.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1014.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1015.mp32018-12-25 01:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1016.mp32018-12-25 01:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1017.mp32018-12-25 01:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1018.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1019.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1020.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1021.mp32018-12-25 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1022.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1023.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1024.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1025.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1026.mp32018-12-25 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1027.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1028.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1029.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1030.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1031.mp32018-12-25 16:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1032.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1033.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1034.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1035.mp32018-12-25 16:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1036.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1037.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1038.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1039.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1040.mp32018-12-25 16:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1041.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1042.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1043.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1044.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1045.mp32018-12-25 16:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1046.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1047.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1048.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1049.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1050.mp32018-12-25 16:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1051.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1052.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1053.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1054.mp32018-12-25 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1055.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1056.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1057.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1058.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1059.mp32018-12-25 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1060.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1061.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1062.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1063.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1064.mp32018-12-25 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1065.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1066.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1067.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1068.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1069.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1070.mp32018-12-25 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1071.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1072.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1073.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1074.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1075.mp32018-12-25 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1076.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1077.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1078.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1079.mp32018-12-25 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1080.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1081.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1082.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1083.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1084.mp32018-12-25 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1085.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1086.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1087.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1088.mp32018-12-25 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1089.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1090.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1091.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1092.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1093.mp32018-12-25 16:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1094.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1095.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1096.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1097.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1098.mp32018-12-25 16:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1099.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1100.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1101.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1102.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1103.mp32018-12-25 16:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1104.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1105.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1106.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1107.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1108.mp32018-12-25 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1109.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1110.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1111.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1112.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1113.mp32018-12-25 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1114.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1115.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1116.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1117.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1118.mp32018-12-25 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1119.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1120.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1121.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1122.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1123.mp32018-12-25 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1124.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1125.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1126.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1127.mp32018-12-25 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1128.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1129.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1130.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1131.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1132.mp32018-12-25 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1133.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1134.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1135.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1136.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1137.mp32018-12-25 16:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1138.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1139.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1140.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1141.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1142.mp32018-12-25 16:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1143.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1144.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1145.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1146.mp32018-12-25 17:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1147.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1148.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1149.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1150.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1151.mp32018-12-25 17:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1152.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1153.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1154.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1155.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1156.mp32018-12-25 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1157.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1158.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1159.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1160.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1161.mp32018-12-25 17:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1162.mp32018-12-25 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1163.mp32018-12-25 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1164.mp32018-12-25 17:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1165.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1166.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1167.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1168.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1169.mp32018-12-25 17:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1170.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1171.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1172.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1173.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1174.mp32018-12-25 17:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1175.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1176.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1177.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1178.mp32018-12-25 17:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1179.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1180.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1181.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1182.mp32018-12-25 17:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1183.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1184.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1185.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1186.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1187.mp32018-12-25 17:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1188.mp32018-12-25 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1189.mp32018-12-25 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1190.mp32018-12-25 17:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1191.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1192.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1193.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1194.mp32018-12-25 17:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1195.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1196.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1197.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1198.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1199.mp32018-12-25 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1200.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1201.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1202.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1203.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1204.mp32018-12-25 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1205.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1206.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1207.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1208.mp32018-12-25 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1209.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1210.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1211.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1212.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1213.mp32018-12-25 17:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1214.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1215.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1216.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1217.mp32018-12-25 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1218.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1219.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1220.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1221.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1222.mp32018-12-25 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1223.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1224.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1225.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1226.mp32018-12-25 17:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1227.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1228.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1229.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1230.mp32018-12-25 17:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1231.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1232.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1233.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1234.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1235.mp32018-12-25 17:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1236.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1237.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1238.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1239.mp32018-12-25 17:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1240.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1241.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1242.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1243.mp32018-12-25 17:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1244.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1245.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1246.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1247.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1248.mp32018-12-25 17:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1249.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1250.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1251.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1252.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1253.mp32018-12-25 17:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1254.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1255.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1256.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1257.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1258.mp32018-12-25 17:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1259.mp32018-12-25 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1260.mp32018-12-25 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1261.mp32018-12-25 17:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1262.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1263.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1264.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1265.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1266.mp32018-12-25 17:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1267.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1268.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1269.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1270.mp32018-12-25 17:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1271.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1272.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1273.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1274.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1275.mp32018-12-25 17:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1276.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1277.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1278.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1279.mp32018-12-25 17:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1280.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1281.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1282.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1283.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1284.mp32018-12-25 17:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1285.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1286.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1287.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1288.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1289.mp32018-12-25 17:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1290.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1291.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1292.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1293.mp32018-12-25 17:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1294.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1295.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1296.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1297.mp32018-12-25 17:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1298.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1299.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1300.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1301.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1302.mp32018-12-25 17:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1303.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1304.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1305.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1306.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1307.mp32018-12-25 17:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1308.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1309.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1310.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1311.mp32018-12-25 17:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1312.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1313.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1314.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1315.mp32018-12-25 17:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1316.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1317.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1318.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1319.mp32018-12-25 17:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1320.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1321.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1322.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1323.mp32018-12-25 17:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1324.mp32018-12-25 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1325.mp32018-12-25 17:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1326.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1327.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1328.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1329.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1330.mp32018-12-25 17:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1331.mp32018-12-25 17:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1332.mp32018-12-25 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1333.mp32018-12-25 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1334.mp32018-12-25 17:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1335.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1336.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1337.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1338.mp32018-12-25 17:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1339.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1340.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1341.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1342.mp32018-12-25 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1343.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1344.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1345.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1346.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1347.mp32018-12-25 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1348.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1349.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1350.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1351.mp32018-12-25 17:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1352.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1353.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1354.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1355.mp32018-12-25 17:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1356.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1357.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1358.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1359.mp32018-12-25 17:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1360.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1361.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1362.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1363.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1364.mp32018-12-25 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1365.mp32018-12-25 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1366.mp32018-12-25 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1367.mp32018-12-25 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1368.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1369.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1370.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1371.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1372.mp32018-12-25 17:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1373.mp32018-12-25 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1374.mp32018-12-25 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1375.mp32018-12-25 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1376.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1377.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1378.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1379.mp32018-12-25 17:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1380.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1381.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1382.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1383.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1384.mp32018-12-25 17:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1385.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1386.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1387.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1388.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1389.mp32018-12-25 17:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1390.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1391.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1392.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1393.mp32018-12-25 17:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1394.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1395.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1396.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1397.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1398.mp32018-12-25 17:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1399.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1400.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1401.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1402.mp32018-12-25 18:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1403.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1404.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1405.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1406.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1407.mp32018-12-25 18:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1408.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1409.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1410.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1411.mp32018-12-25 18:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1412.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1413.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1414.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1415.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1416.mp32018-12-25 18:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1417.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1418.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1419.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1420.mp32018-12-25 18:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1421.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1422.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1423.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1424.mp32018-12-25 18:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1425.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1426.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1427.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1428.mp32018-12-25 18:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1429.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1430.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1431.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1432.mp32018-12-25 18:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1433.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1434.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1435.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1436.mp32018-12-25 18:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1437.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1438.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1439.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1440.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1441.mp32018-12-25 18:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1442.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1443.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1444.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1445.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1446.mp32018-12-25 18:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1447.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1448.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1449.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1450.mp32018-12-25 18:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1451.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1452.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1453.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1454.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1455.mp32018-12-25 18:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1456.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1457.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1458.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1459.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1460.mp32018-12-25 18:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1461.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1462.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1463.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1464.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1465.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1466.mp32018-12-25 18:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1467.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1468.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1469.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1470.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1471.mp32018-12-25 18:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1472.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1473.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1474.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1475.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1476.mp32018-12-25 18:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1477.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1478.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1479.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1480.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1481.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1482.mp32018-12-25 18:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1483.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1484.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1485.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1486.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1487.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1488.mp32018-12-25 18:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1489.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1490.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1491.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1492.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1493.mp32018-12-25 18:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1494.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1495.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1496.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1497.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1498.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1499.mp32018-12-25 18:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1500.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1501.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1502.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1503.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1504.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1505.mp32018-12-25 18:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1506.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1507.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1508.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1509.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1510.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1511.mp32018-12-25 18:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1512.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1513.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1514.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1515.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1516.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1517.mp32018-12-25 18:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1518.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1519.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1520.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1521.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1522.mp32018-12-25 18:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1523.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1524.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1525.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1526.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1527.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1528.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1529.mp32018-12-25 18:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1530.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1531.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1532.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1533.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1534.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1535.mp32018-12-25 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1536.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1537.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1538.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1539.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1540.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1541.mp32018-12-25 18:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1542.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1543.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1544.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1545.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1546.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1547.mp32018-12-25 18:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1548.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1549.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1550.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1551.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1552.mp32018-12-25 18:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1553.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1554.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1555.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1556.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1557.mp32018-12-25 18:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1558.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1559.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1560.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1561.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1562.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1563.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1564.mp32018-12-25 18:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1565.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1566.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1567.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1568.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1569.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1570.mp32018-12-25 18:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1571.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1572.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1573.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1574.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1575.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1576.mp32018-12-25 18:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1577.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1578.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1579.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1580.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1581.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1582.mp32018-12-25 18:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1583.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1584.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1585.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1586.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1587.mp32018-12-25 18:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1588.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1589.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1590.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1591.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1592.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1593.mp32018-12-25 18:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1594.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1595.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1596.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1597.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1598.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1599.mp32018-12-25 18:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1600.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1601.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1602.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1603.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1604.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1605.mp32018-12-25 18:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1606.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1607.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1608.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1609.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1610.mp32018-12-25 18:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1611.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1612.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1613.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1614.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1615.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1616.mp32018-12-25 18:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1617.mp32018-12-25 18:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1618.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1619.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1620.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1621.mp32018-12-25 18:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1622.mp32018-12-25 18:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1623.mp32018-12-25 18:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1624.mp32018-12-25 18:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1625.mp32018-12-25 18:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1626.mp32018-12-25 18:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1627.mp32018-12-25 18:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1628.mp32018-12-25 18:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1629.mp32018-12-25 18:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1630.mp32018-12-25 18:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1631.mp32018-12-25 18:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1632.mp32018-12-25 18:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1633.mp32018-12-25 18:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1634.mp32018-12-25 18:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1635.mp32018-12-25 18:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1636.mp32018-12-25 18:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1637.mp32018-12-25 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1638.mp32018-12-25 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1639.mp32018-12-25 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1640.mp32018-12-25 18:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1641.mp32018-12-25 18:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1642.mp32018-12-25 18:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1643.mp32018-12-25 18:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1644.mp32018-12-25 18:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1645.mp32018-12-25 18:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1646.mp32018-12-25 18:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1647.mp32018-12-25 18:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1648.mp32018-12-25 18:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1649.mp32018-12-25 18:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1650.mp32018-12-25 18:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1651.mp32018-12-25 18:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1652.mp32018-12-25 18:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1653.mp32018-12-25 18:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1654.mp32018-12-25 18:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1655.mp32018-12-25 18:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1656.mp32018-12-25 18:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1657.mp32018-12-25 18:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1658.mp32018-12-25 18:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1659.mp32018-12-25 18:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1660.mp32018-12-25 18:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1661.mp32018-12-25 18:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1662.mp32018-12-25 18:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1663.mp32018-12-25 19:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1664.mp32018-12-25 19:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1665.mp32018-12-25 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1666.mp32018-12-25 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1667.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1668.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1669.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1670.mp32018-12-25 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1671.mp32018-12-25 19:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1672.mp32018-12-25 19:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1673.mp32018-12-25 19:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1674.mp32018-12-25 19:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1675.mp32018-12-25 19:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1676.mp32018-12-25 19:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1677.mp32018-12-25 19:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1678.mp32018-12-25 19:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1679.mp32018-12-25 19:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1680.mp32018-12-25 19:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1681.mp32018-12-25 19:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1682.mp32018-12-25 19:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1683.mp32018-12-25 19:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1684.mp32018-12-25 19:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1685.mp32018-12-25 19:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1686.mp32018-12-25 19:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1687.mp32018-12-25 19:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1688.mp32018-12-25 19:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1689.mp32018-12-25 19:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1690.mp32018-12-25 19:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1691.mp32018-12-25 19:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1692.mp32018-12-25 19:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1693.mp32018-12-25 19:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1694.mp32018-12-25 19:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1695.mp32018-12-25 19:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1696.mp32018-12-25 19:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1697.mp32018-12-25 19:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1698.mp32018-12-25 19:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1699.mp32018-12-25 19:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1700.mp32018-12-25 19:13
 • linh-kiem-ton-chuong-1701.mp32018-12-25 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-1702.mp32018-12-25 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1703.mp32018-12-25 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1704.mp32018-12-25 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-1705.mp32018-12-25 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1706.mp32018-12-25 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1707.mp32018-12-25 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-1708.mp32018-12-25 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1709.mp32018-12-25 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1710.mp32018-12-25 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-1711.mp32018-12-25 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1712.mp32018-12-25 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1713.mp32018-12-25 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-1714.mp32018-12-25 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1715.mp32018-12-25 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1716.mp32018-12-25 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-1717.mp32018-12-25 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1718.mp32018-12-25 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1719.mp32018-12-25 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-1720.mp32018-12-25 19:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1721.mp32018-12-25 19:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1722.mp32018-12-25 19:21
 • linh-kiem-ton-chuong-1723.mp32018-12-25 19:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1724.mp32018-12-25 19:22
 • linh-kiem-ton-chuong-1725.mp32018-12-25 19:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1726.mp32018-12-25 19:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1727.mp32018-12-25 19:23
 • linh-kiem-ton-chuong-1728.mp32018-12-25 19:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1729.mp32018-12-25 19:24
 • linh-kiem-ton-chuong-1730.mp32018-12-25 19:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1731.mp32018-12-25 19:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1732.mp32018-12-25 19:25
 • linh-kiem-ton-chuong-1733.mp32018-12-25 19:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1734.mp32018-12-25 19:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1735.mp32018-12-25 19:26
 • linh-kiem-ton-chuong-1736.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1737.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1738.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1739.mp32018-12-25 19:27
 • linh-kiem-ton-chuong-1740.mp32018-12-25 19:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1741.mp32018-12-25 19:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1742.mp32018-12-25 19:28
 • linh-kiem-ton-chuong-1743.mp32018-12-25 19:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1744.mp32018-12-25 19:29
 • linh-kiem-ton-chuong-1745.mp32018-12-25 19:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1746.mp32018-12-25 19:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1747.mp32018-12-25 19:30
 • linh-kiem-ton-chuong-1748.mp32018-12-25 19:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1749.mp32018-12-25 19:31
 • linh-kiem-ton-chuong-1750.mp32018-12-25 19:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1751.mp32018-12-25 19:32
 • linh-kiem-ton-chuong-1752.mp32018-12-25 19:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1753.mp32018-12-25 19:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1754.mp32018-12-25 19:33
 • linh-kiem-ton-chuong-1755.mp32018-12-25 19:34
 • linh-kiem-ton-chuong-1756.mp32018-12-25 19:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1757.mp32018-12-25 19:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1758.mp32018-12-25 19:35
 • linh-kiem-ton-chuong-1759.mp32018-12-25 19:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1760.mp32018-12-25 19:36
 • linh-kiem-ton-chuong-1761.mp32018-12-25 19:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1762.mp32018-12-25 19:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1763.mp32018-12-25 19:37
 • linh-kiem-ton-chuong-1764.mp32018-12-25 19:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1765.mp32018-12-25 19:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1766.mp32018-12-25 19:38
 • linh-kiem-ton-chuong-1767.mp32018-12-25 19:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1768.mp32018-12-25 19:39
 • linh-kiem-ton-chuong-1769.mp32018-12-25 19:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1770.mp32018-12-25 19:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1771.mp32018-12-25 19:40
 • linh-kiem-ton-chuong-1772.mp32018-12-25 19:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1773.mp32018-12-25 19:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1774.mp32018-12-25 19:41
 • linh-kiem-ton-chuong-1775.mp32018-12-25 19:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1776.mp32018-12-25 19:42
 • linh-kiem-ton-chuong-1777.mp32018-12-25 19:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1778.mp32018-12-25 19:43
 • linh-kiem-ton-chuong-1779.mp32018-12-25 19:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1780.mp32018-12-25 19:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1781.mp32018-12-25 19:44
 • linh-kiem-ton-chuong-1782.mp32018-12-25 19:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1783.mp32018-12-25 19:45
 • linh-kiem-ton-chuong-1784.mp32018-12-25 19:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1785.mp32018-12-25 19:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1786.mp32018-12-25 19:46
 • linh-kiem-ton-chuong-1787.mp32018-12-25 19:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1788.mp32018-12-25 19:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1789.mp32018-12-25 19:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1790.mp32018-12-25 19:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1791.mp32018-12-25 19:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1792.mp32018-12-25 19:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1793.mp32018-12-25 19:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1794.mp32018-12-25 19:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1795.mp32018-12-25 19:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1796.mp32018-12-25 19:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1797.mp32018-12-25 19:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1798.mp32018-12-25 19:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1799.mp32018-12-25 19:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1800.mp32018-12-25 19:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1801.mp32018-12-25 19:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1802.mp32018-12-25 19:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1803.mp32018-12-25 19:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1804.mp32018-12-25 19:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1805.mp32018-12-25 19:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1806.mp32018-12-25 19:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1807.mp32018-12-25 19:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1808.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1809.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1810.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1811.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1812.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1813.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1814.mp32018-12-25 19:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1815.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1816.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1817.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1818.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1819.mp32018-12-25 19:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1820.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1821.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1822.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1823.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1824.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1825.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1826.mp32018-12-25 19:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1827.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1828.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1829.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1830.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1831.mp32018-12-25 19:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1832.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1833.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1834.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1835.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1836.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1837.mp32018-12-25 20:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1838.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1839.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1840.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1841.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1842.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1843.mp32018-12-25 20:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1844.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1845.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1846.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1847.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1848.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1849.mp32018-12-25 20:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1850.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1851.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1852.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1853.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1854.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1855.mp32018-12-25 20:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1856.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1857.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1858.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1859.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1860.mp32018-12-25 20:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1861.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1862.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1863.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1864.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1865.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1866.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1867.mp32018-12-25 20:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1868.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1869.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1870.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1871.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1872.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1873.mp32018-12-25 20:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1874.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1875.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1876.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1877.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1878.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1879.mp32018-12-25 20:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1880.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1881.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1882.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1883.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1884.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1885.mp32018-12-25 20:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1886.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1887.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1888.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1889.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1890.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1891.mp32018-12-25 20:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1892.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1893.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1894.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1895.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1896.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1897.mp32018-12-25 20:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1898.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1899.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1900.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1901.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1902.mp32018-12-26 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-1903.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1904.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1905.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1906.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1907.mp32018-12-26 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-1908.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1909.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1910.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1911.mp32018-12-26 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-1912.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1913.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1914.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1915.mp32018-12-26 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-1916.mp32018-12-26 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1917.mp32018-12-26 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1918.mp32018-12-26 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-1919.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1920.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1921.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1922.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1923.mp32018-12-26 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-1924.mp32018-12-26 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1925.mp32018-12-26 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1926.mp32018-12-26 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-1927.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1928.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1929.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1930.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1931.mp32018-12-26 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-1932.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1933.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1934.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1935.mp32018-12-26 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-1936.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1937.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1938.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1939.mp32018-12-26 20:56
 • linh-kiem-ton-chuong-1940.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1941.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1942.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1943.mp32018-12-26 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-1944.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1945.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1946.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1947.mp32018-12-26 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-1948.mp32018-12-26 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1949.mp32018-12-26 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1950.mp32018-12-26 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-1951.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1952.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1953.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1954.mp32018-12-26 21:00
 • linh-kiem-ton-chuong-1955.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1956.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1957.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1958.mp32018-12-26 21:01
 • linh-kiem-ton-chuong-1959.mp32018-12-26 21:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1960.mp32018-12-26 21:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1961.mp32018-12-26 21:02
 • linh-kiem-ton-chuong-1962.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1963.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1964.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1965.mp32018-12-26 21:03
 • linh-kiem-ton-chuong-1966.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1967.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1968.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1969.mp32018-12-26 21:04
 • linh-kiem-ton-chuong-1970.mp32018-12-26 21:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1971.mp32018-12-26 21:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1972.mp32018-12-26 21:05
 • linh-kiem-ton-chuong-1973.mp32018-12-26 21:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1974.mp32018-12-26 21:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1975.mp32018-12-26 21:06
 • linh-kiem-ton-chuong-1976.mp32018-12-26 21:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1977.mp32018-12-26 21:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1978.mp32018-12-26 21:07
 • linh-kiem-ton-chuong-1979.mp32018-12-26 21:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1980.mp32018-12-26 21:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1981.mp32018-12-26 21:08
 • linh-kiem-ton-chuong-1982.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1983.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1984.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1985.mp32018-12-26 21:09
 • linh-kiem-ton-chuong-1986.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1987.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1988.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1989.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1990.mp32018-12-26 21:10
 • linh-kiem-ton-chuong-1991.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1992.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1993.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1994.mp32018-12-26 21:11
 • linh-kiem-ton-chuong-1995.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1996.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1997.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1998.mp32018-12-26 21:12
 • linh-kiem-ton-chuong-1999.mp32018-12-26 21:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2000.mp32018-12-26 21:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2001.mp32018-12-26 21:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2002.mp32018-12-26 21:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2003.mp32018-12-26 21:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2004.mp32018-12-26 21:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2005.mp32018-12-26 21:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2006.mp32018-12-26 21:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2007.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2008.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2009.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2010.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2011.mp32018-12-26 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2012.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2013.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2014.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2015.mp32018-12-26 21:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2016.mp32018-12-26 21:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2017.mp32018-12-26 21:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2018.mp32018-12-26 21:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2019.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2020.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2021.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2022.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2023.mp32018-12-26 21:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2024.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2025.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2026.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2027.mp32018-12-26 21:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2028.mp32018-12-26 21:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2029.mp32018-12-26 21:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2030.mp32018-12-26 21:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2031.mp32018-12-26 21:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2032.mp32018-12-26 21:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2033.mp32018-12-26 21:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2034.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2035.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2036.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2037.mp32018-12-26 21:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2038.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2039.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2040.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2041.mp32018-12-26 21:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2042.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2043.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2044.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2045.mp32018-12-26 21:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2046.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2047.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2048.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2049.mp32018-12-26 21:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2050.mp32018-12-26 21:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2051.mp32018-12-26 21:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2052.mp32018-12-26 21:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2053.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2054.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2055.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2056.mp32018-12-26 21:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2057.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2058.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2059.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2060.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2061.mp32018-12-26 21:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2062.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2063.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2064.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2065.mp32018-12-26 21:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2066.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2067.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2068.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2069.mp32018-12-26 21:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2070.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2071.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2072.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2073.mp32018-12-26 21:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2074.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2075.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2076.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2077.mp32018-12-26 21:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2078.mp32018-12-26 21:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2079.mp32018-12-26 21:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2080.mp32018-12-26 21:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2081.mp32018-12-26 21:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2082.mp32018-12-26 21:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2083.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2084.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2085.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2086.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2087.mp32018-12-26 21:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2088.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2089.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2090.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2091.mp32018-12-26 21:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2092.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2093.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2094.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2095.mp32018-12-26 21:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2096.mp32018-12-26 21:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2097.mp32018-12-26 21:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2098.mp32018-12-26 21:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2099.mp32018-12-26 21:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2100.mp32018-12-26 21:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2101.mp32018-12-26 21:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2102.mp32018-12-26 21:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2103.mp32018-12-26 21:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2104.mp32018-12-26 21:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2105.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2106.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2107.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2108.mp32018-12-26 21:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2109.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2110.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2111.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2112.mp32018-12-26 21:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2113.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2114.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2115.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2116.mp32018-12-26 21:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2117.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2118.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2119.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2120.mp32018-12-26 21:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2121.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2122.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2123.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2124.mp32018-12-26 21:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2125.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2126.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2127.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2128.mp32018-12-26 21:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2129.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2130.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2131.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2132.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2133.mp32018-12-26 21:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2134.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2135.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2136.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2137.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2138.mp32018-12-26 21:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2139.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2140.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2141.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2142.mp32018-12-26 21:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2143.mp32018-12-26 21:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2144.mp32018-12-26 21:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2145.mp32018-12-26 21:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2146.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2147.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2148.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2149.mp32018-12-26 21:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2150.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2151.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2152.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2153.mp32018-12-26 21:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2154.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2155.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2156.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2157.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2158.mp32018-12-26 21:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2159.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2160.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2161.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2162.mp32018-12-26 21:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2163.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2164.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2165.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2166.mp32018-12-26 21:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2167.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2168.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2169.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2170.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2171.mp32018-12-26 21:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2172.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2173.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2174.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2175.mp32018-12-26 21:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2176.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2177.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2178.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2179.mp32018-12-26 21:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2180.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2181.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2182.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2183.mp32018-12-26 22:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2184.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2185.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2186.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2187.mp32018-12-26 22:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2188.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2189.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2190.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2191.mp32018-12-26 22:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2192.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2193.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2194.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2195.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2196.mp32018-12-26 22:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2197.mp32018-12-26 22:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2198.mp32018-12-26 22:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2199.mp32018-12-26 22:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2200.mp32018-12-26 22:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2201.mp32018-12-26 22:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2202.mp32018-12-26 22:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2203.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2204.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2205.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2206.mp32018-12-26 22:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2207.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2208.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2209.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2210.mp32018-12-26 22:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2211.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2212.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2213.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2214.mp32018-12-26 22:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2215.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2216.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2217.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2218.mp32018-12-26 22:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2219.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2220.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2221.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2222.mp32018-12-26 22:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2223.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2224.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2225.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2226.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2227.mp32018-12-26 22:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2228.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2229.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2230.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2231.mp32018-12-26 22:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2232.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2233.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2234.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2235.mp32018-12-26 22:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2236.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2237.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2238.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2239.mp32018-12-26 22:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2240.mp32018-12-26 22:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2241.mp32018-12-26 22:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2242.mp32018-12-26 22:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2243.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2244.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2245.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2246.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2247.mp32018-12-26 22:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2248.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2249.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2250.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2251.mp32018-12-26 22:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2252.mp32018-12-26 22:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2253.mp32018-12-26 22:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2254.mp32018-12-26 22:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2255.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2256.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2257.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2258.mp32018-12-26 22:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2259.mp32018-12-26 22:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2260.mp32018-12-26 22:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2261.mp32018-12-26 22:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2262.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2263.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2264.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2265.mp32018-12-26 22:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2266.mp32018-12-26 22:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2267.mp32018-12-26 22:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2268.mp32018-12-26 22:22
 • linh-kiem-ton-chuong-2269.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2270.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2271.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2272.mp32018-12-26 22:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2273.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2274.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2275.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2276.mp32018-12-26 22:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2277.mp32018-12-26 22:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2278.mp32018-12-26 22:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2279.mp32018-12-26 22:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2280.mp32018-12-26 22:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2281.mp32018-12-26 22:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2282.mp32018-12-26 22:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2283.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2284.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2285.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2286.mp32018-12-26 22:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2287.mp32018-12-26 22:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2288.mp32018-12-26 22:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2289.mp32018-12-26 22:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2290.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2291.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2292.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2293.mp32018-12-26 22:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2294.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2295.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2296.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2297.mp32018-12-26 22:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2298.mp32018-12-26 22:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2299.mp32018-12-26 22:31
 • linh-kiem-ton-chuong-2300.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2301.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2302.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2303.mp32018-12-26 22:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2304.mp32018-12-26 22:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2305.mp32018-12-26 22:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2306.mp32018-12-26 22:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2307.mp32018-12-26 22:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2308.mp32018-12-26 22:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2309.mp32018-12-26 22:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2310.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2311.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2312.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2313.mp32018-12-26 22:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2314.mp32018-12-26 22:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2315.mp32018-12-26 22:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2316.mp32018-12-26 22:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2317.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2318.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2319.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2320.mp32018-12-26 22:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2321.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2322.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2323.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2324.mp32018-12-26 22:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2325.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2326.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2327.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2328.mp32018-12-26 22:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2329.mp32018-12-26 22:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2330.mp32018-12-26 22:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2331.mp32018-12-26 22:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2332.mp32018-12-26 22:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2333.mp32018-12-26 22:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2334.mp32018-12-26 22:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2335.mp32018-12-26 22:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2336.mp32018-12-26 22:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2337.mp32018-12-26 22:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2338.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2339.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2340.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2341.mp32018-12-26 22:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2342.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2343.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2344.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2345.mp32018-12-26 22:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2346.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2347.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2348.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2349.mp32018-12-26 22:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2350.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2351.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2352.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2353.mp32018-12-26 22:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2354.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2355.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2356.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2357.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2358.mp32018-12-26 22:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2359.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2360.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2361.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2362.mp32018-12-26 22:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2363.mp32018-12-26 22:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2364.mp32018-12-26 22:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2365.mp32018-12-26 22:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2366.mp32018-12-26 22:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2367.mp32018-12-26 22:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2368.mp32018-12-26 22:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2369.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2370.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2371.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2372.mp32018-12-26 22:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2373.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2374.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2375.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2376.mp32018-12-26 22:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2377.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2378.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2379.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2380.mp32018-12-26 22:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2381.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2382.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2383.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2384.mp32018-12-26 22:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2385.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2386.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2387.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2388.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2389.mp32018-12-26 22:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2390.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2391.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2392.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2393.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2394.mp32018-12-26 22:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2395.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2396.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2397.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2398.mp32018-12-26 22:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2399.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2400.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2401.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2402.mp32018-12-26 22:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2403.mp32018-12-26 22:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2404.mp32018-12-26 22:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2405.mp32018-12-26 22:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2406.mp32018-12-26 23:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2407.mp32018-12-26 23:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2408.mp32018-12-26 23:00
 • linh-kiem-ton-chuong-2409.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2410.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2411.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2412.mp32018-12-26 23:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2413.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2414.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2415.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2416.mp32018-12-26 23:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2417.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2418.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2419.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2420.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2421.mp32018-12-26 23:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2422.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2423.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2424.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2425.mp32018-12-26 23:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2426.mp32018-12-26 23:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2427.mp32018-12-26 23:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2428.mp32018-12-26 23:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2429.mp32018-12-26 23:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2430.mp32018-12-26 23:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2431.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2432.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2433.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2434.mp32018-12-26 23:07
 • linh-kiem-ton-chuong-2435.mp32018-12-26 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2436.mp32018-12-26 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2437.mp32018-12-26 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2438.mp32018-12-26 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2439.mp32018-12-26 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2440.mp32018-12-26 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2441.mp32018-12-26 23:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2442.mp32018-12-26 23:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2443.mp32018-12-26 23:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2444.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2445.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2446.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2447.mp32018-12-26 23:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2448.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2449.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2450.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2451.mp32018-12-26 23:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2452.mp32018-12-26 23:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2453.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2454.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2455.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2456.mp32018-12-26 23:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2457.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2458.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2459.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2460.mp32018-12-26 23:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2461.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2462.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2463.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2464.mp32018-12-26 23:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2465.mp32018-12-26 23:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2466.mp32018-12-26 23:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2467.mp32018-12-26 23:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2468.mp32018-12-26 23:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2469.mp32018-12-26 23:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2470.mp32018-12-26 23:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2471.mp32018-12-26 23:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2472.mp32018-12-26 23:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2473.mp32018-12-26 23:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2474.mp32018-12-26 23:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2475.mp32018-12-26 23:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2476.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2477.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2478.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2479.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2480.mp32018-12-27 06:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2481.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2482.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2483.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2484.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2485.mp32018-12-27 06:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2486.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2487.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2488.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2489.mp32018-12-27 06:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2490.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2491.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2492.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2493.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2494.mp32018-12-27 06:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2495.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2496.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2497.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2498.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2499.mp32018-12-27 06:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2500.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2501.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2502.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2503.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2504.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2505.mp32018-12-27 06:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2506.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2507.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2508.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2509.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2510.mp32018-12-27 06:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2511.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2512.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2513.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2514.mp32018-12-27 06:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2515.mp32018-12-28 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2516.mp32018-12-28 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2517.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2518.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2519.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2520.mp32018-12-28 20:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2521.mp32018-12-30 20:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2522.mp32018-12-30 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2523.mp32018-12-30 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2524.mp32019-01-03 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2525.mp32019-01-03 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2526.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2527.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2528.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2529.mp32019-01-03 20:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2530.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2531.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2532.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2533.mp32019-01-03 20:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2534.mp32019-01-03 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2535.mp32019-01-03 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2536.mp32019-01-03 20:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2537.mp32019-01-03 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2538.mp32019-01-03 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2539.mp32019-01-06 20:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2540.mp32019-01-06 20:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2541.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2542.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2543.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2544.mp32019-01-06 20:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2545.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2546.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2547.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2548.mp32019-01-07 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2549.mp32019-01-07 20:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2550.mp32019-01-07 20:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2551.mp32019-01-07 20:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2552.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2553.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2554.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2555.mp32019-01-09 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2556.mp32019-01-09 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2557.mp32019-01-09 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2558.mp32019-01-13 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2559.mp32019-01-13 20:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2560.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2561.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2562.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2563.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2564.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2565.mp32019-01-13 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2566.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2567.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2568.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2569.mp32019-01-13 20:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2570.mp32019-01-16 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2571.mp32019-01-16 20:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2572.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2573.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2574.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2575.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2576.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2577.mp32019-01-16 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2578.mp32019-01-16 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2579.mp32019-01-17 20:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2580.mp32019-01-17 20:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2581.mp32019-01-17 20:30
 • linh-kiem-ton-chuong-2582.mp32019-01-18 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2583.mp32019-01-18 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2584.mp32019-01-18 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2585.mp32019-01-19 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2586.mp32019-01-19 20:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2587.mp32019-01-20 20:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2588.mp32019-01-21 20:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2589.mp32019-01-21 20:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2590.mp32019-01-21 20:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2591.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2592.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2593.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2594.mp32019-01-22 20:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2595.mp32019-01-22 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2596.mp32019-01-22 20:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2597.mp32019-01-23 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2598.mp32019-01-23 20:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2599.mp32019-01-23 20:59
 • linh-kiem-ton-chuong-2600.mp32019-01-24 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2601.mp32019-01-24 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2602.mp32019-01-24 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2603.mp32019-01-26 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2604.mp32019-01-26 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2605.mp32019-01-26 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2606.mp32019-01-30 04:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2607.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2608.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2609.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2610.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2611.mp32019-01-30 04:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2612.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2613.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2614.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2615.mp32019-01-30 04:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2616.mp32019-01-30 04:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2617.mp32019-01-30 04:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2618.mp32019-01-30 20:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2619.mp32019-01-30 20:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2620.mp32019-01-30 20:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2621.mp32019-01-31 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2622.mp32019-01-31 20:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2623.mp32019-01-31 20:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2624.mp32019-02-01 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2625.mp32019-02-01 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2626.mp32019-02-01 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2627.mp32019-02-04 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2628.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2629.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2630.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2631.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2632.mp32019-02-04 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2633.mp32019-02-05 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2634.mp32019-02-05 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2635.mp32019-02-05 20:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2636.mp32019-02-06 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2637.mp32019-02-06 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2638.mp32019-02-06 20:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2639.mp32019-02-07 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2640.mp32019-02-07 20:39
 • linh-kiem-ton-chuong-2641.mp32019-02-07 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2642.mp32019-02-08 20:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2643.mp32019-02-08 20:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2644.mp32019-02-10 23:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2645.mp32019-02-10 23:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2646.mp32019-02-14 03:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2647.mp32019-02-14 03:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2648.mp32019-02-14 03:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2649.mp32019-02-14 03:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2650.mp32019-02-14 03:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2651.mp32019-02-14 03:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2652.mp32019-02-14 03:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2653.mp32019-02-14 03:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2654.mp32019-02-14 03:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2655.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2656.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2657.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2658.mp32019-02-15 03:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2659.mp32019-02-15 03:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2660.mp32019-02-15 03:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2661.mp32019-02-15 15:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2662.mp32019-02-15 15:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2663.mp32019-02-15 15:38
 • linh-kiem-ton-chuong-2664.mp32019-02-16 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2665.mp32019-02-16 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2666.mp32019-02-16 16:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2667.mp32019-02-18 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2668.mp32019-02-18 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2669.mp32019-02-18 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2670.mp32019-02-19 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2671.mp32019-02-19 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2672.mp32019-02-19 17:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2673.mp32019-02-20 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2674.mp32019-02-20 16:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2675.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2676.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2677.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2678.mp32019-02-20 16:48
 • linh-kiem-ton-chuong-2679.mp32019-02-21 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2680.mp32019-02-21 17:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2681.mp32019-02-21 17:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2682.mp32019-02-22 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2683.mp32019-02-22 17:51
 • linh-kiem-ton-chuong-2684.mp32019-02-22 17:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2685.mp32019-02-24 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2686.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2687.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2688.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2689.mp32019-02-24 16:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2690.mp32019-02-25 02:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2691.mp32019-02-25 16:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2692.mp32019-02-25 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2693.mp32019-02-25 16:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2694.mp32019-02-27 01:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2695.mp32019-02-28 02:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2696.mp32019-02-28 02:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2697.mp32019-02-28 02:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2698.mp32019-02-28 02:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2699.mp32019-02-28 02:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2700.mp32019-03-01 18:49
 • linh-kiem-ton-chuong-2701.mp32019-03-01 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2702.mp32019-03-01 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-2703.mp32019-03-02 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2704.mp32019-03-02 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2705.mp32019-03-02 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2706.mp32019-03-03 17:46
 • linh-kiem-ton-chuong-2707.mp32019-03-03 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2708.mp32019-03-03 17:47
 • linh-kiem-ton-chuong-2709.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2710.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2711.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2712.mp32019-03-04 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2713.mp32019-03-04 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2714.mp32019-03-04 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2715.mp32019-03-05 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2716.mp32019-03-05 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2717.mp32019-03-05 17:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2718.mp32019-03-07 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2719.mp32019-03-07 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2720.mp32019-03-07 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2721.mp32019-03-07 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2722.mp32019-03-07 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2723.mp32019-03-07 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2724.mp32019-03-10 15:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2725.mp32019-03-10 15:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2726.mp32019-03-10 15:05
 • linh-kiem-ton-chuong-2727.mp32019-03-10 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2728.mp32019-03-10 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2729.mp32019-03-10 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2730.mp32019-03-11 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2731.mp32019-03-11 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-2732.mp32019-03-11 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2733.mp32019-03-11 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2734.mp32019-03-11 14:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2735.mp32019-03-11 14:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2736.mp32019-03-11 14:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2737.mp32019-03-13 07:44
 • linh-kiem-ton-chuong-2738.mp32019-03-13 07:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2739.mp32019-03-14 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2740.mp32019-03-14 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2741.mp32019-03-14 15:45
 • linh-kiem-ton-chuong-2742.mp32019-03-16 15:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2743.mp32019-03-16 15:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2744.mp32019-03-16 15:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2745.mp32019-03-17 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2746.mp32019-03-17 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2747.mp32019-03-17 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2748.mp32019-03-17 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2749.mp32019-03-17 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2750.mp32019-03-17 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2751.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2752.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2753.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2754.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2755.mp32019-03-18 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2756.mp32019-03-18 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2757.mp32019-03-20 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2758.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2759.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2760.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2761.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2762.mp32019-03-20 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2763.mp32019-03-22 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2764.mp32019-03-22 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2765.mp32019-03-22 15:43
 • linh-kiem-ton-chuong-2766.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2767.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2768.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2769.mp32019-03-26 05:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2770.mp32019-03-26 05:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2771.mp32019-03-26 05:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2772.mp32019-03-26 05:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2773.mp32019-03-26 05:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2774.mp32019-03-26 05:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2775.mp32019-03-29 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2776.mp32019-03-29 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2777.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2778.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2779.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2780.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2781.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2782.mp32019-03-29 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2783.mp32019-03-29 15:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2784.mp32019-03-31 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2785.mp32019-03-31 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2786.mp32019-03-31 15:06
 • linh-kiem-ton-chuong-2787.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2788.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2789.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2790.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2791.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2792.mp32019-04-01 15:40
 • linh-kiem-ton-chuong-2793.mp32019-04-01 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2794.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2795.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2796.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2797.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2798.mp32019-04-04 15:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2799.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2800.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2801.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2802.mp32019-04-04 15:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2803.mp32019-04-05 17:12
 • linh-kiem-ton-chuong-2804.mp32019-04-05 17:13
 • linh-kiem-ton-chuong-2805.mp32019-04-05 17:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2806.mp32019-04-09 16:32
 • linh-kiem-ton-chuong-2807.mp32019-04-09 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2808.mp32019-04-09 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2809.mp32019-04-09 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-2810.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2811.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2812.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2813.mp32019-04-09 16:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2814.mp32019-04-09 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2815.mp32019-04-09 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2816.mp32019-04-09 16:35
 • linh-kiem-ton-chuong-2817.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2818.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2819.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2820.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2821.mp32019-04-16 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2822.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2823.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2824.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2825.mp32019-04-16 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2826.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2827.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2828.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2829.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2830.mp32019-04-16 16:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2831.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2832.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2833.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2834.mp32019-04-16 16:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2835.mp32019-04-16 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2836.mp32019-04-16 16:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2837.mp32019-04-19 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2838.mp32019-04-19 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2839.mp32019-04-19 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2840.mp32019-04-19 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2841.mp32019-04-19 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2842.mp32019-04-19 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2843.mp32019-04-19 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2844.mp32019-04-19 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2845.mp32019-04-19 16:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2846.mp32019-04-22 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2847.mp32019-04-22 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2848.mp32019-04-22 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2849.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2850.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2851.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2852.mp32019-04-22 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2853.mp32019-04-22 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2854.mp32019-04-22 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2855.mp32019-04-22 15:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2856.mp32019-04-22 15:21
 • linh-kiem-ton-chuong-2857.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2858.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2859.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2860.mp32019-04-26 15:28
 • linh-kiem-ton-chuong-2861.mp32019-04-26 15:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2862.mp32019-04-26 15:29
 • linh-kiem-ton-chuong-2863.mp32019-04-30 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2864.mp32019-04-30 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2865.mp32019-04-30 16:52
 • linh-kiem-ton-chuong-2866.mp32019-04-30 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2867.mp32019-04-30 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2868.mp32019-04-30 16:53
 • linh-kiem-ton-chuong-2869.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2870.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2871.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2872.mp32019-04-30 16:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2873.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2874.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2875.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2876.mp32019-04-30 16:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2877.mp32019-04-30 16:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2878.mp32019-05-04 16:10
 • linh-kiem-ton-chuong-2879.mp32019-05-04 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2880.mp32019-05-04 16:11
 • linh-kiem-ton-chuong-2881.mp32019-05-09 19:01
 • linh-kiem-ton-chuong-2882.mp32019-05-09 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2883.mp32019-05-09 19:02
 • linh-kiem-ton-chuong-2884.mp32019-05-12 16:24
 • linh-kiem-ton-chuong-2885.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2886.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2887.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2888.mp32019-05-12 16:25
 • linh-kiem-ton-chuong-2889.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2890.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2891.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2892.mp32019-05-12 16:26
 • linh-kiem-ton-chuong-2893.mp32019-05-12 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2894.mp32019-05-12 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2895.mp32019-05-12 16:27
 • linh-kiem-ton-chuong-2896.mp32019-05-22 01:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2897.mp32019-05-22 01:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2898.mp32019-05-22 01:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2899.mp32019-05-22 01:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2900.mp32019-05-22 01:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2901.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2902.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2903.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2904.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2905.mp32019-05-25 15:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2906.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2907.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2908.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2909.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2910.mp32019-05-25 15:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2911.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2912.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2913.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2914.mp32019-05-25 15:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2915.mp32019-06-03 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2916.mp32019-06-03 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2917.mp32019-06-03 19:14
 • linh-kiem-ton-chuong-2918.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2919.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2920.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2921.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2922.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2923.mp32019-06-03 19:15
 • linh-kiem-ton-chuong-2924.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2925.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2926.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2927.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2928.mp32019-06-03 19:16
 • linh-kiem-ton-chuong-2929.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2930.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2931.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2932.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2933.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2934.mp32019-06-03 19:17
 • linh-kiem-ton-chuong-2935.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2936.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2937.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2938.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2939.mp32019-06-03 19:18
 • linh-kiem-ton-chuong-2940.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2941.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2942.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2943.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2944.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2945.mp32019-06-03 19:19
 • linh-kiem-ton-chuong-2946.mp32019-06-03 19:20
 • linh-kiem-ton-chuong-2947.mp32019-06-13 05:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2948.mp32019-06-13 05:03
 • linh-kiem-ton-chuong-2949.mp32019-06-13 05:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2950.mp32019-06-13 05:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2951.mp32019-06-13 05:04
 • linh-kiem-ton-chuong-2952.mp32019-06-23 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2953.mp32019-06-23 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2954.mp32019-06-23 23:08
 • linh-kiem-ton-chuong-2955.mp32019-06-23 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2956.mp32019-06-23 23:09
 • linh-kiem-ton-chuong-2957.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2958.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2959.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2960.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2961.mp32019-06-26 03:36
 • linh-kiem-ton-chuong-2962.mp32019-06-26 03:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2963.mp32019-06-26 03:37
 • linh-kiem-ton-chuong-2964.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2965.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2966.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2967.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2968.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2969.mp32019-06-30 15:41
 • linh-kiem-ton-chuong-2970.mp32019-06-30 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2971.mp32019-06-30 15:42
 • linh-kiem-ton-chuong-2972.mp32019-07-10 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2973.mp32019-07-10 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2974.mp32019-07-10 15:54
 • linh-kiem-ton-chuong-2975.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2976.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2977.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2978.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2979.mp32019-07-10 15:55
 • linh-kiem-ton-chuong-2980.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2981.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2982.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2983.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2984.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2985.mp32019-07-10 15:56
 • linh-kiem-ton-chuong-2986.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2987.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2988.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2989.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2990.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2991.mp32019-07-10 15:57
 • linh-kiem-ton-chuong-2992.mp32019-07-10 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2993.mp32019-07-10 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2994.mp32019-07-10 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-2995.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2996.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2997.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2998.mp32019-07-11 15:34
 • linh-kiem-ton-chuong-2999.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3000.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3001.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3002.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3003.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3004.mp32019-07-11 15:35
 • linh-kiem-ton-chuong-3005.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3006.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3007.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3008.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3009.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3010.mp32019-07-11 15:36
 • linh-kiem-ton-chuong-3011.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3012.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3013.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3014.mp32019-07-11 15:37
 • linh-kiem-ton-chuong-3015.mp32019-07-13 15:58
 • linh-kiem-ton-chuong-3016.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3017.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3018.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3019.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3020.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3021.mp32019-07-13 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3022.mp32019-07-13 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3023.mp32019-07-13 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3024.mp32019-07-13 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3025.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3026.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3027.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3028.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3029.mp32019-07-15 16:17
 • linh-kiem-ton-chuong-3030.mp32019-07-15 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-3031.mp32019-07-15 16:18
 • linh-kiem-ton-chuong-3032.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3033.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3034.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3035.mp32019-07-17 16:41
 • linh-kiem-ton-chuong-3036.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3037.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3038.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3039.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3040.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3041.mp32019-07-17 16:42
 • linh-kiem-ton-chuong-3042.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3043.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3044.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3045.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3046.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3047.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3048.mp32019-07-17 16:43
 • linh-kiem-ton-chuong-3049.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3050.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3051.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3052.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3053.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3054.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3055.mp32019-07-17 16:44
 • linh-kiem-ton-chuong-3056.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3057.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3058.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3059.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3060.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3061.mp32019-07-17 16:45
 • linh-kiem-ton-chuong-3062.mp32019-07-17 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3063.mp32019-07-17 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3064.mp32019-07-17 16:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3065.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3066.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3067.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3068.mp32019-07-21 15:59
 • linh-kiem-ton-chuong-3069.mp32019-07-21 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3070.mp32019-07-21 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3071.mp32019-07-21 16:00
 • linh-kiem-ton-chuong-3072.mp32019-07-26 05:55
 • linh-kiem-ton-chuong-3073.mp32019-07-26 05:55
 • linh-kiem-ton-chuong-3074.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3075.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3076.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3077.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3078.mp32019-07-26 05:56
 • linh-kiem-ton-chuong-3079.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3080.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3081.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3082.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3083.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3084.mp32019-07-29 15:46
 • linh-kiem-ton-chuong-3085.mp32019-07-29 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-3086.mp32019-07-29 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-3087.mp32019-07-29 15:47
 • linh-kiem-ton-chuong-3088.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3089.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3090.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3091.mp32019-08-07 04:23
 • linh-kiem-ton-chuong-3092.mp32019-08-07 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-3093.mp32019-08-07 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-3094.mp32019-08-07 04:24
 • linh-kiem-ton-chuong-3095.mp32019-08-07 04:24
 • #3096: Đại lễ thăm viếng2019-08-19 16:18
 • #3097: Làm thiên hạ cười chê2019-08-19 16:19
 • #3098: Trí thối cường địch2019-08-19 16:19
 • #3099: Hồn khế ký kết2019-08-19 16:19
 • #3100: Có thù lao2019-08-19 16:19
 • #3101: Vừa chợt gật mình2019-08-19 16:19
 • #3102: Hợp tung liên hoành2019-08-19 16:19
 • #3103: Tính toán2019-08-19 16:19
 • #3104: Thành quả2019-08-19 16:20
 • #3105: Kinh khủng Man Ngưu Thiết Kỵ2019-08-19 16:20
 • #3106: Huyết sắc Mê Cung2019-08-19 16:20
 • #3107: Lựa chọn vận mệnh2019-08-19 16:20
 • #3108: Số lẻ2019-08-19 16:20
 • #3109: Thu hoạch lớn nhất2019-08-20 17:18
 • #3110: Chế phách2019-08-20 17:19
 • #3111: Dũng quan tam quân2019-08-20 17:19
 • #3112: Thi Hồn Thú Vương2019-08-23 16:28
 • #3113: Nguy hiểm2019-08-23 16:28
 • #3114: Một tia kém2019-08-23 16:28
 • #3115: Ngân Lang chiến huyết2019-08-23 16:28
 • #3116: Muôn lần chết không chối từ2019-08-23 16:29
 • #3117: Phân thân chi pháp2019-08-23 16:29
 • #3118: Hỗn Loạn Cửu Đầu Long2019-08-23 16:29
 • #3119: Không kiêng nể gì cả2019-08-24 16:12
 • #3120: Trảm ra2019-08-24 16:12
 • #3121: Lôi Đình Cổ Bia2019-08-30 17:34
 • #3122: Lãng phí sinh mệnh2019-08-30 17:34
 • #3123: Tiếp chưởng Huyền Thiên Tiên Môn2019-08-30 17:34
 • #3124: Hoa Nhan môn chủ2019-08-30 17:34
 • #3125: Một năm như một ngày2019-09-09 06:09
 • #3126: Vĩnh Hằng Chi Lực2019-09-09 06:09
 • #3127: Ma Vương Giải Thể chỗ đặc biệt2019-09-09 06:09
 • #3128: Hỗn Nguyên Hắc Liên2019-09-09 06:10
 • #3129: Gay cấn2019-09-23 16:22
 • #3130: Chế phách Mê Cung2019-09-23 16:22
 • #3131: Chế phách Mê Cung 22019-09-23 16:22
 • #3132: Khổng lồ máy móc2019-09-23 16:23
 • #3133: Ẩn tàng2019-09-23 16:23
 • #3134: Không quan trọng trung thành2019-09-23 16:23
 • #3135: Lôi Đình Trọng Kỵ Binh2019-09-24 16:05
 • #3136: Man Ngưu sơn cốc nội tình2019-09-24 16:05
 • #3137: Nghiện2019-09-24 16:05
 • #3138: Dễ thủ khó công2019-09-30 16:01
 • #3139: Man Ngưu đại chiến2019-09-30 16:01
 • #3140: Man Ngưu đại chiến 22019-09-30 16:02
 • #3141: Man Ngưu đại chiến 32019-09-30 16:02
 • #3142: Man Ngưu thay đổi2019-09-30 16:02
 • #3143: Thanh trừ2019-09-30 16:02
 • #3144: Bắn giết2019-09-30 16:02
 • #3145: Man Ngưu tổn thương2019-09-30 16:03
 • #3146: Vơ vét đợi hết2019-09-30 16:03
 • #3147: Hoàn thành kế hoạch2019-09-30 16:03
 • #3148: Mưu lược Thanh Lang2019-09-30 16:03
 • #3149: Chủ động khai chiến2019-10-12 18:08
 • #3150: Hoang mang2019-10-12 18:09
 • #3151: Hỗn loạn2019-10-12 18:09
 • #3152: Thanh Lang Hoàng Đế2019-10-12 18:09
 • #3153: Không đi2019-10-12 18:09
 • #3154: Ma Quỷ kỵ2019-10-12 18:09
 • #3155: Kinh thiên thay đổi2019-10-12 18:10
 • #3156: Khúm núm2019-10-12 18:10
 • #3157: Chung kết2019-10-12 18:10
 • #3158: Ký kết đồng minh2019-10-12 18:10
 • #3159: Cực Kiếp Lôi Sát đại trận2019-10-13 16:52
 • #3160: Áo bào đỏ Đế Thiên Dịch2019-10-13 16:52
 • #3161: Đoạt dựa vào cuộc chiến2019-10-13 16:53
 • #3162: Đến cùng chết hay không2019-10-14 16:13
 • #3163: Thay mận đổi đào2019-10-14 16:13
 • #3164: Gãy đuôi cầu sinh2019-10-14 16:14
 • #3165: Một tôn thể xác2019-10-14 16:14
 • #3166: Hoành hành vũ nội2019-10-14 16:14
 • #3167: Giải buồn2019-10-14 16:14
 • #3168: Tự giải quyết cho tốt2019-10-14 16:14
 • #3169: Thịnh hội2019-10-14 16:15
 • #3170: Trắc thí huyết mạch độ tinh khiết2019-10-14 16:15
 • #3171: Không đúng lúc2019-10-14 16:15
 • #3172: Giống như rất lợi hại2019-10-14 16:15
 • #3173: Ma Lực thân hòa độ2019-10-14 16:15
 • #3174: Một trận nghi vấn2019-10-14 16:16
 • #3175: Không được ầm ĩ2019-10-14 16:16
 • #3176: Tiền căn hậu quả2019-10-14 16:17
 • #3177: Cùng dĩ vãng khác biệt2019-10-14 16:17
 • #3178: Tiến vào rừng rậm2019-10-14 16:17
 • #3179: Trương Thế Đức chết2019-10-17 18:27
 • #3180: Lợi hại2019-10-17 18:27
 • #3181: Quá mệnh giao tình2019-10-17 18:27
 • #3182: Tìm kiếm cơ hội2019-10-17 18:27
 • #3183: Sắc mặt đại biến2019-10-17 18:27
 • #3184: Thể lực tiêu hao2019-10-17 18:27
 • #3185: Khiếp sợ không thôi2019-10-17 18:28
 • #3186: Nhảy nhót thằng hề2019-10-17 18:28
 • #3187: Sức chịu đựng trắc thí2019-10-17 18:28
 • #3188: Người nổi bật2019-10-17 18:28
 • #3189: Thu hoạch không nhỏ2019-10-17 18:28
 • #3190: Trộm gà không thành lại mất nắm thóc2019-10-17 18:29
 • #3191: Không ngại2019-10-17 18:29
 • #3192: Che miệng cười trộm2019-10-17 18:29
 • #3193: Trở tay không kịp2019-10-17 18:29
 • #3194: Không chút tổn hao2019-10-17 18:29
 • #3195: Quả nhiên2019-10-17 18:30
 • #3196: Ai là nội ứng2019-10-17 18:30
 • #3197: Chấp nhận2019-10-17 18:30
 • #3198: Cửa thứ năm trắc thí2019-10-17 18:30
 • #3199: Một ngụm liền no bụng2019-10-17 18:30
 • #3200: Thông qua khảo hạch2019-10-17 18:31
 • #3201: Xem thường2019-10-17 18:31
 • #3202: Nói bậy2019-10-18 17:48
 • #3203: Hả giận2019-10-18 17:48
 • #3204: Chậm rãi chữa trị2019-10-18 17:48
 • #3205: Ngưng tụ Ma Hỏa2019-10-18 17:48
 • #3206: Hỗn Nguyên linh khí2019-10-18 17:49
 • #3207: Hàn huyên2019-10-18 17:49
 • #3208: Phế đỉnh2019-10-18 17:49
 • #3209: Trù nghệ tỷ thí2019-10-18 17:49
 • #3210: Thử nghiệm2019-10-18 17:49
 • #3211: Ma Linh trúc lâm2019-10-18 17:50
 • #3212: Rất không thể đắc tội người2019-10-18 17:50
 • #3213: Không tức giận chút nào2019-10-18 17:50
 • #3214: Rèn luyện Ma Thể2019-10-18 17:50
 • #3215: Kinh ngạc đến ngây người2019-10-18 17:50
 • #3216: Tự mưu đường ra2019-10-18 17:50
 • #3217: Vạn Bảo Nhai2019-10-18 17:51
 • #3218: Vô cùng vô tận ma khí2019-10-19 17:28
 • #3219: Nói chuyện phiếm2019-10-19 17:28
 • #3220: Nghịch thiên tồn tại2019-10-19 17:28
 • #3221: Mời chào khách hàng2019-10-19 17:28
 • #3222: Trước bồi sau lừa2019-10-19 17:29
 • #3223: Chu Long Đao2019-10-19 17:29
 • #3224: Phỉ Thúy Xích Hồng đồ ăn2019-10-19 17:29
 • #3225: Không thèm để ý2019-10-19 17:30
 • #3226: Muốn ưu nhã2019-10-19 17:30
 • #3227: Không biết đây2019-10-19 17:30
 • #3228: Lửa sém lông mày2019-10-19 17:30
 • #3229: Lặp đi lặp lại thử nghiệm2019-10-19 17:30
 • #3230: Kỳ hạn đã đến2019-10-19 17:31
 • #3231: Nịnh nọt2019-10-19 17:31
 • #3232: Nắm chắc thắng lợi trong tay2019-10-19 17:31
 • #3233: Hắc Quang Đỉnh2019-10-19 17:32
 • #3234: Đá trúng thiết bản2019-10-19 17:32
 • #3235: Trù nghệ chi tinh túy2019-10-19 17:32
 • #3236: Không đúng mấy người tỷ thí2019-10-19 17:32
 • #3237: Cẩn thận từng li từng tí2019-10-19 17:33
 • #3238: Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh2019-10-19 17:33
 • #3239: Chấn kinh toàn trường2019-10-19 17:33
 • #3240: Bản thân đào hầm bản thân nhảy2019-10-19 17:33
 • #3241: Kín người hết chỗ2019-10-19 17:33
 • #3242: Kết giao2019-10-24 23:37
 • #3243: Không kịp chờ đợi2019-10-24 23:37
 • #3244: Lời nói ra kinh người2019-10-24 23:37
 • #3245: Cảm khái ngàn vạn2019-10-24 23:38
 • #3246: Người nghèo chợt giàu2019-10-24 23:38
 • #3247: Thổ hào không người tính2019-10-24 23:38
 • #3248: Thông hành cho phép2019-10-24 23:39
 • #3249: Mấy phần có thể tin2019-10-24 23:39
 • #3250: Bạo tạc tính chất2019-10-24 23:39
 • #3251: Ngoài ý muốn hắc mã2019-10-24 23:39
 • #3252: Khó phân thắng bại2019-10-24 23:39
 • #3253: Cử đỉnh2019-10-24 23:40
 • #3254: Suy đoán hoài nghi2019-10-24 23:40
 • #3255: Kỳ tích sinh ra2019-10-24 23:40
 • #3256: Trí lực trắc thí2019-10-24 23:41
 • #3257: Tự gây nghiệt không thể sống2019-10-24 23:41
 • #3258: Bình dị gần gũi2019-10-24 23:41
 • #3259: Tiết ra ngoài2019-10-25 17:33
 • #3260: Trung tâm tôi tớ2019-10-25 17:33
 • #3261: Chu đáo2019-10-25 17:33
 • #3262: Tố giác2019-10-25 17:34
 • #3263: Không giải quyết được gì2019-10-25 17:34
 • #3264: Từng cái giải đáp2019-10-25 17:34
 • #3265: Hạt cát trong sa mạc2019-10-25 17:34
 • #3266: Phong phạm2019-10-25 17:34
 • #3267: Chỉ cho lần này2019-10-25 17:34
 • #3268: Tích súc tiêu hết2019-10-25 17:35
 • #3269: Người lùn bên trong chọn to con2019-10-25 17:35
 • #3270: Phẩm tướng không tốt2019-10-25 17:35
 • #3271: Lo lắng Thạch Nguyệt2019-10-25 17:35
 • #3272: Chưa từng nghe thấy2019-10-25 17:36
 • #3273: Nghịch Thiên Đan Dược2019-10-25 17:36
 • #3274: Phá rồi lại lập2019-10-25 17:36
 • #3275: Điên cuồng hấp thu2019-10-25 17:36
 • #3276: Có chút nổi nóng2019-10-25 17:36
 • #3277: Động viên đại hội2019-10-25 17:36
 • #3278: Đi qua 300 năm2019-10-25 17:37
 • #3279: Độc chiến quần hùng2019-10-25 17:37
 • #3280: 18 tôn băng điêu2019-10-25 17:37
 • #3281: Run lẩy bẩy2019-10-25 17:37
 • #3282: Đạp vào lịch sử võ đài2019-10-25 17:38
 • #3283: Là thời điểm2019-10-25 17:38
 • #3284: Nguy Nguyệt Chiến Tướng2019-10-25 17:38
 • #3285: Thần Thoại liền là Thần Thoại2019-10-25 17:38
 • #3286: Gặp quỷ2019-10-25 17:38
 • #3287: Vô hạn đau thương2019-10-25 17:39
 • #3288: Tử Vi Tiên Chủ2019-10-27 17:50
 • #3289: Một lòng chịu chết2019-10-27 17:50
 • #3290: Âm thầm đỏ mặt2019-10-27 17:50
 • #3291: Thái Cổ nguyên niên2019-10-27 17:51
 • #3292: Xu thế tất thành2019-10-27 17:51
 • #3293: Thức tỉnh chư thế ký ức2019-10-27 17:51
 • #3294: Thất thố2019-10-27 17:51
 • #3295: Cửu thế cực khổ hoàn lại2019-10-27 17:51
 • #3296: Đường cũ trở về2019-10-27 17:52
 • #3297: Không sợ hãi2019-10-27 17:52
 • #3298: Vô cùng nhục nhã2019-10-27 17:52
 • #3299: Giun dế2019-10-27 17:52
 • #3300: 10 năm không muộn2019-10-27 17:53
 • #3301: Giết Vương Thụy2019-10-27 17:53
 • #3302: Là một cái nhân vật2019-10-27 17:53
 • #3303: Không rõ ràng cho lắm2019-10-27 17:53
 • #3304: Không thích hợp2019-10-27 17:54
 • #3305: Truyền thừa cầu2019-10-27 17:54
 • #3306: Bảo vật gia truyền2019-10-27 17:54
 • #3307: Thứ Nguyên chiếc nhẫn2019-10-27 17:54
 • #3308: Gà con hầm nấm2019-10-27 17:55
 • #3309: Nắm chắc phần thắng Chu Hoành Vũ2019-10-30 16:53
 • #3310: Như thế nào phối hợp2019-10-30 16:54
 • #3311: Tự sáng tạo đồ ăn2019-10-30 16:54
 • #3312: Cửu Quả cháo2019-10-30 16:54
 • #3313: Không thể tưởng tượng2019-10-30 16:54
 • #3314: Hồng y nhân2019-10-30 16:54
 • #3315: Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn2019-11-01 16:25
 • #3316: Ma Năng Phun Trào2019-11-01 16:26
 • #3317: Ma năng Hộ Thuẫn2019-11-01 16:26
 • #3318: Biện pháp tốt!2019-11-01 16:26
 • #3319: Ỷ vào2019-11-01 16:26
 • #3320: Ma Năng Điều Hòa2019-11-01 16:26
 • #3321: Ma Năng Thiêu Đốt2019-11-01 16:27
 • #3322: Chung Cực tế đàn2019-11-01 16:27
 • #3323: Thử một lần2019-11-01 16:27
 • #3324: Thâu Thiên Hoán Nhật2019-11-01 16:27
 • #3325: Ẩn núp2019-11-05 17:49
 • #3326: Ma Huyễn Yêu Quả2019-11-05 17:49
 • #3327: Bo bo giữ mình2019-11-05 17:49
 • #3328: Thành thục2019-11-05 17:50
 • #3329: Xúc động là Ma Quỷ2019-11-05 17:50
 • #3330: Thật sâu tin phục2019-11-05 17:50
 • #3331: Sâm La Trảm2019-11-05 17:50
 • #3332: Ngã xuống đáy cốc2019-11-05 17:50
 • #3333: Đánh người xuất khí2019-11-05 17:51
 • #3334: Dường như đã có mấy đời2019-11-05 17:51
 • #3335: Nửa đêm gõ cửa2019-11-05 17:51
 • #3336: Chuẩn bị trà đám người2019-11-05 17:51
 • #3337: Thông qua cửa ải cuối cùng2019-11-10 13:45
 • #3338: Truyền thừa ma kỹ2019-11-10 13:46
 • #3339: Mông ngựa2019-11-10 13:46
 • #3340: Ác tâm một cái2019-11-10 13:46
 • #3341: Rất tán dóc2019-11-10 13:46
 • #3342: Đồng khí liên chi2019-11-10 13:46
 • #3343: Vạn sự sẵn sàng2019-11-10 13:46
 • #3344: 'Hảo bằng hữu '2019-11-10 13:47
 • #3345: Đưa tới cửa2019-11-10 13:47
 • #3346: Chim khôn biết chọn cây mà đậu2019-11-10 13:47
 • #3347: Tâm cao khí ngạo2019-11-10 13:47
 • #3348: Sinh tử chi giao2019-11-10 13:47
 • #3349: Tổ đội,2019-11-10 13:47
 • #3350: Tăng lên kế hoạch2019-11-10 13:48
 • #3351: Đăng môn bái phỏng2019-11-10 13:48
 • #3352: Huyền U Bách Thảo Đan2019-11-10 13:48
 • #3353: Khó gặp2019-11-10 13:48
 • #3354: Ngon ngọt2019-11-10 13:48
 • #3355: Có chút thất lạc2019-11-10 13:48
 • #3356: Nền tảng2019-11-10 13:49
 • #3357: Ma Thể 30 đoạn2019-11-10 13:49
 • #3358: Đào bảo phiên chợ2019-11-10 13:49
 • #3359: Hai thanh chủy thủ2019-11-10 13:49
 • #3360: Gây nên thường nhân2019-11-10 13:49
 • #3361: Hiếu kỳ không thôi2019-11-10 13:49
 • #3362: Song trọng bảo hộ2019-11-10 13:50
 • #3363: Quân tử chi giao nhạt như nước,2019-11-10 13:50
 • #3364: Bất lợi hóa thành có lợi2019-11-10 13:50
 • #3365: Đánh đồng với nhau2019-11-10 13:50
 • #3366: Chậm chạp làm việc2019-11-10 13:50
 • #3367: Pháp Trận2019-11-10 13:50
 • #3368: Kế hoạch,2019-11-10 13:51
 • #3369: Vì cái gì2019-11-10 13:51
 • #3370: Khí thế áp chế2019-11-10 13:51
 • #3371: Phản phệ kỳ chủ2019-11-10 13:51
 • #3372: Như bẻ cành khô,2019-11-10 13:51
 • #3373: Tại sao?2019-11-10 13:51
 • #3374: Mơ tưởng - để cầu2019-11-10 13:52
 • #3375: Phá ma2019-11-10 13:52
 • #3376: Thải Hồng băng rua2019-11-10 13:52
 • #3377: Thờ ơ2019-11-10 13:52
 • #3378: Thí nghiệm bia ngắm2019-11-10 13:53
 • #3379: Sát Ý Ba Động Kiếm2019-11-10 13:53
 • #3380: Ma Dương mê quật2019-11-10 13:53
 • #3381: Cấm Nhược - Hàn Thiền2019-11-10 13:53
 • #3382: Sâm La kiếm khí2019-11-10 13:53
 • #3383: E ngại2019-11-10 13:53
 • #3384: Nguyện vọng2019-11-10 13:54
 • #3385: Kế sách2019-11-10 13:54
 • #3386: Thiêu thân lao đầu vào lửa2019-11-10 13:54
 • #3387: Thêm dầu chiến thuật2019-11-10 13:54
 • #3388: Nhẹ nhõm dị thường2019-11-10 13:54
 • #3389: Phân phối thuộc về2019-11-10 13:55
 • #3390: Chặn đường2019-11-10 13:55
 • #3391: Huynh đệ sinh đôi2019-11-12 21:14
 • #3392: Đồ vô sỉ2019-11-12 21:14
 • #3393: Một chiến bốn2019-11-12 21:14
 • #3394: Phát triển mạnh mẽ2019-11-12 21:14
 • #3395: Tình cảm vở kịch2019-11-12 21:14
 • #3396: Nghi thức cảm giác2019-11-12 21:15
 • #3397: Thiên Ma tiểu đội2019-11-12 21:15
 • #3398: Không chút nào kém2019-11-12 21:15
 • #3399: Thử nghiệm phó chức2019-11-12 21:15
 • #3400: Ngự Thú bảo điển2019-11-12 21:16
 • #3401: Ngự Thú Chi Thuật2019-11-12 21:16
 • #3402: Vạn sự - sẵn sàng2019-11-12 21:16
 • linh-kiem-ton-chuong-3403.mp32019-11-12 21:16
 • #3404: Chặn ngang một cước2019-11-12 21:16
 • #3405: Mờ ám2019-11-15 18:49
 • #3406: Kiếm Tông Ma Sứ2019-11-15 18:49
 • #3407: Tha hắn một lần2019-11-15 18:49
 • #3408: Biết gì nói nấy2019-11-15 18:50
 • linh-kiem-ton-chuong-3409.mp32019-11-15 18:50
 • #3410: Người nổi bật -2019-11-15 18:50
 • #3411: Gây hấn2019-11-27 17:43
 • #3412: Biến thành của mình2019-11-27 17:43
 • #3413: Nghi thức hoan nghênh2019-11-27 17:44
 • #3414: Lừa dối nhất lừa dối2019-11-27 17:44
 • #3415: Binh bất yếm trá2019-11-27 17:44
 • #3416: Biển cả tai ương2019-11-30 17:04
 • #3417: Thất Sát pháp trượng2019-11-30 17:04
 • #3418: Nhược điểm2019-11-30 17:04
 • #3419: Không tầm thường2019-11-30 17:04
 • #3420: Dung hợp2019-11-30 17:04
 • #3421: Hải Xà thống lĩnh2019-11-30 17:05
 • #3422: Thiên hạ chí độc2019-11-30 17:05
 • #3423: Tiểu mẫu xà2019-11-30 17:05
 • #3424: Xúi giục2019-11-30 17:05
 • #3425: Ngự Hồn Quyết2019-12-05 06:50
 • #3426: Liên quan2019-12-05 06:51
 • #3427: Vội vàng không kịp chuẩn bị2019-12-05 06:51
 • #3428: Cúi đầu2019-12-05 06:51
 • #3429: Vừa vặn tương phản2019-12-05 06:51
 • #3430: Long Tiên Thảo2019-12-05 06:51
 • #3431: Vui lòng phục tùng2019-12-05 06:51
 • #3432: Phát biểu2019-12-05 06:51
 • #3433: Mọi việc đều thuận lợi2019-12-05 06:52
 • #3434: Bách Phu Trưởng2019-12-05 06:52
 • #3435: Thành thành thật thật2019-12-05 06:52
 • #3436: Không biết2019-12-05 06:52
 • #3437: Cung kính2019-12-05 06:52
 • #3438: Bất khả hạn lượng2019-12-05 06:52
 • #3439: Trùy hình2019-12-05 06:53
 • #3440: Tương đối đáng tin cậy2019-12-05 18:25
 • #3441: Long trời lở đất2019-12-05 18:25
 • #3442: Mất ngủ2019-12-05 18:25
 • #3443: Cướp đoạt (nhất)2019-12-05 18:25
 • #3444: Cướp đoạt (2)2019-12-05 18:25
 • #3445: Kỳ dị không khí2019-12-05 18:26
 • #3446: Lỗ thủng2019-12-05 18:26
 • #3447: Tốt tuần hoàn2019-12-05 18:26
 • #3448: Soái ca2019-12-05 18:26
 • linh-kiem-ton-chuong-3449.mp32019-12-05 18:26
 • #3450: Nói khoác mà không biết ngượng2019-12-05 18:27
 • #3451: Run như run rẩy2019-12-05 18:27
 • #3452: Chuyển đổi2019-12-05 18:27
 • #3453: Gieo gió gặt bão2019-12-05 18:27
 • #3454: Sùng bái2019-12-05 18:27
 • #3455: Kiều diễm ướt át2019-12-05 18:28
 • #3456: Tiểu Bàn Tử2019-12-05 18:28
 • #3457: Hoàn toàn không quan tâm2019-12-05 18:28
 • #3458: Không có sợ hãi2019-12-05 18:28
 • #3459: Xuống đất không cửa2019-12-05 18:28
 • #3460: Hiểu ra2019-12-05 18:28
 • #3461: Di ngôn?2019-12-05 18:29
 • #3462: Một chút việc nhỏ2019-12-05 18:29
 • #3463: Thèm nhỏ nước dãi2019-12-05 18:29
 • #3464: Đầu rạp xuống đất2019-12-05 18:29
 • #3465: Ra ngoài ý định2019-12-05 18:29
 • #3466: Không đánh nhau thì không quen biết2019-12-05 18:30
 • #3467: Tài có thể Thông Thần2019-12-05 18:30
 • #3468: Không hổ thẹn2019-12-05 18:30
 • #3469: Vui lòng đến cực điểm2019-12-17 04:13
 • #3470: Thời cơ lợi dụng2019-12-17 04:13
 • #3471: Biển sâu cự thú2019-12-17 04:13
 • #3472: Óng ánh trong suốt2019-12-17 04:13
 • #3473: Ma Vương trên đời2019-12-17 04:14
 • #3474: Dã tâm2019-12-27 06:22
 • #3475: Nghĩa vô phản cố2019-12-27 06:22
 • #3476: Lộ thiên thao tác2019-12-27 06:23
 • #3477: Báo cáo2019-12-27 06:23
 • #3478: Không có chút nào cấm kỵ2019-12-27 06:23
 • #3479: Ngấp nghé2019-12-27 06:23
 • #3480: Thiên Ma chiến thể2019-12-27 06:24
 • #3481: Không chút do dự2019-12-27 06:24
 • #3482: Hổ thẹn2019-12-27 06:24
 • #3483: Gấp 100 lần2019-12-27 06:24
 • #3484: Khoáng Mạch2019-12-27 06:24
 • #3485: Che giấu tai mắt người2019-12-27 06:25
 • #3486: Không có ý tứ2019-12-27 06:25
 • #3487: Càng sớm càng tốt2019-12-27 06:25
 • linh-kiem-ton-chuong-3488.mp32019-12-27 06:25
 • #3489: Điên cuồng2019-12-27 06:26
 • #3490: Làm lớn một trận2019-12-27 06:26
 • #3491: Tốt tuần hoàn2019-12-27 06:26
 • #3492: Thông Thiên Đại Đạo2019-12-27 06:26
 • #3493: Ma Kiểm Hoa2019-12-27 06:27
 • #3494: Thông báo2019-12-27 06:27
 • #3495: Lỗ thủng2019-12-27 06:27
 • #3496: Nhị Hoàng Tử!2019-12-27 06:27
 • #3497: Còn có sự tình gì?2019-12-27 06:28
 • #3498: Sinh tử lựa chọn2019-12-27 06:28
 • #3499: Phúc họa khó liệu2019-12-27 06:28
 • #3500: Có rõ ràng cảm ngộ2019-12-27 06:29
 • #3501: Ngân Quang Phá Chướng Đan2019-12-27 06:29
 • #3502: Tấm tắc lấy làm kỳ lạ2019-12-27 06:29
 • #3503: Nhao nhao suy đoán2019-12-27 06:30
 • #3504: Xấu hổ2019-12-27 06:30
 • #3505: Đan Tra2019-12-27 06:30
 • #3506: Từng cái thực hiện2019-12-27 06:30
 • #3507: Không mưu mà hợp2020-01-01 16:46
 • #3508: Vô tư kính dâng2020-01-01 16:46
 • #3509: Đâu vào đấy2020-01-01 16:46
 • #3510: Biến hóa2020-01-01 16:46
 • #3511: Dã tâm gia2020-01-01 16:47
 • #3512: Cũ mạo thay tân nhan2020-01-12 16:47
 • #3513: Thề sống chết đi theo2020-01-12 16:47
 • #3514: Khẩn trương2020-01-17 06:50
 • #3515: Không dám buông lỏng2020-01-17 06:50
 • #3516: Mồi nhử -2020-01-17 06:50
 • #3517: Bí quá hoá liều2020-01-17 06:51
 • #3518: Một tia ý thức2020-01-17 06:51
 • #3519: Người sống như thế kia2020-01-17 06:51
 • #3520: Truyền thừa chi thuật2020-01-17 06:52
 • #3521: Thỉnh cầu2020-01-17 06:52
 • #3522: Chạy trốn2020-01-17 06:52
 • #3523: Xem xét thời thế2020-01-17 06:52
 • #3524: Lừa mình dối người2020-01-22 16:30
 • #3525: Bận tíu tít2020-01-22 16:30
 • #3526: Thiên Võng Khôi Khôi2020-01-22 16:31
 • #3527: Băng Sơn Mỹ Nhân2020-01-23 17:01
 • #3528: Nhất cử lưỡng tiện2020-01-23 17:01
 • #3529: Cao cấp cơ mật2020-01-23 17:01
 • #3530: Không thể nào khảo chứng2020-01-23 17:01
 • #3531: Tứ Bút Ma Văn2020-01-23 17:02
 • #3532: Thức thời2020-01-23 17:02
 • #3533: Ngay ngắn rõ ràng2020-01-23 17:02
 • #3534: Khó gặm xương cốt2020-01-23 17:02
 • #3535: Thuật nghiệp hữu chuyên công2020-01-23 17:02
 • #3536: Huyền Băng hộ thuẫn2020-01-23 17:03
 • #3537: Trào phúng2020-01-23 17:03
 • #3538: Vô hạn tái sinh2020-01-23 17:03
 • #3539: Từ bỏ chống lại2020-01-23 17:03
 • #3540: Người đáng thương2020-01-23 17:03
 • #3541: Mỹ nhân kế2020-01-23 17:03
 • #3542: Suy nghĩ mà làm2020-01-23 17:04
 • #3543: Báo nợ máu2020-01-23 17:04
 • #3544: Không tôn trọng ta2020-01-23 17:04
 • #3545: Không thể tưởng tượng2020-02-02 22:51
 • #3546: Thế lực ngang nhau2020-02-02 22:51
 • #3547: Thay đổi thế cục2020-02-02 22:51
 • #3548: Binh Giả Quỷ Đạo2020-02-02 22:51
 • #3549: Yêu thiêu thân2020-02-02 22:51
 • #3550: Thắng làm vua thua làm giặc2020-02-02 22:52
 • #3551: Đánh đồng với nhau2020-02-02 22:52
 • #3552: Đom đóm cùng hạo nguyệt tranh huy2020-02-02 22:52
 • #3553: Không có sợ hãi2020-02-02 22:52
 • #3554: Thần Long Cửu Thuế2020-02-02 22:52
 • #3555: Tự đại cuồng2020-02-02 22:53
 • #3556: Đồng bệnh tương liên2020-02-02 22:53
 • #3557: Xoắn xuýt không thôi2020-02-02 22:53
 • #3558: Ta làm dao thớt2020-02-02 22:53
 • #3559: Làm ít công to2020-02-02 22:53
 • #3560: Không đủ làm bằng2020-02-02 22:53
 • #3561: Có vinh cùng vinh2020-02-02 22:54
 • #3562: Tất cả đều vui vẻ2020-02-07 16:19
 • #3563: Hài lòng đến cực điểm2020-02-07 16:20
 • #3564: Sơ bộ thành lập2020-02-07 16:20
 • #3565: Đề phòng vạn nhất2020-02-09 16:53
 • #3566: Chiến hỏa không ngớt2020-02-09 16:53
 • #3567: Đại triển quyền cước2020-02-09 16:54
 • #3568: Vạn Chiến lão binh2020-02-09 16:54
 • #3569: Xung phong đi đầu2020-02-09 16:54
 • #3570: Cái giá bằng cả mạng sống2020-02-09 16:55
 • #3571: Tấm mộc2020-02-12 17:03
 • #3572: Bình sinh sở học2020-02-12 17:04
 • #3573: Gọn gàng2020-02-12 17:04
 • #3574: Mới con đường2020-02-12 17:05
 • #3575: Sùng bái -2020-02-12 17:05
 • #3576: Một mực không biết2020-02-12 17:05
 • #3577: Trí mạng tính sai lầm2020-02-12 17:06
 • #3578: Cuồng vọng2020-02-14 02:07
 • #3579: Nỏ mạnh hết đà2020-02-14 02:08
 • #3580: Đại Hòe thôn2020-02-14 02:08
 • #3581: Chết sống có số2020-02-14 02:08
 • #3582: Tứ Tượng Huyền Băng chiến trận2020-02-18 16:30
 • #3583: Sơn ngoại hữu sơn2020-02-18 16:30
 • #3584: Vô hạn tiếc nuối2020-02-18 16:30
 • #3585: Đè nén trầm mặc2020-02-18 16:30
 • #3586: Thân thỉnh rời khỏi2020-02-18 16:31
 • #3587: Hạnh Thượng Thôn2020-02-18 16:31
 • #3588: Rất tốt2020-02-18 16:31
 • #3589: Mau lẹ vô cùng2020-02-18 16:32
 • #3590: Dơ dáy lão giả2020-02-18 16:32
 • #3591: Danh hiệu2020-02-18 16:32
 • #3592: Vô lại2020-02-18 16:33
 • #3593: Trộm cũng có đạo2020-02-18 16:33
 • linh-kiem-ton-chuong-3594.mp32020-02-18 16:33
 • #3595: Ngậm miệng không nói gì2020-02-18 16:33
 • #3596: Nghênh ngang rời đi2020-02-18 16:34
 • #3597: Thoải mái cười to2020-02-18 16:34
 • #3598: Hám lợi2020-02-23 07:46
 • #3599: Sầu chết2020-02-23 07:47
 • #3600: Đâu vào đấy2020-02-23 07:47
 • #3601: Tiêu chuẩn thấp nhất sao?2020-02-23 07:47
 • #3602: Không Linh cảnh giới2020-02-23 07:48
 • #3603: Tâm thần bất định2020-02-23 07:48
 • #3604: Ám Dạ tiểu đội2020-02-23 07:48
 • #3605: Càng lớn đại lễ2020-02-23 07:48
 • #3606: Nước tới đất ngăn2020-02-23 07:49
 • #3607: Đâm lao phải theo lao2020-02-23 07:49
 • #3608: Suy đoán lai lịch2020-02-23 07:50
 • #3609: Vận khí cứt chó2020-02-23 07:50
 • #3610: Làm người tức giận có cười người không có2020-02-23 07:50
 • #3611: Luận công hành thưởng2020-02-23 07:50
 • #3612: Triệt để nghiền ép2020-02-27 16:49
 • #3613: Lỗ thủng2020-02-27 16:49
 • #3614: Cưỡng ép giải thích2020-02-27 16:49
 • #3615: Cấm địa2020-03-07 17:37
 • #3616: Hoang Cổ Vạn Ma quả2020-03-07 17:37
 • #3617: Tốt khoe xấu che2020-03-07 17:38
 • #3618: Ép ở đáy lòng2020-03-07 17:39
 • #3619: Là cảnh giới2020-03-07 17:40
 • #3620: Bình cảnh2020-03-07 17:41
 • #3621: Hóa Long đan2020-03-07 17:42
 • #3622: Thề sống chết đi theo -2020-03-07 17:42
 • #3623: Kích động dị thường2020-03-07 17:43
 • #3624: Ma Tổ thân truyền2020-03-07 17:43
 • #3625: Hoàn toàn không biết gì cả2020-03-07 17:44
 • #3626: Độc thân tiến về2020-03-07 17:45
 • #3627: Cạnh tranh công bình2020-03-07 17:45
 • #3628: Âm Dương Song Sinh Điệp2020-03-07 17:46
 • #3629: Gà lập hạc quần2020-03-07 17:47
 • #3630: Châm đối2020-03-07 17:48
 • #3631: Đối sách2020-03-07 17:49
 • #3632: Con ruồi không đầu2020-03-07 17:50
 • #3633: Ma La Huyết Quả2020-03-07 17:51
 • #3634: Người nổi bật2020-03-07 17:52
 • #3635: Ám hiệu2020-03-07 17:53
 • #3636: Phức tạp2020-03-07 17:54
 • #3637: Oan gia ngõ hẹp2020-03-07 17:55
 • #3638: Trêu đùa2020-03-07 17:55
 • #3639: Nộ không thể át2020-03-12 15:46
 • #3640: Lau mắt mà nhìn2020-03-21 16:17
 • #3641: Khí thế hùng hổ2020-03-21 16:17
 • #3642: Tim như bị đao cắt2020-03-21 16:18
 • #3643: U Hồn2020-03-21 16:18
 • #3644: Như ảnh tùy hình2020-03-21 16:18
 • #3645: Nhiều vô số kể2020-03-30 18:53
 • #3646: Ma năng mũi tên2020-03-30 18:53
 • #3647: Bước đi liên tục khó khăn2020-03-30 18:53
 • #3648: Quay cuồng2020-03-30 18:53
 • #3649: Ma Hồn Quả2020-04-06 15:28
 • #3650: Đạp phá giày sắt2020-04-06 15:29
 • #3651: Bẫy rập =2020-04-06 15:29
 • #3652: Luyện Ngục sáo trang2020-04-22 10:46
 • #3653: Thủng trăm ngàn lỗ2020-04-22 10:46
 • #3654: Linh Thức thân thể2020-04-22 10:46
 • #3655: Mình người đuôi rắn2020-04-22 10:47
 • #3656: Cuồng nộ2020-04-22 10:47
 • #3657: Đồ cái gì2020-04-22 10:47
 • #3658: Khô Lâu Bạch Cốt Vò2020-04-22 10:47
 • #3659: Nghiền ép2020-04-22 10:48
 • #3660: Xử lí tất cả2020-04-24 15:24
 • #3661: Hậu lễ2020-04-24 15:26
 • #3662: Đá mài đao2020-04-24 15:27
 • #3663: Tầng thứ ba2020-04-24 15:28
 • #3664: Lạc Thiết Hạp Cốc2020-04-28 15:27
 • #3665: Cảm khái ngàn vạn -2020-04-28 15:27
 • #3666: Không có giấu diếm -2020-04-28 15:28
 • #3667: Hỏa Thần quả2020-04-28 15:28
 • #3668: Minh ước2020-04-28 15:28
 • #3669: Vỗ tay thề2020-04-30 15:10
 • #3670: Bài sơn đảo hải2020-04-30 15:10
 • #3671: Bạo Liệt Hỏa Cầu2020-04-30 15:10
 • #3672: Đồng nguyên2020-04-30 15:11
 • #3673: Thành thục2020-04-30 15:11
 • #3674: Đồng thời gia tốc2020-05-04 15:31
 • #3675: Uy áp -2020-05-04 15:32
 • #3676: Ma Hóa2020-05-04 15:32
 • #3677: Vẻ vui sướng2020-05-07 15:05
 • #3678: Dương Tâm thành2020-05-07 15:06
 • #3679: Giá trị liên thành2020-05-07 15:06
 • #3680: Đầy đủ mọi thứ -2020-05-07 15:06
 • #3681: Hưởng thụ2020-05-10 15:31
 • #3682: Cứ việc phân phó2020-05-10 15:32
 • #3683: Đột phá gông cùm xiềng xích2020-05-10 15:32
 • #3684: Có cái gì vấn đề2020-05-10 15:32
 • #3685: Mùa ế hàng2020-05-14 16:02
 • #3686: Ma Vương Lâu2020-05-17 15:37
 • #3687: Đi thích ứng2020-05-20 15:16
 • #3688: Cho mình đầu tư2020-06-05 19:01
 • #3689: Vẫn Thạch Thiên Hàng2020-06-05 19:02
 • #3690: Ma Hỏa Lưu Tinh2020-06-05 19:02
 • #3691: Ma Năng Thư Sát2020-06-05 19:02
 • #3692: Gân gà2020-06-05 19:03
 • #3693: Bực bội2020-06-05 19:03
 • #3694: Thay thu mua2020-06-05 19:03
 • #3695: Vì cái gì -2020-06-05 19:03
 • #3696: Sẽ không ngoại lệ2020-06-05 19:03
 • #3697: Nên sớm không nên chậm trễ2020-06-05 19:04
 • #3698: Lụi bại2020-06-05 19:04
 • #3699: Tiện tay bỏ qua2020-06-06 15:14
 • #3700: Đại chưởng quỹ2020-06-06 15:14
 • #3701: Lâu dài ánh mắt2020-06-06 15:14
 • #3702: Điều chỉnh2020-06-06 15:14
 • #3703: Thủ tục hoàn thành2020-06-06 15:14
 • #3704: Nói năng có khí phách2020-06-06 15:15
 • #3705: Người không biết không sợ2020-06-06 15:15
 • #3706: Không tim không phổi2020-06-15 16:25
 • #3707: Lục đục với nhau2020-06-15 16:25
 • #3708: Tính toán2020-06-15 16:26
 • #3709: Thiên Ma chiến thể2020-06-15 16:26
 • #3710: Cửu U Địa Hỏa Thần lô2020-06-15 16:27
 • #3711: Không thèm để ý chút nào2020-06-15 16:27
 • #3712: Toàn quyền phụ trách2020-06-15 16:28
 • #3713: Cống hiến2020-06-15 16:28
 • #3714: Nhập gia tùy tục2020-06-15 16:28
 • #3715: Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ2020-06-15 16:29
 • #3716: Lão sói vẫy đuôi2020-06-15 16:29
 • #3717: Chỗ nào nói lung tung?2020-06-15 16:30
 • #3718: Cho ta một cái công đạo2020-06-15 16:30
 • #3719: Đắc tội người2020-06-15 16:31
 • #3720: Ẩu đả2020-06-15 16:31
 • #3721: Rút kinh nghiệm xương máu2020-06-15 16:32
 • #3722: Giả heo ăn thịt hổ2020-06-15 16:32
 • #3723: Tim gan đều sợ hãi2020-06-15 16:32
 • #3724: Kẻ khó chơi2020-06-15 16:33
 • #3725: Sợ mất mật -2020-06-15 16:33
 • #3726: Một phen dò xét2020-06-15 16:34
 • #3727: Điều khiển như cánh tay2020-06-15 16:34
 • #3728: Bị oan uổng2020-06-15 16:35
 • #3729: Thiên lý rõ ràng2020-06-15 16:36
 • #3730: Làm theo ý mình2020-06-15 16:36
 • #3731: Cướp pháp trường2020-06-15 16:36
 • #3732: Hoàn mỹ trả lời2020-06-20 15:23
 • #3733: Tự giải quyết cho tốt -2020-06-27 15:37
 • #3734: Tội không đến chết2020-06-27 15:37
 • #3735: Băng Ma trọng công2020-06-27 15:37
 • #3736: Long trời lở đất2020-07-02 15:32
 • #3737: Quá điên cuồng2020-07-02 15:33
 • #3738: Rõ ràng lưu loát2020-07-02 15:33
 • #3739: Ký kết lễ vật2020-07-02 15:33
 • #3740: Huyền Băng chiến giáp2020-07-02 15:34
 • #3741: Người sống khuôn mặt2020-07-02 15:34
 • #3742: Bất ngờ xảy ra chuyện -2020-07-02 15:35
 • #3743: Hài lòng tự tại2020-07-02 15:36
 • #3744: Ỷ lại vào2020-07-02 15:36
 • #3745: Tìm ai nói rõ lí lẽ2020-07-02 15:37
 • #3746: Bị đả kích lớn2020-07-02 15:37
 • #3747: Lờ đi2020-07-02 15:38
 • #3748: Hiểu ra2020-07-02 15:39
 • #3749: Thu mua -2020-07-02 15:39
 • #3750: Bạch kim chiến hạm2020-07-02 15:40
 • #3751: Tổ Cảnh Thần Quang2020-07-02 15:40
 • #3752: Tâm tư2020-07-11 17:37
 • #3753: Hoàng thân quốc thích2020-07-11 17:37
 • #3754: Không có khác biệt2020-07-11 17:38
 • #3755: Càng hơn một bậc2020-07-11 17:38
 • #3756: Nghiêng trời lệch đất2020-07-11 17:39
 • #3757: Trung thành2020-07-11 17:40
 • #3758: Trừ khử ở vô hình2020-07-11 17:40
 • #3759: Ngay ngắn rõ ràng2020-07-11 17:41
 • #3760: Tinh nhuệ2020-07-11 17:41
 • #3761: Không thể nào thống kê2020-07-11 17:41
 • #3762: Luyện hóa2020-07-11 17:42
 • #3763: Lãi mẹ đẻ lãi con2020-07-11 17:42
 • #3764: Đại thanh tra2020-07-11 17:42
 • #3765: Không khó xử lý2020-07-11 17:43
 • #3766: Không quan trọng gì2020-07-11 17:43
 • #3767: Khẳng khái hào phóng2020-07-11 17:44
 • #3768: Móc tim móc phổi2020-07-11 17:44
 • #3769: Muốn nói lại thôi2020-07-11 17:45
 • #3770: Lưng chừng phái2020-07-11 17:46
 • #3771: Đưa ra nghi vấn2020-07-11 17:46
 • #3772: Nghi vấn?2020-07-11 17:46
 • #3773: Công bằng một trận chiến2020-07-12 15:34
 • #3774: Cường hoành vô địch2020-07-12 15:34
 • #3775: Ma Dương góc đỉnh2020-07-12 15:35
 • #3776: Như bẻ cành khô2020-07-12 15:35
 • #3777: Cung kính2020-07-12 15:36
 • #3778: Lấy gì báo đức2020-07-12 15:36
 • #3779: Khôi hài truyền thuyết2020-07-12 15:37
 • #3780: Đào thải2020-07-12 15:37
 • #3781: Không thể gặp2020-07-12 15:37
 • #3782: Lớn mật cải cách2020-07-12 15:37
 • #3783: Có công nhất định thưởng2020-07-12 15:38
 • #3784: Độc Long nhất tộc2020-07-12 15:38
 • #3785: Không cách nào bỏ qua2020-07-12 15:38
 • #3786: Hứa nguyện cảnh2020-07-12 15:38
 • #3787: Hoàn toàn từ bỏ2020-07-12 15:39
 • #3788: Nghi người thì không dùng người2020-07-12 15:39
 • #3789: Một hệ liệt biện pháp2020-07-12 15:39
 • #3790: Nói lời giữ lời2020-07-12 15:40
 • #3791: Bình ổn làm chủ2020-07-12 15:40
 • #3792: Tiên trảm hậu tấu2020-07-12 15:40
 • #3793: Tranh cái gì đây?2020-07-12 15:41
 • #3794: Ân tái tạo2020-07-12 15:41
 • #3795: Ánh mắt phóng lâu dài2020-07-12 15:41
 • #3796: Cân đối2020-07-12 15:42
 • #3797: Một cái cơ hội2020-07-12 15:42
 • #3798: Hai bên ngăn cản2020-07-12 15:42
 • #3799: Tô Tiểu Uyển2020-07-12 15:43
 • #3800: Thần hồ kỳ kỹ2020-07-13 15:46
 • #3801: Vô Hạn Thâm Hàn2020-07-13 15:46
 • #3802: Rung động2020-07-13 15:46
 • #3803: Tinh thần chán nản2020-07-13 15:46
 • #3804: Âm Sát Ma Quả2020-07-13 15:47
 • #3805: Âm sát huyễn tượng2020-07-13 15:47
 • #3806: Thụ Linh2020-07-13 15:47
 • #3807: Bị lừa rồi2020-07-13 15:47
 • #3808: Trời xui đất khiến2020-07-13 15:48
 • #3809: Choáng váng2020-07-13 15:48
 • #3810: Theo gió phất phới2020-07-13 15:48
 • #3811: Y thuận tuyệt đối2020-07-13 15:48
 • #3812: Biết gì nói nấy2020-07-13 15:49
 • #3813: Hâm mộ2020-07-13 15:49
 • #3814: Tất cả đều vui vẻ2020-07-13 15:49
 • #3815: Tốt số2020-07-13 15:50
 • #3816: Nội tình2020-07-13 15:50
 • #3817: Ngốc đi2020-07-13 15:50
 • #3818: Bị chấn nhiếp2020-07-13 15:50
 • #3819: Không can thiệp2020-07-18 15:38
 • #3820: Cảm giác cùng cảnh ngộ2020-07-18 15:39
 • #3821: Linh hồn tòa thành2020-07-18 15:39
 • #3822: Thành thạo2020-07-18 15:39
 • #3823: Ngũ Thải Âm Xà2020-07-18 15:40
 • #3824: Giải trừ2020-07-18 15:40
 • #3825: Âm thầm líu lưỡi2020-07-18 15:40
 • #3826: Vật siêu giá trị2020-07-18 15:41
 • #3827: Dùng mãi không cạn2020-07-18 15:41
 • #3828: Có hại vô lợi2020-07-18 15:42
 • #3829: Đền bù một chút sai lầm2020-07-18 15:44
 • #3830: Một ngụm cự tuyệt2020-07-18 15:45
 • #3831: Trừng Giới Lệnh2020-07-18 15:45
 • #3832: Không cách nào chống lại2020-07-18 15:45
 • #3833: Toàn lực trù bị2020-07-18 15:46
 • #3834: Trân quý2020-07-18 15:46
 • #3835: Dung hợp -2020-07-18 15:46
 • #3836: Thề sống chết đi theo2020-07-18 15:47
 • #3837: Không ngừng tổ kiến2020-07-18 15:47
 • #3838: Hối đoái -2020-07-18 15:48
 • #3839: Long Lân Nhuyễn Giáp2020-07-18 15:48
 • #3840: Thiết kế2020-07-18 15:49
 • #3841: Hai đại phe phái2020-07-19 15:49
 • #3842: Không cách nào so sánh2020-07-19 15:50
 • #3843: Bất giải2020-07-19 15:50
 • #3844: Vĩnh hằng lưu đày2020-07-19 15:50
 • #3845: Bắt lấy hi vọng2020-07-19 15:51
 • #3846: Cây cỏ cứu mạng2020-07-19 15:51
 • #3847: Nghênh chiến2020-07-19 15:51
 • #3848: Pháo hôi2020-07-19 15:51
 • #3849: Ngang nhiên phát động2020-07-19 15:51
 • #3850: Thần Linh đồng dạng2020-07-19 15:52
 • #3851: Nhìn mà than thở2020-07-19 15:52
 • #3852: Chướng bụng cảm giác2020-07-19 15:52
 • #3853: Thức tỉnh2020-07-19 15:53
 • #3854: Giúp ngươi đỡ2020-07-19 15:53
 • #3855: Vô Song Thượng Tướng2020-07-19 15:53
 • #3856: Kết làm bạn tốt2020-07-19 15:53
 • #3857: Soái Lệnh2020-07-19 15:54
 • #3858: Kịch liệt cạnh tranh2020-07-19 15:54
 • #3859: Nội tình thâm hậu2020-07-19 15:54
 • #3860: Càng ngày càng nhiều2020-07-19 15:54
 • #3861: Cửu tử không hối -2020-07-19 15:55
 • #3862: Khó xử2020-07-19 15:55
 • #3863: Tự mình thôi miên2020-07-19 15:55
 • #3864: Tuyệt đúng không sai2020-07-19 15:56
 • #3865: Bài xích lẫn nhau2020-07-19 15:56
 • #3866: Nỗ lực ngăn cản2020-07-19 15:56
 • #3867: Giới Sát2020-07-19 15:57
 • #3868: Không e ngại2020-07-19 15:57
 • #3869: Phù Văn cổ thụ2020-07-20 15:43
 • #3870: Hoàn toàn ngược lại2020-07-20 15:43
 • #3871: Lớn nhất sai lầm2020-07-20 15:43
 • #3872: Không hiểu đau thương2020-07-20 15:44
 • #3873: Sống lưng2020-07-20 15:44
 • #3874: Át chủ bài quân đoàn2020-07-20 15:45
 • #3875: Kịch biến -2020-07-20 15:45
 • #3876: Không hiểu ra sao -2020-07-20 15:46
 • #3877: Không có chứng cứ -2020-07-20 15:46
 • #3878: Tra ra manh mối2020-07-20 15:46
 • #3879: Đắng chát2020-07-20 15:47
 • #3880: Không còn cách nào khác -2020-07-20 15:47
 • #3881: Ngưng chiến hiệp định2020-07-20 15:48
 • #3882: Lòng dạ biết rõ2020-07-20 15:48
 • #3883: Lĩnh công?2020-07-21 15:09
 • #3884: Lợi ích2020-07-21 15:09
 • #3885: Tu bổ2020-07-21 15:10
 • #3886: Mọi thứ không có tuyệt đối2020-07-21 15:11
 • #3887: Đáng tiếc!2020-07-21 15:11
 • #3888: Hoàn toàn nghiền ép2020-07-21 15:12
 • #3889: Hòa làm một thể2020-07-21 15:13
 • #3890: Hoàn toàn ngược lại2020-07-21 15:13
 • #3891: Khác mưu đường ra2020-07-21 15:13
 • #3892: Con tôm nhỏ2020-07-21 15:13
 • #3893: Nỗ lực chèo chống2020-07-21 15:14
 • #3894: Đóng gói thu mua2020-07-21 15:15
 • #3895: Phong thổ nhân tình2020-07-22 15:17
 • #3896: Tử Vong Chi Nhãn2020-07-22 15:18
 • #3897: Chà đạp2020-07-22 15:18
 • #3898: Không thể nghi ngờ2020-07-22 15:18
 • #3899: Năm bè bảy mảng2020-07-22 15:18
 • #3900: Nội tình sâu2020-07-22 15:19
 • #3901: Buồn cười yêu cầu2020-07-22 15:19
 • #3902: Một trời một vực2020-07-23 15:31
 • #3903: Huệ mà không uổng phí2020-07-23 15:32
 • #3904: Giống như đúc2020-07-23 15:33
 • #3905: Nghịch thiên -2020-07-23 15:33
 • #3906: Khủng bố!2020-07-23 15:34
 • #3907: Hoàn toàn không có vấn đề2020-07-23 15:34
 • #3908: Đồng cấp tồn tại2020-07-23 15:34
 • #3909: Lớn nhất nông cạn nhất2020-07-23 15:35
 • #3910: Móc sạch2020-07-23 15:36
 • #3911: Ước lượng2020-07-23 15:36
 • #3912: Phong ấn2020-07-23 15:37
 • #3913: Sơ hở2020-07-23 15:38
 • #3914: Trong ngoài đều khốn đốn2020-07-23 15:38
 • #3915: Cắn không gọi là chó2020-07-23 15:38
 • #3916: Dự phòng sau đường2020-07-23 15:38
 • #3917: Kinh khủng tiêu hao2020-07-23 15:39
 • #3918: Không chê vào đâu được2020-07-23 15:39
 • #3919: Người đi nhà trống2020-07-23 15:39
 • #3920: Lẻ loi trơ trọi2020-07-23 15:40
 • #3921: Chạy ngược chạy xuôi2020-07-23 15:40
 • #3922: Đầu lớn như cái đấu2020-07-23 15:41
 • #3923: Rãnh trời2020-07-23 15:41
 • #3924: Trang phục đơn giản bản2020-07-23 15:42
 • #3925: Đại Đế2020-07-23 15:42
 • #3926: Cường hãn đại quân2020-07-24 15:17
 • #3927: Không chịu nổi2020-07-24 15:17
 • #3928: Nhất triều mất sạch2020-07-24 15:18
 • #3929: Đường lui2020-07-24 15:18
 • #3930: Mọi loại sủng ái2020-07-24 15:18
 • #3931: Không có có nguyên nhân2020-07-24 15:18
 • #3932: Xem thấu dã tâm2020-07-24 15:19
 • #3933: - ẩn nặc2020-07-24 15:19
 • #3934: Khủng hoảng vô tận2020-07-24 15:19
 • #3935: - hoàn toàn không biết2020-07-24 15:20
 • #3936: Dụ hoặc thực sự quá lớn2020-07-25 15:16
 • #3937: Tiếp thu2020-07-25 15:17
 • #3938: Nội tình -2020-07-25 15:17
 • #3939: Không đáng một đồng2020-07-25 15:17
 • #3940: Lơ là bất cẩn2020-07-26 15:11
 • #3941: Trung lập chủng tộc2020-07-26 15:11
 • #3942: Vạn phần không muốn2020-07-26 15:11
 • #3943: Khóc không ra nước mắt2020-07-27 15:16
 • #3944: Lời từ đáy lòng2020-07-27 15:16
 • #3945: Che lấp2020-07-27 15:17
 • #3946: Đại giới -2020-07-27 15:17
 • #3947: Cho câu thống khoái lời nói2020-07-27 15:17
 • #3948: Giá trị con người phong phú2020-07-27 15:17
 • #3949: Phòng thủ kiên cố -2020-08-01 19:34
 • #3950: Nhờ trời may mắn2020-08-01 19:34
 • #3951: Ngày càng tăng lên2020-08-01 19:34
 • #3952: Có thể áp xuống tới sao?2020-08-01 19:35
 • #3953: Triệt để bị che giấu2020-08-01 19:35
 • #3954: Không còn cách nào khác2020-08-01 19:36
 • #3955: Đại hoạch bội thu2020-08-01 19:36
 • #3956: Đánh đâu thắng đó2020-08-01 19:36
 • #3957: Chỗ mấu chốt2020-08-01 19:37
 • #3958: Không gì đáng trách2020-08-01 19:37
 • #3959: Một lần hành động song đến2020-08-01 19:38
 • #3960: Tươi cười rạng rỡ2020-08-01 19:38
 • #3961: Độc Nha2020-08-01 19:38
 • #3962: - bất ngờ xảy ra chuyện2020-08-01 19:39
 • #3963: Hoàn toàn yên tĩnh2020-08-01 19:39
 • #3964: Trợ thủ đắc lực2020-08-01 19:40
 • #3965: Trong nháy mắt giật mình2020-08-01 19:40
 • #3966: Chỉ cần kết quả2020-08-01 19:40
 • #3967: Ai có thể ngăn cản2020-08-01 19:41
 • #3968: Xiềng xích đồng dạng2020-08-01 19:41
 • #3969: Phát tiết không còn2020-08-01 19:41
 • #3970: Khủng bố2020-08-01 19:41
 • #3971: Sư xuất có tên2020-08-01 19:42
 • #3972: Quá điên cuồng -2020-08-01 19:42
 • #3973: Xâm lược2020-08-01 19:43
 • #3974: Vừa hóa thành chín2020-08-01 19:43
 • #3975: Di hoạ vô tận2020-08-01 19:43
 • #3976: Kẻ giết người, sẽ bị người giết2020-08-01 19:44
 • #3977: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã2020-08-01 19:44
 • #3978: Bồi dưỡng2020-08-01 19:44
 • #3979: Bắc Địa hành cung2020-08-03 15:17
 • #3980: Làm sao đây?2020-08-03 15:18
 • #3981: Tàng Long Ngọa Hổ2020-08-03 15:18
 • #3982: Nhanh như điện chớp2020-08-05 15:13
 • #3983: Nửa tin nửa ngờ2020-08-05 15:14
 • #3984: Thật là tinh thuần2020-08-05 15:14
 • #3985: Một ngựa đi đầu2020-08-05 15:14
 • #3986: Hỏa lực đan xen2020-08-05 15:15
 • #3987: Có liều mạng2020-08-05 15:15
 • #3988: Nhát như chuột2020-08-05 15:15
 • #3989: Khó - quấn2020-08-05 15:16
 • #3990: Ám tiễn khó phòng2020-08-05 15:16
 • #3991: Lấy chiến dưỡng chiến2020-08-08 19:11
 • #3992: Nghiền áp2020-08-08 19:11
 • #3993: Đạp nát không gian2020-08-08 19:11
 • #3994: Khó để phòng ngự2020-08-08 19:11
 • #3995: Ngây ra như phỗng2020-08-08 19:11
 • #3996: Hoành hành không sợ2020-08-08 19:12
 • #3997: Sẽ không tiếc2020-08-09 15:12
 • #3998: Ngoài ý muốn sự tình2020-08-09 15:12
 • #3999: Tiên trảm hậu tấu2020-08-09 15:12
 • #4000: Biến dị -2020-08-09 15:12
 • #4001: To lớn vô cùng2020-08-09 15:13
 • #4002: Linh hoạt biến báo2020-08-09 15:13
 • #4003: Thèm nhỏ dãi2020-08-09 15:13
 • #4004: Duyên - điểm2020-08-09 15:14
 • #4005: Kiên nhẫn chờ đợi2020-08-09 15:14
 • #4006: Một vụ giao dịch2020-08-09 15:14
 • #4007: Không hiểu cảm giác ưu việt2020-08-09 15:15
 • #4008: Chơi một dạng2020-08-09 15:15
 • #4009: Thiếu sót thật lớn2020-08-09 15:15
 • #4010: Toàn lực kiếm2020-08-09 15:16
 • #4011: Triệt để vùi lấp2020-08-09 15:16
 • #4012: Ân uy cùng tồn tại2020-08-09 15:16
 • #4013: Lỗ thủng2020-08-09 15:16
 • #4014: Hoảng sợ2020-08-09 15:17
 • #4015: Không chỗ che thân2020-08-09 15:17
 • #4016: Dò xét2020-08-09 15:17
 • #4017: Hoàn toàn ngược lại2020-08-12 16:36
 • #4018: Không chịu từ bỏ2020-08-12 16:37
 • #4019: Cảnh còn người mất -2020-08-12 16:37
 • #4020: Có mới nới cũ2020-08-12 16:38
 • #4021: Phòng ngừa chu đáo2020-08-12 16:38
 • #4022: Hai cánh của lớn2020-08-12 16:39
 • #4023: Cô lậu quả văn -2020-08-12 16:39
 • #4024: Sạch sẽ lưu loát2020-08-12 16:39
 • #4025: Kỳ thị sao?2020-08-12 16:40
 • #4026: Tốc độ cao nhất2020-08-12 16:40
 • #4027: Tâm thần bất định -2020-08-12 16:40
 • #4028: Kỹ cao một bậc2020-08-12 16:41
 • #4029: Trì hoãn thời gian2020-08-12 16:41
 • #4030: Kinh thiên tài phú2020-08-12 16:41
 • #4031: Độ cao hoài nghi2020-08-12 16:42
 • #4032: Chú ý ta sao?2020-08-12 16:42
 • #4033: Ẩn nặc -2020-08-12 16:42
 • #4034: Vô tận hoảng sợ2020-08-12 16:43
 • #4035: Hoàn toàn không biết -2020-08-12 16:43
 • #4036: Sát phạt quả quyết -2020-08-12 16:43
 • #4037: Giết người cướp của2020-08-12 16:44
 • #4038: Đỉnh cấp sát trận2020-08-12 16:44
 • #4039: Độc Giác Bạch Dương2020-08-12 16:45
 • #4040: Khó chơi2020-08-12 16:45
 • #4041: Nghịch Thiên cấp2020-08-12 16:46
 • #4042: Cường hãn tuyệt luân2020-08-12 16:46
 • #4043: Bỏ được2020-08-12 16:47
 • #4044: Có ý riêng?2020-08-12 16:47
 • #4045: Thần thánh phương nào2020-08-12 16:48
 • #4046: Hết mỹ2020-08-12 16:48
 • #4047: Tột đỉnh2020-08-12 16:48
 • #4048: Thần bí2020-08-14 16:15
 • #4049: Tia lửa2020-08-14 16:16
 • #4050: Minh ước đạt thành2020-08-14 16:16
 • #4051: Không dám trì hoãn2020-08-14 16:16
 • #4052: Thấy sắc liền mờ mắt2020-08-14 16:17
 • #4053: Dễ như trở bàn tay 12020-08-14 16:17
 • #4054: Dễ như trở bàn tay 22020-08-14 16:17
 • #4055: Không thể tin được2020-08-14 16:18
 • #4056: Lỗ mãng2020-08-14 16:18
 • #4057: Thao thao bất tuyệt2020-08-14 16:18
 • #4058: Cung kính!2020-08-14 16:19
 • #4059: Nhất thanh nhị sở2020-08-14 16:19
 • #4060: Cao thâm mạt trắc2020-08-14 16:19
 • #4061: Không được tiến thêm2020-08-14 16:20
 • #4062: Sinh Mệnh Võ Trang2020-08-14 16:20
 • #4063: Sẽ không khó2020-08-14 16:20
 • #4064: Linh Lung Ngọc Cầu2020-08-14 16:20
 • #4065: Tính kế!2020-08-14 16:20
 • #4066: Sửa đổi2020-08-14 16:21
 • #4067: Không phải khen trương2020-08-14 16:21
 • #4068: Hình người Bạo Long2020-08-14 16:21
 • #4069: Cao thủ mạnh mẽ2020-08-14 16:21
 • #4070: Xuất ra bản lĩnh thật sự2020-08-14 16:22
 • #4071: Tới lui tự nhiên2020-08-14 16:22
 • #4072: Gia thêm ấn tượng2020-08-14 16:22
 • #4073: Hỗn loạn2020-08-14 16:23
 • #4074: Hoàn toàn không nhìn2020-08-14 16:23
 • #4075: Làm ít công to!2020-08-14 16:24
 • #4076: Huyền Băng hạt giống2020-08-14 16:24
 • #4077: Làm người tan tác2020-08-14 16:24
 • #4078: Tràn ngập tự tin2020-08-14 16:25
 • #4079: Ấu trĩ2020-08-14 16:25
 • #4080: Mấy vấn đề2020-08-14 16:25
 • #4081: Không cam tâm2020-08-14 16:25
 • #4082: Luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại2020-08-14 16:26
 • #4083: Thực hiện2020-08-14 16:26
 • #4084: Hoảng sợ biến sắc!2020-08-14 16:27
 • #4085: Ăn nói lung tung2020-08-15 15:06
 • #4086: Dừng lại!2020-08-15 15:06
 • #4087: Dây thừng xuyên đậu hũ2020-08-15 15:06
 • #4088: Trời sinh khiếm khuyết2020-08-16 15:11
 • #4089: Lợi ích buộc chặt2020-08-16 15:11
 • #4090: Đại cục2020-08-16 15:12
 • #4091: Lòng dạ biết rõ!2020-08-16 15:12
 • #4092: Cớ sao mà không làm2020-08-16 15:12
 • #4093: Không có sơ hở nào2020-08-16 15:13
 • #4094: Không cách nào mở miệng2020-08-17 15:03
 • #4095: Trở tay không kịp!2020-08-17 15:04
 • #4096: Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc2020-08-17 15:04
 • #4097: Phong tỏa mang2020-08-17 15:04
 • #4098: Tuyệt đối không được2020-08-18 15:39
 • #4099: Lượng Ngân Thương2020-08-18 15:39
 • #4100: Thế lực sơ thành2020-08-18 15:40
 • #4101: Toàn tâm toàn ý2020-08-18 15:40
 • #4102: Mạnh hơn một bậc2020-08-18 15:41
 • #4103: Đảm nhiệm2020-08-18 15:41
 • #4104: Bắt buộc phải làm!2020-08-18 15:41
 • #4105: Thương lượng2020-08-18 15:42
 • #4106: Bắt buộc phải làm! !2020-08-18 15:42
 • #4107: Lợi lớn hơn tệ2020-08-18 15:42
 • #4108: Quá lệch rồi2020-08-19 15:16
 • #4109: Không chê vào đâu được!2020-08-19 15:16
 • #4110: Trữ hàng2020-08-19 15:17
 • #4111: Quả thực khẳng khái2020-08-19 15:17
 • #4112: Giữ bí mật biện pháp!2020-08-19 15:18
 • #4113: Trực tiếp phê chuẩn2020-08-19 15:18
 • #4114: Dốc hết toàn lực2020-08-19 15:18
 • #4115: Bàn giao2020-08-19 15:18
 • #4116: Chênh lệch!2020-08-19 15:19
 • #4117: Đỡ không nổi mài2020-08-19 15:19
 • #4118: Hóa mục nát thành thần kỳ2020-08-19 15:19
 • #4119: Hai vấn đề khó khăn không nhỏ2020-08-19 15:19
 • #4120: Phong thủy luân chuyển2020-08-19 15:20
 • #4121: Mã hóa2020-08-20 15:09
 • #4122: Thanh lý!2020-08-20 15:10
 • #4123: Thái Dương Dung Lô2020-08-20 15:10
 • #4124: Quỳ bái2020-08-20 15:11
 • #4125: Điên cuồng tốc độ2020-08-20 15:11
 • #4126: Có lý có cứ2020-08-20 15:11
 • #4127: Nhất kỵ tuyệt trần2020-08-20 15:12
 • #4128: Vững vững vàng vàng2020-08-20 15:12
 • #4129: Rực rỡ hẳn lên2020-08-20 15:12
 • #4130: Thuộc về quan hệ2020-08-20 15:12
 • #4131: Sàng chọn2020-08-20 15:13
 • #4132: Tố chất2020-08-20 15:13
 • #4133: Căn nguyên2020-08-20 15:13
 • #4134: Họa Địa Vi Lao2020-08-21 15:14
 • #4135: Một bữa ăn sáng2020-08-21 15:14
 • #4136: Chiến lược quan trọng2020-08-21 15:14
 • #4137: Không thể tiêu trừ2020-08-21 15:15
 • #4138: Mọi người đều biết2020-08-21 15:15
 • #4139: Đại ca2020-08-21 15:15
 • #4140: Mở ra2020-08-21 15:15
 • #4141: Một cái trò chơi2020-08-21 15:15
 • #4142: Từng bước xâm chiếm2020-08-21 15:16
 • #4143: Hành Vân binh pháp2020-08-24 15:55
 • #4144: Ký kết2020-08-24 15:56
 • #4145: Chính mình biên soạn2020-08-24 15:56
 • #4146: Chuyện gì xảy ra2020-08-24 15:56
 • #4147: Đi không được2020-08-25 15:13
 • #4148: Động chi lấy lợi2020-08-25 15:13
 • #4149: Chiêu mộ binh lính2020-08-25 15:14
 • #4150: Hữu tâm vô lực2020-08-25 15:14
 • #4151: Ngưu Dăng đảo2020-08-25 15:14
 • #4152: Đại danh lừng lẫy2020-08-25 15:14
 • #4153: Thiên Ma thành2020-08-25 15:15
 • #4154: Đổi2020-08-26 15:05
 • #4155: Có ỷ lại không - sợ2020-08-26 15:05
 • #4156: Phục tùng mệnh lệnh2020-08-26 15:06
 • #4157: Thiên tính như thế2020-08-26 15:06
 • #4158: Chuyên cần có thể bổ kém cỏi2020-08-27 15:14
 • #4159: Biến đổi2020-08-27 15:15
 • #4160: Ngăn cản không được2020-08-27 15:15
 • #4161: Không gì sánh kịp2020-08-27 15:15
 • #4162: Giảm xuống tiêu chuẩn2020-08-27 15:16
 • #4163: Một khoản mạt sát2020-08-27 15:16
 • #4164: Sống chết mặc bây2020-08-27 15:16
 • #4165: Chín đạo hồn phách2020-08-29 15:11
 • #4166: Mối quan hệ2020-08-29 15:12
 • #4167: Ta muốn gặp nàng2020-08-29 15:12
 • #4168: Có chút đặc biệt2020-08-31 15:27
 • #4169: Lên núi kiếm ăn2020-08-31 15:27
 • #4170: Phóng khoáng2020-08-31 15:28
 • #4171: Mất hồn mất vía2020-08-31 15:28
 • #4172: Bẫy rập!2020-08-31 15:28
 • #4173: 10 năm sợ dây thừng2020-08-31 15:28
 • #4174: Thiên Cương Chiến Sách2020-08-31 15:29
 • #4175: Cực kỳ tự ti2020-08-31 15:29
 • #4176: Đánh bậy đánh bạ!2020-09-03 14:57
 • #4177: Khai sáng tính2020-09-03 14:57
 • #4178: Lâu đánh bạc không bên thắng2020-09-03 14:57
 • #4179: Vô pháp cự tuyệt!2020-09-06 14:57
 • #4180: Không cách nào che lấp2020-09-06 14:57