Đam MỹHiện ĐạiHuyền HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Đào Sát Sấm Quan Trò Chơi

Nào đó thứ hai kéo cờ nghi thức, trên đài đang ở lên tiếng hiệu trưởng đột nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ.

Quảng bá lại còn ở tiếp tục:

“Trốn sát trò chơi cửa thứ nhất, hiện tại bắt đầu.”

Toàn giáo hai ngàn danh sư sinh, mắt lộ ra hoảng sợ.

***

Công quyển thứ hai lên sân khấu, quyển thứ nhất là Tạ ca cá nhân tú.

“Ta kêu Giang Khoát, 20 tuổi, thân cao 186, thể trọng 150, chòm Bạch Dương, bình sinh lớn nhất yêu thích là ngủ. Gặp được ngươi lúc sau, lớn nhất yêu thích là ngươi. Đương nhiên, ta không ngại hai cái yêu thích kết hợp một chút.”

“…… Lăn.”

Sao có thể là cái đinh trong mắt, ngươi là của ta người trong lòng.

————————–

Dùng ăn chỉ nam [ cao lượng ]

1. Cường cường lẫn nhau sủng, người tàn nhẫn lời cợt nhả nhiều công VS bình tĩnh cao chỉ số thông minh thụ, vũ lực đều bạo biểu.

2. Dựa ái phát điện, không thích thì đừng phun, nhưng đề kiến nghị, phụ phân đi hảo.

3. Tiền tam cuốn vì hoàn thành cuốn, có thể dùng ăn, mỗi cuốn mà khi độc lập chuyện xưa đối đãi. Cảm tình tuyến đã viên mãn, cốt truyện tuyến chưa xong, có thể thứ bậc nhị bộ trọng trí bản.

4. Đệ nhị bộ ở tân hào dự thu.

5. Quyển thứ tư cùng quyển thứ năm thỉnh coi như ta không viết.

6. Bất quá cảm tình tuyến ở quyển thứ tư nước chảy thành sông.

7. Nhìn đến nơi này còn không có dọa chạy liền nhảy hố đi. Hoan nghênh tiến vào trốn sát sấm quan trò chơi.

Tag: Cường cường, Vô hạn lưu, Tương ái tương sát, Ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Trì An ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Đại trốn sát

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Mặc Y Bạch
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0001.mp32020-03-20 05:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0002.mp32020-03-20 05:14
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0003.mp32020-03-20 05:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0004.mp32020-03-20 05:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0005.mp32020-03-20 05:22
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0006.mp32020-03-20 05:22
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0007.mp32020-03-20 05:23
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0008.mp32020-03-20 05:34
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0009.mp32020-03-20 05:34
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0010.mp32020-03-20 05:34
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0011.mp32020-03-20 05:40
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0012.mp32020-03-20 05:40
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0013.mp32020-03-20 05:46
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0014.mp32020-03-20 05:46
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0015.mp32020-03-20 06:03
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0016.mp32020-03-20 06:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0017.mp32020-03-20 06:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0018.mp32020-03-20 06:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0019.mp32020-03-20 06:07
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0020.mp32020-03-20 06:08
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0021.mp32020-03-20 06:08
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0022.mp32020-03-20 06:08
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0023.mp32020-03-20 06:08
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0024.mp32020-03-20 06:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0025.mp32020-03-20 06:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0026.mp32020-03-20 06:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0027.mp32020-03-20 06:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0028.mp32020-03-20 06:13
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0029.mp32020-03-20 06:14
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0030.mp32020-03-20 06:14
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0031.mp32020-03-20 06:14
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0032.mp32020-03-20 06:15
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0033.mp32020-03-20 06:15
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0034.mp32020-03-20 06:15
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0035.mp32020-03-20 06:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0036.mp32020-03-20 06:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0037.mp32020-03-20 06:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0038.mp32020-03-20 06:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0039.mp32020-03-20 06:16
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0040.mp32020-03-20 06:19
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0041.mp32020-03-20 06:22
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0042.mp32020-03-20 06:22
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0043.mp32020-03-20 06:22
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0044.mp32020-03-20 06:23
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0045.mp32020-03-20 06:23
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0046.mp32020-03-20 06:23
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0047.mp32020-03-20 06:23
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0048.mp32020-03-20 06:23
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0049.mp32020-03-20 06:24
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0050.mp32020-03-20 06:24
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0051.mp32020-03-20 06:25
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0052.mp32020-03-20 06:27
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0053.mp32020-03-20 06:28
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0054.mp32020-03-20 06:28
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0055.mp32020-03-20 06:28
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0056.mp32020-03-20 06:30
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0057.mp32020-03-20 06:34
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0058.mp32020-03-20 06:34
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0059.mp32020-03-20 06:34
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0060.mp32020-03-20 06:40
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0061.mp32020-03-20 06:40
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0062.mp32020-03-20 06:40
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0063.mp32020-03-20 06:40
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0064.mp32020-03-20 06:46
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0065.mp32020-03-20 06:46
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0066.mp32020-03-20 06:47
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0067.mp32020-03-20 06:47
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0068.mp32020-03-20 06:47
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0069.mp32020-03-20 06:47
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0070.mp32020-03-20 06:47
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0071.mp32020-03-20 06:48
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0072.mp32020-03-20 06:49
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0073.mp32020-03-20 06:50
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0074.mp32020-03-20 06:51
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0075.mp32020-03-20 06:52
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0076.mp32020-03-20 06:52
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0077.mp32020-03-20 06:53
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0078.mp32020-03-20 06:53
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0079.mp32020-03-20 06:53
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0080.mp32020-03-20 06:53
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0081.mp32020-03-20 06:53
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0082.mp32020-03-20 06:54
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0083.mp32020-03-20 06:54
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0084.mp32020-03-20 06:54
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0085.mp32020-03-20 06:54
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0086.mp32020-03-20 06:55
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0087.mp32020-03-20 06:55
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0088.mp32020-03-20 06:55
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0089.mp32020-03-20 06:55
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0090.mp32020-03-20 06:56
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0091.mp32020-03-20 06:56
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0092.mp32020-03-20 06:56
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0093.mp32020-03-20 06:57
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0094.mp32020-03-20 06:57
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0095.mp32020-03-20 06:57
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0096.mp32020-03-20 06:58
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0097.mp32020-03-20 06:58
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0098.mp32020-03-20 06:58
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0099.mp32020-03-20 06:59
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0100.mp32020-03-20 07:01
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0101.mp32020-03-20 07:02
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0102.mp32020-03-20 07:02
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0103.mp32020-03-20 07:02
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0104.mp32020-03-20 07:03
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0105.mp32020-03-20 07:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0106.mp32020-03-20 07:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0107.mp32020-03-20 07:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0108.mp32020-03-20 07:04
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0109.mp32020-03-20 07:06
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0110.mp32020-03-20 07:06
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0111.mp32020-03-20 07:07
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0112.mp32020-03-20 07:07
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0113.mp32020-03-20 07:07
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0114.mp32020-03-20 07:07
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0115.mp32020-03-20 07:08
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0116.mp32020-03-20 07:09
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0117.mp32020-03-20 07:09
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0118.mp32020-03-20 07:09
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0119.mp32020-03-20 07:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0120.mp32020-03-20 07:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0121.mp32020-03-20 07:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0122.mp32020-03-20 07:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0123.mp32020-03-20 07:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0124.mp32020-03-20 07:10
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0125.mp32020-03-20 07:11
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0126.mp32020-03-20 07:11
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0127.mp32020-03-20 07:11
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0128.mp32020-03-20 07:12
 • dao-sat-sam-quan-tro-choi-chuong-0129.mp32020-03-20 07:12
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Võ Đạo Tiên Nông

TiKay

Tám Hệ Triệu Hoán Sư: Phế Vật Đích Tiểu Thư

TiKay

Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

TiKay

Chí Tôn Chiến Thần

TiKay

Huyền Học Đại Sư Không Phải Người

THUYS♥️

Tận Thế Trò Chơi

THUYS♥️

Leave a Reply