Dị GiớiĐồng Nhân

Đấu La Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Đế Long Kiếm

Đấu La Chi Bắt Đầu Đánh Dấu Đế Long Kiếm

Giẫm Đường Tam, đỗi Đại Sư, giết Đường Hạo, ôm thần nữ.

Mộc Thần vượt qua đến Đấu La Đại Lục, đã thức tỉnh hệ thống, nhưng là cái hệ thống này nhất định phải Mộc Thần trang bức thu hoạch được bức giá trị mua sắm hệ thống thương phẩm.

“Đinh, hệ thống đánh giá.

Nhân vật: Kiếm Đấu La

Nhân vật trình độ trọng yếu: Ba viên tinh

Tiềm lực – thực lực: Bốn viên tinh.

Hệ thống tổng hợp đánh giá bảy cái tinh, tại Kiếm Đấu La trước mặt trang bức thành công có thể đạt được gấp bảy trang bức giá trị.”

“Chúc mừng kí chủ tại Thiên Nhận Tuyết trước mặt trang bức thành công, thu hoạch được gấp 8 lần trang bức giá trị tăng thêm.”

. . . .

Bắt đầu tại Thất Bảo Lưu Ly tông, Mộc Thần lại lựa chọn đứng tại Võ Hồn điện một phương.

Đường Tam đại biểu chính là chính nghĩa sao? Nhưng là hắn sai lầm rồi sao?

Võ Hồn điện cũng là đại biểu tà ác sao?

Quyển sách kiên quyết đứng tại Võ Hồn điện một phương, Đường Tam nhóm chớ tiến.

So với nguyên tác, sẽ có một chút xíu cải biến, nhưng ảnh hưởng không lớn.

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Dụng Toán Miêu Bảo Hộ Thảo
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

TiKay

Già Thiên

TiKay

Ta Nuôi Trang Giấy Người Là Tận Thế Boss

THUYS♥️

Hải Tặc Chi Hải Quân Lôi Thần

TiKay

Vinh Hoa Phú Quý – Tô Sảng Nhân Sinh

TiKay

Cuộc Xâm Lược Văn Hóa Ở Thế Giới Khác

TiKay

Leave a Reply