Tiên Hiệp

Dị Thế Giới Đạo Môn

Cái này thế giới có thần, có quỷ, có đại nho tài hoa ngút trời, có tu sĩ tung hoành thiên hạ. Một cái người thường mang theo đạo môn phát dương hệ thống giáng lâm giới này, lập Đạo Đình, phong địa chi, giương thiên địa chính khí.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: , dị giới tiểu đạo sĩ2021-04-08 15:43
 • #2: , nhặt được hai nữ hài2021-04-08 15:44
 • #3: , e ngại hai tiểu2021-04-08 15:44
 • #4: , bái sư ban tên2021-04-08 15:44
 • #5: , Câu Linh Khiển Tướng2021-04-08 15:44
 • #6: , chuyện kể trước khi ngủ2021-04-08 15:44
 • #7: , tu luyện chính thức nhập môn2021-04-08 15:44
 • #8: , kẻ đến không thiện2021-04-08 15:44
 • #9: , trận đầu2021-04-08 15:45
 • #10: , Thanh Tuyết Thanh Vũ sự tình ngọn nguồn2021-04-08 15:45
 • #11: , luyện chế trận đồ2021-04-08 15:45
 • #12: , thôn dân tế bái2021-04-08 15:45
 • #13: , phù pháp ban thưởng2021-04-08 15:45
 • #14: , truyền pháp2021-04-08 15:45
 • #15: , Bạch Vũ Trần tới cửa2021-04-08 15:45
 • #16: , Thanh Tuyết kể chuyện xưa2021-04-08 15:45
 • #17: , về đạo quan2021-04-08 15:45
 • #18: , ngoại môn đệ tử2021-04-08 15:45
 • #19: , đạo quán khuếch trương2021-04-08 15:46
 • #20: , lịch sử đứt gãy2021-04-08 15:46
 • #21: , Thanh Tuyết Thanh Vũ trang điểm2021-04-08 15:46
 • #22: , so quyền2021-04-08 15:46
 • #23: , cảnh giới phân chia2021-04-08 15:46
 • #24: , Mãng Sơn trọng thương2021-04-08 15:46
 • #25: , bình an xuất thủ2021-04-08 15:46
 • #26: , Mãng Sơn cầu cứu2021-04-08 15:46
 • #27: , sói đến2021-04-08 15:46
 • #28: , Lang vương tế linh vẫn lạc2021-04-08 15:46
 • #29: , Kim Quang chú2021-04-08 15:47
 • #30: , Lý Bình An về đạo quan2021-04-08 15:47
 • #31: , Bạch Vân thẳng thắn2021-04-08 15:47
 • #32: , kể chuyện xưa Phong Thần bảng2021-04-08 15:47
 • #33: , Lang Vương thôn bị diệt2021-04-08 15:47
 • #34: , đạo sĩ xuống núi2021-04-08 15:47
 • #35: , quán chủ ban thưởng phù2021-04-08 15:47
 • #36: , cái thứ hai làng2021-04-08 15:47
 • #37: , cái thứ ba làng2021-04-08 15:48
 • #38: , bại lợn rừng tinh2021-04-08 15:48
 • #39: , du lịch vạn dặm2021-04-08 15:48
 • #40: , ngẫu nhiên gặp tốt đồ2021-04-08 15:48
 • #41: , du lịch chung yên2021-04-08 15:48
 • #42: , Thanh Tuyết Thanh Vũ cáo hình dáng2021-04-08 15:49
 • #43: , Thạch Hạo bái sư2021-04-08 15:49
 • #44: , nhận lấy ban thưởng2021-04-08 15:49
 • #45: , ăn trộm gà2021-04-08 15:49
 • #46: , dãy núi chỗ sâu người tới2021-04-08 15:49
 • #47: , tìm tới Đại Thạch thôn2021-04-08 15:49
 • #48: , Đại Thạch thôn thảm kịch2021-04-08 15:49
 • #49: , Bạch Vân xuất thủ2021-04-08 15:49
 • #50: , thủ sát2021-04-08 15:49
 • #51: , thụ phù2021-04-08 15:50
 • #52: , Ngự Thú tông lại ra tay2021-04-08 15:50
 • #53: , trước khi đại chiến2021-04-08 15:50
 • #54: , một chút bại địch, quán chủ vô địch2021-04-08 15:50
 • #55: , Bạch Vân giá lâm Ngự Thú tông2021-04-08 15:50
 • #56: , Bạch Vân trở về2021-04-08 15:50
 • #57: , luyện đan2021-04-08 15:51
 • #58: , thư viện người tới2021-04-08 15:51
 • #59: , thư viện đại yến2021-04-08 15:51
 • #60: , thông quan Thục Sơn chiến kỷ2021-04-08 15:51
 • #61: , tiểu đạo sĩ xuống núi2021-04-08 15:51
 • #62: , thái tử đụng Ninh Khuyết2021-04-08 15:51
 • #63: , tiểu đạo sĩ lạc đường2021-04-08 15:51
 • #64: , xuất thủ cứu người2021-04-08 15:51
 • #65: , tạm cư Bạch gia thôn2021-04-08 15:52
 • #66: , thái tử đuổi bắt tế linh2021-04-08 15:52
 • #67: , Thạch Hạo xuất thủ2021-04-08 15:52
 • #68: , Thanh Tuyết Thanh Vũ liên tiếp xuất thủ2021-04-08 15:52
 • #69: , Bạch Vân xuất thủ2021-04-08 15:52
 • #70: , Lý Bình An xuất thủ2021-04-08 15:52
 • #71: , trảm thánh chỉ2021-04-08 15:52
 • #72: , mọi người rời đi2021-04-08 15:53
 • #73: , 12 tiên sinh biết nói xem quán chủ2021-04-08 15:53
 • #74: , nói Khổng Tử2021-04-08 15:53
 • #75: , biên Thục Sơn chiến kỷ2021-04-08 15:53
 • #76: , Bạch Hiểu Thuần xuất phát2021-04-08 15:53
 • #77: , Bạch Hiểu Thuần đến Tam Thanh quan2021-04-08 15:53
 • #78: , Bạch Vũ Trần tới chơi2021-04-08 15:53
 • #79: , kiểu chữ2021-04-08 15:54
 • #80: , Đại Thạch thôn mới tế linh2021-04-08 15:54
 • #81: , nói Ninh Khuyết2021-04-08 15:54
 • #82: , Bạch Hiểu Thuần bái sư2021-04-08 15:54
 • #83: , thu đồ hoàn tất2021-04-08 15:54
 • #84: , Lý Bình An đào góc tường2021-04-08 15:54
 • #85: , dãy núi chỗ sâu khác thường2021-04-08 15:54
 • #86: , chuẩn bị hoàn thành2021-04-08 15:55
 • #87: , phong ma trước đó2021-04-08 15:55
 • #88: , đại trận mở ra2021-04-08 15:55
 • #89: , tiến vào trận pháp không gian2021-04-08 15:55
 • #90: , bị đại kiếp Thạch Hạo2021-04-08 15:55
 • #91: , Thạch Hạo cứu người2021-04-08 15:55
 • #92: , Vương Chấn Vũ đang hành động2021-04-08 15:55
 • #93: , bị vây chặt Thạch Hạo2021-04-08 15:55
 • #94: , ma hồn biến dị2021-04-08 15:56
 • #95: , Ma tộc cuối cùng xuất thủ2021-04-08 15:56
 • #96: , phong ấn bài trừ2021-04-08 15:56
 • #97: , pháp tướng diệu dụng2021-04-08 15:56
 • #98: , bình an trấn ma hồn2021-04-08 15:56
 • #99: , Tiểu sư thúc?2021-04-08 15:56
 • #100: , phong ma kết thúc2021-04-08 15:56
 • #101: , Tiểu sư thúc lai lịch2021-04-08 15:57
 • #102: , các thế lực phản ứng2021-04-08 15:57
 • #103: , tiến vào Thục Sơn chiến kỷ2021-04-08 15:57
 • #104: , tặng lễ2021-04-08 15:57
 • #105: , Thạch Hạo hiến hắc thạch đầu2021-04-08 15:57
 • #106: , thập nhị tiên sinh rời đi2021-04-08 15:57
 • #107: , Ninh Khuyết bái sư2021-04-08 15:57
 • #108: , Bạch Hiểu Thuần định đạo hiệu2021-04-08 15:57
 • #109: , Minh vương2021-04-08 15:58
 • #110: , Bạch Hiểu Thuần lò luyện đan2021-04-08 15:58
 • #111: , Ninh Khuyết hỏi Địa Phủ2021-04-08 15:58
 • #112: , Bạch Hiểu Thuần luyện đan2021-04-08 15:58
 • #113: , cách quan trốn đi2021-04-08 15:58
 • #114: , mới đạo quán mệnh danh2021-04-08 15:59
 • #115: , Bạch Vân quán2021-04-08 15:59
 • #116: , thánh đường người tới2021-04-08 15:59
 • #117: , Bạch Vân quán mở sơn môn2021-04-08 15:59
 • #118: , Bạch Vân chiến thánh đường2021-04-08 15:59
 • #119: , Minh Nguyệt đến2021-04-08 15:59
 • #120: , tạm thời kết thúc2021-04-08 15:59
 • #121: , Bạch Vân rời đi thánh đường nguyên nhân2021-04-08 15:59
 • #122: , Thanh Phong rời đi2021-04-08 15:59
 • #123: , Bạch Vân nhập nội môn2021-04-08 16:00
 • #124: , Quan Tưởng pháp2021-04-08 16:00
 • #125: , quan tưởng thành công2021-04-08 16:00
 • #126: , Kim Đan2021-04-08 16:00
 • #127: , hoàng đô người tới2021-04-08 16:00
 • #128: , cấm quân ý đồ đến2021-04-08 16:00
 • #129: , binh sĩ cầu cứu2021-04-08 16:00
 • #130: , Bạch Vân về Tam Thanh quan2021-04-08 16:00
 • #131: , quang minh thuộc tính vật liệu2021-04-08 16:01
 • #132: , hung thú tập thôn2021-04-08 16:01
 • #133: , Thạch Hạo đến2021-04-08 16:01
 • #134: , cấm quân tập sát Hắc Long đàm2021-04-08 16:01
 • #135: , đi săn nằm gấu núi2021-04-08 16:01
 • #136: , La Xung trọng thương2021-04-08 16:01
 • #137: , đi săn tế linh2021-04-08 16:01
 • #138: , Thanh Phong nhiệm vụ2021-04-08 16:01
 • #139: , đồ sát thảm kịch2021-04-08 16:02
 • #140: , tập kích Bách Gia thôn2021-04-08 16:02
 • #141: , cấm quân đến Thạch thôn2021-04-08 16:02
 • #142: , Thạch Hạo phát uy2021-04-08 16:02
 • #143: , phi hạc truyền âm2021-04-08 16:02
 • #144: , Lý Bình An đang hành động2021-04-08 16:03
 • #145: , mới tế linh2021-04-08 16:03
 • #146: , Bạch Hiểu Thuần gặp La Xung2021-04-08 16:03
 • #147: , Bạch Hiểu Thuần đại chiến La Xung2021-04-08 16:03
 • #148: , Bạch Hiểu Thuần nổi giận2021-04-08 16:03
 • #149: , Ninh Khuyết đến2021-04-08 16:03
 • #150: , cường đại phó tướng2021-04-08 16:04
 • #151: , Thạch Hạo cản đường2021-04-08 16:04
 • #152: , quay lại Tam Thanh quan2021-04-08 16:04
 • #153: , rút hồn2021-04-08 16:04
 • #154: , Viên Phần trở về2021-04-08 16:04
 • #155: , thi đấu trước đó2021-04-08 16:04
 • #156: , thánh đường thi đấu2021-04-08 16:05
 • #157: , Thanh Phong trận đầu2021-04-08 16:05
 • #158: , trận đầu Tài Quyết ti2021-04-08 16:05
 • #159: , Liễu Không Huyền triển lộ phong mang2021-04-08 16:05
 • #160: , bị thảm ngược Thanh Phong2021-04-08 16:05
 • #161: , phế Hàn Long2021-04-08 16:06
 • #162: , đại sát khí xuất thủ2021-04-08 16:06
 • #163: . Thối lật toàn bộ thánh đường2021-04-08 16:06
 • #164: , thi đấu kết thúc2021-04-08 16:06
 • #165: , An Khánh thành thành chủ đổi chỗ2021-04-08 16:06
 • #166: , hoa hướng dương tới tay2021-04-08 16:06
 • #167: , luyện chế trận đồ2021-04-08 16:06
 • #168: , núi lửa tứ ngược2021-04-08 16:07
 • #169: , Lý Bình An đến2021-04-08 16:07
 • #170: , Long Hổ tuyên khiến2021-04-08 16:07
 • #171: , Tam Muội Chân Hỏa2021-04-08 16:07
 • #172: , thị sát tai khu2021-04-08 16:07
 • #173: , Dược Vương cốc sinh biến2021-04-08 16:08
 • #174: , Bạch Vân quán đệ tử đi ra ngoài2021-04-08 16:08
 • #175: , ôn dịch bộc phát2021-04-08 16:08
 • #176: , Bát Hiền vương2021-04-08 16:08
 • #177: , cầu cứu Tam Thanh quan2021-04-08 16:08
 • #178: , binh phát Mộc Hàn thành2021-04-08 16:08
 • #179: , cấm quân vây thành2021-04-08 16:09
 • #180: , Lý Bình An thu lửa2021-04-08 16:09
 • #181: , tam anh chiến quán chủ2021-04-08 16:09
 • #182: , trở tay trấn áp tứ giai2021-04-08 16:09
 • #183: , đệ tử đến2021-04-08 16:09
 • #184: , thủ chữa bệnh người2021-04-08 16:10
 • #185: , đệ tử trấn thành2021-04-08 16:10
 • #186: , thỉnh thần phù2021-04-08 16:10
 • #187: , phương thuốc2021-04-08 16:10
 • #188: , phương thuốc truyền bốn thành2021-04-08 16:10
 • #189: , dược liệu không đủ2021-04-08 16:11
 • #190: , Thanh Ngưu xuất quan2021-04-08 16:11
 • #191: , Phong Thiên Dưỡng trù thuốc2021-04-08 16:11
 • #192: , trên đường giặc cướp2021-04-08 16:11
 • #193: , trọng thương ba người2021-04-08 16:11
 • #194: , dược liệu đưa đạt2021-04-08 16:11
 • #195: , loại trừ ôn dịch2021-04-08 16:11
 • #196: , trở về2021-04-08 16:11
 • #197: , Thanh Phong đi hướng2021-04-08 16:12
 • #198: , công đức gia thân2021-04-08 16:12
 • #199: , Phong Thiên Dưỡng tới cửa2021-04-08 16:12
 • #200: , luyện hóa hỏa chủng2021-04-08 16:12
 • #201: , đánh rớt thần vị2021-04-08 16:12
 • #202: , Phong Thần bảng, Đả Thần Tiên2021-04-08 16:12
 • #203: , Khúc Trì thỉnh cầu2021-04-08 16:12
 • #204: , Ninh Khuyết, Thạch Hạo vào thành2021-04-08 16:12
 • #205: , xem có sồ hổ vừa trưởng thành2021-04-08 16:13
 • #206: , Bát Hiền vương đến thăm Tam Thanh quan2021-04-08 16:13
 • #207: , Bát Hiền vương thỉnh cầu2021-04-08 16:13
 • #208: , treo cao Phong Thần bảng2021-04-08 16:13
 • #209: , phương bắc bình định2021-04-08 16:13
 • #210: , phụ quốc nguyên soái tây chinh2021-04-08 16:13
 • #211: , quỷ vương cản đường2021-04-08 16:13
 • #212: , Ninh Khuyết phá quỷ vương2021-04-08 16:13
 • #213: , Khánh Quân đại bại2021-04-08 16:14
 • #214: , thánh đường nhúng tay, đệ tử xuống núi2021-04-08 16:14
 • #215: , Hồng công công chiến Bạch Hiểu Thuần2021-04-08 16:14
 • #216: , Phong Thần bảng lại thêm hai người2021-04-08 16:14
 • #217: , Khánh Đế Ly cung2021-04-08 16:14
 • #218: , Lý Bình An chiến Khánh Đế2021-04-08 16:14
 • #219: , Khánh Đế bại trốn2021-04-08 16:14
 • #220: , Vương Chấn Vũ thăm Tài Quyết ti2021-04-08 16:14
 • #221: , Khánh Đế liên thủ thánh đường2021-04-08 16:15
 • #222: , binh sĩ trúng độc2021-04-08 16:15
 • #223: , Bạch Tiểu Thuần đan dược2021-04-08 16:15
 • #224: , liên tiếp trúng độc2021-04-08 16:15
 • #225: , Trấn Tây quân đại bại2021-04-08 16:15
 • #226: , nằm quân hiện2021-04-08 16:15
 • #227: , Thạch Hạo ám sát2021-04-08 16:15
 • #228: , về quán xin giúp đỡ2021-04-08 16:15
 • #229: , quân lâm dưới thành2021-04-08 16:15
 • #230: , Thanh Hải bình phát uy2021-04-08 16:16
 • #231: , phán quyết quân đến2021-04-08 16:16
 • #232: , Minh Vi Thương thấy Lý Bình An2021-04-08 16:16
 • #233: , viện binh đến2021-04-08 16:16
 • #234: , đại chiến tái khởi2021-04-08 16:16
 • #235: , quyết chiến đêm trước2021-04-08 16:16
 • #236: , vương đối vương2021-04-08 16:16
 • #237: , Vương Chấn Vũ rời đi2021-04-08 16:16
 • #238: , hai chọi một, ngũ giai chi chiến2021-04-08 16:17
 • #239: , quỷ vương giáng lâm2021-04-08 16:17
 • #240: , Trấn Ma kiếm trấn vạn quỷ2021-04-08 16:17
 • #241: , âm dương tương dung2021-04-08 16:17
 • #242: , quyết chiến cuối cùng2021-04-08 16:17
 • #243: , Khánh Đế đốt hoàng cung2021-04-08 16:17
 • #244: , phong thần2021-04-08 16:18
 • #245: , chư Địa Phủ hoàn thành2021-04-08 16:18
 • #246: , chư thần quy vị2021-04-08 16:18
 • #247: , Địa Phủ thanh lý Khánh quốc2021-04-08 16:18
 • #248: , Lý Bình An giảng Tam Hoàng Ngũ Đế2021-04-08 16:18
 • #249: , Lý Bình An mang Ninh Khuyết xuống Địa phủ2021-04-08 16:18
 • #250: , tam tài đại trận2021-04-08 16:19
 • #251: , luyện chế trận đồ2021-04-08 16:19
 • #252: , công pháp vạch trần2021-04-08 16:19
 • #253: , thành nội có yêu2021-04-08 16:19
 • #254: , đệ tử trừ yêu2021-04-08 16:19
 • #255: , phía sau màn hắc thủ xuất thủ2021-04-08 16:19
 • #256: , hồ yêu2021-04-08 16:19
 • #257: , bày trận toàn thành2021-04-08 16:19
 • #258: , đại trận lên, khu trục hồ yêu2021-04-08 16:20
 • #259: , sư huynh đệ liên thủ chiến hồ yêu2021-04-08 16:20
 • #260: , chồng dầy nhất giáp chịu độc nhất đánh2021-04-08 16:20
 • #261: , cầm nã hồ yêu2021-04-08 16:20
 • #262: , Kim Vô Kỵ lai lịch2021-04-08 16:21
 • #263: , Xà Nhân tộc2021-04-08 16:21
 • #264: , xà nhân ốc đảo2021-04-08 16:21
 • #265: , Xà Nhân tộc lần đầu nghe thấy Nữ Oa Nương Nương2021-04-08 16:21
 • #266: , Nữ Oa hậu nhân2021-04-08 16:21
 • #267: , Nữ Oa tượng thần2021-04-08 16:21
 • #268: , Xà Nhân tộc tương lai2021-04-08 16:21
 • #269: , rời đi Xà Nhân tộc2021-04-08 16:21
 • #270: ,2021-04-08 16:21
 • #271: , đan dược gây nên biến dị hỏa2021-04-08 16:22
 • #272: , Tam Muội Chân Hỏa thành2021-04-08 16:22
 • #273: , Địa Phủ xin giúp đỡ2021-04-08 16:22
 • #274: , Tàng Kinh các, Tỏa Long tỉnh2021-04-08 16:22
 • #275: Kim Sa yêu vương trở về2021-04-08 16:22
 • #276: Cẩm Linh chiến Kim Sa2021-04-08 16:22
 • #277: Ninh Khuyết nhập nam triều2021-04-08 16:22
 • #278: , Ninh Khuyết câu hồn2021-04-08 16:22
 • #279: , thánh đường mưu đồ bí mật2021-04-08 16:22
 • #280: , mười nước liên quân2021-04-08 16:22
 • #281: , thánh đường đối Địa Phủ2021-04-08 16:23
 • #282: , đại chiến mở ra2021-04-08 16:23
 • #283: , Địa Phủ thần linh bất tử bất diệt2021-04-08 16:23
 • #284: , đại chiến cuối cùng2021-04-08 16:23
 • #285: , đại chiến đến tiếp sau2021-04-08 16:23
 • #286: , cát vàng tập Lý quốc2021-04-08 16:23
 • #287: Cẩm Linh giáng lâm Lý quốc2021-04-08 16:23
 • #288: Đạo môn nhập Lý quốc2021-04-08 16:23
 • #289: Bạch Vân xây thần điện2021-04-08 16:23
 • #290: Kim Sa tìm hậu trường2021-04-08 16:23
 • #291: Địa Phủ khuếch trương2021-04-08 16:24
 • #292: hắc long đến2021-04-08 16:24
 • #293: , cường địch giáng lâm Tam Thanh quan2021-04-08 16:24
 • #294: , thập nhị tiên sinh nhúng tay2021-04-08 16:24
 • #295: , trấn áp hắc long2021-04-08 16:24
 • #296: , Lý đại lắc lư thượng tuyến2021-04-08 16:24
 • #297: , thánh đường gặp tập kích2021-04-08 16:24
 • #298: , Ninh Khuyết thân thế2021-04-08 16:24
 • #299: Dạ Nhiễm cùng thư viện cừu hận2021-04-08 16:24
 • #300: đệ tử nhiệm vụ2021-04-08 16:24
 • #301: hồ yêu đảo2021-04-08 16:24
 • #302: sư huynh đệ ba người xuất thủ2021-04-08 16:25
 • #303: Giải cứu hồ yêu tộc2021-04-08 16:25
 • #304: , Cửu Vĩ truyền thừa2021-04-08 16:25
 • #305: , Đồ Sơn Đang Đang2021-04-08 16:25
 • #306: , đến thần thánh chi nguyệt2021-04-08 16:25
 • #307: , Lôi trưởng lão vẫn lạc2021-04-08 16:25
 • #308: , Bạch Hiểu Thuần 'vẫn lạc'2021-04-08 16:25
 • #309: Thập nhị tiên sinh rời đi2021-04-08 16:25
 • #310: Tứ Tượng đại trận2021-04-08 16:25
 • #311: Thánh Sơn bên trong2021-04-08 16:25
 • #312: Thanh Phong rời đi thánh đường2021-04-08 16:26
 • #313: Minh vương giá lâm Địa Phủ2021-04-08 16:26
 • #314: Địa Phủ du lịch một ngày2021-04-08 16:26
 • #315: Thập nhị tiên sinh mời2021-04-08 16:26
 • #316: Thánh địa tề tụ2021-04-08 16:26
 • #317: Đạo môn đến2021-04-08 16:26
 • #318: Thạch Hạo gặp Thạch quốc2021-04-08 16:26
 • #319: Thạch Hạo thân thế2021-04-08 16:26
 • #320: Bí cảnh mở ra2021-04-08 16:26
 • #321: Thạch Hạo tiến bí cảnh2021-04-08 16:27
 • #322: Thạch Hạo ngộ thần thông2021-04-08 16:27
 • #323: Phạm Hiền thoát đi2021-04-08 16:27
 • #324: Thạch Hạo chiến Thạch quốc2021-04-08 16:27
 • #325: Ninh Khuyết xuất thủ cứu Phạm Hiền2021-04-08 16:27
 • #326: Ninh Khuyết chiến long tộc2021-04-08 16:27
 • #327: Bạch Hiểu Thuần cầu cứu2021-04-08 16:27
 • #328: Thánh địa liên thủ2021-04-08 16:27
 • #329: Chúng thánh địa đột kích2021-04-08 16:27
 • #330: Bạch Hiểu Thuần trở về2021-04-08 16:27
 • #331: Thiên trì giáng lâm2021-04-08 16:28
 • #332: Lĩnh ngộ thần thông2021-04-08 16:28
 • #333: Ra bí cảnh2021-04-08 16:28
 • #334: , Lý Bình An chiến thánh địa trưởng lão2021-04-08 16:28
 • #335: Tam đệ tử tiến giai2021-04-08 16:28
 • #336: , Thạch Hạo trộm đi2021-04-08 16:28
 • #337: Các thế lực phản ứng2021-04-08 16:28
 • #338: Trung Vực2021-04-08 16:28
 • #339: Đến Thạch thành2021-04-08 16:29
 • #340: Kích hoạt huyết mạch2021-04-08 16:29
 • #341: Vũ Lăng vương thấy trưởng công chúa2021-04-08 16:29
 • #342: Cùng tắm2021-04-08 16:29
 • #343: Siêu phàm cản đường2021-04-08 16:29
 • #344: Thạch Hạo chiến Thiên Khung sơn tứ lão2021-04-08 16:29
 • #345: Lý Bình An thấy Thạch hoàng2021-04-08 16:29
 • #346: Thạch hoàng vào trận2021-04-08 16:29
 • #347: Hỏa Linh Nhi thu lưu Thạch Hạo2021-04-08 16:29
 • #348: Đến Thần sơn2021-04-08 16:29
 • #349: Thạch Hạo chiến Vũ Lăng vương2021-04-08 16:30
 • #350: Sư đệ đến2021-04-08 16:30
 • #351: Thạch quốc thái tử2021-04-08 16:30
 • #352: Phạm Hiền về Tây Vực2021-04-08 16:30
 • #353: Phạm Hiền náo Địa Phủ2021-04-08 16:31
 • #354: Thần sơn chìa khoá2021-04-08 16:31
 • #355: Bạch Hiểu Thuần canh2021-04-08 16:31
 • #356: Xin giúp đỡ Hỏa Linh Nhi2021-04-08 16:31
 • #357: Đại thọ bắt đầu2021-04-08 16:31
 • #358: , Thạch Hạo ba người tiến hoàng cung2021-04-08 16:31
 • #359: Xin giúp đỡ Thạch Kiên2021-04-08 16:32
 • #360: Bạch Hiểu Thuần luyện đan2021-04-08 16:32
 • #361: Hoàng cung đại chiến bắt đầu2021-04-08 16:32
 • #362: Đại náo hoàng cung2021-04-08 16:32
 • #363: Đan thành lôi động2021-04-08 16:32
 • #364: Xông ra hoàng cung2021-04-08 16:33
 • #365: Đại chiến tại Thần Long thiên trụ2021-04-08 16:33
 • #366: Thần sơn trước đó2021-04-08 16:33
 • #367: Ngọc tỉ khai sơn2021-04-08 16:33
 • #368: Nhị Lang thần Dương Tiễn?2021-04-08 16:33
 • #369: Lý Bình An hiện thân2021-04-08 16:34
 • #370: Cứu mẹ kết thúc2021-04-08 16:34
 • #371: Quay lại Tam Thanh quan2021-04-08 16:34
 • #372: Dạ Vũ rời đi2021-04-08 16:34
 • #373: Nửa đêm Diêm La vương gõ cửa2021-04-08 16:34
 • #374: Đạo môn truyền bốn vực2021-04-08 16:35
 • #375: Thánh đường đại điển, Ninh Khuyết giáng lâm2021-04-08 16:35
 • #376: Trấn áp Phạm Hiền2021-04-08 16:35
 • #377: Chém giết thánh đường siêu phàm2021-04-08 16:35
 • #378: Thư viện động tác2021-04-08 16:36
 • #379: Cứu vớt Phạm Hiền hành động2021-04-08 16:36
 • #380: Đạo môn tân tú2021-04-08 16:36
 • #381: Thánh tử giáng lâm Tây Vực2021-04-08 16:36
 • #382: Lý Bình An chặn đường thánh đường thánh tử2021-04-08 16:36
 • #383: Thánh đường đại năng lâm Tam Thanh quan2021-04-08 16:36
 • #384: Tam Thanh quan chi chiến2021-04-08 16:37
 • #385: Minh vương con trai thức tỉnh?2021-04-08 16:37
 • #386: Thảm liệt một trận chiến2021-04-08 16:37
 • #387: Trọng thương trở về2021-04-08 16:37
 • #388: Thánh tử chuyển viện binh2021-04-08 16:37
 • #389: Thánh tử lại đến Tây Vực2021-04-08 16:38
 • #390: Phu tử lên Tam Thanh quan2021-04-08 16:38
 • #391: Thánh giả phía trên vì tiên?2021-04-08 16:38
 • #392: Quán chủ nói thiên kiếp2021-04-08 16:39
 • #393: Đệ tử rời núi2021-04-08 16:39
 • #394: Hỏa Linh Nhi hôn sự2021-04-08 16:39
 • #395: Giả mạo thái tử2021-04-08 16:40
 • #396: Pho tượng thái tử2021-04-08 16:40
 • #397: Các phương tề tụ2021-04-08 16:40
 • #398: Tiến vào bí cảnh2021-04-08 16:40
 • #399: Mới vào bí cảnh2021-04-08 16:40
 • #400: Cường lực phụ trợ Bạch Hiểu Thuần2021-04-08 16:40
 • #401: Chư Thánh cái động tác2021-04-08 16:41
 • #402: Chạy trối chết hai nữ2021-04-08 16:41
 • #403: Thạch Hạo mượn đao2021-04-08 16:41
 • #404: Long tộc đuổi theo2021-04-08 16:41
 • #405: Đồ sát long tộc2021-04-08 16:41
 • #406: Hỏa Tang thụ hiện thân2021-04-08 16:42
 • #407: Lấy ra Hỏa Tang thụ2021-04-08 16:42
 • #408: Cướp đoạt lão tế linh2021-04-08 16:42
 • #409: Lý Bình An uy áp toàn trường2021-04-08 16:42
 • #410: Lý Bình An đối ánh sáng vô lượng2021-04-08 16:42
 • #411: Chư Thánh hiện thân2021-04-08 16:42
 • #412: Thánh địa đạo môn, danh truyền thiên hạ2021-04-08 16:42
 • #413: Ná cao su uy lực2021-04-08 16:42
 • #414: Mưu đồ Tây Du2021-04-08 16:43
 • #415: Thỉnh kinh nhân Đạo Nguyên2021-04-08 16:43
 • #416: Tế thiên2021-04-08 16:43
 • #417: Tây Du mở ra2021-04-08 16:43
 • #418: Phạm Hiền thoát khốn2021-04-08 16:43
 • #419: Thánh địa phản ứng2021-04-08 16:43
 • #420: Sư đồ tách rời2021-04-08 16:43
 • #421: Cứu người Đạo Nguyên2021-04-08 16:43
 • #422: Phạm Hiền trở về2021-04-08 16:43
 • #423: Ma long khoe oai2021-04-08 16:44
 • #424: , thế chiến thứ hai ma long2021-04-08 16:44
 • #425: Thạch Hạo đến2021-04-08 16:44
 • #426: Thỉnh kinh đội đủ2021-04-08 16:44
 • #427: Hải long tộc mời2021-04-08 16:44
 • #428: , Chư Thánh tụ Long cung2021-04-08 16:44
 • #429: Tĩnh mịch bí cảnh2021-04-08 16:44
 • #430: Bạch cốt vong linh2021-04-08 16:44
 • #431: Siêu thoát di hài2021-04-08 16:44
 • #432: Thiên sứ tộc? !2021-04-08 16:45
 • #433: Ba ngàn pháp tắc hóa thần liên2021-04-08 16:45
 • #434: Pháp tắc giao hòa2021-04-08 16:45
 • #435: Cự long tộc long hoàng2021-04-08 16:45
 • #436: Long Kỷ thân phận2021-04-08 16:45
 • #437: Đạo Nguyên khai sơn2021-04-08 16:45
 • #438: Kiếm gãy dãy núi2021-04-08 16:45
 • #439: Thỉnh kinh người đến Tam Thanh quan2021-04-08 16:45
 • #440: Truyền kinh2021-04-08 16:46
 • #441: Công thành2021-04-08 16:46
 • #442: Loại sen2021-04-08 16:46
 • #443: Ngũ hành tiên trận2021-04-08 16:46
 • #444: , Phạm Hiền, Đạo Nguyên trở về2021-04-08 16:46
 • #445: Đạo sĩ trấn thành2021-04-08 16:46
 • #446: Trận chiến mở màn yêu ma2021-04-08 16:46
 • #447: Đạo Nguyên rời kinh2021-04-08 16:46
 • #448: Vạn yêu rời núi2021-04-08 16:46
 • #449: , các thành nguy cơ2021-04-08 16:46
 • #450: Anh linh lên bảng2021-04-08 16:46
 • #451: Quyết chiến lên2021-04-08 16:47
 • #452: Âm binh nhập dương gian2021-04-08 16:47
 • #453: Thánh đường xuất thủ2021-04-08 16:47
 • #454: Đại chiến kết thúc2021-04-08 16:47
 • #455: Yêu họa kết thúc2021-04-08 16:47
 • #456: Minh vương tới cửa2021-04-08 16:47
 • #457: Long hoàng thoát khốn2021-04-08 16:47
 • #458: Thiên hạ phun trào2021-04-08 16:47
 • #459: Long tộc lựa chọn2021-04-08 16:47
 • #460: Đệ tử đột phá, xin giúp đỡ Minh vương2021-04-08 16:48
 • #461: Long hoàng tới cửa2021-04-08 16:48
 • #462: Lại lập Phong Thần bảng2021-04-08 16:48
 • #463: Phu tử lên bảng2021-04-08 16:48
 • #464: Uy lăng Trung Vực2021-04-08 16:48
 • #465: Đại chiến mở ra2021-04-08 16:48
 • #466: Minh giới nhúng tay2021-04-08 16:48
 • #467: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi2021-04-08 16:48
 • #468: Thần Kiếm sơn hủy diệt2021-04-08 16:49
 • #469: Thiên sứ chi tâm2021-04-08 16:49
 • #470: Thoát đi bị bắt2021-04-08 16:49
 • #471: Minh Nguyệt bộc phát2021-04-08 16:49
 • #472: Bình định thánh địa2021-04-08 16:49
 • #473: Cuối cùng chi chiến2021-04-08 16:50
 • #474: Liên trảm thiên sứ2021-04-08 16:50
 • #475: Cửu trọng thiên giới2021-04-08 16:50
 • #476: Sắc phong thiên thần2021-04-08 16:50
 • #477: Phong thần tất2021-04-08 16:50
 • #478: Thiên giới ra2021-04-08 16:50
 • #479: Chư thần quy vị2021-04-08 16:51
 • #480: Nhận lấy ban thưởng2021-04-08 16:51
 • #481: Độ kiếp thành công2021-04-08 16:51
 • #482: Phi thăng thiên giới2021-04-08 16:51
 • #483: Thế giới mở ra2021-04-08 16:51
 • #484: Minh Nguyệt nữ thần2021-04-08 16:51
 • #485: Thiên sứ đến2021-04-08 16:52
 • #486: Thiên Đình chiến thiên sứ2021-04-08 16:52
 • #487: Mới tới dị giới2021-04-08 16:52
 • #488: Vực sâu2021-04-08 16:52
 • #489: Minh vương chi nhận hiển uy2021-04-08 16:52
 • #490: Bán Thần chú mục2021-04-08 16:53
 • #491: Đọa Lạc Thiên Sứ2021-04-08 16:53
 • #492: Ma Thần chi uy2021-04-08 16:53
 • #493: Kinh động Lý Bình An2021-04-08 16:53
 • #494: Hồng Hoang hạ giới2021-04-08 16:53
 • #495: Vạn linh huyết tế2021-04-08 16:53
 • #496: Nam Thiên môn giáng lâm2021-04-08 16:54
 • #497: Khu trục vực sâu2021-04-08 16:54
 • #498: Pháp chỉ giáng lâm2021-04-08 16:54
 • #499: Bán Thần phi thăng2021-04-08 16:54
 • #500: Đạo sĩ hạ giới2021-04-08 16:54
 • #501: Vực sâu tà dị lại xuất hiện2021-04-08 16:54
 • #502: Địa Phủ hiện thế2021-04-08 16:54
 • #503: Vu Yêu đến chỗ này2021-04-08 16:54
 • #504: Tiến về dị vực2021-04-08 16:54
 • #505: Phất tay diệt ma2021-04-08 16:55
 • #506: Thỉnh thần2021-04-08 16:55
 • #507: Tà dị tập kích thành2021-04-08 16:55
 • #508: Thỉnh thần trận đầu2021-04-08 16:55
 • #509: Một phù trấn Ma Thần2021-04-08 16:55
 • #510: Chí tôn chi chiến2021-04-08 16:55
 • #511: Vực sâu toàn diện xâm lấn2021-04-08 16:55
 • #512: Chiến tranh toàn diện2021-04-08 16:55
 • #513: Phong ấn thông đạo2021-04-08 16:56
 • #514: Thánh đường xuất thủ2021-04-08 16:56
 • #515: Chí tôn trở về2021-04-08 16:56
 • #516: Chí tôn cầu cứu2021-04-08 16:56
 • #517: Hồng Hoang chúng thần giáng lâm2021-04-08 16:56
 • #518: Chúng thần chiến vực sâu2021-04-08 16:56
 • #519: Đạo môn đến Thương Cổ giới2021-04-08 16:56
 • #520: Vị diện thương nhân2021-04-08 16:56
 • #521: Cùng vị diện thương nhân giao dịch2021-04-08 16:57
 • #522: Vực sâu xâm lấn Hồng Hoang2021-04-08 16:57
 • #523: Vực sâu thảm bại2021-04-08 16:57
 • #524: Kiếm trảm vực sâu2021-04-08 16:57
 • #525: Thâm Uyên lãnh chúa phản ứng2021-04-08 16:57
 • #526: Hắc tinh linh thấy bạch tinh linh2021-04-08 16:57
 • #527: Tinh linh nữ hoàng lên Tam Thanh quan2021-04-08 16:57
 • #528: Phát triển nội tuyến2021-04-08 16:57
 • #529: Mộng ma2021-04-08 16:57
 • #530: Đến từ dị thế giới xin giúp đỡ2021-04-08 16:58
 • #531: Một mình tiến về2021-04-08 16:58
 • #532: Hư không ác mộng2021-04-08 16:58
 • #533: Mời đại thần2021-04-08 16:58
 • #534: Thẩm vấn Tà Thần2021-04-08 16:58
 • #535: Trấn Ma tháp2021-04-08 16:58
 • #536: Phản kháng thần linh2021-04-08 16:58
 • #537: Thiên mệnh huyền điểu, phản kháng hỏa diễm2021-04-08 16:58
 • #538: Một sen siêu quần xuất chúng2021-04-08 16:58
 • #539: Say rượu khi ca2021-04-08 16:59
 • #540: Liên tiếp xuất thủ2021-04-08 16:59
 • #541: Bạch Hiểu Thuần xuất thủ2021-04-08 16:59
 • #542: Lý Bình An chặn đường2021-04-08 16:59
 • #543: Đổ ước2021-04-08 16:59
 • #544: Cải thiên hoán địa2021-04-08 16:59
 • #545: Hư không Dong Binh công hội2021-04-08 16:59
 • #546: Trằn trọc nhiệm vụ2021-04-08 16:59
 • #547: Tinh linh thế giới2021-04-08 16:59
 • #548: Cách giới xuất thủ2021-04-08 16:59
 • #549: Giữa trận nghỉ ngơi2021-04-08 17:00
 • #550: Cuộc chiến giữa các vị thần2021-04-08 17:00
 • #551: Đại đế chiến Chủ Thần2021-04-08 17:00
 • #552: Hồng Hoang chúng tiên giáng lâm2021-04-08 17:00
 • #553: Tứ Tượng chiến Chủ Thần2021-04-08 17:00
 • #554: Ám Dạ thần hệ2021-04-08 17:00
 • #555: Thần linh thổ huyết2021-04-08 17:00
 • #556: Brod đến2021-04-08 17:00
 • #557: Brod chỗ dựa2021-04-08 17:01
 • #558: Chí tôn tương trợ2021-04-08 17:01
 • #559: Thần Hi thần hệ chiến bại2021-04-08 17:01
 • #560: Vực sâu chợt hiện2021-04-08 17:01
 • #561: Thần kiếm luyện thành2021-04-08 17:01
 • #562: Kiếm ra thí chủ2021-04-08 17:01
 • #563: Thần Hi mưu đồ sơ hiển2021-04-08 17:01
 • #564: Dương Tiễn chiến ma vương2021-04-08 17:02
 • #565: Giải cứu hắc ám tinh linh2021-04-08 17:02
 • #566: Tam Đàn Hải Hội đại thần2021-04-08 17:02
 • #567: Thanh Phong cầu cứu2021-04-08 17:03
 • #568: Minh Nguyệt trở về2021-04-08 17:03
 • #569: Hoàn lại nhân quả2021-04-08 17:03
 • #570: Hóa Hồ vì Phật2021-04-08 17:03
 • #571: Phật môn nuốt Thần Hi2021-04-08 17:03
 • #572: Thái Âm tinh quân2021-04-08 17:03
 • #573: Thái Âm tinh quân quy vị2021-04-08 17:04
 • #574: Sáu trượng Kim Thân2021-04-08 17:04
 • #575: Thần Hi lại đến Hồng Hoang2021-04-08 17:04
 • #576: Phong Phật2021-04-08 17:04
 • #577: Thiên Đình Địa Phủ liên thủ chèn ép2021-04-08 17:04
 • #578: Bạch Hiểu Thuần tuyệt chiêu2021-04-08 17:05
 • #579: Ba ngàn pháp tắc khóa chân linh2021-04-08 17:05
 • #580: Dong Binh công hội hội trưởng tới cửa2021-04-08 17:05
 • #581: Hội trưởng nói thần chiến2021-04-08 17:05
 • #582: Quang Minh thánh đường suy đoán2021-04-08 17:05
 • #583: Bạch Hiểu Thuần cầu cứu2021-04-08 17:05
 • #584: Thần Hi tìm tới2021-04-08 17:06
 • #585: Thần Hi độ kiếp2021-04-08 17:06
 • #586: Quang Minh thánh đường2021-04-08 17:06
 • #587: Đệ nhất kiếp2021-04-08 17:06
 • #588: Hắc Ám thần điện2021-04-08 17:06
 • #589: Chúng thần hội tụ2021-04-08 17:06
 • #590: Vây công Lý Bình An2021-04-08 17:07
 • #591: Hỗn chiến2021-04-08 17:07
 • #592: Ngộ thiên đạo pháp môn2021-04-08 17:07
 • #593: Thần Hi nghịch thiên lật bàn2021-04-08 17:07
 • #594: Thần vương chi uy2021-04-08 17:07
 • #595: Thần Hi bại2021-04-08 17:08
 • #596: Thần vương vẫn lạc2021-04-08 17:08
 • #597: Năm đó thần chiến2021-04-08 17:08
 • #598: Mộng cảnh thế giới2021-04-08 17:08
 • #599: Lafite kết cục2021-04-08 17:08
 • #600: Dung hợp thế giới pháp tắc2021-04-08 17:09
 • #601: Ác ma không gian2021-04-08 17:09
 • #602: Tiến đạo quán2021-04-08 17:09
 • #603: Đội ngũ nội chiến2021-04-08 17:09
 • #604: Tiểu đội nhập thiên giới2021-04-08 17:09
 • #605: Đánh cướp Thanh Khâu hồ tộc2021-04-08 17:10
 • #606: Mở ra mộng cảnh thế giới2021-04-08 17:10
 • #607: Mộng cảnh thế giới2021-04-08 17:10
 • #608: Quyết định2021-04-08 17:10
 • #609: Ác ma tiểu đội lần nữa giáng lâm2021-04-08 17:10
 • #610: Diệt sát ác ma tiểu đội2021-04-08 17:10
 • #611: Ác ma chi nhãn2021-04-08 17:11
 • #612: Ác ma chi nhãn vỡ nát2021-04-08 17:11
 • #613: Ác ma tiểu đội bái kiến Đạo Chủ2021-04-08 17:11
 • #614: Ác ma không gian từ đâu mà đến2021-04-08 17:11
 • #615: Ác ma không gian tiến công Hồng Hoang hạ giới2021-04-08 17:11
 • #616: Đạo Chủ giá lâm Dong Binh công hội2021-04-08 17:11
 • #617: Dò xét vị diện2021-04-08 17:11
 • #618: Mục tiêu hoài nghi, Hắc Ám thần điện2021-04-08 17:11
 • #619: Chiến Hắc Ám thần điện điện chủ2021-04-08 17:12
 • #620: Liệt Diễm đế quốc mời2021-04-08 17:12
 • #621: Tiến về Liệt Dương đế quốc2021-04-08 17:12
 • #622: Đến Liệt Dương đế quốc2021-04-08 17:12
 • #623: Đối thoại Liệt Dương đại đế2021-04-08 17:12
 • #624: Ngập trời nghiệp lực2021-04-08 17:12
 • #625: Xung đột2021-04-08 17:12
 • #626: Chiến Hồn Thiên tử2021-04-08 17:13
 • #627: Hồn Thiên tử thảm bại2021-04-08 17:13
 • #628: Phượng Hoàng sào2021-04-08 17:13
 • #629: Vạn giới la bàn2021-04-08 17:13
 • #630: Quốc Khánh đại điển bắt đầu2021-04-08 17:13
 • #631: Giác đấu đài2021-04-08 17:13
 • #632: Hồn Tiêu khiêu chiến2021-04-08 17:13
 • #633: Khu trục Hồn Tiêu2021-04-08 17:14
 • #634: Đạo bất đồng bất tương vi mưu2021-04-08 17:14
 • #635: Hồn giới phá diệt2021-04-08 17:14
 • #636: Bạch Cẩm hàng long2021-04-08 17:14
 • #637: Đồ long2021-04-08 17:14
 • #638: Long Thần thái tử2021-04-08 17:14
 • #639: Trấn áp long hoàng thái tử2021-04-08 17:14
 • #640: Hoàng Kim long giới xâm lấn Hồng Hoang2021-04-08 17:14
 • #641: Bại Hoàng Kim long thần2021-04-08 17:14
 • #642: Thỉnh thần, Na Tra Tam thái tử2021-04-08 17:15
 • #643: Thất tinh luyện ma2021-04-08 17:15
 • #644: Thanh chấn hư không2021-04-08 17:15
 • #645: Bích Du Cung nghe đạo2021-04-08 17:15
 • #646: Ngao Minh tìm tới2021-04-08 17:15
 • #647: Minh mình đạo2021-04-08 17:15
 • #648: Mượn thần khí2021-04-08 17:15
 • #649: Viễn cổ bí cảnh mở ra2021-04-08 17:15
 • #650: Lôi đài chi chiến2021-04-08 17:15
 • #651: Đạo môn hiện thân2021-04-08 17:16
 • #652: Đạo môn lên đài2021-04-08 17:16
 • #653: Hỗn chiến2021-04-08 17:16
 • #654: Ra bí cảnh2021-04-08 17:16
 • #655: Đại thánh trở về2021-04-08 17:16
 • #656: Tôn Ngộ Không đồ long2021-04-08 17:16
 • #657: Sí thiên sứ hạ giới2021-04-08 17:16
 • #658: Đốc chiến thần vương hạ giới2021-04-08 17:16
 • #659: Vạn giới la bàn triệu hoán2021-04-08 17:16
 • #660: Cuộc chiến giữa các vị thần mở ra2021-04-08 17:16
 • #661: Phương tây xâm phạm2021-04-08 17:17
 • #662: Lý Bình An chiến ngụy thần vương2021-04-08 17:17
 • #663: Liên quân tan tác2021-04-08 17:17
 • #664: Phương đông thần hệ tiến công2021-04-08 17:17
 • #665: Rời nhà trốn đi Hỏa Phượng Hoàng2021-04-08 17:17
 • #666: Đốc chiến thần vương thủ vẫn2021-04-08 17:17
 • #667: Đối Hồng Hoang suy đoán2021-04-08 17:17
 • #668: Quang Minh thánh đường xuất thủ2021-04-08 17:17
 • #669: Hủy diệt Quang Minh thánh đường2021-04-08 17:17
 • #670: Uy hiếp chúng thần2021-04-08 17:18
 • #671: Dương Trầm Hương2021-04-08 17:18
 • #672: Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng2021-04-08 17:18
 • #673: Chém giết đốc chiến thần vương2021-04-08 17:18
 • #674: Hóa Thân phù dung hợp triệu hoán2021-04-08 17:18
 • #675: Vực sâu động tác2021-04-08 17:18
 • #676: Phong thần Thái Dương tinh quân2021-04-08 17:18
 • #677: Chu thiên tinh thần viên mãn2021-04-08 17:18
 • #678: Chu Thiên Tinh Đấu đại trận2021-04-08 17:18
 • #679: Hư không một thể, Bàn An xuất thế2021-04-08 17:18
 • #680: Bàn An Đạo Chủ2021-04-08 17:19
 • #681: Liên trảm thần vương2021-04-08 17:19
 • #682: Vĩnh hằng thần giới xâm lấn2021-04-08 17:19
 • #683: Phân phối chiến lợi phẩm2021-04-08 17:19
 • #684: Thần chủ hạ giới2021-04-08 17:19
 • #685: Nữ Oa ốc đảo2021-04-08 17:19
 • #686: Lần thứ nhất giảng đạo2021-04-08 17:19
 • #687: Thần chủ dự định2021-04-08 17:19
 • #688: Celina đến thăm2021-04-08 17:19
 • #689: Vực sâu biến cố2021-04-08 17:19
 • #690: Minh vương vẫn lạc2021-04-08 17:20
 • #691: Vực sâu xâm lấn2021-04-08 17:20
 • #692: Đại chiến mở ra2021-04-08 17:20
 • #693: Đại chiến tiếp tục2021-04-08 17:20
 • #694: Tự bạo đại trận2021-04-08 17:20
 • #695: Đại chiến kết thúc2021-04-08 17:20
 • #696: Thần chủ quyết định2021-04-08 17:20
 • #697: Tiến về vực sâu phương pháp2021-04-08 17:20
 • #698: Đối vực sâu tính toán2021-04-08 17:21
 • #699: Lần thứ hai giảng đạo2021-04-08 17:21
 • #700: Cứu vớt vực sâu thế giới2021-04-08 17:21
 • #701: Giảng đạo kết thúc2021-04-08 17:21
 • #702: Chính thức giao phong2021-04-08 17:22
 • #703: Thanh loan xuất thủ2021-04-08 17:22
 • #704: Ngọc Đỉnh chân nhân2021-04-08 17:22
 • #705: Chúa tể xuất quan2021-04-08 17:22
 • #706: Chúa tể dự định2021-04-08 17:22
 • #707: Mưu đồ vực sâu2021-04-08 17:22
 • #708: Sợ quá chạy mất thiên ma2021-04-08 17:23
 • #709: Hiến tế thế giới2021-04-08 17:23
 • #710: Ngọc Đỉnh chân nhân chiến ma chủ2021-04-08 17:23
 • #711: Phong ấn ma chủ2021-04-08 17:23
 • #712: Vực sâu lần nữa xâm lấn2021-04-08 17:23
 • #713: Hoắc Thương bại lộ2021-04-08 17:24
 • #714: Thân ngoại hóa thân2021-04-08 17:24
 • #715: Lý Bình An nhập vực sâu2021-04-08 17:24
 • #716: Vu Chi Kỳ vẫn lạc2021-04-08 17:24
 • #717: Hỗn độn ma viên2021-04-08 17:24
 • #718: Phong ấn bốn ma chủ2021-04-08 17:25
 • #719: Ba thần chủ tới chơi2021-04-08 17:25
 • #720: Phong ấn ma chủ2021-04-08 17:25
 • #721: Lục Hí truyền tin2021-04-08 17:25
 • #722: Ma chủ tìm tới2021-04-08 17:25
 • #723: Chúa tể gặp mặt2021-04-08 17:25
 • #724: Chiêu hàng ma chủ2021-04-08 17:26
 • #725: Thiên đạo xâm lấn vực sâu2021-04-08 17:26
 • #726: Vực sâu chúa tể thoát khốn2021-04-08 17:26
 • #727: Chinh phạt vĩnh hằng thần giới2021-04-08 17:26
 • #728: Tiến vào vĩnh hằng thần giới2021-04-08 17:26
 • #729: Đại năng xuất hiện nhiều lần2021-04-08 17:27
 • #730: Hợp đạo2021-04-08 17:27
 • #731: Thành thánh2021-04-08 17:27
 • #732: Về nhà2021-04-08 17:27
 • #733: Chân chính Hồng Hoang2021-04-08 17:27

Related posts

Mộc Tiên Truyện

THUYS♥️

Tuyệt Thế Võ Đế

TiKay

Nhất Phẩm Đạo Môn

TiKay

Vạn Giới Cộng Hưởng Hệ Thống

TiKay

Bất Hủ Kiếm Thần

TiKay

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply