Tiên Hiệp

Dị Thế Giới Đạo Môn

Cái này thế giới có thần, có quỷ, có đại nho tài hoa ngút trời, có tu sĩ tung hoành thiên hạ. Một cái người thường mang theo đạo môn phát dương hệ thống giáng lâm giới này, lập Đạo Đình, phong địa chi, giương thiên địa chính khí.

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: , dị giới tiểu đạo sĩ
 • #2: , nhặt được hai nữ hài
 • #3: , e ngại hai tiểu
 • #4: , bái sư ban tên
 • #5: , Câu Linh Khiển Tướng
 • #6: , chuyện kể trước khi ngủ
 • #7: , tu luyện chính thức nhập môn
 • #8: , kẻ đến không thiện
 • #9: , trận đầu
 • #10: , Thanh Tuyết Thanh Vũ sự tình ngọn nguồn
 • #11: , luyện chế trận đồ
 • #12: , thôn dân tế bái
 • #13: , phù pháp ban thưởng
 • #14: , truyền pháp
 • #15: , Bạch Vũ Trần tới cửa
 • #16: , Thanh Tuyết kể chuyện xưa
 • #17: , về đạo quan
 • #18: , ngoại môn đệ tử
 • #19: , đạo quán khuếch trương
 • #20: , lịch sử đứt gãy
 • #21: , Thanh Tuyết Thanh Vũ trang điểm
 • #22: , so quyền
 • #23: , cảnh giới phân chia
 • #24: , Mãng Sơn trọng thương
 • #25: , bình an xuất thủ
 • #26: , Mãng Sơn cầu cứu
 • #27: , sói đến
 • #28: , Lang vương tế linh vẫn lạc
 • #29: , Kim Quang chú
 • #30: , Lý Bình An về đạo quan
 • #31: , Bạch Vân thẳng thắn
 • #32: , kể chuyện xưa Phong Thần bảng
 • #33: , Lang Vương thôn bị diệt
 • #34: , đạo sĩ xuống núi
 • #35: , quán chủ ban thưởng phù
 • #36: , cái thứ hai làng
 • #37: , cái thứ ba làng
 • #38: , bại lợn rừng tinh
 • #39: , du lịch vạn dặm
 • #40: , ngẫu nhiên gặp tốt đồ
 • #41: , du lịch chung yên
 • #42: , Thanh Tuyết Thanh Vũ cáo hình dáng
 • #43: , Thạch Hạo bái sư
 • #44: , nhận lấy ban thưởng
 • #45: , ăn trộm gà
 • #46: , dãy núi chỗ sâu người tới
 • #47: , tìm tới Đại Thạch thôn
 • #48: , Đại Thạch thôn thảm kịch
 • #49: , Bạch Vân xuất thủ
 • #50: , thủ sát
 • #51: , thụ phù
 • #52: , Ngự Thú tông lại ra tay
 • #53: , trước khi đại chiến
 • #54: , một chút bại địch, quán chủ vô địch
 • #55: , Bạch Vân giá lâm Ngự Thú tông
 • #56: , Bạch Vân trở về
 • #57: , luyện đan
 • #58: , thư viện người tới
 • #59: , thư viện đại yến
 • #60: , thông quan Thục Sơn chiến kỷ
 • #61: , tiểu đạo sĩ xuống núi
 • #62: , thái tử đụng Ninh Khuyết
 • #63: , tiểu đạo sĩ lạc đường
 • #64: , xuất thủ cứu người
 • #65: , tạm cư Bạch gia thôn
 • #66: , thái tử đuổi bắt tế linh
 • #67: , Thạch Hạo xuất thủ
 • #68: , Thanh Tuyết Thanh Vũ liên tiếp xuất thủ
 • #69: , Bạch Vân xuất thủ
 • #70: , Lý Bình An xuất thủ
 • #71: , trảm thánh chỉ
 • #72: , mọi người rời đi
 • #73: , 12 tiên sinh biết nói xem quán chủ
 • #74: , nói Khổng Tử
 • #75: , biên Thục Sơn chiến kỷ
 • #76: , Bạch Hiểu Thuần xuất phát
 • #77: , Bạch Hiểu Thuần đến Tam Thanh quan
 • #78: , Bạch Vũ Trần tới chơi
 • #79: , kiểu chữ
 • #80: , Đại Thạch thôn mới tế linh
 • #81: , nói Ninh Khuyết
 • #82: , Bạch Hiểu Thuần bái sư
 • #83: , thu đồ hoàn tất
 • #84: , Lý Bình An đào góc tường
 • #85: , dãy núi chỗ sâu khác thường
 • #86: , chuẩn bị hoàn thành
 • #87: , phong ma trước đó
 • #88: , đại trận mở ra
 • #89: , tiến vào trận pháp không gian
 • #90: , bị đại kiếp Thạch Hạo
 • #91: , Thạch Hạo cứu người
 • #92: , Vương Chấn Vũ đang hành động
 • #93: , bị vây chặt Thạch Hạo
 • #94: , ma hồn biến dị
 • #95: , Ma tộc cuối cùng xuất thủ
 • #96: , phong ấn bài trừ
 • #97: , pháp tướng diệu dụng
 • #98: , bình an trấn ma hồn
 • #99: , Tiểu sư thúc?
 • #100: , phong ma kết thúc
 • #101: , Tiểu sư thúc lai lịch
 • #102: , các thế lực phản ứng
 • #103: , tiến vào Thục Sơn chiến kỷ
 • #104: , tặng lễ
 • #105: , Thạch Hạo hiến hắc thạch đầu
 • #106: , thập nhị tiên sinh rời đi
 • #107: , Ninh Khuyết bái sư
 • #108: , Bạch Hiểu Thuần định đạo hiệu
 • #109: , Minh vương
 • #110: , Bạch Hiểu Thuần lò luyện đan
 • #111: , Ninh Khuyết hỏi Địa Phủ
 • #112: , Bạch Hiểu Thuần luyện đan
 • #113: , cách quan trốn đi
 • #114: , mới đạo quán mệnh danh
 • #115: , Bạch Vân quán
 • #116: , thánh đường người tới
 • #117: , Bạch Vân quán mở sơn môn
 • #118: , Bạch Vân chiến thánh đường
 • #119: , Minh Nguyệt đến
 • #120: , tạm thời kết thúc
 • #121: , Bạch Vân rời đi thánh đường nguyên nhân
 • #122: , Thanh Phong rời đi
 • #123: , Bạch Vân nhập nội môn
 • #124: , Quan Tưởng pháp
 • #125: , quan tưởng thành công
 • #126: , Kim Đan
 • #127: , hoàng đô người tới
 • #128: , cấm quân ý đồ đến
 • #129: , binh sĩ cầu cứu
 • #130: , Bạch Vân về Tam Thanh quan
 • #131: , quang minh thuộc tính vật liệu
 • #132: , hung thú tập thôn
 • #133: , Thạch Hạo đến
 • #134: , cấm quân tập sát Hắc Long đàm
 • #135: , đi săn nằm gấu núi
 • #136: , La Xung trọng thương
 • #137: , đi săn tế linh
 • #138: , Thanh Phong nhiệm vụ
 • #139: , đồ sát thảm kịch
 • #140: , tập kích Bách Gia thôn
 • #141: , cấm quân đến Thạch thôn
 • #142: , Thạch Hạo phát uy
 • #143: , phi hạc truyền âm
 • #144: , Lý Bình An đang hành động
 • #145: , mới tế linh
 • #146: , Bạch Hiểu Thuần gặp La Xung
 • #147: , Bạch Hiểu Thuần đại chiến La Xung
 • #148: , Bạch Hiểu Thuần nổi giận
 • #149: , Ninh Khuyết đến
 • #150: , cường đại phó tướng
 • #151: , Thạch Hạo cản đường
 • #152: , quay lại Tam Thanh quan
 • #153: , rút hồn
 • #154: , Viên Phần trở về
 • #155: , thi đấu trước đó
 • #156: , thánh đường thi đấu
 • #157: , Thanh Phong trận đầu
 • #158: , trận đầu Tài Quyết ti
 • #159: , Liễu Không Huyền triển lộ phong mang
 • #160: , bị thảm ngược Thanh Phong
 • #161: , phế Hàn Long
 • #162: , đại sát khí xuất thủ
 • #163: . Thối lật toàn bộ thánh đường
 • #164: , thi đấu kết thúc
 • #165: , An Khánh thành thành chủ đổi chỗ
 • #166: , hoa hướng dương tới tay
 • #167: , luyện chế trận đồ
 • #168: , núi lửa tứ ngược
 • #169: , Lý Bình An đến
 • #170: , Long Hổ tuyên khiến
 • #171: , Tam Muội Chân Hỏa
 • #172: , thị sát tai khu
 • #173: , Dược Vương cốc sinh biến
 • #174: , Bạch Vân quán đệ tử đi ra ngoài
 • #175: , ôn dịch bộc phát
 • #176: , Bát Hiền vương
 • #177: , cầu cứu Tam Thanh quan
 • #178: , binh phát Mộc Hàn thành
 • #179: , cấm quân vây thành
 • #180: , Lý Bình An thu lửa
 • #181: , tam anh chiến quán chủ
 • #182: , trở tay trấn áp tứ giai
 • #183: , đệ tử đến
 • #184: , thủ chữa bệnh người
 • #185: , đệ tử trấn thành
 • #186: , thỉnh thần phù
 • #187: , phương thuốc
 • #188: , phương thuốc truyền bốn thành
 • #189: , dược liệu không đủ
 • #190: , Thanh Ngưu xuất quan
 • #191: , Phong Thiên Dưỡng trù thuốc
 • #192: , trên đường giặc cướp
 • #193: , trọng thương ba người
 • #194: , dược liệu đưa đạt
 • #195: , loại trừ ôn dịch
 • #196: , trở về
 • #197: , Thanh Phong đi hướng
 • #198: , công đức gia thân
 • #199: , Phong Thiên Dưỡng tới cửa
 • #200: , luyện hóa hỏa chủng
 • #201: , đánh rớt thần vị
 • #202: , Phong Thần bảng, Đả Thần Tiên
 • #203: , Khúc Trì thỉnh cầu
 • #204: , Ninh Khuyết, Thạch Hạo vào thành
 • #205: , xem có sồ hổ vừa trưởng thành
 • #206: , Bát Hiền vương đến thăm Tam Thanh quan
 • #207: , Bát Hiền vương thỉnh cầu
 • #208: , treo cao Phong Thần bảng
 • #209: , phương bắc bình định
 • #210: , phụ quốc nguyên soái tây chinh
 • #211: , quỷ vương cản đường
 • #212: , Ninh Khuyết phá quỷ vương
 • #213: , Khánh Quân đại bại
 • #214: , thánh đường nhúng tay, đệ tử xuống núi
 • #215: , Hồng công công chiến Bạch Hiểu Thuần
 • #216: , Phong Thần bảng lại thêm hai người
 • #217: , Khánh Đế Ly cung
 • #218: , Lý Bình An chiến Khánh Đế
 • #219: , Khánh Đế bại trốn
 • #220: , Vương Chấn Vũ thăm Tài Quyết ti
 • #221: , Khánh Đế liên thủ thánh đường
 • #222: , binh sĩ trúng độc
 • #223: , Bạch Tiểu Thuần đan dược
 • #224: , liên tiếp trúng độc
 • #225: , Trấn Tây quân đại bại
 • #226: , nằm quân hiện
 • #227: , Thạch Hạo ám sát
 • #228: , về quán xin giúp đỡ
 • #229: , quân lâm dưới thành
 • #230: , Thanh Hải bình phát uy
 • #231: , phán quyết quân đến
 • #232: , Minh Vi Thương thấy Lý Bình An
 • #233: , viện binh đến
 • #234: , đại chiến tái khởi
 • #235: , quyết chiến đêm trước
 • #236: , vương đối vương
 • #237: , Vương Chấn Vũ rời đi
 • #238: , hai chọi một, ngũ giai chi chiến
 • #239: , quỷ vương giáng lâm
 • #240: , Trấn Ma kiếm trấn vạn quỷ
 • #241: , âm dương tương dung
 • #242: , quyết chiến cuối cùng
 • #243: , Khánh Đế đốt hoàng cung
 • #244: , phong thần
 • #245: , chư Địa Phủ hoàn thành
 • #246: , chư thần quy vị
 • #247: , Địa Phủ thanh lý Khánh quốc
 • #248: , Lý Bình An giảng Tam Hoàng Ngũ Đế
 • #249: , Lý Bình An mang Ninh Khuyết xuống Địa phủ
 • #250: , tam tài đại trận
 • #251: , luyện chế trận đồ
 • #252: , công pháp vạch trần
 • #253: , thành nội có yêu
 • #254: , đệ tử trừ yêu
 • #255: , phía sau màn hắc thủ xuất thủ
 • #256: , hồ yêu
 • #257: , bày trận toàn thành
 • #258: , đại trận lên, khu trục hồ yêu
 • #259: , sư huynh đệ liên thủ chiến hồ yêu
 • #260: , chồng dầy nhất giáp chịu độc nhất đánh
 • #261: , cầm nã hồ yêu
 • #262: , Kim Vô Kỵ lai lịch
 • #263: , Xà Nhân tộc
 • #264: , xà nhân ốc đảo
 • #265: , Xà Nhân tộc lần đầu nghe thấy Nữ Oa Nương Nương
 • #266: , Nữ Oa hậu nhân
 • #267: , Nữ Oa tượng thần
 • #268: , Xà Nhân tộc tương lai
 • #269: , rời đi Xà Nhân tộc
 • #270: ,
 • #271: , đan dược gây nên biến dị hỏa
 • #272: , Tam Muội Chân Hỏa thành
 • #273: , Địa Phủ xin giúp đỡ
 • #274: , Tàng Kinh các, Tỏa Long tỉnh
 • #275: Kim Sa yêu vương trở về
 • #276: Cẩm Linh chiến Kim Sa
 • #277: Ninh Khuyết nhập nam triều
 • #278: , Ninh Khuyết câu hồn
 • #279: , thánh đường mưu đồ bí mật
 • #280: , mười nước liên quân
 • #281: , thánh đường đối Địa Phủ
 • #282: , đại chiến mở ra
 • #283: , Địa Phủ thần linh bất tử bất diệt
 • #284: , đại chiến cuối cùng
 • #285: , đại chiến đến tiếp sau
 • #286: , cát vàng tập Lý quốc
 • #287: Cẩm Linh giáng lâm Lý quốc
 • #288: Đạo môn nhập Lý quốc
 • #289: Bạch Vân xây thần điện
 • #290: Kim Sa tìm hậu trường
 • #291: Địa Phủ khuếch trương
 • #292: hắc long đến
 • #293: , cường địch giáng lâm Tam Thanh quan
 • #294: , thập nhị tiên sinh nhúng tay
 • #295: , trấn áp hắc long
 • #296: , Lý đại lắc lư thượng tuyến
 • #297: , thánh đường gặp tập kích
 • #298: , Ninh Khuyết thân thế
 • #299: Dạ Nhiễm cùng thư viện cừu hận
 • #300: đệ tử nhiệm vụ
 • #301: hồ yêu đảo
 • #302: sư huynh đệ ba người xuất thủ
 • #303: Giải cứu hồ yêu tộc
 • #304: , Cửu Vĩ truyền thừa
 • #305: , Đồ Sơn Đang Đang
 • #306: , đến thần thánh chi nguyệt
 • #307: , Lôi trưởng lão vẫn lạc
 • #308: , Bạch Hiểu Thuần 'vẫn lạc'
 • #309: Thập nhị tiên sinh rời đi
 • #310: Tứ Tượng đại trận
 • #311: Thánh Sơn bên trong
 • #312: Thanh Phong rời đi thánh đường
 • #313: Minh vương giá lâm Địa Phủ
 • #314: Địa Phủ du lịch một ngày
 • #315: Thập nhị tiên sinh mời
 • #316: Thánh địa tề tụ
 • #317: Đạo môn đến
 • #318: Thạch Hạo gặp Thạch quốc
 • #319: Thạch Hạo thân thế
 • #320: Bí cảnh mở ra
 • #321: Thạch Hạo tiến bí cảnh
 • #322: Thạch Hạo ngộ thần thông
 • #323: Phạm Hiền thoát đi
 • #324: Thạch Hạo chiến Thạch quốc
 • #325: Ninh Khuyết xuất thủ cứu Phạm Hiền
 • #326: Ninh Khuyết chiến long tộc
 • #327: Bạch Hiểu Thuần cầu cứu
 • #328: Thánh địa liên thủ
 • #329: Chúng thánh địa đột kích
 • #330: Bạch Hiểu Thuần trở về
 • #331: Thiên trì giáng lâm
 • #332: Lĩnh ngộ thần thông
 • #333: Ra bí cảnh
 • #334: , Lý Bình An chiến thánh địa trưởng lão
 • #335: Tam đệ tử tiến giai
 • #336: , Thạch Hạo trộm đi
 • #337: Các thế lực phản ứng
 • #338: Trung Vực
 • #339: Đến Thạch thành
 • #340: Kích hoạt huyết mạch
 • #341: Vũ Lăng vương thấy trưởng công chúa
 • #342: Cùng tắm
 • #343: Siêu phàm cản đường
 • #344: Thạch Hạo chiến Thiên Khung sơn tứ lão
 • #345: Lý Bình An thấy Thạch hoàng
 • #346: Thạch hoàng vào trận
 • #347: Hỏa Linh Nhi thu lưu Thạch Hạo
 • #348: Đến Thần sơn
 • #349: Thạch Hạo chiến Vũ Lăng vương
 • #350: Sư đệ đến
 • #351: Thạch quốc thái tử
 • #352: Phạm Hiền về Tây Vực
 • #353: Phạm Hiền náo Địa Phủ
 • #354: Thần sơn chìa khoá
 • #355: Bạch Hiểu Thuần canh
 • #356: Xin giúp đỡ Hỏa Linh Nhi
 • #357: Đại thọ bắt đầu
 • #358: , Thạch Hạo ba người tiến hoàng cung
 • #359: Xin giúp đỡ Thạch Kiên
 • #360: Bạch Hiểu Thuần luyện đan
 • #361: Hoàng cung đại chiến bắt đầu
 • #362: Đại náo hoàng cung
 • #363: Đan thành lôi động
 • #364: Xông ra hoàng cung
 • #365: Đại chiến tại Thần Long thiên trụ
 • #366: Thần sơn trước đó
 • #367: Ngọc tỉ khai sơn
 • #368: Nhị Lang thần Dương Tiễn?
 • #369: Lý Bình An hiện thân
 • #370: Cứu mẹ kết thúc
 • #371: Quay lại Tam Thanh quan
 • #372: Dạ Vũ rời đi
 • #373: Nửa đêm Diêm La vương gõ cửa
 • #374: Đạo môn truyền bốn vực
 • #375: Thánh đường đại điển, Ninh Khuyết giáng lâm
 • #376: Trấn áp Phạm Hiền
 • #377: Chém giết thánh đường siêu phàm
 • #378: Thư viện động tác
 • #379: Cứu vớt Phạm Hiền hành động
 • #380: Đạo môn tân tú
 • #381: Thánh tử giáng lâm Tây Vực
 • #382: Lý Bình An chặn đường thánh đường thánh tử
 • #383: Thánh đường đại năng lâm Tam Thanh quan
 • #384: Tam Thanh quan chi chiến
 • #385: Minh vương con trai thức tỉnh?
 • #386: Thảm liệt một trận chiến
 • #387: Trọng thương trở về
 • #388: Thánh tử chuyển viện binh
 • #389: Thánh tử lại đến Tây Vực
 • #390: Phu tử lên Tam Thanh quan
 • #391: Thánh giả phía trên vì tiên?
 • #392: Quán chủ nói thiên kiếp
 • #393: Đệ tử rời núi
 • #394: Hỏa Linh Nhi hôn sự
 • #395: Giả mạo thái tử
 • #396: Pho tượng thái tử
 • #397: Các phương tề tụ
 • #398: Tiến vào bí cảnh
 • #399: Mới vào bí cảnh
 • #400: Cường lực phụ trợ Bạch Hiểu Thuần
 • #401: Chư Thánh cái động tác
 • #402: Chạy trối chết hai nữ
 • #403: Thạch Hạo mượn đao
 • #404: Long tộc đuổi theo
 • #405: Đồ sát long tộc
 • #406: Hỏa Tang thụ hiện thân
 • #407: Lấy ra Hỏa Tang thụ
 • #408: Cướp đoạt lão tế linh
 • #409: Lý Bình An uy áp toàn trường
 • #410: Lý Bình An đối ánh sáng vô lượng
 • #411: Chư Thánh hiện thân
 • #412: Thánh địa đạo môn, danh truyền thiên hạ
 • #413: Ná cao su uy lực
 • #414: Mưu đồ Tây Du
 • #415: Thỉnh kinh nhân Đạo Nguyên
 • #416: Tế thiên
 • #417: Tây Du mở ra
 • #418: Phạm Hiền thoát khốn
 • #419: Thánh địa phản ứng
 • #420: Sư đồ tách rời
 • #421: Cứu người Đạo Nguyên
 • #422: Phạm Hiền trở về
 • #423: Ma long khoe oai
 • #424: , thế chiến thứ hai ma long
 • #425: Thạch Hạo đến
 • #426: Thỉnh kinh đội đủ
 • #427: Hải long tộc mời
 • #428: , Chư Thánh tụ Long cung
 • #429: Tĩnh mịch bí cảnh
 • #430: Bạch cốt vong linh
 • #431: Siêu thoát di hài
 • #432: Thiên sứ tộc? !
 • #433: Ba ngàn pháp tắc hóa thần liên
 • #434: Pháp tắc giao hòa
 • #435: Cự long tộc long hoàng
 • #436: Long Kỷ thân phận
 • #437: Đạo Nguyên khai sơn
 • #438: Kiếm gãy dãy núi
 • #439: Thỉnh kinh người đến Tam Thanh quan
 • #440: Truyền kinh
 • #441: Công thành
 • #442: Loại sen
 • #443: Ngũ hành tiên trận
 • #444: , Phạm Hiền, Đạo Nguyên trở về
 • #445: Đạo sĩ trấn thành
 • #446: Trận chiến mở màn yêu ma
 • #447: Đạo Nguyên rời kinh
 • #448: Vạn yêu rời núi
 • #449: , các thành nguy cơ
 • #450: Anh linh lên bảng
 • #451: Quyết chiến lên
 • #452: Âm binh nhập dương gian
 • #453: Thánh đường xuất thủ
 • #454: Đại chiến kết thúc
 • #455: Yêu họa kết thúc
 • #456: Minh vương tới cửa
 • #457: Long hoàng thoát khốn
 • #458: Thiên hạ phun trào
 • #459: Long tộc lựa chọn
 • #460: Đệ tử đột phá, xin giúp đỡ Minh vương
 • #461: Long hoàng tới cửa
 • #462: Lại lập Phong Thần bảng
 • #463: Phu tử lên bảng
 • #464: Uy lăng Trung Vực
 • #465: Đại chiến mở ra
 • #466: Minh giới nhúng tay
 • #467: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi
 • #468: Thần Kiếm sơn hủy diệt
 • #469: Thiên sứ chi tâm
 • #470: Thoát đi bị bắt
 • #471: Minh Nguyệt bộc phát
 • #472: Bình định thánh địa
 • #473: Cuối cùng chi chiến
 • #474: Liên trảm thiên sứ
 • #475: Cửu trọng thiên giới
 • #476: Sắc phong thiên thần
 • #477: Phong thần tất
 • #478: Thiên giới ra
 • #479: Chư thần quy vị
 • #480: Nhận lấy ban thưởng
 • #481: Độ kiếp thành công
 • #482: Phi thăng thiên giới
 • #483: Thế giới mở ra
 • #484: Minh Nguyệt nữ thần
 • #485: Thiên sứ đến
 • #486: Thiên Đình chiến thiên sứ
 • #487: Mới tới dị giới
 • #488: Vực sâu
 • #489: Minh vương chi nhận hiển uy
 • #490: Bán Thần chú mục
 • #491: Đọa Lạc Thiên Sứ
 • #492: Ma Thần chi uy
 • #493: Kinh động Lý Bình An
 • #494: Hồng Hoang hạ giới
 • #495: Vạn linh huyết tế
 • #496: Nam Thiên môn giáng lâm
 • #497: Khu trục vực sâu
 • #498: Pháp chỉ giáng lâm
 • #499: Bán Thần phi thăng
 • #500: Đạo sĩ hạ giới
 • #501: Vực sâu tà dị lại xuất hiện
 • #502: Địa Phủ hiện thế
 • #503: Vu Yêu đến chỗ này
 • #504: Tiến về dị vực
 • #505: Phất tay diệt ma
 • #506: Thỉnh thần
 • #507: Tà dị tập kích thành
 • #508: Thỉnh thần trận đầu
 • #509: Một phù trấn Ma Thần
 • #510: Chí tôn chi chiến
 • #511: Vực sâu toàn diện xâm lấn
 • #512: Chiến tranh toàn diện
 • #513: Phong ấn thông đạo
 • #514: Thánh đường xuất thủ
 • #515: Chí tôn trở về
 • #516: Chí tôn cầu cứu
 • #517: Hồng Hoang chúng thần giáng lâm
 • #518: Chúng thần chiến vực sâu
 • #519: Đạo môn đến Thương Cổ giới
 • #520: Vị diện thương nhân
 • #521: Cùng vị diện thương nhân giao dịch
 • #522: Vực sâu xâm lấn Hồng Hoang
 • #523: Vực sâu thảm bại
 • #524: Kiếm trảm vực sâu
 • #525: Thâm Uyên lãnh chúa phản ứng
 • #526: Hắc tinh linh thấy bạch tinh linh
 • #527: Tinh linh nữ hoàng lên Tam Thanh quan
 • #528: Phát triển nội tuyến
 • #529: Mộng ma
 • #530: Đến từ dị thế giới xin giúp đỡ
 • #531: Một mình tiến về
 • #532: Hư không ác mộng
 • #533: Mời đại thần
 • #534: Thẩm vấn Tà Thần
 • #535: Trấn Ma tháp
 • #536: Phản kháng thần linh
 • #537: Thiên mệnh huyền điểu, phản kháng hỏa diễm
 • #538: Một sen siêu quần xuất chúng
 • #539: Say rượu khi ca
 • #540: Liên tiếp xuất thủ
 • #541: Bạch Hiểu Thuần xuất thủ
 • #542: Lý Bình An chặn đường
 • #543: Đổ ước
 • #544: Cải thiên hoán địa
 • #545: Hư không Dong Binh công hội
 • #546: Trằn trọc nhiệm vụ
 • #547: Tinh linh thế giới
 • #548: Cách giới xuất thủ
 • #549: Giữa trận nghỉ ngơi
 • #550: Cuộc chiến giữa các vị thần
 • #551: Đại đế chiến Chủ Thần
 • #552: Hồng Hoang chúng tiên giáng lâm
 • #553: Tứ Tượng chiến Chủ Thần
 • #554: Ám Dạ thần hệ
 • #555: Thần linh thổ huyết
 • #556: Brod đến
 • #557: Brod chỗ dựa
 • #558: Chí tôn tương trợ
 • #559: Thần Hi thần hệ chiến bại
 • #560: Vực sâu chợt hiện
 • #561: Thần kiếm luyện thành
 • #562: Kiếm ra thí chủ
 • #563: Thần Hi mưu đồ sơ hiển
 • #564: Dương Tiễn chiến ma vương
 • #565: Giải cứu hắc ám tinh linh
 • #566: Tam Đàn Hải Hội đại thần
 • #567: Thanh Phong cầu cứu
 • #568: Minh Nguyệt trở về
 • #569: Hoàn lại nhân quả
 • #570: Hóa Hồ vì Phật
 • #571: Phật môn nuốt Thần Hi
 • #572: Thái Âm tinh quân
 • #573: Thái Âm tinh quân quy vị
 • #574: Sáu trượng Kim Thân
 • #575: Thần Hi lại đến Hồng Hoang
 • #576: Phong Phật
 • #577: Thiên Đình Địa Phủ liên thủ chèn ép
 • #578: Bạch Hiểu Thuần tuyệt chiêu
 • #579: Ba ngàn pháp tắc khóa chân linh
 • #580: Dong Binh công hội hội trưởng tới cửa
 • #581: Hội trưởng nói thần chiến
 • #582: Quang Minh thánh đường suy đoán
 • #583: Bạch Hiểu Thuần cầu cứu
 • #584: Thần Hi tìm tới
 • #585: Thần Hi độ kiếp
 • #586: Quang Minh thánh đường
 • #587: Đệ nhất kiếp
 • #588: Hắc Ám thần điện
 • #589: Chúng thần hội tụ
 • #590: Vây công Lý Bình An
 • #591: Hỗn chiến
 • #592: Ngộ thiên đạo pháp môn
 • #593: Thần Hi nghịch thiên lật bàn
 • #594: Thần vương chi uy
 • #595: Thần Hi bại
 • #596: Thần vương vẫn lạc
 • #597: Năm đó thần chiến
 • #598: Mộng cảnh thế giới
 • #599: Lafite kết cục
 • #600: Dung hợp thế giới pháp tắc
 • #601: Ác ma không gian
 • #602: Tiến đạo quán
 • #603: Đội ngũ nội chiến
 • #604: Tiểu đội nhập thiên giới
 • #605: Đánh cướp Thanh Khâu hồ tộc
 • #606: Mở ra mộng cảnh thế giới
 • #607: Mộng cảnh thế giới
 • #608: Quyết định
 • #609: Ác ma tiểu đội lần nữa giáng lâm
 • #610: Diệt sát ác ma tiểu đội
 • #611: Ác ma chi nhãn
 • #612: Ác ma chi nhãn vỡ nát
 • #613: Ác ma tiểu đội bái kiến Đạo Chủ
 • #614: Ác ma không gian từ đâu mà đến
 • #615: Ác ma không gian tiến công Hồng Hoang hạ giới
 • #616: Đạo Chủ giá lâm Dong Binh công hội
 • #617: Dò xét vị diện
 • #618: Mục tiêu hoài nghi, Hắc Ám thần điện
 • #619: Chiến Hắc Ám thần điện điện chủ
 • #620: Liệt Diễm đế quốc mời
 • #621: Tiến về Liệt Dương đế quốc
 • #622: Đến Liệt Dương đế quốc
 • #623: Đối thoại Liệt Dương đại đế
 • #624: Ngập trời nghiệp lực
 • #625: Xung đột
 • #626: Chiến Hồn Thiên tử
 • #627: Hồn Thiên tử thảm bại
 • #628: Phượng Hoàng sào
 • #629: Vạn giới la bàn
 • #630: Quốc Khánh đại điển bắt đầu
 • #631: Giác đấu đài
 • #632: Hồn Tiêu khiêu chiến
 • #633: Khu trục Hồn Tiêu
 • #634: Đạo bất đồng bất tương vi mưu
 • #635: Hồn giới phá diệt
 • #636: Bạch Cẩm hàng long
 • #637: Đồ long
 • #638: Long Thần thái tử
 • #639: Trấn áp long hoàng thái tử
 • #640: Hoàng Kim long giới xâm lấn Hồng Hoang
 • #641: Bại Hoàng Kim long thần
 • #642: Thỉnh thần, Na Tra Tam thái tử
 • #643: Thất tinh luyện ma
 • #644: Thanh chấn hư không
 • #645: Bích Du Cung nghe đạo
 • #646: Ngao Minh tìm tới
 • #647: Minh mình đạo
 • #648: Mượn thần khí
 • #649: Viễn cổ bí cảnh mở ra
 • #650: Lôi đài chi chiến
 • #651: Đạo môn hiện thân
 • #652: Đạo môn lên đài
 • #653: Hỗn chiến
 • #654: Ra bí cảnh
 • #655: Đại thánh trở về
 • #656: Tôn Ngộ Không đồ long
 • #657: Sí thiên sứ hạ giới
 • #658: Đốc chiến thần vương hạ giới
 • #659: Vạn giới la bàn triệu hoán
 • #660: Cuộc chiến giữa các vị thần mở ra
 • #661: Phương tây xâm phạm
 • #662: Lý Bình An chiến ngụy thần vương
 • #663: Liên quân tan tác
 • #664: Phương đông thần hệ tiến công
 • #665: Rời nhà trốn đi Hỏa Phượng Hoàng
 • #666: Đốc chiến thần vương thủ vẫn
 • #667: Đối Hồng Hoang suy đoán
 • #668: Quang Minh thánh đường xuất thủ
 • #669: Hủy diệt Quang Minh thánh đường
 • #670: Uy hiếp chúng thần
 • #671: Dương Trầm Hương
 • #672: Thông Tí Viên Hầu Viên Hồng
 • #673: Chém giết đốc chiến thần vương
 • #674: Hóa Thân phù dung hợp triệu hoán
 • #675: Vực sâu động tác
 • #676: Phong thần Thái Dương tinh quân
 • #677: Chu thiên tinh thần viên mãn
 • #678: Chu Thiên Tinh Đấu đại trận
 • #679: Hư không một thể, Bàn An xuất thế
 • #680: Bàn An Đạo Chủ
 • #681: Liên trảm thần vương
 • #682: Vĩnh hằng thần giới xâm lấn
 • #683: Phân phối chiến lợi phẩm
 • #684: Thần chủ hạ giới
 • #685: Nữ Oa ốc đảo
 • #686: Lần thứ nhất giảng đạo
 • #687: Thần chủ dự định
 • #688: Celina đến thăm
 • #689: Vực sâu biến cố
 • #690: Minh vương vẫn lạc
 • #691: Vực sâu xâm lấn
 • #692: Đại chiến mở ra
 • #693: Đại chiến tiếp tục
 • #694: Tự bạo đại trận
 • #695: Đại chiến kết thúc
 • #696: Thần chủ quyết định
 • #697: Tiến về vực sâu phương pháp
 • #698: Đối vực sâu tính toán
 • #699: Lần thứ hai giảng đạo
 • #700: Cứu vớt vực sâu thế giới
 • #701: Giảng đạo kết thúc
 • #702: Chính thức giao phong
 • #703: Thanh loan xuất thủ
 • #704: Ngọc Đỉnh chân nhân
 • #705: Chúa tể xuất quan
 • #706: Chúa tể dự định
 • #707: Mưu đồ vực sâu
 • #708: Sợ quá chạy mất thiên ma
 • #709: Hiến tế thế giới
 • #710: Ngọc Đỉnh chân nhân chiến ma chủ
 • #711: Phong ấn ma chủ
 • #712: Vực sâu lần nữa xâm lấn
 • #713: Hoắc Thương bại lộ
 • #714: Thân ngoại hóa thân
 • #715: Lý Bình An nhập vực sâu
 • #716: Vu Chi Kỳ vẫn lạc
 • #717: Hỗn độn ma viên
 • #718: Phong ấn bốn ma chủ
 • #719: Ba thần chủ tới chơi
 • #720: Phong ấn ma chủ
 • #721: Lục Hí truyền tin
 • #722: Ma chủ tìm tới
 • #723: Chúa tể gặp mặt
 • #724: Chiêu hàng ma chủ
 • #725: Thiên đạo xâm lấn vực sâu
 • #726: Vực sâu chúa tể thoát khốn
 • #727: Chinh phạt vĩnh hằng thần giới
 • #728: Tiến vào vĩnh hằng thần giới
 • #729: Đại năng xuất hiện nhiều lần
 • #730: Hợp đạo
 • #731: Thành thánh
 • #732: Về nhà
 • #733: Chân chính Hồng Hoang
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Phi Thiên

TiKay

Hồng Hoang Điều Tra Viên

TiKay

Ta Tại Nhân Gian Lập Tiên Triều

TiKay

Tiên Đan Cấp Nhĩ Độc Dược Quy Ngã

TiKay

Leave a Reply