Đô Thị

Đô Thị Tối Cường Thái Tử Gia

Phú nhị đại: “Ta tờ này là toàn bộ cầu hạn chế năm trăm tờ cao cấp kim cương thẻ đen.”
Lý Đạo Hiên: “Đó là nhà ta ngân hàng phát được. . .”
Quý công tử: “Ngươi biết ba ta thế lực bao lớn sao?”
Lý Đạo Hiên: “Không muốn biết, dù sao thế lực lớn hơn nữa, vậy không mụ ta thế lực lớn.”
Minh tinh hoa đán: “Ta là người đẹp.”
Lý Đạo Hiên: “Cái này ta tới. . .”
Converter: ๛๖ۣۜDʑυηɠ ๖ۣۜKĭềυツ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hải Tuyền Qua
 •  Chương: /834
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ta là người có tiền2020-03-30 22:34
 • #2: Cường hào, Lý Đại Tiên (1)2020-03-30 22:34
 • #3: Cường hào, Lý Đại Tiên (2)2020-03-30 22:34
 • #4: Cường hào, Lý Đại Tiên (3)2020-03-30 22:34
 • #5: Ta là, Thường Sơn Triệu Tử Long2020-03-30 22:35
 • #6: Ta, cao cấp thái tử2020-03-30 22:35
 • #7: Thần Hào đại tiên, pháp lực vô biên (1)2020-03-30 22:35
 • #8: Thần Hào đại tiên, pháp lực vô biên (2)2020-03-30 22:35
 • #9: Thần Hào đại tiên, pháp lực vô biên (3)2020-03-30 22:35
 • #10: Thần Hổ đại tướng2020-03-30 22:35
 • #11: Đồng giá hồi mua2020-03-30 22:35
 • #12: Tiện nhân chính là kiểu cách2020-03-30 22:35
 • #13: Mua đồng hồ sóng gió (1)2020-03-30 22:36
 • #14: Mua đồng hồ sóng gió (2)2020-03-30 22:36
 • #15: Mua đồng hồ sóng gió (3)2020-03-30 22:36
 • #16: 30 đường mỹ phụ2020-03-30 22:36
 • #17: Hệ thống thăng cấp2020-03-30 22:36
 • #18: Thuộc tính tham trắc khí2020-03-30 22:36
 • #19: Lấy mệnh báo ân2020-03-30 22:36
 • #20: Tài chính chế tài2020-03-30 22:36
 • #21: Để cho Tổng thống gặp ta2020-03-30 22:36
 • #22: Quật khởi nước lớn mộng2020-03-30 22:36
 • #23: Huyết mạch thăng cấp2020-03-30 22:37
 • #24: Hào, không ranh giới cuối cùng (1)2020-03-30 22:37
 • #25: Hào, không ranh giới cuối cùng (2)2020-03-30 22:37
 • #26: Hào, không ranh giới cuối cùng (3)2020-03-30 22:37
 • #27: Chân Nhân Tú2020-03-30 22:37
 • #28: 9 chương xào người thiết lập (2 hợp 1 )2020-03-30 22:37
 • #29: Nữ thần thất thủ2020-03-30 22:37
 • #30: Nữ thần thất thủ2020-03-30 22:37
 • #31: Hái hoa đạo tặc2020-03-30 22:38
 • #32: Vương hiệu trưởng VS Lý Đại Tiên2020-03-30 22:38
 • #33: Ninh Sinh, Ninh Hiên Viên2020-03-30 22:38
 • #34: Làm hết đáp quyển2020-03-30 22:38
 • #35: Mẹ con trai gặp nhau2020-03-30 22:38
 • #36: Thái tử gia trở về (1)2020-03-30 22:38
 • #37: Thái tử gia trở về (2)2020-03-30 22:38
 • #38: Thái tử gia trở về (3)2020-03-30 22:39
 • #39: 3 quân nghe lệnh2020-03-30 22:39
 • #40: Áo gấm về làng, trở lại Ninh Ba (1)2020-03-30 22:39
 • #41: Áo gấm về làng, trở lại Ninh Ba (2)2020-03-30 22:39
 • #42: Áo gấm về làng, trở lại Ninh Ba (3)2020-03-30 22:39
 • #43: Thái tử cơn giận (1)2020-03-30 22:39
 • #44: Thái tử cơn giận (2)2020-03-30 22:39
 • #45: Thái tử cơn giận (3)2020-03-30 22:39
 • #46: Trương cục sợ té đái2020-03-30 22:40
 • #47: Chủ nhiệm Chu2020-03-30 22:40
 • #48: Công khai thẩm phán2020-03-30 22:40
 • #49: Ta chính là Lý Đại Tiên (1)2020-03-30 22:40
 • #50: Ta chính là Lý Đại Tiên (3)2020-03-30 22:40
 • #51: Người ta là bé gái ngoan2020-03-30 22:40
 • #52: Bích Trúc nhã bỏ2020-03-30 22:40
 • #53: Thật giả anh hùng cứu mỹ nhân (1)2020-03-30 22:41
 • #54: Thật giả anh hùng cứu mỹ nhân (2)2020-03-30 22:41
 • #55: Thật giả anh hùng cứu mỹ nhân (3)2020-03-30 22:41
 • #56: Thần bếp tranh bá2020-03-30 22:41
 • #57: Thu cái thần ăn làm người hầu2020-03-30 22:41
 • #58: Thần bí lão viện trưởng2020-03-30 22:41
 • #59: Phan công tử2020-03-30 22:41
 • #60: 'hot' khắp nhóm bạn bè (1)2020-03-30 22:41
 • #61: 'hot' khắp nhóm bạn bè (3)2020-03-30 22:42
 • #62: Ngươi là phụ nữ của ta (1)2020-03-30 22:42
 • #63: Ngươi là phụ nữ của ta (2)2020-03-30 22:42
 • #64: Ngươi là phụ nữ của ta (3)2020-03-30 22:42
 • #65: Gái điếm, hiểu không?2020-03-30 22:42
 • #66: Thứ nhất lần yêu chàng trai2020-03-30 22:42
 • #67: Chủ nhân tiền thưởng, 10 triệu2020-03-30 22:42
 • #68: Sau cùng sinh mạng2020-03-30 22:42
 • #69: Nhân quả báo ứng2020-03-30 22:42
 • #70: Nhân gian vưu vật2020-03-30 22:43
 • #71: Hải quân Đại đô đốc2020-03-30 22:43
 • #72: Hoa anh đào làm2020-03-30 22:43
 • #73: Cho lão tử bàn hắn2020-03-30 22:43
 • #74: Mèo cam rất cường đại2020-03-30 22:43
 • #75: Diệt Phan gia (1 )2020-03-30 22:43
 • #76: Diệt Phan gia (2 )2020-03-30 22:43
 • #77: Diệt Phan gia (3 )2020-03-30 22:43
 • #78: Diệt Phan gia (4 )2020-03-30 22:43
 • #79: Diệt Phan gia (5 )2020-03-30 22:44
 • #80: Diệt Phan gia (6 )2020-03-30 22:44
 • #81: Diệt Phan gia (7 )2020-03-30 22:44
 • #82: Diệt Phan gia (8 )2020-03-30 22:44
 • #83: Diệt Phan gia (9 )2020-03-30 22:44
 • #84: Diệt Phan gia (10 )2020-03-30 22:44
 • #85: Người điên2020-03-30 22:44
 • #86: Phụ thân, Lý Thái Bạch2020-03-30 22:44
 • #87: Tu bất diệt kim thân (1)2020-03-30 22:44
 • #88: Tu bất diệt kim thân (3)2020-03-30 22:45
 • #89: Gặp lại hoa khôi trường học2020-03-30 22:45
 • #90: Lưu manh lưu manh lưu manh2020-03-30 22:45
 • #91: Vương gia trả thù2020-03-30 22:45
 • #92: Gài tang vật hãm hại2020-03-30 22:45
 • #93: Cữu cữu đến2020-03-30 22:45
 • #94: Ta muốn hút kim (1)2020-03-30 22:45
 • #95: Ta muốn hút kim (2)2020-03-30 22:46
 • #96: Ta muốn hút kim (3)2020-03-30 22:46
 • #97: Thiếu niên ngọc vương2020-03-30 22:46
 • #98: Đều có máy ăn gian2020-03-30 22:46
 • #99: Xem ai chiêu thức sâu2020-03-30 22:46
 • #100: Bẫy chết ngươi (1)2020-03-30 22:46
 • #101: Bẫy chết ngươi (3)2020-03-30 22:46
 • #102: 500 hung binh2020-03-30 22:46
 • #103: Trắng heo rừng2020-03-30 22:47
 • #104: Đạo đức bắt cóc2020-03-30 22:47
 • #105: Thật là ác độc thủ đoạn2020-03-30 22:47
 • #106: Mập tỷ2020-03-30 22:47
 • #107: Sóc liệu tỷ muội tình2020-03-30 22:47
 • #108: Gia mà, không thiếu tiền2020-03-30 22:47
 • #109: Mụ ta rất lợi hại2020-03-30 22:47
 • #110: Ta gia rất lợi hại2020-03-30 22:47
 • #111: Cao cấp bách tướng đồ2020-03-30 22:47
 • #112: Xưng bá vũ trụ2020-03-30 22:48
 • #113: Phù tinh thông2020-03-30 22:48
 • #114: Vẽ rồng điểm mắt2020-03-30 22:48
 • #115: Toàn bộ tiền phạt2020-03-30 22:48
 • #116: Đời Tấn đỉnh đồng xanh2020-03-30 22:48
 • #117: Háo sắc là Quách gia2020-03-30 22:48
 • #118: Nổi danh toàn cầu (1 )2020-03-30 22:48
 • #119: Nổi danh toàn cầu (2 )2020-03-30 22:48
 • #120: Nổi danh toàn cầu (3 )2020-03-30 22:48
 • #121: Nổi danh toàn cầu (4 )2020-03-30 22:49
 • #122: Nổi danh toàn cầu (5 )2020-03-30 22:49
 • #123: Nổi danh toàn cầu (6 )2020-03-30 22:49
 • #124: Công chúa cầu gặp2020-03-30 22:49
 • #125: Uy hiếp Thẩm Linh Ngọc2020-03-30 22:49
 • #126: Đi Dybala2020-03-30 22:49
 • #127: Hòa bình thế giới2020-03-30 22:49
 • #128: Vượt nghèo vượt hắc2020-03-30 22:49
 • #129: Đi sâu vào hang hổ2020-03-30 22:49
 • #130: Cứu mẹ2020-03-30 22:49
 • #131: Kinh khủng ẻo lả2020-03-30 22:50
 • #132: Bưu ca không dễ chọc2020-03-30 22:50
 • #133: Chân chính bàn tay đen sau màn2020-03-30 22:50
 • #134: Ngũ gia uy vũ2020-03-30 22:50
 • #135: Quen đại sự2020-03-30 22:50
 • #136: Giới nữ2020-03-30 22:50
 • #137: 1 bàn tay thù2020-03-30 22:50
 • #138: Yêu đao2020-03-30 22:50
 • #139: Ngũ Lang bát quái côn2020-03-30 22:50
 • #140: Đẹp trai khóc cả nước2020-03-30 22:50
 • #141: Không muốn! ! !2020-03-30 22:51
 • #142: Nước Nữ Nhi lịch sử2020-03-30 22:51
 • #143: Lộ thiên lớn tắm2020-03-30 22:51
 • #144: Ỷ thế hiếp người?2020-03-30 22:51
 • #145: Thứ bại hoại đồng bào2020-03-30 22:51
 • #146: Trời sanh quái lực2020-03-30 22:51
 • #147: Ngàn dặm tên câu2020-03-30 22:51
 • #148: Đáng thương thân thế2020-03-30 22:52
 • #149: Không làm thế giới anh hùng2020-03-30 22:52
 • #150: Đánh liền ngươi2020-03-30 22:52
 • #151: Tu ngọc cốt2020-03-30 22:52
 • #152: Chín tầng trời thần lôi ấn2020-03-30 22:52
 • #153: Quen việc lớn2020-03-30 22:52
 • #154: Tuyệt không nói xin lỗi2020-03-30 22:52
 • #155: Thu mua2020-03-30 22:53
 • #156: Lý Đạo Hiên phải chết2020-03-30 22:53
 • #157: Người phụ nữ chi bạn bè2020-03-30 22:53
 • #158: Internet thanh tịnh ngày (1)2020-03-30 22:53
 • #159: Internet thanh tịnh ngày (3)2020-03-30 22:53
 • #160: Sách giáo khoa thức làm việc (1)2020-03-30 22:53
 • #161: Sách giáo khoa thức làm việc (2)2020-03-30 22:53
 • #162: Sách giáo khoa thức làm việc (trung hạ )2020-03-30 22:53
 • #163: Sách giáo khoa thức làm việc (3)2020-03-30 22:53
 • #164: Cây muốn lặng, gió vượt quá2020-03-30 22:54
 • #165: Khu vực khai thác mỏ2020-03-30 22:54
 • #166: Ngọc cốt thành (1)2020-03-30 22:54
 • #167: Ngọc cốt thành (2)2020-03-30 22:54
 • #168: Ngọc cốt thành (3)2020-03-30 22:54
 • #169: Thiện hữu thiện báo2020-03-30 22:54
 • #170: Tiểu nữ?2020-03-30 22:54
 • #171: Chung Ly không mặt mũi nào2020-03-30 22:54
 • #172: Người đáng thương sinh2020-03-30 22:54
 • #173: Tẩy cân phạt tủy2020-03-30 22:55
 • #174: Long mạch2020-03-30 22:55
 • #175: Kim Duẫn Nhi2020-03-30 22:55
 • #176: Cổ2020-03-30 22:55
 • #177: Tự cao tự đại2020-03-30 22:55
 • #178: Nhà giàu nhất thế lực2020-03-30 22:55
 • #179: Diệt Sa Khôn (1)2020-03-30 22:55
 • #180: Diệt Sa Khôn (2)2020-03-30 22:55
 • #181: Diệt Sa Khôn (3)2020-03-30 22:56
 • #182: Bay đầu2020-03-30 22:56
 • #183: Dời tổn thương2020-03-30 22:56
 • #184: Biển máu thây trôi2020-03-30 22:56
 • #185: Ông cố ngoại là thần2020-03-30 22:56
 • #186: Hồng sương mù2020-03-30 22:56
 • #187: Đen trắng phù thuỷ2020-03-30 22:56
 • #188: Phật nằm đại kiếp (1)2020-03-30 22:56
 • #189: Phật nằm đại kiếp (2)2020-03-30 22:57
 • #190: Phật nằm đại kiếp (3)2020-03-30 22:57
 • #191: 2 ngu uy vũ2020-03-30 22:57
 • #192: Chim sẻ ở phía sau2020-03-30 22:57
 • #193: Dạ lang động thiên2020-03-30 22:57
 • #194: Tức giận Kim Duẫn Nhi2020-03-30 22:57
 • #195: Chiếu cố ta?2020-03-30 22:57
 • #196: Xông lên vui2020-03-30 22:57
 • #197: Kinh thành thứ nhất thiếu (1)2020-03-30 22:57
 • #198: Kinh thành thứ nhất thiếu (3)2020-03-30 22:57
 • #199: Đánh mặt, Thẩm Thụ Nhân2020-03-30 22:58
 • #200: Ta là nghèo thân thích?2020-03-30 22:58
 • #201: Ta là nhân vật lớn2020-03-30 22:58
 • #202: Có tiền thật tốt2020-03-30 22:58
 • #203: Thông Thiên bối cảnh2020-03-30 22:58
 • #204: Đây là ta mẹ ruột2020-03-30 22:58
 • #205: Sinh mạng nguy cơ2020-03-30 22:59
 • #206: Hung danh vang dội (1)2020-03-30 22:59
 • #207: Hung danh vang dội (3)2020-03-30 22:59
 • #208: Mục tiêu nhỏ, 1 thống thiên hạ2020-03-30 22:59
 • #209: Máu tanh hắc quyền2020-03-30 22:59
 • #210: Nhặt được bảo2020-03-30 22:59
 • #211: Binh tổ ma dực2020-03-30 22:59
 • #212: Trước cửa chém tử2020-03-30 23:00
 • #213: Sói con2020-03-30 23:00
 • #214: Thật giả thái tử gia (1)2020-03-30 23:00
 • #215: Thật giả thái tử gia (2)2020-03-30 23:00
 • #216: Thật giả thái tử gia (3)2020-03-30 23:01
 • #217: Vị hôn thê?2020-03-30 23:01
 • #218: Nhậm chức kí chủ2020-03-30 23:01
 • #219: Áo mũ cầm thú2020-03-30 23:01
 • #220: Lại lên toàn cầu tựa đề (1)2020-03-30 23:01
 • #221: Lại lên toàn cầu tựa đề (2)2020-03-30 23:01
 • #222: Lại lên toàn cầu tựa đề (3)2020-03-30 23:01
 • #223: Ta không phải phế vật2020-03-30 23:02
 • #224: Ta không phải phế vật2020-03-30 23:02
 • #225: Vô địch, Lý Đạo Hiên (1 )2020-03-30 23:02
 • #226: Vô địch, Lý Đạo Hiên (2 )2020-03-30 23:02
 • #227: Vô địch, Lý Đạo Hiên (3 )2020-03-30 23:02
 • #228: Vô địch, Lý Đạo Hiên (4 )2020-03-30 23:02
 • #229: Vô địch, Lý Đạo Hiên (5 )2020-03-30 23:03
 • #230: Vô địch, Lý Đạo Hiên (6 )2020-03-30 23:03
 • #231: Vô địch, Lý Đạo Hiên (7 )2020-03-30 23:03
 • #232: Vô địch, Lý Đạo Hiên (8 )2020-03-30 23:03
 • #233: Vô địch, Lý Đạo Hiên (9 )2020-03-30 23:03
 • #234: Hoa Hạ nhỏ kiêu ngạo2020-03-30 23:03
 • #235: Chiến thắng 6 nước người đàn ông2020-03-30 23:04
 • #236: Hệ thống lần nữa thăng cấp2020-03-30 23:04
 • #237: Mở túi đại lễ2020-03-30 23:04
 • #238: Hướng dẫn toàn cầu khoa học kỹ thuật2020-03-30 23:04
 • #239: Đánh mặt bắt đầu (1)2020-03-30 23:04
 • #240: Đánh mặt bắt đầu (2)2020-03-30 23:04
 • #241: Đánh mặt bắt đầu (3)2020-03-30 23:04
 • #242: Cấp 7 vũ khí bản vẽ2020-03-30 23:04
 • #243: Thẩm Linh Ngọc trúng cổ2020-03-30 23:05
 • #244: Gặp lại ông cố ngoại2020-03-30 23:05
 • #245: Lại xông Dạ Lang2020-03-30 23:05
 • #246: Ma dực oai2020-03-30 23:05
 • #247: Đẹp đến hít thở khó khăn thiếu nữ2020-03-30 23:05
 • #248: Cha xấp nhỏ2020-03-30 23:05
 • #249: Con gái?2020-03-30 23:05
 • #250: Bào bụng lấy tử2020-03-30 23:06
 • #251: Ép cưới2020-03-30 23:06
 • #252: Chân chính phía sau màn nguyên hung (1 )2020-03-30 23:06
 • #253: Chân chính phía sau màn nguyên hung (2 )2020-03-30 23:06
 • #254: Chân chính phía sau màn nguyên hung (3 )2020-03-30 23:06
 • #255: Chân chính phía sau màn nguyên hung (4 )2020-03-30 23:06
 • #256: Chân chính phía sau màn nguyên hung (5 )2020-03-30 23:07
 • #257: Chân chính phía sau màn nguyên hung (6 )2020-03-30 23:07
 • #258: Chân chính phía sau màn nguyên hung (7 )2020-03-30 23:07
 • #259: Việc xấu trong nhà bên ngoài dương2020-03-30 23:07
 • #260: Gặp lại sau, lão công2020-03-30 23:07
 • #261: Lại bị hệ thống gài bẫy2020-03-30 23:08
 • #262: Mở đầu liền vô địch2020-03-30 23:08
 • #263: Rõ nét so sánh2020-03-30 23:08
 • #264: Khiếp sợ toàn cầu chất lượng2020-03-30 23:08
 • #265: Bán thận vậy mua2020-03-30 23:08
 • #266: Nhà ta có rồng mới thành lập dài2020-03-30 23:09
 • #267: Hoàn mỹ nam sinh, Lý Đạo Hiên (1)2020-03-30 23:09
 • #268: Hoàn mỹ nam sinh, Lý Đạo Hiên (2)2020-03-30 23:09
 • #269: Hoàn mỹ nam sinh, Lý Đạo Hiên (3)2020-03-30 23:09
 • #270: Hôn ước tiếp tục2020-03-30 23:09
 • #271: Long huấn luyện viên rất yếu gà2020-03-30 23:09
 • #272: Lý Đạo Hiên rất làm ra vẻ2020-03-30 23:09
 • #273: Ta yêu ngươi, mụ mụ2020-03-30 23:09
 • #274: Tìm chỗ chết đạo diễn (1)2020-03-30 23:10
 • #275: Tìm chỗ chết đạo diễn (2)2020-03-30 23:10
 • #276: Tìm chỗ chết đạo diễn (3)2020-03-30 23:10
 • #277: Quân đội sinh hoạt2020-03-30 23:10
 • #278: Phúc lợi2020-03-30 23:10
 • #279: Trong truyền thuyết binh vương2020-03-30 23:10
 • #280: Vạn tuế quân tổng giáo đầu2020-03-30 23:10
 • #281: Hạ Thiên Huân bệnh tình nguy kịch2020-03-30 23:10
 • #282: chị vợ?2020-03-30 23:11
 • #283: Sinh nhật tiệc2020-03-30 23:11
 • #284: Thứ 9 địa ngục2020-03-30 23:11
 • #285: Câu chuyện đại hội2020-03-30 23:11
 • #286: 3 phương đại chiến2020-03-30 23:11
 • #287: Yêu đế cái đuôi2020-03-30 23:11
 • #288: Thượng cổ yêu thú, họa đấu2020-03-30 23:11
 • #289: Điều khiển sức hút2020-03-30 23:11
 • #290: Đêm dò Hợp Hoan tông2020-03-30 23:12
 • #291: Giết không tha!2020-03-30 23:12
 • #292: Hợp hoan thiên nữ2020-03-30 23:12
 • #293: Xem lòng phá ma2020-03-30 23:12
 • #294: Trước cửa chém tử2020-03-30 23:12
 • #295: 0 Ma điện2020-03-30 23:12
 • #296: Triều đại tông chủ2020-03-30 23:12
 • #297: Ông cố ngoại thành phật2020-03-30 23:12
 • #298: Phật Thích Ca ba hoa2020-03-30 23:13
 • #299: Yêu hèn mọn2020-03-30 23:13
 • #300: Tiến quân nhiên liệu mới2020-03-30 23:13
 • #301: Cùng mẫu đồng hành2020-03-30 23:13
 • #302: Cưỡng bách đính hôn2020-03-30 23:13
 • #303: Khủng bố giá trên trời2020-03-30 23:13
 • #304: Ai là ngu đần?2020-03-30 23:13
 • #305: Hạnh phúc nơi quy tụ2020-03-30 23:13
 • #306: Hoang đảo cầu sinh2020-03-30 23:14
 • #307: Lại cho đòi thần cấp võ tướng2020-03-30 23:14
 • #308: Vạn quyền vua2020-03-30 23:14
 • #309: Mấy chục ngàn xương khô2020-03-30 23:14
 • #310: Thần cấp? Truyền kỳ?2020-03-30 23:14
 • #311: Kêu gọi lão tổ tông2020-03-30 23:14
 • #312: Tổng đốc bí mật2020-03-30 23:14
 • #313: 3 phương hợp tác2020-03-30 23:14
 • #314: Chết tại nói hơn2020-03-30 23:14
 • #315: Vương huyền sách2020-03-30 23:14
 • #316: Ta hạnh phúc2020-03-30 23:15
 • #317: Ba ta, Lý Thái Bạch2020-03-30 23:15
 • #318: Thần tộc2020-03-30 23:15
 • #319: Khai quải2020-03-30 23:15
 • #320: Già lê nữ thần2020-03-30 23:15
 • #321: Đồ tể tràng2020-03-30 23:15
 • #322: Tìm được thần sông2020-03-30 23:15
 • #323: Lấy phụ tên2020-03-30 23:15
 • #324: Diệt hồn đinh2020-03-30 23:16
 • #325: Dụ rắn ra khỏi hang2020-03-30 23:16
 • #326: 2 cái túi gấm2020-03-30 23:16
 • #327: Cao cấp thức tỉnh2020-03-30 23:16
 • #328: Nước Nữ Nhi hội biểu diễn2020-03-30 23:16
 • #329: Chúng ta chia tay đi2020-03-30 23:16
 • #330: Hạ Thiên Huân thân thế2020-03-30 23:16
 • #331: 2 viên nốt ruồi son2020-03-30 23:17
 • #332: Giết, 1 cái không lưu2020-03-30 23:17
 • #333: Mai lan trúc cúc2020-03-30 23:17
 • #334: Thần 1 dạng người đàn ông2020-03-30 23:17
 • #335: Mặt dày vô sỉ2020-03-30 23:17
 • #336: Đời người khó khăn được hồ đồ2020-03-30 23:17
 • #337: Minh chủ võ lâm2020-03-30 23:18
 • #338: Ngũ hành linh căn2020-03-30 23:18
 • #339: 4 gia tộc lớn tàng bảo khố2020-03-30 23:18
 • #340: Khiêu khích thái tử gia2020-03-30 23:18
 • #341: Cá chình cá biết nói chuyện?2020-03-30 23:18
 • #342: Mặt người lòng thú2020-03-30 23:18
 • #343: Thảm án2020-03-30 23:18
 • #344: Biển sâu ma cá2020-03-30 23:18
 • #345: Đại dương bá chủ2020-03-30 23:19
 • #346: Bị quen?2020-03-30 23:19
 • #347: Người không chết thứ 3 chuyển2020-03-30 23:19
 • #348: Trong rương người phụ nữ2020-03-30 23:19
 • #349: Dưới ánh trăng bóng đẹp2020-03-30 23:19
 • #350: Trên biển sóng gió2020-03-30 23:19
 • #351: Vượt biên khách2020-03-30 23:19
 • #352: Abe no Seimei2020-03-30 23:19
 • #353: Trời ạ hạ2020-03-30 23:19
 • #354: 3 thánh khí2020-03-30 23:20
 • #355: Giết không chết?2020-03-30 23:20
 • #356: Rất điên cuồng2020-03-30 23:20
 • #357: Tương liễu2020-03-30 23:20
 • #358: Vô số thần binh2020-03-30 23:20
 • #359: Lão viện trưởng thần bí2020-03-30 23:20
 • #360: Anh hùng2020-03-30 23:21
 • #361: Lấy mạng đổi mạng2020-03-30 23:21
 • #362: Thiên hoàng2020-03-30 23:21
 • #363: Tức chết người không đền mạng2020-03-30 23:21
 • #364: Lão viện trưởng thân phận2020-03-30 23:21
 • #365: Hiên Viên Hạ Vũ kiếm2020-03-30 23:21
 • #366: Chân tướng sự tình2020-03-30 23:22
 • #367: Thánh đạo kiếm2020-03-30 23:22
 • #368: Trong biển dị chủng2020-03-30 23:22
 • #369: Bổn mệnh châu2020-03-30 23:22
 • #370: Cùng ma vật nương thành thân?2020-03-30 23:22
 • #371: Huyết nguyệt trên không2020-03-30 23:22
 • #372: 1 tiếng nói dọa lui vạn người2020-03-30 23:22
 • #373: Võ tướng đến2020-03-30 23:23
 • #374: Lừa gạt nhập cấm địa2020-03-30 23:23
 • #375: Ngũ hành năm thú2020-03-30 23:23
 • #376: Chân thực ảo cảnh2020-03-30 23:23
 • #377: Thiên đại cơ duyên (1)2020-03-30 23:23
 • #378: Thiên đại cơ duyên (3)2020-03-30 23:23
 • #379: Không phải oan gia không gặp gỡ2020-03-30 23:23
 • #380: Tổ tiên, Lý Đạo Hiên?2020-03-30 23:24
 • #381: Không tưởng được kết cục2020-03-30 23:24
 • #382: Thủy chi tâm2020-03-30 23:24
 • #383: Đáy biển thế giới2020-03-30 23:24
 • #384: Cửu âm là máu ba ba2020-03-30 23:24
 • #385: Mộ chủ nhân nhìn thật quen2020-03-30 23:25
 • #386: Nhặt được bảo2020-03-30 23:25
 • #387: Cửu khiếu?2020-03-30 23:25
 • #388: Đối với xác ta ôn nhu một chút2020-03-30 23:25
 • #389: Lão viện trưởng tin2020-03-30 23:25
 • #390: Mộ chôn quần áo và di vật2020-03-30 23:26
 • #391: Phía trên có người2020-03-30 23:26
 • #392: Ta muốn làm vai chính2020-03-30 23:26
 • #393: 《 đông phương chiến thần 》2020-03-30 23:26
 • #394: Đùa mà thành thật?2020-03-30 23:26
 • #395: Tạo phúc vạn dân2020-03-30 23:26
 • #396: Cứu đại cữu tử2020-03-30 23:26
 • #397: Người quen?2020-03-30 23:27
 • #398: Khai tòa2020-03-30 23:27
 • #399: Quá không biết xấu hổ2020-03-30 23:27
 • #400: Vào chỗ chết cái hố (1)2020-03-30 23:27
 • #401: Vào chỗ chết cái hố (2)2020-03-30 23:27
 • #402: Vào chỗ chết cái hố (3)2020-03-30 23:27
 • #403: Không thẹn với lương tâm2020-03-30 23:27
 • #404: Nước trong Thanh sơn, núi vàng núi bạc2020-03-30 23:28
 • #405: A Lê đến2020-03-30 23:28
 • #406: Nước thải hạt nhân2020-03-30 23:28
 • #407: Đánh khống ngày tiền2020-03-30 23:28
 • #408: Cái cô gái đó2020-03-30 23:28
 • #409: Bản sao thi đấu kim hoa2020-03-30 23:28
 • #410: Tử vong thung lũng2020-03-30 23:28
 • #411: Phục kích chiến2020-03-30 23:28
 • #412: Cửu vĩ hồ2020-03-30 23:28
 • #413: 10 đời đế vương2020-03-30 23:28
 • #414: Dưới nước hung cá2020-03-30 23:29
 • #415: Giết rồng2020-03-30 23:29
 • #416: Luân hồi quả2020-03-30 23:29
 • #417: Côn Lôn Hư2020-03-30 23:29
 • #418: Ta là thiên hoàng!2020-03-30 23:29
 • #419: Lá bài tẩy, Lý Đạo Hiên2020-03-30 23:29
 • #420: Lão nương người đàn ông2020-03-30 23:30
 • #421: Cung nghênh thái tử2020-03-30 23:30
 • #422: Tiền là nhà ta ấn2020-03-30 23:30
 • #423: Phụ tử gặp nhau2020-03-30 23:30
 • #424: Ỷ thế hiếp người2020-03-30 23:30
 • #425: Thiên kiêu bảng2020-03-30 23:30
 • #426: Miệng rộng tử 1 bữa rút ra2020-03-30 23:31
 • #427: Trấn tộc chí bảo2020-03-30 23:31
 • #428: Phong tước hiệu: Tường Thụy thái tử2020-03-30 23:31
 • #429: Thế giới động vật2020-03-30 23:31
 • #430: 《 Bạch Nương Tử truyền kỳ 》2020-03-30 23:31
 • #431: Thứ nhất tài tử2020-03-30 23:31
 • #432: Lý Đạo Hiên dã tâm (1)2020-03-30 23:31
 • #433: Lý Đạo Hiên dã tâm (2)2020-03-30 23:31
 • #434: Lý Đạo Hiên dã tâm (3)2020-03-30 23:32
 • #435: Linh thạch là trộm2020-03-30 23:32
 • #436: Phụ nữ là tác dụng2020-03-30 23:32
 • #437: Lòng ganh tỵ2020-03-30 23:32
 • #438: Minh tinh mang hàng2020-03-30 23:32
 • #439: Dị giới Marvel2020-03-30 23:32
 • #440: Được lợi tiền quảng cáo2020-03-30 23:32
 • #441: 《 Bất diệt kiếm chủ 》2020-03-30 23:32
 • #442: Nhớ nhung, Hạ Khuynh Thành2020-03-30 23:32
 • #443: Thái tử phi, Hạ Khuynh Thành2020-03-30 23:33
 • #444: Chiến cuồng, Lý Tầm Hoan2020-03-30 23:33
 • #445: Đầu lưỡi lên yêu tộc2020-03-30 23:33
 • #446: Phật Tổ giá lâm2020-03-30 23:33
 • #447: 0 tộc ấn tượng2020-03-30 23:33
 • #448: Ta thành trì2020-03-30 23:33
 • #449: Tin thời sự2020-03-30 23:33
 • #450: Gặp lại Trịnh Hòa2020-03-30 23:34
 • #451: Hệ thống 2 lần quấn cố định2020-03-30 23:34
 • #452: Vây truy đuổi chận đoạn thần vương gia2020-03-30 23:34
 • #453: Thái tử gia lớn nổi tiếng (1)2020-03-30 23:34
 • #454: Thái tử gia lớn nổi tiếng (2)2020-03-30 23:34
 • #455: Thái tử gia lớn nổi tiếng (3)2020-03-30 23:34
 • #456: Cường hào đánh mặt2020-03-30 23:35
 • #457: Đệ tử nòng cốt, Quách gia?2020-03-30 23:35
 • #458: Điên cuồng đám người ái mộ2020-03-30 23:35
 • #459: 1 quyền thái tử2020-03-30 23:35
 • #460: Nổ lớn2020-03-30 23:35
 • #461: 2 con rồng hiện2020-03-30 23:35
 • #462: Ngự thú tiên vòng2020-03-30 23:35
 • #463: Trả giá2020-03-30 23:36
 • #464: Kim Thai, cố gắng lên!2020-03-30 23:36
 • #465: Quy linh cao?2020-03-30 23:36
 • #466: Đòi tiền tới2020-03-30 23:36
 • #467: Thái tử gian thương2020-03-30 23:36
 • #468: Cảm giác quen thuộc2020-03-30 23:36
 • #469: Ta gả, ngươi cưới sao?2020-03-30 23:36
 • #470: Ta tiểu tổ tông2020-03-30 23:37
 • #471: Lý Đạo Hiên đáng sợ2020-03-30 23:37
 • #472: Dọn dẹp sâu mọt2020-03-30 23:37
 • #473: Trả thù A Lê2020-03-30 23:37
 • #474: Lý Đạo Hiên là 'Rắn' ?2020-03-30 23:37
 • #475: Chiến tranh lạnh kết thúc, 2 tộc khai chiến!2020-03-30 23:37
 • #476: Lý Đạo Hiên cầm quyền2020-03-30 23:38
 • #477: 4 Độ xích thủy2020-03-30 23:38
 • #478: Ta thế hệ tu sĩ, sợ gì 1 chiến2020-03-30 23:38
 • #479: Nhị ca, Lý Cẩu Đản2020-03-30 23:38
 • #480: Ba đại kỷ luật, tám hạng chú ý2020-03-30 23:38
 • #481: Thầy trò tỷ thí2020-03-30 23:38
 • #482: Yêu cùng hòa bình quân đội2020-03-30 23:39
 • #483: Lòng dân hướng2020-03-30 23:39
 • #484: Bản sao Xích Bích cuộc chiến2020-03-30 23:39
 • #485: Công hãm Lăng gia2020-03-30 23:39
 • #486: Đi vòng vèo hồi ngựa súng2020-03-30 23:39
 • #487: Phốt pho trắng lửa2020-03-30 23:39
 • #488: Long hô hấp2020-03-30 23:40
 • #489: Thường thắng nguyên soái, Phạm Văn Bưu2020-03-30 23:40
 • #490: Trước trận gặp nhau2020-03-30 23:40
 • #491: Gặp chiến tất bại2020-03-30 23:40
 • #492: Chật vật mà chạy2020-03-30 23:40
 • #493: Bắt lại phục kích2020-03-30 23:41
 • #494: Giết gà dọa khỉ2020-03-30 23:41
 • #495: Chiến trường thượng cổ2020-03-30 23:41
 • #496: Xinh đẹp màu xanh lá cây2020-03-30 23:41
 • #497: Không buông tha người bất kỳ2020-03-30 23:41
 • #498: Thái tử đại nghĩa2020-03-30 23:41
 • #499: Đột phá đế cấp2020-03-30 23:42
 • #500: Ở nơi này, ta vẫn là thái tử!2020-03-30 23:42
 • #501: 10 chết Vô Sanh chiến đấu2020-03-30 23:42
 • #502: Vũ trụ bom nguyên tử2020-03-30 23:42
 • #503: Diệp Ngưng Tuyết hiện thân2020-03-30 23:42
 • #504: Hải Thanh môn2020-03-30 23:42
 • #505: Thân phận đoán được?2020-03-30 23:42
 • #506: Trí chướng đại thiếu2020-03-30 23:43
 • #507: Chém ngươi 1 đao2020-03-30 23:43
 • #508: Giếng cổ sát khí2020-03-30 23:43
 • #509: Thần thông, vẽ đất làm tù2020-03-30 23:43
 • #510: Cái gì! Hắn chính là Lý Đạo Hiên2020-03-30 23:43
 • #511: Bầu trời huyết nguyệt2020-03-30 23:43
 • #512: Trắng phách đan2020-03-30 23:43
 • #513: Phó Huyết Y thân phận2020-03-30 23:43
 • #514: Nhập giếng cổ2020-03-30 23:43
 • #515: Vô thượng đại đế, Lý Đạo Hiên!2020-03-30 23:44
 • #516: Lầu 9 luyện ngục tháp2020-03-30 23:44
 • #517: Tiến vào quỷ giới2020-03-30 23:44
 • #518: 3 bộ thần thông2020-03-30 23:44
 • #519: Suối vàng chỉ2020-03-30 23:44
 • #520: Đại khai sát giới2020-03-30 23:44
 • #521: Máu chảy thành sông2020-03-30 23:44
 • #522: Cửu U pháp tướng2020-03-30 23:45
 • #523: Hấp thu thế giới nhỏ2020-03-30 23:45
 • #524: Ta phật Thích Già2020-03-30 23:45
 • #525: Tứ đại thiên vương2020-03-30 23:45
 • #526: Mỹ nữ lực hiệu triệu2020-03-30 23:45
 • #527: Lại nữa ẩn núp, ta là Lý Đạo Hiên!2020-03-30 23:45
 • #528: Ngự Thú tông lão tổ2020-03-30 23:45
 • #529: Khiêm tốn không thuộc về ta2020-03-30 23:45
 • #530: Thần vương gia giá lâm2020-03-30 23:45
 • #531: Thái tử trở về2020-03-30 23:46
 • #532: Vạn dân màng bái2020-03-30 23:46
 • #533: Đi cứu phụ2020-03-30 23:46
 • #534: Thiên Long thế giới2020-03-30 23:46
 • #535: Thánh Long đảo2020-03-30 23:46
 • #536: Cạn Kim cự long2020-03-30 23:46
 • #537: Thái tử giết rồng2020-03-30 23:46
 • #538: Chúng ta là vợ chồng2020-03-30 23:46
 • #539: 2 con rồng rất cao quý2020-03-30 23:47
 • #540: Nhập đảo2020-03-30 23:47
 • #541: Đế máu cỏ2020-03-30 23:47
 • #542: Long xà cuộc chiến2020-03-30 23:47
 • #543: Ra trận phụ tử binh2020-03-30 23:47
 • #544: Đánh giặc huynh đệ ruột2020-03-30 23:47
 • #545: Lý Tầm Hoan đột phá2020-03-30 23:47
 • #546: Hắc long phá phong ấn2020-03-30 23:47
 • #547: Địch nhân chân chính2020-03-30 23:47
 • #548: Thứ 3 bộ thần thông2020-03-30 23:48
 • #549: Đạo cơ2020-03-30 23:48
 • #550: Hà đồ lạc thư2020-03-30 23:48
 • #551: Trở lại Trung Ương đại lục2020-03-30 23:48
 • #552: Thiên hạ không thánh nhân2020-03-30 23:48
 • #553: Là tông môn hy sinh2020-03-30 23:48
 • #554: Phong ma giản2020-03-30 23:49
 • #555: Lâm trận chạy trốn2020-03-30 23:49
 • #556: Đời người như trò đùa2020-03-30 23:49
 • #557: Làm thú vật y2020-03-30 23:49
 • #558: Đám người ô hợp2020-03-30 23:49
 • #559: Tàn ác vô nhân đạo2020-03-30 23:49
 • #560: Ngự Thú tông tiêu diệt2020-03-30 23:50
 • #561: 9 đại đế đều hiện2020-03-30 23:50
 • #562: Sinh linh đồ thán2020-03-30 23:50
 • #563: Điện hạ thánh minh2020-03-30 23:50
 • #564: Phật Tổ làm thuyết khách2020-03-30 23:50
 • #565: Hai bên đàm phán2020-03-30 23:50
 • #566: Ngươi chính là Thiên Ma2020-03-30 23:50
 • #567: Xây lại hài hòa xã hội2020-03-30 23:50
 • #568: Hoàng Sào khởi nghĩa2020-03-30 23:50
 • #569: Trở lại Trái Đất2020-03-30 23:51
 • #570: Ngũ gia và không mặt mũi nào2020-03-30 23:51
 • #571: Đẹp nhất ngọn lửa2020-03-30 23:51
 • #572: Ninh Ba cô nhi viện2020-03-30 23:51
 • #573: Ta Lý Đạo Hiên trở về!2020-03-30 23:51
 • #574: Muốn chết muốn sống?2020-03-30 23:51
 • #575: Không tư cách để cho ta cầu ngươi2020-03-30 23:52
 • #576: Gặp lại bạn gái trước2020-03-30 23:52
 • #577: Bỏ qua toàn thế giới2020-03-30 23:52
 • #578: Hạ Thiên Huân bị cướp2020-03-30 23:52
 • #579: Hợp Hoan thánh tôn hiện2020-03-30 23:52
 • #580: Nhi tử thất lạc?2020-03-30 23:52
 • #581: Trở lại Thẩm gia đại viện2020-03-30 23:52
 • #582: Dược liệu thật mạnh2020-03-30 23:52
 • #583: Trong máu độc2020-03-30 23:52
 • #584: Mụ ta là Nữ đế2020-03-30 23:53
 • #585: Hoàng thái tôn nữ2020-03-30 23:53
 • #586: Ta ba ba là siêu nhân2020-03-30 23:53
 • #587: Thiên hạ thứ 32020-03-30 23:53
 • #588: Ta phải làm công chúa2020-03-30 23:53
 • #589: Thẩm Anh Võ bị đâm2020-03-30 23:53
 • #590: Toàn cầu livestream, Lý Đạo Hiên trở về2020-03-30 23:54
 • #591: Thẩm vấn Trác Phàm2020-03-30 23:54
 • #592: Phía sau màn cường giả thần bí2020-03-30 23:54
 • #593: Đây là người nào?2020-03-30 23:54
 • #594: Hoắc gia đại thiếu2020-03-30 23:54
 • #595: Hội Tam Hợp2020-03-30 23:54
 • #596: Lão Vương cùng rõ ràng Đại Bảo2020-03-30 23:54
 • #597: Thiên Khả Hãn đến2020-03-30 23:54
 • #598: Khai nguyên thông bảo (1)2020-03-30 23:54
 • #599: Chánh chủ xuất hiện2020-03-30 23:55
 • #600: Ngươi rất cường đại sao?2020-03-30 23:55
 • #601: Trái hồng mềm2020-03-30 23:55
 • #602: Gặp lại học tỷ2020-03-30 23:55
 • #603: Kích động học tỷ2020-03-30 23:55
 • #604: Thật giả Tôn đại thiếu2020-03-30 23:56
 • #605: Nhận cái cha2020-03-30 23:56
 • #606: Người sói giết2020-03-30 23:56
 • #607: Huynh đệ đạo nghĩa2020-03-30 23:56
 • #608: Buổi lễ ban thưởng2020-03-30 23:56
 • #609: 2 con nhỏ bọ ngựa2020-03-30 23:56
 • #610: Khó khăn thành đại khí2020-03-30 23:56
 • #611: Ưu tú cũng là sai lầm2020-03-30 23:57
 • #612: Phụ mẫu bí mật2020-03-30 23:57
 • #613: Vương sát thủ2020-03-30 23:57
 • #614: Và ta so gia thế?2020-03-30 23:57
 • #615: Tử thần thư mời2020-03-30 23:57
 • #616: Trần gia âm mưu2020-03-30 23:57
 • #617: Kim Đại Nha2020-03-30 23:57
 • #618: Ngươi bí mật2020-03-30 23:58
 • #619: Thần kỳ phù văn2020-03-30 23:58
 • #620: Đắt tiền phá bỏ và dời đi đội2020-03-30 23:58
 • #621: 2 cái đầu người2020-03-30 23:58
 • #622: Làm chó thoải mái?2020-03-30 23:58
 • #623: Hiền lành ngươi2020-03-30 23:58
 • #624: Cha thương như núi2020-03-30 23:58
 • #625: Mình làm2020-03-30 23:58
 • #626: 5 thiện 5 ác2020-03-30 23:59
 • #627: Giả khoa học? Giả chân lý?2020-03-30 23:59
 • #628: 18 tuổi năm ấy2020-03-30 23:59
 • #629: Thỏ khôn 7 hang2020-03-30 23:59
 • #630: Hắn đến từ Trung Ương đại lục2020-03-30 23:59
 • #631: Hắc Bạch Vô Thường2020-03-30 23:59
 • #632: Thiên ma là hệ thống?2020-03-30 23:59
 • #633: Cha-con gái tình thâm2020-03-31 00:00
 • #634: Ngươi nhớ Niệm Từ sao?2020-03-31 00:00
 • #635: Đội săn ảnh2020-03-31 00:00
 • #636: Bổn cung rất thoải mái2020-03-31 00:00
 • #637: Thiên hạ không cô2020-03-31 00:00
 • #638: Đi gặp Niệm Từ2020-03-31 00:00
 • #639: Tiểu di hám của2020-03-31 00:01
 • #640: Thái tử nháo từ thiện đêm (1)2020-03-31 00:01
 • #641: Thái tử nháo từ thiện đêm (2)2020-03-31 00:01
 • #642: Thái tử nháo từ thiện đêm (3)2020-03-31 00:01
 • #643: Âm binh mượn đường2020-03-31 00:01
 • #644: Trường xưa diễn giảng2020-03-31 00:01
 • #645: Thái tử 1 bàn tay2020-03-31 00:02
 • #646: Đừng khinh thiếu niên nghèo2020-03-31 00:02
 • #647: Tam cữu gặp nạn2020-03-31 00:02
 • #648: Thần bí đạo sĩ2020-03-31 00:02
 • #649: Trường minh đăng2020-03-31 00:02
 • #650: Kịch hay lập tức bắt đầu2020-03-31 00:03
 • #651: Không trọn vẹn thế giới2020-03-31 00:03
 • #652: Phúc họa tương theo2020-03-31 00:03
 • #653: Chung Vô Diễm thi thể2020-03-31 00:03
 • #654: Thứ nhất đời thiên hoàng?2020-03-31 00:03
 • #655: Hắc Vũ gà rừng2020-03-31 00:03
 • #656: Bất Hủ thiên ma2020-03-31 00:03
 • #657: Thất đại thánh2020-03-31 00:03
 • #658: Đột ngột thế giới2020-03-31 00:04
 • #659: Bỏ sống lấy nghĩa2020-03-31 00:04
 • #660: Tu vi lần nữa đột phá2020-03-31 00:04
 • #661: Ngắn ngủi ngày tận thế2020-03-31 00:04
 • #662: Phan Thiến Khiết2020-03-31 00:04
 • #663: Chị em ruột?2020-03-31 00:04
 • #664: Người phục vụ là thái tử2020-03-31 00:04
 • #665: Phá tiệm2020-03-31 00:05
 • #666: Nguyên lai ta rất mạnh2020-03-31 00:05
 • #667: Siêu thần tài lái xe2020-03-31 00:05
 • #668: Gặp lại Kim Đại Nha2020-03-31 00:05
 • #669: Ta giả mạo ta2020-03-31 00:05
 • #670: Ngươi tới đây à!2020-03-31 00:05
 • #671: Lão trượng nhân?2020-03-31 00:06
 • #672: Mã gia VS âm dương sư2020-03-31 00:06
 • #673: Khôi phục trí nhớ2020-03-31 00:06
 • #674: Luận công ban thưởng2020-03-31 00:06
 • #675: Thiên Trì xuống hoàng kim cung2020-03-31 00:06
 • #676: Bị chém đứt long mạch2020-03-31 00:06
 • #677: Bạn trai cũ2020-03-31 00:06
 • #678: Chúng ta bỏ trốn đi!2020-03-31 00:06
 • #679: Ta chết?2020-03-31 00:07
 • #680: Bắt chước thiên ma trò chơi2020-03-31 00:07
 • #681: Em trai ta là thái tử?2020-03-31 00:07
 • #682: Đương triều trưởng công chúa2020-03-31 00:07
 • #683: Hù đi tiểu các nhân vật lớn2020-03-31 00:07
 • #684: Chinh chiến 16 nước người đàn ông2020-03-31 00:07
 • #685: Đại nghĩa chém tử2020-03-31 00:07
 • #686: Lập công chuộc tội2020-03-31 00:08
 • #687: Đào Nguyên động thiên2020-03-31 00:08
 • #688: Đại cữu mụ tung tích2020-03-31 00:08
 • #689: Vì ngươi làm chủ (1)2020-03-31 00:08
 • #690: Vì ngươi làm chủ (2)2020-03-31 00:08
 • #691: Vì ngươi làm chủ (3)2020-03-31 00:08
 • #692: Chuồng heo ở giữa cữu mụ2020-03-31 00:08
 • #693: Không rời không bỏ2020-03-31 00:09
 • #694: Cái gì là anh hùng?2020-03-31 00:09
 • #695: Phá của thức luyện khí2020-03-31 00:09
 • #696: Thượng cổ Yêu đế2020-03-31 00:09
 • #697: 《 9 tầng thiên lôi 》2020-03-31 00:09
 • #698: Chiếu cố Hoa gia2020-03-31 00:10
 • #699: Đốt tiền hàng2020-03-31 00:10
 • #700: Nhất Lôi siêu nhân2020-03-31 00:10
 • #701: Lăng Thiên đến2020-03-31 00:10
 • #702: Đồng hương gặp đồng hương2020-03-31 00:10
 • #703: Lý Đạo Hiên nhi tử2020-03-31 00:11
 • #704: Nước Nữ Nhi hạo kiếp2020-03-31 00:11
 • #705: Vĩ đại ba ba2020-03-31 00:11
 • #706: Huyết tộc công chúa2020-03-31 00:11
 • #707: Uy hiếp Lý Đạo Hiên?2020-03-31 00:11
 • #708: Biến mất họ2020-03-31 00:11
 • #709: Nạp ngươi làm thiếp2020-03-31 00:11
 • #710: Cung đình ngọc dịch rượu2020-03-31 00:12
 • #711: Chim sẻ ở phía sau2020-03-31 00:12
 • #712: Có tiền, có đan dược2020-03-31 00:12
 • #713: Lăng đại thiếu cầu hôn2020-03-31 00:12
 • #714: Bổ thiên cứu đời2020-03-31 00:12
 • #715: Người tốt khó khăn làm2020-03-31 00:12
 • #716: Ta là ác ma2020-03-31 00:13
 • #717: Lão bà, quang minh nữ thần2020-03-31 00:13
 • #718: Đêm trước khi rời đi2020-03-31 00:13
 • #719: Trở lại Trung Ương đại lục2020-03-31 00:13
 • #720: Nhiều người võ tướng tề tụ2020-03-31 00:13
 • #721: Thái tử ban phúc2020-03-31 00:13
 • #722: Tỷ thiếu nữ mộng2020-03-31 00:13
 • #723: Đời phu xưng đế2020-03-31 00:14
 • #724: Toàn thế giới lưu động gắn2020-03-31 00:14
 • #725: Trước thời hạn liên minh kế hoạch2020-03-31 00:14
 • #726: 2 mèo chết thân phận2020-03-31 01:23
 • #727: Vạn giới dung hợp mở màn2020-03-31 01:24
 • #728: Thanh âm quen thuộc2020-03-31 01:24
 • #729: Kêu Chiến Thần ba ba?2020-03-31 01:24
 • #730: Gặp lại Phồn Tinh2020-03-31 01:24
 • #731: Tắc hạ học cung2020-03-31 01:24
 • #732: Tiền uy lực2020-03-31 01:24
 • #733: Thật đáng buồn? Buồn cười? Thật đáng tiếc?2020-03-31 01:24
 • #734: Lính thua trận chi đoàn2020-03-31 01:25
 • #735: Ông cháu cuộc chiến2020-03-31 01:25
 • #736: Thái tử nhà mới2020-03-31 01:25
 • #737: Ưu việt Lăng Cửu Tiêu2020-03-31 01:25
 • #738: Lý Tầm Hoan bị đánh2020-03-31 01:25
 • #739: Làm khó là 2 ngu?2020-03-31 01:25
 • #740: Kim cương Bỉ Mông vương2020-03-31 01:25
 • #741: Tân hôn túi đại lễ2020-03-31 01:25
 • #742: Chém chết Lăng gia nhị thiếu2020-03-31 01:25
 • #743: Lăng gia lão tổ là Thiên ma?2020-03-31 01:26
 • #744: Kiểm tra Lăng Cửu Tiêu2020-03-31 01:26
 • #745: Quang Minh thế giới dung hợp2020-03-31 01:26
 • #746: Ôm một cái thân thân2020-03-31 01:26
 • #747: Ứng chiến Điêu Nhạc Sơn2020-03-31 01:26
 • #748: 《 tụ linh biến 》2020-03-31 01:26
 • #749: Xấu xí nam không chọc nổi2020-03-31 01:27
 • #750: Toàn thế giới phản bội2020-03-31 01:27
 • #751: Bảo tàng thế giới2020-03-31 01:29
 • #752: Thăm dò bảo tàng thế giới2020-03-31 01:29
 • #753: Thượng cổ yêu đình2020-03-31 01:29
 • #754: Thiên cơ luân bàn2020-03-31 01:30
 • #755: Lục đục bắt đầu2020-03-31 01:30
 • #756: Luyện đan các2020-03-31 01:30
 • #757: Truyền công phòng2020-03-31 01:30
 • #758: Không biết xấu hổ thái tử2020-03-31 01:30
 • #759: Thần bí gánh quan người2020-03-31 01:30
 • #760: Độc lập không gian khí2020-03-31 01:30
 • #761: Bé nhân sâm tinh2020-03-31 01:31
 • #762: Tử kim ngọc vương nhân sâm2020-03-31 01:31
 • #763: Thứ nhất lần hạo kiếp2020-03-31 01:31
 • #764: Viễn cổ đại thần Lý Đạo Hiên?2020-03-31 01:31
 • #765: Cũng né tránh, thái tử muốn trang bức2020-03-31 01:31
 • #766: Tiểu Cường đánh không chết2020-03-31 01:31
 • #767: Thượng cổ Thiên Ma thái tử2020-03-31 01:32
 • #768: Hắc quan ở giữa Thiên Ma hoàng2020-03-31 01:32
 • #769: Cửu trọng thiên lôi đệ lục trọng2020-03-31 01:32
 • #770: Thần dũng vô địch Lý Đạo Hiên2020-03-31 01:32
 • #771: Hồn võ song tu cùng đỉnh cấp2020-03-31 01:33
 • #772: Nhân số hưng vượng2020-03-31 01:33
 • #773: Triệu Tử Long, bái kiến!2020-03-31 01:33
 • #774: Thương thần cùng đạo thần2020-03-31 01:33
 • #775: Trái Đất vậy dung hợp2020-03-31 01:33
 • #776: Thế gian thứ nhất thiếu ngu2020-03-31 01:33
 • #777: Ông cố ngoại hiện thân2020-03-31 01:33
 • #778: Trái Đất ra cao thủ2020-03-31 01:34
 • #779: Hành thích Lý Đạo Hiên2020-03-31 01:34
 • #780: Đại địa chi mẫu hiện2020-03-31 01:34
 • #781: Thế giới phát triển2020-03-31 01:34
 • #782: Bách Cường hội nghị2020-03-31 01:34
 • #783: Tử lão hiện thân2020-03-31 01:34
 • #784: Luyện ngục lão tổ bị giết2020-03-31 01:34
 • #785: Thiên Ma nằm vùng kế2020-03-31 01:35
 • #786: Lăng Cửu Tiêu phá rối2020-03-31 01:35
 • #787: Điều tra chân tướng2020-03-31 01:35
 • #788: Đề thách đố toàn bộ tháo ra2020-03-31 01:35
 • #789: Lý Đạo Hiên người thân?2020-03-31 01:35
 • #790: Nhị cữu (1)2020-03-31 01:36
 • #791: Nhị cữu (2)2020-03-31 01:36
 • #792: Thượng cổ chuyện cũ2020-03-31 01:36
 • #793: Kinh thiên tin vui2020-03-31 01:36
 • #794: Cái đuôi hồ ly (1)2020-03-31 01:36
 • #795: Cái đuôi hồ ly (2)2020-03-31 01:37
 • #796: Cái đuôi hồ ly (3)2020-03-31 01:37
 • #797: 4 đại thiên Ma vương đứng đầu2020-03-31 01:37
 • #798: Mặt dày người vô sỉ2020-03-31 01:37
 • #799: Hạo kiếp đêm trước, thế giới hôn lễ2020-03-31 01:37
 • #800: Thiên ma hạ xuống2020-03-31 01:37
 • #801: Phản bội toàn loài người2020-03-31 01:37
 • #802: Đứng chết, quỳ sống2020-03-31 01:37
 • #803: Thiên ma thái tử quê quán2020-03-31 01:38
 • #804: Lý Đạo Hiên vết xe đổ2020-03-31 01:38
 • #805: Lăng Thiên mất cha2020-03-31 01:38
 • #806: Lăng Thiên trưởng thành2020-03-31 01:38
 • #807: Chúng ta đánh cuộc mệnh!2020-03-31 01:38
 • #808: Tiến vào rừng Thấp Cốt2020-03-31 01:38
 • #809: Kẻ ác khó khăn làm2020-03-31 01:38
 • #810: Anh hùng cùng ác ma2020-03-31 01:39
 • #811: Rất vô lý, Điêu Nhạc Sơn2020-03-31 01:39
 • #812: phòng thủ kiên cố phòng ngự2020-03-31 01:39
 • #813: Đánh vang hạo kiếp chiến lần đầu2020-03-31 01:39
 • #814: Luyện ngục phản bội2020-03-31 01:40
 • #815: Chân chính lá bài tẩy2020-03-31 01:40
 • #816: Thứ nhất làm ra vẻ khách2020-03-31 01:40
 • #817: Trái Đất cố nhân2020-03-31 01:40
 • #818: Đại trí nhược ngu2020-03-31 01:40
 • #819: Phong thần Điêu Nhạc Sơn2020-03-31 01:40
 • #820: Thứ nhất lần đại chiến2020-03-31 01:40
 • #821: Nhiều người thế lực đến sân2020-03-31 01:40
 • #822: Người kiếm hợp 12020-03-31 01:41
 • #823: Địch thủ cũ, Abe Sendou!2020-03-31 01:41
 • #824: Hạo kiếp đại chiến xảy ra2020-03-31 01:41
 • #825: Thiên ma âm mưu2020-03-31 01:41
 • #826: Thượng cổ liền lưu lại cục2020-03-31 01:42
 • #827: Quốc bảo Lý Đạo Hiên2020-03-31 01:42
 • #828: Lý Thái Bạch xuất quan2020-03-31 01:42
 • #829: Cuối cùng đại quyết chiến (1)2020-03-31 01:42
 • #830: Cuối cùng đại quyết chiến (2)2020-03-31 01:42
 • #831: Cuối cùng đại quyết chiến (3)2020-03-31 01:42
 • #832: Đại kết cục (1)2020-03-31 01:42
 • #833: Đại kết cục (2)2020-03-31 01:42
 • #834: Đại kết cục (cuốn sách xong )2020-03-31 01:43
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

Đô Thị Tiêu Dao Y Tiên

TiKay

Ta Thật Không Muốn Nổi Danh A

TiKay

Leave a Reply