Đam MỹHài HướcKhoa HuyễnLinh DịMạt Thế

Địa Cầu Chuộc Lại Trung

Công nguyên 2222 năm, địa cầu bị từ đàn tinh gian che chắn.

Mất đi thái dương, đình chỉ vận chuyển, toàn cầu diệt sạch tính nguy cơ.

Người địa cầu duy nhất cơ hội chính là Pandora chi hộp.

Tham dự trong hộp trò chơi, tìm được trong hộp mất đi chi vật, chuộc lại địa cầu.

Vì thế, người địa cầu điên cuồng.

——————

Diễn tinh bám vào người yêu tiền như mạng Ninh Bất Vấn mở ra thuộc về chính mình Pandora chi hộp.

Được đến thuộc về chính mình tay mới đại lễ bao —— một cái chó Shiba.

Bắt đầu một con chó, quá quan toàn dựa rống.

Đối mặt như vậy thảm đạm hiện thực, ninh không hỏi tại đây xác lập chính mình nhân sinh mục tiêu.

“Chờ ta chuộc lại địa cầu, ta khiến cho sở hữu người địa cầu đều cho ta giao tiền chuộc!”

“Tiếp theo cái toàn cầu nhà giàu số một chính là ta!”

Tag: Vô hạn lưu dốc lòng nhân sinh sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Bất Vấn, Trình Dục Huyết┃ vai phụ: Các màu quân đoàn ┃ cái khác: Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Khâu Thiên Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0001.mp32020-03-27 16:10
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0002.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0003.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0004.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0005.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0006.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0007.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0008.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0009.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0010.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0011.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0012.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0013.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0014.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0015.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0016.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0017.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0018.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0019.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0020.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0021.mp32020-03-27 16:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0022.mp32020-03-27 16:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0023.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0024.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0025.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0026.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0027.mp32020-03-27 16:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0028.mp32020-03-27 16:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0029.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0030.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0031.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0032.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0033.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0034.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0035.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0036.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0037.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0038.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0039.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0040.mp32020-03-27 16:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0041.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0042.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0043.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0044.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0045.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0046.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0047.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0048.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0049.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0050.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0051.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0052.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0053.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0054.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0055.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0056.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0057.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0058.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0059.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0060.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0061.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0062.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0063.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0064.mp32020-03-27 18:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0065.mp32020-03-27 18:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0066.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0067.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0068.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0069.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0070.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0071.mp32020-03-28 02:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0072.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0073.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0074.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0075.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0076.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0077.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0078.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0079.mp32020-03-28 02:50
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0080.mp32020-03-28 02:50
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0081.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0082.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0083.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0084.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0085.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0086.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0087.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0088.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0089.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0090.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0091.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0092.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0093.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0094.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0095.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0096.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0097.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0098.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0099.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0100.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0101.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0102.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0103.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0104.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0105.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0106.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0107.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0108.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0109.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0110.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0111.mp32020-03-28 03:00
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0112.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0113.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0114.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0115.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0116.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0117.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0118.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0119.mp32020-03-28 03:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0120.mp32020-03-28 03:04
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0121.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0122.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0123.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0124.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0125.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0126.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0127.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0128.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0129.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0130.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0131.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0132.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0133.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0134.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0135.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0136.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0137.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0138.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0139.mp32020-03-28 03:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0140.mp32020-03-28 03:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0141.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0142.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0143.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0144.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0145.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0146.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0147.mp32020-03-28 03:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0148.mp32020-03-28 03:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0149.mp32020-03-28 03:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0150.mp32020-03-28 06:35
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0151.mp32020-03-28 06:35
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0152.mp32020-03-28 06:36
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0153.mp32020-03-28 06:38
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0154.mp32020-03-28 06:40
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0155.mp32020-03-28 06:40
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0156.mp32020-03-28 06:41
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0157.mp32020-03-28 06:42
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0158.mp32020-03-28 06:42
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0159.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0160.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0161.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0162.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0163.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0164.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0165.mp32020-03-28 06:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0166.mp32020-03-28 06:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0167.mp32020-03-28 06:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0168.mp32020-03-28 07:04
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0169.mp32020-03-28 07:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0170.mp32020-03-28 07:10
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0171.mp32020-03-28 07:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0172.mp32020-03-28 07:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0173.mp32020-03-28 07:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0174.mp32020-03-28 07:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0175.mp32020-03-28 07:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0176.mp32020-03-28 07:21
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0177.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0178.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0179.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0180.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0181.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0182.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0183.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0184.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0185.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0186.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0187.mp32020-03-28 07:25
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0188.mp32020-03-28 07:25
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0189.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0190.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0191.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0192.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0193.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0194.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0195.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0196.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0197.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0198.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0199.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0200.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0201.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0202.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0203.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0204.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0205.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0206.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0207.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0208.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0209.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0210.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0211.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0212.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0213.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0214.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0215.mp32020-03-28 07:32
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Trà Hương Bốn Phía [ Phản Xuyên ]

TiKay

Diễn Tinh Vả Mặt Hằng Ngày

TiKay

Luôn Có Phi Nhân Loại Tới Tìm Ta

THUYS♥️

Chủ Bá Cắt Ra Hắc [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Xuyên Qua Chi Điền Viên Hiền Thê

TiKay

Hào Môn Đệ Nhất Thiên Sư

THUYS♥️

Leave a Reply