Đam MỹHài HướcKhoa HuyễnLinh DịMạt Thế

Địa Cầu Chuộc Lại Trung

Công nguyên 2222 năm, địa cầu bị từ đàn tinh gian che chắn.

Mất đi thái dương, đình chỉ vận chuyển, toàn cầu diệt sạch tính nguy cơ.

Người địa cầu duy nhất cơ hội chính là Pandora chi hộp.

Tham dự trong hộp trò chơi, tìm được trong hộp mất đi chi vật, chuộc lại địa cầu.

Vì thế, người địa cầu điên cuồng.

——————

Diễn tinh bám vào người yêu tiền như mạng Ninh Bất Vấn mở ra thuộc về chính mình Pandora chi hộp.

Được đến thuộc về chính mình tay mới đại lễ bao —— một cái chó Shiba.

Bắt đầu một con chó, quá quan toàn dựa rống.

Đối mặt như vậy thảm đạm hiện thực, ninh không hỏi tại đây xác lập chính mình nhân sinh mục tiêu.

“Chờ ta chuộc lại địa cầu, ta khiến cho sở hữu người địa cầu đều cho ta giao tiền chuộc!”

“Tiếp theo cái toàn cầu nhà giàu số một chính là ta!”

Tag: Vô hạn lưu dốc lòng nhân sinh sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Bất Vấn, Trình Dục Huyết┃ vai phụ: Các màu quân đoàn ┃ cái khác: Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Thanh Khâu Thiên Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0001.mp32020-03-27 16:10
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0002.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0003.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0004.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0005.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0006.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0007.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0008.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0009.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0010.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0011.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0012.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0013.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0014.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0015.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0016.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0017.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0018.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0019.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0020.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0021.mp32020-03-27 16:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0022.mp32020-03-27 16:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0023.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0024.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0025.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0026.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0027.mp32020-03-27 16:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0028.mp32020-03-27 16:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0029.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0030.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0031.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0032.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0033.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0034.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0035.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0036.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0037.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0038.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0039.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0040.mp32020-03-27 16:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0041.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0042.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0043.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0044.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0045.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0046.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0047.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0048.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0049.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0050.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0051.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0052.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0053.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0054.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0055.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0056.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0057.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0058.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0059.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0060.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0061.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0062.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0063.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0064.mp32020-03-27 18:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0065.mp32020-03-27 18:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0066.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0067.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0068.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0069.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0070.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0071.mp32020-03-28 02:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0072.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0073.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0074.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0075.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0076.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0077.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0078.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0079.mp32020-03-28 02:50
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0080.mp32020-03-28 02:50
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0081.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0082.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0083.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0084.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0085.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0086.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0087.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0088.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0089.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0090.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0091.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0092.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0093.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0094.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0095.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0096.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0097.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0098.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0099.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0100.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0101.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0102.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0103.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0104.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0105.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0106.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0107.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0108.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0109.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0110.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0111.mp32020-03-28 03:00
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0112.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0113.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0114.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0115.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0116.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0117.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0118.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0119.mp32020-03-28 03:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0120.mp32020-03-28 03:04
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0121.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0122.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0123.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0124.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0125.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0126.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0127.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0128.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0129.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0130.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0131.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0132.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0133.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0134.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0135.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0136.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0137.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0138.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0139.mp32020-03-28 03:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0140.mp32020-03-28 03:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0141.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0142.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0143.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0144.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0145.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0146.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0147.mp32020-03-28 03:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0148.mp32020-03-28 03:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0149.mp32020-03-28 03:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0150.mp32020-03-28 06:35
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0151.mp32020-03-28 06:35
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0152.mp32020-03-28 06:36
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0153.mp32020-03-28 06:38
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0154.mp32020-03-28 06:40
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0155.mp32020-03-28 06:40
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0156.mp32020-03-28 06:41
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0157.mp32020-03-28 06:42
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0158.mp32020-03-28 06:42
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0159.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0160.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0161.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0162.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0163.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0164.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0165.mp32020-03-28 06:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0166.mp32020-03-28 06:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0167.mp32020-03-28 06:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0168.mp32020-03-28 07:04
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0169.mp32020-03-28 07:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0170.mp32020-03-28 07:10
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0171.mp32020-03-28 07:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0172.mp32020-03-28 07:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0173.mp32020-03-28 07:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0174.mp32020-03-28 07:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0175.mp32020-03-28 07:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0176.mp32020-03-28 07:21
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0177.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0178.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0179.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0180.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0181.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0182.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0183.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0184.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0185.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0186.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0187.mp32020-03-28 07:25
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0188.mp32020-03-28 07:25
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0189.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0190.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0191.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0192.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0193.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0194.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0195.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0196.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0197.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0198.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0199.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0200.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0201.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0202.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0203.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0204.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0205.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0206.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0207.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0208.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0209.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0210.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0211.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0212.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0213.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0214.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0215.mp32020-03-28 07:32
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Quân Giáo Sinh

THUYS♥️

Thiên Quan Chúc Phúc

THUYS♥️

Thần Côn Xuống Núi Ký

THUYS♥️

Phiến Tội

THUYS♥️

Trấn Hồn

THUYS♥️

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Nữ Vương Trở Về

TiKay

Leave a Reply