Đam MỹHài HướcKhoa HuyễnLinh DịMạt Thế

Địa Cầu Chuộc Lại Trung

Công nguyên 2222 năm, địa cầu bị từ đàn tinh gian che chắn.

Mất đi thái dương, đình chỉ vận chuyển, toàn cầu diệt sạch tính nguy cơ.

Người địa cầu duy nhất cơ hội chính là Pandora chi hộp.

Tham dự trong hộp trò chơi, tìm được trong hộp mất đi chi vật, chuộc lại địa cầu.

Vì thế, người địa cầu điên cuồng.

——————

Diễn tinh bám vào người yêu tiền như mạng Ninh Bất Vấn mở ra thuộc về chính mình Pandora chi hộp.

Được đến thuộc về chính mình tay mới đại lễ bao —— một cái chó Shiba.

Bắt đầu một con chó, quá quan toàn dựa rống.

Đối mặt như vậy thảm đạm hiện thực, ninh không hỏi tại đây xác lập chính mình nhân sinh mục tiêu.

“Chờ ta chuộc lại địa cầu, ta khiến cho sở hữu người địa cầu đều cho ta giao tiền chuộc!”

“Tiếp theo cái toàn cầu nhà giàu số một chính là ta!”

Tag: Vô hạn lưu dốc lòng nhân sinh sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Bất Vấn, Trình Dục Huyết┃ vai phụ: Các màu quân đoàn ┃ cái khác: Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Tình hình là tháng trước ta có update cái theme mà quên mất tiêu không có bỏ cái code cho phần rating vào hèn chi bữa giờ không thấy ⭐⭐⭐⭐⭐ đâu. Ấy thế mà không có đạo hữu nào phát hiện ra hết nhỉ? Bây giờ tiếp tục cho rating thôi chư vị đồng đạo ơi. Đa tạ!

 •  Thanh Khâu Thiên Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0001.mp32020-03-27 16:10
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0002.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0003.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0004.mp32020-03-27 16:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0005.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0006.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0007.mp32020-03-27 16:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0008.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0009.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0010.mp32020-03-27 16:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0011.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0012.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0013.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0014.mp32020-03-27 16:14
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0015.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0016.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0017.mp32020-03-27 16:15
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0018.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0019.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0020.mp32020-03-27 16:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0021.mp32020-03-27 16:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0022.mp32020-03-27 16:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0023.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0024.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0025.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0026.mp32020-03-27 16:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0027.mp32020-03-27 16:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0028.mp32020-03-27 16:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0029.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0030.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0031.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0032.mp32020-03-27 16:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0033.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0034.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0035.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0036.mp32020-03-27 16:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0037.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0038.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0039.mp32020-03-27 16:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0040.mp32020-03-27 16:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0041.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0042.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0043.mp32020-03-27 17:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0044.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0045.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0046.mp32020-03-27 17:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0047.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0048.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0049.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0050.mp32020-03-27 17:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0051.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0052.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0053.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0054.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0055.mp32020-03-27 17:46
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0056.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0057.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0058.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0059.mp32020-03-27 17:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0060.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0061.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0062.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0063.mp32020-03-27 17:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0064.mp32020-03-27 18:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0065.mp32020-03-27 18:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0066.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0067.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0068.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0069.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0070.mp32020-03-27 18:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0071.mp32020-03-28 02:47
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0072.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0073.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0074.mp32020-03-28 02:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0075.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0076.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0077.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0078.mp32020-03-28 02:49
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0079.mp32020-03-28 02:50
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0080.mp32020-03-28 02:50
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0081.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0082.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0083.mp32020-03-28 02:51
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0084.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0085.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0086.mp32020-03-28 02:52
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0087.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0088.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0089.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0090.mp32020-03-28 02:53
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0091.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0092.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0093.mp32020-03-28 02:54
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0094.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0095.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0096.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0097.mp32020-03-28 02:55
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0098.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0099.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0100.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0101.mp32020-03-28 02:56
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0102.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0103.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0104.mp32020-03-28 02:57
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0105.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0106.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0107.mp32020-03-28 02:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0108.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0109.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0110.mp32020-03-28 02:59
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0111.mp32020-03-28 03:00
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0112.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0113.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0114.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0115.mp32020-03-28 03:01
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0116.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0117.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0118.mp32020-03-28 03:02
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0119.mp32020-03-28 03:03
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0120.mp32020-03-28 03:04
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0121.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0122.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0123.mp32020-03-28 03:05
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0124.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0125.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0126.mp32020-03-28 03:06
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0127.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0128.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0129.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0130.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0131.mp32020-03-28 03:07
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0132.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0133.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0134.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0135.mp32020-03-28 03:08
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0136.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0137.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0138.mp32020-03-28 03:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0139.mp32020-03-28 03:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0140.mp32020-03-28 03:13
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0141.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0142.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0143.mp32020-03-28 03:16
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0144.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0145.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0146.mp32020-03-28 03:17
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0147.mp32020-03-28 03:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0148.mp32020-03-28 03:18
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0149.mp32020-03-28 03:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0150.mp32020-03-28 06:35
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0151.mp32020-03-28 06:35
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0152.mp32020-03-28 06:36
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0153.mp32020-03-28 06:38
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0154.mp32020-03-28 06:40
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0155.mp32020-03-28 06:40
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0156.mp32020-03-28 06:41
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0157.mp32020-03-28 06:42
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0158.mp32020-03-28 06:42
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0159.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0160.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0161.mp32020-03-28 06:43
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0162.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0163.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0164.mp32020-03-28 06:44
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0165.mp32020-03-28 06:45
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0166.mp32020-03-28 06:48
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0167.mp32020-03-28 06:58
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0168.mp32020-03-28 07:04
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0169.mp32020-03-28 07:09
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0170.mp32020-03-28 07:10
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0171.mp32020-03-28 07:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0172.mp32020-03-28 07:11
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0173.mp32020-03-28 07:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0174.mp32020-03-28 07:12
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0175.mp32020-03-28 07:19
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0176.mp32020-03-28 07:21
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0177.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0178.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0179.mp32020-03-28 07:22
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0180.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0181.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0182.mp32020-03-28 07:23
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0183.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0184.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0185.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0186.mp32020-03-28 07:24
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0187.mp32020-03-28 07:25
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0188.mp32020-03-28 07:25
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0189.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0190.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0191.mp32020-03-28 07:26
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0192.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0193.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0194.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0195.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0196.mp32020-03-28 07:27
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0197.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0198.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0199.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0200.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0201.mp32020-03-28 07:28
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0202.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0203.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0204.mp32020-03-28 07:29
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0205.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0206.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0207.mp32020-03-28 07:30
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0208.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0209.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0210.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0211.mp32020-03-28 07:31
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0212.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0213.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0214.mp32020-03-28 07:32
 • dia-cau-chuoc-lai-trung-chuong-0215.mp32020-03-28 07:32
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Quân Giáo Sinh

THUYS♥️

Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Tối Cường Vạn Giới Đại Xuyên Việt

TiKay

Bình Minh Chi Kiếm

TiKay

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

THUYS♥️

Leave a Reply