Đô Thị

Hồi Hương

Tuổi gần trung niên Biên Thụy chán ghét thành phố lớn sinh hoạt, nghĩ tới bình thường thời gian.

Về quê nhà, trồng vài mẫu đất, không có việc gì chăm sóc vườn rau xanh.

Vui vẻ thời điểm chơi đàn cổ, vẽ một hai bức tranh, tâm tình buồn bực thời điểm thì cưỡi trâu vào trong núi, hái chút quả dại sâm rừng.

Nhàn nhã tháng ngày qua đắc ý.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thuyên Thạch
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đi xa trở về2020-08-16 01:31
 • #2: Lão yêu quái2020-08-16 01:31
 • #3: Đua xe bạn2020-08-16 01:31
 • #4: Người một nhà2020-08-16 01:32
 • #5: Trở về nhà2020-08-16 01:32
 • #6: Nhà cũ2020-08-16 01:32
 • #7: Niềm vui ngoài ý muốn2020-08-16 01:32
 • #8: Tính toán bên ngoài2020-08-16 01:32
 • #9: Đàn2020-08-16 01:32
 • #10: Bất thành khí2020-08-16 01:32
 • #11: Thăm viếng2020-08-16 01:32
 • #12: Tặc chủ cửa hàng2020-08-16 01:32
 • #13: Tuyệt thế tốt liệu2020-08-16 01:32
 • #14: Tay nghề (thượng)2020-08-16 01:32
 • #15: Tay nghề (hạ)2020-08-16 01:32
 • #16: Ẩn tàng2020-08-16 01:33
 • #17: Nghĩ hay thật2020-08-16 01:33
 • #18: Cải tạo2020-08-16 01:33
 • #19: Náo nhiệt2020-08-16 01:33
 • #20: Đi đến lừa gạt2020-08-16 01:33
 • #21: Bảo khố?2020-08-16 01:33
 • #22: Kén2020-08-16 01:33
 • #23: Không làm làm ăn này2020-08-16 01:33
 • #24: Chuyển hướng2020-08-16 01:33
 • #25: Tiểu nhân vật cho kinh ngạc vui mừng2020-08-16 01:33
 • #26: Giúp cái chuyện nhỏ2020-08-16 01:33
 • #27: Hỗ trợ2020-08-16 01:33
 • #28: Nữ kỵ sĩ2020-08-16 01:33
 • #29: Đảm đương2020-08-16 01:33
 • #30: Cho mình đào hố2020-08-16 01:33
 • #31: Đưa bé con đi học2020-08-16 01:33
 • #32: Lão bối nhóm yêu2020-08-16 01:34
 • #33: Nhiều phương diện trâu2020-08-16 01:34
 • #34: Kiếm chuyện2020-08-16 01:34
 • #35: Bức cách2020-08-16 01:34
 • #36: Một nhà qua2020-08-16 01:34
 • #37: Giúp học tập2020-08-16 01:34
 • #38: Đầu đơn sinh ý2020-08-16 01:34
 • #39: Lấy đàn2020-08-16 01:34
 • #40: Giá trị2020-08-16 01:34
 • #41: Vị khách nhân thứ nhất2020-08-16 01:34
 • #42: Ngẫu nhiên gặp2020-08-16 01:34
 • hoi-huong-chuong-0043.mp32020-08-16 01:34
 • #44: Đẩy đơn2020-08-16 01:34
 • #45: Lão lâm bên trong2020-08-16 01:34
 • #46: Bào sơn nhân2020-08-16 01:35
 • #47: Giao dịch2020-08-16 01:35
 • #48: Cá lớn2020-08-16 01:35
 • #49: Đại bối thực sẽ kéo2020-08-16 01:35
 • #50: Đàn cổ Thần Cách2020-08-16 01:35
 • #51: Vặn vẹo tự tin2020-08-16 01:35
 • #52: Trâu thổi qua đầu2020-08-16 01:35
 • #53: Khoác lác có phong hiểm2020-08-16 01:35
 • #54: Thùng gỗ lớn2020-08-16 01:35
 • #55: Dây cung thành2020-08-16 01:35
 • #56: Bắt đầu từ hôm nay gọi tên2020-08-16 01:35
 • #57: Mất mà được lại2020-08-16 01:35
 • #58: Nhà mình đồ vật2020-08-16 01:35
 • #59: Cuối cùng không thấy2020-08-16 01:35
 • #60: Nạp nguyên liệu?2020-08-16 01:35
 • #61: Doanh địa2020-08-16 01:35
 • #62: Tiểu sinh mệnh2020-08-16 01:35
 • #63: Phân phối2020-08-16 01:36
 • #64: Có hứng thú2020-08-16 01:36
 • #65: Hảo tâm2020-08-16 01:36
 • #66: Giao hữu2020-08-16 01:36
 • #67: Mèo đến2020-08-16 01:36
 • #68: Đóng gói2020-08-16 01:36
 • #69: Chó con2020-08-16 01:36
 • #70: Bắt cá2020-08-16 01:36
 • #71: Xâu lưới bắt cá2020-08-16 01:36
 • #72: Đất hoang2020-08-16 01:36
 • #73: Hài lòng2020-08-16 01:36
 • #74: Xây nhà2020-08-16 01:36
 • #75: Uống rượu2020-08-16 01:37
 • #76: Đuôi dài tặc2020-08-16 01:37
 • #77: Đồng bầu rượu2020-08-16 01:37
 • #78: Gia tài2020-08-16 01:37
 • #79: Hố2020-08-16 01:37
 • #80: Như nhặt được một bảo2020-08-16 01:37
 • #81: Cơ giới sư2020-08-16 01:37
 • #82: Nhan lão sư2020-08-16 01:37
 • #83: Bẫy rập2020-08-16 01:37
 • #84: Lợn quý2020-08-16 01:37
 • #85: Chọn chim mầm2020-08-16 01:37
 • #86: Nhiệt tình2020-08-16 01:37
 • #87: Không cần mặt mũi2020-08-16 01:37
 • #88: Thu đồ2020-08-16 01:38
 • #89: Xem nhẹ2020-08-16 01:38
 • #90: Ra ngoài đoán2020-08-16 01:38
 • #91: Khách tới cửa2020-08-16 01:38
 • #92: Bằng hữu2020-08-16 01:38
 • #93: Trường hợp2020-08-16 01:38
 • #94: Đàn bạn2020-08-16 01:38
 • #95: Lấy cầm hội bạn2020-08-16 01:38
 • #96: Tri âm2020-08-16 01:38
 • #97: Bị gọi gia trưởng2020-08-16 01:38
 • #98: Ngụy biện2020-08-16 01:38
 • #99: Giải quyết2020-08-16 01:38
 • #100: Cảm kích2020-08-16 01:38
 • #101: Bàn tính2020-08-16 01:38
 • #102: Dự định2020-08-16 01:39
 • #103: Một phòng liệu2020-08-16 01:39
 • #104: Che dấu2020-08-16 01:39
 • #105: Ngoác mồm kinh ngạc2020-08-16 01:39
 • #106: Không đối bàn biên chúc2020-08-16 01:39
 • #107: Tiểu Ly sơ xuất tay2020-08-16 01:39
 • #108: Cây ngân hạnh2020-08-16 01:39
 • #109: Đào con giun2020-08-16 01:39
 • #110: Thất Miêu mời hỗ trợ2020-08-16 01:39
 • #111: Thả câu2020-08-16 01:39
 • #112: Cá chạch2020-08-16 01:39
 • #113: Trước cơm tối2020-08-16 01:39
 • #114: Quan Sơn Nguyệt2020-08-16 01:39
 • #115: 3 quan2020-08-16 01:39
 • #116: Thủ tục2020-08-16 01:39
 • #117: 4 đại đồng đường2020-08-16 01:40
 • #118: Tiểu ma nữ2020-08-16 01:40
 • #119: Phê bình2020-08-16 01:40
 • #120: Bận rộn sáng sớm2020-08-16 01:40
 • #121: Đi học2020-08-16 01:40
 • #122: Khuê nữ bạn mới2020-08-16 01:40
 • #123: Tiểu đồng bọn2020-08-16 01:40
 • #124: Hảo bằng hữu2020-08-16 01:40
 • #125: Thể nghiệm cảm giác2020-08-16 01:40
 • #126: Phiền toái nhỏ2020-08-16 01:40
 • #127: Thèm rượu2020-08-16 01:40
 • #128: Tuyển đồ2020-08-16 01:40
 • #129: Khoác lác2020-08-16 01:41
 • #130: Đàn cùng múa2020-08-16 01:41
 • #131: Làm cha người2020-08-16 01:41
 • #132: chuồng chim2020-08-16 01:41
 • #133: Bực mình lễ vật2020-08-16 01:41
 • #134: Ham chơi2020-08-16 01:41
 • #135: Chuẩn bị thượng lương2020-08-16 01:41
 • #136: Sửa đổi2020-08-16 01:41
 • #137: Vẩy màu2020-08-16 01:41
 • #138: Mạng lưới quan hệ2020-08-16 01:41
 • #139: Thèm ăn2020-08-16 01:41
 • #140: Ngồi chung2020-08-16 01:41
 • #141: Vịt hoang2020-08-16 01:41
 • #142: Hiếu kì2020-08-16 01:41
 • #143: Hai cha con2020-08-16 01:41
 • #144: Đầy tớ2020-08-16 01:41
 • #145: Trăm hay không bằng tay quen2020-08-16 01:42
 • #146: Giúp đỡ làm tiệc cưới2020-08-16 01:42
 • #147: Tranh thủ thời gian2020-08-16 01:42
 • #148: Lợi chi sở chí2020-08-16 01:42
 • #149: Tháng 5 con ốc mập2020-08-16 01:42
 • #150: Đột phát2020-08-16 01:42
 • #151: Nhặt được bảo?2020-08-16 01:42
 • #152: Gấu nguyện dĩ thường2020-08-16 01:42
 • #153: Dung nhập bước thứ nhất2020-08-16 01:42
 • #154: Ốc đồng thơm2020-08-16 01:42
 • #155: Trồng cỏ dâu2020-08-16 01:42
 • #156: Nuôi sủng2020-08-16 01:42
 • #157: Nhân tinh2020-08-16 01:42
 • #158: Nhập thế gian2020-08-16 01:43
 • #159: Nhanh trí2020-08-16 01:43
 • #160: Ban thưởng2020-08-16 01:43
 • #161: Mới kiếm sống2020-08-16 01:43
 • #162: Biên trống2020-08-16 01:43
 • #163: Không tham2020-08-16 01:43
 • #164: Lợi khí2020-08-16 01:43
 • #165: Bụng bự 'Lao động trẻ em'2020-08-16 01:43
 • #166: Nửa đêm uống rượu2020-08-16 01:43
 • #167: Khác lão hữu2020-08-16 01:43
 • #168: Hoang dại2020-08-16 01:43
 • #169: Bắt lươn2020-08-16 01:43
 • #170: Kỳ nhông chạy2020-08-16 01:43
 • #171: Gà con2020-08-16 01:44
 • #172: Lão nam nhân2020-08-16 01:44
 • #173: Uống rượu tới2020-08-16 01:44
 • #174: Đẩy một cái2020-08-16 01:44
 • #175: Đi xuống là được rồi2020-08-16 01:44
 • #176: Người gặp việc vui tinh thần thoải mái2020-08-16 01:44
 • #177: Muốn đến nhà2020-08-16 01:44
 • #178: Lễ vật2020-08-16 01:44
 • #179: Tòa nhà2020-08-16 01:44
 • #180: Kinh động cục lâm nghiệp2020-08-16 01:44
 • #181: Phải bồi thường tiền2020-08-16 01:44
 • #182: Chiếu biết Hầu tử2020-08-16 01:45
 • #183: Bắn tên có đích2020-08-16 01:45
 • #184: Tự tìm phiền phức2020-08-16 01:45
 • #185: Xum xoe2020-08-16 01:45
 • #186: Đoạt sủng2020-08-16 01:45
 • #187: Kỳ nhông hung mãnh2020-08-16 01:45
 • #188: Tứ bá gia việc vui2020-08-16 01:45
 • #189: Lươn hồ thành2020-08-16 01:45
 • #190: Ngày mùa hè thành quả2020-08-16 01:45
 • #191: Hóng mát2020-08-16 01:45
 • #192: Trò chuyện phát thiếu niên cuồng2020-08-16 01:45
 • #193: Công bằng2020-08-16 01:45
 • #194: Hóng mát2020-08-16 01:45
 • #195: Phân dưa2020-08-16 01:46
 • #196: Kỳ huyễn2020-08-16 01:46
 • #197: Gọi món ăn2020-08-16 01:46
 • #198: Kinh ngạc vui mừng2020-08-16 01:46
 • #199: Ngư Long Vũ2020-08-16 01:46
 • #200: áo bông biến áo trấn thủ2020-08-16 01:46
 • #201: Báo ứng a2020-08-16 01:46
 • #202: Dẫn đường2020-08-16 01:46
 • #203: Mưa to đột kích2020-08-16 01:46
 • #204: Bay hướng New Zealand2020-08-16 01:46
 • #205: Sơ ấn tượng2020-08-16 01:46
 • #206: Mở mắt2020-08-16 01:46
 • #207: Ném tiền2020-08-16 01:46
 • #208: Tiểu tâm tư2020-08-16 01:47
 • #209: Phòng đấu giá2020-08-16 01:47
 • #210: Ra biển2020-08-16 01:47
 • #211: Cá lớn2020-08-16 01:47
 • #212: bán cá2020-08-16 01:47
 • #213: Khỉ2020-08-16 01:47
 • #214: Gặp phỉ2020-08-16 01:47
 • #215: Đen đồ vật2020-08-16 01:47
 • #216: Tưởng niệm2020-08-16 01:47
 • #217: Đưa tiền người2020-08-16 01:47
 • #218: Trông xe2020-08-16 01:48
 • #219: Đi cái2020-08-16 01:48
 • #220: Tiểu nhân nhi2020-08-16 01:48
 • #221: Hầu tử lực ảnh hưởng2020-08-16 01:48
 • #222: Nếm thức ăn tươi2020-08-16 01:48
 • #223: Thất bại đậu phộng2020-08-16 01:48
 • #224: Lão đầu dế mèn2020-08-16 01:48
 • #225: Quan niệm cũ2020-08-16 01:48
 • hoi-huong-chuong-0226.mp32020-08-16 01:48
 • #227: Trong nước xử lý nông trường?2020-08-16 01:48
 • #228: Thắng bại2020-08-16 01:48
 • #229: Quan trắc trạm2020-08-16 01:48
 • #230: Mua sắm2020-08-16 01:48
 • #231: Thôn nhỏ không còn yên tĩnh rồi?2020-08-16 01:49
 • #232: Đội ngũ2020-08-16 01:49
 • #233: Không nghe lời2020-08-16 01:49
 • #234: Trà2020-08-16 01:49
 • #235: Vây xem2020-08-16 01:49
 • #236: Dã thú2020-08-16 01:49
 • #237: Uống rượu2020-08-16 01:49
 • #238: Hố chính là người quen2020-08-16 01:49
 • #239: Người bị thương2020-08-16 01:49
 • #240: Làm mất phương hướng2020-08-16 01:49
 • #241: Đàn bạn2020-08-16 01:49
 • #242: U ám2020-08-16 01:49
 • #243: Biến hóa quá nhanh2020-08-16 01:49
 • #244: Khách nhân đến2020-08-16 01:49
 • #245: Cố làm ra vẻ2020-08-16 01:50
 • #246: Uống rượu2020-08-16 01:50
 • #247: Bờ hồ2020-08-16 01:50
 • #248: Xoa tạo phấn2020-08-16 01:50
 • #249: Uy tín2020-08-16 01:50
 • #250: Đột nhiên bạo phát ôn2020-08-16 01:50
 • #251: Cho đủ số2020-08-16 01:50
 • #252: Giao lưu2020-08-16 01:50
 • #253: Đàn bạn2020-08-16 01:50
 • #254: Chọn gà2020-08-16 01:50
 • #255: Đêm mưa2020-08-16 01:50
 • #256: Đập chết dê2020-08-16 01:50
 • #257: Đại hắc già đi2020-08-16 01:50
 • #258: Phát hiện mới tiểu thuyết: Hồi Hương tác giả: Thuyên Thạch2020-08-16 01:51
 • #259: Mèo to2020-08-16 01:51
 • #260: Truyền thuyết2020-08-16 01:51
 • #261: Tham gia náo nhiệt2020-08-16 01:51
 • #262: Thuê thiết bị2020-08-16 01:51
 • #263: Lại có phát hiện2020-08-16 01:51
 • #264: Lẫn nhau ác tâm2020-08-16 01:51
 • #265: Đại công trình2020-08-16 01:51
 • #266: Dẫn xà xuất động2020-08-16 01:52
 • #267: Phương chủ2020-08-16 01:52
 • #268: Đào được2020-08-16 01:52
 • #269: Rỉ nước hầm rượu2020-08-16 01:52
 • #270: Tiểu yến2020-08-16 01:52
 • #271: Tự nhiên2020-08-16 01:52
 • #272: Lên rượu2020-08-16 01:52
 • #273: Tiểu Mã câu2020-08-16 01:52
 • #274: Vui bên trong lo2020-08-16 01:52
 • #275: Mới đường đi2020-08-16 01:52
 • #276: Hàng xóm2020-08-16 01:53
 • #277: Dự định2020-08-16 01:53
 • #278: Hàng giả2020-08-16 01:53
 • #279: Gánh tội thay2020-08-16 01:53
 • #280: Hành tung2020-08-16 01:53
 • #281: Giấu bẩn địa điểm2020-08-16 01:53
 • #282: Mình thêm đùa giỡn2020-08-16 01:53
 • #283: Không có việc gì liền tốt2020-08-16 01:53
 • #284: Đáng ghét2020-08-16 01:53
 • #285: Việc ngốc2020-08-16 01:53
 • #286: Lòng đố kị2020-08-16 01:53
 • #287: Đệ đệ2020-08-16 01:53
 • #288: Mua bán2020-08-16 01:53
 • #289: Mình hái lâm sản2020-08-16 01:54
 • #290: Mượn người mượn trâu2020-08-16 01:54
 • #291: Đắc thủ2020-08-16 01:54
 • #292: Ký ức2020-08-16 01:54
 • #293: Quyết định2020-08-16 01:54
 • #294: Nhà kho2020-08-16 01:54
 • #295: Tự mua tự bán2020-08-16 01:54
 • #296: 2 đầu sợ2020-08-16 01:54
 • #297: Người quen2020-08-16 01:54
 • #298: Phía sau2020-08-16 01:54
 • #299: Ăn nhầm độc quả2020-08-16 01:54
 • #300: Bất an biến hóa2020-08-16 01:54
 • #301: Thay đổi2020-08-16 01:54
 • #302: Sáng sớm2020-08-16 01:54
 • #303: Nghĩ từ bỏ đều không được2020-08-16 01:55
 • #304: Thuần phục2020-08-16 01:55
 • #305: Tiễn biệt2020-08-16 01:55
 • #306: Công tác mới2020-08-16 01:55
 • #307: Miệng từng khai quang2020-08-16 01:55
 • #308: Vui sướng2020-08-16 01:55
 • #309: Náo nhiệt2020-08-16 01:55
 • #310: Tiểu tế2020-08-16 01:55
 • #311: Tàn nhẫn2020-08-16 01:55
 • #312: Tài mọn2020-08-16 01:55
 • #313: Sáo lộ lòng người2020-08-16 01:55
 • #314: Bận rộn2020-08-16 01:55
 • #315: Lòng dạ không thuận2020-08-16 01:55
 • #316: Không đơn giản2020-08-16 01:55
 • #317: Có vấn đề2020-08-16 01:56
 • #318: Nghĩ hồi thôn2020-08-16 01:56
 • #319: Không yên tĩnh2020-08-16 01:56
 • #320: Chiếm tiện nghi2020-08-16 01:56
 • #321: Trêu cợt2020-08-16 01:56
 • #322: Phiền phức tìm tới cửa2020-08-16 01:56
 • #323: Sự tình từ trên trời đến2020-08-16 01:56
 • #324: Kẻ có tiền thật giày vò2020-08-16 01:56
 • #325: Nghèo hoành thời kì2020-08-16 01:56
 • #326: Lo lắng2020-08-16 01:56
 • #327: Tự chui đầu vào lưới2020-08-16 01:56
 • #328: Bỏ lỡ2020-08-16 01:57
 • #329: Phô trương2020-08-16 01:57
 • #330: Tìm tới cửa2020-08-16 01:57
 • #331: Chất nữ2020-08-16 01:57
 • #332: Ngươi rất2020-08-16 01:57
 • #333: Nắm chặt2020-08-16 01:57
 • #334: Nam nhân tốt2020-08-16 01:57
 • #335: Thăm viếng2020-08-16 01:57
 • #336: Mới lạ2020-08-16 01:57
 • #337: Bạn mới2020-08-16 01:57
 • #338: Trâu trận trải rộng ra2020-08-16 01:57
 • #339: Bạn cũ2020-08-16 01:57
 • #340: Tùy hứng2020-08-16 01:57
 • #341: Nhàn sự2020-08-16 01:58
 • #342: Không rõ tin tức2020-08-16 01:58
 • #343: Lệch ra dạy hại người2020-08-16 01:58
 • #344: Kỳ tích2020-08-16 01:58
 • #345: Nhận người2020-08-16 01:58
 • #346: Náo nhiệt sân phơi nắng2020-08-16 01:58
 • #347: Ghi âm thiết yếu say2020-08-16 01:58
 • #348: Tổ ong2020-08-16 01:58
 • #349: Khúc chưa cuối cùng người tản2020-08-16 01:58
 • #350: Qua mùa đông chuẩn bị2020-08-16 01:58
 • #351: Có chuyện xưa nồi lớn2020-08-16 01:58
 • #352: Con ong về nhà đến2020-08-16 01:58
 • #353: Phiền toái nhỏ2020-08-16 01:58
 • #354: Yêu cầu cao cao lãng phí2020-08-16 01:58
 • #355: Sáo lộ2020-08-16 01:59
 • #356: Kiếm tiền2020-08-16 01:59
 • #357: Bị ảnh hưởng tâm tình2020-08-16 01:59
 • #358: Lại không được?2020-08-16 01:59
 • #359: Có chủ ý2020-08-16 01:59
 • #360: Nghĩ kế2020-08-16 01:59
 • #361: Dự phòng châm2020-08-16 01:59
 • #362: Lại gặp tuổi thọ song2020-08-16 01:59
 • #363: Trên đường2020-08-16 01:59
 • #364: Ngoài ý muốn dự định2020-08-16 01:59
 • #365: Rượu nói2020-08-16 01:59
 • #366: Người thông minh2020-08-16 01:59
 • #367: Nhà ngươi thật là loạn2020-08-16 02:00
 • #368: Thuần ngộ thương2020-08-16 02:00
 • #369: Chiếu cố2020-08-16 02:00
 • #370: Tam hoàng trứng2020-08-16 02:00
 • #371: Địa vị2020-08-16 02:00
 • #372: Mãnh thú sa lưới2020-08-16 02:00
 • #373: Chu cao trung cử2020-08-16 02:00
 • #374: Tránh cái nhàn2020-08-16 02:00
 • #375: Mới mẻ cảm giác2020-08-16 02:00
 • #376: Xe điện2020-08-16 02:00
 • #377: Hiểu lầm2020-08-16 02:00
 • #378: Trông mong cháu trai2020-08-16 02:00
 • #379: Hỏa khí2020-08-16 02:00
 • #380: Trông mơ giải khát2020-08-16 02:01
 • #381: Không biết2020-08-16 02:01
 • #382: Nhiệt tình lão Phương2020-08-16 02:01
 • #383: Suối nước nóng2020-08-16 02:01
 • #384: Quỷ chết no2020-08-16 02:01
 • #385: Lão sư2020-08-16 02:01
 • #386: Vượt mất2020-08-16 02:01
 • #387: Sa lưới2020-08-16 02:01
 • #388: Hắc sư vào thôn2020-08-16 02:01
 • #389: Động dời?2020-08-16 02:01
 • #390: Còn có Tiểu Tứ2020-08-16 02:01
 • #391: Mời người phương pháp2020-08-16 02:01
 • #392: Cứng tay cứng chân2020-08-16 02:01
 • #393: Uống say2020-08-16 02:01
 • #394: Xảo ngộ2020-08-16 02:01
 • #395: An bài ăn uống2020-08-16 02:01
 • #396: Lại gặp Huyết Sâm2020-08-16 02:02
 • #397: Thuốc hay2020-08-16 02:02
 • #398: Thuốc là ngọt2020-08-16 02:02
 • #399: Phòng cho thuê2020-08-16 02:02
 • #400: Việc nhỏ2020-08-16 02:02
 • #401: Xào sâm2020-08-16 02:02
 • #402: Số lượng này chuyện nhỏ2020-08-16 02:02
 • #403: Đóng gói2020-08-16 02:02
 • #404: Đầu nhập2020-08-16 02:02
 • #405: Mấy giỏ sâm2020-08-16 02:02
 • #406: Hứng thú2020-08-16 02:02
 • #407: Tìm việc để hoạt động các hương thân2020-08-16 02:02
 • #408: Hộp sinh ý2020-08-16 02:02
 • #409: Còn muốn nuôi bò sữa2020-08-16 02:03
 • #410: Trời lạnh uống chén súp cay2020-08-16 02:03
 • #411: Tuyết rơi lớn2020-08-16 02:03
 • #412: Người với người2020-08-16 02:03
 • #413: Thấp văn hóa quảng cáo2020-08-16 02:03
 • #414: Nồi lẩu tử2020-08-16 02:03
 • #415: Nghĩ đến đâu là chỗ nào2020-08-16 02:03
 • #416: Giống như chó là sói2020-08-16 02:03
 • #417: Uống say2020-08-16 02:03
 • #418: Dã thú tới cửa2020-08-16 02:03
 • #419: Có thể là nuôi trong nhà2020-08-16 02:03
 • #420: Trước khi đi an bài2020-08-16 02:04
 • #421: Kinh người tốc độ tăng2020-08-16 02:04
 • #422: Dễ dàng thỏa mãn Biên Thụy2020-08-16 02:04
 • #423: Lại muốn bỏ tiền2020-08-16 02:04
 • #424: Ngăn cách2020-08-16 02:04
 • #425: Vô ý quạt gió2020-08-16 02:04
 • #426: Có người nghĩ tiếp lấy làm2020-08-16 02:04
 • #427: Khách tới thật nhiều2020-08-16 02:04
 • #428: Trói người2020-08-16 02:04
 • #429: Ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh2020-08-16 02:04
 • #430: Loạn thất bát tao2020-08-16 02:04
 • #431: Chân tướng2020-08-16 02:04
 • #432: Chơi thôi2020-08-16 02:04
 • #433: Toàn than đạo diễn2020-08-16 02:04
 • #434: Cả nhà bảo2020-08-16 02:04
 • #435: Tri kỷ an bài2020-08-16 02:05
 • #436: Bán2020-08-16 02:05
 • #437: Ở chung2020-08-16 02:05
 • #438: Khác biệt ứng đối2020-08-16 02:05
 • #439: Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương2020-08-16 02:05
 • #440: Dính người2020-08-16 02:05
 • #441: Thử nghiệm chơi đùa2020-08-16 02:05
 • #442: Ngăn ở trên đường2020-08-16 02:05
 • #443: Ngang ngược lái xe2020-08-16 02:05
 • #444: Nhiệt sưu2020-08-16 02:05
 • #445: Sinh hoạt giảng cứu2020-08-16 02:05
 • #446: Ý tứ2020-08-16 02:05
 • #447: Đao công2020-08-16 02:05
 • #448: Đưa Táo vương gia (thượng)2020-08-16 02:06
 • #449: Đưa Táo vương gia (trung)2020-08-16 02:06
 • #450: Đưa Táo vương gia (hạ)2020-08-16 02:06
 • #451: Củ gừng mới cay2020-08-16 02:06
 • #452: Mượn gió bẻ măng2020-08-16 02:06
 • #453: Sai lầm2020-08-16 02:06
 • #454: So hoành2020-08-16 02:06
 • #455: Tâm lý nhân tố2020-08-16 02:06
 • #456: Chân tướng2020-08-16 02:06
 • #457: Ô Long2020-08-16 02:06
 • #458: Đề tài nói chuyện2020-08-16 02:06
 • #459: Giết niên heo (nhất)2020-08-16 02:06
 • #460: Giết niên heo (hai)2020-08-16 02:06
 • #461: Giết niên heo (ba)2020-08-16 02:06
 • #462: Giết niên heo (bốn)2020-08-16 02:06
 • #463: Thuê sân nhỏ2020-08-16 02:07
 • #464: Nghĩ náo nhiệt2020-08-16 02:07
 • #465: Địa vị thấp2020-08-16 02:07
 • #466: Cơm tập thể ( Tác tự đánh số chương, không phải thiếu)2020-08-16 02:07
 • #467: Hủy đi cái gì hủy đi, trực tiếp bổ2020-08-16 02:07
 • #468: Đuổi vĩ tập2020-08-16 02:07
 • #469: Trong trí nhớ sạp hàng nhỏ2020-08-16 02:07
 • #470: Một trương ân tình lưới2020-08-16 02:07
 • #471: Thanh xuân sự tình2020-08-16 02:08
 • #472: Năm 302020-08-16 02:08
 • #473: Dẫn Hồn2020-08-16 02:08
 • #474: Thiếp câu đối xuân2020-08-16 02:08
 • #475: Đoàn viên đêm2020-08-16 02:08
 • #476: Giao thừa2020-08-16 02:08
 • #477: Lần đầu tiên2020-08-16 02:08
 • #478: Chúc tết2020-08-16 02:08
 • #479: Sự tình mẹ2020-08-16 02:08
 • #480: Gia quốc có khác2020-08-16 02:08
 • #481: Tết xuân ở giữa khác biệt2020-08-16 02:08
 • #482: Năm mới qua phiền lòng sự tình đến2020-08-16 02:08
 • #483: Sáng lập bên trong2020-08-16 02:08
 • #484: Cảnh đẹp2020-08-16 02:09
 • #485: Dạ hội2020-08-16 02:09
 • #486: Sợ bóng sợ gió một trận2020-08-16 02:09
 • #487: Nghĩ lầm2020-08-16 02:09
 • #488: Bị buộc kinh doanh2020-08-16 02:09
 • #489: Áp lực2020-08-16 02:09
 • #490: Học đàn2020-08-16 02:09
 • #491: Mục đích minh xác2020-08-16 02:09
 • #492: Thập lục thúc học đàn2020-08-16 02:09
 • #493: Mới tiệm ăn2020-08-16 02:09
 • #494: Đuổi người2020-08-16 02:10
 • #495: Ăn cơm nghe đùa giỡn2020-08-16 02:10
 • #496: Đưa tiền2020-08-16 02:10
 • #497: Cảnh đẹp2020-08-16 02:10
 • #498: Quá đơn thuần2020-08-16 02:10
 • #499: Dư thừa lo lắng2020-08-16 02:10
 • #500: Xuân mật2020-08-16 02:10
 • #501: Lấy mật2020-08-16 02:10
 • #502: Chuyện này là sao2020-08-16 02:10
 • #503: Hạnh phúc2020-08-16 02:10
 • #504: Chúc mừng2020-08-16 02:10
 • #505: Bằng hữu2020-08-16 02:10
 • #506: Muốn về nhà2020-08-16 02:11
 • #507: Trợ công2020-08-16 02:11
 • #508: Mang bé con2020-08-16 02:11
 • #509: Thuốc chó2020-08-16 02:11
 • #510: Tranh thủ thời gian2020-08-16 02:11
 • #511: Trư ca thụy?2020-08-16 02:11
 • #512: Đại Hôi2020-08-16 02:11
 • #513: Tương đối2020-08-16 02:11
 • #514: Đồ cổ2020-08-16 02:11
 • #515: Hành lang2020-08-16 02:11
 • #516: Phát hiện mới2020-08-16 02:11
 • #517: Giấu đi2020-08-16 02:12
 • #518: Sai lầm2020-08-16 02:12
 • #519: Đại diện2020-08-16 02:12
 • #520: Mùa hè2020-08-16 02:12
 • #521: Tiền tài2020-08-16 02:12
 • #522: Mời2020-08-16 02:12
 • #523: Điều tra2020-08-16 02:12
 • #524: Lấy hóa đến2020-08-16 02:12
 • #525: Đầu heo2020-08-16 02:12
 • #526: Lo lắng2020-08-16 02:12
 • #527: Đánh một trận2020-08-16 02:12
 • #528: Không phải đồ chơi2020-08-16 02:12
 • #529: Lui2020-08-16 02:12
 • #530: Xuất lực2020-08-16 02:12
 • #531: Nãi phẩm2020-08-16 02:13
 • #532: Sáng sớm nuôi bò trận (nhất)2020-08-16 02:13
 • #533: Sáng sớm nuôi bò trận (hai)2020-08-16 02:13
 • #534: Sáng sớm nuôi bò trận (ba)2020-08-16 02:13
 • #535: Nhận việc2020-08-16 02:13
 • #536: Đưa tới thịt2020-08-16 02:13
 • #537: Học trù2020-08-16 02:13
 • #538: Bàn tính2020-08-16 02:13
 • #539: Bị làm súng2020-08-16 02:13
 • #540: Mục tiêu2020-08-16 02:13
 • #541: Làm làm thô gia công2020-08-16 02:13
 • #542: Ném tiền2020-08-16 02:13
 • #543: Quyết định2020-08-16 02:13
 • #544: Nhiệt tình2020-08-16 02:14
 • #545: Hoành2020-08-16 02:14
 • #546: Một cước đá ra cái bến tàu2020-08-16 02:14
 • #547: Lại nhét đồ vật?2020-08-16 02:14
 • #548: Hồ tổng2020-08-16 02:14
 • #549: Kỳ tướng2020-08-16 02:14
 • #550: Kỳ nhân2020-08-16 02:14
 • #551: Dính người2020-08-16 02:14
 • #552: Bắt chuột thành quả2020-08-16 02:14
 • #553: Đại thủ bút tặng lễ2020-08-16 02:14
 • #554: Buổi chiều2020-08-16 02:15
 • #555: Chạy đáp2020-08-16 02:15
 • #556: Bắt chuột2020-08-16 02:15
 • #557: Sinh hoạt2020-08-16 02:15
 • #558: Đông đến2020-08-16 02:15
 • #559: Muốn khai trương2020-08-16 02:15
 • #560: Ý tưởng2020-08-16 02:15
 • #561: Có khác nhau2020-08-16 02:15
 • #562: Bị người để mắt tới2020-08-16 02:15
 • #563: Sự cố2020-08-16 02:15
 • #564: Đồng môn2020-08-16 02:15
 • #565: Tiền tài động lòng người2020-08-16 02:15
 • #566: Còn có hậu thủ2020-08-16 02:15
 • #567: Tình thế chuyển đổi2020-08-16 02:16
 • #568: Mặt trái hình tượng2020-08-16 02:16
 • #569: Bình an trở về2020-08-16 02:16
 • #570: Việc vặt2020-08-16 02:16
 • #571: Hương tình2020-08-16 02:16
 • #572: Địa phương bảo hộ2020-08-16 02:16
 • #573: Vòng lẩn quẩn2020-08-16 02:16
 • #574: Bán vật liệu gỗ2020-08-16 02:16
 • #575: Ủy khuất phí2020-08-16 02:16
 • #576: Họa trời giáng2020-08-16 02:16
 • #577: Đập chân mình2020-08-16 02:16
 • #578: Đưa gối đầu2020-08-16 02:17
 • #579: Quả quyết2020-08-16 02:17
 • #580: Điều kiện2020-08-16 02:17
 • #581: Rời đi2020-08-16 02:17
 • #582: Hỗ trợ2020-08-16 02:17
 • #583: Nghĩ mới ra là mới ra2020-08-16 02:17
 • #584: Đi theo2020-08-16 02:17
 • #585: Mẫn ân cừu? Không có sự tình!2020-08-16 02:17
 • #586: Không giữ được bình tĩnh2020-08-16 02:17
 • #587: Tin tức mới2020-08-16 02:17
 • #588: Phá sự thật nhiều2020-08-16 02:17
 • #589: Vô lại bằng hữu2020-08-16 02:17
 • #590: Quy túc2020-08-16 02:17
 • #591: Hai tục nhân2020-08-16 02:18
 • #592: Muốn ăn tết2020-08-16 02:18
 • #593: Kiếm tiền2020-08-16 02:18
 • #594: An bài2020-08-16 02:18
 • #595: Lạc đà2020-08-16 02:18
 • #596: Ăn thịt2020-08-16 02:18
 • #597: Không giống đêm trừ tịch2020-08-16 02:18
 • #598: Lại là một năm2020-08-16 02:18
 • #599: Ngoài ý liệu2020-08-16 02:18
 • #600: Lần đầu tiên trận đầu2020-08-16 02:18
 • #601: Lần đầu tiên a2020-08-16 02:18
 • #602: Trở về quỹ đạo2020-08-16 02:18
 • #603: Thịt còn tại trong chén2020-08-16 02:18
 • #604: Nghé con mới sinh2020-08-16 02:19
 • #605: Lấy ong2020-08-16 02:19
 • #606: Công trình2020-08-16 02:19
 • #607: Đáng tiếc đi2020-08-16 02:19
 • #608: Như thế làm việc2020-08-16 02:19
 • #609: Không gian nơi tay2020-08-16 02:19
 • #610: Chân tướng?2020-08-16 02:19
 • #611: Trên bàn chân cóc2020-08-16 02:19
 • #612: Đưa hàng tới cửa2020-08-16 02:19
 • #613: Hơ khô thẻ tre tiệc rượu2020-08-16 02:19
 • #614: Tâm cảng2020-08-16 02:19
 • #615: Rất tốt2020-08-16 02:19
 • #616: Người trí thức2020-08-16 02:20
 • #617: Đề cử2020-08-16 02:20
 • #618: Nhìn không rõ2020-08-16 02:20
 • #619: Ngôi sao may mắn2020-08-16 02:20
 • #620: Mới quả2020-08-16 02:20
 • #621: Bình thường2020-08-16 02:20
 • #622: Cuộc sống mới2020-08-16 02:20
 • #623: Vùng đất mới2020-08-16 02:20
 • #624: Việc vui2020-08-16 02:20
 • #625: Chương cuối2020-08-16 02:20

Related posts

Này Hào Có Độc

TiKay

Tu Tiên Chúa Tể Ở Đô Thị

TiKay

Thần Cấp Hộ Mỹ Sát Thủ

TiKay

Không Cần Phấn Đấu Tiểu Bạch Kiểm

TiKay

Tối Cường Thần Y Hỗn Đô Thị

TiKay

Ta Một Ngày Có 48 Giờ

TiKay

Leave a Reply