Kiếm Hiệp

Kiếm Vũ Lâu

Kiếm Vũ Lâu

P/s: có thiếu 1 chương mà ta k biết thiếu chương nào, đạo hữu nào đọc biết thiếu chương nào thì nói ta để ta fix

Bách binh chi quân là kiếm,

Cửu đoản chi thủ là đao,

Khoái ý ân cừu là giang hồ!

Giang hồ thay đổi trong nháy mắt, bao nhiêu người mỗi ngày đều tại đao quang kiếm ảnh bên trong kéo dài hơi tàn,

Giang hồ bài vị, nhân mạng giao dịch, luận kiếm, liều mạng, báo thù, sát phạt, khinh công, ám khí.

Tại cái này địch bạn khó phân trong giang hồ trần thế, cuối cùng ai có thể tiếu ngạo giang hồ!

Kiếm Vũ rời vỏ, ai dám tranh phong! Cái này, liền là giang hồ.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thất Xích Thư Sinh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chưởng sự Cừu Thiên
 • #2: Ngọc Kiếm Tu La
 • #3: Kiếm Vũ Lâu chủ
 • #4: Thiên tự nhiệm vụ
 • #5: Giang Nam Mộ Dung
 • #6: Khách sạn xuất thủ
 • #7: Hợp
 • #8: Đệ nhất cao thủ
 • #9: Cùng bàn đại sự
 • #10: Đều có mưu riêng
 • #11: Đặc thù thọ lễ
 • #12: Sát cơ tứ phía
 • #13: Quyết đấu đỉnh cao
 • #14: Lấy mệnh tương bác
 • #15: Dự cảm chẳng lành
 • #16: Tông môn đại biến
 • #17: Âm mưu động trời
 • #18: Chạm vào là nổ
 • #19: Giang hồ quy củ
 • #20: Sinh tử do mệnh
 • #21: Không chết không thôi
 • #22: Chấm dứt ân oán
 • #23: Đưa kiếm nguy cơ
 • #24: Nhân Liễu sư phụ
 • #25: Mạc Thành quen biết
 • #26: Lẫn vào Triệu gia
 • #27: Cơ hội trời cho
 • #28: Lấy máu đổi vật
 • #29: Ngọc trác thành khí
 • #30: Kiếm Vũ Tâm Pháp
 • #31: Luyện ngược bí tịch
 • #32: Kiếm Vũ Lục Thức
 • #33: Thời gian qua mau
 • #34: Lại vào Triệu gia
 • #35: Nợ máu trả máu
 • #36: Thiện ác nhất niệm
 • #37: Hoàng Kim Đao Khách
 • #38: Đao quang kiếm ảnh
 • #39: Đệ nhất danh viện
 • #40: Trịnh gia tam gia
 • #41: Xinh đẹp công tử
 • #42: Lại nổi sóng
 • #43: Lắng lại phong ba
 • #44: Thuận tay gạt bỏ
 • #45: Lac Dương gia biến
 • #46: Bái phỏng Chu phủ
 • #47: Ân Kiếm Lạc Dương
 • #48: Kết minh Chu phủ
 • #49: Đại náo tiệc rượu
 • #50: Sát ý ngập trời
 • #51: Tần Phong Đường Uyển.
 • #52: Tuyệt đỉnh cao thủ
 • #53: Trăm năm nội tình
 • #54: Tử Kim Sơn Trang
 • #55: Vô thượng khinh công
 • #56: Hẳn là Tử Yên
 • #57: Tương cứu lúc hoạn nạn
 • #58: Đêm trăng tròn
 • #59: Thần cản giết thần
 • #60: Một đường sinh cơ
 • #61: Trên đường gặp phiền phức
 • #62: Đặc thù khách khanh
 • #63: Trở lại Lạc Dương
 • #64: Thương nghị đối sách
 • #65: Rạng sáng ra tay
 • #66: Người tính trời tính
 • #67: Báo thù rửa hận
 • #68: Chỉ vì. . .
 • #69: Trăm theo. . .
 • #70: Nộ tóc xông. . .
 • #71: Lư Châu. . .
 • #72: Giả mạo. . .
 • #73: Miếu hoang. . .
 • #74: Thất thường. . .
 • #75: Phía Bắc Trường Thành. . .
 • #76: Đúng như. . .
 • #77: Huynh đệ. . .
 • #78: Thu mua. . .
 • #79: Đêm khuya. . .
 • #80: Từng bước kinh. . .
 • #81: Liều chết. . .
 • #82: Chiến không. . .
 • #83: Cùng sinh. . .
 • #84: Tử kim. . .
 • #85: Dược cốc. . .
 • #86: Quỳ cầu. . .
 • #87: Gian nan. . .
 • #88: Sinh tử. . .
 • #89: Phá mà. . .
 • #90: Thuốc dẫn ba. . .
 • #91: Giang Nam. . .
 • #92: Đánh lôi đài. . .
 • #93: Bái phỏng. . .
 • #94: Giao hữu. . .
 • #95: Quan ngoại. . .
 • #96: Đại mạc. . .
 • #97: Thiện có. . .
 • #98: Nhu thuận. . .
 • #99: Nóng nãy. . .
 • #100: Côn Lôn chi. . .
 • #101: Nữ. . .
 • #102: Cứu vớt vô danh
 • #103: Kết nghĩa kim lan
 • #104: Ẩn kiếm chê khen
 • #105: Phủ chủ mời
 • #106: Thiên lý bất dung
 • #107: Gia có gia quy
 • #108: Nữ tặc nhập phủ
 • #109: Ẩn kiếm phủ quy
 • #110: Thần bí thạch ba
 • #111: Vô danh chuyện cũ
 • #112: Lâu không gặp đồ long
 • #113: Bước lên khuynh thành
 • #114: Cường hoành quyết đấu
 • #115: Theo nhau mà tới
 • #116: Lực chiến quần hùng
 • #117: Chiến thuật xa luân
 • #118: Phá làm hư quy củ
 • #119: Giống nhau một chiêu
 • #120: Trận chiến cuối cùng
 • #121: Máu me đầm đìa
 • #122: Đại chiến sau đó
 • #123: Ba đại ước định
 • #124: Đàm tiếu giang hồ
 • #125: Lại tiến vào đại mạc
 • #126: Hồ đâm thống khổ
 • #127: Lấy khách đối đãi
 • #128: Mới tới chấn nhiếp
 • #129: Sáu tầng cửa sắt
 • #130: Phong ba không chỉ
 • #131: Mị hoặc cao thủ
 • #132: Vân Tuyết Thành chủ
 • #133: Mở ra điều kiện
 • #134: Tây Bắc cực địa
 • #135: Ngoài ý muốn đến thăm
 • #136: Nghênh chiến lão Từ
 • #137: Sinh tử luận bàn
 • #138: Đạc Trạch xuất thủ
 • #139: Vân môn dịch trạm
 • #140: Tìm hiểu tin tức
 • #141: Ngoài ý muốn viện binh
 • #142: Địch ta khó phân
 • #143: Cô thành hào sơn
 • #144: Bí mật công khai
 • #145: Lớn mật phỏng đoán
 • #146: Thế cục đột biến
 • #147: Thiểu Vương Lăng mộ
 • #148: Chân thọt cao thủ
 • #149: Giấu giếm sát cơ
 • #150: Tra ra manh mối
 • #151: Hèn hạ đến cực điểm
 • #152: Ác chiến Đoàn Phi
 • #153: Không màng sống chết
 • #154: Sống sót sau tai nạn
 • #155: Quay về hào sơn
 • #156: Một đường hướng nam chạy trốn
 • #157: Thập diện mai phục
 • #158: Nửa đường gặp địch
 • #159: Giết ra đường máu
 • #160: Chạy trốn đại mạc
 • #161: Nguy cơ tới gần
 • #162: Huyết chiến tô
 • #163: Lưu tinh trích nguyệt
 • #164: Điên cuồng chém giết
 • #165: Quần hùng tụ đóng
 • #166: Tóc xanh nhuyễn tiên
 • #167: Mạng sống như treo trên sợi tóc
 • #168: Quỳ cầu vạn liền
 • #169: Đoàn Phi thống khổ
 • #170: Không có sai biệt
 • #171: Thà chết chứ không chịu khuất phục
 • #172: Máu đại giới
 • #173: Tử kim hoàng mạng
 • #174: Tháng sáu thời gian
 • #175: Tử kim Tiêu Hoàng
 • #176: Mạng giá trị gì giới
 • #177: Lực chiến Tiêu Phương
 • #178: Nhặt sợi tay máu
 • #179: Tháng sáu kỳ đầy
 • #180: Ân oán rõ ràng
 • #181: Vô sỉ mánh khoé
 • #182: Lĩnh giáo trả giá
 • #183: Thế cục nghịch chuyển
 • #184: Cuối cùng bàn giao
 • #185: Lên đường Lạc Dương
 • #186: Giáo hóa mâu tặc
 • #187: Lại một tiểu bối
 • #188: Không hiểu thấu
 • #189: Trở lại Lạc Dương
 • #190: Thông cáo thiên hạ
 • #191: Kinh ngạc chúng sinh
 • #192: Đưa thiếp mời Mộ Dung
 • #193: Mộ Dung lựa chọn
 • #194: Truyền lệnh khuynh thành
 • #195: Cửa phủ phong ba
 • #196: Giao thừa chi tiệc rượu
 • #197: Kỳ quái bằng hữu
 • #198: Đầu năm mùng một
 • #199: Huyết chiến Đồ Huyền
 • #200: Dần dần lộ mánh khóe
 • #201: Phúng viếng ngày
 • #202: Diệp Thành đưa đao
 • #203: Không đội trời chung
 • #204: Mưu đồ bố cục
 • #205: Tả nhi hồi phủ
 • #206: Yêu cầu quá đáng
 • #207: Nói nghe thì dễ
 • #208: Tranh nhau đi hiểm
 • #209: Huynh đệ tạm biệt
 • #210: Đến Côn Lôn
 • #211: Kỳ Lân sơn trại
 • #212: Kỳ Lân trận đầu
 • #213: Tới chi an chi
 • #214: Kỳ Lân trại chủ
 • #215: Thù cha tử báo
 • #216: Đường Dũng cứu chủ
 • #217: Lạc Dương chi biến
 • #218: Đêm không ngủ
 • #219: : Rừng rậm cuộc chiến
 • #220: : Kinh thiên tin dữ
 • #221: : Vô danh hồi phủ
 • #222: : Một nhóm huyết thư
 • #223: : Mọc cánh khó thoát
 • #224: : Chạy trốn Côn Lôn
 • #225: Hẻm núi đánh đêm
 • #226: Đi nhanh lên phía bắc
 • #227: Lư Châu gặp lại
 • #228: Lư Châu hiểu trạm
 • #229: Lãng quên cao thủ
 • #230: Kinh thiên vạch trần
 • #231: Cao thủ Trình Hoan
 • #232: Tử sát vàng linh
 • #233: Nửa đường cướp tù
 • #234: Lấy một địch hai
 • #235: Gặp lại ân sư
 • #236: Giang hồ bí sử
 • #237: Bốn thế lực lớn
 • #238: Thân thế chi mê
 • #239: Mẹ mối thù
 • #240: Thế đơn lực bạc
 • #241: Gặp lại Tử Yên
 • #242: Chỉ điểm đao khách
 • #243: Vô danh ngược tâm
 • #244: Sư đồ chi chiến
 • #245: Cao hơn một bậc
 • #246: Vong ngã chi cảnh
 • #247: Tổng hợp thần điện
 • #248: Trù bị đại sự
 • #249: Chợ đêm phong ba
 • #250: Đến thăm nhập phủ
 • #251: Chưa ra chiêu
 • #252: Lăng Tiêu Đồng Minh
 • #253: Thần bí lão hữu
 • #254: Giang hồ bốn tôn
 • #255: Quỷ búa thần tượng
 • #256: Nhân kiếm hợp nhất
 • #257: Đoàn tụ Lạc Dương
 • #258: Đêm trăng vào thành
 • #259: Chấn khiến người sợ hãi
 • #260: Thua trận thắng tâm
 • #261: Sát nhập nhân mã
 • #262: Dược cốc nhập minh
 • #263: Ước chiến giờ Tý
 • #264: Đêm tối kịch chiến
 • #265: Cứu giúp vô danh
 • #266: Nghiệm thu thành quả
 • #267: Lên đường đi về phía tây
 • #268: Khách sạn chi tranh
 • #269: Diệp gia thiếu gia
 • #270: Đến sơn trang
 • #271: Ngầm sinh tình cảm
 • #272: Vạn Liên chỉ giáo
 • #273: Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại
 • #274: Đêm khuya bái phỏng
 • #275: Tả nhi thi y
 • #276: Lòng người khó dò
 • #277: Dật vườn chi mời
 • #278: Một ngón tay
 • #279: Mục nát xương vỡ gân
 • #280: Tìm tới cửa
 • #281: Một chưởng áp chế
 • #282: Thủ lần gặp gỡ
 • #283: Đòi hỏi một tay
 • #284: Tiêu Hoàng dừng
 • #285: Đông Doanh cao thủ
 • #286: Ăn miếng trả miếng
 • #287: Đêm khuya đọ sức
 • #288: Thân hãm nhà tù
 • #289: Lấy một địch hai
 • #290: Huynh đệ gặp nạn
 • #291: Không ai nhường ai
 • #292: Khả nhi xuất thủ
 • #293: Chỉ vì người ấy
 • #294: Vạn chúng chú mục
 • #295: Tháng tám Thập Ngũ
 • #296: Cao điệu xuất chiến
 • #297: Trước nhổ một bậc
 • #298: Giao thế mà lên
 • #299: Bay hoàng Mộ Dung
 • #300: Bay hoàng nội loạn
 • #301: Giang hồ vô tình
 • #302: Đối chọi gay gắt
 • #303: Thượng vị cơ hội tốt
 • #304: Sàn sàn nhau chi chiến
 • #305: Bài vị chi tranh
 • #306: Đao phá kiếm trận
 • #307: Dâng trà nhận lầm
 • #308: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Mới bảng ra lò
 • #309: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Tử Yên đêm đi
 • #310: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Giết một người răn trăm người
 • #311: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Lôi gia nhập minh
 • #312: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Y chúc chi nạn
 • #313: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Đồ Thanh cầu bại
 • #314: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Thay vào đó
 • #315: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Kinh thiên chi bí
 • #316: : Thiên hạ đại hội võ lâm: Bức đến tuyệt cảnh
 • #317: Thiên hạ đại hội võ lâm: Đỉnh phong chi chiến
 • #318: Thiên hạ đại hội võ lâm: Tâm hắn đáng chết
 • #319: Thiên hạ đại hội võ lâm: Hai trọng cảnh giới
 • #320: Thiên hạ đại hội võ lâm: Ác chiến tái diễn
 • #321: Thiên hạ đại hội võ lâm: Nhân Liễu chi uy
 • #322: Thiên hạ đại hội võ lâm: Khuynh thành nổi lên
 • #323: Thiên hạ đại hội võ lâm: Địa vị ngang nhau
 • #324: Thiên hạ đại hội võ lâm: Bốn người hỗn chiến
 • #325: Thiên hạ đại hội võ lâm: Đao khách vảy ngược
 • #326: Thiên hạ đại hội võ lâm: Tan rã trong không vui
 • #327: Thiên hạ đại hội võ lâm: Áp chế thương thế
 • #328: Thiên hạ đại hội võ lâm: Giết chóc kịch chiến
 • #329: Thiên hạ đại hội võ lâm: Thảm liệt kết thúc
 • #330: Phú quý hiểm cầu
 • #331: Giang hồ ba đỉnh chi thế: Diệp gia chi lo
 • #332: Giang hồ ba đỉnh chi thế: Đạc Trạch chi tâm
 • #333: Giang hồ ba đỉnh chi thế: Song hùng mật đàm
 • #334: Giang hồ ba đỉnh chi thế: Võ lâm minh chủ
 • #335: Giang hồ ba đỉnh chi thế: Quần long đứng đầu
 • #336: Giang hồ ba đỉnh chi thế: Chỉ điểm sai lầm
 • #337: Ven đường mật lệnh
 • #338: Hỗn loạn giang hồ
 • #339: Đại họa lâm đầu
 • #340: Tăng gia chi nạn
 • #341: Sinh tử đánh cược
 • #342: Cũng buồn cũng giận
 • #343: Hiện thế báo ứng
 • #344: Chỉ vì Vô Hối
 • #345: Gió xuân đưa tang
 • #346: Lạc Dương gặp gỡ
 • #347: Ngàn vạn hoàng kim
 • #348: Cô sơn xích sắt
 • #349: Nhận rõ tình thế
 • #350: Kiếm chỉ khuynh thành
 • #351: Không có thương lượng
 • #352: Hộ các đại trận
 • #353: Trong trận ác chiến
 • #354: Thiên Cảnh chi uy
 • #355: Tiêu Diêu Cung chủ
 • #356: Đại chiến thương thánh
 • #357: Chuyện xưa như sương khói
 • #358: Tình nghĩa lựa chọn
 • #359: Khuynh thành không các
 • #360: Giang hồ đại nghĩa
 • #361: Tiêu Dao nhập minh
 • #362: Diệp Thành chi mưu
 • #363: Nhu tình như nước
 • #364: Nhún nhường minh chủ
 • #365: Khách không mời mà đến
 • #366: Hai thương chi tranh
 • #367: Ân cứu mạng
 • #368: Song thương kết hợp
 • #369: Tuyệt thế thương pháp
 • #370: Dâng lên hậu lễ
 • #371: Đông bắc chi mưu
 • #372: Tề tụ Lăng Tiêu
 • #373: Lăng Tiêu bài vị
 • #374: Kiếm nhận nó chủ
 • #375: Từ Châu mật báo
 • #376: Long Sơn phượng suối
 • #377: Hoàng Phủ Thái Tử
 • #378: Đêm tối thăm dò đến tột cùng
 • #379: Thanh đô Hùng phủ
 • #380: Khách sạn mặt quỷ
 • #381: Thân hãm bất nghĩa
 • #382: Toàn thân trở ra
 • #383: Cẩn thận thăm dò
 • #384: Chia ra bốn đường
 • #385: Mặt trời rực rỡ huyết chiến
 • #386: Trận đầu báo cáo thắng lợi
 • #387: Kim thị bàng chi
 • #388: Thảm liệt giao phong
 • #389: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của
 • #390: Tương kế tựu kế
 • #391: Mượn đao giết người
 • #392: Máu vẩy cốc đạo
 • #393: Nợ máu trả bằng máu
 • #394: Có an bài khác
 • #395: Mang Sơn khách sạn
 • #396: Mang Sơn trúc trại
 • #397: Yến hội trước sau
 • #398: Cấp bách
 • #399: Trở về từ cõi chết
 • #400: Đổi chủ dễ tâm
 • #401: Kẻ đến không thiện
 • #402: Tử chiến không lùi
 • #403: Mang Sơn khách tới
 • #404: Vô danh dạ hành
 • #405: Giết vào trong phòng
 • #406: Viên mãn chi chiến
 • #407: Ngày xưa tình cũ
 • #408: Lần đầu giao thủ
 • #409: Đêm ra khỏi thành ngoại ô
 • #410: Thanh đô chân tướng
 • #411: Diệt môn chi nạn
 • #412: Trượng nghĩa tương trợ
 • #413: Băng hàn cuồng búa
 • #414: Huyết chiến lão Từ
 • #415: Lấy máu thay máu
 • #416: Huyết độn đại pháp
 • #417: Khó thoát khỏi cái chết
 • #418: Quyết chiến muốn tới
 • #419: Ngàn dặm chiến thiếp
 • #420: Phượng thành gây chuyện
 • #421: Thương chọn Y Hạ
 • #422: Lấy thân báo đáp
 • #423: Sóng ngầm phun trào
 • #424: Mưa gió muốn tới
 • #425: Kế ly gián
 • #426: Giận chiến thương thánh
 • #427: Cửu trọng quyết đấu
 • #428: Hung tính lộ ra
 • #429: Minh chủ là trời
 • #430: Độc thân phó ước
 • #431: Đỉnh phong giao thủ
 • #432: Xem chết đồng quy
 • #433: Lăng Tiêu giết tới
 • #434: Rơi mây không còn
 • #435: Long Sơn thỉnh giáo
 • #436: Gia môn bất hạnh
 • #437: Binh lâm trước điện
 • #438: Cường địch áp chế
 • #439: Tương tây tinh huyên
 • #440: Mối hận cũ chi chiến
 • #441: Bi hoan hai trọng
 • #442: Thực lực kinh khủng
 • #443: Cách không thủ linh
 • #444: Khánh công dạ yến
 • #445: Một yến buồn vui
 • #446: Kỳ Lân một lần
 • #447: Giang hồ một tháng
 • #448: Ám có ý nghĩ gian dối
 • #449: Tang lễ rên rỉ
 • #450: Giang hồ phúng viếng
 • #451: Đen trắng điên đảo
 • #452: Lửa cháy đổ thêm dầu
 • #453: Giết một người răn trăm người
 • #454: Đông bắc chi chủ
 • #455: Tới cửa muốn người
 • #456: Đại hỉ giáng lâm
 • #457: Vui kết lương duyên
 • #458: Tiêu Hoàng chi mời
 • #459: Chuẩn bị lên đường nhắc nhở
 • #460: Hạ thanh thần toán
 • #461: Đại Lý mật hội
 • #462: Đều có tư tâm
 • #463: Lư Châu chi biến
 • #464: Hoài An Tạ phủ
 • #465: Đông Phương công tử
 • #466: Đồng đường khách sạn
 • #467: Tứ đại thị tộc
 • #468: Một tin thúc cách
 • #469: Mới vào Miêu Cương
 • #470: Trúc lâu khiêu khích
 • #471: Miêu Cương chi chủ
 • #472: Miêu Cương ba quan
 • #473: Khấp huyết quỳ cầu
 • #474: Bái phỏng cổ tộc
 • #475: Giấu giếm phong ba
 • #476: Vạn cân cự đỉnh
 • #477: Một cổ động tình
 • #478: Hắc đàm đầm lầy
 • #479: A Châu nháo sự
 • #480: Phớt lờ
 • #481: Khủng bố thạch thất
 • #482: Người sống độc vật
 • #483: Nửa người nửa quỷ
 • #484: Thương Long lửa giận
 • #485: Như lâm đại địch
 • #486: Đại thế dần đi
 • #487: Báo thù đại kế
 • #488: Tinh Vũ bái cọc
 • #489: Ngũ Độc Trận Pháp
 • #490: Cường thế phản kích
 • #491: Chúng bạn xa lánh
 • #492: Đại khai sát giới
 • #493: Trăm thi cổ thuật
 • #494: Huyết chiến Thi Ma
 • #495: Thương Long chi mời
 • #496: Vì nữ tìm tình
 • #497: Tình Hoa Cổ Độc
 • #498: Thâm tình Châu nhi
 • #499: Lòng người thay đổi dần
 • #500: Ôn nhu vĩnh trú
 • #501: Phía sau màn hắc thủ
 • #502: Khám phá mê cục
 • #503: Nam Hải âm phủ
 • #504: Phản đồ nội gian
 • #505: Âm phủ chi chủ
 • #506: Trong điện mưu đồ bí mật
 • #507: Sinh tử lựa chọn
 • #508: Thử một lần liền biết
 • #509: Đoàn Phi nhập minh
 • #510: Nhân Liễu Khổ Tâm
 • #511: Diệp Thành kỳ mưu
 • #512: Tiêu Hoàng nghị sự
 • #513: Đều giả bộ hồ đồ
 • #514: Tuyết dạ làm rõ ý chí
 • #515: Đạp tuyết luận bàn
 • #516: Tử kim thái hoàng
 • #517: Lục gia truyền lời
 • #518: Ba mươi tết
 • #519: Đống lửa trêu đùa
 • #520: Đi không từ giã
 • #521: Tử kim thập lão
 • #522: Độc xông a tị
 • #523: Bất tử cơ hội
 • #524: Tan nát cõi lòng tình cảm chân thành
 • #525: Liên hoàn kế mưu
 • #526: Đêm khuya ác mộng
 • #527: Thiên đầu vạn tự
 • #528: Điều binh khiển tướng
 • #529: Tình thương ba người
 • #530: Tào Nhẫn từ tâm
 • #531: Cam nguyện hi sinh
 • #532: Địa lao xa nhau
 • #533: Các phương súc thế
 • #534: Đại hôn đêm trước
 • #535: Tạ hồng chuộc tội
 • #536: Cố nhân oan gia
 • #537: Anh hùng mỹ nhân
 • #538: Sơn môn đối thế
 • #539: Kinh thiên hạ lễ
 • #540: Tiêu Hoàng lưỡng nan
 • #541: Một vai chống đỡ
 • #542: Thạch Tam số mệnh
 • #543: Sáu đại cao thủ
 • #544: Máu nhuộm Lăng Tiêu
 • #545: Mạnh nhất mồi nhử
 • #546: Thảm tuyệt huyết chiến
 • #547: Tinh Vũ Tinh Vũ
 • #548: Tổn hại nguyên tục mệnh
 • #549: Phu nhân chống đỡ trận
 • #550: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
 • #551: Từng bước ép sát
 • #552: Điểm đáng ngờ trùng điệp
 • #553: Tiêu hòa vạch trần
 • #554: Binh bất yếm trá
 • #555: Cường thế vây giết
 • #556: Ân thị chi chiến
 • #557: Cùng đồ mạt lộ
 • #558: Vấn đỉnh đỉnh phong
 • #559: Vì y hoạ mi
 • #560: Hận trời Hận Địa
 • #561: Đại sát tứ phương
 • #562: Vì tình tử chiến
 • #563: Nghiệt duyên oan nghiệt
 • #564: Người đi trà lạnh
 • #565: Tôn Mạnh lựa chọn
 • #566: Diệp Thành giết tới
 • #567: Sắp thành lại bại
 • #568: Hoàng tước tại hậu
 • #569: Từng cái giết chi
 • #570: Theo đuổi không bỏ
 • #571: Con rơi đồ mệnh
 • #572: Lòng nóng như lửa đốt
 • #573: Tự thực ác quả
 • #574: Nam Hải khổ tìm
 • #575: Ngàn vạn biến hóa
 • #576: Muốn phân chiến quả
 • #577: Chu gia tố khổ
 • #578: Con đường phía trước rõ ràng
 • #579: Cờ đi ba bước
 • #580: Tần Đường chi tuyển
 • #581: Giết một người răn trăm người
 • #582: Bỏ xe giữ tướng
 • #583: Thấp thỏm dự tiệc
 • #584: Phạt ba chén rượu
 • #585: Tâm nhớ tình cũ
 • #586: Lương thần chọn chủ
 • #587: Cô phụ sư ân
 • #588: Vạn sự nhất niệm
 • #589: Lăng Tiêu không tại
 • #590: Mưa kiếm ba lễ
 • #591: Cuối cùng bàn giao
 • #592: Kiếm Vũ Lâu (
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

TiKay

Ta Ở Danh Tác Thế Giới Ưu Nhã Già Đi

TiKay

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

TiKay

Tầm Hiệp Hệ Thống

TiKay

Cửu U Long Giới

TiKay

Vô Địch Chí Tôn Thái Tử Gia

TiKay

Leave a Reply