Khoa HuyễnVô Hạn Lưu

Lamarck Trò Chơi

Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , OE , Tình cảm , Trinh thám , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Tu chân , Ma pháp, Vampire , Vô hạn lưu , Sảng văn , Nữ cường

Khúc Vân mở mắt ra, chỉ thấy một gian trong mật thất mười cái người xa lạ, mỗi người một bộ không biết làm sao bộ dáng.

Tiếp theo vốn nhờ vì Lamarck trò chơi quỷ dị quy tắc phát triển trở thành đánh bạc tánh mạng chiến đấu, đang lúc tiến cảnh trôi chảy lại phát hiện chính mình đã lâm vào liên tiếp không ngừng âm mưu hiểm cảnh…………

Thả xem Lamarck trò chơi tầng tầng quỷ cục trung thiên tài thiếu nữ như thế nào thong dong thiết cục phá cục, trương trương tâm lý sườn viết phân giải hai mặt nhân tính sắc mặt.……

Mang hảo ngươi đầu óc, hưởng thụ một hồi tư duy gió lốc đi.……

Nữ chủ cao trí máu lạnh, ngọt sủng tiểu đồng bọn, vô nam chủ, trí đấu sảng văn, khoác vô hạn lưu ngoại da ngụy bổn cách trinh thám ( nghiêm trọng thiêu não báo động trước ).

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhạc Tiểu Vân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:28
 • #2: Chương 2 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:29
 • #3: Chương 3 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:29
 • #4: Chương 4 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:30
 • #5: Chương 5 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:30
 • #6: Chương 6 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:30
 • #7: Chương 7 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:30
 • #8: Chương 8 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:31
 • #9: Chương 9 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:31
 • #10: Chương 10 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:31
 • #11: Chương 11 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:31
 • #12: Chương 12 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:31
 • #13: Chương 13 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:32
 • #14: Chương 14 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:32
 • #15: Chương 15 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:32
 • #16: Chương 16 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:32
 • #17: Chương 17 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:33
 • #18: Chương 18 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:33
 • #19: Chương 19 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:33
 • #20: Chương 20 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:33
 • #21: Chương 21 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:34
 • #22: Chương 22 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:34
 • #23: Chương 23 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:34
 • #24: Chương 24 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:34
 • #25: Chương 25 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:35
 • #26: Chương 26 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:35
 • #27: Chương 27 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:35
 • #28: Chương 28 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:35
 • #29: Chương 29 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:36
 • #30: Chương 30 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:36
 • #31: Chương 31 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:36
 • #32: Chương 32 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:36
 • #33: Chương 33 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:36
 • #34: Chương 34 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:37
 • #35: Chương 35 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:37
 • #36: Chương 36 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:37
 • #37: Chương 37 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:37
 • #38: Chương 38 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:38
 • #39: Chương 39 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:38
 • #40: Chương 40 thoáng chốc kinh giác2020-12-26 16:38
 • #41: Chương 41 thoáng chốc kinh giác ( xong )2020-12-26 16:38
 • #42: Chương 42 sinh tồn đảo2020-12-26 16:39
 • #43: Chương 43 sinh tồn đảo2020-12-26 16:39
 • #44: Chương 44 sinh tồn đảo2020-12-26 16:39
 • #45: Chương 45 sinh tồn đảo2020-12-26 16:39
 • #46: Chương 46 sinh tồn đảo2020-12-26 16:39
 • #47: Chương 47 sinh tồn đảo2020-12-26 16:40
 • #48: Chương 48 sinh tồn đảo2020-12-26 16:40
 • #49: Chương 49 sinh tồn đảo2020-12-26 16:40
 • #50: Chương 50 sinh tồn đảo2020-12-26 16:40
 • #51: Chương 51 sinh tồn đảo2020-12-26 16:41
 • #52: Chương 52 sinh tồn đảo2020-12-26 16:41
 • #53: Chương 53 sinh tồn đảo2020-12-26 16:41
 • #54: Chương 54 sinh tồn đảo2020-12-26 16:41
 • #55: Chương 55 sinh tồn đảo2020-12-26 16:42
 • #56: Chương 56 sinh tồn đảo2020-12-26 16:42
 • #57: Chương 57 sinh tồn đảo2020-12-26 16:42
 • #58: Chương 58 sinh tồn đảo2020-12-26 16:42
 • #59: Chương 59 sinh tồn đảo2020-12-26 16:43
 • #60: Chương 60 sinh tồn đảo2020-12-26 16:43
 • #61: Chương 61 sinh tồn đảo2020-12-26 16:43
 • #62: Chương 62 sinh tồn đảo2020-12-26 16:44
 • #63: Chương 63 sinh tồn đảo2020-12-26 16:44
 • #64: Chương 64 sinh tồn đảo2020-12-26 16:44
 • #65: Chương 65 sinh tồn đảo2020-12-26 16:45
 • #66: Chương 66 sinh tồn đảo2020-12-26 16:45
 • #67: Chương 67 sinh tồn đảo2020-12-26 16:45
 • #68: Chương 68 sinh tồn đảo2020-12-26 16:45
 • #69: Chương 69 sinh tồn đảo2020-12-26 16:46
 • #70: Chương 70 sinh tồn đảo2020-12-26 16:47
 • #71: Chương 71 sinh tồn đảo2020-12-26 16:47
 • #72: Chương 72 sinh tồn đảo2020-12-26 16:48
 • #73: Chương 73 sinh tồn đảo2020-12-26 16:48
 • #74: Chương 74 sinh tồn đảo2020-12-26 16:49
 • #75: Chương 75 sinh tồn đảo2020-12-26 16:49
 • #76: Chương 76 sinh tồn đảo2020-12-26 16:49
 • #77: Chương 77 sinh tồn đảo2020-12-26 16:50
 • #78: Chương 78 sinh tồn đảo2020-12-26 16:50
 • #79: Chương 79 sinh tồn đảo2020-12-26 16:50
 • #80: Chương 80 sinh tồn đảo2020-12-26 16:51
 • #81: Chương 81 sinh tồn đảo2020-12-26 16:51
 • #82: Chương 82 sinh tồn đảo ( xong )2020-12-26 16:52
 • #83: Chương 83 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:52
 • #84: Chương 84 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:53
 • #85: Chương 85 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:53
 • #86: Chương 86 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:54
 • #87: Chương 87 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:54
 • #88: Chương 88 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:55
 • #89: Chương 89 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:55
 • #90: Chương 90 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:56
 • #91: Chương 91 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:56
 • #92: Chương 92 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:56
 • #93: Chương 93 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-26 16:57
 • #94: Chương 94 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 05:38
 • #95: Chương 95 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 05:39
 • #96: Chương 96 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:15
 • #97: Chương 97 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:15
 • #98: Chương 98 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:15
 • #99: Chương 99 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:15
 • #100: Chương 100 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:15
 • #101: Chương 101 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:16
 • #102: Chương 102 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( phá cục thiên )2020-12-28 08:16
 • #103: Chương 103 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:16
 • #104: Chương 104 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:16
 • #105: Chương 105 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:17
 • #106: Chương 106 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:17
 • #107: Chương 107 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:17
 • #108: Chương 108 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:17
 • #109: Chương 109 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:18
 • #110: Chương 110 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:18
 • #111: Chương 111 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:18
 • #112: Chương 112 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:18
 • #113: Chương 113 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:19
 • #114: Chương 114 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:19
 • #115: Chương 115 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:19
 • #116: Chương 116 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:19
 • #117: Chương 117 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:19
 • #118: Chương 118 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:20
 • #119: Chương 119 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:20
 • #120: Chương 120 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:20
 • #121: Chương 121 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:20
 • #122: Chương 122 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( đánh cờ thiên )2020-12-28 08:20
 • #123: Chương 123 phó chiến linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ ( xong )2020-12-28 08:21
 • #124: Chương 124 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:21
 • #125: Chương 125 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:21
 • #126: Chương 126 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:21
 • #127: Chương 127 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:22
 • #128: Chương 128 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:22
 • #129: Chương 129 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:22
 • #130: Chương 130 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:22
 • #131: Chương 131 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:23
 • #132: Chương 132 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:23
 • #133: Chương 133 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:23
 • #134: Chương 134 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:23
 • #135: Chương 135 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:23
 • #136: Chương 136 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:24
 • #137: Chương 137 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:24
 • #138: Chương 138 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:24
 • #139: Chương 139 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:24
 • #140: Chương 140 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:24
 • #141: Chương 141 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:25
 • #142: Chương 142 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:25
 • #143: Chương 143 tử lộ một cái ( mê ảnh thiên )2020-12-28 08:26
 • #144: Chương 144 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:26
 • #145: Chương 145 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:26
 • #146: Chương 146 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:26
 • #147: Chương 147 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:26
 • #148: Chương 148 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:26
 • #149: Chương 149 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:27
 • #150: Chương 150 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:27
 • #151: Chương 151 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:27
 • #152: Chương 152 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:27
 • #153: Chương 153 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:27
 • #154: Chương 154 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:27
 • #155: Chương 155 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:28
 • #156: Chương 156 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:28
 • #157: Chương 157 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:28
 • #158: Chương 158 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:28
 • #159: Chương 159 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:29
 • #160: Chương 160 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:29
 • #161: Chương 161 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:29
 • #162: Chương 162 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:29
 • #163: Chương 163 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên )2020-12-28 08:29
 • #164: Chương 164 tử lộ một cái ( giải ảnh thiên xong )2020-12-28 08:30
 • #165: Chương 165 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:30
 • #166: Chương 166 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:30
 • #167: Chương 167 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:30
 • #168: Chương 168 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:31
 • #169: Chương 169 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:31
 • #170: Chương 170 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:31
 • #171: Chương 171 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:31
 • #172: Chương 172 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:31
 • #173: Chương 173 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:31
 • #174: Chương 174 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:32
 • #175: Chương 175 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:32
 • #176: Chương 176 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:32
 • #177: Chương 177 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:32
 • #178: Chương 178 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:32
 • #179: Chương 179 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:33
 • #180: Chương 180 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:33
 • #181: Chương 181 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:33
 • #182: Chương 182 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:34
 • #183: Chương 183 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:34
 • #184: Chương 184 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:34
 • #185: Chương 185 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:34
 • #186: Chương 186 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:34
 • #187: Chương 187 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:35
 • #188: Chương 188 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:35
 • #189: Chương 189 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:35
 • #190: Chương 190 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:35
 • #191: Chương 191 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:35
 • #192: Chương 192 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:36
 • #193: Chương 193 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:36
 • #194: Chương 194 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:36
 • #195: Chương 195 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:36
 • #196: Chương 196 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:37
 • #197: Chương 197 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:37
 • #198: Chương 198 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:37
 • #199: Chương 199 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:37
 • #200: Chương 200 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:37
 • #201: Chương 201 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:38
 • #202: Chương 202 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:38
 • #203: Chương 203 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:38
 • #204: Chương 204 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên2020-12-28 08:38
 • #205: Chương 205 Khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên ( xong )2020-12-28 08:39
 • #206: Chương 206 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:39
 • #207: Chương 207 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:39
 • #208: Chương 208 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:39
 • #209: Chương 209 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:39
 • #210: Chương 210 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:40
 • #211: Chương 211 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:40
 • #212: Chương 212 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:40
 • #213: Chương 213 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:40
 • #214: Chương 214 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:41
 • #215: Chương 215 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:41
 • #216: Chương 216 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:41
 • #217: Chương 217 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:41
 • #218: Chương 218 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:42
 • #219: Chương 219 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:42
 • #220: Chương 220 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:42
 • #221: Chương 221 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:42
 • #222: Chương 222 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:42
 • #223: Chương 223 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:43
 • #224: Chương 224 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:43
 • #225: Chương 225 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:43
 • #226: Chương 226 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:43
 • #227: Chương 227 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:43
 • #228: Chương 228 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:44
 • #229: Chương 229 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:44
 • #230: Chương 230 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:44
 • #231: Chương 231 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:44
 • #232: Chương 232 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:44
 • #233: Chương 233 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:45
 • #234: Chương 234 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:45
 • #235: Chương 235 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:45
 • #236: Chương 236 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:45
 • #237: Chương 237 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:46
 • #238: Chương 238 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:46
 • #239: Chương 239 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:46
 • #240: Chương 240 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:46
 • #241: Chương 241 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:47
 • #242: Chương 242 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:47
 • #243: Chương 243 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:47
 • #244: Chương 244 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:47
 • #245: Chương 245 kinh tình chín năm ánh sáng2020-12-28 08:47
 • #246: Chương 246 kinh tình chín năm ánh sáng ( xong )2020-12-28 08:48
 • #247: Chương 247 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:48
 • #248: Chương 248 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:48
 • #249: Chương 249 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:48
 • #250: Chương 250 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:48
 • #251: Chương 251 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:49
 • #252: Chương 252 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:49
 • #253: Chương 253 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:49
 • #254: Chương 254 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:49
 • #255: Chương 255 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:50
 • #256: Chương 256 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:50
 • #257: Chương 257 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:50
 • #258: Chương 258 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:50
 • #259: Chương 259 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:50
 • #260: Chương 260 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:51
 • #261: Chương 261 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:51
 • #262: Chương 262 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:51
 • #263: Chương 263 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:51
 • #264: Chương 264 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:51
 • #265: Chương 265 tiếng đàn như cũ ( hoặc âm thiên )2020-12-28 08:52
 • #266: Chương 266 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:52
 • #267: Chương 267 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:52
 • #268: Chương 268 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:52
 • #269: Chương 269 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:52
 • #270: Chương 270 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:53
 • #271: Chương 271 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:53
 • #272: Chương 272 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:53
 • #273: Chương 273 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:53
 • #274: Chương 274 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:53
 • #275: Chương 275 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:54
 • #276: Chương 276 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:54
 • #277: Chương 277 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:54
 • #278: Chương 278 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:54
 • #279: Chương 279 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:55
 • #280: Chương 280 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:55
 • #281: Chương 281 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:55
 • #282: Chương 282 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:55
 • #283: Chương 283 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:55
 • #284: Chương 284 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:55
 • #285: Chương 285 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:56
 • #286: Chương 286 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên )2020-12-28 08:56
 • #287: Chương 287 tiếng đàn như cũ ( tìm âm thiên xong )2020-12-28 08:56
 • #288: Chương 288 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:56
 • #289: Chương 289 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:57
 • #290: Chương 290 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:57
 • #291: Chương 291 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:57
 • #292: Chương 292 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:58
 • #293: Chương 293 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:58
 • #294: Chương 294 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:58
 • #295: Chương 295 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:58
 • #296: Chương 296 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:58
 • #297: Chương 297 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:59
 • #298: Chương 298 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:59
 • #299: Chương 299 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:59
 • #300: Chương 300 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:59
 • #301: Chương 301 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 08:59
 • #302: Chương 302 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:00
 • #303: Chương 303 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:00
 • #304: Chương 304 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:00
 • #305: Chương 305 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:01
 • #306: Chương 306 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:01
 • #307: Chương 307 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:01
 • #308: Chương 308 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:01
 • #309: Chương 309 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:01
 • #310: Chương 310 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:02
 • #311: Chương 311 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:02
 • #312: Chương 312 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:02
 • #313: Chương 313 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:02
 • #314: Chương 314 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:03
 • #315: Chương 315 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:03
 • #316: Chương 316 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:03
 • #317: Chương 317 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:03
 • #318: Chương 318 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:03
 • #319: Chương 319 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:04
 • #320: Chương 320 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:04
 • #321: Chương 321 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:04
 • #322: Chương 322 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:04
 • #323: Chương 323 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:05
 • #324: Chương 324 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:05
 • #325: Chương 325 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:05
 • #326: Chương 326 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:05
 • #327: Chương 327 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục2020-12-28 09:06
 • #328: Chương 328 thượng Song Mật tam mệnh tứ phương cục ( còn tiếp )2020-12-28 09:06
 • #329: Chương 329 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:06
 • #330: Chương 330 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:06
 • #331: Chương 331 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:06
 • #332: Chương 332 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:07
 • #333: Chương 333 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:07
 • #334: Chương 334 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:07
 • #335: Chương 335 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:07
 • #336: Chương 336 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:07
 • #337: Chương 337 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:08
 • #338: Chương 338 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:08
 • #339: Chương 339 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:08
 • #340: Chương 340 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:08
 • #341: Chương 341 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:08
 • #342: Chương 342 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:09
 • #343: Chương 343 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:09
 • #344: Chương 344 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:09
 • #345: Chương 345 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:09
 • #346: Chương 346 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:09
 • #347: Chương 347 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:10
 • #348: Chương 348 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:10
 • #349: Chương 349 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:10
 • #350: Chương 350 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:10
 • #351: Chương 351 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:10
 • #352: Chương 352 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:11
 • #353: Chương 353 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:11
 • #354: Chương 354 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:11
 • #355: Chương 355 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:11
 • #356: Chương 356 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:12
 • #357: Chương 357 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:12
 • #358: Chương 358 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:12
 • #359: Chương 359 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:12
 • #360: Chương 360 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:13
 • #361: Chương 361 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:13
 • #362: Chương 362 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:13
 • #363: Chương 363 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:13
 • #364: Chương 364 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:13
 • #365: Chương 365 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:14
 • #366: Chương 366 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:14
 • #367: Chương 367 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:14
 • #368: Chương 368 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá2020-12-28 09:14
 • #369: Chương 369 hạ mặt bắc mi nam trong tay cá ( xong )2020-12-28 09:14
 • #370: Chương 370 người mặt phất tâm2020-12-28 09:15
 • #371: Chương 371 người mặt phất tâm2020-12-28 09:15
 • #372: Chương 372 người mặt phất tâm2020-12-28 09:15
 • #373: Chương 373 người mặt phất tâm2020-12-28 09:15
 • #374: Chương 374 người mặt phất tâm2020-12-28 09:16
 • #375: Chương 375 người mặt phất tâm2020-12-28 09:16
 • #376: Chương 376 người mặt phất tâm2020-12-28 09:16
 • #377: Chương 377 người mặt phất tâm2020-12-28 09:16
 • #378: Chương 378 người mặt phất tâm2020-12-28 09:17
 • #379: Chương 379 người mặt phất tâm2020-12-28 09:17
 • #380: Chương 380 người mặt phất tâm2020-12-28 09:17
 • #381: Chương 381 người mặt phất tâm2020-12-28 09:17
 • #382: Chương 382 người mặt phất tâm2020-12-28 09:17
 • #383: Chương 383 người mặt phất tâm2020-12-28 09:18
 • #384: Chương 384 người mặt phất tâm2020-12-28 09:18
 • #385: Chương 385 người mặt phất tâm2020-12-28 09:18
 • #386: Chương 386 người mặt phất tâm2020-12-28 09:18
 • #387: Chương 387 người mặt phất tâm2020-12-28 09:19
 • #388: Chương 388 người mặt phất tâm2020-12-28 09:19
 • #389: Chương 389 người mặt phất tâm2020-12-28 09:19
 • #390: Chương 390 người mặt phất tâm2020-12-28 09:19
 • #391: Chương 391 người mặt phất tâm2020-12-28 09:19
 • #392: Chương 392 người mặt phất tâm2020-12-28 09:20
 • #393: Chương 393 người mặt phất tâm2020-12-28 09:20
 • #394: Chương 394 người mặt phất tâm2020-12-28 09:20
 • #395: Chương 395 người mặt phất tâm2020-12-28 09:20
 • #396: Chương 396 người mặt phất tâm2020-12-28 09:21
 • #397: Chương 397 người mặt phất tâm2020-12-28 09:21
 • #398: Chương 398 người mặt phất tâm2020-12-28 09:21
 • #399: Chương 399 người mặt phất tâm2020-12-28 09:21
 • #400: Chương 400 người mặt phất tâm2020-12-28 09:22
 • #401: Chương 401 người mặt phất tâm2020-12-28 09:22
 • #402: Chương 402 người mặt phất tâm2020-12-28 09:22
 • #403: Chương 403 người mặt phất tâm2020-12-28 09:22
 • #404: Chương 404 người mặt phất tâm2020-12-28 09:22
 • #405: Chương 405 người mặt phất tâm2020-12-28 09:23
 • #406: Chương 406 người mặt phất tâm2020-12-28 09:23
 • #407: Chương 407 người mặt phất tâm2020-12-28 09:23
 • #408: Chương 408 người mặt phất tâm2020-12-28 09:23
 • #409: Chương 409 người mặt phất tâm2020-12-28 09:24
 • #410: Chương 410 người mặt phất tâm ( xong )2020-12-28 09:24
 • #411: Chương 411 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:24
 • #412: Chương 412 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:24
 • #413: Chương 413 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:25
 • #414: Chương 414 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:25
 • #415: Chương 415 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:25
 • #416: Chương 416 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:25
 • #417: Chương 417 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:25
 • #418: Chương 418 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:26
 • #419: Chương 419 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:26
 • #420: Chương 420 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:26
 • #421: Chương 421 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:26
 • #422: Chương 422 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:27
 • #423: Chương 423 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:27
 • #424: Chương 424 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:27
 • #425: Chương 425 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:27
 • #426: Chương 426 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:27
 • #427: Chương 427 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:28
 • #428: Chương 428 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:28
 • #429: Chương 429 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:28
 • #430: Chương 430 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:28
 • #431: Chương 431 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:29
 • #432: Chương 432 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:29
 • #433: Chương 433 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:29
 • #434: Chương 434 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:29
 • #435: Chương 435 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:30
 • #436: Chương 436 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:30
 • #437: Chương 437 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:30
 • #438: Chương 438 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:30
 • #439: Chương 439 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:30
 • #440: Chương 440 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:30
 • #441: Chương 441 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:31
 • #442: Chương 442 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:31
 • #443: Chương 443 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:31
 • #444: Chương 444 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:31
 • #445: Chương 445 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:32
 • #446: Chương 446 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:32
 • #447: Chương 447 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:32
 • #448: Chương 448 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:32
 • #449: Chương 449 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:33
 • #450: Chương 450 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ2020-12-28 09:33
 • #451: Chương 451 kiệt phòng diệu ngữ hội nguyên sơ ( xong )2020-12-28 09:33
 • #452: Chương 452 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:33
 • #453: Chương 453 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:33
 • #454: Chương 454 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:34
 • #455: Chương 455 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:34
 • #456: Chương 456 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:34
 • #457: Chương 457 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:34
 • #458: Chương 458 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:35
 • #459: Chương 459 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:35
 • #460: Chương 460 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:35
 • #461: Chương 461 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:35
 • #462: Chương 462 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:35
 • #463: Chương 463 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:36
 • #464: Chương 464 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:36
 • #465: Chương 465 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:36
 • #466: Chương 466 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:36
 • #467: Chương 467 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:37
 • #468: Chương 468 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:37
 • #469: Chương 469 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:37
 • #470: Chương 470 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:37
 • #471: Chương 471 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:37
 • #472: Chương 472 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:38
 • #473: Chương 473 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:38
 • #474: Chương 474 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:38
 • #475: Chương 475 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:38
 • #476: Chương 476 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:38
 • #477: Chương 477 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:39
 • #478: Chương 478 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:39
 • #479: Chương 479 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:39
 • #480: Chương 480 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:39
 • #481: Chương 481 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:39
 • #482: Chương 482 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:40
 • #483: Chương 483 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:40
 • #484: Chương 484 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:40
 • #485: Chương 485 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:40
 • #486: Chương 486 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:40
 • #487: Chương 487 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:41
 • #488: Chương 488 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:41
 • #489: Chương 489 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:41
 • #490: Chương 490 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:41
 • #491: Chương 491 thượng nhận đoạn trời cao2020-12-28 09:41
 • #492: Chương 492 thượng nhận đoạn trời cao ( còn tiếp )2020-12-28 09:41
 • #493: Chương 493 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:41
 • #494: Chương 494 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:42
 • #495: Chương 495 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:42
 • #496: Chương 496 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:42
 • #497: Chương 497 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:42
 • #498: Chương 498 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:43
 • #499: Chương 499 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:43
 • #500: Chương 500 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:43
 • #501: Chương 501 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:43
 • #502: Chương 502 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:44
 • #503: Chương 503 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:44
 • #504: Chương 504 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:44
 • #505: Chương 505 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:44
 • #506: Chương 506 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:45
 • #507: Chương 507 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:45
 • #508: Chương 508 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:45
 • #509: Chương 509 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:45
 • #510: Chương 510 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:46
 • #511: Chương 511 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:46
 • #512: Chương 512 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:46
 • #513: Chương 513 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:46
 • #514: Chương 514 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:46
 • #515: Chương 515 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #516: Chương 516 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #517: Chương 517 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #518: Chương 518 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #519: Chương 519 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #520: Chương 520 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #521: Chương 521 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:47
 • #522: Chương 522 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:48
 • #523: Chương 523 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:48
 • #524: Chương 524 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:48
 • #525: Chương 525 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:48
 • #526: Chương 526 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:49
 • #527: Chương 527 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:49
 • #528: Chương 528 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:49
 • #529: Chương 529 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:49
 • #530: Chương 530 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:50
 • #531: Chương 531 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:50
 • #532: Chương 532 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối2020-12-28 09:50
 • #533: Chương 533 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối ( xong )2020-12-28 09:50
 • #534: Chương 534 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:51
 • #535: Chương 535 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:51
 • #536: Chương 536 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:51
 • #537: Chương 537 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:51
 • #538: Chương 538 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:51
 • #539: Chương 539 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:52
 • #540: Chương 540 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:52
 • #541: Chương 541 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:52
 • #542: Chương 542 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:52
 • #543: Chương 543 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:53
 • #544: Chương 544 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:53
 • #545: Chương 545 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:53
 • #546: Chương 546 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:53
 • #547: Chương 547 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:54
 • #548: Chương 548 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:54
 • #549: Chương 549 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:54
 • #550: Chương 550 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:54
 • #551: Chương 551 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:54
 • #552: Chương 552 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:55
 • #553: Chương 553 trong lòng biết bút phương ( nguyền rủa thiên )2020-12-28 09:55
 • #554: Chương 554 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:55
 • #555: Chương 555 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:55
 • #556: Chương 556 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:56
 • #557: Chương 557 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:56
 • #558: Chương 558 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:56
 • #559: Chương 559 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:56
 • #560: Chương 560 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:57
 • #561: Chương 561 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:57
 • #562: Chương 562 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:57
 • #563: Chương 563 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:57
 • #564: Chương 564 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:57
 • #565: Chương 565 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:58
 • #566: Chương 566 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:58
 • #567: Chương 567 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:58
 • #568: Chương 568 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:58
 • #569: Chương 569 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:58
 • #570: Chương 570 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:59
 • #571: Chương 571 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:59
 • #572: Chương 572 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:59
 • #573: Chương 573 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên )2020-12-28 09:59
 • #574: Chương 574 trong lòng biết bút phương ( giải chú thiên xong )2020-12-28 10:00
 • #575: Chương 575 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:00
 • #576: Chương 576 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:00
 • #577: Chương 577 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:00
 • #578: Chương 578 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:00
 • #579: Chương 579 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:00
 • #580: Chương 580 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:01
 • #581: Chương 581 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:01
 • #582: Chương 582 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:01
 • #583: Chương 583 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:01
 • #584: Chương 584 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:01
 • #585: Chương 585 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:02
 • #586: Chương 586 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:02
 • #587: Chương 587 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:02
 • #588: Chương 588 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:02
 • #589: Chương 589 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:03
 • #590: Chương 590 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:03
 • #591: Chương 591 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:03
 • #592: Chương 592 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:03
 • #593: Chương 593 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:04
 • #594: Chương 594 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:04
 • #595: Chương 595 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:04
 • #596: Chương 596 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:04
 • #597: Chương 597 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:04
 • #598: Chương 598 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:05
 • #599: Chương 599 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:05
 • #600: Chương 600 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:05
 • #601: Chương 601 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:06
 • #602: Chương 602 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:06
 • #603: Chương 603 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:06
 • #604: Chương 604 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:06
 • #605: Chương 605 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:06
 • #606: Chương 606 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:06
 • #607: Chương 607 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:07
 • #608: Chương 608 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:07
 • #609: Chương 609 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:07
 • #610: Chương 610 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:07
 • #611: Chương 611 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:08
 • #612: Chương 612 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:08
 • #613: Chương 613 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:08
 • #614: Chương 614 hoàng hầu con lười chi tử2020-12-28 10:09
 • #615: Chương 615 hoàng hầu con lười chi tử ( xong )2020-12-28 10:09
 • #616: Chương 616 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:09
 • #617: Chương 617 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:10
 • #618: Chương 618 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:10
 • #619: Chương 619 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:10
 • #620: Chương 620 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:10
 • #621: Chương 621 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:10
 • #622: Chương 622 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:11
 • #623: Chương 623 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:11
 • #624: Chương 624 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:11
 • #625: Chương 625 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:11
 • #626: Chương 626 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:12
 • #627: Chương 627 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:12
 • #628: Chương 628 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:12
 • #629: Chương 629 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:12
 • #630: Chương 630 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:13
 • #631: Chương 631 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:13
 • #632: Chương 632 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:13
 • #633: Chương 633 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:14
 • #634: Chương 634 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:14
 • #635: Chương 635 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:14
 • #636: Chương 636 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:14
 • #637: Chương 637 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:14
 • #638: Chương 638 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:15
 • #639: Chương 639 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:15
 • #640: Chương 640 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:15
 • #641: Chương 641 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:16
 • #642: Chương 642 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:16
 • #643: Chương 643 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:16
 • #644: Chương 644 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:16
 • #645: Chương 645 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:17
 • #646: Chương 646 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:17
 • #647: Chương 647 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:17
 • #648: Chương 648 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:17
 • #649: Chương 649 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:17
 • #650: Chương 650 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:18
 • #651: Chương 651 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:18
 • #652: Chương 652 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:18
 • #653: Chương 653 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:18
 • #654: Chương 654 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:19
 • #655: Chương 655 dưới suối vàng có biết2020-12-28 10:19
 • #656: Chương 656 dưới suối vàng có biết ( xong )2020-12-28 10:19
 • #657: Chương 657 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:20
 • #658: Chương 658 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:20
 • #659: Chương 659 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:20
 • #660: Chương 660 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:20
 • #661: Chương 661 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:21
 • #662: Chương 662 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:21
 • #663: Chương 663 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:21
 • #664: Chương 664 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:21
 • #665: Chương 665 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:22
 • #666: Chương 666 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:22
 • #667: Chương 667 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:22
 • #668: Chương 668 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:22
 • #669: Chương 669 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:22
 • #670: Chương 670 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:22
 • #671: Chương 671 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:23
 • #672: Chương 672 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:23
 • #673: Chương 673 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:23
 • #674: Chương 674 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:24
 • #675: Chương 675 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:24
 • #676: Chương 676 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:24
 • #677: Chương 677 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:24
 • #678: Chương 678 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:25
 • #679: Chương 679 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:25
 • #680: Chương 680 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:25
 • #681: Chương 681 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:25
 • #682: Chương 682 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:26
 • #683: Chương 683 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:26
 • #684: Chương 684 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:27
 • #685: Chương 685 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:27
 • #686: Chương 686 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:27
 • #687: Chương 687 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:27
 • #688: Chương 688 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:28
 • #689: Chương 689 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:28
 • #690: Chương 690 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:28
 • #691: Chương 691 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:28
 • #692: Chương 692 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:29
 • #693: Chương 693 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:29
 • #694: Chương 694 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:29
 • #695: Chương 695 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:29
 • #696: Chương 696 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến2020-12-28 10:30
 • #697: Chương 697 thượng Huyết Chúc Bảo · huyết nguyệt · máu tươi thịnh yến ( còn tiếp )2020-12-28 10:30
 • #698: Chương 698 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:30
 • #699: Chương 699 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:30
 • #700: Chương 700 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:30
 • #701: Chương 701 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:31
 • #702: Chương 702 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:31
 • #703: Chương 703 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:31
 • #704: Chương 704 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:31
 • #705: Chương 705 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:32
 • #706: Chương 706 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:32
 • #707: Chương 707 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:32
 • #708: Chương 708 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:33
 • #709: Chương 709 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:33
 • #710: Chương 710 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:33
 • #711: Chương 711 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:33
 • #712: Chương 712 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:34
 • #713: Chương 713 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:34
 • #714: Chương 714 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:34
 • #715: Chương 715 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:35
 • #716: Chương 716 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:35
 • #717: Chương 717 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:35
 • #718: Chương 718 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:35
 • #719: Chương 719 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:36
 • #720: Chương 720 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:36
 • #721: Chương 721 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:36
 • #722: Chương 722 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:37
 • #723: Chương 723 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:37
 • #724: Chương 724 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:37
 • #725: Chương 725 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:38
 • #726: Chương 726 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:38
 • #727: Chương 727 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:38
 • #728: Chương 728 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:38
 • #729: Chương 729 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:39
 • #730: Chương 730 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:40
 • #731: Chương 731 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:40
 • #732: Chương 732 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:41
 • #733: Chương 733 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:41
 • #734: Chương 734 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:41
 • #735: Chương 735 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:41
 • #736: Chương 736 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:42
 • #737: Chương 737 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu2020-12-28 10:43
 • #738: Chương 738 hạ đêm mưa lăng · huyết vũ · vũ khóc vân sầu ( xong )2020-12-28 10:43
 • #739: Chương 739 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:43
 • #740: Chương 740 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:43
 • #741: Chương 741 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:44
 • #742: Chương 742 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:44
 • #743: Chương 743 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:44
 • #744: Chương 744 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:44
 • #745: Chương 745 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:45
 • #746: Chương 746 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:45
 • #747: Chương 747 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:45
 • #748: Chương 748 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:45
 • #749: Chương 749 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:46
 • #750: Chương 750 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:46
 • #751: Chương 751 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:46
 • #752: Chương 752 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:47
 • #753: Chương 753 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:47
 • #754: Chương 754 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:47
 • #755: Chương 755 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:47
 • #756: Chương 756 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 10:47
 • #757: Chương 757 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:54
 • #758: Chương 758 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:54
 • #759: Chương 759 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:55
 • #760: Chương 760 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:55
 • #761: Chương 761 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:55
 • #762: Chương 762 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:55
 • #763: Chương 763 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:56
 • #764: Chương 764 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:56
 • #765: Chương 765 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:56
 • #766: Chương 766 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:57
 • #767: Chương 767 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:57
 • #768: Chương 768 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:57
 • #769: Chương 769 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:57
 • #770: Chương 770 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:58
 • #771: Chương 771 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:58
 • #772: Chương 772 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:58
 • #773: Chương 773 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:58
 • #774: Chương 774 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:59
 • #775: Chương 775 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:59
 • #776: Chương 776 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 11:59
 • #777: Chương 777 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 12:00
 • #778: Chương 778 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu2020-12-28 12:00
 • #779: Chương 779 đường bằng yên nguyệt loạn Cửu Châu ( xong )2020-12-28 12:00
 • #780: Chương 780 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:00
 • #781: Chương 781 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:01
 • #782: Chương 782 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:01
 • #783: Chương 783 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:01
 • #784: Chương 784 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:02
 • #785: Chương 785 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:02
 • #786: Chương 786 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:02
 • #787: Chương 787 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:03
 • #788: Chương 788 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:03
 • #789: Chương 789 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:03
 • #790: Chương 790 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:03
 • #791: Chương 791 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:04
 • #792: Chương 792 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:04
 • #793: Chương 793 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:04
 • #794: Chương 794 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:05
 • #795: Chương 795 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:05
 • #796: Chương 796 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:05
 • #797: Chương 797 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:05
 • #798: Chương 798 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:06
 • #799: Chương 799 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:06
 • #800: Chương 800 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:06
 • #801: Chương 801 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:07
 • #802: Chương 802 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:07
 • #803: Chương 803 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:07
 • #804: Chương 804 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:07
 • #805: Chương 805 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:08
 • #806: Chương 806 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:08
 • #807: Chương 807 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:08
 • #808: Chương 808 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:08
 • #809: Chương 809 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:08
 • #810: Chương 810 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:09
 • #811: Chương 811 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:09
 • #812: Chương 812 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:09
 • #813: Chương 813 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:10
 • #814: Chương 814 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:10
 • #815: Chương 815 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:10
 • #816: Chương 816 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:11
 • #817: Chương 817 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:11
 • #818: Chương 818 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:11
 • #819: Chương 819 thượng Trang Chu điệp2020-12-28 12:11
 • #820: Chương 820 thượng Trang Chu điệp ( còn tiếp )2020-12-28 12:12
 • #821: Chương 821 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:12
 • #822: Chương 822 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:12
 • #823: Chương 823 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:13
 • #824: Chương 824 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:13
 • #825: Chương 825 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:13
 • #826: Chương 826 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:14
 • #827: Chương 827 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:14
 • #828: Chương 828 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:14
 • #829: Chương 829 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:15
 • #830: Chương 830 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:15
 • #831: Chương 831 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:15
 • #832: Chương 832 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:15
 • #833: Chương 833 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:15
 • #834: Chương 834 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:16
 • #835: Chương 835 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:16
 • #836: Chương 836 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:16
 • #837: Chương 837 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:17
 • #838: Chương 838 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:17
 • #839: Chương 839 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:17
 • #840: Chương 840 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:17
 • #841: Chương 841 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:18
 • #842: Chương 842 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:18
 • #843: Chương 843 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:18
 • #844: Chương 844 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:19
 • #845: Chương 845 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:19
 • #846: Chương 846 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:19
 • #847: Chương 847 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:19
 • #848: Chương 848 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:20
 • #849: Chương 849 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:20
 • #850: Chương 850 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:20
 • #851: Chương 851 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:21
 • #852: Chương 852 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:21
 • #853: Chương 853 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:21
 • #854: Chương 854 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:22
 • #855: Chương 855 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:22
 • #856: Chương 856 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:22
 • #857: Chương 857 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:22
 • #858: Chương 858 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:23
 • #859: Chương 859 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:23
 • #860: Chương 860 hạ nói nhưng nói2020-12-28 12:23
 • #861: Chương 861 hạ nói nhưng nói ( xong )2020-12-28 12:23
 • #862: Về tác phẩm tiến độ một chút cảm nghĩ2020-12-28 12:24
 • #863: Chương 862 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:24
 • #864: Chương 863 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:24
 • #865: Chương 864 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:25
 • #866: Chương 865 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:25
 • #867: Chương 866 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:25
 • #868: Chương 867 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:25
 • #869: Chương 868 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:25
 • #870: Chương 869 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:26
 • #871: Chương 870 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:26
 • #872: Chương 871 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:26
 • #873: Chương 872 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:26
 • #874: Chương 873 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:27
 • #875: Chương 874 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:27
 • #876: Chương 875 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:27
 • #877: Chương 876 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:27
 • #878: Chương 877 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:28
 • #879: Chương 878 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:28
 • #880: Chương 879 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:28
 • #881: Chương 880 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:29
 • #882: Chương 881 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:29
 • #883: Chương 882 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:29
 • #884: Chương 883 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:29
 • #885: Chương 884 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:30
 • #886: Chương 885 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:30
 • #887: Chương 886 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:30
 • #888: Chương 887 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:31
 • #889: Chương 888 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:31
 • #890: Chương 889 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:31
 • #891: Chương 890 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:31
 • #892: Chương 891 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:32
 • #893: Chương 892 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:32
 • #894: Chương 893 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:32
 • #895: Chương 894 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:32
 • #896: Chương 895 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:33
 • #897: Chương 896 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:33
 • #898: Chương 897 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:33
 • #899: Chương 898 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:33
 • #900: Chương 899 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:34
 • #901: Chương 900 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:34
 • #902: Chương 901 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó2020-12-28 12:34
 • #903: Chương 902 thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó ( còn tiếp )2020-12-28 12:34
 • #904: Chương 903 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:34
 • #905: Chương 904 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:35
 • #906: Chương 905 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:35
 • #907: Chương 906 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:35
 • #908: Chương 907 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:36
 • #909: Chương 908 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:36
 • #910: Chương 909 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:36
 • #911: Chương 910 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:36
 • #912: Chương 911 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:37
 • #913: Chương 912 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:37
 • #914: Chương 913 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:37
 • #915: Chương 914 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:38
 • #916: Chương 915 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:38
 • #917: Chương 916 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:38
 • #918: Chương 917 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:39
 • #919: Chương 918 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:39
 • #920: Chương 919 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:39
 • #921: Chương 920 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:39
 • #922: Chương 921 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:39
 • #923: Chương 922 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:40
 • #924: Chương 923 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:40
 • #925: Chương 924 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:40
 • #926: Chương 925 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:40
 • #927: Chương 926 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:40
 • #928: Chương 927 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:40
 • #929: Chương 928 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:41
 • #930: Chương 929 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:41
 • #931: Chương 930 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-28 12:41
 • #932: Chương 931 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:54
 • #933: Chương 932 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:55
 • #934: Chương 933 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:55
 • #935: Chương 934 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:55
 • #936: Chương 935 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:56
 • #937: Chương 936 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:56
 • #938: Chương 937 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:56
 • #939: Chương 938 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:57
 • #940: Chương 939 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:57
 • #941: Chương 940 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:57
 • #942: Chương 941 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:57
 • #943: Chương 942 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền2020-12-29 03:58
 • #944: Chương 943 hạ gian năm hưng suy loạn thế triền ( xong )2020-12-29 03:58
 • #945: Chương 944 loạn thần trấn2020-12-29 03:58
 • #946: Chương 945 loạn thần trấn2020-12-29 03:59
 • #947: Chương 946 loạn thần trấn2020-12-29 03:59
 • #948: Chương 947 loạn thần trấn2020-12-29 03:59
 • #949: Chương 948 loạn thần trấn2020-12-29 03:59
 • #950: Chương 949 loạn thần trấn2020-12-29 04:00
 • #951: Chương 950 loạn thần trấn2020-12-29 04:00
 • #952: Chương 951 loạn thần trấn2020-12-29 04:00
 • #953: Chương 952 loạn thần trấn2020-12-29 04:00
 • #954: Chương 953 loạn thần trấn2020-12-29 04:01
 • #955: Chương 954 loạn thần trấn2020-12-29 04:01
 • #956: Chương 955 loạn thần trấn2020-12-29 04:01
 • #957: Chương 956 loạn thần trấn2020-12-29 04:01
 • #958: Chương 957 loạn thần trấn2020-12-29 04:02
 • #959: Chương 958 loạn thần trấn2020-12-29 04:02
 • #960: Chương 959 loạn thần trấn2020-12-29 04:02
 • #961: Chương 960 loạn thần trấn2020-12-29 04:03
 • #962: Chương 961 loạn thần trấn2020-12-29 04:03
 • #963: Chương 962 loạn thần trấn2020-12-29 04:03
 • #964: Chương 963 loạn thần trấn2020-12-29 04:04
 • #965: Chương 964 loạn thần trấn2020-12-29 04:04
 • #966: Chương 965 loạn thần trấn2020-12-29 04:04
 • #967: Chương 966 loạn thần trấn2020-12-29 04:04
 • #968: Chương 967 loạn thần trấn2020-12-29 04:05
 • #969: Chương 968 loạn thần trấn2020-12-29 04:05
 • #970: Chương 969 loạn thần trấn2020-12-29 04:05
 • #971: Chương 970 loạn thần trấn2020-12-29 04:06
 • #972: Chương 971 loạn thần trấn2020-12-29 04:06
 • #973: Chương 972 loạn thần trấn2020-12-29 04:06
 • #974: Chương 973 loạn thần trấn2020-12-29 04:07
 • #975: Chương 974 loạn thần trấn2020-12-29 04:07
 • #976: Chương 975 loạn thần trấn2020-12-29 04:07
 • #977: Chương 976 loạn thần trấn2020-12-29 04:08
 • #978: Chương 977 loạn thần trấn2020-12-29 04:08
 • #979: Chương 978 loạn thần trấn2020-12-29 04:08
 • #980: Chương 979 loạn thần trấn2020-12-29 04:08
 • #981: Chương 980 loạn thần trấn2020-12-29 04:09
 • #982: Chương 981 loạn thần trấn2020-12-29 04:09
 • #983: Chương 982 loạn thần trấn2020-12-29 04:09
 • #984: Chương 983 loạn thần trấn2020-12-29 04:09
 • #985: Chương 984 loạn thần trấn ( xong )2020-12-29 04:10
 • #986: Chương 985 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:10
 • #987: Chương 986 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:10
 • #988: Chương 987 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:11
 • #989: Chương 988 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:12
 • #990: Chương 989 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:12
 • #991: Chương 990 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:13
 • #992: Chương 991 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:13
 • #993: Chương 992 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:14
 • #994: Chương 993 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:14
 • #995: Chương 994 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:14
 • #996: Chương 995 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:15
 • #997: Chương 996 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:15
 • #998: Chương 997 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:17
 • #999: Chương 998 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:17
 • #1000: Chương 999 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:18
 • #1001: Chương 1000 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:19
 • #1002: Chương 1001 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:20
 • #1003: Chương 1002 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:20
 • #1004: Chương 1003 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:20
 • #1005: Chương 1004 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:21
 • #1006: Chương 1005 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:21
 • #1007: Chương 1006 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:21
 • #1008: Chương 1007 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:23
 • #1009: Chương 1008 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:23
 • #1010: Chương 1009 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:23
 • #1011: Chương 1010 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:24
 • #1012: Chương 1011 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:24
 • #1013: Chương 1012 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:24
 • #1014: Chương 1013 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:24
 • #1015: Chương 1014 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:25
 • #1016: Chương 1015 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:25
 • #1017: Chương 1016 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:25
 • #1018: Chương 1017 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:25
 • #1019: Chương 1018 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:26
 • #1020: Chương 1019 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:26
 • #1021: Chương 1020 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:26
 • #1022: Chương 1021 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:27
 • #1023: Chương 1022 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:27
 • #1024: Chương 1023 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:27
 • #1025: Chương 1024 thế giới gian truy săn2020-12-29 04:27
 • #1026: Chương 1025 thế giới gian truy săn ( xong )2020-12-29 04:28
 • #1027: Chương 1026 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:28
 • #1028: Chương 1027 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:28
 • #1029: Chương 1028 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:28
 • #1030: Chương 1029 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:29
 • #1031: Chương 1030 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:29
 • #1032: Chương 1031 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:29
 • #1033: Chương 1032 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:30
 • #1034: Chương 1033 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:30
 • #1035: Chương 1034 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:30
 • #1036: Chương 1035 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:30
 • #1037: Chương 1036 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:31
 • #1038: Chương 1037 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:31
 • #1039: Chương 1038 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:31
 • #1040: Chương 1039 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:31
 • #1041: Chương 1040 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:32
 • #1042: Chương 1041 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:32
 • #1043: Chương 1042 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:32
 • #1044: Chương 1043 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:32
 • #1045: Chương 1044 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:33
 • #1046: Chương 1045 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:33
 • #1047: Chương 1046 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:33
 • #1048: Chương 1047 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:33
 • #1049: Chương 1048 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:34
 • #1050: Chương 1049 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:34
 • #1051: Chương 1050 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:34
 • #1052: Chương 1051 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:34
 • #1053: Chương 1052 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:35
 • #1054: Chương 1053 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:35
 • #1055: Chương 1054 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:35
 • #1056: Chương 1055 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:35
 • #1057: Chương 1056 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:36
 • #1058: Chương 1057 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:36
 • #1059: Chương 1058 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:36
 • #1060: Chương 1059 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:36
 • #1061: Chương 1060 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:37
 • #1062: Chương 1061 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:37
 • #1063: Chương 1062 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:37
 • #1064: Chương 1063 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:37
 • #1065: Chương 1064 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:38
 • #1066: Chương 1065 thượng giương cung mà không bắn2020-12-29 04:38
 • #1067: Chương 1066 thượng giương cung mà không bắn ( còn tiếp )2020-12-29 04:38
 • #1068: Chương 1067 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:39
 • #1069: Chương 1068 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:39
 • #1070: Chương 1069 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:39
 • #1071: Chương 1070 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:39
 • #1072: Chương 1071 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:40
 • #1073: Chương 1072 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:40
 • #1074: Chương 1073 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:40
 • #1075: Chương 1074 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:41
 • #1076: Chương 1075 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:41
 • #1077: Chương 1076 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:41
 • #1078: Chương 1077 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:41
 • #1079: Chương 1078 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:41
 • #1080: Chương 1079 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:42
 • #1081: Chương 1080 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:42
 • #1082: Chương 1081 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:43
 • #1083: Chương 1082 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:43
 • #1084: Chương 1083 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:43
 • #1085: Chương 1084 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:43
 • #1086: Chương 1085 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:44
 • #1087: Chương 1086 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:44
 • #1088: Chương 1087 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:44
 • #1089: Chương 1088 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:45
 • #1090: Chương 1089 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:45
 • #1091: Chương 1090 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:45
 • #1092: Chương 1091 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:45
 • #1093: Chương 1092 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:46
 • #1094: Chương 1093 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:46
 • #1095: Chương 1094 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:46
 • #1096: Chương 1095 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:47
 • #1097: Chương 1096 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:47
 • #1098: Chương 1097 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:47
 • #1099: Chương 1098 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:47
 • #1100: Chương 1099 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:48
 • #1101: Chương 1100 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:48
 • #1102: Chương 1101 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:48
 • #1103: Chương 1102 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:48
 • #1104: Chương 1103 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:49
 • #1105: Chương 1104 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:49
 • #1106: Chương 1105 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:49
 • #1107: Chương 1106 trung hồn về quê cũ2020-12-29 04:50
 • #1108: Chương 1107 trung hồn về quê cũ ( còn tiếp )2020-12-29 04:50
 • #1109: Chương 1108 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:50
 • #1110: Chương 1109 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:50
 • #1111: Chương 1110 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:50
 • #1112: Chương 1111 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:51
 • #1113: Chương 1112 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:51
 • #1114: Chương 1113 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:52
 • #1115: Chương 1114 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:52
 • #1116: Chương 1115 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:52
 • #1117: Chương 1116 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:53
 • #1118: Chương 1117 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:53
 • #1119: Chương 1118 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:53
 • #1120: Chương 1119 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:54
 • #1121: Chương 1120 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:54
 • #1122: Chương 1121 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:54
 • #1123: Chương 1122 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:55
 • #1124: Chương 1123 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:55
 • #1125: Chương 1124 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:55
 • #1126: Chương 1125 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:55
 • #1127: Chương 1126 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:56
 • #1128: Chương 1127 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:56
 • #1129: Chương 1128 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:56
 • #1130: Chương 1129 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:57
 • #1131: Chương 1130 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:57
 • #1132: Chương 1131 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:57
 • #1133: Chương 1132 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:57
 • #1134: Chương 1133 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:58
 • #1135: Chương 1134 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:58
 • #1136: Chương 1135 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:58
 • #1137: Chương 1136 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:58
 • #1138: Chương 1137 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:59
 • #1139: Chương 1138 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:59
 • #1140: Chương 1139 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 04:59
 • #1141: Chương 1140 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:00
 • #1142: Chương 1141 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:00
 • #1143: Chương 1142 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:00
 • #1144: Chương 1143 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:01
 • #1145: Chương 1144 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:01
 • #1146: Chương 1145 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:01
 • #1147: Chương 1146 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:01
 • #1148: Chương 1147 hạ chim Tần Già hót chi hạ2020-12-29 05:02
 • #1149: Chương 1148 hạ chim Tần Già hót chi hạ ( đại kết cục )2020-12-29 05:02
 • #1150: Xong bổn cảm nghĩ cùng với về tục làm một ít…… Ý tưởng ( báo trước )?2020-12-29 05:03
 • #1151: Ngươi xem Lamarck trò chơi là giả ( bật mí đương hàm kịch thấu )2020-12-29 05:03
 • #1152: Về Lamarck thế giới quan hạ cảnh giới phẩm cấp hệ thống ( giả thiết đương chi nhất )2020-12-29 05:03
 • #1153: Về Lamarck thế giới quan hạ bộ phận tộc đàn cùng lực lượng hệ thống ( giả thiết đương chi nhị )2020-12-29 05:04
 • #1154: Tác phẩm trung xuất hiện quá long văn âm tiết ma pháp cùng bộ phận truyền thống áo pháp pháp thuật biểu ( giả thiết đương chi tam )2020-12-29 05:04
 • #1155: Chương 1149 đệ thập vạn linh một lần tử vong ( phiên ngoại chi nhất )2020-12-29 05:05
 • #1156: Lamarck trò chơi thế giới quan ( giả thiết đương chi bốn )2020-12-29 05:05
 • #1157: Về Lamarck trò chơi hệ thống giả thiết ( giả thiết đương chi năm )2020-12-29 05:05
 • #1158: Lamarck trong trò chơi các loại nguyên sang khái niệm cập quan trọng ký sự hướng dẫn tra cứu biểu ( giả thiết đương chi sáu )2020-12-29 05:06
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Siêu Cấp Nam Thần [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Bình Minh Chi Kiếm

TiKay

Nhân Tộc Huấn Luyện Tràng

THUYS♥️

Tối Cường Vạn Giới Đại Xuyên Việt

TiKay

Hoan Nghênh Tiến Vào Luyện Ngục Trò Chơi

TiKay

Quỷ Môn Chạy Trốn [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Leave a Reply