Dị Năng Đô Thị Linh Dị

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ… Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,… Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,…

Nguồn: Wikidich


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Thanh Tử
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 3.5]

Related posts

Một Giấc Ngủ Dậy Ta Sinh Cái Trứng

THUYS♥️

Vị Diện Cửa Hàng Tiện Lợi

THUYS♥️

Nhân Sinh Hung Hãn

TiKay

Thánh Đạo Phần Mềm Hack

TiKay

Phiến Tội

THUYS♥️

Ngoạn Chuyển Cực Phẩm Nhân Sinh

TiKay

1 comment

Yan Viễn November 27, 2018 at 6:57 pm

Đọc thao thao bất tuyệt chán vcl

Reply

Leave a Reply