Dị NăngĐô ThịLinh Dị

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ… Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,… Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,…

Nguồn: Wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Thanh Tử
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 66 Average: 3.5]

Related posts

Tại Hạ Nữ Chủ , Ngôn Xuất Tất Linh

THUYS♥️

[ Tổng mạn ] Linh Chi Thức

THUYS♥️

Quỷ Gặp Ta Đều Cảm Thấy Kích Thích

THUYS♥️

Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

THUYS♥️

Đệ Nhất Thi Thê

THUYS♥️

Tiên Viên Tiểu Thê Chủ

TiKay

1 comment

Yan Viễn November 27, 2018 at 6:57 pm

Đọc thao thao bất tuyệt chán vcl

Reply

Leave a Reply