Mạt Thế Ngôn Tình Nữ Cường

Mạt Thế Điền Viên Tiểu Địa Chủ

Tần Tố Vân nằm mơ, mơ thấy chính mình bị trượng phu cùng bằng hữu phản bội, lẻ loi hiu quạnh kết cục thê lương.

Ở trong mộng nàng gặp được một hồi toàn cầu tính tự nhiên tai nạn, toàn bộ thế giới trăm họ lầm than, rét lạnh, sóng thần, hồng thủy, khô hạn……

Một hồi toàn cầu tính tai nạn đang ở hướng nàng đánh úp lại —— cầm lấy vũ khí, đá rớt tra nam, đá đi tiểu tam, bảo vệ chính mình nhân sinh!

PS,

Quan trọng thuyết minh:

①. Bổn văn là thiên tai văn tận thế. Chậm nhiệt tiểu thuyết, chuyện nhà loại hình, nữ chủ không phải dỗi thiên dỗi địa tính cách, liền một cái thực bình phàm người thường, nỗ lực sinh hoạt chuyện xưa. Song song thế giới, sở hữu thường thức thói quen giá cả chờ tham khảo Baidu…… Mặt khác không phù hợp đều đến từ não động, giả thiết, không hề mặt khác làm giải thích ~~~

Trọng điểm mà nhắc nhở:

Quyển sách vô tang thi, chỉ có thiên tai! Hằng ngày hướng thiên tai văn, không phải kinh tâm động phách loại hình, đội quân tiền tiêu rất dài, tác giả tương đối thích mua mua mua, thuận tiện loát miêu loát cẩu QAQ! Nam chủ quân nhân, tương đối trễ mới ra tới. Thích xem cốt truyện phát triển đặc biệt mau tiểu đồng bọn khả năng không rất thích hợp nó (* ̄3)(ε ̄ *)

Tag: Làm ruộng văn | Dị năng | Trọng sinh | Mạt thế

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tần Tố Vân ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hoa Nhất Nhất Đề Cung
 •  Chương: /185
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0001.mp32020-03-04 13:48
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0002.mp32020-03-04 13:49
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0003.mp32020-03-04 13:49
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0004.mp32020-03-04 13:50
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0005.mp32020-03-04 13:50
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0006.mp32020-03-04 13:50
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0007.mp32020-03-04 13:51
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0008.mp32020-03-04 13:51
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0009.mp32020-03-04 13:52
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0010.mp32020-03-04 13:53
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0011.mp32020-03-04 13:53
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0012.mp32020-03-04 13:53
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0013.mp32020-03-04 13:55
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0014.mp32020-03-04 13:57
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0015.mp32020-03-04 13:57
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0016.mp32020-03-04 13:58
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0017.mp32020-03-04 13:58
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0018.mp32020-03-04 13:58
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0019.mp32020-03-04 14:00
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0020.mp32020-03-04 14:00
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0021.mp32020-03-04 14:00
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0022.mp32020-03-04 14:03
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0023.mp32020-03-04 14:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0024.mp32020-03-04 14:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0025.mp32020-03-04 14:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0026.mp32020-03-04 14:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0027.mp32020-03-04 14:05
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0028.mp32020-03-04 14:05
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0029.mp32020-03-04 14:05
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0030.mp32020-03-04 14:06
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0031.mp32020-03-04 14:06
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0032.mp32020-03-04 14:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0033.mp32020-03-04 14:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0034.mp32020-03-04 14:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0035.mp32020-03-04 14:10
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0036.mp32020-03-04 14:10
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0037.mp32020-03-04 14:10
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0038.mp32020-03-04 14:11
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0039.mp32020-03-04 14:12
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0040.mp32020-03-04 14:13
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0041.mp32020-03-04 14:13
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0042.mp32020-03-04 14:14
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0043.mp32020-03-04 14:14
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0044.mp32020-03-04 14:14
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0045.mp32020-03-04 14:15
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0046.mp32020-03-04 14:15
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0047.mp32020-03-04 14:15
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0048.mp32020-03-04 14:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0049.mp32020-03-04 14:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0050.mp32020-03-04 14:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0051.mp32020-03-04 14:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0052.mp32020-03-04 14:17
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0053.mp32020-03-04 14:17
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0054.mp32020-03-04 14:17
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0055.mp32020-03-04 14:18
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0056.mp32020-03-04 14:18
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0057.mp32020-03-04 14:18
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0058.mp32020-03-04 14:22
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0059.mp32020-03-04 14:22
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0060.mp32020-03-04 14:22
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0061.mp32020-03-04 14:22
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0062.mp32020-03-04 14:23
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0063.mp32020-03-04 14:23
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0064.mp32020-03-04 14:23
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0065.mp32020-03-04 14:24
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0066.mp32020-03-04 14:24
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0067.mp32020-03-04 14:24
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0068.mp32020-03-04 14:25
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0069.mp32020-03-04 14:25
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0070.mp32020-03-04 14:25
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0071.mp32020-03-04 14:26
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0072.mp32020-03-04 14:26
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0073.mp32020-03-04 14:26
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0074.mp32020-03-04 14:27
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0075.mp32020-03-04 14:27
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0076.mp32020-03-04 14:27
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0077.mp32020-03-04 14:28
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0078.mp32020-03-04 14:28
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0079.mp32020-03-04 14:29
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0080.mp32020-03-04 14:29
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0081.mp32020-03-04 14:29
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0082.mp32020-03-04 14:29
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0083.mp32020-03-04 14:29
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0084.mp32020-03-04 14:30
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0085.mp32020-03-04 14:30
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0086.mp32020-03-04 14:30
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0087.mp32020-03-04 14:30
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0088.mp32020-03-04 14:31
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0089.mp32020-03-04 14:31
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0090.mp32020-03-04 14:32
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0091.mp32020-03-04 14:34
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0092.mp32020-03-04 14:34
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0093.mp32020-03-04 14:35
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0094.mp32020-03-04 14:35
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0095.mp32020-03-04 14:35
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0096.mp32020-03-04 14:36
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0097.mp32020-03-04 14:36
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0098.mp32020-03-04 14:36
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0099.mp32020-03-04 14:36
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0100.mp32020-03-04 14:37
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0101.mp32020-03-04 14:37
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0102.mp32020-03-04 14:37
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0103.mp32020-03-04 14:43
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0104.mp32020-03-04 14:43
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0105.mp32020-03-04 14:44
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0106.mp32020-03-04 14:44
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0107.mp32020-03-04 14:45
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0108.mp32020-03-04 14:45
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0109.mp32020-03-04 14:46
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0110.mp32020-03-04 14:46
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0111.mp32020-03-04 14:47
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0112.mp32020-03-04 14:47
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0113.mp32020-03-04 14:47
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0114.mp32020-03-04 14:50
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0115.mp32020-03-04 14:51
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0116.mp32020-03-04 14:53
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0117.mp32020-03-04 14:53
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0118.mp32020-03-04 14:53
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0119.mp32020-03-04 14:54
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0120.mp32020-03-04 14:54
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0121.mp32020-03-04 14:54
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0122.mp32020-03-04 14:55
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0123.mp32020-03-04 14:55
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0124.mp32020-03-04 14:55
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0125.mp32020-03-04 14:55
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0126.mp32020-03-04 14:56
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0127.mp32020-03-04 14:56
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0128.mp32020-03-04 14:57
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0129.mp32020-03-04 14:57
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0130.mp32020-03-04 14:57
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0131.mp32020-03-04 14:58
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0132.mp32020-03-04 14:58
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0133.mp32020-03-04 14:58
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0134.mp32020-03-04 14:59
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0135.mp32020-03-04 14:59
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0136.mp32020-03-04 14:59
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0137.mp32020-03-04 15:00
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0138.mp32020-03-04 15:00
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0139.mp32020-03-04 15:01
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0140.mp32020-03-04 15:01
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0141.mp32020-03-04 15:01
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0142.mp32020-03-04 15:02
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0143.mp32020-03-04 15:03
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0144.mp32020-03-04 15:03
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0145.mp32020-03-04 15:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0146.mp32020-03-04 15:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0147.mp32020-03-04 15:04
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0148.mp32020-03-04 15:05
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0149.mp32020-03-04 15:06
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0150.mp32020-03-04 15:06
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0151.mp32020-03-04 15:06
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0152.mp32020-03-04 15:07
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0153.mp32020-03-04 15:07
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0154.mp32020-03-04 15:07
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0155.mp32020-03-04 15:08
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0156.mp32020-03-04 15:08
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0157.mp32020-03-04 15:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0158.mp32020-03-04 15:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0159.mp32020-03-04 15:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0160.mp32020-03-04 15:09
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0161.mp32020-03-04 15:10
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0162.mp32020-03-04 15:10
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0163.mp32020-03-04 15:11
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0164.mp32020-03-04 15:12
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0165.mp32020-03-04 15:12
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0166.mp32020-03-04 15:12
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0167.mp32020-03-04 15:13
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0168.mp32020-03-04 15:13
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0169.mp32020-03-04 15:13
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0170.mp32020-03-04 15:14
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0171.mp32020-03-04 15:15
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0172.mp32020-03-04 15:15
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0173.mp32020-03-04 15:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0174.mp32020-03-04 15:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0175.mp32020-03-04 15:16
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0176.mp32020-03-04 15:17
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0177.mp32020-03-04 15:17
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0178.mp32020-03-04 15:18
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0179.mp32020-03-04 15:18
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0180.mp32020-03-04 15:19
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0181.mp32020-03-04 15:19
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0182.mp32020-03-04 15:19
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0183.mp32020-03-04 15:20
 • mat-the-dien-vien-tieu-dia-chu-chuong-0184.mp32020-03-04 15:21
[Total: 8   Average: 4.1/5]

Related posts

Hào Môn Nữ Phụ Là Thần Y

THUYS♥️

Mười Hai Độ Ngọt

THUYS♥️

Học Thần Chế Bá Giới Giải Trí

THUYS♥️

Leave a Reply