Ngôn Tình

Quân Môn Sủng Hôn

Truyện Quân Môn Sủng Hôn xoay quanh hai nhân vật chính mà cả hai từ bé đã là những con người của đỉnh cao.

Nhưng số phận của cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Anh là một người cháu nội đáng tự hào, một quân sư chiến lược tài ba vì từ nhỏ anh đã được truyền đạt kiến thức quân đội , chỉ vì một một người mình yêu mà anh đã chấp chận làm quân nổi loạn …

Còn cô là một tiểu thư, một cô công chúa hiện đại đã có một cuộc sống đẹp từ khi sinh ra nhưng sự đời khó đoán, cô bị gia đình mình gã cho một người đàn ông nhưng cuộc tình đó đã sớm tan vỡ…Thế rồi cô gặp được anh, một chương mới của của đời cô được hé mở. Và sóng gió cũng chính thức bắt đầu từ đây!!!

Edit: Tiểu Khang, quacauphale, Tịnh Yên, Yến Yến, tieuphuchac
Beta: quacauphale
Convert: Ngọcquynh520
Nguồn: diendanlequydon.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tử Tang Phỉ Phỉ
 •  Chương: /134
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0001.mp32018-05-20 23:58
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0002.mp32018-05-20 23:58
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0003.mp32018-05-20 23:59
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0004.mp32018-05-20 23:59
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0005.mp32018-05-20 23:59
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0006.mp32018-05-21 00:00
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0007.mp32018-05-21 00:00
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0008.mp32018-05-21 00:00
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0009.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0010.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0011.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0012.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0013.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0014.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0015.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0016.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0017.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0018.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0019.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0020.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0021.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0022.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0023.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0024.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0025.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0026.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0027.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0028.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0029.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0030.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0031.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0032.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0033.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0034.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0035.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0036.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0037.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0038.mp32018-05-21 00:07
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0039.mp32018-05-21 00:07
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0040.mp32018-05-21 00:07
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0041.mp32018-05-21 00:08
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0042.mp32018-05-21 00:09
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0043.mp32018-05-21 00:12
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0044.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0045.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0046.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0047.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0048.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0049.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0050.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0051.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0052.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0053.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0054.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0055.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0056.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0057.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0058.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0059.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0060.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0061.mp32018-05-21 00:17
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0062.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0063.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0064.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0065.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0066.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0067.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0068.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0069.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0070.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0071.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0072.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0073.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0074.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0075.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0076.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0077.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0078.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0079.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0080.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0081.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0082.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0083.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0084.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0085.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0086.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0087.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0088.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0089.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0090.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0091.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0092.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0093.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0094.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0095.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0096.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0097.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0098.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0099.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0100.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0101.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0102.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0103.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0104.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0105.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0106.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0107.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0108.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0109.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0110.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0111.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0112.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0113.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0114.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0115.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0116.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0117.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0118.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0119.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0120.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0121.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0122.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0123.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0124.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0125.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0126.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0127.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0128.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0129.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0130.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0131.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0132.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0133.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0134.mp32018-05-21 00:31
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Trái Tim Bị Đánh Cắp

TiKay

Kinh Tủng Trò Chơi

THUYS♥️

Nhanh Xuyên Toàn Năng Nữ Thần

TiKay

Leave a Reply