Ngôn Tình

Quân Môn Sủng Hôn

Truyện Quân Môn Sủng Hôn xoay quanh hai nhân vật chính mà cả hai từ bé đã là những con người của đỉnh cao.

Nhưng số phận của cả hai lại hoàn toàn trái ngược. Anh là một người cháu nội đáng tự hào, một quân sư chiến lược tài ba vì từ nhỏ anh đã được truyền đạt kiến thức quân đội , chỉ vì một một người mình yêu mà anh đã chấp chận làm quân nổi loạn …

Còn cô là một tiểu thư, một cô công chúa hiện đại đã có một cuộc sống đẹp từ khi sinh ra nhưng sự đời khó đoán, cô bị gia đình mình gã cho một người đàn ông nhưng cuộc tình đó đã sớm tan vỡ…Thế rồi cô gặp được anh, một chương mới của của đời cô được hé mở. Và sóng gió cũng chính thức bắt đầu từ đây!!!

Edit: Tiểu Khang, quacauphale, Tịnh Yên, Yến Yến, tieuphuchac
Beta: quacauphale
Convert: Ngọcquynh520
Nguồn: diendanlequydon.com


Phi điểu dù bay đi phương trời nào cũng đừng quên bỏ lại cho ve sầu một vài cái ratings nhé! ~_~
 •  Tử Tang Phỉ Phỉ
 •  Chương: /134
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0001.mp32018-05-20 23:58
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0002.mp32018-05-20 23:58
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0003.mp32018-05-20 23:59
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0004.mp32018-05-20 23:59
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0005.mp32018-05-20 23:59
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0006.mp32018-05-21 00:00
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0007.mp32018-05-21 00:00
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0008.mp32018-05-21 00:00
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0009.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0010.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0011.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0012.mp32018-05-21 00:01
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0013.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0014.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0015.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0016.mp32018-05-21 00:02
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0017.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0018.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0019.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0020.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0021.mp32018-05-21 00:03
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0022.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0023.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0024.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0025.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0026.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0027.mp32018-05-21 00:04
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0028.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0029.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0030.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0031.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0032.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0033.mp32018-05-21 00:05
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0034.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0035.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0036.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0037.mp32018-05-21 00:06
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0038.mp32018-05-21 00:07
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0039.mp32018-05-21 00:07
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0040.mp32018-05-21 00:07
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0041.mp32018-05-21 00:08
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0042.mp32018-05-21 00:09
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0043.mp32018-05-21 00:12
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0044.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0045.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0046.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0047.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0048.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0049.mp32018-05-21 00:14
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0050.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0051.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0052.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0053.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0054.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0055.mp32018-05-21 00:15
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0056.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0057.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0058.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0059.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0060.mp32018-05-21 00:16
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0061.mp32018-05-21 00:17
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0062.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0063.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0064.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0065.mp32018-05-21 00:18
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0066.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0067.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0068.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0069.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0070.mp32018-05-21 00:19
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0071.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0072.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0073.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0074.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0075.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0076.mp32018-05-21 00:20
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0077.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0078.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0079.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0080.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0081.mp32018-05-21 00:21
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0082.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0083.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0084.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0085.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0086.mp32018-05-21 00:22
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0087.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0088.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0089.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0090.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0091.mp32018-05-21 00:23
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0092.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0093.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0094.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0095.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0096.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0097.mp32018-05-21 00:24
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0098.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0099.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0100.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0101.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0102.mp32018-05-21 00:25
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0103.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0104.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0105.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0106.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0107.mp32018-05-21 00:26
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0108.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0109.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0110.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0111.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0112.mp32018-05-21 00:27
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0113.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0114.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0115.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0116.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0117.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0118.mp32018-05-21 00:28
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0119.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0120.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0121.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0122.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0123.mp32018-05-21 00:29
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0124.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0125.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0126.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0127.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0128.mp32018-05-21 00:30
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0129.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0130.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0131.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0132.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0133.mp32018-05-21 00:31
 • quan-mon-sung-hon-chuong-0134.mp32018-05-21 00:31

Related posts

Vũ Khí Bóng Đêm 6 : Lửa Thiên Đàng

THUYS♥️

Nông Phụ Trang Viên Cá Mễ Hương

THUYS♥️

Tinh Tế Dược Sư

THUYS♥️

Leave a Reply