Cổ Đại Ngôn Tình

Thê Tử Của Bạo Quân

Ngày mà Tiêu Ngư nàng lên kiệu hoa gả cho Hoàng đế biểu ca cũng chính là ngày nàng trở thành quả phụ.

Nàng chưa từng mang thai nhưng lại trở thành nương của tiểu hoàng đế mới bốn tuổi.

Chưa được bao lâu thì đã có quân phản loạn.

Triều đại thay đổi, Tiêu Ngư thu dọn hành lí bỏ trốn với tiểu Hoàng Đế, lại bị Tân Hoàng vừa soán ngôi kia bắt trở về.

Còn nói không sinh cho y nhi tử thì không thả nàng ra ngoài…

Converter: Đào Sindy
Editor: Team 3S
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Mạt Trà Khúc Kỳ
 •  Chương: /112
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0001.mp32018-05-21 00:32
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0002.mp32018-05-21 00:32
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0003.mp32018-05-21 00:32
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0004.mp32018-05-21 00:33
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0005.mp32018-05-21 00:33
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0006.mp32018-05-21 00:33
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0007.mp32018-05-21 00:33
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0008.mp32018-05-21 00:33
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0009.mp32018-05-21 00:34
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0010.mp32018-05-21 00:34
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0011.mp32018-05-21 00:34
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0012.mp32018-05-21 00:34
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0013.mp32018-05-21 00:34
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0014.mp32018-05-21 00:35
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0015.mp32018-05-21 00:35
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0016.mp32018-05-21 00:35
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0017.mp32018-05-21 00:35
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0018.mp32018-05-21 00:35
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0019.mp32018-05-21 00:36
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0020.mp32018-05-21 00:36
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0021.mp32018-05-21 00:36
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0022.mp32018-05-21 00:36
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0023.mp32018-05-21 00:36
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0024.mp32018-05-21 00:37
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0025.mp32018-05-21 00:37
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0026.mp32018-05-21 00:37
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0027.mp32018-05-21 00:37
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0028.mp32018-05-21 00:37
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0029.mp32018-05-21 00:37
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0030.mp32018-05-21 00:38
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0031.mp32018-05-21 00:38
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0032.mp32018-05-21 00:38
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0033.mp32018-05-21 00:38
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0034.mp32018-05-21 00:38
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0035.mp32018-05-21 00:39
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0036.mp32018-05-21 00:39
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0037.mp32018-05-21 00:39
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0038.mp32018-05-21 00:39
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0039.mp32018-05-21 00:39
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0040.mp32018-05-21 00:40
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0041.mp32018-05-21 00:40
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0042.mp32018-05-21 00:40
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0043.mp32018-05-21 00:40
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0044.mp32018-05-21 00:40
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0045.mp32018-05-21 00:40
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0046.mp32018-05-21 00:41
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0047.mp32018-05-21 00:41
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0048.mp32018-05-21 00:41
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0049.mp32018-05-21 00:41
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0050.mp32018-05-21 00:42
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0051.mp32018-05-21 00:42
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0052.mp32018-05-21 00:42
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0053.mp32018-05-21 00:42
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0054.mp32018-05-21 00:42
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0055.mp32018-05-21 00:43
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0056.mp32018-05-21 00:43
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0057.mp32018-05-21 00:43
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0058.mp32018-05-21 00:43
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0059.mp32018-05-21 00:43
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0060.mp32018-05-21 00:44
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0061.mp32018-05-21 00:44
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0062.mp32018-05-21 00:44
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0063.mp32018-05-21 00:44
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0064.mp32018-05-21 00:45
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0065.mp32018-05-21 00:45
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0066.mp32018-05-21 00:45
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0067.mp32018-05-21 00:45
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0068.mp32018-05-21 00:45
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0069.mp32018-05-21 00:46
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0070.mp32018-05-21 00:46
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0071.mp32018-05-21 00:46
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0072.mp32018-05-21 00:46
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0073.mp32018-05-21 00:46
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0074.mp32018-05-21 00:47
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0075.mp32018-05-21 00:47
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0076.mp32018-05-21 00:47
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0077.mp32018-05-21 00:47
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0078.mp32018-05-21 00:47
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0079.mp32018-05-21 00:47
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0080.mp32018-05-21 00:48
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0081.mp32018-05-21 00:48
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0082.mp32018-05-21 00:48
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0083.mp32018-05-21 00:48
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0084.mp32018-05-21 00:48
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0085.mp32018-05-21 00:48
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0086.mp32018-05-21 00:49
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0087.mp32018-05-21 00:49
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0088.mp32018-05-21 00:49
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0089.mp32018-05-21 00:49
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0090.mp32018-05-21 00:49
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0091.mp32018-05-21 00:49
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0092.mp32018-05-21 00:50
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0093.mp32018-05-21 00:50
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0094.mp32018-05-21 00:50
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0095.mp32018-05-21 00:50
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0096.mp32018-05-21 00:50
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0097.mp32018-05-21 00:51
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0098.mp32018-05-21 00:51
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0099.mp32018-05-21 00:51
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0100.mp32018-05-21 00:51
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0101.mp32018-05-21 00:51
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0102.mp32018-05-21 00:51
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0103.mp32018-05-21 00:52
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0104.mp32018-05-21 00:52
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0105.mp32018-05-21 00:52
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0106.mp32018-05-21 00:52
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0107.mp32018-05-21 00:53
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0108.mp32018-05-21 00:53
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0109.mp32018-05-21 00:53
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0110.mp32018-05-21 00:53
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0111.mp32018-05-21 00:53
 • the-tu-cua-bao-quan-chuong-0112.mp32018-05-21 00:54
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Tướng Quân Luôn Bị Khi Dễ Khóc

TiKay

Huyễn Âm Tiên Nữ

THUYS♥️

Mau xuyên hệ thống: Vai ác BOSS đột kích!

TiKay

Leave a Reply