Mạt ThếNữ CườngVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Mạt Thế Trốn Sát

Sau khi chết trọng sinh, Trương Nghiên bị cuốn vào một cái điên cuồng trò chơi.

Tang thi, Trùng tộc, hạch biến, thiên tai, quỷ mị, yêu ma……

Đủ loại tận thế nối gót tới!

Mà nàng duy nhất mục tiêu, chính là —— hảo hảo sống sót!

Tại đây tràng trò chơi bên trong, mấy chục vạn luân hồi giả, chỉ có một ngàn cá nhân có thể sống sót.

Mà trở thành này một phần ngàn lúc sau, chờ đợi bọn họ chính là mặt khác một mảnh càng thêm rộng lớn chiến trường……

【 thông cáo 】

1, loại hình: Vô hạn lưu + đại trốn sát + mạt thế

2, nam chủ là Nghiêm Trác, toàn bộ hành trình tâm ngoan tay hắc, không tẩy bạch.

3, nữ chủ ngay thẳng chiến đấu cuồng, nói tóm lại là người tốt.

4, ngôn tình thiếu, đánh nhau mạo hiểm nhiều.

5, nữ chủ không gian tấm card chỉ có thể trữ vật, không thể trồng rau gì……

【 ta đồng đội càng ngày càng kỳ ba 】

★ trọng sinh phúc hắc nam get√

★ chuyện cười băng sơn nam get√

★ bệnh tâm thần thịt thuẫn get√

★ thật · heo đồng đội get√

★ bá đạo tổng tài get√

★ ngạo kiều khai quải nam get√

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhu Đề
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-tron-sat-chuong-0001.mp32019-09-08 10:46
 • mat-the-tron-sat-chuong-0002.mp32019-09-08 10:47
 • mat-the-tron-sat-chuong-0003.mp32019-09-08 10:47
 • mat-the-tron-sat-chuong-0004.mp32019-09-08 10:48
 • mat-the-tron-sat-chuong-0005.mp32019-09-08 10:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0006.mp32019-09-08 10:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0007.mp32019-09-08 10:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0008.mp32019-09-08 10:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0009.mp32019-09-08 10:50
 • mat-the-tron-sat-chuong-0010.mp32019-09-08 10:50
 • mat-the-tron-sat-chuong-0011.mp32019-09-08 10:50
 • mat-the-tron-sat-chuong-0012.mp32019-09-08 10:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0013.mp32019-09-08 10:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0014.mp32019-09-08 10:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0015.mp32019-09-08 10:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0016.mp32019-09-08 10:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0017.mp32019-09-08 10:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0018.mp32019-09-08 10:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0019.mp32019-09-08 10:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0020.mp32019-09-08 10:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0021.mp32019-09-08 10:54
 • mat-the-tron-sat-chuong-0022.mp32019-09-08 10:54
 • mat-the-tron-sat-chuong-0023.mp32019-09-08 10:55
 • mat-the-tron-sat-chuong-0024.mp32019-09-08 10:55
 • mat-the-tron-sat-chuong-0025.mp32019-09-08 10:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0026.mp32019-09-08 10:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0027.mp32019-09-08 10:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0028.mp32019-09-08 10:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0029.mp32019-09-08 10:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0030.mp32019-09-08 10:57
 • mat-the-tron-sat-chuong-0031.mp32019-09-08 10:57
 • mat-the-tron-sat-chuong-0032.mp32019-09-08 10:58
 • mat-the-tron-sat-chuong-0033.mp32019-09-08 10:58
 • mat-the-tron-sat-chuong-0034.mp32019-09-08 10:58
 • mat-the-tron-sat-chuong-0035.mp32019-09-08 10:59
 • mat-the-tron-sat-chuong-0036.mp32019-09-08 10:59
 • mat-the-tron-sat-chuong-0037.mp32019-09-08 10:59
 • mat-the-tron-sat-chuong-0038.mp32019-09-08 11:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0039.mp32019-09-08 11:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0040.mp32019-09-08 11:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0041.mp32019-09-08 11:01
 • mat-the-tron-sat-chuong-0042.mp32019-09-08 11:01
 • mat-the-tron-sat-chuong-0043.mp32019-09-08 11:01
 • mat-the-tron-sat-chuong-0044.mp32019-09-08 11:02
 • mat-the-tron-sat-chuong-0045.mp32019-09-08 11:02
 • mat-the-tron-sat-chuong-0046.mp32019-09-08 11:03
 • mat-the-tron-sat-chuong-0047.mp32019-09-08 11:03
 • mat-the-tron-sat-chuong-0048.mp32019-09-08 11:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0049.mp32019-09-08 11:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0050.mp32019-09-08 11:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0051.mp32019-09-08 11:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0052.mp32019-09-08 11:05
 • mat-the-tron-sat-chuong-0053.mp32019-09-08 11:05
 • mat-the-tron-sat-chuong-0054.mp32019-09-08 11:06
 • mat-the-tron-sat-chuong-0055.mp32019-09-08 11:06
 • mat-the-tron-sat-chuong-0056.mp32019-09-08 11:07
 • mat-the-tron-sat-chuong-0057.mp32019-09-08 11:08
 • mat-the-tron-sat-chuong-0058.mp32019-09-08 11:09
 • mat-the-tron-sat-chuong-0059.mp32019-09-08 11:09
 • mat-the-tron-sat-chuong-0060.mp32019-09-08 11:09
 • mat-the-tron-sat-chuong-0061.mp32019-09-08 11:10
 • mat-the-tron-sat-chuong-0062.mp32019-09-08 11:10
 • mat-the-tron-sat-chuong-0063.mp32019-09-08 11:11
 • mat-the-tron-sat-chuong-0064.mp32019-09-08 11:11
 • mat-the-tron-sat-chuong-0065.mp32019-09-08 11:11
 • mat-the-tron-sat-chuong-0066.mp32019-09-08 11:12
 • mat-the-tron-sat-chuong-0067.mp32019-09-08 11:13
 • mat-the-tron-sat-chuong-0068.mp32019-09-08 11:13
 • mat-the-tron-sat-chuong-0069.mp32019-09-08 11:14
 • mat-the-tron-sat-chuong-0070.mp32019-09-08 11:14
 • mat-the-tron-sat-chuong-0071.mp32019-09-08 11:14
 • mat-the-tron-sat-chuong-0072.mp32019-09-08 11:15
 • mat-the-tron-sat-chuong-0073.mp32019-09-08 11:15
 • mat-the-tron-sat-chuong-0074.mp32019-09-08 11:16
 • mat-the-tron-sat-chuong-0075.mp32019-09-08 11:16
 • mat-the-tron-sat-chuong-0076.mp32019-09-08 11:16
 • mat-the-tron-sat-chuong-0077.mp32019-09-08 11:17
 • mat-the-tron-sat-chuong-0078.mp32019-09-08 11:17
 • mat-the-tron-sat-chuong-0079.mp32019-09-08 11:17
 • mat-the-tron-sat-chuong-0080.mp32019-09-08 11:18
 • mat-the-tron-sat-chuong-0081.mp32019-09-08 11:18
 • mat-the-tron-sat-chuong-0082.mp32019-09-08 11:18
 • mat-the-tron-sat-chuong-0083.mp32019-09-08 11:19
 • mat-the-tron-sat-chuong-0084.mp32019-09-08 11:19
 • mat-the-tron-sat-chuong-0085.mp32019-09-08 11:19
 • mat-the-tron-sat-chuong-0086.mp32019-09-08 11:19
 • mat-the-tron-sat-chuong-0087.mp32019-09-08 11:20
 • mat-the-tron-sat-chuong-0088.mp32019-09-08 11:20
 • mat-the-tron-sat-chuong-0089.mp32019-09-08 11:20
 • mat-the-tron-sat-chuong-0090.mp32019-09-08 11:20
 • mat-the-tron-sat-chuong-0091.mp32019-09-08 11:21
 • mat-the-tron-sat-chuong-0092.mp32019-09-08 11:21
 • mat-the-tron-sat-chuong-0093.mp32019-09-08 11:21
 • mat-the-tron-sat-chuong-0094.mp32019-09-08 11:21
 • mat-the-tron-sat-chuong-0095.mp32019-09-08 11:21
 • mat-the-tron-sat-chuong-0096.mp32019-09-08 11:22
 • mat-the-tron-sat-chuong-0097.mp32019-09-08 11:22
 • mat-the-tron-sat-chuong-0098.mp32019-09-08 11:22
 • mat-the-tron-sat-chuong-0099.mp32019-09-08 11:23
 • mat-the-tron-sat-chuong-0100.mp32019-09-08 11:23
 • mat-the-tron-sat-chuong-0101.mp32019-09-08 11:23
 • mat-the-tron-sat-chuong-0102.mp32019-09-08 11:23
 • mat-the-tron-sat-chuong-0103.mp32019-09-08 11:24
 • mat-the-tron-sat-chuong-0104.mp32019-09-08 11:24
 • mat-the-tron-sat-chuong-0105.mp32019-09-08 11:24
 • mat-the-tron-sat-chuong-0106.mp32019-09-08 11:25
 • mat-the-tron-sat-chuong-0107.mp32019-09-08 11:25
 • mat-the-tron-sat-chuong-0108.mp32019-09-08 11:25
 • mat-the-tron-sat-chuong-0109.mp32019-09-08 11:26
 • mat-the-tron-sat-chuong-0110.mp32019-09-08 11:26
 • mat-the-tron-sat-chuong-0111.mp32019-09-08 11:26
 • mat-the-tron-sat-chuong-0112.mp32019-09-08 11:27
 • mat-the-tron-sat-chuong-0113.mp32019-09-08 11:27
 • mat-the-tron-sat-chuong-0114.mp32019-09-08 11:27
 • mat-the-tron-sat-chuong-0115.mp32019-09-08 11:27
 • mat-the-tron-sat-chuong-0116.mp32019-09-08 11:28
 • mat-the-tron-sat-chuong-0117.mp32019-09-08 11:28
 • mat-the-tron-sat-chuong-0118.mp32019-09-08 11:28
 • mat-the-tron-sat-chuong-0119.mp32019-09-08 11:28
 • mat-the-tron-sat-chuong-0120.mp32019-09-08 11:29
 • mat-the-tron-sat-chuong-0121.mp32019-09-08 11:29
 • mat-the-tron-sat-chuong-0122.mp32019-09-08 11:29
 • mat-the-tron-sat-chuong-0123.mp32019-09-08 11:30
 • mat-the-tron-sat-chuong-0124.mp32019-09-08 11:30
 • mat-the-tron-sat-chuong-0125.mp32019-09-08 11:30
 • mat-the-tron-sat-chuong-0126.mp32019-09-08 11:30
 • mat-the-tron-sat-chuong-0127.mp32019-09-08 11:31
 • mat-the-tron-sat-chuong-0128.mp32019-09-08 11:31
 • mat-the-tron-sat-chuong-0129.mp32019-09-08 11:32
 • mat-the-tron-sat-chuong-0130.mp32019-09-08 11:32
 • mat-the-tron-sat-chuong-0131.mp32019-09-08 11:32
 • mat-the-tron-sat-chuong-0132.mp32019-09-08 11:32
 • mat-the-tron-sat-chuong-0133.mp32019-09-08 11:33
 • mat-the-tron-sat-chuong-0134.mp32019-09-08 11:33
 • mat-the-tron-sat-chuong-0135.mp32019-09-08 11:34
 • mat-the-tron-sat-chuong-0136.mp32019-09-08 11:34
 • mat-the-tron-sat-chuong-0137.mp32019-09-08 11:35
 • mat-the-tron-sat-chuong-0138.mp32019-09-08 11:35
 • mat-the-tron-sat-chuong-0139.mp32019-09-08 11:36
 • mat-the-tron-sat-chuong-0140.mp32019-09-08 11:36
 • mat-the-tron-sat-chuong-0141.mp32019-09-08 11:37
 • mat-the-tron-sat-chuong-0142.mp32019-09-08 11:37
 • mat-the-tron-sat-chuong-0143.mp32019-09-08 11:38
 • mat-the-tron-sat-chuong-0144.mp32019-09-08 11:38
 • mat-the-tron-sat-chuong-0145.mp32019-09-08 11:38
 • mat-the-tron-sat-chuong-0146.mp32019-09-08 11:39
 • mat-the-tron-sat-chuong-0147.mp32019-09-08 11:39
 • mat-the-tron-sat-chuong-0148.mp32019-09-08 11:39
 • mat-the-tron-sat-chuong-0149.mp32019-09-08 11:40
 • mat-the-tron-sat-chuong-0150.mp32019-09-08 11:40
 • mat-the-tron-sat-chuong-0151.mp32019-09-08 11:40
 • mat-the-tron-sat-chuong-0152.mp32019-09-08 11:41
 • mat-the-tron-sat-chuong-0153.mp32019-09-08 11:41
 • mat-the-tron-sat-chuong-0154.mp32019-09-08 11:42
 • mat-the-tron-sat-chuong-0155.mp32019-09-08 11:42
 • mat-the-tron-sat-chuong-0156.mp32019-09-08 11:42
 • mat-the-tron-sat-chuong-0157.mp32019-09-08 11:43
 • mat-the-tron-sat-chuong-0158.mp32019-09-08 11:43
 • mat-the-tron-sat-chuong-0159.mp32019-09-08 11:43
 • mat-the-tron-sat-chuong-0160.mp32019-09-08 11:43
 • mat-the-tron-sat-chuong-0161.mp32019-09-08 11:44
 • mat-the-tron-sat-chuong-0162.mp32019-09-08 11:44
 • mat-the-tron-sat-chuong-0163.mp32019-09-08 11:44
 • mat-the-tron-sat-chuong-0164.mp32019-09-08 11:44
 • mat-the-tron-sat-chuong-0165.mp32019-09-08 11:44
 • mat-the-tron-sat-chuong-0166.mp32019-09-08 11:45
 • mat-the-tron-sat-chuong-0167.mp32019-09-08 11:45
 • mat-the-tron-sat-chuong-0168.mp32019-09-08 11:45
 • mat-the-tron-sat-chuong-0169.mp32019-09-08 11:46
 • mat-the-tron-sat-chuong-0170.mp32019-09-08 11:46
 • mat-the-tron-sat-chuong-0171.mp32019-09-08 11:46
 • mat-the-tron-sat-chuong-0172.mp32019-09-08 11:46
 • mat-the-tron-sat-chuong-0173.mp32019-09-08 11:47
 • mat-the-tron-sat-chuong-0174.mp32019-09-08 11:47
 • mat-the-tron-sat-chuong-0175.mp32019-09-08 11:47
 • mat-the-tron-sat-chuong-0176.mp32019-09-08 11:48
 • mat-the-tron-sat-chuong-0177.mp32019-09-08 11:48
 • mat-the-tron-sat-chuong-0178.mp32019-09-08 11:48
 • mat-the-tron-sat-chuong-0179.mp32019-09-08 11:48
 • mat-the-tron-sat-chuong-0180.mp32019-09-08 11:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0181.mp32019-09-08 11:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0182.mp32019-09-08 11:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0183.mp32019-09-08 11:49
 • mat-the-tron-sat-chuong-0184.mp32019-09-08 11:50
 • mat-the-tron-sat-chuong-0185.mp32019-09-08 11:50
 • mat-the-tron-sat-chuong-0186.mp32019-09-08 11:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0187.mp32019-09-08 11:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0188.mp32019-09-08 11:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0189.mp32019-09-08 11:51
 • mat-the-tron-sat-chuong-0190.mp32019-09-08 11:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0191.mp32019-09-08 11:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0192.mp32019-09-08 11:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0193.mp32019-09-08 11:52
 • mat-the-tron-sat-chuong-0194.mp32019-09-08 11:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0195.mp32019-09-08 11:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0196.mp32019-09-08 11:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0197.mp32019-09-08 11:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0198.mp32019-09-08 11:53
 • mat-the-tron-sat-chuong-0199.mp32019-09-08 11:54
 • mat-the-tron-sat-chuong-0200.mp32019-09-08 11:54
 • mat-the-tron-sat-chuong-0201.mp32019-09-08 11:54
 • mat-the-tron-sat-chuong-0202.mp32019-09-08 11:55
 • mat-the-tron-sat-chuong-0203.mp32019-09-08 11:55
 • mat-the-tron-sat-chuong-0204.mp32019-09-08 11:55
 • mat-the-tron-sat-chuong-0205.mp32019-09-08 11:55
 • mat-the-tron-sat-chuong-0206.mp32019-09-08 11:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0207.mp32019-09-08 11:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0208.mp32019-09-08 11:56
 • mat-the-tron-sat-chuong-0209.mp32019-09-08 11:57
 • mat-the-tron-sat-chuong-0210.mp32019-09-08 11:57
 • mat-the-tron-sat-chuong-0211.mp32019-09-08 11:57
 • mat-the-tron-sat-chuong-0212.mp32019-09-08 11:58
 • mat-the-tron-sat-chuong-0213.mp32019-09-08 11:58
 • mat-the-tron-sat-chuong-0214.mp32019-09-08 11:58
 • mat-the-tron-sat-chuong-0215.mp32019-09-08 11:59
 • mat-the-tron-sat-chuong-0216.mp32019-09-08 11:59
 • mat-the-tron-sat-chuong-0217.mp32019-09-08 11:59
 • mat-the-tron-sat-chuong-0218.mp32019-09-08 12:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0219.mp32019-09-08 12:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0220.mp32019-09-08 12:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0221.mp32019-09-08 12:00
 • mat-the-tron-sat-chuong-0222.mp32019-09-08 12:01
 • mat-the-tron-sat-chuong-0223.mp32019-09-08 12:01
 • mat-the-tron-sat-chuong-0224.mp32019-09-08 12:01
 • mat-the-tron-sat-chuong-0225.mp32019-09-08 12:02
 • mat-the-tron-sat-chuong-0226.mp32019-09-08 12:02
 • mat-the-tron-sat-chuong-0227.mp32019-09-08 12:03
 • mat-the-tron-sat-chuong-0228.mp32019-09-08 12:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0229.mp32019-09-08 12:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0230.mp32019-09-08 12:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0231.mp32019-09-08 12:04
 • mat-the-tron-sat-chuong-0232.mp32019-09-08 12:05
 • mat-the-tron-sat-chuong-0233.mp32019-09-08 12:05
 • mat-the-tron-sat-chuong-0234.mp32019-09-08 12:05
 • mat-the-tron-sat-chuong-0235.mp32019-09-08 12:06
 • mat-the-tron-sat-chuong-0236.mp32019-09-08 12:06
 • mat-the-tron-sat-chuong-0237.mp32019-09-08 12:06
 • mat-the-tron-sat-chuong-0238.mp32019-09-08 12:07
 • mat-the-tron-sat-chuong-0239.mp32019-09-08 12:07
 • mat-the-tron-sat-chuong-0240.mp32019-09-08 12:07
 • mat-the-tron-sat-chuong-0241.mp32019-09-08 12:07
 • mat-the-tron-sat-chuong-0242.mp32019-09-08 12:08
 • mat-the-tron-sat-chuong-0243.mp32019-09-08 12:08
 • mat-the-tron-sat-chuong-0244.mp32019-09-08 12:08
 • mat-the-tron-sat-chuong-0245.mp32019-09-08 12:09
 • mat-the-tron-sat-chuong-0246.mp32019-09-08 12:09
 • mat-the-tron-sat-chuong-0247.mp32019-09-08 12:09
 • mat-the-tron-sat-chuong-0248.mp32019-09-08 12:10
 • mat-the-tron-sat-chuong-0249.mp32019-09-08 12:10
 • mat-the-tron-sat-chuong-0250.mp32019-09-08 12:10
 • mat-the-tron-sat-chuong-0251.mp32019-09-08 12:10
 • mat-the-tron-sat-chuong-0252.mp32019-09-08 12:11
 • mat-the-tron-sat-chuong-0253.mp32019-09-08 15:34
 • mat-the-tron-sat-chuong-0254.mp32019-09-08 15:35
 • mat-the-tron-sat-chuong-0255.mp32019-09-08 15:36
 • mat-the-tron-sat-chuong-0256.mp32019-09-08 15:37
 • mat-the-tron-sat-chuong-0257.mp32019-09-08 15:38
 • mat-the-tron-sat-chuong-0258.mp32019-09-08 15:39
 • mat-the-tron-sat-chuong-0259.mp32019-09-08 15:40
 • mat-the-tron-sat-chuong-0260.mp32019-09-08 15:41
 • mat-the-tron-sat-chuong-0261.mp32019-09-08 15:41
 • mat-the-tron-sat-chuong-0262.mp32019-09-08 15:42
 • mat-the-tron-sat-chuong-0263.mp32019-09-08 15:43
 • mat-the-tron-sat-chuong-0264.mp32019-09-08 15:43
 • mat-the-tron-sat-chuong-0265.mp32019-09-08 15:44
 • mat-the-tron-sat-chuong-0266.mp32019-09-08 15:45
 • mat-the-tron-sat-chuong-0267.mp32019-09-08 15:46
 • mat-the-tron-sat-chuong-0268.mp32019-09-08 15:47
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Vô Hạn Tháp Phòng

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế Nguyên Nữ Chủ Nghịch Tập

THUYS♥️

Lamarck Trò Chơi

THUYS♥️

Tiên Viên Tiểu Thê Chủ

TiKay

Báo Thù Độc Liên Hoa

THUYS♥️

Đệ Nhất Thi Thê

THUYS♥️

Leave a Reply