Xuyên Không

Pháo Hôi Muội Muội Nhân Sinh (Nhanh Xuyên)

Giới thiệu vắn tắt: Tô Doãn Yên bị thiện lương rộng lượng tỷ tỷ “Không cẩn thận” đẩy vào trong hồ, oán khí trùng thiên được tuyển chọn đi từng cái muội muội trong đời thay các nàng thỏa mãn tâm nguyện.

Tác giả đồng loại hình nhanh xuyên văn: « pháo hôi nhân sinh (nhanh xuyên) » chuyên mục có thể thấy được, đã mập, rất béo tốt, có thể làm thịt! !

☆ xế chiều mỗi ngày sáu điểm đổi mới, thời gian còn lại bắt trùng

☆ tác giả pha lê tâm, vứt bỏ văn không cần cáo tri tác giả,

☆ bài này giá không, đỡ rất không

☆ hoan nghênh bắt trùng, xin miễn thân người công kích, xin miễn đào bảng

☆ chuyên mục còn có còn lại xuyên sách hoàn tất văn:

Nội dung nhãn hiệu: Ông trời tác hợp cho xuyên qua thời không xuyên sách

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tô Doãn Yên ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu giới thiệu vắn tắt: Không làm nghe lời muội muội

Lập ý: Không làm người khác trong chuyện xưa vai phụ

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khuynh Bích Du Nhiên
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Muội muội không làm kế thất một
 • #2: Muội muội không làm kế thất hai
 • #3: Muội muội không làm kế thất ba
 • #4: Muội muội không làm kế thất bốn
 • #5: Muội muội không làm kế thất năm
 • #6: Muội muội không làm kế thất sáu
 • #7: Muội muội không làm kế thất bảy
 • #8: Muội muội không làm kế thất tám
 • #9: Muội muội không làm kế thất chín
 • #10: Muội muội không làm kế thất mười
 • #11: Muội muội không làm kế thất mười một
 • #12: Muội muội không làm kế thất mười hai
 • #13: Muội muội không làm kế thất mười ba
 • #14: Muội muội không làm kế thất mười bốn
 • #15: Muội muội không làm kế thất mười lăm
 • #16: Muội muội không làm kế thất mười sáu
 • #17: Muội muội không làm kế thất mười bảy
 • #18: Muội muội không làm kế thất mười tám
 • #19: Muội muội không làm kế thất mười chín
 • #20: Muội muội không làm kế thất hai mươi
 • #21: Muội muội không làm kế thất hai mươi mốt
 • #22: Muội muội không làm kế thất hai mươi hai
 • #23: Muội muội không làm kế thất hai mươi ba
 • #24: Muội muội không làm kế thất hai mươi tư
 • #25: Muội muội không làm kế thất hai mươi lăm
 • #26: Muội muội không làm kế thất hai mươi sáu
 • #27: Muội muội không làm kế thất hai mươi bảy
 • #28: Muội muội không làm kế thất hai mươi tám
 • #29: Muội muội không làm kế thất hai mươi chín
 • #30: Muội muội không làm kế thất ba mươi
 • #31: Muội muội không làm kế thất (xong)
 • #32: Cõng nồi muội muội một
 • #33: Cõng nồi muội muội hai
 • #34: Cõng nồi muội muội ba
 • #35: Cõng nồi muội muội bốn
 • #36: Cõng nồi muội muội năm
 • #37: Cõng nồi muội muội sáu
 • #38: Cõng nồi muội muội bảy
 • #39: Cõng nồi muội muội tám
 • #40: Cõng nồi muội muội chín
 • #41: Cõng nồi muội muội mười
 • #42: Cõng nồi muội muội mười một
 • #43: Cõng nồi muội muội mười hai
 • #44: Cõng nồi muội muội mười ba
 • #45: Cõng nồi muội muội mười bốn
 • #46: Cõng nồi muội muội mười lăm
 • #47: Cõng nồi muội muội mười sáu
 • #48: Cõng nồi muội muội mười bảy
 • #49: Cõng nồi muội muội mười tám
 • #50: Cõng nồi muội muội mười chín
 • #51: Cõng nồi muội muội hai mươi
 • #52: Cõng nồi muội muội hai mươi mốt
 • #53: Cõng nồi muội muội hai mươi hai
 • #54: Cõng nồi muội muội hai mươi ba
 • #55: Cõng nồi muội muội hai mươi bốn
 • #56: Cõng nồi muội muội hai mươi lăm
 • #57: Cõng nồi muội muội hai mươi sáu
 • #58: Cõng nồi muội muội hai mươi bảy
 • #59: Cõng nồi muội muội hai mươi tám
 • #60: Cõng nồi muội muội hai mươi chín
 • #61: Cõng nồi muội muội ba mươi
 • #62: Cõng nồi muội muội ba mươi mốt
 • #63: Cõng nồi muội muội ba mươi hai
 • #64: Cõng nồi muội muội ba mươi ba
 • #65: Cõng nồi muội muội ba mươi bốn
 • #66: Cõng nồi muội muội ba mươi lăm
 • #67: Cõng nồi muội muội ba mươi sáu
 • #68: Cõng nồi muội muội ba mươi bảy
 • #69: Cõng nồi muội muội ba mươi tám
 • #70: Cõng nồi muội muội ba mươi chín
 • #71: Cõng nồi muội muội bốn mươi
 • #72: Cõng nồi muội muội bốn mươi mốt
 • #73: Cõng nồi muội muội bốn mươi hai
 • #74: Cõng nồi muội muội (xong) hai hợp một
 • #75: Bị thay thế nhân sinh muội muội một
 • #76: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai
 • #77: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba
 • #78: Bị thay thế nhân sinh muội muội bốn
 • #79: Bị thay thế nhân sinh muội muội năm
 • #80: Bị thay thế nhân sinh muội muội sáu
 • #81: Bị thay thế nhân sinh muội muội bảy
 • #82: Bị thay thế nhân sinh muội muội tám
 • #83: Bị thay thế nhân sinh muội muội chín
 • #84: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười
 • #85: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười một
 • #86: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười hai
 • #87: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười ba
 • #88: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười bốn
 • #89: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười lăm
 • #90: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười sáu
 • #91: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười bảy
 • #92: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười tám
 • #93: Bị thay thế nhân sinh muội muội mười chín
 • #94: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi
 • #95: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi mốt
 • #96: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi hai
 • #97: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi ba
 • #98: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi bốn
 • #99: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi lăm
 • #100: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi sáu
 • #101: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi bảy
 • #102: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi tám
 • #103: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai mươi chín
 • #104: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi
 • #105: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi mốt
 • #106: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi hai
 • #107: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi ba
 • #108: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi bốn
 • #109: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi lăm
 • #110: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi sáu
 • #111: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi bảy
 • #112: Bị thay thế nhân sinh muội muội ba mươi tám
 • #113: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai hợp một
 • #114: Bị thay thế nhân sinh muội muội hai hợp một
 • #115: Bị thay thế nhân sinh muội muội (xong)
 • #116: Thế thân muội muội một
 • #117: Thế thân muội muội hai
 • #118: Thế thân muội muội ba
 • #119: Thế thân muội muội bốn
 • #120: Thế thân muội muội năm
 • #121: Thế thân muội muội sáu
 • #122: Thế thân muội muội bảy
 • #123: Thế thân muội muội tám
 • #124: Thế thân muội muội chín
 • #125: Thế thân muội muội mười
 • #126: Thế thân muội muội mười một
 • #127: Thế thân muội muội mười hai
 • #128: Thế thân muội muội mười ba
 • #129: Thế thân muội muội mười bốn
 • #130: Thế thân muội muội mười lăm
 • #131: Thế thân muội muội mười sáu
 • #132: Thế thân muội muội mười bảy
 • #133: Thế thân muội muội mười tám
 • #134: Thế thân muội muội mười chín
 • #135: Thế thân muội muội hai mươi
 • #136: Thế thân muội muội hai mươi mốt
 • #137: Thế thân muội muội hai mươi hai
 • #138: Thế thân muội muội hai mươi ba
 • #139: Thế thân muội muội hai mươi bốn
 • #140: Thế thân muội muội hai mươi lăm
 • #141: Thế thân muội muội hai mươi sáu
 • #142: Thế thân muội muội hai mươi bảy
 • #143: Thế thân muội muội hai mươi tám
 • #144: Thế thân muội muội hai mươi chín
 • #145: Thế thân muội muội ba mươi
 • #146: Thế thân muội muội ba mươi mốt
 • #147: Thế thân muội muội ba mươi hai
 • #148: Thế thân muội muội ba mươi ba
 • #149: Thế thân muội muội ba mươi bốn
 • #150: Thế thân muội muội ba mươi lăm
 • #151: Thế thân muội muội ba mươi sáu
 • #152: Thế thân muội muội ba mươi bảy
 • #153: Thế thân muội muội ba mươi tám
 • #154: Thế thân muội muội ba mươi chín
 • #155: Thế thân muội muội bốn mươi
 • #156: Thế thân muội muội hai hợp một
 • #157: Thế thân muội muội (xong)
 • #158: Dưỡng nữ muội muội một
 • #159: Dưỡng nữ muội muội hai
 • #160: Dưỡng nữ muội muội ba
 • #161: Dưỡng nữ muội muội bốn
 • #162: Dưỡng nữ muội muội năm
 • #163: Dưỡng nữ muội muội sáu
 • #164: Dưỡng nữ muội muội bảy
 • #165: Dưỡng nữ muội muội tám
 • #166: Dưỡng nữ muội muội chín
 • #167: Dưỡng nữ muội muội mười
 • #168: Dưỡng nữ muội muội mười một
 • #169: Dưỡng nữ muội muội mười hai
 • #170: Dưỡng nữ muội muội mười ba
 • #171: Dưỡng nữ muội muội mười bốn
 • #172: Dưỡng nữ muội muội mười lăm
 • #173: Dưỡng nữ muội muội mười sáu
 • #174: Dưỡng nữ muội muội mười bảy
 • #175: Dưỡng nữ muội muội mười tám
 • #176: Dưỡng nữ muội muội mười chín
 • #177: Dưỡng nữ muội muội hai mươi
 • #178: Dưỡng nữ muội muội hai mươi mốt
 • #179: Dưỡng nữ muội muội hai mươi hai
 • #180: Dưỡng nữ muội muội hai mươi ba
 • #181: Dưỡng nữ muội muội hai mươi bốn
 • #182: Dưỡng nữ muội muội hai mươi lăm
 • #183: Dưỡng nữ muội muội hai mươi sáu
 • #184: Dưỡng nữ muội muội hai mươi bảy
 • #185: Dưỡng nữ muội muội hai mươi tám
 • #186: Dưỡng nữ muội muội hai mươi chín
 • #187: Dưỡng nữ muội muội ba mươi
 • #188: Dưỡng nữ muội muội ba mươi mốt
 • #189: Dưỡng nữ muội muội ba mươi hai
 • #190: Dưỡng nữ muội muội ba mươi ba
 • #191: Dưỡng nữ muội muội (xong) hai hợp một
 • #192: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội một
 • #193: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai
 • #194: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội ba
 • #195: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội bốn
 • #196: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội năm
 • #197: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội sáu
 • #198: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội bảy
 • #199: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội tám
 • #200: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội chín
 • #201: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười
 • #202: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười một
 • #203: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười hai
 • #204: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười ba
 • #205: Vì đổi nữ nhi đưa tiễn muội muội mười bốn
 • #206: Vì đổi nữ nhi đưa tiễn muội muội mười lăm
 • #207: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười sáu
 • #208: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười bảy
 • #209: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười tám
 • #210: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội mười chín
 • #211: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi
 • #212: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi mốt
 • #213: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi hai
 • #214: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi ba
 • #215: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi bốn
 • #216: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi lăm
 • #217: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi sáu
 • #218: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi bảy
 • #219: Vì đổi nhi tử đưa tiễn muội muội hai mươi tám
 • #220: Vì đổi nhi tử đưa tiễn đại nhân muội muội hai mươi chín
 • #221: Vì đổi nữ nhi đưa tiễn muội muội (xong)
 • #222: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội một
 • #223: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai
 • #224: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba
 • #225: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội bốn
 • #226: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội năm
 • #227: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội sáu
 • #228: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội bảy
 • #229: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội tám
 • #230: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội chín
 • #231: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười
 • #232: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười một
 • #233: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười hai
 • #234: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười ba
 • #235: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười bốn
 • #236: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười lăm
 • #237: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười sáu
 • #238: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười bảy
 • #239: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười tám
 • #240: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội mười chín
 • #241: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi
 • #242: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi mốt
 • #243: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi hai
 • #244: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi ba
 • #245: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi bốn
 • #246: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi lăm
 • #247: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi sáu
 • #248: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi bảy
 • #249: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi tám
 • #250: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội hai mươi chín
 • #251: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi
 • #252: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi mốt
 • #253: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi hai
 • #254: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi ba
 • #255: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi bốn
 • #256: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi lăm
 • #257: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi sáu
 • #258: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi bảy
 • #259: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội ba mươi tám
 • #260: Bị tú tài nương tử tính toán muội muội (xong)
 • #261: Thay sinh con muội muội một
 • #262: Thay sinh con muội muội hai
 • #263: Thay sinh con muội muội ba
 • #264: Thay sinh con muội muội bốn
 • #265: Thay sinh con muội muội năm
 • #266: Thay sinh con muội muội sáu
 • #267: Thay sinh con muội muội bảy
 • #268: Thay sinh con muội muội tám
 • #269: Thay sinh con muội muội chín
 • #270: Thay sinh con muội muội mười
 • #271: Thay sinh con muội muội mười một
 • #272: Thay sinh con muội muội mười hai
 • #273: Thay sinh con muội muội mười ba
 • #274: Thay sinh con muội muội mười bốn
 • #275: Thay sinh con muội muội mười lăm
 • #276: Thay sinh con muội muội mười sáu
 • #277: Thay sinh con muội muội mười bảy
 • #278: Thay sinh con muội muội mười tám
 • #279: Thay sinh con muội muội mười chín
 • #280: Thay sinh con muội muội hai mươi
 • #281: Thay sinh con muội muội hai mươi mốt
 • #282: Thay sinh con muội muội hai mươi hai
 • #283: Thay sinh con muội muội hai mươi ba
 • #284: Thay sinh con muội muội hai mươi bốn
 • #285: Thay sinh con đến muội muội hai mươi lăm
 • #286: Thay sinh con muội muội hai mươi sáu
 • #287: Thay sinh con muội muội hai mươi bảy
 • #288: Thay sinh con muội muội hai mươi tám
 • #289: Thay sinh con muội muội hai mươi chín
 • #290: Thay sinh con muội muội (xong)
 • #291: Cay nghiệt muội muội một
 • #292: Cay nghiệt muội muội hai
 • #293: Cay nghiệt muội muội ba
 • #294: Cay nghiệt muội muội bốn
 • #295: Cay nghiệt muội muội năm
 • #296: Cay nghiệt muội muội sáu
 • #297: Cay nghiệt muội muội bảy
 • #298: Cay nghiệt muội muội tám
 • #299: Cay nghiệt muội muội chín
 • #300: Cay nghiệt muội muội mười
 • #301: Cay nghiệt muội muội mười một
 • #302: Cay nghiệt muội muội mười hai
 • #303: Cay nghiệt muội muội mười ba
 • #304: Cay nghiệt muội muội mười bốn
 • #305: Cay nghiệt muội muội mười lăm
 • #306: Cay nghiệt muội muội mười sáu
 • #307: Cay nghiệt muội muội mười bảy
 • #308: Cay nghiệt muội muội mười tám
 • #309: Cay nghiệt muội muội mười chín
 • #310: Cay nghiệt muội muội hai mươi
 • #311: Cay nghiệt muội muội hai mươi mốt
 • #312: Cay nghiệt muội muội hai mươi hai
 • #313: Cay nghiệt muội muội hai mươi ba
 • #314: Cay nghiệt muội muội hai mươi bốn
 • #315: Cay nghiệt muội muội hai mươi lăm
 • #316: Cay nghiệt muội muội hai mươi sáu
 • #317: Cay nghiệt muội muội hai mươi bảy
 • #318: Cay nghiệt muội muội hai mươi tám
 • #319: Cay nghiệt muội muội hai mươi chín
 • #320: Cay nghiệt muội muội ba mươi
 • #321: Cay nghiệt muội muội (xong)
 • #322: Chết gầy muội muội một
 • #323: Chết gầy muội muội hai
 • #324: Chết gầy muội muội ba
 • #325: Chết gầy muội muội bốn
 • #326: Chết gầy muội muội năm
 • #327: Chết gầy muội muội sáu
 • #328: Chết gầy đến muội muội bảy
 • #329: Chết gầy muội muội tám
 • #330: Chết gầy muội muội chín
 • #331: Chết gầy muội muội mười
 • #332: Chết gầy đến muội muội mười một
 • #333: Chết gầy muội muội mười hai
 • #334: Chết gầy muội muội mười ba
 • #335: Chết gầy muội muội mười bốn
 • #336: Chết gầy muội muội mười lăm
 • #337: Chết gầy muội muội mười sáu
 • #338: Chết gầy muội muội mười bảy
 • #339: Chết gầy muội muội mười tám
 • #340: Chết gầy muội muội mười chín
 • #341: Chết gầy muội muội hai mươi
 • #342: Chết gầy muội muội hai mươi mốt
 • #343: Chết gầy muội muội hai mươi hai
 • #344: Chết gầy muội muội hai mươi ba
 • #345: Chết gầy muội muội hai mươi bốn
 • #346: Chết gầy muội muội hai mươi lăm
 • #347: Chết gầy muội muội hai mươi sáu
 • #348: Chết gầy muội muội hai mươi bảy
 • #349: Chết gầy muội muội hai mươi tám
 • #350: Chết gầy muội muội hai mươi chín
 • #351: Chết gầy muội muội ba mươi
 • #352: Chết gầy muội muội ba mươi mốt
 • #353: Chết gầy muội muội ba mươi hai
 • #354: Chết gầy muội muội ba mươi ba
 • #355: Chết gầy muội muội ba mươi bốn
 • #356: Chết gầy muội muội ba mươi lăm
 • #357: Chết gầy muội muội (xong)
 • #358: Phiên ngoại ban đầu 1
 • #359: Phiên ngoại ban đầu 2
 • #360: Phiên ngoại ban đầu 3
 • #361: Phiên ngoại ban đầu 4
 • #362: Phiên ngoại ban đầu 5
 • #363: Phiên ngoại ban đầu (xong)
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.4]

Related posts

Mau Xuyên Cứu Vớt Hắc Hóa BOSS Nam Chính

TiKay

Siêu Thần Chế Tạp Sư

TiKay

Tình Địch Mỗi Ngày Đều Biến Mỹ [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

[Abo] Ở Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp Dưỡng Long

TiKay

Trưởng Tỷ Như Thế Nào Còn Không Có Gả Chồng

TiKay

Cuộc Sống Nhàn Nhã Sau Khi Xuyên Không

THUYS♥️

2 comments

Hoa nhuộm tình ai February 8, 2024 at 9:59 am

Ban oi nhiều truyện xuyên nhanh ko nghe đc quá 🥲

Reply
TiKay February 14, 2024 at 11:44 am

Đã sửa lại rồi nhé bạn. Xin mời tiếp tục thưởng thức!

Reply

Leave a Reply