Dị GiớiNgôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Phượng Nghịch Thiên Hạ: Tà Đế Tuyệt Sắc Sủng Phi

Nàng là tướng quân phủ đích nữ, trời sinh phế tài, nhận hết khi dễ và sỉ nhục. Một khi chết thảm, lại mở mắt nàng đã là thế kỷ 21 vương bài cao nhất đặc công, có một không hai thiên hạ, tự mang không gian, có thần thú.

Hắn là vô thượng chi cảnh cao cao tại thượng Tà đế, phong hoa tuyệt đại, tuấn tú vô song.

Sinh tử một đường gặp nhau, từ đó hắn với nàng tình hữu độc chung, ngấy sủng vô biên.

Nàng nhiều lần trải qua tang thương chỉ vì cứu ra song thân, niết bàn trùng sinh, phượng nghịch thiên hạ!

Hắn vì hắn dốc hết thiên hạ, nghịch thiên sửa mệnh!

Một ngày, Dạ Phi Nhi đỡ ngạch: “Ngươi là cao cao tại thượng Tà đế, không thể vô sỉ như vậy.”

“Vô sỉ ? Mỗ đế tà mị cười, bản đế còn có càng vô sỉ, đến, Phi Nhi, chúng ta trên giường chậm rãi trò chuyện.”

Nhìn nam đế nữ phượng cường cường liên thủ, phúc hắc khí phách, dắt tay thiên hạ!

Nguồn : tangthuvien


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Phi Vũ Thanh Dương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thứ 1 chương quyết đấu2020-09-19 05:23
 • #2: Thứ 2 chương Huyền Thiên đại lục2020-09-19 05:24
 • #3: Thứ 3 chương phao thi2020-09-19 05:24
 • #4: Thứ 4 chương trụy nhai2020-09-19 05:24
 • #5: Thứ 5 chương xuyên việt trùng sinh2020-09-19 05:24
 • #6: Thứ 6 chương cứu sói2020-09-19 05:25
 • #7: Thứ 7 chương gặp yêu nghiệt Tuyệt Vô Hàn2020-09-19 05:25
 • #8: Thứ 8 chương tỉnh lại mỹ nhân trong ngực2020-09-19 05:25
 • #9: Thứ 9 chương ngoài động gặp nạn2020-09-19 05:25
 • #10: Thứ 10 chương chiếu cố Dạ Phi Nhi2020-09-19 05:25
 • #11: Thứ 11 chương ngươi muốn một vốn một lời tọa phụ trách2020-09-19 05:25
 • #12: Thứ 12 chương tử phượng tử hoàng vòng tay2020-09-19 05:25
 • #13: Thứ 13 chương linh lực cấp bậc phân chia2020-09-19 05:26
 • #14: Thứ 14 chương tẩy tủy phạt gân2020-09-19 05:26
 • #15: Thứ 15 chương hàn độc phát tác2020-09-19 05:26
 • #16: Thứ 16 chương huyết mạch tỉnh giấc, tỉnh lại thần thú Phần Thiên2020-09-19 05:26
 • #17: Thứ 17 chương có linh lực, cáo biệt đồ bỏ đi2020-09-19 05:26
 • #18: Thứ 18 chương đáy vực tu luyện (1)2020-09-19 05:26
 • #19: Thứ 19 chương đáy vực tu luyện (2)2020-09-19 05:27
 • #20: Thứ 20 chương đáy vực tu luyện (3)2020-09-19 05:27
 • #21: Thứ 21 chương đáy vực tu luyện (4)2020-09-19 05:27
 • #22: Thứ 22 chương đáy vực tu luyện (5)2020-09-19 05:27
 • #23: Thứ 23 chương đáy vực tu luyện (6)2020-09-19 05:27
 • #24: Thứ 24 chương đáy vực tu luyện (7)2020-09-19 05:27
 • #25: Thứ 25 chương đáy vực tu luyện (8)2020-09-19 05:27
 • #26: Thứ 26 chương đáy vực tu luyện (9)2020-09-19 05:27
 • #27: Thứ 27 chương đáy vực tu luyện (10)2020-09-19 05:28
 • #28: Thứ 28 chương đáy vực tu luyện (11)2020-09-19 05:28
 • #29: Thứ 29 chương đáy vực tu luyện (12)2020-09-19 05:28
 • #30: Thứ 30 chương tất cả có bản tọa2020-09-19 05:28
 • #31: Thứ 31 chương trở lại hoàng thành2020-09-19 05:28
 • #32: Thứ 32 chương đi dạo phố2020-09-19 05:28
 • #33: Thứ 33 chương tinh thần tổn thất phí2020-09-19 05:29
 • #34: Thứ 34 chương một giây biến phú bà2020-09-19 05:29
 • #35: Thứ 35 chương cường thế trở về2020-09-19 05:29
 • #36: Thứ 36 chương gặp tra nam thái tử2020-09-19 05:29
 • #37: Thứ 37 chương đoạt lại lắng nghe viên2020-09-19 05:29
 • #38: Thứ 38 chương nhìn thấy lão gia tử2020-09-19 05:29
 • #39: Thứ 39 chương gặp mặt đế sư (1)2020-09-19 05:30
 • #40: Thứ 40 chương gặp mặt đế sư (2)2020-09-19 05:30
 • #41: Thứ 41 chương tắm máu nội viện2020-09-19 05:30
 • #42: Thứ 42 chương Thiên Thượng Nhân Gian thành lập (1)2020-09-19 05:30
 • #43: Thứ 43 chương Thiên Thượng Nhân Gian thành lập (2)2020-09-19 05:30
 • #44: Thứ 44 chương Thiên Thượng Nhân Gian thành lập (3)2020-09-19 05:31
 • #45: Thứ 45 chương công chúa làm khó dễ2020-09-19 05:31
 • #46: Thứ 46 chương thân thế2020-09-19 05:31
 • #47: Thứ 47 chương tham gia cung yến —— cảm động2020-09-19 05:31
 • #48: Thứ 48 chương tham gia cung yến —— tao vây đánh2020-09-19 05:31
 • #49: Thứ 49 chương tham gia cung yến —— trị tội2020-09-19 05:31
 • #50: Thứ 50 chương tham gia cung yến —— so với vũ2020-09-19 05:31
 • #51: Thứ 51 chương tham gia cung yến —— bỗng nhiên nổi tiếng2020-09-19 05:31
 • #52: Thứ 52 chương tham gia cung yến —— ép gả2020-09-19 05:32
 • #53: Thứ 53 chương cha mẹ2020-09-19 05:32
 • #54: Thứ 54 chương xuất chinh2020-09-19 05:32
 • #55: Thứ 55 chương thương tâm2020-09-19 05:32
 • #56: Thứ 56 chương hồi phủ bị vây2020-09-19 05:32
 • #57: Thứ 57 chương lại gặp Bắc Minh Du Nguyệt2020-09-19 05:32
 • #58: Thứ 58 chương tam hoàng tử Bắc Minh Thành2020-09-19 05:33
 • #59: Thứ 59 chương hợp tác2020-09-19 05:33
 • #60: Thứ 60 chương Phần Thiên bế quan2020-09-19 05:33
 • #61: Thứ 61 chương ngàn năm mà đến2020-09-19 05:33
 • #62: Thứ 62 chương vô sỉ thái tử Bắc Minh Phàm2020-09-19 05:33
 • #63: Thứ 63 chương tao ám sát2020-09-19 05:33
 • #64: Thứ 64 chương hợp tác khoái trá2020-09-19 05:33
 • #65: Thứ 65 chương thống khổ hồi ức2020-09-19 05:33
 • #66: Thứ 66 chương tiểu thư nhà ngươi cũng sẽ không chạy2020-09-19 05:34
 • #67: Thứ 67 chương thân nhân đoàn tụ2020-09-19 05:34
 • #68: Thứ 68 chương vô tình chân tướng2020-09-19 05:34
 • #69: Thứ 69 chương trong không gian bảo bối2020-09-19 05:34
 • #70: Thứ 70 chương Phần Thiên xuất quan2020-09-19 05:34
 • #71: Thứ 71 chương khốn giết2020-09-19 05:34
 • #72: Thứ 72 chương người gặp người thích, hoa gặp hoa nở2020-09-19 05:34
 • #73: Thứ 73 chương rèn đại sư2020-09-19 05:35
 • #74: Thứ 74 chương nhóm đầu tiên phá giết quân2020-09-19 05:35
 • #75: Thứ 75 chương hoa đón xuân tiết —— náo động toàn thành tuyên truyền2020-09-19 05:35
 • #76: Thứ 76 chương tư tưởng có bao nhiêu xa, ngươi cho ta cổn rất xa2020-09-19 05:35
 • #77: Thứ 77 chương Thiên Thượng Nhân Gian khai trương (1)2020-09-19 05:35
 • #78: Thứ 78 chương Thiên Thượng Nhân Gian khai trương (2)2020-09-19 05:35
 • #79: Thứ 79 chương Thiên Thượng Nhân Gian khai trương (3)2020-09-19 05:35
 • #80: Thứ 80 chương nóng nảy bán tràng2020-09-19 05:35
 • #81: Thứ 81 chương bái phỏng đúc đại sư2020-09-19 05:36
 • #82: Thứ 82 chương giải độc2020-09-19 05:36
 • #83: Thứ 83 chương huấn luyện phá giết quân2020-09-19 05:36
 • #84: Thứ 84 chương gia gia gặp chuyện không may2020-09-19 05:36
 • #85: Thứ 85 chương Vân Tiên cung2020-09-19 05:36
 • #86: Thứ 86 chương không tiếc tất cả giải cứu2020-09-19 05:36
 • #87: Thứ 87 chương ta muốn báo thù2020-09-19 05:36
 • #88: Thứ 88 chương nghênh chiến2020-09-19 05:37
 • #89: Thứ 89 chương tống ngươi đi địa ngục2020-09-19 05:37
 • #90: Thứ 90 chương xuất phát đi Bắc Vô2020-09-19 05:38
 • #91: Thứ 91 chương một chưởng đánh bay2020-09-19 05:40
 • #92: Thứ 92 chương vương giả giá lâm2020-09-19 05:41
 • #93: Thứ 93 chương bồi thường2020-09-19 05:42
 • #94: Thứ 94 chương tăng vọt cừu hận trị2020-09-19 05:43
 • #95: Thứ 95 chương sưu hồn2020-09-19 05:43
 • #96: Thứ 96 chương đào bảo2020-09-19 05:45
 • #97: Thứ 97 chương mưa gió nổi lên2020-09-19 05:46
 • #98: Thứ 98 chương Huyền Thiên minh2020-09-19 05:47
 • #99: Thứ 99 chương giết chóc chi đêm2020-09-19 05:49
 • #100: Thứ 100 chương phản hồi hoàng thành2020-09-19 05:50
 • #101: Thứ 101 chương Bắc Minh dã lửa giận (1)2020-09-19 05:51
 • #102: Thứ 102 chương Bắc Minh dã lửa giận (2)2020-09-19 05:53
 • #103: Thứ 103 chương phong thưởng2020-09-19 05:54
 • #104: Thứ 104 chương giấu giếm hận2020-09-19 05:55
 • #105: Thứ 105 chương độc kế2020-09-19 05:57
 • #106: Thứ 106 chương vui vẻ một khắc2020-09-19 05:58
 • #107: Thứ 107 chương gia gia tỉnh lại2020-09-19 05:58
 • #108: Thứ 108 chương ngươi trốn không thoát bản quân bàn tay tâm2020-09-19 06:00
 • #109: Thứ 109 chương dốc hết thiên hạ đô không buông tha nàng2020-09-19 06:01
 • #110: Thứ 110 chương trúng độc2020-09-19 06:03
 • #111: Thứ 111 chương tàn khốc sự thực2020-09-19 06:04
 • #112: Thứ 112 chương ly khai2020-09-19 06:05
 • #113: Thứ 113 chương thành thân, vạn lý trang sức màu đỏ2020-09-19 06:05
 • #114: Thứ 114 chương muốn chiến cùng nhau chiến2020-09-19 06:07
 • #115: Thứ 115 chương vương giả chi chiến2020-09-19 06:09
 • #116: Thứ 116 chương cường cường quyết đấu2020-09-19 06:09
 • #117: Thứ 117 chương động phòng hoa chúc2020-09-19 06:09
 • #118: Thứ 118 chương nặng tố gân mạch2020-09-19 06:09
 • #119: Thứ 119 chương lão gia tử đột phá2020-09-19 06:09
 • #120: Thứ 120 chương hồn phách không trọn vẹn2020-09-19 06:09
 • #121: Thứ 121 chương đi âm hồn giới2020-09-19 06:10
 • #122: Thứ 122 chương đêm mưa kinh tình2020-09-19 06:10
 • #123: Thứ 123 chương đến âm hồn biên giới2020-09-19 06:10
 • #124: Thứ 124 chương không thể không đi2020-09-19 06:10
 • #125: Thứ 125 chương tiến vào âm hồn giới (1)2020-09-19 06:10
 • #126: Thứ 126 chương tiến vào âm hồn giới (2)2020-09-19 06:10
 • #127: Thứ 127 chương tiến vào âm hồn giới (3)2020-09-19 06:10
 • #128: Thứ 128 chương tiến vào âm hồn giới (4)2020-09-19 06:11
 • #129: Thứ 129 chương tiến vào âm hồn giới (5)2020-09-19 06:11
 • #130: Thứ 130 chương tiến vào âm hồn giới (6)2020-09-19 06:11
 • #131: Thứ 131 chương tiến vào âm hồn giới (7)2020-09-19 06:11
 • #132: Thứ 132 chương chữa thương2020-09-19 06:11
 • #133: Thứ 133 chương thành công trở về2020-09-19 06:11
 • #134: Thứ 134 chương đối chiến Vân Tiên cung2020-09-19 06:11
 • #135: Thứ 135 chương nổ Vân Tiên cung2020-09-19 06:12
 • #136: Thứ 136 chương tiểu dạng, ta đã trở về2020-09-19 06:12
 • #137: Thứ 137 chương truy hồn đạn2020-09-19 06:12
 • #138: Thứ 138 chương thứ nhất năm mới2020-09-19 06:12
 • #139: Thứ 139 chương chuẩn bị2020-09-19 06:12
 • #140: Thứ 140 chương Mạch Lâm phụ tử bị nắm2020-09-19 06:12
 • #141: Thứ 141 chương có lẽ là trúng mục tiêu đã định trước2020-09-19 06:12
 • #142: Thứ 142 chương linh điệp2020-09-19 06:13
 • #143: Thứ 143 chương đi đất phong2020-09-19 06:13
 • #144: Thứ 144 chương chặn giết2020-09-19 06:13
 • #145: Thứ 145 chương còn muốn toàn thân trở ra2020-09-19 06:13
 • #146: Thứ 146 chương bay tới hoa lạ sự2020-09-19 06:13
 • #147: Thứ 147 chương Nam Lăng thành thành chủ2020-09-19 06:13
 • #148: Thứ 148 chương ngươi chuẩn bị chết như thế nào2020-09-19 06:13
 • #149: Thứ 149 chương Độc tôn2020-09-19 06:14
 • #150: Thứ 150 chương giao dịch2020-09-19 06:15
 • #151: Thứ 151 chương khóc rất có tiết tấu cảm2020-09-19 06:16
 • #152: Thứ 152 chương ngươi thế giới, ta thành2020-09-19 06:16
 • #153: Thứ 153 chương làm người ta sinh ghét gặp nhau2020-09-19 06:16
 • #154: Thứ 154 chương thượng nghèo bầu trời hạ hoàng tuyền2020-09-19 06:16
 • #155: Thứ 155 chương đánh chính là ngươi2020-09-19 06:16
 • #156: Thứ 156 chương tử dương quận chúa2020-09-19 06:17
 • #157: Thứ 157 chương bị xà vây quanh2020-09-19 06:17
 • #158: Thứ Tỷ chính là truyền thuyết2020-09-19 06:17
 • #159: Thứ 159 chương đến thành Lạc Dương2020-09-19 06:17
 • #160: Thứ 160 chương ta không phải chúa cứu thế2020-09-19 06:17
 • #161: Thứ 161 chương nhân không thể tổng vì mình mà sống2020-09-19 06:18
 • #162: Thứ 162 chương giết không tha2020-09-19 06:18
 • #163: Thứ 163 chương tắm máu phủ thành chủ2020-09-19 06:18
 • #164: Thứ 164 chương cứu mạng chi ân lớn hơn thiên2020-09-19 06:18
 • #165: Thứ 165 chương vào ở quận chúa phủ2020-09-19 06:18
 • #166: Thứ 166 chương biên giới đại trận2020-09-19 06:18
 • #167: Thứ 167 chương nhiếp hồn thuật2020-09-19 06:18
 • #168: Thứ 168 chương tinh thần lực chi chiến2020-09-19 06:19
 • #169: Thứ 169 chương thất thải ngọc bích2020-09-19 06:19
 • #170: Thứ 170 chương tìm kiếm linh hồn chi hoa (1)2020-09-19 06:19
 • #171: Thứ 171 chương tìm kiếm linh hồn chi hoa (2)2020-09-19 06:19
 • #172: Thứ 172 chương tiến vào Tử Vong cốc (1)2020-09-19 06:19
 • #173: Thứ 173 chương tiến vào Tử Vong cốc (2)2020-09-19 06:20
 • #174: Thứ 174 chương tiến vào Tử Vong cốc (3)2020-09-19 06:20
 • #175: Thứ 175 chương tiến vào Tử Vong cốc (4)2020-09-19 06:20
 • #176: Thứ 176 chương tiến vào Tử Vong cốc (5)2020-09-19 06:20
 • #177: Thứ 177 chương tiến vào Tử Vong cốc (6)2020-09-19 06:20
 • #178: Thứ 178 chương tiến vào Tử Vong cốc (7)2020-09-19 06:20
 • #179: Thứ 179 chương tiến vào Tử Vong cốc (8)2020-09-19 06:20
 • #180: Thứ 180 chương tiến vào Tử Vong cốc (9)2020-09-19 06:21
 • #181: Thứ 181 chương tiến vào Tử Vong cốc (10)2020-09-19 06:21
 • #182: Thứ 182 chương xông ra Tử Vong cốc (1)2020-09-19 06:21
 • #183: Thứ 183 chương xông ra Tử Vong cốc (2)2020-09-19 06:21
 • #184: Thứ 184 chương khuynh toàn lực truy sát2020-09-19 06:21
 • #185: Thứ 185 chương thức tỉnh2020-09-19 06:22
 • #186: Thứ 186 chương ngươi không có lựa chọn nào khác2020-09-19 06:22
 • #187: Thứ 187 chương khinh người quá đáng2020-09-19 06:22
 • #188: Thứ 188 chương cùng quân cộng chiến2020-09-19 06:22
 • #189: Thứ 189 chương cao điệu tú ân ái2020-09-19 06:22
 • #190: Thứ 190 chương tối phong cách tiểu người hầu2020-09-19 06:22
 • #191: Thứ 191 chương mê huyễn rừng rậm2020-09-19 06:23
 • #192: Thứ 192 chương kỳ ảo thú2020-09-19 06:23
 • #193: Thứ 193 chương vạn độc trùng2020-09-19 06:23
 • #194: Thứ 194 chương ngươi chính là nữ vương2020-09-19 06:23
 • #195: Thứ 195 chương tử vân lưu quang hồ2020-09-19 06:23
 • #196: Thứ 196 chương đẫm máu cướp giật2020-09-19 06:23
 • #197: Thứ 197 chương thần thú xuất thế2020-09-19 06:23
 • #198: Thứ 198 chương vương bài đối vương bài2020-09-19 06:23
 • #199: Thứ 199 chương tiện nhân phối cẩu, thiên trường địa cửu2020-09-19 06:24
 • #200: Thứ 200 chương vận khí tốt đến bạo2020-09-19 06:24
 • #201: Thứ 201 chương điên cuồng học y thuật2020-09-19 06:24
 • #202: Thứ 202 chương tạm thời phân ly2020-09-19 06:24
 • #203: Thứ 203 chương địch nhân đến2020-09-19 06:24
 • #204: Thứ 204 chương thượng cổ bí thuật2020-09-19 06:24
 • #205: Thứ 205 chương đại chiến sắp tới2020-09-19 06:25
 • #206: Thứ 206 chương cường địch, bày mưu nghĩ kế2020-09-19 06:25
 • #207: Thứ 207 chương nguy ở sớm tối2020-09-19 06:25
 • #208: Thứ 208 chương trọng thương hôn mê2020-09-19 06:25
 • #209: Thứ 209 chương tỉnh bất quá đến2020-09-19 06:25
 • #210: Thứ 210 chương cuộc đời này không đổi2020-09-19 06:26
 • #211: Thứ 211 chương Vân Du Du2020-09-19 06:26
 • #212: Thứ 212 chương ác độc mưu kế2020-09-19 06:26
 • #213: Thứ 213 chương tập thể đột phá2020-09-19 06:26
 • #214: Thứ 214 chương cuối cùng gặp nhau2020-09-19 06:26
 • #215: Thứ 215 chương thương ly biệt2020-09-19 06:26
 • #216: Thứ 216 chương xích nguyệt thiên kinh quyết2020-09-19 06:27
 • #217: Thứ 217 chương rung động lòng người chạy trốn (1)2020-09-19 06:27
 • #218: Thứ 218 chương rung động lòng người chạy trốn (2)2020-09-19 06:27
 • #219: Thứ 219 chương rung động lòng người chạy trốn (3)2020-09-19 06:27
 • #220: Thứ 220 chương bị mang đi2020-09-19 06:27
 • #221: Thứ 221 chương ma giới2020-09-19 06:28
 • #222: Thứ 222 chương chính tà bất lưỡng lập2020-09-19 06:28
 • #223: Thứ 223 chương độc xông ma giới2020-09-19 06:28
 • #224: Thứ 224 chương vạn trùng ma quật2020-09-19 06:28
 • #225: Thứ 225 chương sinh tử một đường2020-09-19 06:28
 • #226: Thứ 226 chương Lãnh Ngạo nổi giận2020-09-19 06:28
 • #227: Thứ 227 chương hội hợp2020-09-19 06:29
 • #228: Thứ 228 chương tuyệt địa phản kích2020-09-19 06:29
 • #229: Thứ 229 chương trong mưa đại chiến2020-09-19 06:29
 • #230: Thứ 230 chương đáng chết hấp dẫn nhân2020-09-19 06:29
 • #231: Thứ 231 chương Băng Tuyết Nhi cập kê2020-09-19 06:29
 • #232: Thứ 232 chương tam giới vây đánh2020-09-19 06:29
 • #233: Thứ 233 chương của nàng điểm mấu chốt2020-09-19 06:29
 • #234: Thứ 234 chương phóng độc2020-09-19 06:30
 • #235: Thứ 235 chương không tiền khoáng hậu đại chiến2020-09-19 06:30
 • #236: Thứ 236 chương đạp máu mà đến2020-09-19 06:30
 • #237: Thứ 237 chương bất tử thảo2020-09-19 06:30
 • #238: Thứ 238 chương thông thiên nhai2020-09-19 06:30
 • #239: Thứ 239 chương cạm bẫy2020-09-19 06:30
 • #240: Thứ 240 chương tử thi và con rối2020-09-19 06:31
 • #241: Thứ 241 chương ăn miếng trả miếng, lấy máu còn máu2020-09-19 06:31
 • #242: Thứ 242 chương không chết không ngớt2020-09-19 06:31
 • #243: Thứ 243 chương nghỉ ngơi lấy lại sức2020-09-19 06:31
 • #244: Thứ 244 chương có gia không thể hồi2020-09-19 06:31
 • #245: Thứ 245 chương ngược dòng mà lên2020-09-19 06:31
 • #246: Thứ 246 chương sóng to đào sa2020-09-19 06:31
 • #247: Thứ 247 chương giao long2020-09-19 06:31
 • #248: Thứ 248 chương thần phục2020-09-19 06:32
 • #249: Thứ 249 chương thuận lợi đến2020-09-19 06:32
 • #250: Thứ 250 chương tuyết trung hành2020-09-19 06:32
 • #251: Thứ 251 chương phong vân hội tụ, vương chống lại vương2020-09-19 06:32
 • #252: Thứ 252 chương cô gái áo đen tử2020-09-19 06:32
 • #253: Thứ 253 chương mệnh huyền một đường2020-09-19 06:32
 • #254: Thứ 254 chương thần bí hắc y lão già2020-09-19 06:33
 • #255: Thứ 255 chương cùng đến chỗ chết2020-09-19 06:33
 • #256: Thứ 256 chương mang thai2020-09-19 06:33
 • #257: Thứ 257 chương thiên lá bông tuyết2020-09-19 06:33
 • #258: Thứ 258 chương đau nhất chớ quá thương ly biệt2020-09-19 06:33
 • #259: Thứ 259 chương sinh sôi phân ly2020-09-19 06:33
 • #260: Thứ 260 chương dời hồn đại pháp2020-09-19 06:33
 • #261: Thứ 261 chương Nam Dương quốc2020-09-19 06:34
 • #262: Thứ 262 chương Nam Dương thần hạo và Bắc Minh Du Nguyệt2020-09-19 06:34
 • #263: Thứ 263 chương bạo lực vẽ mặt2020-09-19 06:34
 • #264: Thứ 264 chương thực lực nghiền áp2020-09-19 06:34
 • #265: Thứ 265 chương sa mạc2020-09-19 06:34
 • #266: Thứ 266 chương to lớn bảo cát2020-09-19 06:35
 • #267: Thứ 267 chương đi ra sa mạc2020-09-19 06:35
 • #268: Thứ 268 chương thực nhân kiến2020-09-19 06:35
 • #269: Thứ 269 chương trời nước một màu2020-09-19 06:35
 • #270: Thứ 270 chương Tuyệt Vô Dạ tức giận2020-09-19 06:35
 • #271: Thứ 271 chương cố chấp vương hậu2020-09-19 06:35
 • #272: Thứ 272 chương ác độc mưu kế2020-09-19 06:35
 • #273: Thứ 273 chương vong tình đan2020-09-19 06:36
 • #274: Thứ 274 chương thực sự đã quên Phi Nhi2020-09-19 06:36
 • #275: Thứ 275 chương tuyệt vọng2020-09-19 06:36
 • #276: Thứ 276 chương rốt cuộc tìm được thiên lá bông tuyết2020-09-19 06:36
 • #277: Thứ 277 chương phản hồi hàn băng chi uyên2020-09-19 06:36
 • #278: Thứ 278 chương Dạ Mặc2020-09-19 06:36
 • #279: Thứ 279 chương đau triệt nội tâm2020-09-19 06:36
 • #280: Thứ 280 chương bách điểu triều phượng2020-09-19 06:37
 • #281: Thứ 281 chương quân rơi Phàm Trần, vừa thấy Khuynh Tâm2020-09-19 06:37
 • #282: Thứ 282 chương giày vò tâm can hành hạ2020-09-19 06:37
 • #283: Thứ 283 chương vô thượng chi cảnh2020-09-19 06:37
 • #284: Thứ 284 chương đối sách2020-09-19 06:37
 • #285: Thứ 285 chương rốt cuộc đợi được ngươi2020-09-19 06:38
 • #286: Thứ 286 chương chém giết2020-09-19 06:38
 • #287: Thứ 287 chương đánh rơi mỹ hảo2020-09-19 06:38
 • #288: Thứ 288 chương xông vào đế cung2020-09-19 06:38
 • #289: Thứ 289 chương sinh nhật lễ lớn2020-09-19 06:38
 • #290: Thứ 290 chương lại gặp lại, đã thành người lạ2020-09-19 06:38
 • #291: Thứ 291 chương đối chiến Vân Du Du2020-09-19 06:39
 • #292: Thứ 292 chương đánh lén2020-09-19 06:39
 • #293: Thứ 293 chương hồn bay phách lạc2020-09-19 06:39
 • #294: Thứ 294 chương Tà đế lửa giận2020-09-19 06:39
 • #295: Thứ 295 chương u minh bí cảnh2020-09-19 06:39
 • #296: Thứ 296 chương màu tím tường vân2020-09-19 06:39
 • #297: Thứ 297 chương thiên ngoại lai khách2020-09-19 06:40
 • #298: Thứ 298 chương kinh thiên đại ý ngoại2020-09-19 06:40
 • #299: Thứ 299 chương triệt để tuyệt vọng2020-09-19 06:40
 • #300: Thứ 300 chương niết bàn trùng sinh2020-09-19 06:40
 • #301: Thứ 301 chương duyên như hết, sẽ không nên nặng hơn đến2020-09-19 06:40
 • #302: Thứ 302 chương vương hậu bệnh tình nguy kịch2020-09-19 06:40
 • #303: Thứ 303 chương Lãnh Ngạo ly khai2020-09-19 06:41
 • #304: Thứ 304 chương quận chúa và vương tử2020-09-19 06:41
 • #305: Thứ 305 chương vô tình phản bội2020-09-19 06:41
 • #306: Thứ 306 chương thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết2020-09-19 06:41
 • #307: Thứ 307 chương vương tử trở về2020-09-19 06:41
 • #308: Thứ 308 chương nhân gian chính đạo là tang thương2020-09-19 06:41
 • #309: Thứ 309 chương ma hóa2020-09-19 06:41
 • #310: Thứ 310 chương lang bái vi gian2020-09-19 06:42
 • #311: Thứ 311 chương Phàm Trần giải độc2020-09-19 06:42
 • #312: Thứ 312 chương đốt Vân Du Du2020-09-19 06:42
 • #313: Thứ 313 chương một lần nữa bước trên hành trình2020-09-19 06:42
 • #314: Thứ 314 chương mặc sức tưởng tượng vị lai2020-09-19 06:42
 • #315: Thứ 315 chương cùng nhau ầm tử2020-09-19 06:42
 • #316: Thứ 316 chương trở lại hàn băng chi uyên2020-09-19 06:42
 • #317: Thứ 317 chương ma giới đột kích2020-09-19 06:43
 • #318: Thứ 318 chương dưới đất vết nứt2020-09-19 06:43
 • #319: Thứ 319 chương dường như đã có mấy đời tái kiến2020-09-19 06:43
 • #320: Thứ 320 chương vạn năm băng tủy nước ngọc2020-09-19 06:43
 • #321: Thứ 321 chương trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên tôn2020-09-19 06:43
 • #322: Thứ 322 chương tiểu huyền cơ2020-09-19 06:43
 • #323: Thứ 323 chương giải trừ đóng băng2020-09-19 06:43
 • #324: Thứ 324 chương linh hồn không thấy2020-09-19 06:44
 • #325: Thứ 325 chương cha tỉnh2020-09-19 06:44
 • #326: Thứ 326 chương hồn phách ly thể2020-09-19 06:44
 • #327: Thứ 327 chương thượng giới đại loạn2020-09-19 06:44
 • #328: Thứ 328 chương xé rách không gian2020-09-19 06:44
 • #329: Thứ 329 chương Huyền tôn nguy hiểm2020-09-19 06:44
 • #330: Thứ 330 chương tập thể đi ngược cẩu2020-09-19 06:45
 • #331: Thứ 331 chương lấy một địch tam, vương giả trở về2020-09-19 06:45
 • #332: Thứ 332 chương có đến mà không có về2020-09-19 06:45
 • #333: Thứ 333 chương hai tiểu mềm manh2020-09-19 06:45
 • #334: Thứ 334 chương bảo hổ lột da2020-09-19 06:45
 • #335: Thứ 335 chương hồi hạ giới2020-09-19 06:45
 • #336: Thứ 336 chương đây là sao băng sao?2020-09-19 06:45
 • #337: Thứ 337 chương thổ hào2020-09-19 06:46
 • #338: Thứ 338 chương chuyện cũ như gió2020-09-19 06:46
 • #339: Thứ 339 chương tham gia đăng cơ lễ lớn2020-09-19 06:46
 • #340: Thứ 340 chương đùa bức Hoa Lạc Thần2020-09-19 06:46
 • #341: Thứ 341 chương hồi thành Lạc Dương2020-09-19 06:46
 • #342: Thứ 342 chương long tộc đại nạn2020-09-19 06:46
 • #343: Thứ 343 chương nhất trọng thiên2020-09-19 06:46
 • #344: Thứ 344 chương long tộc2020-09-19 06:47
 • #345: Thứ 345 chương ngóc đầu trở lại2020-09-19 06:47
 • #346: Thứ 346 chương phong như nhau nữ tử2020-09-19 06:47
 • #347: Thứ 347 chương đoàn tụ một đường2020-09-19 06:47
 • #348: Thứ 348 chương tràn ngập nguy cơ2020-09-19 06:47
 • #349: Thứ 349 chương dẹp yên thiên hạ2020-09-19 06:48
 • #350: Thứ 350 chương ngược tử những thứ ấy bạch hoa sen2020-09-19 06:48
 • #351: Thứ 351 chương hồng quả quả uy hiếp2020-09-19 06:48
 • #352: Thứ 352 chương ma quân tự bạo2020-09-19 06:48
 • #353: Thứ 353 chương một không để lại2020-09-19 06:48
 • #354: Thứ 354 chương đại chiến cao tiệp2020-09-19 06:48
 • #355: Thứ 355 chương kiểm kê chiến lợi phẩm2020-09-19 06:48
 • #356: Thứ 356 chương hồn đèn2020-09-19 06:49
 • #357: Thứ 357 chương mẹ và con gái gặp lại2020-09-19 06:49
 • #358: Thứ 358 chương không gian có thể di động2020-09-19 06:49
 • #359: Thứ 359 chương nhằm phía nhất trọng thiên2020-09-19 06:49
 • #360: Thứ 360 chương yết hoàng bảng2020-09-19 06:49
 • #361: Thứ 361 chương giỏi vãi hống hống nhất trọng thiên2020-09-19 06:50
 • #362: Thứ 362 chương thần y tái hiện2020-09-19 06:50
 • #363: Thứ 363 chương nhất trọng thiên, chúng ta tới2020-09-19 06:50
 • #364: Thứ 364 chương mị cốt thuật2020-09-19 06:50
 • #365: Thứ 365 chương cướp sạch hoàng cung2020-09-19 06:50
 • #366: Thứ 366 chương thiên vực náo động2020-09-19 06:50
 • #367: Thứ 367 chương không giải được độc thì phải chết2020-09-19 06:50
 • #368: Thứ 368 chương nhân sinh như hí, toàn dựa vào diễn xuất2020-09-19 06:51
 • #369: Thứ 369 chương tiếp tục hố nhân2020-09-19 06:51
 • #370: Thứ 370 chương phát hiện kinh người2020-09-19 06:51
 • #371: Thứ 371 chương ngoan ngược bạch hoa sen2020-09-19 06:51
 • #372: Thứ 372 chương giết người như ngoạn2020-09-19 06:51
 • #373: Thứ 373 chương tam chọn một2020-09-19 06:51
 • #374: Thứ 374 chương đêm tối chém giết2020-09-19 06:51
 • #375: Thứ 375 chương thiên vương thổ huyết2020-09-19 06:52
 • #376: Thứ 376 chương mất đi hai tộc2020-09-19 06:52
 • #377: Thứ 377 chương sống hay chết2020-09-19 06:52
 • #378: Thứ 378 chương mạo hiểm một khắc2020-09-19 06:52
 • #379: Thứ 379 chương đại tẩy trừ2020-09-19 06:52
 • #380: Thứ 380 chương thiên vương lão tử tới2020-09-19 06:52
 • #381: Thứ 381 chương lòng nghi ngờ trọng trọng2020-09-19 06:52
 • #382: Thứ 382 chương bách tính bạo động2020-09-19 06:53
 • #383: Thứ 383 chương chính diện đối địch2020-09-19 06:53
 • #384: Thứ 384 chương kinh hồng thoáng nhìn2020-09-19 06:53
 • #385: Thứ 385 chương xích nguyệt băng2020-09-19 06:53
 • #386: Thứ 386 chương đỉnh quyết đấu2020-09-19 06:53
 • #387: Thứ 387 chương cuối cùng một trận chiến2020-09-19 06:53
 • #388: Thứ 388 chương không cần lại cứu ta2020-09-19 06:53
 • #389: Thứ 389 chương cường thế đoạt vị2020-09-19 06:54
 • #390: Thứ 390 chương giải phóng nhất trọng thiên2020-09-19 06:54
 • #391: Thứ 391 chương thiên hạ bá nghiệp2020-09-19 06:54
 • #392: Thứ 392 chương bốn biển thái bình2020-09-19 06:54
 • #393: Thứ 393 chương giải tán phá giết quân2020-09-19 06:54
 • #394: Thứ 394 chương thân cận đại hội2020-09-19 06:54
 • #395: Thứ 395 chương giật dây bắc cầu2020-09-19 06:55
 • #396: Thứ 396 chương phúc hắc chủ nhân2020-09-19 06:55
 • #397: Thứ 397 chương phiên ngoại trước hướng địa ngục2020-09-19 06:55
 • #398: Thứ 398 chương phiên ngoại chi phượng hoàng vương nối ngôi2020-09-19 06:55
 • #399: Thứ 399 chương phiên ngoại nhỏ hố hóa2020-09-19 06:55
 • #400: Thứ 400 chương phiên ngoại chi tiếp nhận chức vụ2020-09-19 06:56
 • #401: Thứ 401 chương phiên ngoại chi diễm ngộ2020-09-19 06:56
 • #402: Thứ 402 chương phiên ngoại chi ẩn cư2020-09-19 06:56
 • #403: Thứ 403 chương hắc y đấu bồng nhân2020-09-19 06:56
 • #404: Thứ 404 chương biến cố2020-09-19 06:56
 • #405: Thứ 405 chương ma tộc thủy tổ2020-09-19 06:56
 • #406: Thứ 406 chương tỉnh lại tử linh2020-09-19 06:57
 • #407: Thứ 407 chương nhấc lên đại chiến2020-09-19 06:57
 • #408: Thứ 408 chương tình thế kham ưu2020-09-19 06:57
 • #409: Thứ 409 chương hoa lệ trở về2020-09-19 06:57
 • #410: Thứ 410 chương phượng múa cửu thiên2020-09-19 06:57
 • #411: Thứ 411 chương Đông Phương Nhược Y2020-09-19 06:57
 • #412: Thứ 412 chương hồn có thể trở về đi2020-09-19 06:58
 • #413: Thứ 413 chương Tuyệt Vô Dạ đại hôn2020-09-19 06:58
 • #414: Thứ 414 chương đột nhiên tới tập kích2020-09-19 06:58
 • #415: Thứ 415 chương trừng phạt2020-09-19 06:58
 • #416: Thứ 416 chương chủ động xuất kích2020-09-19 06:58
 • #417: Thứ 417 chương một sống một chết2020-09-19 06:58
 • #418: Thứ 418 chương nhổ quang ngươi răng2020-09-19 06:59
 • #419: Thứ 419 chương tử linh tàn sát bừa bãi (1)2020-09-19 06:59
 • #420: Thứ 420 chương tử linh tàn sát bừa bãi (2)2020-09-19 06:59
 • #421: Thứ 421 chương toàn viên xuất động2020-09-19 06:59
 • #422: Thứ 422 chương trốn tránh không được trách nhiệm2020-09-19 06:59
 • #423: Thứ 423 chương đào đất ba thước2020-09-19 06:59
 • #424: Thứ 424 chương chúc mừng chính mình2020-09-19 07:00
 • #425: Thứ 425 chương Hắc Sát Cực Uyên2020-09-19 07:00
 • #426: Thứ 426 chương số chết theo2020-09-19 07:00
 • #427: Thứ 427 chương bị điên cuồng đuổi giết2020-09-19 07:00
 • #428: Thứ 428 chương tiến vào Hắc Sát Cực Uyên2020-09-19 07:00
 • #429: Thứ 429 chương thi vương2020-09-19 07:00
 • #430: Thứ 430 chương tiểu ma giao2020-09-19 07:01
 • #431: Thứ 431 chương quy định phạm vi hoạt động (1)2020-09-19 07:01
 • #432: Thứ 432 chương quy định phạm vi hoạt động (2)2020-09-19 07:01
 • #433: Thứ 433 chương quy định phạm vi hoạt động (3)2020-09-19 07:02
 • #434: Thứ 434 chương thứ quy định phạm vi hoạt động (4)2020-09-19 07:02
 • #435: Thứ 435 chương quy định phạm vi hoạt động (5)2020-09-19 07:02
 • #436: Thứ 436 chương quy định phạm vi hoạt động (6)2020-09-19 07:02
 • #437: Thứ 437 chương quy định phạm vi hoạt động (7)2020-09-19 07:02
 • #438: Thứ 438 chương quy định phạm vi hoạt động (8)2020-09-19 07:02
 • #439: Thứ 439 chương quy định phạm vi hoạt động (9)2020-09-19 07:02
 • #440: Thứ 440 chương quy định phạm vi hoạt động (10)2020-09-19 07:03
 • #441: Thứ 441 chương thi trùng2020-09-19 07:03
 • #442: Thứ 442 chương ngộ nhập mất hồn quật2020-09-19 07:03
 • #443: Thứ 443 chương đệ nhất tràng đối chiến2020-09-19 07:03
 • #444: Thứ 444 chương đẫm máu tàn thành2020-09-19 07:03
 • #445: Thứ 445 chương kẻ địch tìm tới cửa2020-09-19 07:03
 • #446: Thứ 446 chương thăm dò2020-09-19 07:04
 • #447: Thứ 447 chương đêm tham cực uyên trung tâm2020-09-19 07:04
 • #448: Thứ 448 chương to lớn ma cây2020-09-19 07:04
 • #449: Thứ 449 chương trẻ tuổi tuấn tú thi vương2020-09-19 07:04
 • #450: Thứ 450 chương thượng cổ cương thi vương2020-09-19 07:04
 • #451: Thứ 451 chương tạc toái ma cây2020-09-19 07:04
 • #452: Thứ 452 chương khổ chiến2020-09-19 07:05
 • #453: Thứ 453 chương toàn bộ trọng thương2020-09-19 07:05
 • #454: Thứ 454 chương rơi vào hắc thủy vực2020-09-19 07:05
 • #455: Thứ 455 chương trong nước đại chiến2020-09-19 07:05
 • #456: Thứ 456 chương cá chết lưới rách2020-09-19 07:05
 • #457: Thứ 457 chương sinh tử trao đổi2020-09-19 07:05
 • #458: Thứ 458 chương tìm được đường sống trong chỗ chết2020-09-19 07:06
 • #459: Thứ 459 chương trọng thương trở về2020-09-19 07:06
 • #460: Thứ 460 chương thời gian trôi mau2020-09-19 07:06
 • #461: Thứ 461 chương Mạch Lâm phụ tử bị bắt2020-09-19 07:06
 • #462: Thứ 462 chương bị lừa2020-09-19 07:06
 • #463: Thứ 463 chương nhếch nhác chạy trốn2020-09-19 07:06
 • #464: Thứ 464 chương hận thấu xương2020-09-19 07:07
 • #465: Thứ 465 chương thiên nhiên cái chắn2020-09-19 07:07
 • #466: Thứ 466 chương Hắc Ma cung2020-09-19 07:07
 • #467: Thứ 467 chương vô sỉ lời vu cáo2020-09-19 07:07
 • #468: Thứ 468 chương tập kích ban đêm Hắc Ma cung2020-09-19 07:07
 • #469: Thứ 469 chương ngày khác bất phải hối hận2020-09-19 07:08
 • #470: Thứ 470 chương đại trưởng lão giáo huấn2020-09-19 07:08
 • #471: Thứ 471 chương trừ phi ta chết2020-09-19 07:08
 • #472: Thứ 472 chương ngoan cố không thay đổi2020-09-19 07:08
 • #473: Thứ 473 chương Mạch Lâm phụ tử kiên quyết2020-09-19 07:08
 • #474: Thứ 474 chương trang bức manh manh2020-09-19 07:08
 • #475: Thứ 475 chương hạ giới nguy cơ2020-09-19 07:09
 • #476: Thứ 476 chương chờ đã lâu2020-09-19 07:09
 • #477: Thứ 477 chương mỹ thực hấp dẫn2020-09-19 07:09
 • #478: Thứ 478 chương Tuyệt Vô Dạ trọng thương2020-09-19 07:09
 • #479: Thứ 479 chương không giống ma quân ma quân2020-09-19 07:09
 • #480: Thứ 480 chương và ca cùng nhau vai kề vai2020-09-19 07:09
 • #481: Thứ 481 chương buông tha đi2020-09-19 07:09
 • #482: Thứ 482 chương ngân mãng thần giới hiện2020-09-19 07:09
 • #483: Thứ 483 chương ma tộc mật tân2020-09-19 07:10
 • #484: Thứ Thân thế của Đông Phương Nhược Y2020-09-19 07:10
 • #485: Thứ 485 chương ở u tuyệt ngõ tử hắn2020-09-19 07:10
 • #486: Thứ 486 chương tình thương của mẹ tràn lan2020-09-19 07:10
 • #487: Thứ 487 chương này muốn thế nào tính2020-09-19 07:10
 • #488: Thứ 488 chương vô tình gặp được Độc tôn2020-09-19 07:10
 • #489: Thứ 489 chương giá trị lợi dụng2020-09-19 07:11
 • #490: Thứ 490 chương phản kỳ đạo mà đi2020-09-19 07:11
 • #491: Thứ 491 chương không thành công liền xả thân2020-09-19 07:11
 • #492: Thứ 492 chương yên ba mênh mông cuồn cuộn2020-09-19 07:11
 • #493: Thứ 493 chương có một không hai đại chiến (1)2020-09-19 07:11
 • #494: Thứ 494 chương có một không hai đại chiến (2)2020-09-19 07:11
 • #495: Thứ 495 chương dục hỏa trùng sinh2020-09-19 07:11
 • #496: Thứ 496 chương phượng hoàng hỏa vũ2020-09-19 07:12
 • #497: Thứ 497 chương u tuyệt lý đại chiến2020-09-19 07:12
 • #498: Thứ 498 chương cùng chống chỏi với sinh tử2020-09-19 07:12
 • #499: Thứ 499 chương thượng cổ khóc hồn máu trận2020-09-19 07:12
 • #500: Thứ 500 chương nghìn cân treo sợi tóc2020-09-19 07:12
 • #501: Thứ 501 chương ma quân trở về2020-09-19 07:12
 • #502: Thứ 502 chương vĩnh không đáng giới2020-09-19 07:13
 • #503: Thứ 503 chương kết thúc thiên —— đau đớn đại giới2020-09-19 07:13
 • #504: Thứ 504 chương kết thúc thiên —— đế hoàng lại đương cha2020-09-19 07:13
 • #505: Thứ 505 chương kết thúc thiên —— bản quân tâm duyệt nàng2020-09-19 07:13
 • #506: Thứ 506 chương kết thúc thiên —— mây tía đông đến2020-09-19 07:13
 • #507: Thứ 507 chương kết thúc thiên —— hai tiểu yêu nghiệt2020-09-19 07:13
 • #508: Thứ 508 chương toàn văn hoàn —— đi hại nước hại dân2020-09-19 07:14
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 2.8]

Related posts

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

TiKay

Nghịch Thiên Phúc Hắc Cuồng Nữ: Tuyệt Thế Cuồng Phi

TiKay

Sát Thần

TiKay

Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương

THUYS♥️

Trùng Sinh Chi Tỷ Tỷ Có Bảo

THUYS♥️

Ta Ở Chạy Trốn Trò Chơi Làm Tiểu Bạch Hoa

THUYS♥️

Leave a Reply