Huyền Huyễn

Siêu Thần Đạo Thuật

Ngươi chính cảm giác lực lượng không đủ, lực lượng 1,

Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp 1,

Ngươi nhặt đến một bản đạo kinh, ngộ tính 1,

Ngươi đối thủ lực lớn vô cùng, Kim Chung Tráo đại viên mãn, ngươi đem Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Hoành Luyện toàn bộ 1, luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đối thủ đao không chém nổi, sụp đổ tự sát.

. . .

Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi đã vô địch thiên hạ!

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đương Niên Yên Hỏa
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cái này thế giới có quỷ
 • #2: Hồn năng + 1
 • #3: Thanh Hà trấn
 • #4: Chém!
 • #5: Khảo hạch
 • #6: Tạp vụ học đồ
 • #7: Tiền tiên sinh
 • #8: Thiền Định cọc
 • #9: Cách không truyền kình
 • #10: « Đồ Văn tiểu giải »
 • #11: Hướng dẫn từng bước
 • #12: Minh châu tửu lâu
 • #13: Thiền Định cọc đại thành
 • #14: Vừa tới liền có thu hoạch
 • #15: Dấu hiệu
 • #16: Giết, một tên cũng không để lại
 • #17: Kịch đấu
 • #18: Ngoại rèn công pháp
 • #19: Tu tiên chi pháp
 • #20: Tử Khí Quan Thần Pháp
 • #21: Tinh thần thuộc tính
 • #22: Thanh Hà bến tàu
 • #23: Quyết tâm
 • #24: Đao mổ heo
 • #25: Tròn ngọc
 • #26: Cảm giác nguy cơ
 • #27: 18 ngay cả đao
 • #28: Hầu lão tiên sinh
 • #29: Nội môn học đồ
 • #30: Tìm tới cửa
 • #31: Tu luyện 1 chữ quán thông quyền
 • #32: Kình lực khống chế
 • #33: Tin tức
 • #34: 1 chữ quán thông quyền đại thành
 • #35: Chuẩn bị
 • #36: Ra khỏi thành
 • #37: Màng da như lão Ngưu
 • #38: Ta là ba ba của ngươi
 • #39: Thu hoạch
 • #40: Được biết
 • #41: Kiểm kê thu hàng
 • #42: Biến hóa
 • #43: Môn chủ Lưu Đông
 • #44: Bái sư
 • #45: Tu luyện 5 đoạn Kim Thân
 • #46: Dự định
 • #47: Thọ yến
 • #48: Phát hiện
 • #49: Phù bút
 • #50: Vẽ bùa
 • #51: Phù lục hiệu quả
 • #52: Xài tiền như nước
 • #53: 5 đoạn Kim Thân nhập môn
 • #54: Hồn năng tăng lên
 • #55: Âm Dương ngọc bội
 • #56: Hao lông dê
 • #57: Uy hiếp
 • #58: Quyết định
 • #59: Phố Nam Liễu Cương miếu
 • #60: Động thủ
 • #61: Ba đao trảm cương thi
 • #62: Đầu rắn
 • #63: Ngô Hạo tu hành bút ký
 • #64: Thứ 1 sợi linh khí
 • #65: Không đúng, có chút không đúng
 • #66: 3 năm
 • #67: Trường sơn năm phỉ
 • #68: Động thủ
 • #69: Đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động
 • #70: Ngẫu nhiên gặp
 • #71: Thương đội
 • #72: Dự định
 • #73: Luận bàn
 • #74: Thiết Bố Sam
 • #75: Ám mưu
 • #76: Thác nước hạ
 • #77: Nhưng dung hợp?
 • #78: Tranh 1 cái công bằng
 • #79: Thiên Triền thủ
 • #80: 1 đao tay cụt
 • #81: Toàn diệt
 • #82: Dung hợp công pháp
 • #83: Lão tú tài
 • #84: Hương hỏa đạo
 • #85: Tinh quái
 • #86: Tụ thần hương
 • #87: Phù chiến
 • #88: Thỉnh Thần Thuật, lôi pháp
 • #89: Triều Dương đạo phái
 • #90: Đền bù
 • #91: Nghe ngóng cùng kiểm kê
 • #92: Lý Ứng Như
 • #93: Giao phong
 • #94: Thanh Vân đan
 • #95: Kịch chiến
 • #96: Giết yêu
 • #97: Nghe tin bất ngờ
 • #98: Lạc Lôi thuật tới tay
 • #99: Không chết không thôi
 • #100: Cắt mặt người, Thiết nương tử, Vô Ngân đao
 • #101: Triển lộ thủ đoạn
 • #102: Lấy lòng
 • #103: Tượng thần
 • #104: Kim Cương Lưu Ly Thân
 • #105: Bắt đầu nội luyện
 • #106: Hành thi
 • #107: Luyện thi, Thiết Thi
 • #108: Ta rất chờ mong
 • #109: Nhập mộng, trả nhân tình
 • #110: Ta không có khẩn trương
 • #111: Ban thưởng
 • #112: Diều hâu kiếm khách đồ
 • #113: Quan thuyền (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)
 • #114: Người trong giang hồ, thân bất do kỷ (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)
 • #115: Lên phải thuyền giặc rồi?
 • #116: 1 bộ thi thể
 • #117: Triệu hoán loại pháp khí
 • #118: Thắng! !
 • #119: Tử Khí Quan Thần Pháp tầng thứ tư
 • #120: Đưa các ngươi lên đường
 • #121: Đạp ưng mà đi
 • #122: Linh thạch, huân hương vị
 • #123: 9 đại cao thủ
 • #124: Ngoài ý muốn
 • #125: Đại trại chủ hiện thân (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)
 • #126: Tốt 1 cái Thần Thông kiếm
 • #127: Thong dong chịu chết
 • #128: Lưu Hằng tạm biệt
 • #129: Phản bội chạy trốn
 • #130: Pháp thuật bản năng
 • #131: Kim Cương Lưu Ly Thân nhập môn
 • #132: Nhắc nhở cùng truy tung
 • #133: Nội luyện đỉnh phong
 • #134: Sát tâm nồng đậm
 • #135: Thu hoạch to lớn
 • #136: Địa Phược linh
 • #137: Quỷ phu nhấc kiệu
 • #138: Sét oanh sát
 • #139: Dọa hắn giật mình
 • #140: Quách sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a
 • #141: Ngũ Thông đạo trưởng, ngươi coi là thật nếu không chết không ngớt sao?
 • #142: Phá mười vạn. . .
 • #143: An bài
 • #144: Sinh con khi như Trần Thanh Vân
 • #145: Tẩy Tủy đan
 • #146: Bái phỏng
 • #147: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất
 • #148: Nhanh chóng tăng lên
 • #149: Thanh Sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh
 • #150: Phục dụng Tẩy Tủy đan
 • #151: Tụ Hồn phiên tấn cấp
 • #152: Hai đao
 • #153: Được biết cùng phát hiện
 • #154: Cá lớn
 • #155: Kim Linh quả
 • #156: Tin tức
 • #157: Khôn trưởng lão
 • #158: Cây kia, chặt đi
 • #159: Phục dụng Kim Linh quả
 • #160: Đột phá Nội Lực cảnh
 • #161: Nội công tâm pháp
 • #162: Sư đệ ngươi thật hài hước
 • #163: Từng cái lộ diện
 • #164: Khinh công
 • #165: Ám sát
 • #166: Thất Tinh Cản Nguyệt
 • #167: Tiên pháp hội nghị
 • #168: Bá Đao thủ
 • #169: Phù lục, thành
 • #170: Tiến hóa
 • #171: Địch tập! Khói báo động!
 • #172: Mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát
 • #173: Ai muốn đắc tội ta, cũng sẽ không rất dễ chịu
 • #174: Lực lượng cùng thu hoạch
 • #175: Hắc Thần đao
 • #176: Tử Phủ Tạo Hóa Công nhập môn
 • #177: Tam lưu cao thủ
 • #178: Giao dịch
 • #179: Dẫn bạo
 • #180: Tử Khí Quan Thần Pháp hạ quyển tới tay
 • #181: Chẳng lẽ là hắn
 • #182: Tu tiên gia tộc Địch gia
 • #183: Đại chiến bắt đầu
 • #184: Triều Dương kiếm thuật
 • #185: Mục trừng chó ngốc
 • #186: Đỉnh cấp dị thú
 • #187: Phục kích, đao mang ly thể!
 • #188: Triệu Lỗi kỳ ngộ
 • #189: Dẫn Linh trận
 • #190: Đại Lực viên hầu vương
 • #191: Ngươi cái này miệng, thật khai quang đi?
 • #192: Cổ tu di chỉ
 • #193: Túi trữ vật
 • #194: Liên sát ba người
 • #195: Mười hai đầu kinh mạch quán thông, tam lưu cao thủ viên mãn
 • #196: Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy
 • #197: Đợt thứ ba người, theo đuôi
 • #198: Lạc Lôi thuật uy lực
 • #199: Kiểm kê thu hoạch
 • #200: Mài nước công phu
 • #201: Bang chủ cho mời
 • #202: Đoán Thể công pháp
 • #203: Túi trữ vật mở ra
 • #204: Ngũ Phương Thuần Nguyên Công
 • #205: Ra mặt
 • #206: Bạch Tử Nhạc. . . Là ai?
 • #207: Bại lộ, giết!
 • #208: Đề nghị
 • #209: Ba đao giết ngươi
 • #210: Ta còn chưa có chết, ai dám nói trốn?
 • #211: Nhị lưu cao thủ trung kỳ?
 • #212: Hai mươi sáu vạn lượng bạc
 • #213: Đột phá, mười hai giấy vàng
 • #214: Hộ thể công pháp nhập môn, Kim Chung Tráo tầng thứ nhất
 • #215: Chín cái giấy vàng
 • #216: Thiên Đao thất thức, nghịch chiến Bát Hoang
 • #217: Xuất thủ
 • #218: Kinh Thần Thứ viên mãn (cầu đặt mua)
 • #219: Ôm cây đợi thỏ
 • #220: Ân oán kết
 • #221: Luyện Khí kỳ tầng thứ tám
 • #222: Thực lực tiêu thăng
 • #223: Ban đêm xông vào
 • #224: Đại phát thần uy
 • #225: Mười hai giấy vàng hợp lại làm một
 • #226: Xung kích
 • #227: An bài, rời đi! !
 • #228: Tự sáng tạo đao pháp
 • #229: Tiểu mục tiêu, trăm vạn hồn năng
 • #230: Rắn minh! !
 • #231: Nhị lưu cao thủ đỉnh phong, Luyện Khí kỳ tầng thứ chín
 • #232: Định bảo thần quang
 • #233: Cửa đá, mở
 • #234: Tiên Võ Đại Thủ Ấn
 • #235: Chu Thiên Diễn Pháp Kính
 • #236: Áo tím nữ tử
 • #237: Sơn Tiêu
 • #238: Tiên Thiên đan
 • #239: Còn có mười lăm ngày
 • #240: Mười tám Ưng Vương, tự tìm đường chết
 • #241: Đao đến! !
 • #242: Kim Chung Tráo tầng thứ sáu
 • #243: Túi trữ vật mở ra
 • #244: Thu hoạch lớn
 • #245: Thú vị
 • #246: Nhất tiễn song điêu
 • #247: Hổ Khiếu Lôi Âm Công
 • #248: Năm ngày, tám ngày, một ngày
 • #249: Kiếm trảm Tiên Thiên
 • #250: Ta cái gì đều không biết
 • #251: Tính toán, mưu đồ
 • #252: Nhất Nguyên Trọng Thủy
 • #253: Đột phá, nhất lưu cao thủ
 • #254: Luyện hóa Linh khí Chu Thiên Diễn Pháp Kính
 • #255: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất
 • #256: Diệt Thần đao, Băng Diễm thuật
 • #257: Ra khỏi thành, vây giết!
 • #258: Hắn đến cùng là ai?
 • #259: Hư không sinh điện, thiên hạ đen trắng
 • #260: Nhất lưu trảm Tiên Thiên
 • #261: Động Huyền phường thị
 • #262: Địa Linh khuê thổ
 • #263: Huyền Minh Thanh Ngọc Công
 • #264: Đột phá, Tiên Thiên cảnh
 • #265: Tai họa
 • #266: Một kiếm thế đi sáu cái sạch
 • #267: Ngàn năm liễu mộc tâm tới tay
 • #268: Vượt qua trong tưởng tượng cực hạn
 • #269: Tu luyện Ngũ Phương Thuần Nguyên Công
 • #270: Tiên hạc
 • #271: Xuất thủ
 • #272: Thiện ý, Tử Mộc Càn Khôn thuyền
 • #273: Trảm miêu yêu
 • #274: Thành Đạo tông tiền thân
 • #275: Tiên Võ Đại Thủ Ấn nhập môn
 • #276: Có vấn đề sao
 • #277: Thiên Linh căn, trời sinh đạo thể
 • #278: Thiên địa hai khiếu
 • #279: Tăng lên
 • #280: Diệu Ngọc Luyện Đan pháp
 • #281: Lần thứ nhất bắt đầu luyện đan
 • #282: Thành công
 • #283: Nhập môn
 • #284: Nhị phẩm cao giai Luyện đan sư
 • #285: Tàn Dương phong, Luyện Đan các
 • #286: Vung đan chi thuật
 • #287: Huyết Sâm, Thánh Linh quả
 • #288: Bỏ qua
 • #289: Vật tới tay
 • #290: Liều mạng
 • #291: Mười hai Băng Diễm đài sen
 • #292: Tư duy dừng lại, thiên địa hai khiếu đều hiện
 • #293: Chiến hậu, hỏi thăm
 • #294: Thù, đã kết
 • #295: Đột phá, Khai Khiếu cảnh
 • #296: Trước sống hắn cái chín ngàn chín
 • #297: Xuất quan, Khai Khiếu đan thành
 • #298: Linh thực mầm non
 • #299: Là hắn?
 • #300: Hai mươi vạn điểm thiện công
 • #301: Ta có nhất pháp
 • #302: Hai kiện Linh khí, hai môn pháp thuật
 • #303: Thất Sát chân hỏa nhập môn
 • #304: Bảo cái Tụ Linh thụ
 • #305: Đỉnh cấp Linh khí phi kiếm
 • #306: Tiên Thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong
 • #307: Hồng Trần tiên tử
 • #308: Trên chín tầng trời hạ âm minh
 • #309: Kiểm kê thu hoạch cùng phát hiện
 • #310: Yêu lĩnh khoáng mạch
 • #311: Đại địa Linh tủy
 • #312: Mời Tuần Sát sứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra
 • #313: Hồn năng tiêu thăng
 • #314: Chém giết thông linh chi yêu
 • #315: Khai Khiếu cảnh trung kỳ, Tiên Thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong
 • #316: Ngươi tiểu tử tất có kỳ quặc
 • #317: Quách Chính Quốc có chuyện quan trọng báo cáo
 • #318: A? Chúc mừng a
 • #319: Như vậy, vẫn phải chết đi
 • #320: Một trăm vạn linh thạch
 • #321: Châu chấu núi
 • #322: Diệt thế chi tướng
 • #323: Giao diện thuộc tính thăng cấp?
 • #324: Tự tìm đường chết
 • #325: Không lưu mặt mũi
 • #326: Phương Bình cái chết
 • #327: Nguy cơ sắp tới
 • #328: Tiên Thiên cảnh đỉnh phong
 • #329: Thành Đạo tông đại trưởng lão giáng lâm
 • #330: Coi như các ngươi không may
 • #331: Động thủ
 • #332: Ta Thành Đạo tông, đến cùng trêu chọc quái vật gì?
 • #333: Đốt Hồn Ký Kiếm Thuật
 • #334: Chín cái túi trữ vật
 • #335: Tu hành bút ký
 • #336: Phản kích, nhất định phải phản kích
 • #337: Đều tại chuẩn bị. . .
 • #338: Thành Đạo tông, xong
 • #339: Tỉnh táo
 • #340: Côn Luân đạo nhân, Khai Khiếu cảnh đỉnh phong
 • #341: Minh ngộ
 • #342: Thiên Lý Truy Hồn chú
 • #343: Kim Trúc kiếm phường
 • #344: Các ngươi có thể xưng hô ta là, Côn Luân đạo nhân
 • #345: Ngươi đáng chết
 • #346: Tiên Võ Thành Đạo Pháp viên mãn
 • #347: Chờ mong biểu hiện của các ngươi
 • #348: Hữu tâm nhúng chàm
 • #349: Động thủ!
 • #350: Kịp thời xuất thủ
 • #351: Tâm huyết dâng trào
 • #352: Chú sát, Toái Linh thuật
 • #353: Liên sát! !
 • #354: Kiểm kê thu hoạch, bảy trăm năm mươi mai huyệt khiếu
 • #355: Lục Tuyệt chân nhân
 • #356: Thần Hồn Quan Tưởng thuật
 • #357: Các cường giả hội tụ
 • #358: Thần thông: Tiểu Cấm Linh thuật
 • #359: Lập uy
 • #360: Thần Minh cảnh cường giả giáng lâm
 • #361: Trân Bảo các
 • #362: Ngoan nhân
 • #363: Thông Thiên bạch hỏa
 • #364: Đoạt bảo
 • #365: Khai Khiếu cảnh vô địch
 • #366: Kiểm kê thu hoạch
 • #367: Thần thông: Súc địa thành thốn
 • #368: Huyệt khiếu tổng số
 • #369: Lễ vật
 • #370: Chu Thiên Huyệt Khiếu Đồ
 • #371: Trúng đích nên có này một kiếp
 • #372: Cừu nhân gặp mặt
 • #373: Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm?
 • #374: Tam sát! Cuối cùng hồ lộng qua
 • #375: Nghênh đón
 • #376: Thần Minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc
 • #377: Nhóm lửa huyệt khiếu bảy trăm mai
 • #378: Kinh thiên sát cục
 • #379: Tàng linh pháp y
 • #380: Cảnh giới hàng rào
 • #381: Gặp lại Phạm Thanh Vũ
 • #382: Đã lâu không gặp
 • #383: Tại ta trong mắt, thiên hạ không có không thể giết người
 • #384: Thân phận
 • #385: Tu luyện thần thông
 • #386: Tiến độ, điệp gia
 • #387: Bạch Hổ đại yêu
 • #388: Đả Thần xích uy lực
 • #389: Không thần phục, sẽ chết
 • #390: Chu thiên huyệt khiếu viên mãn
 • #391: Giáng lâm
 • #392: Nghẹn họng nhìn trân trối
 • #393: Ba mươi năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều
 • #394: Đại chiến bắt đầu
 • #395: Nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm Thần Minh
 • #396: Tịch Diệt Thần Quang nhập môn
 • #397: Thực lực tăng nhiều
 • #398: Bởi vì ngươi xấu
 • #399: Ngoan nhân Bạch Tử Nhạc
 • #400: Kiểm kê thu hoạch
 • #401: Kim Cốt Ngọc Cơ Trúc Đạo đan
 • #402: Hình người bạo long
 • #403: Điều kiện
 • #404: Một kích chi lực
 • #405: Thế Thân phù! Tịch Diệt Thần Quang viên mãn!
 • #406: Các ngươi muốn biết cảm ân
 • #407: Lục Đạo
 • #408: Pháp bảo tề xuất
 • #409: Chẳng lẽ chúng ta thật sẽ bại?
 • #410: Người nào thắng?
 • #411: Tự giải quyết cho tốt đi
 • #412: Hỏi pháp
 • #413: Tu luyện Thất Thải Độ Ách Linh Quang
 • #414: Giao dịch
 • #415: Vạn Hồng chân nhân thở dài
 • #416: Một ngàn hai trăm chín mươi sáu mai huyệt xảo tập hợp đủ
 • #417: Được tặng
 • #418: Trở lại chốn cũ
 • #419: Lần nữa đốn ngộ, Nhất Nguyên Đại Đạo pháp
 • #420: Đại đạo tâm đăng
 • #421: Côn Luân đạo nhân tới?
 • #422: Ta chỉ là đi ngang qua
 • #423: Nhất Nguyên Đại Đạo pháp viên mãn
 • #424: Phát hiện
 • #425: Đêm tối sát thủ
 • #426: Trăm nguyên nhân tất có quả
 • #427: Thần Minh cảnh hậu kỳ vô địch
 • #428: Phi Thiên lôi thú
 • #429: Ta muốn đột phá?
 • #430: Bắt đầu đột phá! !
 • #431: Trời ban điềm lành, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt
 • #432: Gan to bằng trời
 • #433: Thiên phú thần thông: Thất thần
 • #434: Ngũ phẩm linh vật?
 • #435: Thu hoạch to lớn
 • #436: Phong thủy luân chuyển
 • #437: Bảy ngàn dặm chi địa
 • #438: Dáng dấp là tự do tự tại, xấu chính là thiên kì bách quái
 • #439: Giao diện thuộc tính thăng cấp
 • #440: Chạy ra?
 • #441: Cừu Nguyệt Phiêu, Cừu Định Dược
 • #442: Cừu Đại Thượng
 • #443: Hơn mười ngày mà thôi
 • #444: Cửu Tinh đạo cung
 • #445: Thu thần thông đi
 • #446: Ngoài ý muốn
 • #447: Cái thứ nhất đại đạo văn tự
 • #448: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất
 • #449: Tam phẩm cao giai Luyện đan sư, tam phẩm sơ giai Luyện khí sư
 • #450: Nhị phẩm siêu giai linh đan
 • #451: Thiên địa chi hỏa tin tức
 • #452: Nếu không lên
 • #453: Ai kêu ta rộng lượng đâu?
 • #454: Côn Lôn các phát hỏa
 • #455: Rốt cuộc đã đến
 • #456: Phú Thủy chân nhân lôi kéo
 • #457: Tự bạo thân phận
 • #458: Luyện hóa Ngàn Năm Băng Tâm hỏa
 • #459: Nửa bước Kim Đan cảnh
 • #460: Bản mệnh pháp bảo thành
 • #461: Sơ bộ sáng tạo công
 • #462: Linh Cữu Chân Quân lấy lòng
 • #463: Côn Luân đạo nhân phải chết
 • #464: Ta thật sự có sức tự vệ a
 • #465: Thực lực không cho phép a
 • #466: Thanh Hư sơn linh mạch
 • #467: Đan Bảo điện trưởng lão
 • #468: Tìm hiểu
 • #469: Kiểm kê thu hoạch, Xà Long Cửu Biến
 • #470: Chính thức sáng tạo công
 • #471: Thôn Thiên Thần Biến Quyết
 • #472: Thôi Kiếm chân nhân
 • #473: Chọn lựa
 • #474: « Côn Lôn Đan Điển »
 • #475: Giả một đợt
 • #476: Đan Trần xuất quan hợp tác
 • #477: Thỉnh cầu
 • #478: Luyện tập Cửu Khí Quy Nhất Luyện Đan Pháp
 • #479: Hồi tưởng huyền quang
 • #480: Muốn chết
 • #481: Trôi qua. . . Cái rắm
 • #482: Truyền thừa tượng thần
 • #483: Ưu hóa đan phương
 • #484: Cầu Đan Quân chân nhân bóng ma tâm lý diện tích
 • #485: Phong thưởng
 • #486: Suy đoán
 • #487: Chọn lựa truyền thừa
 • #488: Một môn công pháp, ba môn đại thần thông
 • #489: Lời này giống như có chút quen thuộc
 • #490: Lần thứ ba sáng tạo công
 • #491: Lưu lại cơ duyên
 • #492: Rời đi tông môn
 • #493: Chó nhà giàu
 • #494: Không tốt, bị phát hiện
 • #495: Không nên vũ nhục ta cái rắm
 • #496: Thu hoạch quá lớn
 • #497: Thần biến đệ nhất biến viên mãn
 • #498: Bắc Minh chân nhân
 • #499: Đột phá, Thần Minh cảnh trung kỳ
 • #500: Xuất quan!
 • #501: Đều bằng bản sự
 • #502: Vạn Linh Giải Tiên thuật
 • #503: Ngươi lại muốn không xuất thủ, ta nhưng là không còn tâm tư chơi với ngươi
 • #504: Cường thế nghiền ép
 • #505: Hôm nay ta muốn giết giao
 • #506: Triển lộ thực lực
 • #507: Đây không có khả năng là vận khí
 • #508: Tính toán thu hoạch
 • #509: Cừu Nguyệt Phiêu tới
 • #510: Ba vị cửu tinh Thần Minh cảnh cường giả
 • #511: Các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao
 • #512: Nhiều lắm
 • #513: Hồn năng tiêu thăng
 • #514: Nguyên Từ đại thần thông nhập môn
 • #515: Cổ quái
 • #516: Là Bắc Minh chân nhân
 • #517: Đao mang mênh mông tám trăm trượng
 • #518: Đồ Ma chân nhân tuyệt vọng
 • #519: Hết thảy chi uy
 • #520: 280 triệu
 • #521: Đột phá, Thần Minh cảnh hậu kỳ
 • #522: Chấn kinh
 • #523: Tấn thăng cửu tinh
 • #524: Ngoài ý muốn phát hiện
 • #525: Đen minh Ma Quân
 • #526: Lộ diện
 • #527: Thịnh yến
 • #528: Lôi Đình Độn Quang cùng Thần Linh pháp thể
 • #529: Không thể đợi thêm nữa
 • #530: Nguyên do
 • #531: Đấu pháp, thế lực so đấu
 • #532: Chỗ dựa, không có?
 • #533: Bạch Tử Nhạc mới là thật đại lão
 • #534: Chân Ma động thiên
 • #535: Hùng Sơn chân nhân mời
 • #536: Pháp hội giao phong
 • #537: Mở mày mở mặt
 • #538: Khống hỏa thành băng
 • #539: Một lò hai đan, phá giai đan kiếp
 • #540: Đan thành tứ phẩm
 • #541: Xuyên Vân dãy núi người thứ nhất
 • #542: Ma môn náo động
 • #543: Lôi Đình Độn Quang viên mãn
 • #544: Phân tích
 • #545: Bạch Tử Nhạc xuất thủ
 • #546: Trấn Nhạc Chân Quân thỉnh cầu
 • #547: Lần lượt hiện thân
 • #548: Khủng bố như vậy
 • #549: Thắng
 • #550: Hắn càng mạnh
 • #551: Kịch chiến
 • #552: Càn Nguyên Chân Quân, chết!
 • #553: Đều chém giết
 • #554: Đạo thuật: Bổ Thiên Thuật
 • #555: Cực hạn chiến lực
 • #556: Đại thu hoạch
 • #557: Đệ tam biến viên mãn
 • #558: Hắn là ai
 • #559: Lại một môn Đạo thuật?
 • #560: Tinh Nguyên thần sơn
 • #561: Liên tiếp xuất thủ
 • #562: Vương Duy Chân chấn kinh
 • #563: Hồn năng quá trăm triệu
 • #564: Nói ra các ngươi khả năng không tin
 • #565: Âm long
 • #566: Trảm âm long
 • #567: Linh nguyên tinh túy
 • #568: Là hắn
 • #569: Bật hết hỏa lực
 • #570: Chặn?
 • #571: Đuổi trốn
 • #572: Linh hồn tiêu ký
 • #573: Đuổi theo tới
 • #574: Tám trăm vạn thượng phẩm linh thạch
 • #575: Lại đến Xuyên Vân thành
 • #576: Âm Ảnh lĩnh vực nhập môn
 • #577: Ta không cần mặt mũi sao?
 • #578: Thanh danh lan xa
 • #579: Đụng phải
 • #580: Giết cá biệt người có cái gì tốt kỳ quái?
 • #581: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, thời gian quay lại
 • #582: Âm Ảnh lĩnh vực viên mãn
 • #583: Tường thụy hiện, bắt đầu đột phá
 • #584: Kim Đan bên trong mang một ít tử?
 • #585: Ngọa tào, lật xe
 • #586: Tử Cực Kim Đan thành
 • #587: Mười hai đạo đại đạo lưu ngấn
 • #588: Tông chủ cho mời
 • #589: Cự tuyệt
 • #590: Thiên Linh tông người tới
 • #591: Cự tuyệt mời
 • #592: Cải tạo động thiên
 • #593:
 • #594: Đại đạo độc hành
 • #595: Tốc độ cực hạn
 • #596: Liễu Mộc Ma Quân vẫn lạc
 • #597: Hắn chính là Bắc Minh chân nhân?
 • #598: Chân Ma chi huyết
 • #599: Tam liên giết
 • #600: A di, ta không muốn cố gắng
 • #601: Đại đạo chi thư
 • #602: Đại đạo chi hoa
 • #603: Hiện thân
 • #604: Thành chủ đến
 • #605: Bắc Minh tông
 • #606: Thanh thế to lớn
 • #607: Rời đi
 • #608: Truyền thừa thềm đá
 • #609: Băng tuyết núi rừng
 • #610: Vương không gặp vương
 • #611: Có vấn đề gì sao
 • #612: Kim Đan gông xiềng
 • #613: Mười hai đạo gông xiềng
 • #614: Tinh lệnh nghi vang lên
 • #615: Sư tôn quá thận dũng
 • #616: Nguyên Thần cảnh cường giả hiện thân
 • #617: Tiên phẩm đình viện
 • #618: Ta chỉ cần hắn chết
 • #619: Pháp bảo chi lợi
 • #620: Linh Bảo chi tư
 • #621: Sức công phạt
 • #622: Hắn xuất quan
 • #623: Chu Thiên Cấm Linh đại trận
 • #624: Trốn, mau trốn
 • #625: Hắn đến cùng là ai?
 • #626: Phân thân ngọc bội
 • #627: Lý Mộng Thần chết
 • #628: Chiến hậu
 • #629: Đại Cấm Linh thuật
 • #630: Tám đạo tiên vân
 • #631: Tránh thoát Kim Đan gông xiềng linh vật
 • #632: Ngũ Sát Chân Quân
 • #633: Tám trăm tám mươi tám cái đại đạo văn tự
 • #634: Thí nghiệm
 • #635: Thứ hai môn đạo thuật Cửu Tuyệt thần kiếm
 • #636: Tính toán
 • #637: Xuất phát
 • #638: Mục tiêu
 • #639: Quần cường hội tụ
 • #640: Tinh thú
 • #641: Bạo động bắt đầu
 • #642: Nhất định phải cẩn thận
 • #643: Vết nứt không gian
 • #644: Nhắc nhở
 • #645: Xích diễm tinh thú vương
 • #646: Thiên Linh tông làm việc
 • #647: Miệng núi lửa
 • #648: Hai gốc đại đạo chi hoa
 • #649: Xích diễm tinh thú vương
 • #650: Toàn diệt
 • #651: Chưởng Thiên Bình cùng Tinh Nguyên thần thạch
 • #652: Sống hay là chết
 • #653: Mộng Tiên vương tới
 • #654: Kịch chiến
 • #655: Kim Đan ly thể
 • #656: Dự định
 • #657: Tụ Lý Càn Khôn viên mãn
 • #658: Xích diễm tinh thú vương? Nguyên Từ vương?
 • #659: Nguyên Từ Đại Thần Quang tới tay
 • #660: Một kích chi uy
 • #661: Hắn vậy mà xuất thủ cứu ta rồi?
 • #662: Điên cuồng đại chiến
 • #663: Vị thứ hai Nguyên Thần cảnh cường giả
 • #664: Tầng thứ tư, cấp năm tinh thú
 • #665: Cảm giác nguy cơ
 • #666: Đại đạo chi thư
 • #667: Trọng lực thềm đá
 • #668: Tám trăm linh năm nặng bậc thang
 • #669: Công pháp, rốt cục thành
 • #670: Kim Đan cảnh trung kỳ
 • #671: Toàn diệt
 • #672: Đại đạo chi thư tới tay
 • #673: Sao Trời Khốn Tiên trận
 • #674: Phá trận
 • #675: Kim Đan trảm nguyên thần
 • #676: Linh hồn cường độ
 • #677: Lại là một kích này?
 • #678: Lại trảm nguyên thần
 • #679: Hắc vẫn kim
 • #680: Nguyên thần phía trên?
 • #681: Tiên đạo đại năng
 • #682: Suy đoán
 • #683: Kinh truyền thiên hạ
 • #684: Nhiều mặt vân động
 • #685: Một lần nữa thôi diễn ưu hóa
 • #686: Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng
 • #687: Thanh Huyền sơn
 • #688: Lấy chiến dưỡng chiến
 • #689: Ẩn bí chi địa
 • #690: Siêu thoát quy tắc, chế định quy tắc
 • #691: Ma đạo bí thuật sưu hồn
 • #692: Kinh thế đại địch Bắc Minh vương
 • #693: Thủ đoạn
 • #694: Đồ sát
 • #695: Gặp qua tông chủ
 • #696: Hư Huyền đạo nhân
 • #697: Thanh Huyền sơn lệnh
 • #698: Là ai?
 • #699: Diệt thần tiễn
 • #700: Đột phá
 • #701: Phi kiếm tấn thăng
 • #702: Báo cáo thu hoạch
 • #703: Ban thưởng
 • #704: Đại Đạo pháp tướng, Đại La bảo giáp
 • #705: Giao dịch
 • #706: Ba điều kiện
 • #707: Tu luyện Cửu Tuyệt thần kiếm
 • #708: Vùng biển vô tận
 • #709: Quan Hải châu
 • #710: Cảm giác được. . . Vui vẻ
 • #711: Tinh Giới địa đồ
 • #712: Hải vực đồ
 • #713: Khác thường
 • #714: Long cung! Long cung!
 • #715: Phát giác
 • #716: Kết một thiện duyên
 • #717: Có mục đích khác
 • #718: Hải Xà yêu vương luống cuống
 • #719: Thần quang mới ra
 • #720: Cửu Tuyệt thần kiếm viên mãn
 • #721: Các phương vân động
 • #722: Chủng tộc thiên phú
 • #723: Lập kế hoạch
 • #724: Tất có kỳ quặc
 • #725: Bị phát hiện?
 • #726: Một kiếm!
 • #727: Cự Kình tiên phủ
 • #728: Thở dài một tiếng
 • #729: Cự lực thần chùy
 • #730: Kình Cuồng lão tổ, chết!
 • #731: Tăng lên công pháp tu hành tiến độ
 • #732: Nguyên thần loại đạo thuật
 • #733: Kình Man yêu vương vẫn lạc
 • #734: Giết cá biệt người, không chậm trễ cái gì
 • #735: Tung tích
 • #736: Tiến vào Chân Long câu
 • #737: Ma tung hiện
 • #738: Tế đàn tế đàn
 • #739: Không gian lỗ thủng
 • #740: Linh hồn tơ vàng
 • #741: Phát hiện
 • #742: Hai đại yêu vương vẫn lạc
 • #743: Xuất thủ!
 • #744: Kim Đan cảnh đỉnh phong
 • #745: Phân Thần cảnh
 • #746: Linh bảo
 • #747: Tao ngộ Thương Hách yêu vương
 • #748: Chân Long thân thể
 • #749: Linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu
 • #750: Tiến vào Long Hoàng cung
 • #751: Thu lấy linh bảo phương pháp
 • #752: Tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành
 • #753: Ba đạo truyền thừa
 • #754: Vạn cổ bất diệt hồn đăng
 • #755: Côn Ngô kim tháp
 • #756: Đăng đỉnh đệ nhất
 • #757: Luyện hóa linh bảo
 • #758: Đại Đạo pháp tướng nhập môn
 • #759: Chuẩn bị phá vỡ Kim Đan gông xiềng
 • #760: Mười hai đạo Kim Đan gông xiềng đều mở
 • #761: Giao diện thuộc tính thăng cấp
 • #762: Suy đoán
 • #763: Hắn còn là người sao
 • #764: Lập uy
 • #765: Hiện thân
 • #766: Phệ Hồn ma tôn vẫn lạc
 • #767: Kinh biến
 • #768: Liều mạng
 • #769: Thắng
 • #770: Kiểm kê thu hoạch
 • #771: Thu hoạch cùng thiên kiếp
 • #772: Ba môn vô thượng pháp
 • #773: Cái thứ hai Tử Cực Kim Đan tu sĩ
 • #774: Mỹ soa
 • #775: Hồi ức trước kia
 • #776: Thanh Huyền sơn sơn chủ
 • #777: Không ngại nhiều diệt một cái đỉnh núi
 • #778: Có quan hệ Phạm Thanh Vũ tin tức
 • #779: Ba mươi năm quá lâu
 • #780: Người cũ
 • #781: Ngại chết không đủ nhanh sao
 • #782: Tìm được
 • #783: Sinh tử ảo diệt đại kiếp
 • #784: Ngươi cao hứng quá sớm
 • #785: Đã lâu không gặp
 • #786: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất
 • #787: Thực lực tăng nhiều
 • #788: Bổ đủ nhược điểm
 • #789: Bức bách
 • #790: Xuất thủ
 • #791: Chỉ đen nói trắng
 • #792: Liên sát
 • #793: Cực cảnh cường giả xuất thủ
 • #794: Dẫn động thiên kiếp
 • #795: Lừa giết chư địch
 • #796: Độ kiếp bên trong
 • #797: Còn có một đạo?
 • #798: Cùng cảnh mạnh nhất
 • #799: Bản thân trục xuất, kim sắc nguyên thần
 • #800: « Đại Nguyên Thần Chân Điển »
 • #801: Thiên Linh tông tông chủ
 • #802: Giao dịch
 • #803: Bí ẩn
 • #804: Phá thiên cấp đạo thuật
 • #805: Nguyên Thần cảnh trung kỳ
 • #806: Lần thứ nhất sáng tạo pháp
 • #807: Đại địch xâm lấn?
 • #808: Cự phủ?
 • #809: Linh bảo thuộc về
 • #810: Tự động nhận chủ
 • #811: Bày trận
 • #812: Lục phẩm đại trận thành, Phạm Thanh Vũ đột phá
 • #813: Nhặt lại sát tâm
 • #814: Tiên vẫn chi địa
 • #815: Khôi phục long mạch phương pháp
 • #816: Quen biết cũ?
 • #817: Kinh Thiên côn pháp
 • #818: Tu bổ hoàn thiện
 • #819: Phát giác tung tích
 • #820: Cửu Tinh đạo cung cung chủ Tôn Bác Thông
 • #821: Giết
 • #822: Kinh thiên chín côn viên mãn
 • #823: 20 tỷ hồn năng lỗ hổng
 • #824: Trận nhãn
 • #825: Thiên đạo bất công
 • #826: Luyện hóa tiến độ
 • #827: Sát ý
 • #828: Duy ta vô địch
 • #829: Liền cái này?
 • #830: Chân Tiên! Tiên thi!
 • #831: Long đình tổ khí
 • #832: Tiên sát chi khí
 • #833: Trận pháp phá
 • #834: Tiên thi giáng lâm
 • #835: Thủ đoạn ra hết
 • #836: Hồn năng tiêu thăng, Đại Đạo Quy Nhất Pháp
 • #837: Nhuốm máu chiến kỳ
 • #838: Trở lại Hoang Cổ vực
 • #839: Hỗn Nguyên đạo phù
 • #840: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp
 • #841: Cố nhân tin tức
 • #842: Tiến vào bí quật
 • #843: Triệu Tước ma chủ
 • #844: Không ngừng xuất thủ
 • #845: Đại đạo bản nguyên chi lực tới tay
 • #846: Nguyên Thần cảnh hậu kỳ
 • #847: Hư Không Na Di phù
 • #848: Kịch chiến
 • #849: Chém giết ma chủ
 • #850: 75 ức điểm hồn năng
 • #851: Nguyên Thần cảnh đỉnh phong
 • #852: Trảm long mạch, năm vị ma chủ giáng lâm
 • #853: Giết ma
 • #854: Bù đắp kinh thiên một côn
 • #855: Vạn Thủ thiên ma
 • #856: Kinh thiên một côn uy lực
 • #857: Chiến! Giết!
 • #858: Chí Tôn thiên ma muốn hợp đạo
 • #859: Tăng lên
 • #860: Chí Tôn thiên ma đến
 • #861: Chí Tôn thiên ma tuyệt vọng
 • #862: Nhận được chiếu cố
 • #863: Trở về Tinh Giới
 • #864: Chữa trị long mạch
 • #865: Lại muốn đột phá?
 • #866: Phân Thần cảnh
 • #867: Chấm dứt ân oán
 • #868: Giảng đạo
 • #869: Nguy cơ giáng lâm
 • #870: Không, ta muốn về nhà
 • #871: Lại vào vực ngoại thiên ma giới
 • #872: Chưa từng từng có thức thứ bảy
 • #873: Thế giới thăng cấp (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4]

Related posts

Chí Tôn Thần Hoàng

TiKay

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

TiKay

Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

THUYS♥️

Đấu Phá: Ta Chính Là Dược Hoàng Hàn Phong

TiKay

Chăm Chỉ Nỗ Lực Ta Không Tính Bật Hack

TiKay

Vạn Cổ Thần Đế

TiKay

Leave a Reply