Huyền Huyễn

Siêu Thần Đạo Thuật

Ngươi chính cảm giác lực lượng không đủ, lực lượng 1,

Ngươi tu luyện Kim Chung Tráo, võ công đẳng cấp 1,

Ngươi nhặt đến một bản đạo kinh, ngộ tính 1,

Ngươi đối thủ lực lớn vô cùng, Kim Chung Tráo đại viên mãn, ngươi đem Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Hoành Luyện toàn bộ 1, luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đối thủ đao không chém nổi, sụp đổ tự sát.

. . .

Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, ngươi đã vô địch thiên hạ!

Nguồn: metruyenchu.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đương Niên Yên Hỏa
 •  Chương: /873
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cái này thế giới có quỷ2020-08-12 01:37
 • #2: Hồn năng + 12020-08-12 01:38
 • #3: Thanh Hà trấn2020-08-12 01:38
 • #4: Chém!2020-08-12 01:38
 • #5: Khảo hạch2020-08-12 01:38
 • #6: Tạp vụ học đồ2020-08-12 01:38
 • #7: Tiền tiên sinh2020-08-12 01:38
 • #8: Thiền Định cọc2020-08-12 01:39
 • #9: Cách không truyền kình2020-08-12 01:39
 • #10: « Đồ Văn tiểu giải »2020-08-12 01:39
 • #11: Hướng dẫn từng bước2020-08-12 01:39
 • #12: Minh châu tửu lâu2020-08-12 01:39
 • #13: Thiền Định cọc đại thành2020-08-12 01:39
 • #14: Vừa tới liền có thu hoạch2020-08-12 01:39
 • #15: Dấu hiệu2020-08-12 01:39
 • #16: Giết, một tên cũng không để lại2020-08-12 01:39
 • #17: Kịch đấu2020-08-12 01:40
 • #18: Ngoại rèn công pháp2020-08-12 01:40
 • #19: Tu tiên chi pháp2020-08-12 01:40
 • #20: Tử Khí Quan Thần Pháp2020-08-12 01:40
 • #21: Tinh thần thuộc tính2020-08-12 01:40
 • #22: Thanh Hà bến tàu2020-08-12 01:40
 • #23: Quyết tâm2020-08-12 01:40
 • #24: Đao mổ heo2020-08-12 01:40
 • #25: Tròn ngọc2020-08-12 01:40
 • #26: Cảm giác nguy cơ2020-08-12 01:40
 • #27: 18 ngay cả đao2020-08-12 01:41
 • #28: Hầu lão tiên sinh2020-08-12 01:41
 • #29: Nội môn học đồ2020-08-12 01:41
 • #30: Tìm tới cửa2020-08-12 01:41
 • #31: Tu luyện 1 chữ quán thông quyền2020-08-12 01:41
 • #32: Kình lực khống chế2020-08-12 01:41
 • #33: Tin tức2020-08-12 01:41
 • #34: 1 chữ quán thông quyền đại thành2020-08-12 01:41
 • #35: Chuẩn bị2020-08-12 01:41
 • #36: Ra khỏi thành2020-08-12 01:41
 • #37: Màng da như lão Ngưu2020-08-12 01:42
 • #38: Ta là ba ba của ngươi2020-08-12 01:42
 • #39: Thu hoạch2020-08-12 01:42
 • #40: Được biết2020-08-12 01:42
 • #41: Kiểm kê thu hàng2020-08-12 01:42
 • #42: Biến hóa2020-08-12 01:42
 • #43: Môn chủ Lưu Đông2020-08-12 01:42
 • #44: Bái sư2020-08-12 01:42
 • #45: Tu luyện 5 đoạn Kim Thân2020-08-12 01:42
 • #46: Dự định2020-08-12 01:42
 • #47: Thọ yến2020-08-12 01:42
 • #48: Phát hiện2020-08-12 01:43
 • #49: Phù bút2020-08-12 01:43
 • #50: Vẽ bùa2020-08-12 01:43
 • #51: Phù lục hiệu quả2020-08-12 01:43
 • #52: Xài tiền như nước2020-08-12 01:43
 • #53: 5 đoạn Kim Thân nhập môn2020-08-12 01:43
 • #54: Hồn năng tăng lên2020-08-12 01:43
 • #55: Âm Dương ngọc bội2020-08-12 01:43
 • #56: Hao lông dê2020-08-12 01:43
 • #57: Uy hiếp2020-08-12 01:43
 • #58: Quyết định2020-08-12 01:44
 • #59: Phố Nam Liễu Cương miếu2020-08-12 01:44
 • #60: Động thủ2020-08-12 01:44
 • #61: Ba đao trảm cương thi2020-08-12 01:44
 • #62: Đầu rắn2020-08-12 01:44
 • #63: Ngô Hạo tu hành bút ký2020-08-12 01:44
 • #64: Thứ 1 sợi linh khí2020-08-12 01:44
 • #65: Không đúng, có chút không đúng2020-08-12 01:44
 • #66: 3 năm2020-08-12 01:44
 • #67: Trường sơn năm phỉ2020-08-12 01:44
 • #68: Động thủ2020-08-12 01:44
 • #69: Đứng thẳng bất động, khí huyết như khói báo động2020-08-12 01:45
 • #70: Ngẫu nhiên gặp2020-08-12 01:45
 • #71: Thương đội2020-08-12 01:45
 • #72: Dự định2020-08-12 01:45
 • #73: Luận bàn2020-08-12 01:45
 • #74: Thiết Bố Sam2020-08-12 01:46
 • #75: Ám mưu2020-08-12 01:46
 • #76: Thác nước hạ2020-08-12 01:46
 • #77: Nhưng dung hợp?2020-08-12 01:46
 • #78: Tranh 1 cái công bằng2020-08-12 01:46
 • #79: Thiên Triền thủ2020-08-12 01:46
 • #80: 1 đao tay cụt2020-08-12 01:46
 • #81: Toàn diệt2020-08-12 01:46
 • #82: Dung hợp công pháp2020-08-12 01:46
 • #83: Lão tú tài2020-08-12 01:47
 • #84: Hương hỏa đạo2020-08-12 01:47
 • #85: Tinh quái2020-08-12 01:47
 • #86: Tụ thần hương2020-08-12 01:47
 • #87: Phù chiến2020-08-12 01:47
 • #88: Thỉnh Thần Thuật, lôi pháp2020-08-12 01:47
 • #89: Triều Dương đạo phái2020-08-12 01:47
 • #90: Đền bù2020-08-12 01:47
 • #91: Nghe ngóng cùng kiểm kê2020-08-12 01:47
 • #92: Lý Ứng Như2020-08-12 01:47
 • #93: Giao phong2020-08-12 01:47
 • #94: Thanh Vân đan2020-08-12 01:48
 • #95: Kịch chiến2020-08-12 01:48
 • #96: Giết yêu2020-08-12 01:48
 • #97: Nghe tin bất ngờ2020-08-12 01:48
 • #98: Lạc Lôi thuật tới tay2020-08-12 01:48
 • #99: Không chết không thôi2020-08-12 01:48
 • #100: Cắt mặt người, Thiết nương tử, Vô Ngân đao2020-08-12 01:48
 • #101: Triển lộ thủ đoạn2020-08-12 01:48
 • #102: Lấy lòng2020-08-12 01:48
 • #103: Tượng thần2020-08-12 01:48
 • #104: Kim Cương Lưu Ly Thân2020-08-12 01:48
 • #105: Bắt đầu nội luyện2020-08-12 01:49
 • #106: Hành thi2020-08-12 01:49
 • #107: Luyện thi, Thiết Thi2020-08-12 01:49
 • #108: Ta rất chờ mong2020-08-12 01:49
 • #109: Nhập mộng, trả nhân tình2020-08-12 01:49
 • #110: Ta không có khẩn trương2020-08-12 01:49
 • #111: Ban thưởng2020-08-12 01:49
 • #112: Diều hâu kiếm khách đồ2020-08-12 01:49
 • #113: Quan thuyền (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2020-08-12 01:49
 • #114: Người trong giang hồ, thân bất do kỷ (cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua)2020-08-12 01:49
 • #115: Lên phải thuyền giặc rồi?2020-08-12 01:49
 • #116: 1 bộ thi thể2020-08-12 01:50
 • #117: Triệu hoán loại pháp khí2020-08-12 01:50
 • #118: Thắng! !2020-08-12 01:50
 • #119: Tử Khí Quan Thần Pháp tầng thứ tư2020-08-12 01:50
 • #120: Đưa các ngươi lên đường2020-08-12 01:50
 • #121: Đạp ưng mà đi2020-08-12 01:50
 • #122: Linh thạch, huân hương vị2020-08-12 01:50
 • #123: 9 đại cao thủ2020-08-12 01:50
 • #124: Ngoài ý muốn2020-08-12 01:50
 • #125: Đại trại chủ hiện thân (cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu)2020-08-12 01:50
 • #126: Tốt 1 cái Thần Thông kiếm2020-08-12 01:50
 • #127: Thong dong chịu chết2020-08-12 01:51
 • #128: Lưu Hằng tạm biệt2020-08-12 01:51
 • #129: Phản bội chạy trốn2020-08-12 01:51
 • #130: Pháp thuật bản năng2020-08-12 01:51
 • #131: Kim Cương Lưu Ly Thân nhập môn2020-08-12 01:51
 • #132: Nhắc nhở cùng truy tung2020-08-12 01:51
 • #133: Nội luyện đỉnh phong2020-08-12 01:51
 • #134: Sát tâm nồng đậm2020-08-12 01:51
 • #135: Thu hoạch to lớn2020-08-12 01:51
 • #136: Địa Phược linh2020-08-12 01:52
 • #137: Quỷ phu nhấc kiệu2020-08-12 01:52
 • #138: Sét oanh sát2020-08-12 01:52
 • #139: Dọa hắn giật mình2020-08-12 01:52
 • #140: Quách sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a2020-08-12 01:52
 • #141: Ngũ Thông đạo trưởng, ngươi coi là thật nếu không chết không ngớt sao?2020-08-12 01:52
 • #142: Phá mười vạn. . .2020-08-12 01:52
 • #143: An bài2020-08-12 01:52
 • #144: Sinh con khi như Trần Thanh Vân2020-08-12 01:52
 • #145: Tẩy Tủy đan2020-08-12 01:52
 • #146: Bái phỏng2020-08-12 01:53
 • #147: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất2020-08-12 01:53
 • #148: Nhanh chóng tăng lên2020-08-12 01:53
 • #149: Thanh Sơn dược viên hộ vệ đầu lĩnh2020-08-12 01:53
 • #150: Phục dụng Tẩy Tủy đan2020-08-12 01:53
 • #151: Tụ Hồn phiên tấn cấp2020-08-12 01:53
 • #152: Hai đao2020-08-12 01:53
 • #153: Được biết cùng phát hiện2020-08-12 01:53
 • #154: Cá lớn2020-08-12 01:53
 • #155: Kim Linh quả2020-08-12 01:53
 • #156: Tin tức2020-08-12 01:54
 • #157: Khôn trưởng lão2020-08-12 01:54
 • #158: Cây kia, chặt đi2020-08-12 01:54
 • #159: Phục dụng Kim Linh quả2020-08-12 01:54
 • #160: Đột phá Nội Lực cảnh2020-08-12 01:54
 • #161: Nội công tâm pháp2020-08-12 01:54
 • #162: Sư đệ ngươi thật hài hước2020-08-12 01:54
 • #163: Từng cái lộ diện2020-08-12 01:54
 • #164: Khinh công2020-08-12 01:54
 • #165: Ám sát2020-08-12 01:55
 • #166: Thất Tinh Cản Nguyệt2020-08-12 01:55
 • #167: Tiên pháp hội nghị2020-08-12 01:55
 • #168: Bá Đao thủ2020-08-12 01:55
 • #169: Phù lục, thành2020-08-12 01:55
 • #170: Tiến hóa2020-08-12 01:55
 • #171: Địch tập! Khói báo động!2020-08-12 01:55
 • #172: Mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát2020-08-12 01:55
 • #173: Ai muốn đắc tội ta, cũng sẽ không rất dễ chịu2020-08-12 01:56
 • #174: Lực lượng cùng thu hoạch2020-08-12 01:56
 • #175: Hắc Thần đao2020-08-12 01:56
 • #176: Tử Phủ Tạo Hóa Công nhập môn2020-08-12 01:56
 • #177: Tam lưu cao thủ2020-08-12 01:56
 • #178: Giao dịch2020-08-12 01:56
 • #179: Dẫn bạo2020-08-12 01:56
 • #180: Tử Khí Quan Thần Pháp hạ quyển tới tay2020-08-12 01:56
 • #181: Chẳng lẽ là hắn2020-08-12 01:56
 • #182: Tu tiên gia tộc Địch gia2020-08-12 01:56
 • #183: Đại chiến bắt đầu2020-08-12 01:56
 • #184: Triều Dương kiếm thuật2020-08-12 01:56
 • #185: Mục trừng chó ngốc2020-08-12 01:57
 • #186: Đỉnh cấp dị thú2020-08-12 01:57
 • #187: Phục kích, đao mang ly thể!2020-08-12 01:57
 • #188: Triệu Lỗi kỳ ngộ2020-08-12 01:57
 • #189: Dẫn Linh trận2020-08-12 01:57
 • #190: Đại Lực viên hầu vương2020-08-12 01:57
 • #191: Ngươi cái này miệng, thật khai quang đi?2020-08-12 01:57
 • #192: Cổ tu di chỉ2020-08-12 01:57
 • #193: Túi trữ vật2020-08-12 01:58
 • #194: Liên sát ba người2020-08-12 01:58
 • #195: Mười hai đầu kinh mạch quán thông, tam lưu cao thủ viên mãn2020-08-12 01:58
 • #196: Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy2020-08-12 01:58
 • #197: Đợt thứ ba người, theo đuôi2020-08-12 01:58
 • #198: Lạc Lôi thuật uy lực2020-08-12 01:58
 • #199: Kiểm kê thu hoạch2020-08-12 01:58
 • #200: Mài nước công phu2020-08-12 01:59
 • #201: Bang chủ cho mời2020-08-12 01:59
 • #202: Đoán Thể công pháp2020-08-12 01:59
 • #203: Túi trữ vật mở ra2020-08-12 01:59
 • #204: Ngũ Phương Thuần Nguyên Công2020-08-12 01:59
 • #205: Ra mặt2020-08-12 01:59
 • #206: Bạch Tử Nhạc. . . Là ai?2020-08-12 01:59
 • #207: Bại lộ, giết!2020-08-12 01:59
 • #208: Đề nghị2020-08-12 01:59
 • #209: Ba đao giết ngươi2020-08-12 01:59
 • #210: Ta còn chưa có chết, ai dám nói trốn?2020-08-12 02:00
 • #211: Nhị lưu cao thủ trung kỳ?2020-08-12 02:00
 • #212: Hai mươi sáu vạn lượng bạc2020-08-12 02:00
 • #213: Đột phá, mười hai giấy vàng2020-08-12 02:00
 • #214: Hộ thể công pháp nhập môn, Kim Chung Tráo tầng thứ nhất2020-08-12 02:00
 • #215: Chín cái giấy vàng2020-08-12 02:00
 • #216: Thiên Đao thất thức, nghịch chiến Bát Hoang2020-08-12 02:00
 • #217: Xuất thủ2020-08-12 02:00
 • #218: Kinh Thần Thứ viên mãn (cầu đặt mua)2020-08-12 02:01
 • #219: Ôm cây đợi thỏ2020-08-12 02:01
 • #220: Ân oán kết2020-08-12 02:01
 • #221: Luyện Khí kỳ tầng thứ tám2020-08-12 02:01
 • #222: Thực lực tiêu thăng2020-08-12 02:01
 • #223: Ban đêm xông vào2020-08-12 02:01
 • #224: Đại phát thần uy2020-08-12 02:01
 • #225: Mười hai giấy vàng hợp lại làm một2020-08-12 02:01
 • #226: Xung kích2020-08-12 02:02
 • #227: An bài, rời đi! !2020-08-12 02:02
 • #228: Tự sáng tạo đao pháp2020-08-12 02:02
 • #229: Tiểu mục tiêu, trăm vạn hồn năng2020-08-12 02:02
 • #230: Rắn minh! !2020-08-12 02:02
 • #231: Nhị lưu cao thủ đỉnh phong, Luyện Khí kỳ tầng thứ chín2020-08-12 02:02
 • #232: Định bảo thần quang2020-08-12 02:02
 • #233: Cửa đá, mở2020-08-12 02:02
 • #234: Tiên Võ Đại Thủ Ấn2020-08-12 02:02
 • #235: Chu Thiên Diễn Pháp Kính2020-08-12 02:02
 • #236: Áo tím nữ tử2020-08-12 02:02
 • #237: Sơn Tiêu2020-08-12 02:03
 • #238: Tiên Thiên đan2020-08-12 02:03
 • #239: Còn có mười lăm ngày2020-08-12 02:03
 • #240: Mười tám Ưng Vương, tự tìm đường chết2020-08-12 02:03
 • #241: Đao đến! !2020-08-12 02:03
 • #242: Kim Chung Tráo tầng thứ sáu2020-08-12 02:03
 • #243: Túi trữ vật mở ra2020-08-12 02:03
 • #244: Thu hoạch lớn2020-08-12 02:03
 • #245: Thú vị2020-08-12 02:03
 • #246: Nhất tiễn song điêu2020-08-12 02:04
 • #247: Hổ Khiếu Lôi Âm Công2020-08-12 02:04
 • #248: Năm ngày, tám ngày, một ngày2020-08-12 02:04
 • #249: Kiếm trảm Tiên Thiên2020-08-12 02:04
 • #250: Ta cái gì đều không biết2020-08-12 02:04
 • #251: Tính toán, mưu đồ2020-08-12 02:04
 • #252: Nhất Nguyên Trọng Thủy2020-08-12 02:04
 • #253: Đột phá, nhất lưu cao thủ2020-08-12 02:04
 • #254: Luyện hóa Linh khí Chu Thiên Diễn Pháp Kính2020-08-12 02:04
 • #255: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất2020-08-12 02:04
 • #256: Diệt Thần đao, Băng Diễm thuật2020-08-12 02:05
 • #257: Ra khỏi thành, vây giết!2020-08-12 02:05
 • #258: Hắn đến cùng là ai?2020-08-12 02:05
 • #259: Hư không sinh điện, thiên hạ đen trắng2020-08-12 02:05
 • #260: Nhất lưu trảm Tiên Thiên2020-08-12 02:05
 • #261: Động Huyền phường thị2020-08-12 02:05
 • #262: Địa Linh khuê thổ2020-08-12 02:05
 • #263: Huyền Minh Thanh Ngọc Công2020-08-12 02:05
 • #264: Đột phá, Tiên Thiên cảnh2020-08-12 02:05
 • #265: Tai họa2020-08-12 02:05
 • #266: Một kiếm thế đi sáu cái sạch2020-08-12 02:05
 • #267: Ngàn năm liễu mộc tâm tới tay2020-08-12 02:05
 • #268: Vượt qua trong tưởng tượng cực hạn2020-08-12 02:06
 • #269: Tu luyện Ngũ Phương Thuần Nguyên Công2020-08-12 02:06
 • #270: Tiên hạc2020-08-12 02:06
 • #271: Xuất thủ2020-08-12 02:06
 • #272: Thiện ý, Tử Mộc Càn Khôn thuyền2020-08-12 02:06
 • #273: Trảm miêu yêu2020-08-12 02:06
 • #274: Thành Đạo tông tiền thân2020-08-12 02:06
 • #275: Tiên Võ Đại Thủ Ấn nhập môn2020-08-12 02:06
 • #276: Có vấn đề sao2020-08-12 02:07
 • #277: Thiên Linh căn, trời sinh đạo thể2020-08-12 02:07
 • #278: Thiên địa hai khiếu2020-08-12 02:07
 • #279: Tăng lên2020-08-12 02:07
 • #280: Diệu Ngọc Luyện Đan pháp2020-08-12 02:07
 • #281: Lần thứ nhất bắt đầu luyện đan2020-08-12 02:07
 • #282: Thành công2020-08-12 02:08
 • #283: Nhập môn2020-08-12 02:08
 • #284: Nhị phẩm cao giai Luyện đan sư2020-08-12 02:08
 • #285: Tàn Dương phong, Luyện Đan các2020-08-12 02:08
 • #286: Vung đan chi thuật2020-08-12 02:08
 • #287: Huyết Sâm, Thánh Linh quả2020-08-12 02:08
 • #288: Bỏ qua2020-08-12 02:08
 • #289: Vật tới tay2020-08-12 02:08
 • #290: Liều mạng2020-08-12 02:08
 • #291: Mười hai Băng Diễm đài sen2020-08-12 02:08
 • #292: Tư duy dừng lại, thiên địa hai khiếu đều hiện2020-08-12 02:08
 • #293: Chiến hậu, hỏi thăm2020-08-12 02:09
 • #294: Thù, đã kết2020-08-12 02:09
 • #295: Đột phá, Khai Khiếu cảnh2020-08-12 02:09
 • #296: Trước sống hắn cái chín ngàn chín2020-08-12 02:09
 • #297: Xuất quan, Khai Khiếu đan thành2020-08-12 02:09
 • #298: Linh thực mầm non2020-08-12 02:09
 • #299: Là hắn?2020-08-12 02:09
 • #300: Hai mươi vạn điểm thiện công2020-08-12 02:09
 • #301: Ta có nhất pháp2020-08-12 02:10
 • #302: Hai kiện Linh khí, hai môn pháp thuật2020-08-12 02:10
 • #303: Thất Sát chân hỏa nhập môn2020-08-12 02:10
 • #304: Bảo cái Tụ Linh thụ2020-08-12 02:10
 • #305: Đỉnh cấp Linh khí phi kiếm2020-08-12 02:10
 • #306: Tiên Thiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong2020-08-12 02:10
 • #307: Hồng Trần tiên tử2020-08-12 02:10
 • #308: Trên chín tầng trời hạ âm minh2020-08-12 02:10
 • #309: Kiểm kê thu hoạch cùng phát hiện2020-08-12 02:10
 • #310: Yêu lĩnh khoáng mạch2020-08-12 02:11
 • #311: Đại địa Linh tủy2020-08-12 02:11
 • #312: Mời Tuần Sát sứ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra2020-08-12 02:11
 • #313: Hồn năng tiêu thăng2020-08-12 02:11
 • #314: Chém giết thông linh chi yêu2020-08-12 02:11
 • #315: Khai Khiếu cảnh trung kỳ, Tiên Thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong2020-08-12 02:11
 • #316: Ngươi tiểu tử tất có kỳ quặc2020-08-12 02:11
 • #317: Quách Chính Quốc có chuyện quan trọng báo cáo2020-08-12 02:11
 • #318: A? Chúc mừng a2020-08-12 02:11
 • #319: Như vậy, vẫn phải chết đi2020-08-12 02:11
 • #320: Một trăm vạn linh thạch2020-08-12 02:12
 • #321: Châu chấu núi2020-08-12 02:12
 • #322: Diệt thế chi tướng2020-08-12 02:12
 • #323: Giao diện thuộc tính thăng cấp?2020-08-12 02:12
 • #324: Tự tìm đường chết2020-08-12 02:12
 • #325: Không lưu mặt mũi2020-08-12 02:12
 • #326: Phương Bình cái chết2020-08-12 02:12
 • #327: Nguy cơ sắp tới2020-08-12 02:12
 • #328: Tiên Thiên cảnh đỉnh phong2020-08-12 02:12
 • #329: Thành Đạo tông đại trưởng lão giáng lâm2020-08-12 02:12
 • #330: Coi như các ngươi không may2020-08-12 02:12
 • #331: Động thủ2020-08-12 02:13
 • #332: Ta Thành Đạo tông, đến cùng trêu chọc quái vật gì?2020-08-12 02:13
 • #333: Đốt Hồn Ký Kiếm Thuật2020-08-12 02:13
 • #334: Chín cái túi trữ vật2020-08-12 02:13
 • #335: Tu hành bút ký2020-08-12 02:13
 • #336: Phản kích, nhất định phải phản kích2020-08-12 02:13
 • #337: Đều tại chuẩn bị. . .2020-08-12 02:13
 • #338: Thành Đạo tông, xong2020-08-12 02:13
 • #339: Tỉnh táo2020-08-12 02:13
 • #340: Côn Luân đạo nhân, Khai Khiếu cảnh đỉnh phong2020-08-12 02:14
 • #341: Minh ngộ2020-08-12 02:14
 • #342: Thiên Lý Truy Hồn chú2020-08-12 02:14
 • #343: Kim Trúc kiếm phường2020-08-12 02:14
 • #344: Các ngươi có thể xưng hô ta là, Côn Luân đạo nhân2020-08-12 02:14
 • #345: Ngươi đáng chết2020-08-12 02:14
 • #346: Tiên Võ Thành Đạo Pháp viên mãn2020-08-12 02:14
 • #347: Chờ mong biểu hiện của các ngươi2020-08-12 02:14
 • #348: Hữu tâm nhúng chàm2020-08-12 02:15
 • #349: Động thủ!2020-08-12 02:15
 • #350: Kịp thời xuất thủ2020-08-12 02:15
 • #351: Tâm huyết dâng trào2020-08-12 02:15
 • #352: Chú sát, Toái Linh thuật2020-08-12 02:15
 • #353: Liên sát! !2020-08-12 02:15
 • #354: Kiểm kê thu hoạch, bảy trăm năm mươi mai huyệt khiếu2020-08-12 02:15
 • #355: Lục Tuyệt chân nhân2020-08-12 02:16
 • #356: Thần Hồn Quan Tưởng thuật2020-08-12 02:16
 • #357: Các cường giả hội tụ2020-08-12 02:16
 • #358: Thần thông: Tiểu Cấm Linh thuật2020-08-12 02:16
 • #359: Lập uy2020-08-12 02:16
 • #360: Thần Minh cảnh cường giả giáng lâm2020-08-12 02:16
 • #361: Trân Bảo các2020-08-12 02:16
 • #362: Ngoan nhân2020-08-12 02:17
 • #363: Thông Thiên bạch hỏa2020-08-12 02:17
 • #364: Đoạt bảo2020-08-12 02:17
 • #365: Khai Khiếu cảnh vô địch2020-08-12 02:17
 • #366: Kiểm kê thu hoạch2020-08-12 02:17
 • #367: Thần thông: Súc địa thành thốn2020-08-12 02:17
 • #368: Huyệt khiếu tổng số2020-08-12 02:17
 • #369: Lễ vật2020-08-12 02:17
 • #370: Chu Thiên Huyệt Khiếu Đồ2020-08-12 02:18
 • #371: Trúng đích nên có này một kiếp2020-08-12 02:18
 • #372: Cừu nhân gặp mặt2020-08-12 02:18
 • #373: Chẳng lẽ chúng ta nhìn lầm?2020-08-12 02:18
 • #374: Tam sát! Cuối cùng hồ lộng qua2020-08-12 02:18
 • #375: Nghênh đón2020-08-12 02:18
 • #376: Thần Minh cảnh cường giả tu luyện tâm đắc2020-08-12 02:18
 • #377: Nhóm lửa huyệt khiếu bảy trăm mai2020-08-12 02:18
 • #378: Kinh thiên sát cục2020-08-12 02:18
 • #379: Tàng linh pháp y2020-08-12 02:18
 • #380: Cảnh giới hàng rào2020-08-12 02:18
 • #381: Gặp lại Phạm Thanh Vũ2020-08-12 02:19
 • #382: Đã lâu không gặp2020-08-12 02:19
 • #383: Tại ta trong mắt, thiên hạ không có không thể giết người2020-08-12 02:19
 • #384: Thân phận2020-08-12 02:19
 • #385: Tu luyện thần thông2020-08-12 02:19
 • #386: Tiến độ, điệp gia2020-08-12 02:19
 • #387: Bạch Hổ đại yêu2020-08-12 02:19
 • #388: Đả Thần xích uy lực2020-08-12 02:19
 • #389: Không thần phục, sẽ chết2020-08-12 02:19
 • #390: Chu thiên huyệt khiếu viên mãn2020-08-12 02:19
 • #391: Giáng lâm2020-08-12 02:20
 • #392: Nghẹn họng nhìn trân trối2020-08-12 02:20
 • #393: Ba mươi năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều2020-08-12 02:20
 • #394: Đại chiến bắt đầu2020-08-12 02:20
 • #395: Nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm Thần Minh2020-08-12 02:20
 • #396: Tịch Diệt Thần Quang nhập môn2020-08-12 02:20
 • #397: Thực lực tăng nhiều2020-08-12 02:20
 • #398: Bởi vì ngươi xấu2020-08-12 02:21
 • #399: Ngoan nhân Bạch Tử Nhạc2020-08-12 02:21
 • #400: Kiểm kê thu hoạch2020-08-12 02:21
 • #401: Kim Cốt Ngọc Cơ Trúc Đạo đan2020-08-12 02:21
 • #402: Hình người bạo long2020-08-12 02:21
 • #403: Điều kiện2020-08-12 02:21
 • #404: Một kích chi lực2020-08-12 02:21
 • #405: Thế Thân phù! Tịch Diệt Thần Quang viên mãn!2020-08-12 02:22
 • #406: Các ngươi muốn biết cảm ân2020-08-12 02:22
 • #407: Lục Đạo2020-08-12 02:22
 • #408: Pháp bảo tề xuất2020-08-12 02:22
 • #409: Chẳng lẽ chúng ta thật sẽ bại?2020-08-12 02:22
 • #410: Người nào thắng?2020-08-12 02:22
 • #411: Tự giải quyết cho tốt đi2020-08-12 02:22
 • #412: Hỏi pháp2020-08-12 02:22
 • #413: Tu luyện Thất Thải Độ Ách Linh Quang2020-08-12 02:22
 • #414: Giao dịch2020-08-12 02:23
 • #415: Vạn Hồng chân nhân thở dài2020-08-12 02:23
 • #416: Một ngàn hai trăm chín mươi sáu mai huyệt xảo tập hợp đủ2020-08-12 02:23
 • #417: Được tặng2020-08-12 02:23
 • #418: Trở lại chốn cũ2020-08-12 02:23
 • #419: Lần nữa đốn ngộ, Nhất Nguyên Đại Đạo pháp2020-08-12 02:23
 • #420: Đại đạo tâm đăng2020-08-12 02:23
 • #421: Côn Luân đạo nhân tới?2020-08-12 02:23
 • #422: Ta chỉ là đi ngang qua2020-08-12 02:24
 • #423: Nhất Nguyên Đại Đạo pháp viên mãn2020-08-12 02:24
 • #424: Phát hiện2020-08-12 02:24
 • #425: Đêm tối sát thủ2020-08-12 02:24
 • #426: Trăm nguyên nhân tất có quả2020-08-12 02:24
 • #427: Thần Minh cảnh hậu kỳ vô địch2020-08-12 02:24
 • #428: Phi Thiên lôi thú2020-08-12 02:24
 • #429: Ta muốn đột phá?2020-08-12 02:24
 • #430: Bắt đầu đột phá! !2020-08-12 02:25
 • #431: Trời ban điềm lành, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt2020-08-12 02:25
 • #432: Gan to bằng trời2020-08-12 02:25
 • #433: Thiên phú thần thông: Thất thần2020-08-12 02:25
 • #434: Ngũ phẩm linh vật?2020-08-12 02:25
 • #435: Thu hoạch to lớn2020-08-12 02:25
 • #436: Phong thủy luân chuyển2020-08-12 02:25
 • #437: Bảy ngàn dặm chi địa2020-08-12 02:26
 • #438: Dáng dấp là tự do tự tại, xấu chính là thiên kì bách quái2020-08-12 02:26
 • #439: Giao diện thuộc tính thăng cấp2020-08-12 02:26
 • #440: Chạy ra?2020-08-12 02:26
 • #441: Cừu Nguyệt Phiêu, Cừu Định Dược2020-08-12 02:26
 • #442: Cừu Đại Thượng2020-08-12 02:26
 • #443: Hơn mười ngày mà thôi2020-08-12 02:26
 • #444: Cửu Tinh đạo cung2020-08-12 02:26
 • #445: Thu thần thông đi2020-08-12 02:26
 • #446: Ngoài ý muốn2020-08-12 02:27
 • #447: Cái thứ nhất đại đạo văn tự2020-08-12 02:27
 • #448: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất2020-08-12 02:27
 • #449: Tam phẩm cao giai Luyện đan sư, tam phẩm sơ giai Luyện khí sư2020-08-12 02:27
 • #450: Nhị phẩm siêu giai linh đan2020-08-12 02:27
 • #451: Thiên địa chi hỏa tin tức2020-08-12 02:27
 • #452: Nếu không lên2020-08-12 02:27
 • #453: Ai kêu ta rộng lượng đâu?2020-08-12 02:27
 • #454: Côn Lôn các phát hỏa2020-08-12 02:28
 • #455: Rốt cuộc đã đến2020-08-12 02:28
 • #456: Phú Thủy chân nhân lôi kéo2020-08-12 02:28
 • #457: Tự bạo thân phận2020-08-12 02:28
 • #458: Luyện hóa Ngàn Năm Băng Tâm hỏa2020-08-12 02:28
 • #459: Nửa bước Kim Đan cảnh2020-08-12 02:28
 • #460: Bản mệnh pháp bảo thành2020-08-12 02:28
 • #461: Sơ bộ sáng tạo công2020-08-12 02:29
 • #462: Linh Cữu Chân Quân lấy lòng2020-08-12 02:29
 • #463: Côn Luân đạo nhân phải chết2020-08-12 02:29
 • #464: Ta thật sự có sức tự vệ a2020-08-12 02:29
 • #465: Thực lực không cho phép a2020-08-12 02:29
 • #466: Thanh Hư sơn linh mạch2020-08-12 02:29
 • #467: Đan Bảo điện trưởng lão2020-08-12 02:29
 • #468: Tìm hiểu2020-08-12 02:29
 • #469: Kiểm kê thu hoạch, Xà Long Cửu Biến2020-08-12 02:29
 • #470: Chính thức sáng tạo công2020-08-12 02:30
 • #471: Thôn Thiên Thần Biến Quyết2020-08-12 02:30
 • #472: Thôi Kiếm chân nhân2020-08-12 02:30
 • #473: Chọn lựa2020-08-12 02:30
 • #474: « Côn Lôn Đan Điển »2020-08-12 02:30
 • #475: Giả một đợt2020-08-12 02:30
 • #476: Đan Trần xuất quan hợp tác2020-08-12 02:30
 • #477: Thỉnh cầu2020-08-12 02:30
 • #478: Luyện tập Cửu Khí Quy Nhất Luyện Đan Pháp2020-08-12 02:31
 • #479: Hồi tưởng huyền quang2020-08-12 02:31
 • #480: Muốn chết2020-08-12 02:31
 • #481: Trôi qua. . . Cái rắm2020-08-12 02:31
 • #482: Truyền thừa tượng thần2020-08-12 02:31
 • #483: Ưu hóa đan phương2020-08-12 02:31
 • #484: Cầu Đan Quân chân nhân bóng ma tâm lý diện tích2020-08-12 02:31
 • #485: Phong thưởng2020-08-12 02:31
 • #486: Suy đoán2020-08-12 02:31
 • #487: Chọn lựa truyền thừa2020-08-12 02:31
 • #488: Một môn công pháp, ba môn đại thần thông2020-08-12 02:31
 • #489: Lời này giống như có chút quen thuộc2020-08-12 02:32
 • #490: Lần thứ ba sáng tạo công2020-08-12 02:32
 • #491: Lưu lại cơ duyên2020-08-12 02:32
 • #492: Rời đi tông môn2020-08-12 02:32
 • #493: Chó nhà giàu2020-08-12 02:32
 • #494: Không tốt, bị phát hiện2020-08-12 02:32
 • #495: Không nên vũ nhục ta cái rắm2020-08-12 02:32
 • #496: Thu hoạch quá lớn2020-08-12 02:32
 • #497: Thần biến đệ nhất biến viên mãn2020-08-12 02:32
 • #498: Bắc Minh chân nhân2020-08-12 02:33
 • #499: Đột phá, Thần Minh cảnh trung kỳ2020-08-12 02:33
 • #500: Xuất quan!2020-08-12 02:33
 • #501: Đều bằng bản sự2020-08-12 02:33
 • #502: Vạn Linh Giải Tiên thuật2020-08-12 02:33
 • #503: Ngươi lại muốn không xuất thủ, ta nhưng là không còn tâm tư chơi với ngươi2020-08-12 02:34
 • #504: Cường thế nghiền ép2020-08-12 02:34
 • #505: Hôm nay ta muốn giết giao2020-08-12 02:34
 • #506: Triển lộ thực lực2020-08-12 02:34
 • #507: Đây không có khả năng là vận khí2020-08-12 02:34
 • #508: Tính toán thu hoạch2020-08-12 02:35
 • #509: Cừu Nguyệt Phiêu tới2020-08-12 02:35
 • #510: Ba vị cửu tinh Thần Minh cảnh cường giả2020-08-12 02:35
 • #511: Các ngươi chẳng lẽ không động tâm sao2020-08-12 02:35
 • #512: Nhiều lắm2020-08-12 02:35
 • #513: Hồn năng tiêu thăng2020-08-12 02:35
 • #514: Nguyên Từ đại thần thông nhập môn2020-08-12 02:35
 • #515: Cổ quái2020-08-12 02:35
 • #516: Là Bắc Minh chân nhân2020-08-12 02:35
 • #517: Đao mang mênh mông tám trăm trượng2020-08-12 02:36
 • #518: Đồ Ma chân nhân tuyệt vọng2020-08-12 02:36
 • #519: Hết thảy chi uy2020-08-12 02:36
 • #520: 280 triệu2020-08-12 02:36
 • #521: Đột phá, Thần Minh cảnh hậu kỳ2020-08-12 02:36
 • #522: Chấn kinh2020-08-12 02:36
 • #523: Tấn thăng cửu tinh2020-08-12 02:36
 • #524: Ngoài ý muốn phát hiện2020-08-12 02:36
 • #525: Đen minh Ma Quân2020-08-12 02:36
 • #526: Lộ diện2020-08-12 02:37
 • #527: Thịnh yến2020-08-12 02:37
 • #528: Lôi Đình Độn Quang cùng Thần Linh pháp thể2020-08-12 02:37
 • #529: Không thể đợi thêm nữa2020-08-12 02:37
 • #530: Nguyên do2020-08-12 02:37
 • #531: Đấu pháp, thế lực so đấu2020-08-12 02:37
 • #532: Chỗ dựa, không có?2020-08-12 02:37
 • #533: Bạch Tử Nhạc mới là thật đại lão2020-08-12 02:37
 • #534: Chân Ma động thiên2020-08-12 02:37
 • #535: Hùng Sơn chân nhân mời2020-08-12 02:38
 • #536: Pháp hội giao phong2020-08-12 02:38
 • #537: Mở mày mở mặt2020-08-12 02:38
 • #538: Khống hỏa thành băng2020-08-12 02:38
 • #539: Một lò hai đan, phá giai đan kiếp2020-08-12 02:38
 • #540: Đan thành tứ phẩm2020-08-12 02:38
 • #541: Xuyên Vân dãy núi người thứ nhất2020-08-12 02:38
 • #542: Ma môn náo động2020-08-12 02:38
 • #543: Lôi Đình Độn Quang viên mãn2020-08-12 02:38
 • #544: Phân tích2020-08-12 02:38
 • #545: Bạch Tử Nhạc xuất thủ2020-08-12 02:39
 • #546: Trấn Nhạc Chân Quân thỉnh cầu2020-08-12 02:39
 • #547: Lần lượt hiện thân2020-08-12 02:39
 • #548: Khủng bố như vậy2020-08-12 02:39
 • #549: Thắng2020-08-12 02:39
 • #550: Hắn càng mạnh2020-08-12 02:39
 • #551: Kịch chiến2020-08-12 02:39
 • #552: Càn Nguyên Chân Quân, chết!2020-08-12 02:39
 • #553: Đều chém giết2020-08-12 02:40
 • #554: Đạo thuật: Bổ Thiên Thuật2020-08-12 02:40
 • #555: Cực hạn chiến lực2020-08-12 02:40
 • #556: Đại thu hoạch2020-08-12 02:40
 • #557: Đệ tam biến viên mãn2020-08-12 02:40
 • #558: Hắn là ai2020-08-12 02:40
 • #559: Lại một môn Đạo thuật?2020-08-12 02:40
 • #560: Tinh Nguyên thần sơn2020-08-12 02:40
 • #561: Liên tiếp xuất thủ2020-08-12 02:40
 • #562: Vương Duy Chân chấn kinh2020-08-12 02:40
 • #563: Hồn năng quá trăm triệu2020-08-12 02:41
 • #564: Nói ra các ngươi khả năng không tin2020-08-12 02:41
 • #565: Âm long2020-08-12 02:41
 • #566: Trảm âm long2020-08-12 02:41
 • #567: Linh nguyên tinh túy2020-08-12 02:41
 • #568: Là hắn2020-08-12 02:41
 • #569: Bật hết hỏa lực2020-08-12 02:41
 • #570: Chặn?2020-08-12 02:42
 • #571: Đuổi trốn2020-08-12 02:42
 • #572: Linh hồn tiêu ký2020-08-12 02:42
 • #573: Đuổi theo tới2020-08-12 02:42
 • #574: Tám trăm vạn thượng phẩm linh thạch2020-08-12 02:42
 • #575: Lại đến Xuyên Vân thành2020-08-12 02:42
 • #576: Âm Ảnh lĩnh vực nhập môn2020-08-12 02:42
 • #577: Ta không cần mặt mũi sao?2020-08-12 02:42
 • #578: Thanh danh lan xa2020-08-12 02:42
 • #579: Đụng phải2020-08-12 02:42
 • #580: Giết cá biệt người có cái gì tốt kỳ quái?2020-08-12 02:43
 • #581: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất, thời gian quay lại2020-08-12 02:43
 • #582: Âm Ảnh lĩnh vực viên mãn2020-08-12 02:43
 • #583: Tường thụy hiện, bắt đầu đột phá2020-08-12 02:43
 • #584: Kim Đan bên trong mang một ít tử?2020-08-12 02:43
 • #585: Ngọa tào, lật xe2020-08-12 02:43
 • #586: Tử Cực Kim Đan thành2020-08-12 02:43
 • #587: Mười hai đạo đại đạo lưu ngấn2020-08-12 02:44
 • #588: Tông chủ cho mời2020-08-12 02:44
 • #589: Cự tuyệt2020-08-12 02:44
 • #590: Thiên Linh tông người tới2020-08-12 02:44
 • #591: Cự tuyệt mời2020-08-12 02:44
 • #592: Cải tạo động thiên2020-08-12 02:44
 • sieu-than-dao-thuat-chuong-0593.mp32020-08-12 02:44
 • #594: Đại đạo độc hành2020-08-12 02:45
 • #595: Tốc độ cực hạn2020-08-12 02:45
 • #596: Liễu Mộc Ma Quân vẫn lạc2020-08-12 02:45
 • #597: Hắn chính là Bắc Minh chân nhân?2020-08-12 02:45
 • #598: Chân Ma chi huyết2020-08-12 02:45
 • #599: Tam liên giết2020-08-12 02:45
 • #600: A di, ta không muốn cố gắng2020-08-12 02:45
 • #601: Đại đạo chi thư2020-08-12 02:45
 • #602: Đại đạo chi hoa2020-08-12 02:46
 • #603: Hiện thân2020-08-12 02:46
 • #604: Thành chủ đến2020-08-12 02:46
 • #605: Bắc Minh tông2020-08-12 02:46
 • #606: Thanh thế to lớn2020-08-12 02:46
 • #607: Rời đi2020-08-12 02:46
 • #608: Truyền thừa thềm đá2020-08-12 02:46
 • #609: Băng tuyết núi rừng2020-08-12 02:46
 • #610: Vương không gặp vương2020-08-12 02:46
 • #611: Có vấn đề gì sao2020-08-12 02:46
 • #612: Kim Đan gông xiềng2020-08-12 02:46
 • #613: Mười hai đạo gông xiềng2020-08-12 02:47
 • #614: Tinh lệnh nghi vang lên2020-08-12 02:47
 • #615: Sư tôn quá thận dũng2020-08-12 02:47
 • #616: Nguyên Thần cảnh cường giả hiện thân2020-08-12 02:47
 • #617: Tiên phẩm đình viện2020-08-12 02:47
 • #618: Ta chỉ cần hắn chết2020-08-12 02:47
 • #619: Pháp bảo chi lợi2020-08-12 02:47
 • #620: Linh Bảo chi tư2020-08-12 02:47
 • #621: Sức công phạt2020-08-12 02:47
 • #622: Hắn xuất quan2020-08-12 02:47
 • #623: Chu Thiên Cấm Linh đại trận2020-08-12 02:47
 • #624: Trốn, mau trốn2020-08-12 02:48
 • #625: Hắn đến cùng là ai?2020-08-12 02:48
 • #626: Phân thân ngọc bội2020-08-12 02:48
 • #627: Lý Mộng Thần chết2020-08-12 02:48
 • #628: Chiến hậu2020-08-12 02:48
 • #629: Đại Cấm Linh thuật2020-08-12 02:48
 • #630: Tám đạo tiên vân2020-08-12 02:48
 • #631: Tránh thoát Kim Đan gông xiềng linh vật2020-08-12 02:48
 • #632: Ngũ Sát Chân Quân2020-08-12 02:49
 • #633: Tám trăm tám mươi tám cái đại đạo văn tự2020-08-12 02:49
 • #634: Thí nghiệm2020-08-12 02:49
 • #635: Thứ hai môn đạo thuật Cửu Tuyệt thần kiếm2020-08-12 02:49
 • #636: Tính toán2020-08-12 02:49
 • #637: Xuất phát2020-08-12 02:49
 • #638: Mục tiêu2020-08-12 02:49
 • #639: Quần cường hội tụ2020-08-12 02:49
 • #640: Tinh thú2020-08-12 02:49
 • #641: Bạo động bắt đầu2020-08-12 02:50
 • #642: Nhất định phải cẩn thận2020-08-12 02:50
 • #643: Vết nứt không gian2020-08-12 02:50
 • #644: Nhắc nhở2020-08-12 02:50
 • #645: Xích diễm tinh thú vương2020-08-12 02:50
 • #646: Thiên Linh tông làm việc2020-08-12 02:50
 • #647: Miệng núi lửa2020-08-12 02:50
 • #648: Hai gốc đại đạo chi hoa2020-08-12 02:50
 • #649: Xích diễm tinh thú vương2020-08-12 02:50
 • #650: Toàn diệt2020-08-12 02:51
 • #651: Chưởng Thiên Bình cùng Tinh Nguyên thần thạch2020-08-12 02:51
 • #652: Sống hay là chết2020-08-12 02:51
 • #653: Mộng Tiên vương tới2020-08-12 02:51
 • #654: Kịch chiến2020-08-12 02:51
 • #655: Kim Đan ly thể2020-08-12 02:51
 • #656: Dự định2020-08-12 02:51
 • #657: Tụ Lý Càn Khôn viên mãn2020-08-12 02:51
 • #658: Xích diễm tinh thú vương? Nguyên Từ vương?2020-08-12 02:51
 • #659: Nguyên Từ Đại Thần Quang tới tay2020-08-12 02:51
 • #660: Một kích chi uy2020-08-12 02:52
 • #661: Hắn vậy mà xuất thủ cứu ta rồi?2020-08-12 02:52
 • #662: Điên cuồng đại chiến2020-08-12 02:52
 • #663: Vị thứ hai Nguyên Thần cảnh cường giả2020-08-12 02:52
 • #664: Tầng thứ tư, cấp năm tinh thú2020-08-12 02:52
 • #665: Cảm giác nguy cơ2020-08-12 02:52
 • #666: Đại đạo chi thư2020-08-12 02:52
 • #667: Trọng lực thềm đá2020-08-12 02:52
 • #668: Tám trăm linh năm nặng bậc thang2020-08-12 02:52
 • #669: Công pháp, rốt cục thành2020-08-12 02:52
 • #670: Kim Đan cảnh trung kỳ2020-08-12 02:53
 • #671: Toàn diệt2020-08-12 02:53
 • #672: Đại đạo chi thư tới tay2020-08-12 02:53
 • #673: Sao Trời Khốn Tiên trận2020-08-12 02:53
 • #674: Phá trận2020-08-12 02:53
 • #675: Kim Đan trảm nguyên thần2020-08-12 02:53
 • #676: Linh hồn cường độ2020-08-12 02:53
 • #677: Lại là một kích này?2020-08-12 02:53
 • #678: Lại trảm nguyên thần2020-08-12 02:53
 • #679: Hắc vẫn kim2020-08-12 02:53
 • #680: Nguyên thần phía trên?2020-08-12 02:54
 • #681: Tiên đạo đại năng2020-08-12 02:54
 • #682: Suy đoán2020-08-12 02:54
 • #683: Kinh truyền thiên hạ2020-08-12 02:54
 • #684: Nhiều mặt vân động2020-08-12 02:54
 • #685: Một lần nữa thôi diễn ưu hóa2020-08-12 02:54
 • #686: Nguyên Thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng2020-08-12 02:54
 • #687: Thanh Huyền sơn2020-08-12 02:54
 • #688: Lấy chiến dưỡng chiến2020-08-12 02:55
 • #689: Ẩn bí chi địa2020-08-12 02:55
 • #690: Siêu thoát quy tắc, chế định quy tắc2020-08-12 02:55
 • #691: Ma đạo bí thuật sưu hồn2020-08-12 02:55
 • #692: Kinh thế đại địch Bắc Minh vương2020-08-12 02:55
 • #693: Thủ đoạn2020-08-12 02:55
 • #694: Đồ sát2020-08-12 02:55
 • #695: Gặp qua tông chủ2020-08-12 02:55
 • #696: Hư Huyền đạo nhân2020-08-12 02:55
 • #697: Thanh Huyền sơn lệnh2020-08-12 02:55
 • #698: Là ai?2020-08-12 02:56
 • #699: Diệt thần tiễn2020-08-12 02:56
 • #700: Đột phá2020-08-12 02:56
 • #701: Phi kiếm tấn thăng2020-08-12 02:56
 • #702: Báo cáo thu hoạch2020-08-12 02:56
 • #703: Ban thưởng2020-08-12 02:56
 • #704: Đại Đạo pháp tướng, Đại La bảo giáp2020-08-12 02:56
 • #705: Giao dịch2020-08-12 02:56
 • #706: Ba điều kiện2020-08-12 02:56
 • #707: Tu luyện Cửu Tuyệt thần kiếm2020-08-12 02:56
 • #708: Vùng biển vô tận2020-08-12 02:56
 • #709: Quan Hải châu2020-08-12 02:57
 • #710: Cảm giác được. . . Vui vẻ2020-08-12 02:57
 • #711: Tinh Giới địa đồ2020-08-12 02:57
 • #712: Hải vực đồ2020-08-12 02:57
 • #713: Khác thường2020-08-12 02:57
 • #714: Long cung! Long cung!2020-08-12 02:57
 • #715: Phát giác2020-08-12 02:57
 • #716: Kết một thiện duyên2020-08-12 02:57
 • #717: Có mục đích khác2020-08-12 02:58
 • #718: Hải Xà yêu vương luống cuống2020-08-12 02:58
 • #719: Thần quang mới ra2020-08-12 02:58
 • #720: Cửu Tuyệt thần kiếm viên mãn2020-08-12 02:58
 • #721: Các phương vân động2020-08-12 02:58
 • #722: Chủng tộc thiên phú2020-08-12 02:58
 • #723: Lập kế hoạch2020-08-12 02:58
 • #724: Tất có kỳ quặc2020-08-12 02:58
 • #725: Bị phát hiện?2020-08-12 02:58
 • #726: Một kiếm!2020-08-12 02:59
 • #727: Cự Kình tiên phủ2020-08-12 02:59
 • #728: Thở dài một tiếng2020-08-12 02:59
 • #729: Cự lực thần chùy2020-08-12 02:59
 • #730: Kình Cuồng lão tổ, chết!2020-08-12 02:59
 • #731: Tăng lên công pháp tu hành tiến độ2020-08-12 02:59
 • #732: Nguyên thần loại đạo thuật2020-08-12 02:59
 • #733: Kình Man yêu vương vẫn lạc2020-08-12 02:59
 • #734: Giết cá biệt người, không chậm trễ cái gì2020-08-12 02:59
 • #735: Tung tích2020-08-12 03:00
 • #736: Tiến vào Chân Long câu2020-08-12 03:00
 • #737: Ma tung hiện2020-08-12 03:00
 • #738: Tế đàn tế đàn2020-08-12 03:00
 • #739: Không gian lỗ thủng2020-08-12 03:00
 • #740: Linh hồn tơ vàng2020-08-12 03:00
 • #741: Phát hiện2020-08-12 03:01
 • #742: Hai đại yêu vương vẫn lạc2020-08-12 03:01
 • #743: Xuất thủ!2020-08-12 03:01
 • #744: Kim Đan cảnh đỉnh phong2020-08-12 03:01
 • #745: Phân Thần cảnh2020-08-12 03:01
 • #746: Linh bảo2020-08-12 03:01
 • #747: Tao ngộ Thương Hách yêu vương2020-08-12 03:01
 • #748: Chân Long thân thể2020-08-12 03:02
 • #749: Linh hồn viên mãn, nguyên thần thông thấu2020-08-12 03:02
 • #750: Tiến vào Long Hoàng cung2020-08-12 03:02
 • #751: Thu lấy linh bảo phương pháp2020-08-12 03:02
 • #752: Tất cả truyền thừa bản năng ý thức tán thành2020-08-12 03:02
 • #753: Ba đạo truyền thừa2020-08-12 03:02
 • #754: Vạn cổ bất diệt hồn đăng2020-08-12 03:02
 • #755: Côn Ngô kim tháp2020-08-12 03:03
 • #756: Đăng đỉnh đệ nhất2020-08-12 03:03
 • #757: Luyện hóa linh bảo2020-08-12 03:03
 • #758: Đại Đạo pháp tướng nhập môn2020-08-12 03:03
 • #759: Chuẩn bị phá vỡ Kim Đan gông xiềng2020-08-12 03:03
 • #760: Mười hai đạo Kim Đan gông xiềng đều mở2020-08-12 03:03
 • #761: Giao diện thuộc tính thăng cấp2020-08-12 03:03
 • #762: Suy đoán2020-08-12 03:03
 • #763: Hắn còn là người sao2020-08-12 03:03
 • #764: Lập uy2020-08-12 03:04
 • #765: Hiện thân2020-08-12 03:04
 • #766: Phệ Hồn ma tôn vẫn lạc2020-08-12 03:04
 • #767: Kinh biến2020-08-12 03:04
 • #768: Liều mạng2020-08-12 03:04
 • #769: Thắng2020-08-12 03:04
 • #770: Kiểm kê thu hoạch2020-08-12 03:04
 • #771: Thu hoạch cùng thiên kiếp2020-08-12 03:04
 • #772: Ba môn vô thượng pháp2020-08-12 03:05
 • #773: Cái thứ hai Tử Cực Kim Đan tu sĩ2020-08-12 03:05
 • #774: Mỹ soa2020-08-12 03:05
 • #775: Hồi ức trước kia2020-08-12 03:05
 • #776: Thanh Huyền sơn sơn chủ2020-08-12 03:05
 • #777: Không ngại nhiều diệt một cái đỉnh núi2020-08-12 03:05
 • #778: Có quan hệ Phạm Thanh Vũ tin tức2020-08-12 03:06
 • #779: Ba mươi năm quá lâu2020-08-12 03:06
 • #780: Người cũ2020-08-12 03:06
 • #781: Ngại chết không đủ nhanh sao2020-08-12 03:06
 • #782: Tìm được2020-08-12 03:06
 • #783: Sinh tử ảo diệt đại kiếp2020-08-12 03:06
 • #784: Ngươi cao hứng quá sớm2020-08-12 03:07
 • #785: Đã lâu không gặp2020-08-12 03:07
 • #786: Giao diện thuộc tính thăng cấp hoàn tất2020-08-12 03:07
 • #787: Thực lực tăng nhiều2020-08-12 03:07
 • #788: Bổ đủ nhược điểm2020-08-12 03:07
 • #789: Bức bách2020-08-12 03:07
 • #790: Xuất thủ2020-08-12 03:07
 • #791: Chỉ đen nói trắng2020-08-12 03:07
 • #792: Liên sát2020-08-12 03:08
 • #793: Cực cảnh cường giả xuất thủ2020-08-12 03:08
 • #794: Dẫn động thiên kiếp2020-08-12 03:08
 • #795: Lừa giết chư địch2020-08-12 03:08
 • #796: Độ kiếp bên trong2020-08-12 03:08
 • #797: Còn có một đạo?2020-08-12 03:08
 • #798: Cùng cảnh mạnh nhất2020-08-12 03:08
 • #799: Bản thân trục xuất, kim sắc nguyên thần2020-08-12 03:08
 • #800: « Đại Nguyên Thần Chân Điển »2020-08-12 03:09
 • #801: Thiên Linh tông tông chủ2020-08-12 03:09
 • #802: Giao dịch2020-08-12 03:09
 • #803: Bí ẩn2020-08-12 03:09
 • #804: Phá thiên cấp đạo thuật2020-08-12 03:09
 • #805: Nguyên Thần cảnh trung kỳ2020-08-12 03:09
 • #806: Lần thứ nhất sáng tạo pháp2020-08-12 03:09
 • #807: Đại địch xâm lấn?2020-08-12 03:09
 • #808: Cự phủ?2020-08-12 03:10
 • #809: Linh bảo thuộc về2020-08-12 03:10
 • #810: Tự động nhận chủ2020-08-12 03:10
 • #811: Bày trận2020-08-12 03:10
 • #812: Lục phẩm đại trận thành, Phạm Thanh Vũ đột phá2020-08-12 03:10
 • #813: Nhặt lại sát tâm2020-08-12 03:10
 • #814: Tiên vẫn chi địa2020-08-12 03:10
 • #815: Khôi phục long mạch phương pháp2020-08-12 03:10
 • #816: Quen biết cũ?2020-08-12 03:10
 • #817: Kinh Thiên côn pháp2020-08-12 03:10
 • #818: Tu bổ hoàn thiện2020-08-12 03:10
 • #819: Phát giác tung tích2020-08-12 03:11
 • #820: Cửu Tinh đạo cung cung chủ Tôn Bác Thông2020-08-12 03:11
 • #821: Giết2020-08-12 03:11
 • #822: Kinh thiên chín côn viên mãn2020-08-12 03:11
 • #823: 20 tỷ hồn năng lỗ hổng2020-08-12 03:11
 • #824: Trận nhãn2020-08-12 03:11
 • #825: Thiên đạo bất công2020-08-12 03:11
 • #826: Luyện hóa tiến độ2020-08-12 03:11
 • #827: Sát ý2020-08-12 03:11
 • #828: Duy ta vô địch2020-08-12 03:12
 • #829: Liền cái này?2020-08-12 03:12
 • #830: Chân Tiên! Tiên thi!2020-08-12 03:12
 • #831: Long đình tổ khí2020-08-12 03:12
 • #832: Tiên sát chi khí2020-08-12 03:12
 • #833: Trận pháp phá2020-08-12 03:12
 • #834: Tiên thi giáng lâm2020-08-12 03:12
 • #835: Thủ đoạn ra hết2020-08-12 03:12
 • #836: Hồn năng tiêu thăng, Đại Đạo Quy Nhất Pháp2020-08-12 03:12
 • #837: Nhuốm máu chiến kỳ2020-08-12 03:13
 • #838: Trở lại Hoang Cổ vực2020-08-12 03:13
 • #839: Hỗn Nguyên đạo phù2020-08-12 03:13
 • #840: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp2020-08-12 03:14
 • #841: Cố nhân tin tức2020-08-12 03:14
 • #842: Tiến vào bí quật2020-08-12 03:14
 • #843: Triệu Tước ma chủ2020-08-12 03:14
 • #844: Không ngừng xuất thủ2020-08-12 03:14
 • #845: Đại đạo bản nguyên chi lực tới tay2020-08-12 03:14
 • #846: Nguyên Thần cảnh hậu kỳ2020-08-12 03:14
 • #847: Hư Không Na Di phù2020-08-12 03:15
 • #848: Kịch chiến2020-08-12 03:15
 • #849: Chém giết ma chủ2020-08-12 03:15
 • #850: 75 ức điểm hồn năng2020-08-12 03:15
 • #851: Nguyên Thần cảnh đỉnh phong2020-08-12 03:15
 • #852: Trảm long mạch, năm vị ma chủ giáng lâm2020-08-12 03:15
 • #853: Giết ma2020-08-12 03:15
 • #854: Bù đắp kinh thiên một côn2020-08-12 03:15
 • #855: Vạn Thủ thiên ma2020-08-12 03:16
 • #856: Kinh thiên một côn uy lực2020-08-12 03:16
 • #857: Chiến! Giết!2020-08-12 03:16
 • #858: Chí Tôn thiên ma muốn hợp đạo2020-08-12 03:16
 • #859: Tăng lên2020-08-12 03:16
 • #860: Chí Tôn thiên ma đến2020-08-12 03:16
 • #861: Chí Tôn thiên ma tuyệt vọng2020-08-12 03:16
 • #862: Nhận được chiếu cố2020-08-12 03:16
 • #863: Trở về Tinh Giới2020-08-12 03:16
 • #864: Chữa trị long mạch2020-08-12 03:16
 • #865: Lại muốn đột phá?2020-08-12 03:17
 • #866: Phân Thần cảnh2020-08-12 03:17
 • #867: Chấm dứt ân oán2020-08-12 03:17
 • #868: Giảng đạo2020-08-12 03:17
 • #869: Nguy cơ giáng lâm2020-08-12 03:17
 • #870: Không, ta muốn về nhà2020-08-12 03:17
 • #871: Lại vào vực ngoại thiên ma giới2020-08-12 03:17
 • #872: Chưa từng từng có thức thứ bảy2020-08-12 03:17
 • #873: Thế giới thăng cấp (đại kết cục)2020-08-12 03:18
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Triệu Hoán Vạn Giới Thần Thoại Đế Hoàng

TiKay

Vũ Thần Không Gian

TiKay

Thần Tọa

TiKay

Leave a Reply