Huyền Huyễn

Ta Có Nhất Kiếm

Ta Có Nhất Kiếm

Ta có nhất kiếm, ra khỏi vỏ tức vô địch!

Cảnh giới: Củu Trọng,Tiên Thiên, Thần Anh, Chân Pháp, Vạn Pháp, Thông U, Thần Phách, Ngự Không cảnh, Phá Không cảnh, Diệt Không cảnh, là Địa Pháp cảnh, Thiên Pháp cảnh, Tiểu Kiếp cảnh, Đại Kiếp cảnh, Pháp Kiếp cảnh…

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Thanh Phong Loan
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Thiên Địa Bá Khí Quyết

TiKay

Hoàng Lương Khách Điếm

THUYS♥️

404 Tra Vô Này Thành

THUYS♥️

Minh Thê Ở Thượng

THUYS♥️

Luận Dĩ Mạo Thủ Nhân Đích Hạ Tràng

TiKay

Ta Lần Đầu Mạnh Vô Địch

TiKay

Leave a Reply