Huyền Huyễn

Ta Có Nhất Kiếm

Ta Có Nhất Kiếm

Ta có nhất kiếm, ra khỏi vỏ tức vô địch!

Cảnh giới: Củu Trọng,Tiên Thiên, Thần Anh, Chân Pháp, Vạn Pháp, Thông U, Thần Phách, Ngự Không cảnh, Phá Không cảnh, Diệt Không cảnh, là Địa Pháp cảnh, Thiên Pháp cảnh, Tiểu Kiếp cảnh, Đại Kiếp cảnh, Pháp Kiếp cảnh…

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Thanh Phong Loan
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4.3]

Related posts

Bạch Ngân Bá Chủ

TiKay

Lâm Uyên Hành

TiKay

Ta Có Thể Bạo Tu Vi

TiKay

Ta Là Cực Phẩm Linh Thạch: Bạo Sủng Manh Đồ

THUYS♥️

Hãy Nghe Trò Chơi Nói

THUYS♥️

Thiên Hạ Nam Tu Toàn Lô Đỉnh

TiKay

Leave a Reply