Đô Thị

Ta Lão Thịt Muối Trở Lại!

Ta Lão Thịt Muối Trở Lại!

Xuyên việt thế giới song song, Kỳ Nguyên dựa vào đối trí nhớ kiếp trước, chép bài hát, làm Tống Nghệ, cưới đại minh tinh, lại bởi vì trí nhớ kiếp trước mơ hồ mà hết thời, từ một cái đỉnh lưu tiểu thịt tươi trở nên làng giải trí tra vô người này.

Đi tới cái thế giới này năm thứ sáu, Kỳ Nguyên rốt cuộc đến một cái vui chơi giải trí hệ thống, từ nay, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, Tống Nghệ… Ta lão thịt muối trở lại!

Hạ Thương cùng Tây Chu, Đông Chu phân lưỡng đoạn, đem Trung Hoa năm ngàn năm sách lịch sử viết ở mảnh này Sơn Hà…

Từ « Dương Tiễn » bắt đầu, đến « Na Tra » , đến « Phong Thần Diễn Nghĩa » , chế tạo « Phong Thần Bảng » vũ trụ…

Từ Đại Náo Thiên Cung bắt đầu, mở ra Tây Du vũ trụ…

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Thập Kỳ Di
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Trạch Sư

TiKay

Bắt Đầu Đánh Dấu Trăm Tỷ Tập Đoàn

TiKay

Vạn Giới Điểm Danh Sách

TiKay

Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

TiKay

Toàn Cầu Cao Vũ

TiKay

Huyền Huyễn Mạnh Nhất Phò Mã

TiKay

Leave a Reply