Huyền Huyễn

Tam Giới Thánh Sư

Tam Giới Thánh Sư

Thiên địa có Tam Bảo, tái tam đạo, nhất viết Tạo Hóa Ngọc Điệp, nhị viết Địa Trọc Hắc Liên, tam viết Truyền Quốc Ngọc Tỷ.

Hồng Mông mạt, Bàn Cổ chết, trọc khí hóa vạn tộc, Kỳ Phách ngưng Hắc Liên. Chưởng Hắc Liên tộc vì dẫn đầu thế giới, ức vạn năm tranh bá, thiên địa băng, Hắc Liên ẩn.

Hồng Quân hiện, tan Ngọc Điệp, cố thiên địa, Thiên Đạo hưng. Đại kiếp lên, sát phạt vô tận, Hồng Quân cuối cùng không hiện ra ở thế.

Hoàng Đế bắt đầu, trảm long cửu ngũ, ngưng Long Ngọc, truyền nhị thập vạn tái, đến Thủy Hoàng, tan Bách Gia, thành tựu Truyền Quốc, gánh chịu nhân đạo.

Hoàng Đế năm mươi vạn năm sau, một cái tiểu đạo sĩ đạt được ba mảnh vụn

Sói xuất phẩm

Hố nông sâu chưa check

Tình trạng ra chương đều, k lo thiếu thuốc

Nhận các loại donate kim đậu và châu

Mọi người có thể qua đây đọc các bộ khác mà mình làm: http://truyencv.com/truyen-dang-boi/37273/

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nghịch Tập Mã L Áo
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Căn nguyên Mang Sơn Cước2023-08-22 18:35
 • #2: Chương 2: 3 mệnh tàn2023-08-22 18:35
 • #3: Chương 3: Phất trần2023-08-22 18:36
 • #4: Chương 4: Quá 12023-08-22 18:36
 • #5: Chương 5: Triệu Tử Huyên2023-08-22 18:36
 • #6: Chương 6: Đoạn Ngục2023-08-22 18:36
 • #7: Chương 7: U Cơ2023-08-22 18:36
 • #8: Chương 8: Thiên Kiếp Lôi Ngục2023-08-22 18:36
 • #9: Chương 9: Bồi tội2023-08-22 18:36
 • #10: Chương 10: Quá tổ truyền nói2023-08-22 18:36
 • #11: Chương 11: Thái bình chuyện xưa2023-08-22 18:37
 • #12: Chương 12: Giết người đêm2023-08-22 18:37
 • #13: Chương 13: Cừu gia đến cửa2023-08-22 18:37
 • #14: Chương 14: Âm Hồn Phiên2023-08-22 18:37
 • #15: Chương 15: Kỳ Môn2023-08-22 18:37
 • #16: Chương 16: Sơn Băng2023-08-22 18:37
 • #17: Chương 17: Thanh Giáp Thần Tướng2023-08-22 18:37
 • #18: Chương 18: Sự tình phất y qua2023-08-22 18:37
 • #19: Chương 19: Quỷ Cốc Học Cung2023-08-22 18:37
 • #20: Chương 20: Học sinh mới2023-08-22 18:38
 • #21: Chương 21: Vạn Thú Thung2023-08-22 18:38
 • #22: Chương 22: Quẻ2023-08-22 18:38
 • #23: Chương 23: Mệnh xông2023-08-22 18:38
 • #24: Chương 24: Lạc Hà đấu pháp2023-08-22 18:38
 • #25: Chương 25: Thanh Phong Lãm Nguyệt2023-08-22 18:38
 • #26: Chương 26: Cao sơn ngưỡng chỉ2023-08-22 18:38
 • #27: Chương 27: Tâm Kinh2023-08-22 18:38
 • #28: Chương 28: Thiệt Trán Liên Hoa2023-08-22 18:38
 • #29: Chương 29: Đại Kết Cục2023-08-22 18:39
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Đao Kiếm Thần Hoàng

TiKay

Tôn Thượng

TiKay

Vô Địch Thiên Hạ

TiKay

Ta Bị Hung Trạch Coi Trọng Lúc Sau

THUYS♥️

Ta Không Thành Tiên

THUYS♥️

Số 4 Công Dân [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Leave a Reply