Tiên Hiệp

Thất Giới Truyền Thuyết

Phàm nhân có thế giới của phàm nhân. Những kẻ tu đạo có thế giới của những kẻ tu đạo. Bởi tu đạo không chỉ là những nhân loại bình phàm, họ còn là những kẻ thuộc về thế giới của Thần, Yêu, Ma, Quỷ. Họ tu đạo để làm gì? Truy cầu trường sinh bất tử? Ham muốn sức mạnh, quyền lực thống trị đất trời? Thế giới của những tu đạo giả tràn ngập những biến ảo khôn lường trong thiên địa vĩnh cửu.

Lục Vân, sinh ra trong một thế gia đời đời danh quang lộc hậu, ngàn năm vinh hiển bất biến, ngặt một nỗi thiên sinh đã thiếu mất một hồn một vía. Thương con, thân sinh phụ mẫu bôn ba tứ xứ, không ngại đánh đổi vinh hoa phú quý, chỉ mong cho con được an lành. May mắn thay, Lục Vân gặp được dị nhân truyền thụ cho ngũ đại tu chân pháp quyết tối thượng của Phật – Đạo – Nho – Ma – Quỷ. Vãn hồi sinh mệnh, tu chân giới nhập đạo. Cùng với pháp quyết tổ truyền Thiên Địa Vô Cực và với Diệt Thần Kiếm, Diệt Hồn Đao bá đạo vô song, Lục Vân chung quy cũng đã trở thành một tu chân giả bước trên con đường nghịch thiên.

Kết bằng hữu, ngộ thiên duyên, đáo thiên mệnh, kết tình chung. Lục Vân đang từng ngày từng tháng trải nghiệm một thế giới li kì đầy những biến động của giới tu đạo. Hãy cùng chàng trai bẩm sinh tàn khuyết hồn phách trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu thần bí của thế giới tu chân mộng ảo , cùng phiêu du và khám phá những điều không tưởng trong Thất Giới của tác giả Tâm Mộng Vô Ngân .


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tâm Mộng Vô Ngân
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Mở đầu
 • #2: Tổ vật gia truyền
 • #3: Dị Vực
 • #4: Truyền Công Thụ Quyết
 • #5: Mới đến Dịch viên
 • #6: Dịch Viên học nghệ
 • #7: Sơ Ngộ Ngạo Tuyết
 • #8: Âm Tuyền quỷ khí
 • #9: Dị biến đột khởi
 • #10: Quyết Chiến Quỷ Tiên
 • #11: Thần Kiếm Tử Ảnh
 • #12: Mảnh lụa thần bí
 • #13: Khách vãng lai
 • #14: Ảo hình lang yêu
 • #15: Bất đồng cảnh ngộ
 • #16: Hắc vực long hồn
 • #17: Kiếm tỏa long hồn
 • #18: Nhân Vật Thần Bí
 • #19: Khiếu Nguyệt Thiên Lang
 • #20: Thiên Lang phi thăng
 • #21: Hồi Trình Xảo Ngộ
 • #22: Trấn Hồn Thạch Bia
 • #23: Đạp Thượng Chánh Đồ
 • #24: Sơ Nhập Kiếm Viện
 • #25: Lục Viện tề tụ
 • #26: Dạ nguyệt như thủy
 • #27: Lục Viện Hội Võ
 • #28: Vân Phong dương uy
 • #29: Cùng vào vòng trong
 • #30: Hội nghị thượng đỉnh
 • #31: Thảm liệt nhất chiến
 • #32: Tam cường tiến cấp
 • #33: Hắc liên đột hiện
 • #34: Hắc liên đột hiện
 • #35: Đại chiến chi sơ
 • #36: Trận chiến quan trọng
 • #37: Trước trận đại chiến
 • #38: Biến Cố Bất Ngờ
 • #39: Hoàng Hôn Đại Chiến
 • #40: Tranh đoạt kỳ hoa
 • #41: Ngũ Thái Tiên Lan
 • #42: Tam Đầu Linh Xà
 • #43: Huyền Thiên Kiếm Trận
 • #44: Thần điểu hiện thân
 • #45: Dị quang
 • #46: Luận Sự
 • #47: Ám Ảnh Phong Ba
 • #48: Thần Bí Kính
 • #49: Bảo Kính
 • #50: Duyên dã mệnh dã
 • #51: Trớ chú sơ hiện
 • #52: Tranh đoạt bảo kính
 • #53: Lục Cường Phân Tranh
 • #54: Chung Tương Nhất Chiến
 • #55: Kinh Thế Nhất Chiến
 • #56: Ngũ Lôi Thần Quyết
 • #57: Dịch Viên chi bí
 • #58: Tái Hậu Phong Vân
 • #59: Chuyển Giao
 • #60: Dịch Viện Lai Tấn
 • #61: Phong Đô Chi Hành
 • #62: Sơ nhập Quỷ Vực
 • #63: Quỷ Vực quân đoàn
 • #64: Bất Tử Huyết Lệ
 • #65: Ám Dạ Quỷ Mị
 • #66: Bất Việt Chi Bí
 • #67: Hắc Hà Trở Lộ
 • #68: Nhất Phẩm Tướng Quân
 • #69: Thân Hãm Quỷ Hải
 • #70: U Linh sứ giả
 • #71: Quỷ Vực Ngộ Cố
 • #72: Quỷ Thành Chi Hành
 • #73: Thân Hãm Tuyệt Cảnh
 • #74: Thần Bí Cao Thủ
 • #75: Kinh Văn Ác Tấn
 • #76: Tuyết Nguyệt Chi Tử
 • #77: Tà Tâm Sơ Hiện
 • #78: Thiên Ảnh Huyết Mị
 • #79: Thần Kỳ Dị Biến
 • #80: Quỷ Vực Chi Loạn
 • #81: Cao Thủ Vân Tụ
 • #82: Quỷ Vực Chi Bảo
 • #83: Nhân Gian Thế Biến
 • #84: Âm Thi Quỷ Thành
 • #85: Hóa Hồn Sơ Hiện
 • #86: Vương Thành Nhất Chiến
 • #87: Bí Ẩn Huyết Trì
 • #88: Quỷ Vực Tân Bí
 • #89: Sát Tâm Sơ Thành
 • #90: Hóa Hồn Trì Hiện
 • #91: Thời Cơ Xảo Hiện
 • #92: Âm Hiểm Hãm Tịnh
 • #93: Kinh Tâm Nhất Chiến
 • #94: Cửu Chuyển Vô Cực
 • #95: Bị Bức Đào Vong
 • #96: Quyền Thổ Trùng Lai
 • #97: Hóa Hồn Trì Để
 • #98: Kinh Thế Đại Chiến
 • #99: Hóa Hồn Kinh Biến
 • #100: Thương Tang Nhất Chiến
 • #101: Khẩn Yếu Quan Đầu
 • #102: Lục Vân Chi Bí
 • #103: Trọng Phản Nhân Gian
 • #104: Ám Nhiên Ly Biệt
 • #105: Ý Ngoại Tiêu Tức
 • #106: Thệ Giả Quy Lai
 • #107: Vô Tâm Xảo Ngộ
 • #108: Ma Vực Lãnh Túc
 • #109: Ánh Nguyệt Truyền Thuyết
 • #110: Kịch Liệt Nhất Chiến
 • #111: Viên Mộc Xuất Thủ
 • #112: Ánh Nguyệt Phương Hồn
 • #113: Ám Lưu Dũng Động
 • #114: Vô Nại Đóa Tị
 • #115: Ma Vực Cao Thủ
 • #116: Sơn Thôn Huyết Đồ
 • #117: Ma Châu Đột Hiện
 • #118: Tối Hậu Tâm Nguyện
 • #119: Thần Khí Dị Thú
 • #120: Dao Quang Dị Biến
 • #121: Nại Hà Châu Hiện
 • #122: Kiều Tiếu Bách Linh
 • #123: Ma Môn Sơ Thủy
 • #124: Định Thiên Thần Châm
 • #125: Kịch Liệt Tranh Đoạt
 • #126: Tiên Lan Trọng Hiện
 • #127: Trường Đình Tương Ngộ
 • #128: Ma Thiên Tôn Chủ
 • #129: Phật Ma Chi Chiến
 • #130: Ma Đà Chi Bí
 • #131: Liên Minh Chi Sơ
 • #132: Thần Bí Ma Ảnh
 • #133: Lư Sơn Chi Chủ
 • #134: Ma Loạn Nhân Gian
 • #135: Đồ Long Truyền Nhân
 • #136: Ma Thần Viên Huyết
 • #137: Hàm Tiếu Phân Thủ
 • #138: Lục Viện Liên Minh
 • #139: Trực Ngôn Chất Vấn
 • #140: Ma loạn thiên hạ
 • #141: Trùng Hồi Dịch Viên
 • #142: Tâm hữu nghi hoặc
 • #143: Dao Trì Thánh Nữ
 • #144: Vô Khả Đào Tị
 • #145: Vạch Trần Lục Vân
 • #146: Mạc Nhiên Dĩ Đối
 • #147: Huyền Thiên Giám Hiện
 • #148: Lục Vân Bị Đuổi
 • #149: Đại chiến tại tức
 • #150: Cô Chiến Thiên Hạ
 • #151: Vô Nại Nhất Chiến
 • #152: Bộ Bộ Khẩn Bức
 • #153: Ngũ viện liên thủ
 • #154: Bối thủy nhất chiến
 • #155: Tâm hoài bất giải
 • #156: Ý ngoại chi khách
 • #157: Phản Tương Nhất Quân
 • #158: Xuất Thủ Tương Trợ
 • #159: Xảo Trợ Lục Vân
 • #160: Vô Trần Xuất Thủ
 • #161: Hạo Nhiên Thiên Cương
 • #162: Nhất Chiến Bại Bắc
 • #163: Hoành Gia Tổ Lan
 • #164: Tử Hoa Thôn Nhật
 • #165: Nhị Chiến Bại Bắc
 • #166: Tam Thứ Giao Phong
 • #167: Hóa Hồn Đại Pháp
 • #168: Huyết Hà Đồ Hiện
 • #169: Tang Thương Nhất Chiến
 • #170: Tâm Kiếm Vô Ngân
 • #171: Xuất Thủ Doanh Cứu
 • #172: Dao Quang Xuất Hiện
 • #173: Tất Sát Chi Tâm
 • #174: Ma Long Hiện Thân
 • #175: Diệt Vân Thệ Ngôn
 • #176: Đột Kích Bất Ngờ
 • #177: Mạc Nhiên Hồi Thủ
 • #178: Lưu Tinh Hiện Thân
 • #179: Vong Linh Trớ Chú
 • #180: Sinh Mệnh Tẩn Đầu
 • #181: Di Biến Tải Khởi
 • #182: Tiếng Đàn Thần Bí
 • #183: Bách Linh Hiện Thân
 • #184: Nhất Thiết Nhân Quả
 • #185: Ảm Nhiên Phân Thủ
 • #186: Trọng Sinh Điều Kiện
 • #187: Lục Vân Liệu Thương
 • #188: Công Khuy nhất Quỹ
 • #189: Mỹ Lệ Truyền Thuyết
 • #190: Trọng Thập Hùng Tâm
 • #191: Đạo Viên Bị Hủy
 • #192: Hoài Niệm Quá Khứ
 • #193: Hoàng Hà Nhất Chiến
 • #194: Thảm Trọng Đại Giới
 • #195: Vô Ý Sở Kiến
 • #196: Thương San Chi Hành
 • #197: Hắc Dạ Tranh Đoạt
 • #198: Càn Khôn Ngọc Bích
 • #199: Đông Hải Thủy Vực
 • #200: Thất Hải Truyền Thuyết
 • #201: Phong Vân Sơ Biến
 • #202: Thần Bí Hắc Sát
 • #203: Lục Y Thiếu Nữ
 • #204: Thiếu Nữ Như Sương
 • #205: Tây Hải Ngân Long
 • #206: Yêu Vực Quỷ Kế
 • #207: Nhân Gian Tiêu Tức
 • #208: Ám Độ Trần Thương
 • #209: Ứng Đối Chi Sách
 • #210: Song Hùng Hội Ngộ
 • #211: Hắc Ám Tôn Chủ
 • #212: Hắc Y Nam Tử
 • #213: Thiếu Nữ Ngọc Loan
 • #214: Lục Vân Truyền Nghệ
 • #215: Nguồn Gốc Yêu Vực
 • #216: Bắc Phong Thần Bí
 • #217: Kinh Địa Ác Tấn
 • #218: Cố Địa Tương Phùng
 • #219: Âm Dương Chi Bí
 • #220: Các Hữu Tuyển Trạch
 • #221: Nhị Ngộ Quý Nhân
 • #222: Chính Đạo Nguy Kịch
 • #223: Thông Linh Chi Bảo
 • #224: Ám Ảnh Tế Nhật
 • #225: Ma Vực Lai Tập
 • #226: Phượng Hoàng Gặp Nạn
 • #227: Phấn Lực Phản Kích
 • #228: Bính Tử Nhất Kích
 • #229: Tang Thương Nhất Chiến
 • #230: Hắc Ám Ma Chú
 • #231: Nhất Khiếu Thối Địch
 • #232: Truyền Tấn Dịch Viện
 • #233: Dục Thôn Lục Viện
 • #234: Thượng Muôn Khiêu Chiến
 • #235: Sơ Nhập Ma Vực
 • #236: Cự Linh Ma Sát
 • #237: Ma Vực Hắc Lĩnh
 • #238: Hư Vô Không Ngân
 • #239: Xuất Thủ Doanh Cứu
 • #240: Ý Liệu Chi Ngoại
 • #241: Tây Vực Bắc Phong
 • #242: Băng Thiền Chi Uy
 • #243: Tứ Linh Dương Uy
 • #244: Tề Tụ Động Đình
 • #245: Thông Linh Truyền Thuyết
 • #246: Động Đình Kỳ Cảnh
 • #247: Ma Thần Dạ Mị
 • #248: Ma Thần Trọng Sinh
 • #249: Hắc Ám Tôn Chủ
 • #250: Quần Hùng Truy Đuổi
 • #251: Thân Phận Bộc Lộ
 • #252: Thông Linh Điểu Hiện
 • #253: – Nụ Hôn Vong Tình
 • #254: – Tái Thứ Tương Phùng
 • #255: Cửu Diệp Hoàn Hồn
 • #256: – Kinh Nhân Âm Mưu
 • #257: – Tình Duyên Nghiệt Duyên
 • #258: – Tâm Hữu Sở Lự
 • #259: – Thần Bí Cao Thủ
 • #260: – Tình Thế Thay Đổi
 • #261: Vong Trần Luận Đạo
 • #262: – Vấn Đạo Diêm La
 • #263: – Sát Huyết Diêm La
 • #264: – Nghiêu Hạnh Đào Thoát
 • #265: – Linh Xà Quy Phục
 • #266: – Lục Vân Thân Phân
 • #267: – Thần Bí Chu Hỉ
 • #268: – Liên Thủ Vây Đánh
 • #269: – Thiên Tuyệt Trảm Pháp
 • #270: – Thiên Tà Đao Hiện
 • #271: – Đao Kiếm Tranh Phong
 • #272: – Song Phương Liễu Thương
 • #273: – Vãng Sự Như Phong
 • #274: – Thương Nghị Đối Sách
 • #275: – San Vũ Dục Lai
 • #276: – Tàn Thần Quyết Hiện
 • #277: – Kí Ngữ Chúng Nhân
 • #278: – Lục Vân Chi Tâm
 • #279: – Ngũ Chiêu Chi Ước
 • #280: – Tùy Bại Vưu Vinh
 • #281: Các Kỳ Thi Kế
 • #282: Đại Chiến Chi Sơ
 • #283: Chính tà chi chiến
 • #284: Thanh đông kích tây.
 • #285: Thiên Tinh Đoạt Hồn
 • #286: Chính diện giao phong
 • #287: Huyễn Thú Nguyệt Thần
 • #288: Thương Tang Bại Bắc
 • #289: Các Triển Kỳ Uy
 • #290: Hổ Vương Bại Tẩu
 • #291: Trúc Sơn Tứ Sát
 • #292: Vô vi chưởng giáo
 • #293: Nhất Cá Điêu Kiện
 • #294: Vu sư hỏa mị
 • #295: Dao Quang Hiện Thân
 • #296: Bàng Quan Phân Thân
 • #297: Huynh đệ song vong
 • #298: Động Nhân Cầm Âm
 • #299: Hôi Sắc Đích Mộng
 • #300: Tình Động Lục Vân
 • #301: Quái Đồng Hoàng Thiên
 • #302: Lục Vân Xuất Thủ
 • #303: Hỏa Hồ Thoát Khốn
 • #304: Hoàng Thiên Thành Nhân
 • #305: Dao Trì Cao Thủ
 • #306: Khai Thủy Thu Trái
 • #307: Kinh Tâm Nhất Chiến
 • #308: Kim Hà Thần Tráo
 • #309: Bị Khốn Nam Hoang
 • #310: Không Linh Xuất Thế
 • #311: Tâm trí biến chuyển
 • #312: Đại Lực Trù Bị
 • #313: Phong Khởi Vân Dũng
 • #314: – Tam Phương Đồng Bộ
 • #315: – Liên Minh Chi Sơ
 • #316: Chính Đạo Tuyên Ngôn
 • #317: Chính Đạo Liên Minh
 • #318: Ác Tấn Đột Lai
 • #319: Thần Tích Thiên Thành
 • #320: Sơ Chiến Cáo Tiệp
 • #321: – Huyết Tế Lệnh Kỳ
 • #322: Bách Linh Xuất Hiện
 • #323: Thánh Linh Quy Chủ
 • #324: Phân Tích Hiện Trạng
 • #325: Thần Bí Trúc Tiên
 • #326: Vãng Tích Như Mộng
 • #327: Ái Thị Thậm Yêu
 • #328: Cửu u lệnh chủ
 • #329: Chuẩn bị hành động
 • #330: Thần bí thiếu niên
 • #331: Hoạch đắc tiêu tức
 • #332: Cửu Hoa kỳ ngộ
 • #333: Cửu Thiên Hồng Liên
 • #334: Âm Mưu Khôn Lường
 • #335: Đại Chiến Chi Sơ
 • #336: Khai Chiến Bất Lợi
 • #337: Thương tang tâm tình.
 • #338: Huyền Phong Chi Mê
 • #339: . Đại Đam Sai Trắc
 • #340: Minh Tiêu Các Chủ
 • #341: Xuất Thủ Vô Tình
 • #342: . Phích Lịch Lôi Báo
 • #343: Thôn Phệ Lôi Báo
 • #344: . Đột Nhiên Quyết Định
 • #345: Xảo Hý Lang Quân
 • #346: . Quỷ Vương Trung Phục
 • #347: . Kịch Liệt Giao Phong
 • #348: . Đại Hoạch Toàn Thắng
 • #349: . Tầm Hoa Mục Tiêu
 • #350: . Xuất Thủ Tương Trợ
 • #351: . Phong Ấn Chi Vật
 • #352: . Thương Đàm Giao Dịch
 • #353: Tâm Ngộ Huyền Cơ
 • #354: Ma Đà Tái Hiện
 • #355: Các Hữu Sở Đồ
 • #356: . Hạ Lệnh Truy Tra
 • #357: . Thiên Tàn Sơ Hiện
 • #358: . Địa Âm Hiện Thế
 • #359: . Truy Vấn Cựu Sự
 • #360: . Nguyên Thị Cừu Địch
 • #361: . Lưỡng Bại Câu Thương
 • #362: . Phệ Tâm Kiếm Quyết
 • #363: . Phật Tượng Thị Cảnh
 • #364: . Truyện Tấn Cầu Trợ
 • #365: . Phật Tượng Phá Liệt
 • #366: Thống khổ tuyển trạch
 • #367: Nộ Chiến Thiên Tàn
 • #368: Thương tang chi chiến
 • #369: . Ma Hồ Xảo Hiện
 • #370: Ma Vân Thiên Phong
 • #371: . Tái Thiêm Cường Địch
 • #372: . Chí Độc Chi Khí
 • #373: . Vạn Thú Ma Châu
 • #374: Ma Châu Chi Bí
 • #375: Ý Ngoại Tình Huống
 • #376: Tam Nhân Liên Thủ
 • #377: Thân Thể Dị Biến
 • #378: – Thiên Sát Lăng Không
 • #379: – Yên Vũ Giang Nam
 • #380: – Khuyến Thuyết Mê Đồ
 • #381: Thiên Đô truyền tấn
 • #382: Đàm Luận Cựu Sự
 • #383: Kinh Nhân Tiêu Tức
 • #384: Dịch Viên Chi Bí
 • #385: Tâm Tình Trầm Trọng
 • #386: – Tiến Nhập Yêu Vực
 • #387: – Thiếu Nữ Độc Kế
 • #388: – Tuyệt Giai Diễn Kỹ
 • #389: – Phong Vũ Lai Tập
 • #390: – Kịch Liệt Giao Chiến
 • #391: – Ý Liêu Chi Ngoại (Việc Ngoài Dự Đoán)
 • #392: – Thương Tang Quyết Trạch
 • #393: – Tử Dương Chi Tử
 • #394: – Ma Tôn Sáp Thủ (Ma Tôn Nhúng tay)
 • #395: Nguyên Thị Trung Kế
 • #396: – Huyền Quỷ Chân Nhân
 • #397: – Thù Tử Bác Đấu
 • #398: – Âm Dương Pháp Quyết
 • #399: – Ngạo Tuyết cản hồi (Ngạo Tuyết trở về)
 • #400: – Sinh Tử Nhất Tuyến (Lằn Ranh Sinh Tử)
 • #401: – Lưỡng Bại Câu Thương
 • #402: – Tiến Nhập Yêu Vực
 • #403: – Thủy Tinh Thiên Địa
 • #404: – Vạn Sự Cụ Bị
 • #405: – Khai Thủy Hành Động (Bắt Đầu Hành Động)
 • #406: – Huyễn Thú Động Thiên
 • #407: – Bất Tường Chi Triệu (Điềm báo chẳng lành)
 • #408: – Thương Tang Tình Hoài
 • #409: – Ác Tấn Kinh Thiên
 • #410: – Tế Thuyết Tiền Nhân
 • #411: – Cường Địch Nhập Xâm
 • #412: – Cửu Âm Thánh Mẫu
 • #413: – Tâm Hoài Phả Trắc (Lòng Dạ Khó Lường)
 • #414: – Nhị Nữ Tranh Đấu
 • #415: – Thân Phận Bại Lộ
 • #416: – Giảo Kế Đắc Sính (Gian Kế Thành Công)
 • #417: Sư Huynh Đối Quyết
 • #418: – Vân Hoa Chi Tử
 • #419: Thần Mật Toại Đạo (Đường Hầm Thần Bí)
 • #420: – Kỳ Diệu Kinh Lịch (Kinh Nghiệm Kỳ Diệu)
 • #421: – Sơ Giải Huyền Diệu
 • #422: – Yêu Hoàng Liệt Thiên
 • #423: – Thần Bí Thiếu Nữ
 • #424: – Ý Thức Xuyên Toa
 • #425: – Kí Ức Trùng Điệp
 • #426: – Thái Ất Bất Diệt
 • #427: – Liệt Thiên Dương Uy
 • #428: – Ý Ngoại Chi Biến (Biến đổi ngoài ý muốn)
 • #429: – Như Sương Trọng Thương
 • #430: – Bối Bạn Chi Hậu (Sau Khi Phản Bội)
 • #431: – Phong Ấn Yêu Hoàng
 • #432: – Thương Tang Chi Ái
 • #433: – Do Dự Bất Quyết
 • #434: – Phá Giải Phong Ấn
 • #435: – Vô Vọng Ngộ Biến
 • #436: – Kinh Văn Ác Tấn
 • #437: – Vô Trần Ẩn Bí
 • #438: – Vu Sư Thanh Hoa
 • #439: Nhị Thứ Thượng Đương
 • #440: – Hồng Vân Lão Tổ
 • #441: – Ác Ma Vi Thiên
 • #442: – Tam Sắc U Liên
 • #443: – Dịch Viện Ngộ Cố
 • #444: – Cố Nhân Tương Tụ
 • #445: Phản Hồi Hoa Sơn
 • #446: – Ngạo Tuyết Hạ Sơn
 • #447: – Ý Ngoại Phát Hiện
 • #448: – Bàng Đại Ngọc Thạch
 • #449: – Chuyến Đi Kỳ Diệu
 • #450: – Cao Thủ Tề Tựu
 • #451: Mưu tính hại nhau.
 • #452: Nhiên Đăng cổ tự
 • #453: Như Vân hiện thân
 • #454: Thông Linh Điểu Hiện
 • #455: Xâm Nhập Cổ Miếu
 • #456: Phật Hỏa Nan Độ
 • #457: Hoặch Đắc Thần Cung
 • #458: Dạ Hồn Bị Diệt
 • #459: Dao Quang Ngộ Địch
 • #460: Toàn Lực Nhất Chiến
 • #461: Cao Thủ Tề Tựu
 • #462: Thiên Tàn Hiện Thân
 • #463: Xảo Ngôn Thối Địch
 • #464: Ám Sát Tàng Cơ
 • #465: Trúc Sơn Tứ Sát
 • #466: Thảm liệt nhất chiến(Cuộc chiến thảm khốc)
 • #467: Thần bí địch nhân
 • #468: Bất lợi chiến cục
 • #469: Địch nhân hiện hình
 • #470: – Tái thứ ngộ hiểm (lại gặp nguy hiểm)
 • #471: Thất Huyền Chân Nhân
 • #472: Thất bại tối hậu (Thất bại sau cùng)
 • #473: Tử Chuyết Chi Kiến
 • #474: Thị phi luận đoạn
 • #475: Sơ Ngộ Địa Âm
 • #476: Thiếu niên Phần Thiên
 • #477: Đấu lực nhất chiến
 • #478: Nghiêu hạnh đào sanh (May mắn thoát đi)
 • #479: Ưu Thương Tình Ngữ
 • #480: Lời Nhắn Của Trúc Tiên
 • #481: Hãm Thân Tuyệt Cảnh (Rơi vào cửa chết)
 • #482: Cố Nhân Xuất Hiện
 • #483: Công Khuy Nhất Quĩ (Thiếu một chút mà đành thất bại)
 • #484: Kinh Văn Ác Tấn
 • #485: Nhất thiết duyên do (Tất cả do duyên)
 • #486: Âm Mưu Quỷ Kế
 • #487: Tam nhật chi ước (Ước hẹn ba ngày)
 • #488: Ma Vương trọng sanh (Ma Vương tái sinh)
 • #489: Lục Vân tầm cừu
 • #490: Chấn Nhiếp Quần Ma
 • #491: Phục cừu chi chiến (Cuộc chiến báo thù)
 • #492: Huỷ Diệt Chi Sơ (Sơ bộ hủy diệt)
 • #493: Yêu Ma liên thủ
 • #494: – Dĩ Thân Phạm Hiểm (Đưa mình vào chỗ nguy hiểm)
 • #495: Lưỡng tuyến giao phong (hai bên giao chiến)
 • #496: Bát Bảo Dương Uy (Bát Bảo ra oai)
 • #497: Diêm La Hiện Thân
 • #498: Thần bí chi ngộ (gặp gỡ thần bí)
 • #499: Thần kì sơn phong (Ngọn núi thần kỳ)
 • #500: Vu thần hiển thánh
 • #501: Nhất cú thệ ngôn (Một lời thề ước)
 • #502: Vu Thần Truyền Thuyết
 • #503: Kinh nhân tiêu tức (Tin tức kinh người)
 • #504: – Lục Vân trọng thương
 • #505: – Ý ngoại viện trợ (Sự viện trợ không ngờ)
 • #506: – Sanh tử nhất chiến (Cuộc chiến đấu sinh tử)
 • #507: – Chí cường đối quyết (Quyết đối đầu mạnh mẽ)
 • #508: – Tàn Thần Tái Hiện (Tàn thần lại hiện ra)
 • #509: Chung vu minh bạch (Cuối cùng cũng rõ ràng)
 • #510: – Yêu Hoàng trọng hiện (Yêu Hoàng lại xuất hiện)
 • #511: – Tình nhân trọng phùng (Tình nhân gặp lại)
 • #512: – Hồi thủ vãng sự (Nhớ lại những chuyện xưa)
 • #513: – Trọng Thập Hùng Tâm (Lấy lại hùng tâm)
 • #514: – Thân Nhập Hiểm Cảnh (Rơi thân vào nơi nguy hiểm)
 • #515: – Quái điểu xuất hiện (Chim lạ xuất hiện)
 • #516: – Vi Diệu Chuyển Biến (Chuyển biến kì diệu)
 • #517: Vô khả nại hà(Chẳng biết phải làm sao)
 • #518: Cuộc nói chuyện diệu kì
 • #519: Thúc Điệt Tương Ngộ (Sư thúc, sư điệt gặp nhau)
 • #520: Nhân Vật Thần Bí
 • #521: Xông Lên Núi Hoa Sơn
 • #522: Một vấn đề
 • #523: Tam Nhật Chi Ước
 • #524: Thương Nghị Đối Sách
 • #525: Nguyệt Hạ Tương Tư
 • #526: Hoa xuất địch nhân (Tìm ra địch nhân)
 • #527: Song tà đối quyết (Hai kẻ tà đấu pháp quyết)
 • #528: Ý ngoại âm mưu (Âm mưu không ngờ)
 • #529: – Tà Thần lưu tình
 • #530: – Cừu hận chi nguyên(nguyên nhân của cừu hận)
 • #531: – Khiếu Thiên chuyện thoại (Khiếu Thiên kể chuyện)
 • #532: – Thiếu nữ Ngưng Hương
 • #533: Chưởng ác huyền diệu (Nắm rõ điều huyền diệu)
 • #534: Vi diệu biến hóa (Biến hóa tinh vi, huyền diệu)
 • #535: Chung vu tỉnh ngộ (Cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra)
 • #536: Thiên Túc truyện nghệ (Thiên Túc truyền nghề)
 • #537: Thiên Ma giáo tông
 • #538: Phong vũ tiền tịch (Trước ngày mưa gió)
 • #539: – Liên Hệ Thương Nguyệt
 • #540: – Vi cừu nhi chiến (chiến đấu vì cừu hận)
 • #541: – nhân họa đắc phúc (Nhờ họa mà được phúc – trong họa có phúc)
 • #542: – Phản khách vi chủ (đổi khách thành chủ)
 • #543: – Nguyên thần tam phân (nguyên thần phân làm ba phần)
 • #544: – Chính khí Bẩm Nhiên (Chính khí bẩm sinh như thế)
 • #545: Phần Thiên Gia Minh (Phần Thiên gia nhập liên minh)
 • #546: – Cửu U Truyện Thừa (Người thừa kế Cửu U)
 • #547: – Ám Kì Huyền Ky (Ngầm Lộ Huyền Cơ)
 • #548: – Quái nhân Cửu Dã
 • #549: – Hoa nhân phân ưu (Tìm người giải bày ưu tư)
 • #550: – Tuân vấn ý kiến (Hỏi xin ý kiến)
 • #551: – Trì liệu thất bại (chữa trị thất bại)
 • #552:
 • #553: – Tâm hữu sở nghi (nghi ngờ trong lòng)
 • #554: – Nhất trí cự tuyệt (một lòng cự tuyệt)
 • #555: – Các trì kỷ kiến (Ai cũng bảo thủ ý mình)
 • #556: – Âm sâm độc kế (Kế độc âm hiểm)
 • #557: – Chích tranh nhất thiên (Chỉ cần tranh thủ thêm được một ngày)
 • #558: – Ác tấn truyện lai (Hung tin truyền đến)
 • #559: – Hổ Vương quy tâm (Hổ Vương quy phục)
 • #560: – Dạ thám địch tình (Nửa đêm dọ thám tình hình địch)
 • #561: – Khai thủy chi tiền (Trước khi bắt đầu hành sự)
 • #562: Ác tấn truyện lai (Hung tin truyền đến)
 • #563: – Kỳ diệu cầm âm (khúc đàn kỳ diệu)
 • #564: – Cửu Dã bị diệt (Cửu Dã bị tiêu diệt)
 • #565: – Nghiêu hạnh đào thoát (may mắn trốn thoát)
 • #566: – Ngạo Tuyết thất ức (Ngạo Tuyết mất ký ức)
 • #567: – Giải khai mê để (giải được vấn đề mơ hồ)
 • #568: – Thông phong báo tín (Phát tán tin tức)
 • #569: – Thảo hảo Ngạo Tuyết (tán tỉnh Ngạo Tuyết)
 • #570: – Thương tang quyết trạch (sự lựa chọn đau thương tang tóc)
 • #571: – Thi triển quỷ kế
 • #572: – Thương Nguyệt truyện tấn (Thương Nguyệt truyền tin)
 • #573: – Kinh văn ác tấn (Cả kinh khi nghe thấy tin dữ)
 • #574: – Khổ khuyến vô quả (Khổ sở khuyên can mà không kết quả)
 • #575: – Kinh thiên tiêu tức (Tin tức động trời)
 • #576: Rung động thiên hạ
 • #577: Mỗi người một âm mưu
 • #578: Nghe lời của Thạch Thiên
 • #579: Phương sách ứng biến
 • #580: Tiểu nhân hai mặt
 • #581: Huyền Âm lìa đời
 • #582: Đau khổ buồn phiền trong lòng
 • #583: Âm mưu bị phơi bày
 • #584: Cố gắng phản kích
 • #585: Liều mạng giao chiến
 • #586: Hạo Nhiên Thiên Cương
 • #587: Ngạo Tuyết thanh tỉnh
 • #588: Bắt đầu xuất phát
 • #589: Mưa núi đang đến
 • #590: Tránh né Lục Vân
 • #591: Lục Vân xuất hiện
 • #592: Xuất thủ vô tình
 • #593: Lừa dối đổi người
 • #594: Liên tục sập bẫy
 • #595: Thiên Linh bị hủy
 • #596: Quỷ vực tấn công bất ngờ
 • #597: Chiếm được thượng phong
 • #598: Tam Tài Tà Sát
 • #599: Cừu hận do bởi suy nghĩ trong lòng
 • #600: Ai cũng có suy nghĩ
 • #601: Thu thập cừu địch
 • #602: Trực tiếp giao chiến
 • #603: Bí mật ẩn giấu
 • #604: Huyền Phong môn đánh úp
 • #605: Bạch Quang xuất hiện
 • #606: Vô Tâm phản lại sư tổ
 • #607: Vô Nhân Tọa xuất hiện
 • #608: Hỗn chiến tranh phong
 • #609: Thiên Kiếm Khách bị trọng thương
 • #610: Ngọc Loan hiện thân
 • #611: Cục diện bất lợi
 • #612: Vô Tâm thoả hiệp
 • #613: Thần điểu hiện thân
 • #614: Chánh thức nghênh chiến
 • #615: Phúc Họa Tương Y (Phúc Họa liền nhau)
 • #616: Thương Nguyệt thân vong (Thương Nguyệt chết đi)
 • #617: Vi ái thiệp hiểm (Vì tình yêu chấp nhận vào nơi nguy hiểm)
 • #618: Cực địa chi bí (Bí mật của vùng cực địa)
 • #619: Cự thú chi chiến (Cuộc chiến giữa những con thú to lớn)
 • #620: Kích liệt chiến huống (Tình huống chiến đấu kịch liệt)
 • #621: Thần điểu trận vong (Thần điểu chết trận)
 • #622: Tuyệt thần diệt tiên (Giết cả thần, tiêu diệt cả tiên)
 • #623: Dĩ tử hãn vệ (Lấy cái chết để bảo vệ)
 • #624: Bộ nhập tuyệt cảnh (Từng bước rơi vào tuyệt cảnh)
 • #625: Hồn thủy mạc ngư (Trong dòng nước xoáy nguy hiểm)
 • #626: Tuyệt tình nhất tiến (Một mũi tên tuyệt tình)
 • #627: Diêm La thối tẩu (Diêm La thoái lui)
 • #628: Hạ lệnh triệt thối (Ra lệnh rút lui)
 • #629: Quan kiện thời khắc (Thời khắc quan trọng)
 • #630: Thái âm xuất hiện
 • #631: Ý ngoại kết cục (Kết cục bất ngờ)
 • #632: Thương tang tình hận (tình hận đau thương)
 • #633: Nam Cương xảo ngộ (gặp gỡ bất ngờ ở Nam Cương)
 • #634: Giao hoán điều kiện (trao đổi điều kiện)
 • #635: Vu Thần trọng sinh (Vu thần sống lại)
 • #636: Yêu Hoàng nhập thế (Yêu Hoàng tiến nhập vào thế gian)
 • #637: Ma vương trọng sinh (Ma vương sống dậy)
 • #638: Phân Tích Tình Thế
 • #639: Yêu Ma Chi Chiến
 • #640: Ma Vương chiến bại (Ma Vương thua trận)
 • #641: Hoạn nan chân tình (Tình cảm chân thành trong hoạn nạn)
 • #642: Tứ Tượng Cực Sát
 • #643: Hứa Khiết thiệp hiểm (Hứa Khiết rơi vào nguy hiểm)
 • #644: Hung hiểm tuyệt địa (Vùng đất tuyệt đối nguy hiểm)
 • #645: Nhất thí huyền ky (Thử huyền cơ một lần)
 • #646: Hãm thân nguy ky (Rơi vào nguy cơ)
 • #647: Tam phái quyết sách(kế sách của ba phái)
 • #648: Thiên Ảo hiện thân (Thiên Ảo xuất hiện)
 • #649: Phản mục thành cừu (Phản thành thù địch)
 • #650: Vân Hư thụ mệnh (Vân Hư nhận nhiệm vụ)
 • #651: Phân tích tình huống
 • #652: Thần bí địch nhân (Địch nhân thần bí)
 • #653: Thương nghị đại sự
 • #654: Chế Định Phương Châm (Xây dựng phương hướng)
 • #655: Vô nại chi cử (Hành động bắt buộc)
 • #656: Ngộ Thượng Cường Địch (Gặp phải cường địch)
 • #657: Khổ tâm khuyến gián (Khổ tâm khuyên can)
 • #658: Túc mệnh nan cải (Định mệnh khó thay đổi)
 • #659: Thần bí không gian (Không gian thần bí)
 • #660: Kì diệu chi lữ (Cuộc lữ hành kỳ diệu)
 • #661: Toàn lực dĩ phó (Toàn lực ứng phó)
 • #662: Lưỡng cực không gian (Không gian lưỡng cực)
 • #663: Trảm Long tiên tử
 • #664: Túc thế truyện thừa (Thừa kế định sẵn)
 • #665: Phật Thánh thu đồ (Phật Thánh thu nhận đệ tử)
 • #666: Luyện Hồn cao thủ (Cao thủ của Luyện Hồn động)
 • #667: Tử tiền di nguyện (di nguyện trước khi chết)
 • #668: Thần bí chi địa (Địa phương thần bí)
 • #669: Song song thụ khốn (Cùng nhau đối diện khó khăn)
 • #670: Thần bí chi nhân (Người thần bí)
 • #671: Ngọc Hoa chân nhân
 • #672: Tương ngộ Hoàng Thiên (Gặp gỡ Hoàng Thiên)
 • #673: Thương nghị đối sách (Thương nghị sách lược ứng phó)
 • #674: Phấn lực phản kích (nỗ lực phản kích)
 • #675: Công khuy nhất quĩ (Uổng phí nỗ lực cuối cùng)
 • #676: Phân tích tình thế
 • #677: Xích lỏa tương đối (Đối diện mà không có y phục)
 • #678: Sanh tử ảo diệt
 • #679: Dam giới tâm tình (Tâm tình bối rối)
 • #680: Vô nại hợp thể (Hợp thể vì bắt buộc)
 • #681: Thân thể dị biến (Thân thể biến đổi dị thường)
 • #682: Tham tác áo bí (Thăm dò bí ẩn)
 • #683: Quang bích chi bí (Bí mật của quang bích)
 • #684: Càn Khôn phân li (Càn Khôn tách rời)
 • #685: Ảm Nhiên Biệt Ly (Chia tay đau lòng)
 • #686: Thần Bí Chi Địa
 • #687: Thần Bí Chi Nhân
 • #688: Mê hoặc bất giải (Nghi hoặc không hiểu được)
 • #689: Sấn ky thâu tập (Thừa cơ đánh lén)
 • #690: Chu Hỉ Tầm Cừu
 • #691: Huyết Lệ Thân Vong
 • #692: Bất Tương Thượng Hạ
 • #693: Diêm La Quỷ Kế
 • #694: Lục Vân xuất hiện
 • #695: Giao Hoán Điều Kiện
 • #696: Thần Bí Kiệu Tử
 • #697: Kỳ Dị Nữ Tử
 • #698: Vị giải kì ý (Chưa hiểu được ý định)
 • #699: Thương tang kết cục (Kết cục thương đau)
 • #700: Thần bí chi nhân (Nhân vật thần bí xuất hiện)
 • #701: Vô Vọng tầm thù (Vô Vọng trả thù)
 • #702: Tam chiêu ước định(Ước định ba chiêu giao đấu)
 • #703: Phấn lực nhất chiến (Cố gắng chiến đấu)
 • #704: Tụ Thiên Linh quyết
 • #705: Nhất chiến bại bắc (trận chiến thua thảm)
 • #706: Vãn lai nhất bộ (Trễ mất một bước)
 • #707: Tâm hữu sở biến (biến hóa trong lòng)
 • #708: Biểu lộ ái ý (bày tỏ tình yêu)
 • #709: Ý ngoại phát hiện (phát hiện bất ngờ)
 • #710: Dao Trì chi bí (Bí mật của Dao Trì)
 • #711: Tầm hoa nhập khẩu(Tìm kiếm lối vào)
 • #712: Nghi Hoặc Bất Giải
 • #713: Tâm Hữu Sở Xúc (Cảm Xúc Trong Lòng)
 • #714: Phá Giải Phong Ấn
 • #715: Ý ngoại chi biến (biến hóa vượt dự liệu)
 • #716: Tiến nhập vân giới (tiến vào vân giới)
 • #717: Tuệ Tâm hòa thượng
 • #718: Sơ diệt cừu địch (Tiêu diệt cừu địch ban đầu)
 • #719: Hư Ảo cư sĩ
 • #720: Vãng sự như mộng (Chuyện xưa như mộng)
 • #721: Túc mệnh vu thiên (Định mệnh do trời)
 • #722: Ý ngoại ngộ địch (Bất ngờ gặp phải địch nhân)
 • #723: Ma giáo chí bảo (Bảo vật quý báu nhất của Ma giáo)
 • #724: Phấn lực phản kích
 • #725: Ma Tập thiên quyển
 • #726: Thi thể bất kiến (Thi thể không thấy đâu)
 • #727: Thần bí ngọc hồ (Hồ lô ngọc thần bí)
 • #728: Thần bí chi địa (địa phương thần bí)
 • #729: Thần bí nữ nhân (người phụ nữ thần bí)
 • #730: Đạo bổn quy hư
 • #731: Thùy cường thùy nhược (Ai mạnh ai yếu)
 • #732: Ly Hỏa thần điện (điện thần Ly Hỏa)
 • #733: Kế tục sấm quan (tiếp tục xông thẳng qua quan ải)
 • #734: Ý ngoại phát hiện (Phát hiện bất ngờ)
 • #735: Tương ngộ Lôi Thiên (Gặp gỡ Lôi Thiên)
 • #736: Nhất Trần tiên cô
 • #737: Thượng đương trung kế (Bị lầm mưu kế)
 • #738: Cục diện bất lợi
 • #739: Huynh đệ phân li (Huynh đệ chia tay)
 • #740: Đan Thanh kiếm hiệp
 • #741: Tam cường chi chiến (Cuộc chiến của ba kẻ mạnh)
 • #742: Sanh tử tranh phong (Giao chiến sinh tử)
 • #743: Hồng Vân chiến tử (Hồng Vân chết trận)
 • #744: Âm hiểm nữ nhân (đàn bà âm hiểm)
 • #745: Ngọc Vô Song hiện (Ngọc Vô Song xuất hiện)
 • #746: Phản hồi trung thổ (Quay về trung thổ)
 • #747: Cố nhân tương cứu (Người quen ra tay trợ giúp)
 • #748: Doanh cứu chi chiến (Cuộc chiến cứu người)
 • #749: Khốn cảnh phản kích (Phản kích trong cảnh khốn khó)
 • #750: Nữu chuyển cục thế (Xoay chuyển cục thế)
 • #751: Trục nhất sạn trừ (Loại bỏ từng người một)
 • #752: Thần Bút Họa Hồn
 • #753: Thị nam thị nữ (Là nam hay là nữ)
 • #754: Huyền Nguyệt Vô Song
 • #755: Huyền Tâm Hắc Mộc
 • #756: Âm Sát tương hội (Địa Âm, Thiên Sát gặp nhau)
 • #757: Thưởng đoạt chi chiến (Cuộc chiến tranh cướp)
 • #758: Hoàng tước tại hậu (Chim Hoàng Tước núp ở sau)
 • #759: Song diện tiêu tức (Tin tức hai mặt)
 • #760: Cải biến sách lược
 • #761: Giới Thiện truyện tấn (Giới Thiện truyền tin)
 • #762: Như Sương chi tâm (Tấm lòng Như Sương)
 • #763: Huyền Dạ truyền tấn (Huyền Dạ đưa tin)
 • #764: Kinh kì phát hiện (Phát hiện kinh ngạc)
 • #765: Thân hãm tuyệt cảnh (Rơi vào cảnh tuyệt vọng)
 • #766: Lâm tử tâm tình (Tâm tình khi sắp chết)
 • #767: Âm dương hợp thể
 • #768: Quỷ bí chi địa (Vùng đất quỷ bí)
 • #769: Kích liệt chiến huống (chiến trận kịch liệt)
 • #770: Liên Tâm Diệt Thần
 • #771: Trí mệnh quang bích (Vách sáng trí mệnh)
 • #772: Hãm nhập tuyệt cảnh (Rơi vào tình cảnh tuyệt vọng)
 • #773: Túc mệnh tương ngộ (Cuộc gặp gỡ định mệnh)
 • #774: Song hùng tụ hội (hai kẻ hùng mạnh gặp nhau)
 • #775: Xảo ngôn thối địch (lời giả dối lừa địch lui quân)
 • #776: Nghệ thành li khai (thành tài ra đi)
 • #777: Vân Hư thượng nhân
 • #778: Sanh Tử Chi Chiến (trận chiến sinh tử)
 • #779: Ngạo Tuyết tế kiếm
 • #780: Ý ngoại viện trợ (cứu viện bất ngờ)
 • #781: Hình thế nguy cấp (tình thế nguy cấp)
 • #782: Lưu Tinh xuất hiện
 • #783: Đồng ý tiền vãng (Đồng ý đi tới)
 • #784: Tiêu diệt Quỷ Sát
 • #785: Nhất bút giao dịch (Một cuộc giao dịch)
 • #786: Thần bí lục ảnh (bóng xanh thần bí)
 • #787: Thảm liệt chi chiến (Cuộc chiến thảm khốc kịch liệt)
 • #788: Thần kì thiên thảo (Cỏ trời thần kỳ)
 • #789: Lục Vân tử vong
 • #790: Linh hồn ấn kí (Dấu ấn của linh hồn)
 • #791: Nữu chuyển cục diện (Xoay chuyển cục thế)
 • #792: Phi Long chân nhân
 • #793: Nhân long hợp thể (Người hợp thể với rồng)
 • #794: Long Hồn trọng sinh (Long Hồn tái sinh)
 • #795: Cố địa ngộ quỷ (Gặp quỷ nơi xưa)
 • #796: Túc mệnh nan đào (Định mệnh khó tránh thoát)
 • #797: Trầm trứ ứng chiến (Bình tĩnh ứng chiến)
 • #798: Thiên đô bị hủy (Thiên đô bị hủy)
 • #799: Dao Trì lệnh hủy (Dao Trì lệnh bị phá hủy)
 • #800: Phản hồi Dao Trì (Quay về lại Dao Trì)
 • #801: Nhất ngữ kinh nhân (Một câu nói kinh người)
 • #802: Cựu nhật ân oán (Ân oán ngày xưa)
 • #803: Bích Vân trọng thương
 • #804: Tế điện cố nhân (Cúng tế người xưa)
 • #805: Thiên Sát lai tập (Thiên Sát tấn công bất ngờ)
 • #806: Ma Đà độc kế (kế sách độc của Ma Đà)
 • #807: Xảo diệu dung hợp
 • #808: Liên thủ vi công (liên kết tấn công)
 • #809: Nguyên thần li thể (nguyên thần rời khỏi thân thể)
 • #810: Thiên niên đẳng đãi (ngàn năm chờ đợi)
 • #811: Truyện thừa chi vật tâm mộng (Được truyền lại vật mơ màng)
 • #812: Duyên Diệt xuất hiện
 • #813: Vô pháp diện đối (Không thể đối mặt)
 • #814: Phản mục thành cừu (Trở mặt thành cừu địch)
 • #815: Vân Phong hiện thân (Lâm Vân Phong xuất hiện)
 • #816: Vân Phong hoạch thắng (Lâm Vân Phong chiến thắng)
 • #817: Nhất thiết duyến do (Mọi chuyện bởi duyên)
 • #818: Thương tang chi chiến (Cuộc chiến thương đau tang tóc)
 • #819: Bi lương kết cục (Kết cục đau thương)
 • #820: Vân Phong đột hiện (Vân Phong đột nhiên xuất hiện)
 • #821: Hãm nhập tuyệt cảnh (Rơi vào cảnh tuyệt vọng)
 • #822: Báo cừu tuyết hận (Báo được hận thù không đội trời chung)
 • #823: Phát hiện nhập khẩu (Phát hiện được lối vào)
 • #824: Vân giới Thiên Tôn
 • #825: Toàn lực ứng chiến
 • #826: U Hoàng Huyết giới
 • #827: Bức tẩu Vân Tôn (Ép cho Vân Tôn bỏ chạy)
 • #828: Truy vấn duyến do (Truy hỏi nguyên do)
 • #829: Vân Tôn chiến tử (Vân Tôn chết trận)
 • #830: Bộ bộ bức cận (Từng bước đến gần)
 • #831: Trọng hồi cố địa (Quay về nơi xưa)
 • #832: Luân hồi truyện thuyết (Truyền thuyết luân hồi)
 • #833: Đại Luân Hồi bàn
 • #834: Hồi đáo tiền thế (Quay lại kiếp trước)
 • #835: Huynh đệ quyết liệt
 • #836: Long Ma chi chiến (cuộc chiến giữa Long Lang và Ma tôn)
 • #837: Thảm liệt kết cục (Kết cục thảm khốc kịch liệt)
 • #838: Ý ngoại thu hoạch (Kết quả thu được bất ngờ)
 • #839: Âm Đế đột hiện (Âm Đế đột nhiên xuất hiện)
 • #840: Trọng sang Âm Đế (Đánh Âm Đế trọng thương)
 • #841: Quyển thổ trọng lai (Đội mồ sống dậy)
 • #842: Song song trọng thương (Cùng nhau bị trọng thương)
 • #843: Ngạo Tuyết xuất hiện
 • #844: Trục tẩu Âm Đế (Đuổi Âm Đế bỏ chạy)
 • #845: Kinh văn ác tấn (Kinh hoàng nhận được tin xấu)
 • #846: Đái huyết nhất vẫn (Nụ hôn nhuộm máu)
 • #847: Thiên Kiếm tân sinh (Thiên Kiếm khách tái sinh)
 • #848: Tâm tính chuyển biến (Biến đổi tâm tính)
 • #849: Ý ngoại địch đối (Bất ngờ đối địch)
 • #850: Nghiêu hạnh đào thoát (May mắn trốn thoát)
 • #851: Sinh tử mang mang (Sống chết mơ hồ)
 • #852: Ý ngoại tiêu tức (tin tức bất ngờ)
 • #853: Nghênh chiến Thiên Sát
 • #854: Tái kiến Hoàng Thiên (Gặp lại Hoàng Thiên)
 • #855: Chí cường đối quyết (Kẻ cực mạnh hơn thua bằng pháp quyết)
 • #856: Nộ xích thiên kiếm (Thiên Kiếm khách nổi giận)
 • #857: Tổ tôn tương ngộ (Tổ tiên gặp con cháu)
 • #858: Dương Thiên phản hồi (Dương Thiên quay về)
 • #859: Cố nhân tương ngộ (Cố nhân gặp gỡ)
 • #860: Thương nghị đối sách (Thảo luận về kế sách ứng phó)
 • #861: Thương nghị nhân tuyển (Chọn lựa người)
 • #862: Kích liệt tranh biện (Tranh luận kịch liệt)
 • #863: Nhất chiêu bại bắc (Một chiêu thất bại)
 • #864: Thần bí địch nhân
 • #865: Thiết thiết tư niệm (Suy tư u oán)
 • #866: Các mỗ đối sách (Các loại đối sách)
 • #867: Âm mưu quỷ kế
 • #868: Tự thực kì quả (Tự ăn phải thứ do mình gieo)
 • #869: Tương nhượng tam chiêu (nhường nhịn ba chiêu)
 • #870: Thiên Kiếm bất địch (Thiên Kiếm khách địch không lại)
 • #871: Thiên Kiếm chi cực (Xấu hổ của Thiên Kiếm)
 • #872: Thiên Kiếm vẫn lạc (Thiên Kiếm mất đi)
 • #873: Thảo luận tình huống
 • #874: Chí chân đích ái (Tình ái chân thật)
 • #875: Tế thuật kinh lịch (Thuật lại cẩn thận những chuyện đã qua)
 • #876: Diêu viễn hô hoán (Tiếng kêu từ xa xăm)
 • #877: Hải vực cao thủ (Cao thủ từ Hải vực)
 • #878: Đào vong chi lữ (Con đường trốn chạy)
 • #879: Tây Hải Ngân Long
 • #880: Trí thân tuyệt địa (Rơi thân vào nơi tuyệt vọng)
 • #881: Nam tử thần bí (Người đàn ông thần bí)
 • #882: Bách niên mộng tỉnh (Tỉnh mộng trăm năm)
 • #883: Cố nhân hô hoán (Người xưa kêu gọi)
 • #884: Tầm hoa Thương Nguyệt (Truy tìm Thương Nguyệt)
 • #885: Thần kì dị biến
 • #886: Phượng Hoàng trọng sinh (Phượng Hoàng sống dậy)
 • #887: Cửu U chi chủ (Ông chủ Cửu U)
 • #888: Thần bí trung niên (Người trung niên thần bí)
 • #889: Song hùng liên thủ (Hai kẻ hùng mạnh liên thủ với nhau)
 • #890: Phượng tường vân thiên (Thái Phượng xây mộng với Vân Thiên)
 • #891: Tiền vãng Hải vực (tiến vào Hải vực)
 • #892: Kiếp hậu trọng phùng (Gặp lại sau một kiếp)
 • #893: Cố nhân cựu tình (Người xưa tình cũ)
 • #894: Lục Doanh quy lai (Lục Doanh quay về)
 • #895: Hải vực hình thế (Tình hình Hải vực)
 • #896: Xuất thủ tương trợ (Ra tay tương trợ)
 • #897: Tiền vãng hải vực (Đi vào Hải vực)
 • #898: Tứ hải khái huống (Tình hình khái quát của tứ hải)
 • #899: Hải Toàn cốc địa (Địa điểm Hải Toàn cốc)
 • #900: Tuyền qua truyền thuyết (Dòng xoáy truyền thuyết)
 • #901: Đại chiến chi sơ (Buổi đầu đại chiến)
 • #902: Chính thức giao phong (Giao chiến chính thức)
 • #903: Tây hải Cuồng long
 • #904: Hải vực tuyệt học (Tuyệt học của Hải vực)
 • #905: Hình thế chuyển biến (Tình thế chuyển biến)
 • #906: Tây hải tiên phong (Tướng tiên phong của Tây hải)
 • #907: Thất hải tình huống (Tình huống bảy hải)
 • #908: Nhân sa hỗn chiến (Người và cá mập hỗn chiến)
 • #909: Bách Linh dương uy
 • #910: Nhân long giao phong (Người và rồng hỗn chiến)
 • #911: Cuồng long chiến tử (Cuồng long chết trận)
 • #912: Trực bức đông hải (Thẳng tiến Đông hải)
 • #913: Cửu đại truyện thuyết (Chín truyền thuyết lớn)
 • #914: Thu phục Đông hải
 • #915: Chương ngư trở lộ (Bạch tuộc ngăn đường)
 • #916: Thất Tà thiên quân
 • #917: Đột nhiên lai phóng (Viếng thăm bất ngờ)
 • #918: Sơ kiến dị đoan (Lần đầu gặp phải dị giáo)
 • #919: Ý ngoại ẩn bí (Bí ẩn bất ngờ)
 • #920: Tam vị thế thân (Ba thế thân)
 • #921: Truy sát chân thân (Truy sát nhân vật chính)
 • #922: Ma long kì học
 • #923: Chung cứu nan đào (Cuối cùng không thoát được)
 • #924: Bất tường chi triệu (Xuất hiện điềm dấu)
 • #925: Hải vực tân bí (Bí mật cay đắng của Hải vực)
 • #926: Ý ngoại truyện lai (Tin tức bất ngờ)
 • #927: Biểu minh tâm tích (Tỏ rõ tâm tình)
 • #928: Trung kế thượng đương (Trúng phải mưu kế)
 • #929: Huyết Ma Thiên Cơ
 • #930: Khai thủy hành động (Bắt đầu hành động)
 • #931: Thí tham Phần Thiên (Thăm dò Phần Thiên)
 • #932: Nam hải bị tập (Nam hải bị tập kích)
 • #933: Thôi đoạn nguyên nhân (Suy đoán nguyên nhân)
 • #934: Đại chiến Huyết Ma (Đại chiến với Huyết Ma)
 • #935: Hủy diệt nhất tiễn (Một mũi tên hủy diệt)
 • #936: Thất Xảo lưu li
 • #937: Trực bức Ma Vương (Đuổi gấp Ma Vương)
 • #938: Trừ ma chi chiến (Cuộc chiến trừ ma)
 • #939: Huyễn động chi mê (Mê hoặc trong ảo động)
 • #940: Xảo ngộ kì duyến
 • #941: Tái thứ thụ nhục (Chịu nhục lần nữa)
 • #942: Cự thú vây công (Thú lớn bao vây tấn công)
 • #943: Cừu nhân tương ngộ (Kẻ thù gặp nhau)
 • #944: Quan hệ chuyển biến (Biến đổi quan hệ)
 • #945: Tiền vãng Hồng hải (Thẳng tiến Hồng hải)
 • #946: Ý ngoại tiêu tức (Tin tức bất ngờ)
 • #947: Thưởng đoạt chi sơ (Ban đầu của cuộc cướp đoạt)
 • #948: Đại hải chi nữ (Đứa con gái của biển cả rộng lớn)
 • #949: Phệ tâm huyết tiễn
 • #950: Bối thủy nhất chiến (Một trận tử chiến)
 • #951: Cường địch tái hiện (Lại xuất hiện cường địch)
 • #952: Bính tử hộ giá (Liều chết hộ giá)
 • #953: Lục Vân xuất diện (Lục Vân xuất hiện)
 • #954: Cường địch Tử Hồn
 • #955: Tử Hồn bại tẩu (Tử Hồn thua chạy)
 • #956: Hải Nữ lai lịch
 • #957: Kì diệu cảnh tượng (Cảnh tượng kỳ diệu)
 • #958: Long đỉnh áo bí (Bí ẩn của Long đỉnh)
 • #959: Lục Vân ly khai
 • #960: Sát hồi nhân gian (Quay về nhân gian)
 • #961: Nhất lộ đào vong (Trên đường tháo chạy)
 • #962: Huyết Ảnh Vương Giả
 • #963: Thân hãm tuyệt cảnh (Rơi vào cảnh tuyệt vọng)
 • #964: Song đầu cự thú (Thú lớn hai đầu)
 • #965: Toại động chi bí (Đường hầm bí mật)
 • #966: Thảm liệt nhất chiến (Giao chiến thảm khốc kịch liệt)
 • #967: Kì diệu tế ngộ (Cơ hội gặp gỡ kỳ diệu)
 • #968: Hải tuyền Trọng Sinh
 • #969: Vi ái nhi tử (Chết vì tình yêu)
 • #970: Nguyên lai như thử (Thì ra là thế)
 • #971: Huyết Ma thân vong (Huyết Ma bỏ mình)
 • #972: Tương hội Hắc hải (Gặp gỡ ở Hắc hải)
 • #973: Vật quy nguyên chủ (Vật quay về với chủ)
 • #974: Thần châm uy lực
 • #975: Hắc hải chi bí (Bí mật của Hắc hải)
 • #976: Ý ngoại phát hiện (Phát hiện bất ngờ)
 • #977: Hắc hải chi chủ (Ông chủ Hắc hải)
 • #978: Cường giả chi chiến (Cuộc chiến của những kẻ mạnh)
 • #979: Hắc hải bị diệt (Hắc hải bị tiêu diệt)
 • #980: Đáo đạt tử hải (Đến được Tử hải)
 • #981: Tử hải chi bí (Bí ẩn của Tử hải)
 • #982: Tam Kì lai lịch (Lai lịch của Tam Kỳ)
 • #983: Thiên Địa môn chủ
 • #984: Hải Hoàng truyện nhân (Truyền nhân của Hải Hoàng)
 • #985: Ý ngoại tiêu tức (Tin tức bất ngờ)
 • #986: Bất tường chi triệu (Điềm xấu xuất hiện)
 • #987: Tử Thần lai tập (Tử Thần đột kích)
 • #988: Kinh tâm chi chiến (Cuộc chiến kinh khiếp)
 • #989: Thánh Long thối địch (Thánh Long đẩy lùi địch thủ)
 • #990: Nhất phách tức hợp (Vỗ tay cùng nhịp)
 • #991: Quỷ Vương
 • #992: Nhân tình khó giải
 • #993: Mạnh mẽ xông vào
 • #994: Rơi vào chỗ nguy hiểm
 • #995: Thần châm đột hiện (Thần châm xuất hiện)
 • #996: Thiên quân nhất phát (Chỉ mành treo chuông)
 • #997: Lục Vân xuất hiện
 • #998: Hải Hoàng truyện nhân (Truyền nhân của Hải Hoàng)
 • #999: Cường giả chi chiến (Cuộc chiến của kẻ mạnh)
 • #1000: Thuấn tức bách biến (Biến chuyển trăm lần trong chớp mắt)
 • #1001: Khí thế kinh thiên
 • #1002: Cự Linh thiên thú
 • #1003: Phượng Hoàng chi uy (Uy lực của Phượng Hoàng)
 • #1004: Cự thú chi bí (Bí mật của thú lớn)
 • #1005: Thiên thú sào huyệt
 • #1006: Vi truy đổ tiệt (Bao vây truy đuổi)
 • #1007: Phong ấn thiên thú
 • #1008: Công thành thân thối (Thành công rồi liền rút lui)
 • #1009: Thảo luận hình thế (Thảo luận tình thế)
 • #1010: Vô Trần tầm cừu (Vô Trần báo thù)
 • #1011: Thâu doanh nan liêu (Khó lường thắng thua)
 • #1012: Dao Quang hiện thân
 • #1013: Tâm hôi ý lãnh (Tâm tàn ý lạnh)
 • #1014: Phát hiện Dịch viên
 • #1015: Tà Thần quy túc (Tà Thần quay đầu)
 • #1016: Tử Thần chi mê (Câu đố Tử Thần)
 • #1017: Châm đối Vu Thần (Nhằm vào Vu Thần)
 • #1018: Đột ngộ ý ngoại (Gặp mặt bất ngờ)
 • #1019: Cố nhân tương phùng (Cố nhân gặp lại)
 • #1020: Bính tử phản kích (Liều mạng phản kích)
 • #1021: Vu Thần quỷ kế
 • #1022: Tư tác đối sách (Suy tính đối sách)
 • #1023: Hổ Vương thảm bại
 • #1024: Vô pháp nghịch chuyển (Không cách nào xoay chuyển)
 • #1025: Thiên Sát Ma Long
 • #1026: Cừu nhân tương kiến (Kẻ thù gặp lại)
 • #1027: Kỳ thú tranh phong (Những con thú thần kỳ tranh hơn thua)
 • #1028: Các hiển kỳ uy (Mạnh ai nấy bộc lộ uy thế)
 • #1029: Tống hợp thật lực (Tổng hợp thực lực)
 • #1030: Hải Nữ xuất mã (Hải Nữ ra tay)
 • #1031: Lực chiến Thiên Sát (Đấu sức với Thiên Sát)
 • #1032: Chí cường tuyệt kỹ (Tuyệt kỹ cực mạnh)
 • #1033: Tuyệt Diệt thiên đao
 • #1034: Thiên Sát bại thối (Thiên Sát thất bại rút lui)
 • #1035: Vu Thần hiện thân
 • #1036: Tê phá kiểm bì (Trở mặt thành địch)
 • #1037: Thí ky nhi động (Chuyển động thử nghiệm)
 • #1038: Biệt dạng tâm tình (Tâm tình khác nhau)
 • #1039: Thiên Trọng trảm pháp
 • #1040: hạnh dữ bất hạnh (May mắn và bất hạnh)
 • #1041: Vu Thần chi thống (Nỗi đau của Vu Thần)
 • #1042: Liệt Thiên hiện thân
 • #1043: Ý ngoại chi biến (Biến cố bất ngờ)
 • #1044: Đồng môn thao qua (Đồng môn giao chiến)
 • #1045: Cố nhân tương kiến (Cố nhân gặp nhau)
 • #1046: Thương tang nhất chiến (Trận chiến đau thương)
 • #1047: Cùng đồ mạt lộ (Cùng đường hết lối)
 • #1048: Não tu thành nộ (Thẹn quá hóa giận)
 • #1049: Vô lộ khả đào (Không còn đường thoát)
 • #1050: Kinh tẩu Lăng Thiên (Dọa cho Lăng Thiên bỏ chạy)
 • #1051: Ân oán chung liễu (Kết thúc ân oán)
 • #1052: Hóa duyến nhân gian (Xin cơm nhân gian)
 • #1053: Lục Vân hồi gia (Lục Vân về nhà)
 • #1054: Sư phụ sư nương
 • #1055: Thiên địa chi tử (Con của trời đất)
 • #1056: Lôi Thiên chuyển biến (Biến đổi của Lôi Thiên)
 • #1057: Ý ngoại tương phùng (Gặp gỡ bất ngờ)
 • #1058: Khuynh thuật tâm thanh (Nói thật lòng mình)
 • #1059: Thần bí thạch trận (Trận pháp đá tảng thần bí)
 • #1060: Thần bí địch nhân (Địch nhân thần bí)
 • #1061: Ngọc xích nhận chủ (Thước ngọc nhận chủ)
 • #1062: Vạn Diệt Cổ Động
 • #1063: Bộ nhập tuyệt cảnh (Từng bước rơi vào cảnh tuyệt vọng)
 • #1064: Hủy diệt chi đồ (Con đường hủy diệt)
 • #1065: Ứng đối chi pháp (Biện pháp ứng biến)
 • #1066: Sơ ngộ Thiên Sát (Mới gặp Thiên Sát)
 • #1067: Đột phát ý ngoại (Biến cố bất ngờ)
 • #1068: Vu Thần quỷ kế (Quỷ kế của Vu Thần)
 • #1069: Chí cường nhất chiến (Một trận chiến của hai kẻ cực mạnh)
 • #1070: Bình thủ kết cục (Kết cục ngang tài)
 • #1071: Hư Vô tôn chủ
 • #1072: Âm Đế đột hiện (Âm Đế đột nhiên xuất hiện)
 • #1073: Hình thế bất lợi
 • #1074: Như Sương bị cầm (Như Sương bị bắt giữ)
 • #1075: Tái lạc địch thủ (Lại rơi vào tay địch)
 • #1076: Thần kỳ biến hóa
 • #1077: Đao kiếm hợp nhất
 • #1078: Hình thức chuyển biến (Thay hình đổi dạng)
 • #1079: Giao dịch đạt thành (Đạt được giao dịch)
 • #1080: Lục Vân quy lai (Lục Vân quay về)
 • #1081: Dịch viên hồi quy (Dịch viên quay lại nơi xưa)
 • #1082: Hư Vô Giới Thiên
 • #1083: Khai thủy hành động (Bắt đầu hành động)
 • #1084: Quần hùng tụ thủ (Quần hùng tụ hội)
 • #1085: Tinh La Vạn Tượng
 • #1086: Mâu thuẫn chi xử (Điểm mâu thuẫn)
 • #1087: Lục Vân đột chí (Lục Vân đột nhiên xông đến)
 • #1088: Lục Vân phá trận
 • #1089: Quyết chiến chi tiền (trước khi quyết chiến)
 • #1090: Quan vu truyền thuyết (Nói về truyền thuyết)
 • #1091: Bối hậu chân tướng (Chân tướng thật sự ẩn giấu)
 • #1092: Vu Thần tuyệt kỹ
 • #1093: Âm mưu thất bại
 • #1094: Tất sinh tâm nguyện (Tâm nguyện cả đời)
 • #1095: Tân đích tuyển trạch (Chọn lựa mới)
 • #1096: Như Sương trọng sinh (Như Sương sống lại)
 • #1097: Lực địch song Sát (Đấu sức với song Sát)
 • #1098: Long Lang chiến tử (Long Lang chết trận)
 • #1099: Lục Vân dương uy (Lục Vân ra oai)
 • #1100: Ngạo thị quần luận (Ngạo nghễ bàn luận về quần hùng)
 • #1101: Hoàng Thiên trọng sinh (Hoàng Thiên sống lại)
 • #1102: Ma long đột hiện (Ma long đột nhiên xuất hiện) - phần 1
 • #1103: Ma long đột hiện (Ma long đột nhiên xuất hiện) – phần 2
 • #1104: Ma long đột hiện (Ma long đột nhiên xuất hiện) – phần 3
 • #1105: Tứ vị nhất thể (Bốn người trong một thân thể) - phần 1
 • #1106: Tứ vị nhất thể (Bốn người trong một thân thể) - phần 2
 • #1107: Tứ vị nhất thể (Bốn người trong một thân thể) - phần 3
 • #1108: Thiên Địa Vô Cực - phần 1
 • #1109: Thiên Địa Vô Cực - phần 2 (Đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 3.7]

Related posts

Vô Hạn Kỹ Năng Thêm Chút Hệ Thống

TiKay

Tiên Hà Phong Bạo

TiKay

Ta Nhà Bên Nữ Tiếp Viên Hàng Không

TiKay

Mị Ảnh

TiKay

Đô Thị Tối Cường Chúa Tể

TiKay

Từ Giết Heo Bắt Đầu Tu Tiên

TiKay

Leave a Reply