Dị GiớiĐồng Nhân

Tùy Cơ Bám Thân Một Vị Thiên Tài

1. Player có thể tùy cơ tuyển một vị Thiên Tài tiến hành bám thân.

2. Bám thân sau khi, ngầm thừa nhận thu được thân thể quyền hạn quản lý, tu luyện đoạt được đều sẽ chuyển hóa thành EXP.

3. EXP có thể dùng để nâng lên đẳng cấp, đẳng cấp nâng lên, player tu vi cũng đem theo nâng lên.

4. Player level nâng lên sau khi sẽ có thăng cấp gói quà lớn, gói quà lớn mở ra tới item, bám thân thời gian cũng có thể sử dụng.

5. Bám thân lúc trường không hạn chế, nhưng bám thân thời gian quá dài dễ dàng được bám thân đối tượng căm ghét, xin mời player cẩn thận xử lý.

6. Chỉ bám thân khác phái Thiên Tài, không bám thân đồng tính Thiên Tài.

7. Bổn,vốn game vì là tự động hóa chương trình, cùng player trói chặt sau khi, đem căn cứ player tình huống thực tế tự động vận hành cùng điều chỉnh.

8. Trước mặt phiên bản vì là mới bắt đầu phiên bản, game công năng, chức năng, hàm ngày sau đem từng bước hoàn thiện.

. . . . . .

Thu được tùy cơ bám thân một vị Thiên Tài năng lực sau, Trần Minh mỗi ngày xoạt xoạt kinh nghiệm thăng thăng cấp, thuận tiện dành cho Thiên Tài một ít tu luyện tới chỉ điểm, dần dần mê muội game không thể tự kiềm chế.

Converter: legendgl

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Ức Miểu
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Đấu Phá Chi Ta Thật Sự Vô Địch

TiKay

Tài Năng Tuyệt Sắc

TiKay

Điêu Cốt Sư

THUYS♥️

Trực Tử Vô Hạn

TiKay

Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn

TiKay

Đại Hải Tặc Chi Tối Cường Lão Sư

TiKay

Leave a Reply