Huyền Huyễn

Vạn Cổ Đệ Nhất Tông

Tên khác: Vạn Cổ Tối Cường Tông

Phế vật? Rác rưởi? Bổn tọa điều giáo hạ, toàn trở thành thiên kiêu chi tử.

Thánh Tôn? Ma Đế? Bổn tọa nhớ tới tu luyện vạn năm không dễ, thu lại làm canh cổng đệ tử.

Thần khí? Chí bảo? Bổn tọa đệ tử nhân thủ mấy kiện.

Lạnh lùng như băng? Vũ mị xinh đẹp?

Ôn nhu rung động lòng người? Ngạo kiều mạnh mẽ?

Tính cách khác lạ mỹ nữ một cái không thể thiếu, tất cả đều là bổn tọa nữ… Ân, đúng vậy, là nữ đệ tử.

“Chúng đệ tử, theo bổn tọa san bằng sơn hà vạn xuyên!”

P/s: Bộ tiếp theo của “Siêu Thần Yêu Nghiệt“, phong cách hài hước, giải trí cao.

Converter: ๖ۣۜQuân ๖ۣۜVô ๖ۣۜTà

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Giang Hồ Tái Kiến
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0001.mp32019-01-18 00:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0002.mp32019-01-18 00:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0003.mp32019-01-18 00:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0004.mp32019-01-18 00:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0005.mp32019-01-18 00:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0006.mp32019-01-18 00:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0007.mp32019-01-18 00:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0008.mp32019-01-18 00:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0009.mp32019-01-18 00:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0010.mp32019-01-18 01:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0011.mp32019-01-18 01:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0012.mp32019-01-18 01:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0013.mp32019-01-18 01:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0014.mp32019-01-18 01:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0015.mp32019-01-18 01:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0016.mp32019-01-18 01:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0017.mp32019-01-18 01:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0018.mp32019-01-18 01:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0019.mp32019-01-18 01:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0020.mp32019-01-18 01:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0021.mp32019-01-18 01:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0022.mp32019-01-18 01:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0023.mp32019-01-18 01:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0024.mp32019-01-18 01:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0025.mp32019-01-18 01:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0026.mp32019-01-18 01:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0027.mp32019-01-18 01:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0028.mp32019-01-18 01:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0029.mp32019-01-18 01:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0030.mp32019-01-18 01:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0031.mp32019-01-18 01:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0032.mp32019-01-18 01:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0033.mp32019-01-18 01:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0034.mp32019-01-18 01:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0035.mp32019-01-18 01:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0036.mp32019-01-18 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0037.mp32019-01-18 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0038.mp32019-01-18 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0039.mp32019-01-18 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0040.mp32019-01-18 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0041.mp32019-01-18 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0042.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0043.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0044.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0045.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0046.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0047.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0048.mp32019-01-18 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0049.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0050.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0051.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0052.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0053.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0054.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0055.mp32019-01-18 01:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0056.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0057.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0058.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0059.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0060.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0061.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0062.mp32019-01-18 01:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0063.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0064.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0065.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0066.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0067.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0068.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0069.mp32019-01-18 01:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0070.mp32019-01-18 01:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0071.mp32019-01-18 01:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0072.mp32019-01-18 01:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0073.mp32019-01-18 01:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0074.mp32019-01-18 01:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0075.mp32019-01-18 01:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0076.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0077.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0078.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0079.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0080.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0081.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0082.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0083.mp32019-01-18 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0084.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0085.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0086.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0087.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0088.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0089.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0090.mp32019-01-18 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0091.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0092.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0093.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0094.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0095.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0096.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0097.mp32019-01-18 01:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0098.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0099.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0100.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0101.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0102.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0103.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0104.mp32019-01-18 01:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0105.mp32019-01-18 01:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0106.mp32019-01-18 01:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0107.mp32019-01-18 01:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0108.mp32019-01-18 01:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0109.mp32019-01-18 01:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0110.mp32019-01-18 01:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0111.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0112.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0113.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0114.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0115.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0116.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0117.mp32019-01-18 01:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0118.mp32019-01-18 01:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0119.mp32019-01-18 01:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0120.mp32019-01-18 01:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0121.mp32019-01-18 01:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0122.mp32019-01-18 01:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0123.mp32019-01-18 01:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0124.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0125.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0126.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0127.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0128.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0129.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0130.mp32019-01-18 01:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0131.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0132.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0133.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0134.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0135.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0136.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0137.mp32019-01-18 01:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0138.mp32019-01-18 01:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0139.mp32019-01-18 01:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0140.mp32019-01-18 01:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0141.mp32019-01-18 01:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0142.mp32019-01-18 01:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0143.mp32019-01-18 01:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0144.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0145.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0146.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0147.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0148.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0149.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0150.mp32019-01-18 01:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0151.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0152.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0153.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0154.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0155.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0156.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0157.mp32019-01-18 01:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0158.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0159.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0160.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0161.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0162.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0163.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0164.mp32019-01-18 01:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0165.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0166.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0167.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0168.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0169.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0170.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0171.mp32019-01-18 01:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0172.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0173.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0174.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0175.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0176.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0177.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0178.mp32019-01-18 01:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0179.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0180.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0181.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0182.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0183.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0184.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0185.mp32019-01-18 01:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0186.mp32019-01-18 01:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0187.mp32019-01-18 01:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0188.mp32019-01-18 01:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0189.mp32019-01-18 01:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0190.mp32019-01-18 01:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0191.mp32019-01-18 01:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0192.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0193.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0194.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0195.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0196.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0197.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0198.mp32019-01-18 01:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0199.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0200.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0201.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0202.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0203.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0204.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0205.mp32019-01-18 01:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0206.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0207.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0208.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0209.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0210.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0211.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0212.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0213.mp32019-01-18 01:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0214.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0215.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0216.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0217.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0218.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0219.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0220.mp32019-01-18 01:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0221.mp32019-01-18 01:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0222.mp32019-01-18 01:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0223.mp32019-01-18 01:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0224.mp32019-01-18 01:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0225.mp32019-01-18 01:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0226.mp32019-01-18 01:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0227.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0228.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0229.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0230.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0231.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0232.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0233.mp32019-01-18 01:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0234.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0235.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0236.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0237.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0238.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0239.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0240.mp32019-01-18 01:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0241.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0242.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0243.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0244.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0245.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0246.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0247.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0248.mp32019-01-18 01:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0249.mp32019-01-18 01:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0250.mp32019-01-18 01:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0251.mp32019-01-18 01:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0252.mp32019-01-18 01:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0253.mp32019-01-18 01:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0254.mp32019-01-18 01:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0255.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0256.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0257.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0258.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0259.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0260.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0261.mp32019-01-18 01:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0262.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0263.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0264.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0265.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0266.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0267.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0268.mp32019-01-18 01:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0269.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0270.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0271.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0272.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0273.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0274.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0275.mp32019-01-18 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0276.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0277.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0278.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0279.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0280.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0281.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0282.mp32019-01-18 01:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0283.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0284.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0285.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0286.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0287.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0288.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0289.mp32019-01-18 01:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0290.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0291.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0292.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0293.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0294.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0295.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0296.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0297.mp32019-01-18 01:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0298.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0299.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0300.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0301.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0302.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0303.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0304.mp32019-01-18 01:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0305.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0306.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0307.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0308.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0309.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0310.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0311.mp32019-01-18 01:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0312.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0313.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0314.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0315.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0316.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0317.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0318.mp32019-01-18 01:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0319.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0320.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0321.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0322.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0323.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0324.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0325.mp32019-01-18 01:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0326.mp32019-01-18 01:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0327.mp32019-01-18 01:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0328.mp32019-01-18 01:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0329.mp32019-01-18 01:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0330.mp32019-01-18 01:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0331.mp32019-01-18 01:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0332.mp32019-01-18 01:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0333.mp32019-01-18 01:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0334.mp32019-01-18 01:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0335.mp32019-01-18 01:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0336.mp32019-01-18 01:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0337.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0338.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0339.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0340.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0341.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0342.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0343.mp32019-01-18 01:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0344.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0345.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0346.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0347.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0348.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0349.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0350.mp32019-01-18 01:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0351.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0352.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0353.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0354.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0355.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0356.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0357.mp32019-01-18 01:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0358.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0359.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0360.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0361.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0362.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0363.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0364.mp32019-01-18 01:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0365.mp32019-01-18 01:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0366.mp32019-01-18 01:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0367.mp32019-01-18 01:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0368.mp32019-01-18 01:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0369.mp32019-01-18 01:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0370.mp32019-01-18 01:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0371.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0372.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0373.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0374.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0375.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0376.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0377.mp32019-01-18 01:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0378.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0379.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0380.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0381.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0382.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0383.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0384.mp32019-01-18 01:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0385.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0386.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0387.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0388.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0389.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0390.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0391.mp32019-01-18 02:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0392.mp32019-01-18 02:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0393.mp32019-01-18 02:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0394.mp32019-01-18 02:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0395.mp32019-01-18 02:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0396.mp32019-01-18 02:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0397.mp32019-01-18 02:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0398.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0399.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0400.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0401.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0402.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0403.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0404.mp32019-01-18 02:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0405.mp32019-01-18 02:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0406.mp32019-01-18 02:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0407.mp32019-01-18 02:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0408.mp32019-01-18 02:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0409.mp32019-01-18 02:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0410.mp32019-01-18 02:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0411.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0412.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0413.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0414.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0415.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0416.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0417.mp32019-01-18 02:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0418.mp32019-01-18 02:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0419.mp32019-01-18 02:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0420.mp32019-01-18 02:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0421.mp32019-01-18 02:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0422.mp32019-01-18 02:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0423.mp32019-01-18 02:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0424.mp32019-01-18 02:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0425.mp32019-01-18 02:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0426.mp32019-01-18 02:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0427.mp32019-01-18 02:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0428.mp32019-01-18 02:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0429.mp32019-01-18 02:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0430.mp32019-01-18 02:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0431.mp32019-01-18 02:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0432.mp32019-01-18 02:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0433.mp32019-01-18 02:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0434.mp32019-01-18 02:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0435.mp32019-01-18 02:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0436.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0437.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0438.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0439.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0440.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0441.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0442.mp32019-01-18 02:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0443.mp32019-01-18 02:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0444.mp32019-01-18 02:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0445.mp32019-01-18 02:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0446.mp32019-01-18 02:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0447.mp32019-01-18 02:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0448.mp32019-01-18 02:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0449.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0450.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0451.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0452.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0453.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0454.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0455.mp32019-01-18 02:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0456.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0457.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0458.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0459.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0460.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0461.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0462.mp32019-01-18 02:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0463.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0464.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0465.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0466.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0467.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0468.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0469.mp32019-01-18 02:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0470.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0471.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0472.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0473.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0474.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0475.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0476.mp32019-01-18 02:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0477.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0478.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0479.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0480.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0481.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0482.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0483.mp32019-01-18 02:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0484.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0485.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0486.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0487.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0488.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0489.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0490.mp32019-01-18 02:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0491.mp32019-01-18 02:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0492.mp32019-01-18 02:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0493.mp32019-01-18 02:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0494.mp32019-01-18 02:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0495.mp32019-01-18 02:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0496.mp32019-01-18 02:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0497.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0498.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0499.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0500.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0501.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0502.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0503.mp32019-01-18 02:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0504.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0505.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0506.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0507.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0508.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0509.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0510.mp32019-01-18 02:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0511.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0512.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0513.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0514.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0515.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0516.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0517.mp32019-01-18 02:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0518.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0519.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0520.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0521.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0522.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0523.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0524.mp32019-01-18 02:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0525.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0526.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0527.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0528.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0529.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0530.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0531.mp32019-01-18 02:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0532.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0533.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0534.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0535.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0536.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0537.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0538.mp32019-01-18 02:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0539.mp32019-01-18 02:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0540.mp32019-01-18 02:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0541.mp32019-01-18 02:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0542.mp32019-01-18 02:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0543.mp32019-01-18 02:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0544.mp32019-01-18 02:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0545.mp32019-01-18 02:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0546.mp32019-01-18 02:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0547.mp32019-01-18 02:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0548.mp32019-01-18 02:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0549.mp32019-01-18 02:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0550.mp32019-01-18 02:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0551.mp32019-01-18 02:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0552.mp32019-01-18 02:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0553.mp32019-01-18 02:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0554.mp32019-01-18 02:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0555.mp32019-01-18 02:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0556.mp32019-01-18 02:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0557.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0558.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0559.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0560.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0561.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0562.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0563.mp32019-01-18 02:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0564.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0565.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0566.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0567.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0568.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0569.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0570.mp32019-01-18 02:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0571.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0572.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0573.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0574.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0575.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0576.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0577.mp32019-01-18 02:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0578.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0579.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0580.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0581.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0582.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0583.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0584.mp32019-01-18 02:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0585.mp32019-01-18 02:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0586.mp32019-01-18 02:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0587.mp32019-01-18 02:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0588.mp32019-01-18 02:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0589.mp32019-01-18 02:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0590.mp32019-01-18 02:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0591.mp32019-01-18 02:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0592.mp32019-01-18 02:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0593.mp32019-01-18 02:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0594.mp32019-01-18 23:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0595.mp32019-01-18 23:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0596.mp32019-01-18 23:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0597.mp32019-01-18 23:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0598.mp32019-01-18 23:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0599.mp32019-01-18 23:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0600.mp32019-01-18 23:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0601.mp32019-01-18 23:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0602.mp32019-01-18 23:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0603.mp32019-01-19 21:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0604.mp32019-01-19 21:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0605.mp32019-01-19 21:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0606.mp32019-01-20 21:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0607.mp32019-01-20 21:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0608.mp32019-01-20 21:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0609.mp32019-01-20 21:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0610.mp32019-01-21 22:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0611.mp32019-01-21 22:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0612.mp32019-01-21 22:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0613.mp32019-01-23 00:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0614.mp32019-01-23 00:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0615.mp32019-01-23 00:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0616.mp32019-01-23 22:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0617.mp32019-01-23 22:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0618.mp32019-01-23 22:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0619.mp32019-01-24 21:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0620.mp32019-01-24 21:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0621.mp32019-01-24 21:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0622.mp32019-01-24 21:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0623.mp32019-01-24 21:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0624.mp32019-01-25 22:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0625.mp32019-01-25 22:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0626.mp32019-01-25 22:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0627.mp32019-01-26 22:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0628.mp32019-01-26 22:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0629.mp32019-01-26 22:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0630.mp32019-01-28 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0631.mp32019-01-28 01:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0632.mp32019-01-28 01:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0633.mp32019-01-30 08:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0634.mp32019-01-30 08:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0635.mp32019-01-30 08:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0636.mp32019-01-30 08:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0637.mp32019-01-30 08:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0638.mp32019-01-30 08:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0639.mp32019-01-30 08:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0640.mp32019-01-30 08:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0641.mp32019-01-30 08:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0642.mp32019-01-31 22:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0643.mp32019-01-31 22:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0644.mp32019-01-31 22:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0645.mp32019-02-01 22:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0646.mp32019-02-01 22:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0647.mp32019-02-01 22:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0648.mp32019-02-02 22:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0649.mp32019-02-02 22:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0650.mp32019-02-02 22:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0651.mp32019-02-03 21:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0652.mp32019-02-03 21:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0653.mp32019-02-03 21:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0654.mp32019-02-04 22:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0655.mp32019-02-04 22:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0656.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0657.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0658.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0659.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0660.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0661.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0662.mp32019-02-04 22:25
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0663.mp32019-02-04 22:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0664.mp32019-02-05 21:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0665.mp32019-02-05 21:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0666.mp32019-02-05 21:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0667.mp32019-02-06 22:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0668.mp32019-02-06 22:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0669.mp32019-02-06 22:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0670.mp32019-02-07 21:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0671.mp32019-02-07 21:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0672.mp32019-02-07 21:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0673.mp32019-02-08 22:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0674.mp32019-02-08 22:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0675.mp32019-02-08 22:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0676.mp32019-02-09 23:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0677.mp32019-02-09 23:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0678.mp32019-02-09 23:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0679.mp32019-02-11 00:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0680.mp32019-02-11 00:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0681.mp32019-02-11 00:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0682.mp32019-02-14 16:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0683.mp32019-02-14 16:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0684.mp32019-02-14 16:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0685.mp32019-02-14 16:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0686.mp32019-02-14 16:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0687.mp32019-02-14 16:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0688.mp32019-02-14 16:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0689.mp32019-02-14 16:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0690.mp32019-02-14 16:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0691.mp32019-02-14 16:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0692.mp32019-02-14 16:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0693.mp32019-02-14 16:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0694.mp32019-02-15 06:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0695.mp32019-02-15 06:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0696.mp32019-02-15 16:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0697.mp32019-02-16 18:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0698.mp32019-02-16 18:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0699.mp32019-02-18 17:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0700.mp32019-02-18 17:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0701.mp32019-02-18 17:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0702.mp32019-02-18 17:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0703.mp32019-02-18 17:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0704.mp32019-02-18 17:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0705.mp32019-02-18 17:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0706.mp32019-02-19 19:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0707.mp32019-02-19 19:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0708.mp32019-02-19 19:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0709.mp32019-02-19 19:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0710.mp32019-02-19 19:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0711.mp32019-02-19 19:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0712.mp32019-02-20 19:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0713.mp32019-02-20 19:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0714.mp32019-02-20 19:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0715.mp32019-02-23 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0716.mp32019-02-23 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0717.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0718.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0719.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0720.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0721.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0722.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0723.mp32019-02-23 20:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0724.mp32019-02-23 20:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0725.mp32019-02-23 20:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0726.mp32019-02-23 20:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0727.mp32019-02-25 03:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0728.mp32019-02-25 03:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0729.mp32019-02-25 03:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0730.mp32019-02-25 17:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0731.mp32019-02-25 17:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0732.mp32019-02-25 17:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0733.mp32019-02-27 05:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0734.mp32019-02-27 05:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0735.mp32019-02-27 05:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0736.mp32019-02-27 05:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0737.mp32019-02-28 08:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0738.mp32019-02-28 08:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0739.mp32019-02-28 08:50
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0740.mp32019-03-07 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0741.mp32019-03-07 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0742.mp32019-03-07 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0743.mp32019-03-07 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0744.mp32019-03-07 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0745.mp32019-03-07 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0746.mp32019-03-07 18:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0747.mp32019-03-07 18:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0748.mp32019-03-07 18:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0749.mp32019-03-07 18:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0750.mp32019-03-07 18:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0751.mp32019-03-07 18:59
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0752.mp32019-03-07 19:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0753.mp32019-03-07 19:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0754.mp32019-03-07 19:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0755.mp32019-03-07 19:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0756.mp32019-03-07 19:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0757.mp32019-03-07 19:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0758.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0759.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0760.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0761.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0762.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0763.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0764.mp32019-03-07 19:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0765.mp32019-03-07 19:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0766.mp32019-03-07 19:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0767.mp32019-03-09 06:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0768.mp32019-03-09 06:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0769.mp32019-03-09 06:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0770.mp32019-03-09 18:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0771.mp32019-03-09 18:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0772.mp32019-03-11 05:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0773.mp32019-03-11 05:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0774.mp32019-03-11 05:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0775.mp32019-03-11 16:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0776.mp32019-03-11 16:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0777.mp32019-03-11 16:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0778.mp32019-03-13 12:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0779.mp32019-03-13 12:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0780.mp32019-03-13 12:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0781.mp32019-03-13 12:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0782.mp32019-03-13 12:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0783.mp32019-03-13 12:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0784.mp32019-03-14 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0785.mp32019-03-14 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0786.mp32019-03-15 19:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0787.mp32019-03-15 19:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0788.mp32019-03-15 19:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0789.mp32019-03-16 18:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0790.mp32019-03-16 18:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0791.mp32019-03-16 18:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0792.mp32019-03-16 18:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0793.mp32019-03-16 18:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0794.mp32019-03-19 19:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0795.mp32019-03-19 19:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0796.mp32019-03-19 19:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0797.mp32019-03-19 19:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0798.mp32019-03-19 19:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0799.mp32019-03-19 19:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0800.mp32019-03-19 19:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0801.mp32019-03-19 19:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0802.mp32019-03-20 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0803.mp32019-03-20 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0804.mp32019-03-20 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0805.mp32019-03-20 18:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0806.mp32019-03-21 17:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0807.mp32019-03-21 17:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0808.mp32019-03-21 17:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0809.mp32019-03-22 17:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0810.mp32019-03-22 17:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0811.mp32019-03-22 17:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0812.mp32019-03-26 13:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0813.mp32019-03-26 13:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0814.mp32019-03-26 13:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0815.mp32019-03-26 13:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0816.mp32019-03-26 13:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0817.mp32019-03-26 13:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0818.mp32019-03-26 13:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0819.mp32019-03-26 13:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0820.mp32019-03-26 13:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0821.mp32019-03-26 13:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0822.mp32019-03-26 13:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0823.mp32019-03-27 17:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0824.mp32019-03-27 17:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0825.mp32019-03-27 17:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0826.mp32019-03-29 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0827.mp32019-03-29 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0828.mp32019-03-29 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0829.mp32019-03-29 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0830.mp32019-03-29 01:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0831.mp32019-03-30 21:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0832.mp32019-03-30 21:21
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0833.mp32019-03-30 21:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0834.mp32019-03-30 21:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0835.mp32019-03-30 21:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0836.mp32019-03-30 21:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0837.mp32019-04-01 19:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0838.mp32019-04-01 19:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0839.mp32019-04-01 19:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0840.mp32019-04-01 19:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0841.mp32019-04-01 19:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0842.mp32019-04-01 19:33
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0843.mp32019-04-03 19:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0844.mp32019-04-03 19:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0845.mp32019-04-03 19:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0846.mp32019-04-03 19:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0847.mp32019-04-03 19:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0848.mp32019-04-03 19:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0849.mp32019-04-03 19:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0850.mp32019-04-03 19:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0851.mp32019-04-04 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0852.mp32019-04-04 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0853.mp32019-04-04 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0854.mp32019-04-06 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0855.mp32019-04-06 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0856.mp32019-04-06 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0857.mp32019-04-06 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0858.mp32019-04-06 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0859.mp32019-04-06 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0860.mp32019-04-09 08:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0861.mp32019-04-09 08:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0862.mp32019-04-09 08:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0863.mp32019-04-09 08:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0864.mp32019-04-09 08:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0865.mp32019-04-09 08:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0866.mp32019-04-09 08:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0867.mp32019-04-09 08:32
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0868.mp32019-04-12 10:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0869.mp32019-04-12 10:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0870.mp32019-04-12 10:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0871.mp32019-04-12 10:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0872.mp32019-04-12 10:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0873.mp32019-04-12 10:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0874.mp32019-04-12 10:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0875.mp32019-04-12 10:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0876.mp32019-04-12 10:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0877.mp32019-04-13 18:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0878.mp32019-04-13 18:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0879.mp32019-04-13 18:24
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0880.mp32019-04-14 19:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0881.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0882.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0883.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0884.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0885.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0886.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0887.mp32019-04-14 19:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0888.mp32019-04-14 19:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0889.mp32019-04-14 19:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0890.mp32019-04-14 19:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0891.mp32019-04-14 19:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0892.mp32019-04-14 19:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0893.mp32019-04-14 19:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0894.mp32019-04-14 19:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0895.mp32019-04-14 19:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0896.mp32019-04-14 19:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0897.mp32019-04-15 17:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0898.mp32019-04-15 17:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0899.mp32019-04-16 19:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0900.mp32019-04-16 19:04
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0901.mp32019-04-16 19:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0902.mp32019-04-16 19:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0903.mp32019-04-17 18:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0904.mp32019-04-17 18:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0905.mp32019-04-17 18:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0906.mp32019-04-22 11:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0907.mp32019-04-22 11:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0908.mp32019-04-22 11:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0909.mp32019-04-22 11:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0910.mp32019-04-22 11:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0911.mp32019-04-22 11:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0912.mp32019-04-22 11:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0913.mp32019-04-22 11:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0914.mp32019-04-22 11:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0915.mp32019-04-22 11:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0916.mp32019-04-22 11:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0917.mp32019-04-22 17:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0918.mp32019-04-23 19:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0919.mp32019-04-23 19:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0920.mp32019-04-23 19:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0921.mp32019-04-26 18:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0922.mp32019-04-26 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0923.mp32019-04-26 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0924.mp32019-04-26 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0925.mp32019-04-26 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0926.mp32019-04-26 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0927.mp32019-04-26 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0928.mp32019-04-26 18:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0929.mp32019-04-27 22:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0930.mp32019-04-27 22:37
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0931.mp32019-04-27 22:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0932.mp32019-04-29 20:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0933.mp32019-04-29 20:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0934.mp32019-04-29 20:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0935.mp32019-04-29 20:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0936.mp32019-04-29 20:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0937.mp32019-04-29 20:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0938.mp32019-05-01 20:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0939.mp32019-05-01 20:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0940.mp32019-05-01 20:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0941.mp32019-05-01 20:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0942.mp32019-05-01 20:02
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0943.mp32019-05-01 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0944.mp32019-05-01 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0945.mp32019-05-02 17:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0946.mp32019-05-02 17:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0947.mp32019-05-02 17:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0948.mp32019-05-04 07:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0949.mp32019-05-04 07:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0950.mp32019-05-04 07:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0951.mp32019-05-04 07:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0952.mp32019-05-04 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0953.mp32019-05-04 18:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0954.mp32019-05-10 08:11
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0955.mp32019-05-10 08:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0956.mp32019-05-10 08:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0957.mp32019-05-10 08:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0958.mp32019-05-10 08:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0959.mp32019-05-10 08:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0960.mp32019-05-10 08:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0961.mp32019-05-10 08:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0962.mp32019-05-10 08:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0963.mp32019-05-10 08:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0964.mp32019-05-10 08:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0965.mp32019-05-10 08:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0966.mp32019-05-10 08:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0967.mp32019-05-10 08:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0968.mp32019-05-10 08:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0969.mp32019-05-10 08:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0970.mp32019-05-10 08:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0971.mp32019-05-10 08:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0972.mp32019-05-10 08:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0973.mp32019-05-12 04:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0974.mp32019-05-12 04:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0975.mp32019-05-12 04:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0976.mp32019-05-12 04:29
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0977.mp32019-05-12 18:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0978.mp32019-05-12 18:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0979.mp32019-05-12 18:36
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0980.mp32019-05-14 21:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0981.mp32019-05-14 21:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0982.mp32019-05-14 21:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0983.mp32019-05-14 21:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0984.mp32019-05-14 21:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0985.mp32019-05-14 21:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0986.mp32019-05-15 18:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0987.mp32019-05-15 18:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0988.mp32019-05-15 18:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0989.mp32019-05-16 17:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0990.mp32019-05-16 17:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0991.mp32019-05-16 17:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0992.mp32019-05-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0993.mp32019-05-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0994.mp32019-05-17 21:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0995.mp32019-05-18 18:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0996.mp32019-05-18 18:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0997.mp32019-05-18 18:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0998.mp32019-05-19 19:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-0999.mp32019-05-19 19:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1000.mp32019-05-19 19:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1001.mp32019-05-20 17:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1002.mp32019-05-20 17:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1003.mp32019-05-20 17:43
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1004.mp32019-05-22 07:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1005.mp32019-05-22 07:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1006.mp32019-05-22 07:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1007.mp32019-05-22 07:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1008.mp32019-05-22 07:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1009.mp32019-05-22 18:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1010.mp32019-05-23 16:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1011.mp32019-05-23 16:56
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1012.mp32019-05-24 18:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1013.mp32019-05-24 18:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1014.mp32019-05-24 18:42
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1015.mp32019-05-25 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1016.mp32019-05-25 17:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1017.mp32019-05-26 17:49
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1018.mp32019-05-27 17:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1019.mp32019-05-27 17:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1020.mp32019-05-29 04:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1021.mp32019-05-29 04:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1022.mp32019-05-29 18:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1023.mp32019-05-29 18:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1024.mp32019-05-31 02:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1025.mp32019-05-31 18:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1026.mp32019-05-31 18:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1027.mp32019-06-01 17:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1028.mp32019-06-01 17:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1029.mp32019-06-04 06:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1030.mp32019-06-04 06:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1031.mp32019-06-04 06:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1032.mp32019-06-04 06:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1033.mp32019-06-04 06:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1034.mp32019-06-04 06:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1035.mp32019-06-04 06:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1036.mp32019-06-04 16:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1037.mp32019-06-04 16:22
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1038.mp32019-06-07 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1039.mp32019-06-07 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1040.mp32019-06-07 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1041.mp32019-06-07 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1042.mp32019-06-07 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1043.mp32019-06-07 17:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1044.mp32019-06-07 17:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1045.mp32019-06-07 17:39
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1046.mp32019-06-08 17:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1047.mp32019-06-08 17:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1048.mp32019-06-08 17:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1049.mp32019-06-08 17:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1050.mp32019-06-10 01:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1051.mp32019-06-10 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1052.mp32019-06-10 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1053.mp32019-06-10 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1054.mp32019-06-10 01:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1055.mp32019-06-10 17:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1056.mp32019-06-10 17:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1057.mp32019-06-11 18:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1058.mp32019-06-11 18:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1059.mp32019-06-11 18:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1060.mp32019-06-13 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1061.mp32019-06-13 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1062.mp32019-06-13 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1063.mp32019-06-13 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1064.mp32019-06-14 07:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1065.mp32019-06-14 07:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1066.mp32019-06-14 07:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1067.mp32019-06-14 07:13
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1068.mp32019-06-14 16:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1069.mp32019-06-14 16:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1070.mp32019-06-15 16:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1071.mp32019-06-15 16:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1072.mp32019-06-15 16:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1073.mp32019-06-19 07:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1074.mp32019-06-19 07:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1075.mp32019-06-19 07:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1076.mp32019-06-19 07:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1077.mp32019-06-19 07:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1078.mp32019-06-19 07:27
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1079.mp32019-06-19 07:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1080.mp32019-06-19 07:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1081.mp32019-06-19 07:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1082.mp32019-06-19 07:28
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1083.mp32019-06-19 07:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1084.mp32019-06-19 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1085.mp32019-06-19 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1086.mp32019-06-19 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1087.mp32019-06-19 07:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1088.mp32019-06-19 17:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1089.mp32019-06-19 17:00
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1090.mp32019-06-20 18:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1091.mp32019-06-20 18:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1092.mp32019-06-20 18:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1093.mp32019-06-21 17:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1094.mp32019-06-21 17:01
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1095.mp32019-06-22 17:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1096.mp32019-06-22 17:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1097.mp32019-06-24 00:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1098.mp32019-06-24 00:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1099.mp32019-06-24 00:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1100.mp32019-06-24 00:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1101.mp32019-06-24 00:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1102.mp32019-06-26 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1103.mp32019-06-26 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1104.mp32019-06-26 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1105.mp32019-06-26 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1106.mp32019-06-26 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1107.mp32019-06-26 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1108.mp32019-06-26 16:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1109.mp32019-06-26 16:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1110.mp32019-06-26 16:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1111.mp32019-06-26 16:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1112.mp32019-06-26 16:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1113.mp32019-06-28 17:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1114.mp32019-06-28 17:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1115.mp32019-06-28 17:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1116.mp32019-06-28 17:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1117.mp32019-06-28 17:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1118.mp32019-06-28 17:15
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1119.mp32019-06-30 08:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1120.mp32019-06-30 08:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1121.mp32019-06-30 08:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1122.mp32019-06-30 08:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1123.mp32019-06-30 08:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1124.mp32019-06-30 17:54
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1125.mp32019-07-01 17:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1126.mp32019-07-01 17:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1127.mp32019-07-01 17:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1128.mp32019-07-01 17:23
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1129.mp32019-07-02 16:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1130.mp32019-07-02 16:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1131.mp32019-07-02 16:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1132.mp32019-07-02 16:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1133.mp32019-07-03 19:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1134.mp32019-07-03 19:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1135.mp32019-07-04 18:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1136.mp32019-07-04 18:31
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1137.mp32019-07-05 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1138.mp32019-07-05 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1139.mp32019-07-05 17:38
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1140.mp32019-07-06 17:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1141.mp32019-07-06 17:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1142.mp32019-07-08 09:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1143.mp32019-07-08 09:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1144.mp32019-07-08 09:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1145.mp32019-07-08 09:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1146.mp32019-07-08 09:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1147.mp32019-07-08 16:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1148.mp32019-07-09 17:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1149.mp32019-07-09 17:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1150.mp32019-07-09 17:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1151.mp32019-07-10 18:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1152.mp32019-07-10 18:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1153.mp32019-07-10 18:30
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1154.mp32019-07-11 17:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1155.mp32019-07-11 17:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1156.mp32019-07-12 16:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1157.mp32019-07-12 16:51
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1158.mp32019-07-12 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1159.mp32019-07-12 16:52
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1160.mp32019-07-13 18:44
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1161.mp32019-07-13 18:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1162.mp32019-07-13 18:45
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1163.mp32019-07-15 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1164.mp32019-07-15 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1165.mp32019-07-15 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1166.mp32019-07-15 20:03
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1167.mp32019-07-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1168.mp32019-07-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1169.mp32019-07-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1170.mp32019-07-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1171.mp32019-07-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1172.mp32019-07-17 21:09
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1173.mp32019-07-17 21:10
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1174.mp32019-07-18 17:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1175.mp32019-07-18 17:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1176.mp32019-07-18 17:19
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1177.mp32019-07-19 17:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1178.mp32019-07-19 17:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1179.mp32019-07-19 17:46
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1180.mp32019-07-23 17:16
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1181.mp32019-07-23 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1182.mp32019-07-23 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1183.mp32019-07-23 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1184.mp32019-07-23 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1185.mp32019-07-23 17:17
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1186.mp32019-07-23 17:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1187.mp32019-07-23 17:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1188.mp32019-07-23 17:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1189.mp32019-07-23 17:18
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1190.mp32019-07-26 09:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1191.mp32019-07-26 09:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1192.mp32019-07-26 09:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1193.mp32019-07-26 09:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1194.mp32019-07-26 09:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1195.mp32019-07-26 09:55
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1196.mp32019-07-27 07:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1197.mp32019-07-27 07:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1198.mp32019-07-27 19:53
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1199.mp32019-07-29 23:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1200.mp32019-07-29 23:57
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1201.mp32019-07-29 23:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1202.mp32019-07-29 23:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1203.mp32019-07-29 23:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1204.mp32019-07-29 23:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1205.mp32019-07-29 23:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1206.mp32019-07-29 23:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1207.mp32019-07-30 21:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1208.mp32019-07-30 21:05
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1209.mp32019-07-30 21:06
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1210.mp32019-07-31 22:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1211.mp32019-07-31 22:14
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1212.mp32019-08-01 23:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1213.mp32019-08-01 23:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1214.mp32019-08-01 23:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1215.mp32019-08-01 23:12
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1216.mp32019-08-03 09:40
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1217.mp32019-08-03 09:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1218.mp32019-08-03 09:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1219.mp32019-08-03 09:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1220.mp32019-08-03 18:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1221.mp32019-08-03 18:20
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1222.mp32019-08-04 18:47
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1223.mp32019-08-04 18:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1224.mp32019-08-04 18:48
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1225.mp32019-08-06 04:34
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1226.mp32019-08-06 04:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1227.mp32019-08-06 04:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1228.mp32019-08-06 04:35
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1229.mp32019-08-07 07:07
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1230.mp32019-08-07 07:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1231.mp32019-08-07 07:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1232.mp32019-08-07 07:08
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1233.mp32019-08-08 18:58
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1234.mp32019-08-09 18:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1235.mp32019-08-09 18:26
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1236.mp32019-08-10 19:41
 • van-co-de-nhat-tong-chuong-1237.mp32019-08-10 19:41
 • #1238: Vô đề2019-08-11 18:57
 • #1239: Đế Thính tôn nghiêm!2019-08-12 18:34
 • #1240: Hắn đến, hắn đến, hắn thật đến!2019-08-12 18:35
 • #1241: Thủ hộ ta. . . !2019-08-12 18:35
 • #1242: Lẫn nhau thương tổn2019-08-12 18:35
 • #1243: Lấy bút thay võ2019-08-12 18:35
 • #1244: Vài món thức ăn a, uống tới như vậy?2019-08-13 18:52
 • #1245: Tửu đạo chí tôn2019-08-13 18:52
 • #1246: Linh Đế, Đỗ Ấn Khanh!2019-08-13 18:52
 • #1247: Tầng sáu địa ngục, gặp phải đối thủ!2019-08-14 18:28
 • #1248: Cuồng nhiệt tù phạm!2019-08-14 18:28
 • #1249: Phía trước Cao Năng!2019-08-14 18:28
 • #1250: Thần cải cách, Đại Thánh bộ!2019-08-15 19:07
 • #1251: Ta đòi mạng ngươi!2019-08-15 19:07
 • #1252: Cửu Đế bí mật2019-08-15 19:07
 • #1253: Đây thật là một cái ma quỷ!2019-08-16 18:10
 • #1254: Đến! Chiến thống khoái!2019-08-16 18:11
 • #1255: Chúng ta tu sĩ, mệnh không do trời2019-08-16 18:11
 • #1256: Mười hai tuần tra sứ2019-08-17 17:32
 • #1257: Xin chỉ giáo!2019-08-17 17:32
 • #1258: Cản đường Dần sứ2019-08-17 17:32
 • #1259: Ta là ngươi không thể trêu vào tồn tại!2019-08-18 18:25
 • #1260: Đại Thánh!2019-08-18 18:25
 • #1261: Người nào cho ngươi dũng khí, dám khi dễ phụ thân ta2019-08-18 18:25
 • #1262: Phân khối này bánh kem2019-08-19 19:07
 • #1263: Tầng thứ chín boss mới, Quân Cẩu Thặng.2019-08-19 19:07
 • #1264: Vượt ngục kế hoạch2019-08-19 19:08
 • #1265: Sư đệ, chúng ta tới!2019-08-20 21:02
 • #1266: Giao tiền không giết2019-08-20 21:02
 • #1267: Kỳ Môn Độn Giáp chi phá trận phần2019-08-22 04:18
 • #1268: Toàn năng Vương, Dạ Tinh Thần!2019-08-22 04:19
 • #1269: Chạy chạy2019-08-22 04:19
 • #1270: Cửu Đế trở về2019-08-22 19:57
 • #1271: Cửu Đế giữa trời bái Cẩu Thặng2019-08-22 19:57
 • #1272: Quân tông chủ số một fan2019-08-22 19:57
 • #1273: Vạn Cổ tông văn hóa2019-08-23 20:55
 • #1274: Dạ Đế, không thể nhục!2019-08-23 20:56
 • #1275: Tông môn thực lực điên cuồng tăng vọt2019-08-23 20:56
 • #1276: Kinh phí đốt không nổi, đừng nằm mơ giữa ban ngày2019-08-26 13:51
 • #1277: Kết bạn mà đi, tiến về Bắc Hải2019-08-26 13:51
 • #1278: Cách không đánh mặt2019-08-26 13:51
 • #1279: Dạ Đế từng du lịch qua đây2019-08-26 13:51
 • #1280: Thái Huyền lão nhân2019-08-26 13:51
 • #1281: Ngươi keo kiệt, ta trộm cửa2019-08-26 13:51
 • #1282: Vũ Minh đại hội2019-08-26 13:51
 • #1283: Đãi ngộ cực cao hải ngoại tam châu2019-08-26 13:52
 • #1284: Ở nơi nào té ngã, thì ở nơi đó đứng lên2019-08-26 13:52
 • #1285: Ta cùng ta tông môn muốn làm Tinh Vẫn đại lục truyền kỳ2019-08-28 22:51
 • #1286: Phù hợp điều kiện, đệ tử 100 ngàn!2019-08-28 22:51
 • #1287: Nhất lưu chi tông, vạn cổ trường tồn!2019-08-28 22:51
 • #1288: Tôn Vạn Cổ tông cầm đầu, tôn Quân Thường Tiếu làm chủ2019-08-28 22:51
 • #1289: Ta làm vua, ta là quân2019-08-28 22:52
 • #1290: Linh hồn bom giải trừ, hệ thống phụ trợ tái kiến2019-08-28 22:52
 • #1291: Phiên bản mới, nhiệm vụ mới2019-08-28 22:52
 • #1292: Vậy liền đi nổ tinh không cứ điểm!2019-08-28 22:52
 • #1293: Lần thứ hai giao thủ, tuyệt đối nghiền ép2019-08-29 22:12
 • #1294: Ta muốn cho bọn hắn một kinh hỉ2019-08-29 22:13
 • #1295: Kẻ phản nghịch2019-08-29 22:13
 • #1296: Mười hai tuần tra sứ tôn nghiêm2019-09-02 11:03
 • #1297: Thần sứ2019-09-02 11:03
 • #1298: Quân Thường Tiếu vs Vân Hạc2019-09-02 11:03
 • #1299: Lại vào chín tầng địa ngục2019-09-02 11:04
 • #1300: Quân Thường Tiếu vs cứ điểm chi chủ vs kẻ phản nghịch2019-09-02 11:04
 • #1301: Van cầu ngươi, đem ta giết đi!2019-09-02 11:04
 • #1302: Ngươi là người tốt a!2019-09-02 11:04
 • #1303: Tuổi tác không trọng yếu, trọng yếu là người nào tán đồng ai!2019-09-02 11:04
 • #1304: Tù phạm vượt ngục, cứ điểm đại loạn2019-09-02 11:04
 • #1305: Đệ nhất bom, an trí khởi động!2019-09-02 11:04
 • #1306: Thiên đại bi kịch!2019-09-02 11:04
 • #1307: Huynh đệ sinh tử!2019-09-03 22:10
 • #1308: Đến từ Đại Thánh nghiền ép2019-09-03 22:10
 • #1309: Kết thúc!2019-09-03 22:11
 • #1310: Mười hai ngục tốt2019-09-03 22:11
 • #1311: Cơ hội tới!2019-09-05 06:48
 • #1312: Ta thì trang bức đấy, các ngươi có thể làm gì?2019-09-05 06:48
 • #1313: Hòa bình sứ giả2019-09-05 06:48
 • #1314: Tinh không cứ điểm không, ta đến thay vào đó2019-09-05 06:48
 • #1315: Vạn Cổ phạt ác lệnh2019-09-05 18:32
 • #1316: Ta nghe phu quân2019-09-09 13:10
 • #1317: A Ngưu cừu nhân, A Tử cừu nhân2019-09-09 13:10
 • #1318: Ta là Dạ Đế2019-09-09 13:11
 • #1319: Dạ sư đệ, chúng ta vĩnh viễn ở cùng với ngươi!2019-09-09 13:11
 • #1320: A Ngưu tôn nghiêm nát đầy đất2019-09-09 13:11
 • #1321: Trước khi phi thăng khắc phục hậu quả công tác2019-09-09 13:11
 • #1322: Chương 1322 Trước khi phi thăng cáo biệt2019-09-09 13:11
 • #1323: Không ngốc như thế nào lại thích ngươi2019-09-09 13:11
 • #1324: Phá toái hư không, nhập cư trái phép thượng giới!2019-09-09 13:12
 • #1325: Thế giới mới, không khí mới, tình cảnh mới!2019-09-09 13:12
 • #1326: Lão hổ không phát uy, coi ta là mèo bệnh?2019-09-11 06:20
 • #1327: Ngự Kiếm Huyền Tông thủ tịch đại đệ tử2019-09-11 06:20
 • #1328: Ám tinh thôi xán, cảm giác có điềm xấu!2019-09-11 06:20
 • #1329: Một trấn nhỏ2019-09-11 06:20
 • #1330: Sư tôn ta là Thái Huyền lão nhân2019-09-11 06:20
 • #1331: Thái Huyền Tiên Sơn ngồi, nồi theo Cẩu Thặng đến2019-09-11 18:44
 • #1332: Phượng Tê Tiên Sơn2019-09-11 18:44
 • #1333: Quần anh hội tụ2019-09-13 21:04
 • #1334: Trúc Sơn số 12019-09-13 21:04
 • #1335: Ta vốn muốn sống một cuộc sống khiêm tốn, nhưng không biết sao thực lực lại không cho phép2019-09-13 21:04
 • #1336: Ta sẽ còn trở về!2019-09-13 21:04
 • #1337: Trung Thu khoái lạc2019-09-13 21:04
 • #1338: Cả tông phi thăng!2019-09-15 22:45
 • #1339: Lăng Dao nữ đế2019-09-15 22:45
 • #1340: Vạn Kiếp Thiên Lôi Trận2019-09-15 22:45
 • #1341: Người nào cũng đừng hòng cản ta!2019-09-15 22:45
 • #1342: Hệ thống thượng giới bản hoàn chỉnh thể2019-09-15 22:45
 • #1343: Hợp pháp phi thăng2019-09-15 22:46
 • #1344: Hắn không phải đồ đệ của ta, ta không phải hắn sư tôn!2019-09-18 00:02
 • #1345: Quân Thường Tiếu vs Kim Hạo2019-09-18 00:03
 • #1346: Bắt đầu hành trình mới2019-09-18 00:03
 • #1347: Bước vào Chuyển Đan cảnh2019-09-18 00:03
 • #1348: Vạn Cổ Tiên Sơn2019-09-18 00:03
 • #1349: Trọng thao cựu nghiệp2019-09-18 00:03
 • #1350: Đưa tiền đến2019-09-18 20:03
 • #1351: Món tiền đầu tiên2019-09-18 20:03
 • #1352: Bị đánh mặt Cẩu Thặng cùng A Ngưu2019-09-18 20:03
 • #1353: Tỉnh lại, Dạ Tinh Thần!2019-09-19 23:26
 • #1354: Tấm màn đen2019-09-19 23:26
 • #1355: Ta phản đối, ta kháng nghị!2019-09-19 23:26
 • #1356: Đệ tử động lực2019-09-20 19:16
 • #1357: Khắc kim lực lượng!2019-09-20 19:16
 • #1358: Con đường phát tài2019-09-21 21:05
 • #1359: Vợ chồng trẻ cãi nhau2019-09-21 21:05
 • #1360: Nói tốt phải khiêm tốn, ngươi làm sao động thủ!2019-09-21 21:06
 • #1361: Đại sư2019-09-22 20:48
 • #1362: Thủ tịch luyện đan sư, Phùng Quy Trần2019-09-22 20:48
 • #1363: Nếu có thể làm lại, ta phải dùng gương mặt thật của ta2019-09-22 20:48
 • #1364: A Ngưu: Ta võ đạo không được, tửu đạo được!2019-09-23 22:43
 • #1365: Chúng lý tầm tha thiên2019-09-23 22:44
 • #1366: Một cái so Thái Huyền lão nhân càng đùi to2019-09-23 22:44
 • #1367: Sư tôn ta là Thông Cổ Chân Nhân2019-09-24 19:21
 • #1368: Ta tên đồ nhi này da mặt có chút dày2019-09-24 19:21
 • #1369: Tiểu Long Long, thức tỉnh2019-09-26 00:22
 • #1370: Tiến hóa lần ba2019-09-26 00:22
 • #1371: Ngô hoàng trở về!2019-09-26 00:22
 • #1372: Linh Thú Các gia cường phiên bản2019-09-26 22:28
 • #1373: Lại đi Lận Uyên thành2019-09-26 22:28
 • #1374: Kẻ này, không đơn giản!2019-09-26 22:28
 • #1375: Hơn nửa đêm tập thể dục buổi sáng2019-09-27 20:35
 • #1376: Kiếm tiền, có tiền2019-09-27 20:35
 • #1377: Bản mệnh khế ước2019-09-27 20:35
 • #1378: Biết nói chuyện thì nói nhiều chút2019-09-29 02:30
 • #1379: Linh Phong Sơn tông môn hội minh2019-09-29 02:30
 • #1380: Chiến!2019-09-29 02:31
 • #1381: Một mực bật hack một mực thoải mái2019-09-30 08:48
 • #1382: Các ngươi đều phải chết!2019-09-30 08:48
 • #1383: Ta Dạ Tinh Thần không phải hàng lỏm Đế, không phải đảm nhận khôi hài nhân vật!2019-09-30 08:49
 • #1384: Ảnh, kình2019-09-30 08:49
 • #1385: Công cùng thuẫn, biến thân đi!2019-09-30 08:49
 • #1386: Hà Vô Địch chữ, Hà Vô Địch năng lực2019-09-30 08:49
 • #1387: Nơi này thật có huyền thạch mỏ quặng!2019-10-02 22:32
 • #1388: Cỡ trung huyền thạch mỏ quặng2019-10-02 22:32
 • #1389: Tài phú kếch xù!2019-10-02 22:32
 • #1390: Ta không phải gia hỏa kia sư tôn, hắn bị phiền phức ta không cõng!2019-10-02 22:32
 • #1391: Nồi có thể cõng, tiền không thể không trả!2019-10-02 22:33
 • #1392: Gặp qua sư công!2019-10-09 02:13
 • #1393: Vạn Cổ tông thái trưởng lão2019-10-09 02:14
 • #1394: Cho đệ tử phân phối kỳ trân dị thú2019-10-09 02:14
 • #1395: Không trang, ta ngả bài2019-10-09 02:14
 • #1396: Một cái nồi thật lớn!2019-10-09 02:14
 • #1397: Cái nồi này, ta không cõng!2019-10-09 02:15
 • #1398: Tình thế thăng cấp2019-10-09 02:15
 • #1399: Chúng đệ tử vui mừng thu hoạch cơ duyên2019-10-09 02:15
 • #1400: Chờ chúng ta trở về!2019-10-09 02:15
 • #1401: Hai năm sau!2019-10-09 02:16
 • #1402: Vô hình an bài, trí mạng nhất!2019-10-09 02:16
 • #1403: Trở về2019-10-09 02:16
 • #1404: Sử hai hoàn thành, Cẩu Thặng nhảy lớp2019-10-09 02:16
 • #1405: Hoàn toàn mới tu luyện thiết bị2019-10-09 02:16
 • #1406: Một ánh mắt, xáo trộn trận hình2019-10-09 02:17
 • #1407: Có thể bỏ qua hay không, có thể đừng đề cập hay không!2019-10-09 02:17
 • #1408: Không có kinh lịch tử vong, cũng đừng nói thống khổ2019-10-09 02:17
 • #1409: Ta! Không phải mồm xấu chú!2019-10-09 23:11
 • #1410: Đại Thiên Phân Ảnh Quyết2019-10-09 23:11
 • #1411: Ta người tông chủ này, ý nghĩ có chút lớn!2019-10-09 23:11
 • #1412: Bảy màu huyễn quang cánh2019-10-11 00:48
 • #1413: Phân biệt luôn luôn thống khổ2019-10-11 00:48
 • #1414: Đưa tới cửa thủ tịch luyện đan sư2019-10-11 00:48
 • #1415: Khảo nghiệm diễn kỹ thời điểm đến2019-10-11 21:08
 • #1416: Cầm xuống Đỗ Hồng Trần, còn kém sáu cái2019-10-11 21:08
 • #1417: Không học thức Đỗ đường chủ2019-10-11 21:08
 • #1418: Ác mộng trở thành sự thật2019-10-13 21:59
 • #1419: Thăng cấp công pháp các2019-10-13 21:59
 • #1420: Thông Cổ Chân Nhân hối hận!2019-10-13 21:59
 • #1421: Đạo tâm loạn2019-10-13 21:59
 • #1422: Lão ca2019-10-13 22:00
 • #1423: Đại năng, đại thần!2019-10-15 11:13
 • #1424: Nghe quân nói một buổi, thắng mười năm đọc sách!2019-10-15 11:13
 • #1425: Một cái tạo phúc thiên hạ, một cái tâm chứa thương sinh2019-10-15 11:14
 • #1426: Kẻ phản nghịch, Cố Triều Tịch2019-10-15 11:14
 • #1427: Chiêu mộ sáu đại thủ tịch luyện đan sư2019-10-15 11:15
 • #1428: Kim Hạo, thương thế khỏi hẳn2019-10-15 11:15
 • #1429: Liễu Uyển Thi chữ táo đặc hiệu2019-10-17 04:38
 • #1430: Tự cổ chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người2019-10-17 04:38
 • #1431: Viên công tử vs Bạch đường chủ2019-10-17 04:38
 • #1432: Trăm cửa hàng cùng khai trương2019-10-17 22:39
 • #1433: Tăng lên tông môn đẳng cấp hạch tâm phương pháp2019-10-17 22:39
 • #1434: Toàn mới tông môn nhiệm vụ2019-10-17 22:40
 • #1435: Ma Vụ Lâm2019-10-18 21:42
 • #1436: Mạnh nhất tổ năm người2019-10-19 21:32
 • #1437: Băng Thần hạ phàm2019-10-19 21:32
 • #1438: Ma Vụ Lâm biểu thị, ta còn có thể cứu giúp một chút sao?2019-10-19 21:33
 • #1439: Tam đẳng cấm địa xoá tên2019-10-26 16:13
 • #1440: Tông môn bị người có ý riêng để mắt tới2019-10-26 16:13
 • #1441: Có người đến đập phá quán!2019-10-26 16:13
 • #1442: Gia hỏa này quá mạnh!2019-10-26 16:13
 • #1443: Lão ca, là ta!2019-10-26 16:14
 • #1444: Lão đệ, là ngươi!2019-10-26 16:14
 • #1445: Kiếp sau chúng ta còn là huynh đệ sinh tử!2019-10-26 16:14
 • #1446: Sư thúc!2019-10-26 16:14
 • #1447: Điều tra Lăng Dao Nữ Đế2019-10-26 16:14
 • #1448: Thời thơ ấu Hoa Hồng2019-10-26 16:15
 • #1449: Sử ba hoàn thành2019-10-26 16:15
 • #1450: Hệ thống: Ta không mặt mũi, không đau!2019-10-26 16:15
 • #1451: Vị diện chi tử2019-10-26 16:15
 • #1452: Phiên bản đổi mới, Thất Huyền Hà Quang Phá tăng cường2019-10-26 16:16
 • #1453: Ma Duyên chi địa2019-10-26 16:16
 • #1454: Ta cái này lão ca có chút nhân từ2019-10-28 08:54
 • #1455: Cưỡng ép giả bị đụng2019-10-28 08:54
 • #1456: ÁC nhân phải có ác nhân trị2019-10-28 08:54
 • #1457: Cùng Táng Nguyệt Các đối kháng2019-10-28 08:54
 • #1458: Diệt Ma Sư, Liễu Ti Nam2019-10-28 08:55
 • #1459: Ma Duyên chi môn mở ra2019-10-29 20:30
 • #1460: Gian lận bắt đầu2019-11-02 23:56
 • #1461: Mộng cảnh2019-11-02 23:56
 • #1462: Ma Tổ phục sinh2019-11-02 23:56
 • #1463: Cảnh tượng hoành tráng2019-11-02 23:56
 • #1464: Quân Thường Tiếu, nguy cơ sớm tối2019-11-02 23:57
 • #1465: Khoa học mạnh lên2019-11-02 23:57
 • #1466: Tàn bạo, vô tình2019-11-02 23:57
 • #1467: Tiên Thiên Thánh Ma chi thể2019-11-02 23:57
 • #1468: Làm gương sáng cho người khác!2019-11-02 23:58
 • #1469: Chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không2019-11-02 23:58
 • #1470: Lão tử liều mạng với ngươi!2019-11-02 23:58
 • #1471: Quân Thường Tiếu thân phận?2019-11-02 23:59
 • #1472: Vô đề2019-11-02 23:59
 • #1473: Huynh đệ sinh tử liên thủ chiến Kim Hạo2019-11-05 04:47
 • #1474: Ta đánh bạc trong súng của ngươi không có viên đạn2019-11-05 04:47
 • #1475: Kim Hạo cảnh phim cuối2019-11-05 04:48
 • #1476: Cấm địa tai nạn2019-11-05 04:48
 • #1477: Nan Thu Chi Đao thượng giới sơ giải phong!2019-11-05 04:48
 • #1478: Là thần hay là tiên, là ma hay là yêu!2019-11-05 04:48
 • #1479: Nan Thu Chi Đao, thăng cấp2019-11-11 01:19
 • #1480: Vu oan hãm hại?2019-11-11 01:19
 • #1481: Phiên bản cải tiến Trúc Sơn số 12019-11-11 01:19
 • #1482: Diablo2019-11-11 01:19
 • #1483: Đây rốt cuộc là quái vật gì!2019-11-11 01:19
 • #1484: Sử thi nhiệm vụ lại kịch thấu!2019-11-11 01:20
 • #1485: Tinh nhuệ ra hết, tình thế bắt buộc!2019-11-11 01:20
 • #1486: Ngọc Đỉnh sơn mạch, cá chép phát uy2019-11-11 01:20
 • #1487: Vì yêu mà điên cuồng2019-11-11 01:20
 • #1488: Lợi hại, ta tông chủ2019-11-11 01:20
 • #1489: Lang thang mỏ quặng2019-11-11 01:20
 • #1490: Có quân như này, còn cầu mong gì2019-11-11 01:21
 • #1491: Trò vui bắt đầu!2019-11-11 01:21
 • #1492: Đến từ các đại đạo tông làm khó dễ2019-11-11 01:21
 • #1493: Tin tức không tốt2019-11-11 01:21
 • #1494: Tin tưởng tông chủ, tin tưởng mình2019-11-11 01:21
 • #1495: Không đơn giản Hà Vô Địch2019-11-13 10:25
 • #1496: Hà Vô Địch: Ta rất khó khăn2019-11-13 10:25
 • #1497: Nói là làm, như ngươi mong muốn2019-11-13 10:25
 • #1498: Bao năm VIP người sử dụng, phách lối Quân Cẩu Thặng2019-11-13 10:25
 • #1499: Cơ nhân cải tạo dịch2019-11-13 10:25
 • #1500: Dạ Tinh Thần, huyết mạch giác tỉnh2019-11-13 10:26
 • #1501: A Ngưu vs A Tử2019-11-13 10:26
 • #1502: Tông môn đệ tử bên trong, ta A Ngưu mạnh nhất!2019-11-13 10:26
 • #1503: Sắt thép mãnh thú2019-11-15 05:16
 • #1504: Liễu Uyển Thi món ăn mới hệ2019-11-15 05:16
 • #1505: Nổ tung Ma Lạt Ngư2019-11-15 20:47
 • #1506: Ma Tổ phục sinh kế hoạch thứ hai2019-11-15 20:48
 • #1507: Ma Tổ lại muốn phục sinh2019-11-17 12:20
 • #1508: Sư huynh cường thế hộ sư muội2019-11-17 12:21
 • #1509: Cháy lên đi, A Ngưu!2019-11-17 12:21
 • #1510: Cái thứ mười Tiên Thiên Ma Thể2019-11-17 12:21
 • #1511: Thật giả lẫn lộn, mạo danh thay thế!2019-11-17 12:21
 • #1512: Ma Vọng Vực2019-11-17 12:21
 • #1513: Tất cả đều là ta!2019-11-20 20:04
 • #1514: Có cái gì lấy cái gì2019-11-20 20:04
 • #1515: Cứu vãn thế giới trách nhiệm ta đến gánh2019-11-20 20:04
 • #1516: Chờ 100 ngàn năm, rốt cục muốn tới2019-11-20 20:04
 • #1517: Điên cuồng thăng cấp Diêu Mộng Oánh, bị đả kích Quân Cẩu Thặng2019-11-20 20:05
 • #1518: Mười đại Tiên Thiên Ma Thể hội tụ ở một người2019-11-20 20:05
 • #1519: Tham kiến ngô chủ2019-11-20 20:05
 • #1520: Cướp công của người2019-11-20 20:05
 • #1521: Ma Vọng Tộc quốc khố2019-11-21 19:48
 • #1522: Khổ cực Ma Tổ, rốt cục phục sinh2019-11-21 19:48
 • #1523: Mỗi cái người làm công vào chỗ2019-11-21 19:49
 • #1524: Không đi ra lăn lộn một chút, toàn thân khó chịu2019-11-21 19:49
 • #1525: Bổn tọa lại tới, các ngươi hoan nghênh không?2019-11-22 19:46
 • #1526: Cường thế!2019-11-22 19:46
 • #1527: Nhà chòi đâu? Đùa ta chơi đâu?2019-11-22 19:46
 • #1528: Tại sao lại là hắn!2019-11-22 19:46
 • #1529: Dạ Đế bạn gái trước chân thực diện mạo2019-11-22 19:47
 • #1530: Xảy ra đại sự2019-11-23 20:41
 • #1531: Vạn Cổ tông tiến vào trạng thái phòng bị cao nhất2019-11-23 20:41
 • #1532: Đến2019-11-26 21:06
 • #1533: Đại chiến mở ra2019-11-26 21:07
 • #1534: Phong vân đột biến2019-11-26 21:07
 • #1535: Kẻ ngoại lai2019-11-26 21:07
 • #1536: Cùng vinh nhục, cùng tiến thối2019-11-26 21:07
 • #1537: Đưa các ngươi lên trời!2019-11-26 21:07
 • #1538: Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh2019-11-26 21:07
 • #1539: Ta Cố Triều Tịch, nghĩa bất dung từ2019-11-26 21:08
 • #1540: Tang lễ2019-11-26 21:08
 • #1541: Cố Thị phu phụ2019-11-27 21:35
 • #1542: Ta cũng không phải là thượng giới chúa tể, ta mù bận tâm cái gì đâu?2019-11-27 21:36
 • #1543: Thượng giới chỗ vũ trụ hệ thống2019-11-27 21:36
 • #1544: Thăng cấp đệ tử khu mua sắm2019-11-29 20:39
 • #1545: Ngươi có bệnh2019-11-29 20:39
 • #1546: Ta ẩn tàng càng sâu2019-11-29 20:39
 • #1547: Quân tông chủ cùng phu nhân còn muốn an bài hai cái phòng ngủ?2019-11-29 20:40
 • #1548: Mượn đao giết người2019-11-29 20:40
 • #1549: Lão đệ đi, người nào tới thử thuốc?2019-11-29 20:40
 • #1550: Thử đan! Nguy cơ giải trừ hình thức lại mở ra!2019-11-29 20:40
 • #1551: Ủy khuất A Tử2019-12-04 17:18
 • #1552: Phá giải máy bay chiến đấu, linh hồn khống chế2019-12-04 17:18
 • #1553: Chờ bản tổ tu vi khôi phục, chắc chắn tự tay diệt đi Vạn Cổ tông!2019-12-04 17:19
 • #1554: Hội tụ đại quân, tiên tông thì sợ gì!2019-12-04 17:19
 • #1555: Liễu Ti Nam là cái mỹ thực gia, kết quả. . .2019-12-04 17:19
 • #1556: Khóa chặt Linh Ẩn Đảo2019-12-04 17:19
 • #1557: Ở trên đảo bảo tàng lớn nhất2019-12-04 17:19
 • #1558: Nan Thu Chi Đao, hình thái thứ tư2019-12-04 17:19
 • #1559: Có chút tàn nhẫn2019-12-04 17:20
 • #1560: Quân Thường Tiếu vs Liễu Ti Nam2019-12-04 17:20
 • #1561: Thừa Thiên Toái Vân Liên2019-12-04 17:20
 • #1562: Ngang tay2019-12-04 17:20
 • #1563: Thịnh tình không thể chối từ2019-12-04 17:21
 • #1564: Cẩu Thặng mê chi tự tin2019-12-04 17:21
 • #1565: Mới tinh người làm công online!2019-12-04 17:21
 • #1566: Tấn thăng Huyền Tông2019-12-05 09:10
 • #1567: Đại Nhật Như Lai Thần Chưởng2019-12-05 09:10
 • #1568: Vạn Thọ yêu vương2019-12-05 21:05
 • #1569: Người nhiều thì trâu bò sao?2019-12-06 19:18
 • #1570: A Tử, không sợ núi đao biển lửa!2019-12-06 19:18
 • #1571: Diệt Ma Sư, Công Tôn Hầu2019-12-06 19:18
 • #1572: Gia hỏa này cũng quá sợ đi!2019-12-07 19:23
 • #1573: Chấn kinh! Cẩu Thặng thân phận chân chính lại là. . .2019-12-07 19:23
 • #1574: Thạch Tượng Vực! Ta Quân Thường Tiếu đến!2019-12-07 19:23
 • #1575: Thế ngoại đào nguyên2019-12-08 18:45
 • #1576: Quân Thường Tiếu chí thân (nghiêm túc)2019-12-08 18:45
 • #1577: Công Tôn Mạch Bạch2019-12-08 18:45
 • #1578: Đơn đấu2019-12-09 18:55
 • #1579: Quả nhiên có âm mưu!2019-12-09 18:55
 • #1580: Đột phá! Đăng cơ!2019-12-09 18:55
 • #1581: Cho Tiểu Long Long giữ thể diện!2019-12-10 18:55
 • #1582: Tiến vào Long Thành, mở khóa thành tựu2019-12-10 18:55
 • #1583: Xảy ra việc lớn!2019-12-10 18:55
 • #1584: Tuyên chiến!2019-12-10 18:55
 • #1585: Đi chết đi2019-12-11 18:35
 • #1586: Quất các ngươi Long gân, nện các ngươi Long Cung!2019-12-11 18:35
 • #1587: Đem Long Thành san thành bình địa!2019-12-11 18:35
 • #1588: Vạn Cổ tông tham chiến! Cục diện thay đổi!2019-12-11 18:35
 • #1589: Địa Giác Long Tâm2019-12-12 19:26
 • #1590: Phá long lân, quất long gân2019-12-12 19:26
 • #1591: Dục hỏa trọng sinh2019-12-13 19:01
 • #1592: Long Ngạo Thiên!2019-12-13 19:01
 • #1593: Nâng rượu thoái quyền2019-12-14 18:39
 • #1594: Dạ Tinh Thần xoắn xuýt2019-12-14 18:40
 • #1595: Muốn nhanh gọn, nhất định phải tốn kém2019-12-14 18:40
 • #1596: Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào2019-12-17 07:51
 • #1597: Cẩu Thặng, Ma Tổ, cuộc gặp gỡ tốt đẹp2019-12-17 07:52
 • #1598: Cho bản tổ chờ lấy!2019-12-17 07:52
 • #1599: Tinh Linh giới đệ nhất hạm đội2019-12-17 07:52
 • #1600: Ta Vạn Cổ tông, không sợ chiến đấu2019-12-17 07:52
 • #1601: Dạ Tinh Thần: Có nguyện ý hay không bồi ta bạch đầu giai lão2019-12-17 17:49
 • #1602: Sinh nhật2019-12-19 19:52
 • #1603: Kiếp nạn đến2019-12-19 19:52
 • #1604: Cường thế Ma Tổ!2019-12-19 19:52
 • #1605: Lịch sử tái diễn2019-12-19 19:53
 • #1606: Lập loè thượng giới, đúc thành truyền thuyết!2019-12-20 19:06
 • #1607: Tiêu trừ hoảng sợ phương pháp tốt nhất cũng là đối mặt hoảng sợ!2019-12-22 21:19
 • #1608: Người kể chuyện2019-12-22 21:19
 • #1609: Hóa ngoại thân2019-12-22 21:19
 • #1610: Cẩu Oa cha hắn, nhất phủ một cái2019-12-22 21:20
 • #1611: Ta. . . Mộ?2019-12-22 21:20
 • #1612: Người so với người làm người ta tức chết2019-12-23 19:18
 • #1613: Sửa gấp chủ chiến hạm2019-12-23 19:19
 • #1614: Toàn tông, về nhà!2019-12-23 19:19
 • #1615: Hề cung chủ người đâu?2019-12-27 13:03
 • #1616: Người kể chuyện tới, kịch thấu tin tức2019-12-27 13:03
 • #1617: Trưởng lão chuyên dùng tu luyện phòng2019-12-27 13:03
 • #1618: Sinh mệnh uyên2019-12-27 13:03
 • #1619: Lão phu lão thê2019-12-27 13:04
 • #1620: Có nghi nan tạp chứng, tìm Bách Lý Thiên Sầu2019-12-27 13:04
 • #1621: Cứng rắn Giới Đường!2019-12-27 13:04
 • #1622: Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ2019-12-27 13:04
 • #1623: Tông chủ hắn rốt cục khai khiếu!2019-12-27 13:04
 • #1624: Quân Thường Tiếu có vấn đề!2019-12-28 19:04
 • #1625: Tam đại Diệt Ma Sư, cùng tụ Vạn Cổ tông2019-12-28 19:04
 • #1626: Ngươi là ta Cố Thiên Tinh nhi tử, đời này đều cải biến không2019-12-29 19:24
 • #1627: Cố Thiên Oa2019-12-29 19:24
 • #1628: Nhất Định Tất Sát2020-01-01 21:23
 • #1629: Cái này Vạn Cổ tông, càng ngày càng nguy hiểm2020-01-01 21:24
 • #1630: Khủng bố chiến trường mô phỏng2020-01-01 21:24
 • #1631: Nơi này mỏ quặng, ta Vạn Cổ tông nhìn lên2020-01-01 21:24
 • #1632: Vạn Cổ tông bản, mới. . .2020-01-01 21:24
 • #1633: Thiên Ngoại Phi Đít2020-01-01 21:25
 • #1634: Mỏ quặng xuất thế2020-01-01 21:25
 • #1635: Đi thôi, tông chủ bóng2020-01-03 18:49
 • #1636: Ta Vạn Cổ tông lại phát tài!2020-01-03 18:49
 • #1637: Thái Huyền lão nhân trọng đại đột phá2020-01-03 18:50
 • #1638: Không đi, nó chết!2020-01-03 18:50
 • #1639: Nam nhân tiện hóa, lại trở về!2020-01-03 18:50
 • #1640: Cắt đứt ngươi một đôi cánh, còn có thể bay lên trời sao?2020-01-03 18:50
 • #1641: Vạn Cổ tông tinh thần, vĩnh lưu truyền!2020-01-04 22:06
 • #1642: Tìm phiền toái2020-01-04 22:06
 • #1643: Nhớ kỹ, ta gọi Dạ Tinh Thần!2020-01-04 22:06
 • #1644: Việc này tất có kỳ quặc2020-01-05 19:19
 • #1645: Chó săn2020-01-05 19:19
 • #1646: Nghề cũ, chuyên nghiệp2020-01-05 19:19
 • #1647: Một ngày này vẫn là đến!2020-01-06 19:22
 • #1648: Phạm Vạn Cổ tông, đến thì tất tru2020-01-06 19:23
 • #1649: Vì kiếm sinh, vì kiếm si2020-01-07 18:52
 • #1650: Trừ Danh lệnh2020-01-07 18:52
 • #1651: Bổn tọa đánh với ngươi một trận2020-01-07 18:52
 • #1652: Trà này, vẫn là nên uống lúc còn nóng2020-01-07 18:53
 • #1653: Một người độc đấu cửu đại tiên tông chi chủ2020-01-07 18:53
 • #1654: Nghịch thiên địa, nghịch âm dương, nghịch chư thiên thần phật2020-01-07 18:53
 • #1655: Ẩn hình cánh2020-01-07 18:53
 • #1656: Tuyệt đối lực lượng dưới, sinh mệnh như cỏ rác2020-01-07 18:54
 • #1657: Chết cũng không hối cải2020-01-07 18:54
 • #1658: Cả thế chấn kinh2020-01-07 18:54
 • #1659: Bái phỏng Lăng Thiên Tiên Tông2020-01-08 18:46
 • #1660: Sợ cũng phải sợ ra cốt khí đến!2020-01-09 18:41
 • #1661: Vạn Cổ tông tông chủ vs Lăng Thiên Tiên Tông thái thượng trưởng lão2020-01-09 18:41
 • #1662: Thập đại tiên tông diệt một2020-01-10 19:23
 • #1663: Toàn bộ xoá tên, biến thành lướt qua mây khói2020-01-10 19:24
 • #1664: Tường đổ mọi người đẩy, trống phá vạn người đánh2020-01-11 18:31
 • #1665: Lại. . . Hai năm sau2020-01-11 18:31
 • #1666: 10 năm ước hẹn2020-01-12 19:08
 • #1667: Cuồng ngược Cô Hồng Chân Nhân chi đồ2020-01-12 19:08
 • #1668: Nhận thua2020-01-13 18:56
 • #1669: Kết thúc2020-01-13 18:56
 • #1670: Mở ra khúc mắc, loại trừ tâm ma2020-01-14 18:50
 • #1671: Di thư2020-01-14 18:50
 • #1672: Vạn Cổ tiên tông2020-01-17 19:49
 • #1673: Đại hàng không thời đại tức sắp mở ra2020-01-17 19:49
 • #1674: Xuất phát2020-01-17 19:49
 • #1675: Mò cái nhiệm vụ chính tuyến2020-01-17 19:49
 • #1676: Xích Ngục Giới2020-01-17 19:49
 • #1677: Ngươi hảo hữu Quân đại lừa gạt đã online2020-01-17 19:50
 • #1678: Bệnh nhà giàu2020-01-19 18:13
 • #1679: Thương Lan đế quốc trưởng công chúa2020-01-19 18:13
 • #1680: Phù đế quốc chi tướng khuynh, vãn hoàng thất vu tức đảo2020-01-19 18:13
 • #1681: Đại tướng quân2020-01-19 18:13
 • #1682: Mời yên lặng chờ một canh giờ2020-01-20 18:50
 • #1683: Thời gian không đợi người, tiên hạ thủ vi cường2020-01-21 19:24
 • #1684: Hành vi ngày hôm nay, tự có hậu nhân phân tích2020-01-22 18:14
 • #1685: Trương Tam2020-02-10 20:19
 • #1686: Thiên Dương Địa Âm2020-02-10 20:19
 • #1687: Ta là hải đăng, chỉ dẫn các ngươi2020-02-10 20:20
 • #1688: Ta tại sao muốn cứu một người xa lạ?2020-02-10 20:20
 • #1689: Dạ Tinh Thần hắn tâm địa thiện lương2020-02-10 20:20
 • #1690: Một đám cỏ cản đường, cắt đi đơn giản nhất2020-02-10 20:20
 • #1691: Chuyện cũ trước kia2020-02-10 20:21
 • #1692: Liên quan gì đến ngươi?2020-02-10 20:21
 • #1693: Dạ Vương, Dạ Phi2020-02-10 20:21
 • #1694: Thái Thủy nguyên lực2020-02-10 20:22
 • #1695: Không nghĩ tới ngươi là người như vậy!2020-02-10 20:22
 • #1696: Chế bá Thiên Diễn Giới2020-02-10 20:22
 • #1697: Khi dễ ta, còn muốn giết ta?2020-02-10 20:23
 • #1698: Lại gặp mới vị diện2020-02-10 20:23
 • #1699: Bổn tọa mệnh, Diêm Vương không dám thu2020-02-10 20:23
 • #1700: Ngươi vũ khí mặc dù không tệ, nhưng vẫn là kém chút hỏa hầu2020-02-10 20:23
 • #1701: Vạn cổ mạnh nhất bồi luyện2020-02-10 20:24
 • #1702: Man hoang thần lực, tận thêm thân ta2020-02-10 20:24
 • #1703: Tất cả khóc cho ta!2020-02-10 20:25
 • #1704: Ánh sáng đom đóm há có thể cùng hạo nguyệt tranh huy2020-02-10 20:25
 • #1705: Nếu có người dám kỳ thị ngươi, ta sẽ giúp ngươi giết chết hắn2020-02-10 20:26
 • #1706: Tóc giả, Cẩu Thặng tình hoài2020-02-10 20:26
 • #1707: Mỏ đâu? Linh thạch đâu?2020-02-10 20:27
 • #1708: Thủ linh thú2020-02-10 20:28
 • #1709: Đem nơi này làm nhà mình?2020-02-10 20:28
 • #1710: Thành công!2020-02-10 20:28
 • #1711: Chui vào huyễn cảnh2020-02-12 02:29
 • #1712: Cô Hiên Viên2020-02-12 02:30
 • #1713: Kế thừa2020-02-12 02:30
 • #1714: Thiên Ma Huyết2020-02-12 18:07
 • #1715: Cẩu Thặng, vị diện chi chủ2020-02-12 18:08
 • #1716: Khai hoang2020-02-12 18:08
 • #1717: Sư tôn, ta lại trở về2020-02-14 07:07
 • #1718: Vạn cổ hoan nghênh ngươi, vì ngươi khai thiên tích địa2020-02-14 07:07
 • #1719: Trời sập2020-02-14 07:07
 • #1720: Nợ máu cần trả bằng máu2020-02-14 16:50
 • #1721: Một kiếm, toàn diệt2020-02-14 16:51
 • #1722: Quân Thường Tiếu biến2020-02-15 22:31
 • #1723: Quân Thường Tiếu chi đồ2020-02-17 19:56
 • #1724: Ta mục đích đánh dấu là. . .2020-02-17 19:56
 • #1725: Tử đường chủ rất bình tĩnh2020-02-17 19:56
 • #1726: Ta rất khó khăn!2020-02-18 18:14
 • #1727: Có ta ở đây2020-02-18 18:14
 • #1728: Ngươi cảm thấy ta là một cái sợ phiền phức người sao?2020-02-18 18:14
 • #1729: Đệ Cửu Môn2020-02-20 19:08
 • #1730: Hoa Thiên Hành2020-02-20 19:08
 • #1731: Quân Thường Tiếu vs Bát Môn Chí Tôn2020-02-20 19:08
 • #1732: Người nhiều trâu bò sao?2020-02-20 19:08
 • #1733: Vì ngươi, ta nguyện ý cùng thế là địch2020-02-21 18:32
 • #1734: Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó2020-02-21 18:32
 • #1735: Ngự Hồn tộc trời sinh cũng là đến phụ tá Vạn Cổ Tông2020-02-23 10:16
 • #1736: Đoàn diệt2020-02-23 10:17
 • #1737: Giết2020-02-23 10:17
 • #1738: Nghiêm túc Hà Vô Địch2020-02-23 10:17
 • #1739: Vạn Cổ Tông mạnh nhất khai quan đệ tử2020-02-24 19:37
 • #1740: Hà Vô Địch thẳng thắn2020-02-27 22:33
 • #1741: Khu mua sắm thật sự là không chỗ không trộm2020-02-27 22:33
 • #1742: Ta nghe đến huynh đệ đang hô hoán ta2020-02-27 22:34
 • #1743: Ta xem tiền bối là thúc bá, lệnh lang chính là ta huynh đệ2020-02-27 22:34
 • #1744: Tiểu hỗn đản2020-02-27 22:35
 • #1745: Hố cha2020-02-27 22:35
 • #1746: Đây không phải đào hôn, đây là bỏ trốn2020-02-28 18:16
 • #1747: Thúc, thật xin lỗi!2020-02-28 18:17
 • #1748: Vũ trụ thánh chiến2020-02-29 18:29
 • #1749: Luận vô nghĩa, thì phục Cẩu Thặng2020-02-29 18:29
 • #1750: Đối với chứng mất trí nhớ, hắn có một bộ hoàn chỉnh phương án trị liệu2020-03-01 18:34
 • #1751: Cố thúc có đứa con trai tốt2020-03-01 18:34
 • #1752: Lục Vị Địa Nguyên Đan2020-03-09 19:18
 • #1753: Thiên Uy bí cảnh2020-03-09 19:18
 • #1754: Loè loẹt, vô dụng2020-03-09 19:18
 • #1755: Ta đao đâu?2020-03-09 19:18
 • #1756: Đến từ phương Đông lực lượng2020-03-09 19:19
 • #1757: Cầm cung lão già lùn2020-03-09 19:19
 • #1758: Cổ Chi Ác Lai2020-03-09 19:19
 • #1759: Hổ Lao Quan trước chiến Xích Thố2020-03-09 19:19
 • #1760: Cường thế Phụng Tiên2020-03-09 19:20
 • #1761: Thắng2020-03-09 19:20
 • #1762: Trang bị đầy đủ2020-03-09 19:20
 • #1763: Đã tiến đến, vậy cũng chớ ra ngoài2020-03-09 19:20
 • #1764: Hệ thống cùng Cẩu Thặng bão tố não động2020-03-09 19:20
 • #1765: Chí Trăn Bá Vương Thương2020-03-09 19:20
 • #1766: Ta cần Hầu ca binh khí, cho nên thì ta nhờ các người2020-03-09 19:21
 • #1767: Không thể tha thứ sai2020-03-10 18:29
 • #1768: Ngươi ta ở giữa đã từng ân oán, không cần phải liên lụy đến hài tử trên thân2020-03-10 18:29
 • #1769: Đệ nhất tôn chỉ hơi nhiều2020-03-11 17:57
 • #1770: Cùng một chỗ, cùng một chỗ!2020-03-11 17:58
 • #1771: Tung bay Tô Tiểu Mạt2020-03-12 18:04
 • #1772: Dạ sư đệ đánh Tô sư huynh đánh lúc, ta làm sao không có đi qua bổ hai cước!2020-03-12 18:04
 • #1773: Ngũ Lôi Chi Linh2020-03-18 11:38
 • #1774: Luận trang cái gì, ta không bằng ngươi!2020-03-18 11:38
 • #1775: Ăn cướp!2020-03-18 11:38
 • #1776: Kém cỏi2020-03-18 11:38
 • #1777: Thanh Dương, bước vào nửa bước Thiên Cơ cảnh!2020-03-18 11:39
 • #1778: Quân tông chủ một đối một online chỉ đạo2020-03-18 11:39
 • #1779: Thế giới lớn như vậy, nên thường đi một chút2020-03-18 11:39
 • #1780: Thì cái này?2020-03-18 11:39
 • #1781: Cột thu lôi, bình nạp điện2020-03-18 11:40
 • #1782: Thánh Dược Giới2020-03-18 16:46
 • #1783: Dọn nhà2020-03-18 16:47
 • #1784: Cho chút tôn trọng2020-03-19 17:30
 • #1785: Độ Thiên Giới2020-03-19 17:30
 • #1786: Bị nhất đẳng vị diện khinh thường2020-03-30 05:26
 • #1787: Tinh Hải Minh minh chủ2020-03-30 05:26
 • #1788: Lễ gặp mặt2020-03-30 05:26
 • #1789: Vũ trụ thánh chiến kẻ dự thi2020-03-30 05:27
 • #1790: Không sai, kết thúc!2020-03-30 05:27
 • #1791: Báo danh2020-03-30 05:27
 • #1792: Tiểu tử này da mặt thật rất dày!2020-03-30 05:27
 • #1793: Năm năm sau2020-03-30 05:27
 • #1794: Tập hợp2020-03-30 05:28
 • #1795: Hôm nay đấu vòng loại, ta Vạn Cổ Tông đặt bao hết!2020-03-30 05:28
 • #1796: Kỳ quái phân tổ2020-03-30 05:28
 • #1797: Làm bằng sắt Dạ Đế, nước chảy đồng môn2020-03-30 05:28
 • #1798: Đệ tử Thượng Thiên, may mắn không làm nhục mệnh2020-03-30 05:28
 • #1799: Tinh hệ chính thức thi đấu2020-03-30 05:28
 • #1800: Thì hỏi ngươi, có sợ hay không?2020-03-30 05:28
 • #1801: Tàng long ngọa hổ2020-03-30 05:29
 • #1802: Tóc xù nam tử2020-03-30 05:29
 • #1803: Nuôi sói2020-03-30 05:29
 • #1804: Nghiêm túc Hà Vô Địch2020-03-30 05:29
 • #1805: Xương cốt cứng rắn Lý Thượng Thiên2020-03-30 05:29
 • #1806: Vạn Cổ Tông giận2020-03-30 22:52
 • #1807: Dạ Đế: Cho ta chút mặt mũi2020-03-30 22:53
 • #1808: Ngốc tử2020-04-06 03:43
 • #1809: Ta là Vạn Cổ Tông đệ tử, sẽ không bái người khác làm thầy2020-04-06 03:44
 • #1810: Nữ nhân này quá tàn nhẫn!2020-04-06 03:44
 • #1811: Lăng Lệ át chủ bài!2020-04-06 03:45
 • #1812: Ngược sói kết thúc2020-04-06 03:45
 • #1813: Có tấm màn đen!2020-04-06 03:45
 • #1814: Tự mang kháng băng thuộc tính2020-04-06 03:45
 • #1815: Dạ Tinh Thần vs Tiêu Tội Kỷ2020-04-06 03:45
 • #1816: Trận chung kết2020-04-06 03:46
 • #1817: Bước vào thiên cơ2020-04-06 03:46
 • #1818: Thiên Cơ bí cảnh2020-04-06 03:46
 • #1819: Lăng Lệ liều mạng2020-04-06 03:47
 • #1820: Thương Hải Hệ chính thức thi đấu vô địch2020-04-06 03:47
 • #1821: Vì sao không quên được!2020-04-06 03:47
 • #1822: Thua chẳng khác nào mất đi hết thảy2020-04-06 17:06
 • #1823: Không thể để cho Cẩu Oa bước Cẩu Thặng theo gót2020-04-06 17:06
 • #1824: Khoảng cách về nhà lại tiến một bước Hà Vô Địch2020-04-23 00:55
 • #1825: Kiếm Quy Khư2020-04-23 00:55
 • #1826: Sử Thi cấp thật là thơm2020-04-23 00:55
 • #1827: Phát triển toàn diện Vạn Cổ Giới2020-04-23 00:55
 • #1828: Thiên Ma Hoàng2020-04-23 00:56
 • #1829: Trước đây chưa từng gặp chi cao cao thủ2020-04-23 00:56
 • #1830: Thay đánh lên tuyến2020-04-23 00:56
 • #1831: Cẩu Thặng điên2020-04-23 00:56
 • #1832: Hoa Hồng chân tình bộc lộ2020-04-23 00:56
 • #1833: Tân Tây Du Ký chi Đại Thánh kết hôn2020-04-23 00:57
 • #1834: Bá đạo Tổng giám đốc Quân Thường Tiếu2020-04-23 00:57
 • #1835: Cái kia vui sướng bầu không khí tông môn không có2020-04-23 00:57
 • #1836: Dạ Đế tin tức tốt2020-04-23 00:57
 • #1837: Quân Thường Tiếu vs Lữ Bố Anh Linh2020-04-23 00:57
 • #1838: Ta Vạn Cổ Tông, thì sợ gì nhất chiến!2020-04-23 00:57
 • #1839: Chương 1839 Bổn tọa tuyên bố, các ngươi tử hình2020-04-23 00:58
 • #1840: Số 66 cơ giáp người điều khiển Tĩnh Tri Hiểu thỉnh cầu xuất chiến!2020-04-23 00:58
 • #1841: Hiểu Thiên Thí Ma2020-04-23 00:58
 • #1842: Vạn Cổ Tông thủ tịch cơ giáp sư2020-04-23 00:58
 • #1843: Thiên Ma Hoàng kiêng kị tồn tại2020-04-23 00:58
 • #1844: Dạ Vương minh2020-04-23 00:59
 • #1845: Địch nhân địch nhân thì là bằng hữu2020-04-23 00:59
 • #1846: Dạ Tinh Thần tâm sự2020-04-23 00:59
 • #1847: Tiết lộ Thiên Cơ2020-04-23 00:59
 • #1848: Chắp cánh khó thoát2020-04-23 00:59
 • #1849: Nan Thu Chi Đao, thứ năm hình thái2020-04-23 00:59
 • #1850: Dạ Vương minh hộ pháp, Phong Vạn Lý2020-04-23 01:00
 • #1851: Tiền cùng mệnh ta đều muốn2020-04-23 01:00
 • #1852: Quân Thường Tiếu một thân phận khác2020-04-23 17:21
 • #1853: Cải biến bố cục người rốt cục xuất hiện!2020-04-24 17:17
 • #1854: Vũ trụ có chút loạn2020-04-24 17:17
 • #1855: Ngả bài2020-04-25 19:41
 • #1856: Ngươi mưu đồ gì?2020-04-25 19:41
 • #1857: Tìm Kiếm Quy Khư lấy thuyết pháp2020-04-26 15:47
 • #1858: Khuyên can2020-04-26 15:47
 • #1859: Kiếm gãy tái hiện ngày, vương bá lúc trở về2020-04-27 16:24
 • #1860: Hiên Viên Thần Kiếm2020-04-28 16:57
 • #1861: Quân tông chủ làm sao rảnh rỗi đi Diệu Hoa Cung đâu?2020-04-29 16:47
 • #1862: Hề cung chủ cơ duyên2020-04-29 16:47
 • #1863: Quân Thường Tiếu không sạch sẽ2020-04-30 16:21
 • #1864: Câu nói này, không phải ta dạy!2020-05-01 16:04
 • #1865: Song Linh chi hồn, Hề Tịnh Tuyền thân phận2020-05-01 16:04
 • #1866: Lẫn nhau số mệnh2020-05-01 16:04
 • #1867: Làm kịch thấu trở thành một loại tập quán2020-05-02 16:26
 • #1868: Quân Thường Tiếu vs Già La Vương2020-05-02 16:26
 • #1869: Không thể phá vỡ thắng lợi2020-05-04 17:51
 • #1870: Cơ hội cùng số mệnh2020-05-04 17:51
 • #1871: Thánh chiến cúp, có giấu đại bí mật đỉnh đồng thau2020-05-04 17:52
 • #1872: Cùng Thiên Ma Hoàng lần thứ hai gặp mặt2020-05-04 17:52
 • #1873: Dâng trào a, hậu bối!2020-05-05 16:11
 • #1874: Chung kết bắt đầu, Thiên Ma Hoàng con nuôi tế trời2020-05-06 16:29
 • #1875: Có thể hay không cho chính thức thi đấu các quán quân tối thiểu nhất tôn trọng?2020-05-07 16:14
 • #1876: Ngược ngươi có thể sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt2020-05-07 16:14
 • #1877: Ngươi biểu diễn đến đây là kết thúc2020-05-08 16:27
 • #1878: Ta sẽ không thua, ta không thể thua!2020-05-08 16:28
 • #1879: Tương ái tương sát đến khi nào2020-05-09 15:54
 • #1880: Giữa bọn hắn ân oán, chính bọn hắn đi kết2020-05-09 15:54
 • #1881: Hổ dữ còn không ăn thịt con2020-05-10 16:38
 • #1882: Thánh chiến kết thúc2020-05-10 16:38
 • #1883: Đỉnh đồng thau huyền cơ2020-05-11 16:27
 • #1884: Vĩnh sinh chi địa cửa vào2020-05-12 16:22
 • #1885: Hà Vô Địch, về nhà!2020-05-12 16:22
 • #1886: Mạnh nhất não bổ vương2020-05-14 19:19
 • #1887: Đỉnh đồng thau một cái khác công dụng2020-05-14 19:20
 • #1888: Từ trời đến tiên âm2020-05-14 19:20
 • #1889: Tông chủ, chúng ta phát!2020-05-14 19:21
 • #1890: Toàn diện phổ cập tiên âm chi lực2020-05-16 16:59
 • #1891: Ác Ma Chi Nhãn2020-05-16 16:59
 • #1892: Tinh Thần mất tích2020-05-16 16:59
 • #1893: Dạ Vương!2020-05-17 16:29
 • #1894: Chuyện cũ trước kia, tiền căn hậu quả2020-05-18 17:01
 • #1895: Nữ nhân này, ta yêu2020-05-18 17:01
 • #1896: Chúng ta đi xem trò vui2020-05-19 16:21
 • #1897: Toàn giới xuất động2020-05-19 16:21
 • #1898: Cháy lên đi, hậu bối!2020-05-20 16:08
 • #1899: Dạ Vương đại nhân, thời đại biến2020-05-20 16:08
 • #1900: Ngươi có phải hay không lại muốn chơi Giang Hồ Tái Kiến đâu?2020-05-21 15:44
 • #1901: Cảm tình loại chuyện này không thể miễn cưỡng2020-05-22 16:19
 • #1902: Dạ Tinh Thần ngộ2020-06-05 05:57
 • #1903: Phó thác cho trời2020-06-05 05:58
 • #1904: Cẩu Thặng muốn nghịch thiên cải mệnh2020-06-05 05:58
 • #1905: Là thời điểm tính sổ sách2020-06-05 05:58
 • #1906: Người quen cũ2020-06-05 05:58
 • #1907: Bản tổ đều quỳ xuống còn muốn như thế nào nữa!2020-06-05 05:58
 • #1908: Ngươi muốn nghiên cứu ta?2020-06-05 05:58
 • #1909: Hồn Hình2020-06-05 05:59
 • #1910: Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh?2020-06-05 05:59
 • #1911: Avengers2020-06-05 05:59
 • #1912: Hành động2020-06-05 05:59
 • #1913: Hết sức2020-06-05 05:59
 • #1914: Cách Hồn đại trận2020-06-05 06:00
 • #1915: Ẩn đại nhân2020-06-05 06:00
 • #1916: Toàn quân xuất kích2020-06-05 06:00
 • #1917: Các ngươi tới chậm 59 giây2020-06-05 06:00
 • #1918: Có thể hay không không đánh mặt!2020-06-05 06:01
 • #1919: Đại Uy Cẩu Thặng2020-06-05 06:01
 • #1920: Nam nhân mộng tưởng2020-06-05 06:01
 • #1921: Lại thêm một cái linh chủng!2020-06-05 19:54
 • #1922: Tinh Linh giới tinh nhuệ nhất quân đoàn2020-06-05 19:55
 • #1923: Siêu phẩm thiên mạch bí cảnh2020-06-06 16:09
 • #1924: Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu2020-06-06 16:09
 • #1925: Siêu thoát hữu nghị tình đồng môn2020-06-07 16:06
 • #1926: Lục Thiên Thiên vs Ngu Suất2020-06-15 21:39
 • #1927: Nghĩ thoáng2020-06-15 21:39
 • #1928: Sự việc vô cùng lớn2020-06-15 21:39
 • #1929: Trong lòng băng tuyết sẽ không lại hòa tan2020-06-15 21:40
 • #1930: Quy mô tiến công2020-06-15 21:40
 • #1931: Một ngày này chung quy vẫn là đến2020-06-15 21:40
 • #1932: Siêu Sinh Vương, Sát Sinh Vương2020-06-15 21:40
 • #1933: Hợp thể2020-06-15 21:41
 • #1934: Thiên thời địa lợi nhân hoà, tất cả đều có!2020-06-15 21:41
 • #1935: Chủ tuyến tiến độ 20%2020-06-15 21:41
 • #1936: Gánh nặng đường xa2020-06-15 21:42
 • #1937: Chứng kiến kỳ tích thời điểm đến2020-06-15 21:42
 • #1938: Tân thế giới, tiềm lực vô hạn2020-06-15 21:42
 • #1939: Đồng thoại bên trong mỹ hảo thế giới2020-06-15 21:43
 • #1940: Dối trá thái bình2020-06-15 21:43
 • #1941: Đạo bất đồng2020-06-16 18:23
 • #1942: Kịch kết thúc2020-06-16 18:23
 • #1943: Cứu rỗi2020-06-17 16:37
 • #1944: Thảm nhất Bát Bộ Thiên Long2020-06-17 16:37
 • #1945: Ta có một cái ý nghĩ2020-06-18 16:36
 • #1946: Vị diện mạnh, thì tông môn mạnh2020-06-19 16:39
 • #1947: Nhanh bị ép điên Thái Huyền lão nhân2020-06-20 16:33
 • #1948: Hộ giới đại trận, khởi động!2020-06-20 16:33
 • #1949: Không cất, ngả bài!2020-06-21 16:10
 • #1950: Đại biểu chính nghĩa chế tài ngươi2020-06-21 16:11
 • #1951: Ta giới võ giả, không sợ nhất chiến2020-06-22 16:23
 • #1952: Cái này Hoang Hải giới để ta tới bảo hộ!2020-06-23 16:36
 • #1953: Ta Vạn Cổ Tông đánh cũng là tinh nhuệ!2020-06-23 16:36
 • #1954: Anh hùng nhất định là cô độc2020-06-24 16:36
 • #1955: Ăn no mới có thể đánh thắng trận!2020-06-25 16:18
 • #1956: Tóc đỏ, nam2020-06-25 16:18
 • #1957: So chiêu2020-06-26 17:06
 • #1958: Xin nhờ2020-06-26 17:06
 • #1959: Kỷ nguyên mới mở màn chi chiến!2020-06-28 16:51
 • #1960: Tử cục2020-06-28 16:51
 • #1961: Thập linh tề tụ, Ngô Vương trở về!2020-06-28 16:51
 • #1962: Chôn cùng!2020-06-29 16:21
 • #1963: Báo thù rửa hận2020-06-29 16:21
 • #1964: Mờ ảo nhất thương2020-06-30 16:16
 • #1965: Đều là lão diễn viên2020-07-01 15:54
 • #1966: Con ta, lớn hơn hết thảy2020-07-01 15:54
 • #1967: Tại chỗ phục sinh, nối thẳng thiên cơ!2020-07-02 16:32
 • #1968: Chén rượu này, kính Quân tông chủ! Kính Vạn Cổ Tông!2020-07-02 16:32
 • #1969: Nhập Lăng Yên Các2020-07-04 16:12
 • #1970: Ta không nghĩ! Ta không muốn!2020-07-04 16:12
 • #1971: Vĩnh sinh bí mật, đều ở bên trong2020-07-04 16:12
 • #1972: Thôn Thiên Ma Tổ2020-07-05 16:00
 • #1973: Ta là Thất Huyền Thánh Tôn!2020-07-06 15:41
 • #1974: Vạn Cổ Tông không thu người chết2020-07-06 15:41
 • #1975: Truyền kỳ nhiệm vụ!2020-07-07 16:07
 • #1976: Tuyệt Vọng thâm uyên2020-07-07 16:07
 • #1977: Kinh nghiệm bảo bảo2020-07-08 16:23
 • #1978: Lại gặp Vĩnh Sinh Chi Lộ2020-07-08 16:23
 • #1979: Khủng bố tập thể tăng lên2020-07-09 16:18
 • #1980: Vạn pháp bí cảnh2020-07-11 19:09
 • #1981: Đạo pháp ngàn vạn2020-07-11 19:09
 • #1982: Ta là Thiên!2020-07-11 19:10
 • #1983: Chúc quân hảo vận2020-07-12 16:57
 • #1984: Quân Thường Tiếu vs Thiên Ma Hoàng (một)2020-07-12 16:57
 • #1985: Quân Thường Tiếu vs Thiên Ma Hoàng (2%)2020-07-13 16:35
 • #1986: Quân Thường Tiếu thật vô lợi không dậy sớm!2020-07-13 16:35
 • #1987: Cái này đều không chết?2020-07-14 17:04
 • #1988: Phù sa không lưu ruộng người ngoài2020-07-15 15:50
 • #1989: Quân Thường Tiếu là con ta?2020-07-16 16:49
 • #1990: Cẩu huyết!2020-07-17 15:56
 • #1991: Người một nhà thật chỉnh tề2020-07-17 15:57
 • #1992: Kế thừa phụ hệ huyết mạch!2020-07-18 16:36
 • #1993: Nghịch tử!2020-07-19 16:48
 • #1994: Cái này vũ trụ hòa bình?2020-07-19 16:49
 • #1995: Vạn Cổ vực2020-07-21 16:29
 • #1996: Đại hôn trước giờ2020-07-21 16:30
 • #1997: Xấu, xảy ra đại sự!2020-07-22 16:03
 • #1998: Xả thân thủ nghĩa!2020-07-23 16:37
 • #1999: Là kết thúc cũng là bắt đầu2020-07-24 15:57
 • #2000: Truyền kỳ!2020-07-25 16:08
 • #2001: Ngàn năm sau2020-07-27 16:09
 • #2002: Mới đến, cho chút thể diện2020-08-01 23:02
 • #2003: Diễn kỹ phương diện, nguyện xưng Cẩu Thặng là tuyệt chiêu2020-08-01 23:03
 • #2004: Lận Thiên vực đại lão tề tụ một đường bái Cẩu Thặng2020-08-02 15:27
 • #2005: Thua lỗ!2020-08-02 15:27
 • #2006: Tuyệt mật cấm địa2020-08-04 18:01
 • #2007: Truyền kỳ không hổ là truyền kỳ!2020-08-14 19:06
 • #2008: Mùi vị quen thuộc2020-09-20 15:34

Related posts

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

THUYS♥️

Xuyên Qua Dị Thế đương Gia Gia

TiKay

Thần Long Chiến

TiKay

Huyền Huyễn Mạnh Nhất Phò Mã

TiKay

Cực Phẩm Diêm La Hệ Thống

TiKay

Nguyên Huyết Thần Tọa

TiKay

1 comment

Vũ Nghịch Cửu Thiên - ThuVienBao Audiobooks | Truyện Audio | truyen.thuvienbao October 21, 2019 at 10:21 am

[…] phẩm tâm huyết của Giang Hồ Tái Kiến —> tác bộ Vạn Cổ Đệ Nhất Tông, Siêu Thần Yêu Nghiệt== Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng hi sinh oanh liệt! Võ […]

Reply

Leave a Reply