Nữ CườngTiên Hiệp

Vô Thượng Nữ Tiên Quân

Tại một lần Côn Luân khảo sát bên trong, Yên Nhiên ngẫu nhiên đạt được thượng cổ truyền thừa, từ đó bước lên vô thượng tu tiên hành trình!

(nữ chính chính thống tu tiên văn)

Nguồn : tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đạm Đạm Trúc Quân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiết tử2020-09-19 08:45
 • #2: Thiên địa đại biến2020-09-19 08:46
 • #3: Thảm liệt ra sân phương thức2020-09-19 08:46
 • #4: Tụ Linh Châu2020-09-19 08:46
 • #5: Nghi hoặc mọc thành bụi2020-09-19 08:47
 • #6: Tấm mộc2020-09-19 08:47
 • #7: Nhục bạch cốt2020-09-19 08:47
 • #8: Thức hải hiện2020-09-19 08:47
 • #9: Ta quyết định2020-09-19 08:47
 • #10: Linh căn2020-09-19 08:47
 • #11: Tu luyện2020-09-19 08:47
 • #12: Hồng Mông Quy Nguyên Quyết2020-09-19 08:47
 • #13: Bước vào2020-09-19 08:48
 • #14: Phù Nguyên Lục2020-09-19 08:48
 • #15: Biết nói chuyện nhân sâm2020-09-19 08:48
 • #16: Khí hải mở2020-09-19 08:48
 • #17: Người gặp có phần2020-09-19 08:48
 • #18: Kinh thiên thoáng nhìn2020-09-19 08:49
 • #19: Đài sen2020-09-19 08:49
 • #20: Thiên ngoại phi tiên2020-09-19 08:49
 • #21: Lão hồ ly2020-09-19 08:49
 • #22: Ma tu2020-09-19 08:49
 • #23: Loạn tượng đã hiển2020-09-19 08:49
 • #24: Ta là củi mục?2020-09-19 08:49
 • #25: Vỏ quả đất vận động2020-09-19 08:50
 • #26: Nhân định thắng thiên2020-09-19 08:50
 • #27: Linh mạch2020-09-19 08:50
 • #28: Tâm tính chuyển biến2020-09-19 08:50
 • #29: Người đi nhà trống2020-09-19 08:50
 • #30: Quỷ tộc2020-09-19 08:50
 • #31: Độc nhất vô nhị2020-09-19 08:50
 • #32: Đồ ăn nguy cơ (chúc mừng năm mới)2020-09-19 08:51
 • #33: Gặp nhau2020-09-19 08:51
 • #34: Thần đồng dạng tồn tại2020-09-19 08:51
 • #35: Đạo minh2020-09-19 08:51
 • #36: Ồn ào2020-09-19 08:51
 • #37: Linh thạch2020-09-19 08:51
 • #38: Khảo thí2020-09-19 08:51
 • #39: Bí cảnh2020-09-19 08:52
 • #40: Đúng là khôi phục2020-09-19 08:52
 • #41: Gừng càng già càng cay2020-09-19 08:52
 • #42: Tương phản manh2020-09-19 08:52
 • #43: Cũng không phải là rất khó2020-09-19 08:52
 • #44: Bình tĩnh thất thần2020-09-19 08:52
 • #45: Kiểm lậu vương thượng tuyến2020-09-19 08:52
 • #46: Phù huyết2020-09-19 08:53
 • #47: Thần thức ngoại phóng2020-09-19 08:53
 • #48: Đồ cổ đường phố2020-09-19 08:53
 • #49: Manh mối2020-09-19 08:53
 • #50: Đổ thạch2020-09-19 08:53
 • #51: Nói được thì làm được2020-09-19 08:53
 • #52: Đi cửa sau2020-09-19 08:54
 • #53: Kim giới chỉ2020-09-19 08:54
 • #54: Chế phù tứ bảo2020-09-19 08:54
 • #55: Vận khí không tệ2020-09-19 08:54
 • #56: Một cái vang dội cái tát2020-09-19 08:54
 • #57: Người so với người làm người ta tức chết (cầu thủ đặt trước)2020-09-19 08:55
 • #58: Đâm tâm2020-09-19 08:55
 • #59: Kết giới2020-09-19 08:55
 • #60: Ngân hóa lưỡng cật2020-09-19 08:55
 • #61: Tầm bảo thể chất?2020-09-19 08:55
 • #62: Nhất phù hóa vạn tượng2020-09-19 08:55
 • #63: Chọc tới đại lão2020-09-19 08:55
 • #64: Toàn diệt2020-09-19 08:56
 • #65: Dùng phù cao thủ2020-09-19 08:56
 • #66: Liễm tức2020-09-19 08:56
 • #67: Lần đầu chế phù2020-09-19 08:56
 • #68: Bày trận2020-09-19 08:56
 • #69: Cẩn thận mỗi bước đi2020-09-19 08:56
 • #70: Bí mật2020-09-19 08:57
 • #71: Thục Sơn kiếm tu2020-09-19 08:57
 • #72: Họa thủy đông dẫn2020-09-19 08:57
 • #73: Uy hiếp2020-09-19 08:57
 • #74: Ngã xuống sườn núi2020-09-19 08:57
 • #75: Linh Thổ chi địa2020-09-19 08:57
 • #76: Ăn hàng2020-09-19 08:57
 • #77: Đào đất đạt nhân2020-09-19 08:57
 • #78: Hang không đáy2020-09-19 08:57
 • #79: Nhặt người ta còn lại không muốn2020-09-19 08:58
 • #80: Cắm2020-09-19 08:58
 • #81: Tương sinh tương khắc2020-09-19 08:58
 • #82: Người người tất tranh2020-09-19 08:58
 • #83: Hình người lục quái2020-09-19 08:58
 • #84: Thần thức truyền âm2020-09-19 08:58
 • #85: Long châu tranh đoạt2020-09-19 08:58
 • #86: Bản mệnh thần thông2020-09-19 08:58
 • #87: Ăn cướp2020-09-19 08:59
 • #88: Không cho vào2020-09-19 08:59
 • #89: Trúc cơ2020-09-19 08:59
 • #90: Trước khi mưa bão tới yên tĩnh2020-09-19 08:59
 • #91: chương 902020-09-19 08:59
 • #92: Tìm đường chết2020-09-19 08:59
 • #93: Lưỡng Nghi huyễn ẩn châm2020-09-19 08:59
 • #94: Người nghèo một cái2020-09-19 09:00
 • #95: Nhiệm vụ2020-09-19 09:00
 • #96: Nhật thực2020-09-19 09:00
 • #97: Thử Triều2020-09-19 09:00
 • #98: Thí luyện không gian2020-09-19 09:00
 • #99: Cùng đường2020-09-19 09:00
 • #100: Bị âm2020-09-19 09:00
 • #101: Thủy Liêm động2020-09-19 09:01
 • #102: Bàn đào?2020-09-19 09:01
 • #103: Cân Đẩu Vân2020-09-19 09:01
 • #104: Gặp lại2020-09-19 09:01
 • #105: Có bỏ mới có được2020-09-19 09:01
 • #106: Lên núi2020-09-19 09:01
 • #107: Đánh xì dầu2020-09-19 09:01
 • #108: Mộc Liên hoa nở2020-09-19 09:01
 • #109: Hố to a2020-09-19 09:02
 • #110: Ngạnh kháng2020-09-19 09:02
 • #111: Trời cũng giúp ta2020-09-19 09:02
 • #112: Bị nhịn lên2020-09-19 09:02
 • #113: Giá trị2020-09-19 09:02
 • #114: Khế ước2020-09-19 09:02
 • #115: Lỏa bôn2020-09-19 09:03
 • #116: Hết thảy vì chủ nhân phục vụ2020-09-19 09:03
 • #117: Sinh hoạt cần nghi thức cảm giác2020-09-19 09:03
 • #118: Thí luyện bắt đầu2020-09-19 09:03
 • #119: Nhất lực hàng thập hội2020-09-19 09:03
 • #120: chương 1192020-09-19 09:03
 • #121: Cực hạn khiêu chiến2020-09-19 09:03
 • #122: Thế gian vạn pháp, vì nhanh không phá2020-09-19 09:04
 • #123: Dê béo2020-09-19 09:04
 • #124: Cương phong bộ pháp2020-09-19 09:04
 • #125: Đầu tư rất trọng yếu2020-09-19 09:04
 • #126: Cây vạn tuế ra hoa2020-09-19 09:04
 • #127: Trời xanh quà tặng2020-09-19 09:04
 • #128: Hứa nguyện thụ2020-09-19 09:04
 • #129: chương 1282020-09-19 09:04
 • #130: Kẻ tàn nhẫn2020-09-19 09:05
 • #131: Tiếp tục2020-09-19 09:05
 • #132: Khai quải2020-09-19 09:05
 • #133: Tiên nữ bản tiên2020-09-19 09:05
 • #134: Tiên tử ra sân2020-09-19 09:05
 • #135: Ăn, rất trọng yếu2020-09-19 09:05
 • #136: Cướp đoạt chiến lợi phẩm2020-09-19 09:06
 • #137: Khai tông lập phái2020-09-19 09:06
 • #138: Mình đương lão đại2020-09-19 09:06
 • #139: Danh ngạch tranh đoạt (cảm tạ đặt tên qua loa quái thìa khen thưởng)2020-09-19 09:06
 • #140: Đại Nhật Kim Đan quyết2020-09-19 09:06
 • #141: Tinh Nguyệt Môn (cảm tạ nhìn ta làm gì còn không tranh thủ thời gian đổi mới khen thưởng)2020-09-19 09:06
 • #142: Quy tắc tranh tài2020-09-19 09:07
 • #143: Nghèo khó hạn chế tưởng tượng (cảm tạ như mộng như xi khen thưởng)2020-09-19 09:07
 • #144: Hắc Oa đại triển thần thông2020-09-19 09:07
 • #145: Bảo tàng2020-09-19 09:07
 • #146: Thú quật chi môn2020-09-19 09:07
 • #147: Đệ nhất2020-09-19 09:07
 • #148: Ai dám tranh phong2020-09-19 09:07
 • #149: Nhà giàu mới nổi thức đánh nhau2020-09-19 09:07
 • #150: Còn có ai? !2020-09-19 09:08
 • #151: Kiến thiết2020-09-19 09:08
 • #152: Giàu đến chảy mỡ2020-09-19 09:08
 • #153: Cổ đảo2020-09-19 09:08
 • #154: Đạo vận thanh âm2020-09-19 09:08
 • #155: chương 1542020-09-19 09:08
 • #156: Địa hỏa mạch2020-09-19 09:09
 • #157: Chỗ ngồi2020-09-19 09:09
 • #158: chương 1572020-09-19 09:09
 • #159: Thần thông hóa tượng2020-09-19 09:09
 • #160: Khí vận tranh đoạt2020-09-19 09:10
 • #161: Minh Tâm Bi2020-09-19 09:10
 • #162: Giao diện tán thành2020-09-19 09:10
 • #163: Thần thông uẩn dưỡng2020-09-19 09:10
 • #164: Hỏa Diễm Sơn bốc cháy2020-09-19 09:10
 • #165: Vô căn vũ2020-09-19 09:10
 • #166: Ngưu Ma Cung2020-09-19 09:10
 • #167: Bảo phiến tranh đoạt2020-09-19 09:11
 • #168: Có gì phải sợ2020-09-19 09:11
 • #169: chương 1682020-09-19 09:11
 • #170: chương 1692020-09-19 09:11
 • #171: Nho rượu ngon chén dạ quang2020-09-19 09:11
 • #172: Thiên Hỏa chi linh2020-09-19 09:11
 • #173: Hỏa cuồng hoan2020-09-19 09:11
 • #174: Hồng Liên Nghiệp Hỏa (cảm tạ hoa anh đào nguyệt nguyệt khen thưởng)2020-09-19 09:11
 • #175: Người quái dị2020-09-19 09:12
 • #176: Chuẩn bị2020-09-19 09:12
 • #177: Kim Đan cảnh thí luyện thụ2020-09-19 09:12
 • #178: Mở ra cửa vào2020-09-19 09:12
 • #179: Hỏa Thụ Ngân Hoa2020-09-19 09:12
 • #180: Xuyên qua2020-09-19 09:12
 • #181: Cửu Lê đại lục2020-09-19 09:13
 • #182: Luyện thể đồ2020-09-19 09:13
 • #183: Hạn Bạt2020-09-19 09:13
 • #184: Kim Long Ngư2020-09-19 09:13
 • #185: Tu Di Sơn2020-09-19 09:13
 • #186: Tùy thân không gian2020-09-19 09:13
 • #187: Nữ nô2020-09-19 09:14
 • #188: Cửu sắc thần lộc (nhất)2020-09-19 09:14
 • #189: Cửu sắc thần hươu (hai)(cảm tạ t Siay khen thưởng)2020-09-19 09:14
 • #190: Cửu sắc thần hươu (ba)2020-09-19 09:14
 • #191: Thánh hỏa2020-09-19 09:14
 • #192: chương 1912020-09-19 09:14
 • #193: Nhặt nhạnh chỗ tốt2020-09-19 09:15
 • #194: Càn khôn thủ2020-09-19 09:15
 • #195: Giác đấu trường2020-09-19 09:15
 • #196: chương 1952020-09-19 09:15
 • #197: chương 1962020-09-19 09:15
 • #198: Tiên hạc đản2020-09-19 09:15
 • #199: Lão già họm hẹm này xấu nhỏ rất!2020-09-19 09:16
 • #200: Che khuất bầu trời2020-09-19 09:16
 • #201: Hạo kiếp2020-09-19 09:16
 • #202: Tiểu Tiên2020-09-19 09:16
 • #203: Trung ương Thần Sơn2020-09-19 09:16
 • #204: Đoạn Sinh sơn mạch2020-09-19 09:16
 • #205: Lam liên Thủy kính2020-09-19 09:17
 • #206: Tổ Vu tinh huyết2020-09-19 09:17
 • #207: Đại lục cộng tế2020-09-19 09:17
 • #208: Hiến tế (cảm tạ hlylzqm khen thưởng)2020-09-19 09:17
 • #209: Ác chiến2020-09-19 09:17
 • #210: Cần phải trở về2020-09-19 09:17
 • #211: Rời đi (cảm tạ QQ thư hữu 1984433514 khen thưởng)2020-09-19 09:18
 • #212: Hang ổ bị đoạt2020-09-19 09:18
 • #213: Tìm đường chết2020-09-19 09:18
 • #214: Tức sùi bọt mép2020-09-19 09:18
 • #215: Khắp nơi trên đất hải sản2020-09-19 09:18
 • #216: Tận diệt2020-09-19 09:18
 • #217: Chồng chất không gian2020-09-19 09:19
 • #218: Nguyên Anh thành (cảm tạ bay lên lý x khen thưởng)2020-09-19 09:19
 • #219: Lấy đạo của người trả lại cho người2020-09-19 09:19
 • #220: Hải vực2020-09-19 09:19
 • #221: Uy danh hiển hách2020-09-19 09:19
 • #222: Định Hải Thần Châu2020-09-19 09:19
 • #223: Thủ hộ giả2020-09-19 09:19
 • #224: Nhục thân tấn cấp2020-09-19 09:20
 • #225: Nhân quả luân hồi2020-09-19 09:20
 • #226: chương 2252020-09-19 09:20
 • #227: Trường Thọ Quả2020-09-19 09:20
 • #228: Tu luyện đẳng cấp2020-09-19 09:20
 • #229: Đánh đến tận cửa2020-09-19 09:20
 • #230: Giới mạch2020-09-19 09:20
 • #231: Liên cầu2020-09-19 09:21
 • #232: Tinh quang thần thủy2020-09-19 09:21
 • #233: Hai yêu độ kiếp2020-09-19 09:21
 • #234: chương 2332020-09-19 09:21
 • #235: Chuột bạch2020-09-19 09:21
 • #236: Địa tâm thế giới2020-09-19 09:21
 • #237: Phù văn lạc ấn2020-09-19 09:21
 • #238: Tức nhưỡng cùng thời gian cát2020-09-19 09:21
 • #239: Giao diện chi chủ2020-09-19 09:22
 • #240: Thanh Sử Phong2020-09-19 09:22
 • #241: chương 2402020-09-19 09:22
 • #242: Kỳ Lân2020-09-19 09:22
 • #243: Sinh mệnh chi hỏa2020-09-19 09:22
 • #244: Vô Tự Thiên Thư2020-09-19 09:22
 • #245: Tinh đấu đại trận2020-09-19 09:23
 • #246: Ma hố2020-09-19 09:23
 • #247: Biết trước2020-09-19 09:23
 • #248: Nguyên Anh cảnh thí luyện không gian mở ra2020-09-19 09:23
 • #249: Tu sĩ dị giới2020-09-19 09:23
 • #250: Đại thế chi tranh2020-09-19 09:23
 • #251: Thái Âm Chân Thủy2020-09-19 09:23
 • #252: Thái Dương Chân Hỏa2020-09-19 09:24
 • #253: Thái Dương Tán Thụ2020-09-19 09:24
 • #254: Ngũ chuyển Tinh Thần phòng ngự trận2020-09-19 09:24
 • #255: chương 2542020-09-19 09:24
 • #256: Đầu óc có bệnh2020-09-19 09:24
 • #257: Cực Địa Hồn băng2020-09-19 09:24
 • #258: Chương 2572020-09-19 09:25
 • #259: Cướp bóc bị đoạt2020-09-19 09:25
 • #260: Truy Nhật truyền thuyết2020-09-19 09:25
 • #261: Viễn cổ lại xuất hiện2020-09-19 09:25
 • #262: Súc Địa Thành Thốn2020-09-19 09:25
 • #263: Thuộc về ta2020-09-19 09:25
 • #264: Lại xuyên qua2020-09-19 09:25
 • #265: Cõng nồi hiệp2020-09-19 09:26
 • #266: Sơn Hà Ấn2020-09-19 09:26
 • #267: Luyện yêu rừng rậm2020-09-19 09:26
 • #268: Không phải người2020-09-19 09:26
 • #269: Yêu nữ2020-09-19 09:26
 • #270: Thiên ngoại chi địa2020-09-19 09:26
 • #271: Trọc cấu nguyên nhưỡng2020-09-19 09:26
 • #272: Cứu mạng lông tơ cứu mạng2020-09-19 09:26
 • #273: Quy Khư2020-09-19 09:27
 • #274: Nguyệt hoa tương2020-09-19 09:27
 • #275: Thổ liên giam cầm2020-09-19 09:27
 • #276: Hóa Thần2020-09-19 09:27
 • #277: Lôi điện tôi thể2020-09-19 09:27
 • #278: Thiên thạch tranh đoạt2020-09-19 09:27
 • #279: Đối chiến hợp đạo2020-09-19 09:27
 • #280: Đi hướng tinh không2020-09-19 09:28
 • #281: Cổ ma chi tỉnh2020-09-19 09:28
 • #282: Truyền tống trận2020-09-19 09:28
 • #283: Nhập ma hố2020-09-19 09:28
 • #284: Chôn cùng2020-09-19 09:28
 • #285: Trời cao đố kỵ anh tài2020-09-19 09:28
 • #286: Quỷ dị nam tử2020-09-19 09:29
 • #287: Thả không dấu vết2020-09-19 09:29
 • #288: chương 2872020-09-19 09:29
 • #289: Liên thủ xuất kích2020-09-19 09:29
 • #290: Kim quang phổ chiếu2020-09-19 09:29
 • #291: Kim sắc đạo liên2020-09-19 09:29
 • #292: chương 2912020-09-19 09:30
 • #293: Tiếc nuối2020-09-19 09:30
 • #294: Hóa Thần cảnh thí luyện không gian2020-09-19 09:30
 • #295: Quyền chưởng quyết đấu2020-09-19 09:30
 • #296: Ném hồn2020-09-19 09:30
 • #297: Lỗ đen2020-09-19 09:30
 • #298: Nguyệt Hạ lão nhân2020-09-19 09:31
 • #299: Mới gặp Chân Tiên2020-09-19 09:31
 • #300: chương 2992020-09-19 09:31
 • #301: Kiếp nạn2020-09-19 09:31
 • #302: Phân thần2020-09-19 09:31
 • #303: Thái Âm Tinh2020-09-19 09:31
 • #304: Quần áo cưới2020-09-19 09:31
 • #305: Quỷ tộc chọc giận2020-09-19 09:32
 • #306: Thỏ ngọc đảo thuốc2020-09-19 09:32
 • #307: Liên bồng kết tử2020-09-19 09:32
 • #308: Gặp lại Đỗ Linh Linh2020-09-19 09:32
 • #309: Thái Âm Tinh quân2020-09-19 09:32
 • #310: Cây nguyệt quế2020-09-19 09:32
 • #311: Tiên nhân hạ giới2020-09-19 09:33
 • #312: Bị nhớ thương2020-09-19 09:33
 • #313: Thái Hư huyễn cảnh2020-09-19 09:33
 • #314: Lăng vân thạch nhũ2020-09-19 09:33
 • #315: Cửu Trọng Thiên lại xuất hiện2020-09-19 09:33
 • #316: Thiên nhãn2020-09-19 09:33
 • #317: Đoạt xá2020-09-19 09:34
 • #318: Tiên thiên đạo thể2020-09-19 09:34
 • #319: Hắc Oa mất tích2020-09-19 09:34
 • #320: Thái Âm Tinh bạo động2020-09-19 09:34
 • #321: Tinh quân chi uy2020-09-19 09:34
 • #322: Xua đuổi2020-09-19 09:34
 • #323: Cổ Hằng dã tâm2020-09-19 09:35
 • #324: Tinh thần chi lực2020-09-19 09:35
 • #325: Đại chiến tinh thú2020-09-19 09:35
 • #326: chương 3252020-09-19 09:35
 • #327: Kiếm phá tinh không2020-09-19 09:35
 • #328: chương 3272020-09-19 09:36
 • #329: Lân Quân không muốn mặt2020-09-19 09:36
 • #330: chương 3292020-09-19 09:36
 • #331: chương 3302020-09-19 09:36
 • #332: Tinh Thần điều khiển2020-09-19 09:36
 • #333: Hợp đạo cảnh thí luyện không gian mở ra2020-09-19 09:36
 • #334: Sát khí thẩm thấu2020-09-19 09:36
 • #335: Tạo hóa dịch2020-09-19 09:37
 • #336: Giao lưu2020-09-19 09:37
 • #337: Sát khí thông đạo2020-09-19 09:37
 • #338: Cùng thi triển thần thông2020-09-19 09:37
 • #339: Sóng gió nổi lên2020-09-19 09:37
 • #340: Giới Diệp2020-09-19 09:38
 • #341: Nhắc nhở2020-09-19 09:38
 • #342: Thiên Cẩu nhất tộc2020-09-19 09:38
 • #343: Đối địch2020-09-19 09:38
 • #344: Không thể thoát khỏi khống chế2020-09-19 09:38
 • #345: chương 3442020-09-19 09:38
 • #346: Xâm lấn2020-09-19 09:39
 • #347: Cột mốc biên giới2020-09-19 09:39
 • #348: Hỗn Nguyên Đạo quả2020-09-19 09:39
 • #349: Trân trọng2020-09-19 09:39
 • #350: Thượng cổ tiên lộ2020-09-19 09:39
 • #351: Tiếng nhạc2020-09-19 09:39
 • #352: Thành thịt Đường Tăng2020-09-19 09:40
 • #353: Lôi đình vạn quân2020-09-19 09:40
 • #354: Lôi trạch thú2020-09-19 09:40
 • #355: Hoá trang lên sân khấu2020-09-19 09:40
 • #356: Tinh huyết ngưng tụ2020-09-19 09:40
 • #357: Âm dương khấu2020-09-19 09:40
 • #358: Chức Thần tiên tử2020-09-19 09:40
 • #359: chương 3582020-09-19 09:41
 • #360: Thượng cổ bí văn2020-09-19 09:41
 • #361: Trảm tiên2020-09-19 09:41
 • #362: Minh Dạ giới2020-09-19 09:41
 • #363: Diệt hồn chú2020-09-19 09:41
 • #364: Tiên Nhân cảnh giới phân chia2020-09-19 09:41
 • #365: Dạ Hổ2020-09-19 09:42
 • #366: Độ Sóc Sơn2020-09-19 09:42
 • #367: Thành tưới nước công2020-09-19 09:42
 • #368: Dạ U Dạ Minh2020-09-19 09:42
 • #369: Âm văn2020-09-19 09:42
 • #370: Thần hồn tương dung2020-09-19 09:42
 • #371: Điều kiện2020-09-19 09:43
 • #372: Hắc Bạch Vô Thường2020-09-19 09:43
 • #373: Mê thất trên Hoàng Tuyền Lộ2020-09-19 09:43
 • #374: Đoạt áo bà treo áo ông2020-09-19 09:43
 • #375: Bỉ Ngạn Hoa đèn2020-09-19 09:43
 • #376: Lửa chiếu con đường2020-09-19 09:44
 • #377: Thỏ tai dài2020-09-19 09:44
 • #378: Không nói rõ được cũng không tả rõ được2020-09-19 09:44
 • #379: Giả trang2020-09-19 09:44
 • #380: U Minh Quỷ Hỏa2020-09-19 09:44
 • #381: Sinh Tử Bạc2020-09-19 09:44
 • #382: Mạnh bà2020-09-19 09:45
 • #383: Bừng tỉnh2020-09-19 09:45
 • #384: Ra Minh giới2020-09-19 09:45
 • #385: Hoan nghênh đi vào tiên giới2020-09-19 09:45
 • #386: Minh Tâm2020-09-19 09:45
 • #387: Tẩy căn trì2020-09-19 09:45
 • #388: Chỉ xích thiên nhai2020-09-19 09:45
 • #389: Kim Đồng Ngọc Nữ2020-09-19 09:46
 • #390: Thượng cổ bí cảnh2020-09-19 09:46
 • #391: Không Linh Tịnh Bình2020-09-19 09:46
 • #392: Dương Văn2020-09-19 09:46
 • #393: Thiên liên2020-09-19 09:46
 • #394: Trúng kế2020-09-19 09:46
 • #395: Tuyệt mệnh chi khư2020-09-19 09:47
 • #396: Trường Cầm tiên sơn2020-09-19 09:47
 • #397: Hi Nguyên Thánh nữ2020-09-19 09:47
 • #398: Hồng Loan tinh động2020-09-19 09:47
 • #399: Ký ức tái hiện2020-09-19 09:47
 • #400: Thượng cổ nữ thánh2020-09-19 09:47
 • #401: Vây khốn2020-09-19 09:48
 • #402: Vô Ưu Cốc2020-09-19 09:48
 • #403: Tế phẩm2020-09-19 09:48
 • #404: Hắc Oa vẫn2020-09-19 09:48
 • #405: Tuyệt cảnh2020-09-19 09:48
 • #406: Đây chính là mệnh (cảm tạ sâu nhỏ tử khen thưởng)2020-09-19 09:48
 • #407: Hiến tế (cảm tạ siêu yêu một bào giấy tước gió khen thưởng)2020-09-19 09:49
 • #408: Cửu Trọng Thiên lại xuất hiện (cảm tạ Amy xa xa khen thưởng)2020-09-19 09:49
 • #409: Cổ hoang cực ngục2020-09-19 09:49
 • #410: Tam đả kim ô2020-09-19 09:49
 • #411: Yêu tộc chí tôn2020-09-19 09:49
 • #412: Đài sen hợp thể2020-09-19 09:49
 • #413: Vô tâm người2020-09-19 09:49
 • #414: Đại La Kim Tiên tọa kỵ2020-09-19 09:50
 • #415: Hỗn Nguyên đỉnh2020-09-19 09:50
 • #416: Muốn xưng bá tiên giới Ô Nha Kim2020-09-19 09:50
 • #417: Chủng tộc chi tranh2020-09-19 09:50
 • #418: Vạn chúng quy tâm canh2020-09-19 09:50
 • #419: Cửu Thiên Tiên quân2020-09-19 09:50
 • #420: Nhất trọng thiên2020-09-19 09:50
 • #421: Thiên Hà thánh liên2020-09-19 09:51
 • #422: Âm Dương Ngư mắt2020-09-19 09:51
 • #423: Thiên Tiên2020-09-19 09:51
 • #424: Quen thuộc đuôi cáo2020-09-19 09:51
 • #425: Cướp ngục2020-09-19 09:51
 • #426: Tới chậm một bước2020-09-19 09:51
 • #427: Màu đen chưởng ấn2020-09-19 09:52
 • #428: Nhị trọng thiên lại xuất hiện2020-09-19 09:52
 • #429: Vây đánh2020-09-19 09:52
 • #430: Bỏ lỡ2020-09-19 09:52
 • #431: Cầm Tương Liên2020-09-19 09:52
 • #432: Cõng nồi hiệp2020-09-19 09:52
 • #433: Trảm tinh kiếm trở về2020-09-19 09:52
 • #434: Hồng Hoang đại địa2020-09-19 09:53
 • #435: Thang Cốc2020-09-19 09:53
 • #436: Trên trời rơi xuống đạo liên2020-09-19 09:53
 • #437: Thái Ất Kim Tiên2020-09-19 09:53
 • #438: Chọn tế2020-09-19 09:53
 • #439: Khẩu chiến2020-09-19 09:53
 • #440: Tên giả mạo2020-09-19 09:54
 • #441: Rung động tứ phương2020-09-19 09:54
 • #442: Yên Nhiên, trở về!2020-09-19 09:54
 • #443: Vô tình2020-09-19 09:54
 • #444: Nhân quả thiên quyết định2020-09-19 09:54
 • #445: Hỗn độn vũ trụ khuếch trương2020-09-19 09:55
 • #446: Nhỏ yếu tiên giới2020-09-19 09:55
 • #447: Đại Dư tiên sơn2020-09-19 09:55
 • #448: Huyết sắc Luyện Ngục2020-09-19 09:55
 • #449: Huyết quy2020-09-19 09:55
 • #450: Mượn đao giết người2020-09-19 09:55
 • #451: Thủ đoạn kinh khủng Tiên Quân2020-09-19 09:55
 • #452: Tiên sơn diệt2020-09-19 09:56
 • #453: Giao Thất công chúa2020-09-19 09:56
 • #454: Thần Ma Cốt2020-09-19 09:56
 • #455: Hổ lạc đồng bằng2020-09-19 09:56
 • #456: Long Môn2020-09-19 09:56
 • #457: Khế ước chi lực2020-09-19 09:56
 • #458: Cửu Thiên Kỳ lại không2020-09-19 09:57
 • #459: Côn Thương tỉnh2020-09-19 09:57
 • #460: Đại triển thần uy2020-09-19 09:57
 • #461: Dương hạt sen2020-09-19 09:57
 • #462: Lại vào Minh Dạ giới2020-09-19 09:57
 • #463: Phong Thần bảng2020-09-19 09:57
 • #464: Quay về Thái Dương Giới2020-09-19 09:57
 • #465: Tinh quân thay đổi2020-09-19 09:58
 • #466: Yên Nhiên lão tổ2020-09-19 09:58
 • #467: Tử thần2020-09-19 09:58
 • #468: Nhất niệm diệt thế, nhất niệm tạo thế2020-09-19 09:58
 • #469: Phá trận2020-09-19 09:58
 • #470: Sinh Tử Phù2020-09-19 09:59
 • #471: Đạo thứ nhất vết rách2020-09-19 10:01
 • #472: Niết Bàn chi hỏa2020-09-19 10:03
 • #473: Mười hai thú điêu2020-09-19 10:05
 • #474: Thành thánh cơ duyên2020-09-19 10:05
 • #475: Điểm hóa chỉ2020-09-19 10:06
 • #476: Có đi không về2020-09-19 10:06
 • #477: Quy nguyên trận2020-09-19 10:06
 • #478: Triệu hồi giới nguyên2020-09-19 10:06
 • #479: Dao Trì2020-09-19 10:06
 • #480: Triệu hoán2020-09-19 10:06
 • #481: Thánh nhân truyền thừa2020-09-19 10:07
 • #482: Kế hoạch thất bại2020-09-19 10:07
 • #483: Trò đùa.2020-09-19 10:07
 • #484: Phi thăng thông đạo2020-09-19 10:07
 • #485: Khí vận tranh đoạt2020-09-19 10:07
 • #486: Thiên Nữ Tán Hoa2020-09-19 10:07
 • #487: Chuyển thế chi thân2020-09-19 10:07
 • #488: U Linh Hà2020-09-19 10:08
 • #489: Thượng cổ chuyện cũ2020-09-19 10:08
 • #490: Ma Đế2020-09-19 10:08
 • #491: Chiêu Yêu Phiên2020-09-19 10:08
 • #492: Thí Thần Thương2020-09-19 10:08
 • #493: Chuẩn Thánh vẫn2020-09-19 10:08
 • #494: Thích hợp nhất2020-09-19 10:08
 • #495: Thiên Đế ấn2020-09-19 10:09
 • #496: Thiên Hà ổn định2020-09-19 10:09
 • #497: Châm ngòi2020-09-19 10:09
 • #498: Quỷ tộc xâm lấn2020-09-19 10:09
 • #499: Thua thiệt2020-09-19 10:09
 • #500: Đả Thần Tiên ta muốn2020-09-19 10:09
 • #501: Nhập phật môn2020-09-19 10:10
 • #502: Càn rỡ2020-09-19 10:10
 • #503: Phong ấn2020-09-19 10:10
 • #504: Ma tộc xâm lấn2020-09-19 10:10
 • #505: Trèo lên bảng điều kiện2020-09-19 10:10
 • #506: Hung tàn2020-09-19 10:10
 • #507: Thành kiến cùng địch ý2020-09-19 10:11
 • #508: Môn hộ bị phong2020-09-19 10:11
 • #509: Cái kia ai?2020-09-19 10:11
 • #510: Tiên giới cứt chuột2020-09-19 10:11
 • #511: Hỗn độn liên2020-09-19 10:11
 • #512: Hàng ma quyền2020-09-19 10:11
 • #513: Thiên Hà chảy ngược2020-09-19 10:12
 • #514: Chuẩn Thánh2020-09-19 10:12
 • #515: Đạo thứ hai vết rách2020-09-19 10:12
 • #516: Nhạc Âm bị bắt2020-09-19 10:12
 • #517: Nhập hỗn độn vũ trụ2020-09-19 10:12
 • #518: Chạy ra2020-09-19 10:13
 • #519: Ngoài định mức thu hoạch2020-09-19 10:13
 • #520: Tiên thiên bất tử bất diệt đại trận2020-09-19 10:13
 • #521: Hủy trận2020-09-19 10:13
 • #522: Thả không dấu vết vẫn2020-09-19 10:13
 • #523: Hỗn độn Thần Ma2020-09-19 10:13
 • #524: Đạo thứ ba vết rách2020-09-19 10:13
 • #525: Ma Đế diệt2020-09-19 10:14
 • #526: Thiên Hà liên cầu (đại kết cục)2020-09-19 10:14
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Ta Có Vô Địch Sao Chép Hệ Thống

TiKay

Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

TiKay

Y Thủ Che Thiên

TiKay

Hiệp Khí Bức Người

TiKay

Tự Vui Mừng

TiKay

Tướng Y Chiến Kỷ

TiKay

Leave a Reply