Dị NăngHài HướcHiện ĐạiLinh Dị

Xác Chết Của Ta Phóng Đãng Không Kềm Chế Được

Nàng là một khối có thể hoạt động thi thể, không có tim đập, không có hô hấp, không có mạch đập, không có nhiệt độ cơ thể, mỗi ngày đều ở tự hỏi như thế nào chống phân huỷ, bổ thủy nộn da, dưỡng trắng bảo trì sức sống.

Làm sauna phao suối nước nóng lưu thông máu, uống đương quy táo đỏ canh gà bổ khí, ăn rau dưa hoa quả bổ thủy, hằng ngày rèn luyện, phòng ngừa cốt chất tơi, thời khắc động não, phòng ngừa tư duy xơ cứng, nàng lập chí làm một khối khỏe mạnh bảo vệ môi trường vô ô nhiễm hảo thi thể.

————-

Tag: Ảo tưởng không gian ngọt văn sảng văn

Vai chính: An Bộ ┃ vai phụ: Giản Ninh Huyên ┃ cái khác: Hệ thống, sảng văn, ngọt văn, cốt truyện lưu

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tuyết Nguyên U Linh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0001.mp32018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0002.mp32018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0003.mp32018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0004.mp32018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0005.mp32018-11-18 09:41
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0006.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0007.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0008.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0009.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0010.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0011.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0012.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0013.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0014.mp32018-11-18 09:42
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0015.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0016.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0017.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0018.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0019.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0020.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0021.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0022.mp32018-11-18 09:43
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0023.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0024.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0025.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0026.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0027.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0028.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0029.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0030.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0031.mp32018-11-18 09:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0032.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0033.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0034.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0035.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0036.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0037.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0038.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0039.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0040.mp32018-11-18 09:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0041.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0042.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0043.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0044.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0045.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0046.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0047.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0048.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0049.mp32018-11-18 09:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0050.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0051.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0052.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0053.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0054.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0055.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0056.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0057.mp32018-11-18 09:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0058.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0059.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0060.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0061.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0062.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0063.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0064.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0065.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0066.mp32018-11-18 09:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0067.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0068.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0069.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0070.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0071.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0072.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0073.mp32018-11-18 09:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0074.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0075.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0076.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0077.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0078.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0079.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0080.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0081.mp32018-11-18 09:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0082.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0083.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0084.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0085.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0086.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0087.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0088.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0089.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0090.mp32018-11-18 09:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0091.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0092.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0093.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0094.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0095.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0096.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0097.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0098.mp32018-11-18 09:52
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0099.mp32018-11-18 09:53
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0100.mp32018-11-18 09:53
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0101.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0102.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0103.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0104.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0105.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0106.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0107.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0108.mp32018-11-18 12:44
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0109.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0110.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0111.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0112.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0113.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0114.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0115.mp32018-11-18 12:45
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0116.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0117.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0118.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0119.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0120.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0121.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0122.mp32018-11-18 12:46
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0123.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0124.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0125.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0126.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0127.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0128.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0129.mp32018-11-18 12:47
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0130.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0131.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0132.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0133.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0134.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0135.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0136.mp32018-11-18 12:48
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0137.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0138.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0139.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0140.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0141.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0142.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0143.mp32018-11-18 12:49
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0144.mp32018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0145.mp32018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0146.mp32018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0147.mp32018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0148.mp32018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0149.mp32018-11-18 12:50
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0150.mp32018-11-18 12:51
 • xac-chet-cua-ta-phong-dang-khong-kem-che-duoc-chuong-0151.mp32018-11-18 12:51
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Hoa Gian Diễm Sự II (16-Hết)

TiKay

Ta Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Võng Hồng

THUYS♥️

Mạt Thế Điểm Tâm Sư

THUYS♥️

Siêu Cấp Hồng Bao Thần Tiên Quần

TiKay

Đại Lão Bạn Gái Là Yêu Tinh

THUYS♥️

Hoan Nghênh Tiến Vào Bóng Đè Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

TiKay

Leave a Reply