Linh Dị

Cực Phẩm Diêm La Thái Tử Gia

Hắn có năm cái mụ mụ, ngũ mụ mụ có tiền, tam mụ mụ có quyền, tứ mụ mụ là ngành giải trí đại tỷ, nhị mụ mụ là võ đạo thiên kim. . .

Nhưng mà thần bí nhất, còn phải là cái này đại mụ mụ! Nàng! Là! Thần! Tiên!

Diêm Vũ: Muốn chọc ta,vậy thì phải xem trước mẹ ta có đáp ứng hay không! !

Main said: Trời xanh có thể không có mắt, ta không thể vô tình.
Thế nhân làm không được, ta tới làm.
Diêm Vương phán không được —— ta tới phán!
—————-
Lời của tác giả
Lão hủ phát giác có thư hữu phản ứng nói nhân vật chính có chút yếu, có chút không quả quyết.

Kỳ thực đây cũng là lão hủ nhất quán phong cách đi, nhân vật chính đều là theo ngây thơ trở nên thành thục, lão hủ ưa thích viết, chính là loại này trưởng thành câu chuyện.

Trưởng thành, không riêng gì trên lực lượng, càng nhiều là đối nội tâm một loại ma luyện.

Lão hủ vẫn là hi vọng, mọi người tại ngu Nhạc Thư thời điểm, có thể từ đó học được một chút xíu tinh thần, tới thay đổi cuộc đời mình.

Vậy cũng là, không quên sơ tâm đi.

——————
5 vị mụ mụ:
Đại mụ mụ là Mạnh bà
Nhị mụ mụ là con nối nghiệp của hồng môn, võ công cao cường, thủ lĩnh của một hội giết người thuê
tam mụ mụ là quyền thế đại tiểu thư
tứ mụ mụ là ngôi sao minh tinh về ở ẩn
ngũ mụ mụ thì tiền xài không hết

Converter: ツʝʉη вáηɦ вèø⁀ᶦᵈᵒᶫ

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Quỷ Khốc Lão Hủ
 •  Chương: /1487
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0001.mp32019-04-06 17:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0002.mp32019-04-06 17:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0003.mp32019-04-06 17:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0004.mp32019-04-06 17:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0005.mp32019-04-06 17:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0006.mp32019-04-06 17:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0007.mp32019-04-06 17:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0008.mp32019-04-06 17:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0009.mp32019-04-06 17:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0010.mp32019-04-06 17:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0011.mp32019-04-06 17:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0012.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0013.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0014.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0015.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0016.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0017.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0018.mp32019-04-06 17:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0019.mp32019-04-06 17:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0020.mp32019-04-06 17:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0021.mp32019-04-06 17:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0022.mp32019-04-06 17:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0023.mp32019-04-06 17:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0024.mp32019-04-06 17:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0025.mp32019-04-06 17:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0026.mp32019-04-06 17:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0027.mp32019-04-06 17:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0028.mp32019-04-06 17:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0029.mp32019-04-06 17:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0030.mp32019-04-06 17:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0031.mp32019-04-06 17:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0032.mp32019-04-06 17:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0033.mp32019-04-06 17:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0034.mp32019-04-06 17:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0035.mp32019-04-06 17:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0036.mp32019-04-06 17:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0037.mp32019-04-06 17:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0038.mp32019-04-06 17:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0039.mp32019-04-06 17:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0040.mp32019-04-06 17:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0041.mp32019-04-06 17:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0042.mp32019-04-06 17:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0043.mp32019-04-06 17:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0044.mp32019-04-06 17:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0045.mp32019-04-06 17:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0046.mp32019-04-06 17:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0047.mp32019-04-06 17:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0048.mp32019-04-06 17:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0049.mp32019-04-06 17:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0050.mp32019-04-06 17:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0051.mp32019-04-06 17:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0052.mp32019-04-06 17:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0053.mp32019-04-06 17:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0054.mp32019-04-06 17:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0055.mp32019-04-06 17:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0056.mp32019-04-06 17:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0057.mp32019-04-06 17:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0058.mp32019-04-06 17:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0059.mp32019-04-06 17:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0060.mp32019-04-06 17:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0061.mp32019-04-06 17:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0062.mp32019-04-06 17:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0063.mp32019-04-06 17:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0064.mp32019-04-06 17:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0065.mp32019-04-06 17:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0066.mp32019-04-06 17:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0067.mp32019-04-06 17:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0068.mp32019-04-06 17:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0069.mp32019-04-06 17:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0070.mp32019-04-06 17:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0071.mp32019-04-06 17:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0072.mp32019-04-06 17:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0073.mp32019-04-06 17:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0074.mp32019-04-06 17:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0075.mp32019-04-06 17:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0076.mp32019-04-06 17:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0077.mp32019-04-06 17:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0078.mp32019-04-06 17:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0079.mp32019-04-06 17:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0080.mp32019-04-06 17:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0081.mp32019-04-06 17:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0082.mp32019-04-06 17:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0083.mp32019-04-06 17:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0084.mp32019-04-06 17:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0085.mp32019-04-06 17:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0086.mp32019-04-06 17:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0087.mp32019-04-06 17:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0088.mp32019-04-06 17:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0089.mp32019-04-06 17:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0090.mp32019-04-06 17:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0091.mp32019-04-06 17:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0092.mp32019-04-06 17:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0093.mp32019-04-06 17:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0094.mp32019-04-06 17:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0095.mp32019-04-06 17:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0096.mp32019-04-06 17:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0097.mp32019-04-06 17:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0098.mp32019-04-06 17:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0099.mp32019-04-06 17:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0100.mp32019-04-06 17:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0101.mp32019-04-06 17:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0102.mp32019-04-06 17:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0103.mp32019-04-06 17:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0104.mp32019-04-06 17:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0105.mp32019-04-06 17:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0106.mp32019-04-06 17:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0107.mp32019-04-06 17:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0108.mp32019-04-06 17:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0109.mp32019-04-06 17:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0110.mp32019-04-06 17:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0111.mp32019-04-06 17:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0112.mp32019-04-06 17:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0113.mp32019-04-06 17:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0114.mp32019-04-06 17:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0115.mp32019-04-06 17:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0116.mp32019-04-06 17:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0117.mp32019-04-06 17:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0118.mp32019-04-06 17:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0119.mp32019-04-06 17:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0120.mp32019-04-06 17:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0121.mp32019-04-06 17:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0122.mp32019-04-06 17:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0123.mp32019-04-06 17:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0124.mp32019-04-06 17:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0125.mp32019-04-06 17:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0126.mp32019-04-06 17:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0127.mp32019-04-06 17:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0128.mp32019-04-06 17:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0129.mp32019-04-06 18:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0130.mp32019-04-06 18:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0131.mp32019-04-06 18:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0132.mp32019-04-06 18:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0133.mp32019-04-06 18:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0134.mp32019-04-06 18:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0135.mp32019-04-06 18:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0136.mp32019-04-06 18:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0137.mp32019-04-06 18:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0138.mp32019-04-06 18:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0139.mp32019-04-06 18:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0140.mp32019-04-06 18:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0141.mp32019-04-06 18:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0142.mp32019-04-06 18:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0143.mp32019-04-06 18:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0144.mp32019-04-06 18:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0145.mp32019-04-06 18:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0146.mp32019-04-06 18:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0147.mp32019-04-06 18:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0148.mp32019-04-06 18:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0149.mp32019-04-06 18:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0150.mp32019-04-06 18:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0151.mp32019-04-06 18:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0152.mp32019-04-06 18:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0153.mp32019-04-06 18:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0154.mp32019-04-06 18:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0155.mp32019-04-06 18:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0156.mp32019-04-06 18:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0157.mp32019-04-06 18:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0158.mp32019-04-06 18:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0159.mp32019-04-06 18:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0160.mp32019-04-06 18:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0161.mp32019-04-06 18:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0162.mp32019-04-06 18:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0163.mp32019-04-06 18:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0164.mp32019-04-06 18:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0165.mp32019-04-06 18:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0166.mp32019-04-06 18:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0167.mp32019-04-06 18:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0168.mp32019-04-06 18:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0169.mp32019-04-06 18:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0170.mp32019-04-06 18:07
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0171.mp32019-04-06 18:07
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0172.mp32019-04-06 18:07
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0173.mp32019-04-06 18:07
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0174.mp32019-04-06 18:07
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0175.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0176.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0177.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0178.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0179.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0180.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0181.mp32019-04-06 18:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0182.mp32019-04-06 18:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0183.mp32019-04-06 18:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0184.mp32019-04-06 18:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0185.mp32019-04-06 18:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0186.mp32019-04-06 18:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0187.mp32019-04-06 18:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0188.mp32019-04-06 18:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0189.mp32019-04-06 18:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0190.mp32019-04-06 18:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0191.mp32019-04-06 18:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0192.mp32019-04-06 18:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0193.mp32019-04-06 18:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0194.mp32019-04-06 18:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0195.mp32019-04-06 18:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0196.mp32019-04-06 18:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0197.mp32019-04-06 18:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0198.mp32019-04-06 18:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0199.mp32019-04-06 18:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0200.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0201.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0202.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0203.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0204.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0205.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0206.mp32019-04-06 18:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0207.mp32019-04-06 18:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0208.mp32019-04-06 18:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0209.mp32019-04-06 18:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0210.mp32019-04-06 18:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0211.mp32019-04-06 18:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0212.mp32019-04-06 18:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0213.mp32019-04-06 18:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0214.mp32019-04-06 18:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0215.mp32019-04-06 18:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0216.mp32019-04-06 18:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0217.mp32019-04-06 18:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0218.mp32019-04-06 18:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0219.mp32019-04-06 18:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0220.mp32019-04-06 18:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0221.mp32019-04-06 18:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0222.mp32019-04-06 18:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0223.mp32019-04-07 20:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0224.mp32019-04-07 20:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0225.mp32019-04-07 20:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0226.mp32019-04-07 20:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0227.mp32019-04-07 20:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0228.mp32019-04-07 20:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0229.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0230.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0231.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0232.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0233.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0234.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0235.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0236.mp32019-04-07 20:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0237.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0238.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0239.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0240.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0241.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0242.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0243.mp32019-04-07 20:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0244.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0245.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0246.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0247.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0248.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0249.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0250.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0251.mp32019-04-07 20:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0252.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0253.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0254.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0255.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0256.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0257.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0258.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0259.mp32019-04-07 20:13
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0260.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0261.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0262.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0263.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0264.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0265.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0266.mp32019-04-07 20:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0267.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0268.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0269.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0270.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0271.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0272.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0273.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0274.mp32019-04-07 20:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0275.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0276.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0277.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0278.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0279.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0280.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0281.mp32019-04-07 20:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0282.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0283.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0284.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0285.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0286.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0287.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0288.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0289.mp32019-04-07 20:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0290.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0291.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0292.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0293.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0294.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0295.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0296.mp32019-04-07 20:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0297.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0298.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0299.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0300.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0301.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0302.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0303.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0304.mp32019-04-07 20:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0305.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0306.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0307.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0308.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0309.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0310.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0311.mp32019-04-07 20:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0312.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0313.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0314.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0315.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0316.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0317.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0318.mp32019-04-07 20:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0319.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0320.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0321.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0322.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0323.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0324.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0325.mp32019-04-07 20:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0326.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0327.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0328.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0329.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0330.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0331.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0332.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0333.mp32019-04-07 20:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0334.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0335.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0336.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0337.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0338.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0339.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0340.mp32019-04-07 20:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0341.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0342.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0343.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0344.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0345.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0346.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0347.mp32019-04-07 20:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0348.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0349.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0350.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0351.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0352.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0353.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0354.mp32019-04-07 20:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0355.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0356.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0357.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0358.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0359.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0360.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0361.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0362.mp32019-04-07 20:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0363.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0364.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0365.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0366.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0367.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0368.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0369.mp32019-04-07 20:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0370.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0371.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0372.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0373.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0374.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0375.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0376.mp32019-04-07 20:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0377.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0378.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0379.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0380.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0381.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0382.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0383.mp32019-04-07 20:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0384.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0385.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0386.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0387.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0388.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0389.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0390.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0391.mp32019-04-07 20:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0392.mp32019-04-07 20:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0393.mp32019-04-07 20:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0394.mp32019-04-07 20:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0395.mp32019-04-07 20:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0396.mp32019-04-07 20:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0397.mp32019-04-07 20:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0398.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0399.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0400.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0401.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0402.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0403.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0404.mp32019-04-07 20:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0405.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0406.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0407.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0408.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0409.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0410.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0411.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0412.mp32019-04-07 20:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0413.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0414.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0415.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0416.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0417.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0418.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0419.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0420.mp32019-04-07 20:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0421.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0422.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0423.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0424.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0425.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0426.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0427.mp32019-04-07 20:36
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0428.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0429.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0430.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0431.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0432.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0433.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0434.mp32019-04-07 20:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0435.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0436.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0437.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0438.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0439.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0440.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0441.mp32019-04-07 20:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0442.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0443.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0444.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0445.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0446.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0447.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0448.mp32019-04-07 20:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0449.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0450.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0451.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0452.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0453.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0454.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0455.mp32019-04-07 20:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0456.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0457.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0458.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0459.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0460.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0461.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0462.mp32019-04-07 20:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0463.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0464.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0465.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0466.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0467.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0468.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0469.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0470.mp32019-04-07 20:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0471.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0472.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0473.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0474.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0475.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0476.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0477.mp32019-04-07 20:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0478.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0479.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0480.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0481.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0482.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0483.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0484.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0485.mp32019-04-07 20:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0486.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0487.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0488.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0489.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0490.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0491.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0492.mp32019-04-07 20:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0493.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0494.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0495.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0496.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0497.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0498.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0499.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0500.mp32019-04-07 20:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0501.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0502.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0503.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0504.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0505.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0506.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0507.mp32019-04-07 20:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0508.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0509.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0510.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0511.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0512.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0513.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0514.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0515.mp32019-04-07 20:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0516.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0517.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0518.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0519.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0520.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0521.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0522.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0523.mp32019-04-07 20:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0524.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0525.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0526.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0527.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0528.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0529.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0530.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0531.mp32019-04-07 20:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0532.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0533.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0534.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0535.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0536.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0537.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0538.mp32019-04-07 20:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0539.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0540.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0541.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0542.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0543.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0544.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0545.mp32019-04-07 20:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0546.mp32019-04-07 20:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0547.mp32019-04-07 20:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0548.mp32019-04-07 20:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0549.mp32019-04-07 20:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0550.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0551.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0552.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0553.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0554.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0555.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0556.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0557.mp32019-04-07 20:54
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0558.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0559.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0560.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0561.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0562.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0563.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0564.mp32019-04-07 20:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0565.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0566.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0567.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0568.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0569.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0570.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0571.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0572.mp32019-04-07 20:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0573.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0574.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0575.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0576.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0577.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0578.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0579.mp32019-04-07 20:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0580.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0581.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0582.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0583.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0584.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0585.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0586.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0587.mp32019-04-07 20:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0588.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0589.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0590.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0591.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0592.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0593.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0594.mp32019-04-07 20:59
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0595.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0596.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0597.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0598.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0599.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0600.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0601.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0602.mp32019-04-07 21:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0603.mp32019-04-07 21:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0604.mp32019-04-08 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0605.mp32019-04-08 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0606.mp32019-04-08 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0607.mp32019-04-09 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0608.mp32019-04-09 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0609.mp32019-04-09 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0610.mp32019-04-10 16:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0611.mp32019-04-10 16:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0612.mp32019-04-10 16:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0613.mp32019-04-11 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0614.mp32019-04-11 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0615.mp32019-04-11 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0616.mp32019-04-12 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0617.mp32019-04-12 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0618.mp32019-04-12 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0619.mp32019-04-14 15:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0620.mp32019-04-14 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0621.mp32019-04-14 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0622.mp32019-04-14 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0623.mp32019-04-14 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0624.mp32019-04-14 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0625.mp32019-04-15 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0626.mp32019-04-15 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0627.mp32019-04-15 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0628.mp32019-04-16 15:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0629.mp32019-04-16 15:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0630.mp32019-04-16 15:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0631.mp32019-04-17 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0632.mp32019-04-17 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0633.mp32019-04-17 14:58
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0634.mp32019-04-18 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0635.mp32019-04-18 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0636.mp32019-04-18 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0637.mp32019-04-20 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0638.mp32019-04-20 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0639.mp32019-04-20 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0640.mp32019-04-20 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0641.mp32019-04-20 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0642.mp32019-04-20 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0643.mp32019-04-21 15:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0644.mp32019-04-21 15:26
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0645.mp32019-04-21 15:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0646.mp32019-04-23 15:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0647.mp32019-04-23 15:39
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0648.mp32019-04-23 15:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0649.mp32019-04-24 16:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0650.mp32019-04-24 16:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0651.mp32019-04-24 16:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0652.mp32019-04-24 16:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0653.mp32019-04-24 16:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0654.mp32019-04-24 16:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0655.mp32019-04-24 16:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0656.mp32019-04-24 16:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0657.mp32019-04-24 16:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0658.mp32019-04-24 16:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0659.mp32019-04-24 16:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0660.mp32019-04-24 16:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0661.mp32019-04-25 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0662.mp32019-04-25 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0663.mp32019-04-25 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0664.mp32019-04-25 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0665.mp32019-04-25 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0666.mp32019-04-25 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0667.mp32019-04-25 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0668.mp32019-04-25 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0669.mp32019-04-27 17:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0670.mp32019-04-27 17:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0671.mp32019-04-27 17:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0672.mp32019-04-27 17:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0673.mp32019-04-27 17:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0674.mp32019-04-27 17:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0675.mp32019-04-27 17:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0676.mp32019-04-27 17:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0677.mp32019-04-29 15:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0678.mp32019-04-29 15:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0679.mp32019-04-29 15:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0680.mp32019-04-29 15:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0681.mp32019-04-29 15:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0682.mp32019-04-29 15:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0683.mp32019-04-29 15:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0684.mp32019-04-29 15:35
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0685.mp32019-04-30 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0686.mp32019-04-30 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0687.mp32019-04-30 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0688.mp32019-04-30 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0689.mp32019-05-01 16:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0690.mp32019-05-01 16:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0691.mp32019-05-01 16:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0692.mp32019-05-01 16:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0693.mp32019-05-01 16:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0694.mp32019-05-01 16:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0695.mp32019-05-01 16:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0696.mp32019-05-01 16:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0697.mp32019-05-04 15:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0698.mp32019-05-04 15:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0699.mp32019-05-04 15:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0700.mp32019-05-04 15:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0701.mp32019-05-04 15:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0702.mp32019-05-04 15:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0703.mp32019-05-04 15:29
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0704.mp32019-05-04 15:30
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0705.mp32019-05-09 16:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0706.mp32019-05-09 16:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0707.mp32019-05-09 16:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0708.mp32019-05-09 16:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0709.mp32019-05-09 16:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0710.mp32019-05-09 16:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0711.mp32019-05-11 22:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0712.mp32019-05-11 22:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0713.mp32019-05-11 22:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0714.mp32019-05-11 22:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0715.mp32019-05-11 22:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0716.mp32019-05-11 22:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0717.mp32019-05-11 22:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0718.mp32019-05-11 22:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0719.mp32019-05-11 22:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0720.mp32019-05-11 22:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0721.mp32019-05-11 22:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0722.mp32019-05-11 22:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0723.mp32019-05-11 22:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0724.mp32019-05-11 22:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0725.mp32019-05-11 22:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0726.mp32019-05-11 22:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0727.mp32019-05-11 22:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0728.mp32019-05-11 22:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0729.mp32019-05-11 22:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0730.mp32019-05-12 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0731.mp32019-05-12 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0732.mp32019-05-12 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0733.mp32019-05-12 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0734.mp32019-05-12 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0735.mp32019-05-13 16:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0736.mp32019-05-13 16:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0737.mp32019-05-13 16:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0738.mp32019-05-13 16:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0739.mp32019-05-15 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0740.mp32019-05-15 15:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0741.mp32019-05-15 15:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0742.mp32019-05-15 15:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0743.mp32019-05-15 15:22
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0744.mp32019-05-15 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0745.mp32019-05-15 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0746.mp32019-05-15 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0747.mp32019-05-16 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0748.mp32019-05-16 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0749.mp32019-05-16 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0750.mp32019-05-16 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0751.mp32019-05-17 16:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0752.mp32019-05-17 16:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0753.mp32019-05-17 16:19
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0754.mp32019-05-17 16:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0755.mp32019-05-17 16:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0756.mp32019-05-17 16:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0757.mp32019-05-17 16:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0758.mp32019-05-17 16:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0759.mp32019-05-18 15:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0760.mp32019-05-18 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0761.mp32019-05-18 15:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0762.mp32019-05-19 16:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0763.mp32019-05-19 16:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0764.mp32019-05-19 16:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0765.mp32019-05-19 16:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0766.mp32019-05-21 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0767.mp32019-05-21 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0768.mp32019-05-21 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0769.mp32019-05-21 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0770.mp32019-05-21 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0771.mp32019-05-21 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0772.mp32019-05-21 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0773.mp32019-05-22 15:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0774.mp32019-05-22 15:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0775.mp32019-05-22 15:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0776.mp32019-05-22 15:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0777.mp32019-05-22 15:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0778.mp32019-05-24 15:42
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0779.mp32019-05-24 15:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0780.mp32019-05-24 15:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0781.mp32019-05-24 15:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0782.mp32019-05-24 15:43
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0783.mp32019-05-24 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0784.mp32019-05-24 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0785.mp32019-05-24 15:44
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0786.mp32019-05-25 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0787.mp32019-05-25 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0788.mp32019-05-27 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0789.mp32019-05-27 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0790.mp32019-05-27 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0791.mp32019-05-27 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0792.mp32019-05-29 01:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0793.mp32019-05-29 01:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0794.mp32019-05-29 01:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0795.mp32019-05-29 01:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0796.mp32019-05-29 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0797.mp32019-05-29 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0798.mp32019-05-29 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0799.mp32019-05-29 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0800.mp32019-05-29 15:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0801.mp32019-05-30 15:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0802.mp32019-05-30 15:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0803.mp32019-05-30 15:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0804.mp32019-05-30 15:25
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0805.mp32019-06-01 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0806.mp32019-06-01 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0807.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0808.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0809.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0810.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0811.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0812.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0813.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0814.mp32019-06-01 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0815.mp32019-06-01 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0816.mp32019-06-03 16:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0817.mp32019-06-03 16:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0818.mp32019-06-03 16:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0819.mp32019-06-03 16:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0820.mp32019-06-04 14:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0821.mp32019-06-04 14:38
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0822.mp32019-06-06 15:40
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0823.mp32019-06-06 15:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0824.mp32019-06-06 15:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0825.mp32019-06-06 15:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0826.mp32019-06-06 15:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0827.mp32019-06-06 15:41
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0828.mp32019-06-07 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0829.mp32019-06-07 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0830.mp32019-06-07 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0831.mp32019-06-08 14:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0832.mp32019-06-08 14:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0833.mp32019-06-08 14:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0834.mp32019-06-08 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0835.mp32019-06-08 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0836.mp32019-06-08 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0837.mp32019-06-08 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0838.mp32019-06-08 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0839.mp32019-06-08 14:53
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0840.mp32019-06-10 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0841.mp32019-06-10 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0842.mp32019-06-10 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0843.mp32019-06-10 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0844.mp32019-06-10 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0845.mp32019-06-10 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0846.mp32019-06-13 04:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0847.mp32019-06-13 04:12
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0848.mp32019-06-13 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0849.mp32019-06-13 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0850.mp32019-06-13 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0851.mp32019-06-13 15:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0852.mp32019-06-14 14:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0853.mp32019-06-14 14:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0854.mp32019-06-14 14:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0855.mp32019-06-15 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0856.mp32019-06-15 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0857.mp32019-06-15 14:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0858.mp32019-06-17 15:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0859.mp32019-06-17 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0860.mp32019-06-17 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0861.mp32019-06-17 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0862.mp32019-06-17 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0863.mp32019-06-17 15:15
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0864.mp32019-06-18 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0865.mp32019-06-18 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0866.mp32019-06-19 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0867.mp32019-06-19 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0868.mp32019-06-19 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0869.mp32019-06-19 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0870.mp32019-06-20 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0871.mp32019-06-20 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0872.mp32019-06-20 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0873.mp32019-06-21 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0874.mp32019-06-21 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0875.mp32019-06-21 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0876.mp32019-06-22 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0877.mp32019-06-22 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0878.mp32019-06-22 15:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0879.mp32019-06-23 22:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0880.mp32019-06-23 22:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0881.mp32019-06-23 22:37
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0882.mp32019-06-24 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0883.mp32019-06-24 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0884.mp32019-06-26 01:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0885.mp32019-06-26 01:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0886.mp32019-06-26 01:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0887.mp32019-06-26 01:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0888.mp32019-06-26 14:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0889.mp32019-06-26 14:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0890.mp32019-06-26 14:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0891.mp32019-06-27 15:31
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0892.mp32019-06-27 15:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0893.mp32019-06-27 15:32
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0894.mp32019-06-28 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0895.mp32019-06-28 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0896.mp32019-06-28 14:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0897.mp32019-06-29 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0898.mp32019-06-29 14:47
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0899.mp32019-06-30 04:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0900.mp32019-06-30 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0901.mp32019-06-30 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0902.mp32019-06-30 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0903.mp32019-07-01 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0904.mp32019-07-01 15:10
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0905.mp32019-07-01 15:11
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0906.mp32019-07-02 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0907.mp32019-07-02 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0908.mp32019-07-02 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0909.mp32019-07-03 15:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0910.mp32019-07-03 15:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0911.mp32019-07-03 15:09
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0912.mp32019-07-04 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0913.mp32019-07-04 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0914.mp32019-07-04 15:08
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0915.mp32019-07-05 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0916.mp32019-07-05 14:52
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0917.mp32019-07-06 14:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0918.mp32019-07-06 14:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0919.mp32019-07-06 14:51
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0920.mp32019-07-08 04:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0921.mp32019-07-08 04:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0922.mp32019-07-08 04:27
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0923.mp32019-07-08 04:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0924.mp32019-07-08 04:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0925.mp32019-07-08 04:28
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0926.mp32019-07-09 14:49
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0927.mp32019-07-09 14:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0928.mp32019-07-09 14:50
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0929.mp32019-07-10 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0930.mp32019-07-10 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0931.mp32019-07-10 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0932.mp32019-07-12 14:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0933.mp32019-07-12 14:48
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0934.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0935.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0936.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0937.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0938.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0939.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0940.mp32019-07-13 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0941.mp32019-07-15 15:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0942.mp32019-07-15 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0943.mp32019-07-15 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0944.mp32019-07-15 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0945.mp32019-07-15 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0946.mp32019-07-15 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0947.mp32019-07-17 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0948.mp32019-07-17 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0949.mp32019-07-17 15:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0950.mp32019-07-18 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0951.mp32019-07-18 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0952.mp32019-07-18 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0953.mp32019-07-19 15:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0954.mp32019-07-19 15:33
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0955.mp32019-07-19 15:34
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0956.mp32019-07-24 15:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0957.mp32019-07-26 05:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0958.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0959.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0960.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0961.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0962.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0963.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0964.mp32019-07-26 05:04
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0965.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0966.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0967.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0968.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0969.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0970.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0971.mp32019-07-26 05:05
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0972.mp32019-07-26 05:06
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0973.mp32019-07-26 14:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0974.mp32019-07-26 14:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0975.mp32019-07-26 14:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0976.mp32019-07-26 14:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0977.mp32019-07-27 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0978.mp32019-07-27 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0979.mp32019-07-27 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0980.mp32019-07-27 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0981.mp32019-07-28 17:20
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0982.mp32019-07-28 17:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0983.mp32019-07-28 17:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0984.mp32019-07-28 17:21
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0985.mp32019-07-29 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0986.mp32019-07-29 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0987.mp32019-07-29 14:57
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0988.mp32019-07-31 15:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0989.mp32019-07-31 15:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0990.mp32019-07-31 15:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0991.mp32019-07-31 15:03
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0992.mp32019-08-03 03:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0993.mp32019-08-03 03:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0994.mp32019-08-03 03:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0995.mp32019-08-03 03:00
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0996.mp32019-08-03 03:01
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0997.mp32019-08-03 03:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0998.mp32019-08-03 03:02
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-0999.mp32019-08-03 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1000.mp32019-08-03 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1001.mp32019-08-03 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1002.mp32019-08-03 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1003.mp32019-08-03 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1004.mp32019-08-03 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1005.mp32019-08-03 15:18
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1006.mp32019-08-04 15:23
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1007.mp32019-08-04 15:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1008.mp32019-08-04 15:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1009.mp32019-08-04 15:24
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1010.mp32019-08-07 01:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1011.mp32019-08-07 01:45
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1012.mp32019-08-07 01:46
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1013.mp32019-08-07 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1014.mp32019-08-07 14:55
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1015.mp32019-08-07 14:56
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1016.mp32019-08-08 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1017.mp32019-08-08 15:16
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1018.mp32019-08-08 15:17
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1019.mp32019-08-09 15:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1020.mp32019-08-09 15:14
 • cuc-pham-diem-la-thai-tu-gia-chuong-1021.mp32019-08-09 15:15
 • #1022: Vương gia 【 1 ]2019-08-11 15:21
 • #1023: Lựa chọn tốt nhất 【 2 ]2019-08-11 15:22
 • #1024: Đá nắp bình khiêu chiến 【 3 ]2019-08-11 15:22
 • #1025: Kỷ Xoa trở về 【 1 ]2019-08-11 15:22
 • #1026: Rửa xe 【 2 ]2019-08-11 15:22
 • #1027: Ác nhân tự có ác nhân thu 【 3 ]2019-08-11 15:22
 • #1028: Thần bí Ly Sơn 【 1 ]2019-08-11 15:22
 • #1029: 0 【 2 ]2019-08-11 15:22
 • #1030: Tào đại sư lợi hại 【 3 ]2019-08-11 15:23
 • #1031: Đằng vân giá vũ 【 1 ]2019-08-13 15:04
 • #1032: Ly Sơn sơn động 【 2 ]2019-08-13 15:05
 • #1033: Xích Tinh 【 1 ]2019-08-14 15:17
 • #1034: Hạo kiếp xuống tới 【 2 ]2019-08-14 15:18
 • #1035: Xích Tinh tiên nhân hoành đồ đại chí 【 3 ]2019-08-14 15:18
 • #1036: Phẫn nộ Xích Tinh tiên nhân 【 4 ]2019-08-14 15:18
 • #1037: Đập phá quán tốt 【 1 ]2019-08-15 15:07
 • #1038: Gặp qua Thiên Đường! 【 2 ]2019-08-15 15:07
 • #1039: Ta trở về! 【 3 ]2019-08-15 15:07
 • #1040: Chiến tiên nhân! (1) 【 1 ]2019-08-16 14:55
 • #1041: Chiến tiên nhân! (2) 【 2 ]2019-08-16 14:55
 • #1042: Chiến tiên nhân (3) 【 3 ]2019-08-16 14:56
 • #1043: Chiến tiên nhân (4) 【 1 ]2019-08-17 14:56
 • #1044: Chiến tiên nhân (5) 【 2 ]2019-08-17 14:57
 • #1045: Chiến tiên nhân (6) 【 3 ]2019-08-17 14:57
 • #1046: Chiến tiên nhân (7) 【 1 ]2019-08-18 15:04
 • #1047: Tiên nhân thực lực 【 2 ]2019-08-18 15:04
 • #1048: Ly Sơn mỗ mẫu đề nghị 【 3 ]2019-08-18 15:04
 • #1049: Thuần Quân kiếm quay về 【 1 ]2019-08-20 02:07
 • #1050: Phi Kiếm Thức Đan 【 2 ]2019-08-20 02:07
 • #1051: Ta quá khó khăn 【 3 ]2019-08-20 02:07
 • #1052: Hác Tráng khóa màn hình 【 1 ]2019-08-20 02:08
 • #1053: Tiên Lăng 【 2 ]2019-08-20 02:08
 • #1054: Bộc lộ tài năng 【 1 ]2019-08-21 22:07
 • #1055: Chơi sáo lộ 【 2 ]2019-08-21 22:07
 • #1056: Giả Diêm Vũ 【 3 ]2019-08-21 22:07
 • #1057: Thiết Hàm Hàm tổ bốn người 【 4 ]2019-08-21 22:07
 • #1058: Hoàn Ngã Phiêu Phiêu Quyền 【 1 ]2019-08-22 15:36
 • #1059: Bổ nhiệm Phó chưởng môn 【 2 ]2019-08-22 15:36
 • #1060: Tin tức xấu 【 3 ]2019-08-22 15:36
 • #1061: Vong Xuyên phần cuối 【 1 ]2019-08-23 15:15
 • #1062: Bao Hình Thiên tới 【 2 ]2019-08-23 15:15
 • #1063: Trúng độc 【 3 ]2019-08-23 15:15
 • #1064: Thần đảo ngược 【 1 ]2019-08-24 15:23
 • #1065: Vô căn chi huyết 【 2 ]2019-08-24 15:24
 • #1066: Ta không có muốn ngươi cảm thấy 【 3 ]2019-08-24 15:24
 • #1067: Ai cũng không dùng được 【 1 ]2019-08-25 15:33
 • #1068: Đưa một cái ta lý giao 【 2 ]2019-08-25 15:33
 • #1069: Mang ngươi xuống Địa ngục 【 3 ]2019-08-25 15:33
 • #1070: Phụ tử lời tuyên bố 【 1 ]2019-08-26 15:13
 • #1071: Cổ quái Dã Quan Thành 【 2 ]2019-08-26 15:13
 • #1072: Quỷ dị Dã Quan Thành 【 1 ]2019-08-28 15:26
 • #1073: Ức nguyên tiền giá trị lớn 【 2 ]2019-08-28 15:26
 • #1074: Ta chính là thành chủ 【 1 ]2019-08-28 15:26
 • #1075: Dã Quan Thành lịch sử 【 2 ]2019-08-28 15:27
 • #1076: Thành chủ không muốn a 【 1 ]2019-08-29 15:20
 • #1077: Quan tài muốn khắc chữ gì? 【 2 ]2019-08-29 15:20
 • #1078: Ta cùng Diêm La là huynh đệ 【 1 ]2019-08-31 15:14
 • #1079: Còn ăn mừng đây? 【 2 ]2019-08-31 15:14
 • #1080: Hắc Long Hắc Huyền 【 1 ]2019-09-02 16:45
 • #1081: Siêu việt nhị mụ mụ 【 2 ]2019-09-02 16:45
 • #1082: Hắc Long Cốc dị biến 【 1 ]2019-09-04 21:48
 • #1083: Ma Tộc xâm lấn Hắc Long Cốc 【 2 ]2019-09-04 21:48
 • #1084: Thất Tông Tội 【 1 ]2019-09-06 15:05
 • #1085: Hai huynh muội 【 2 ]2019-09-06 15:05
 • #1086: Ma vương buông xuống 【 3 ]2019-09-06 15:06
 • #1087: Long hài tử 【 4 ]2019-09-06 15:06
 • #1088: Đảo ngược lại đảo ngược 【 1 ]2019-09-07 15:32
 • #1089: Long tiên ấn ký 【 2 ]2019-09-07 15:32
 • #1090: Đông chinh Dã Quan Thành 【 3 ]2019-09-07 15:33
 • #1091: Một người đã đủ giữ quan ải 【 4 ]2019-09-07 15:33
 • #1092: Song kiếm chém yêu ma 【 1 ]2019-09-07 15:33
 • #1093: Thiêu đốt ma khí 【 2 ]2019-09-07 15:33
 • #1094: Vân Táng Thiên 【 3 ]2019-09-07 15:33
 • #1095: Em vợ a! 【 4 ]2019-09-07 15:33
 • #1096: Bước đầu tiên 【 1 ]2019-09-08 15:09
 • #1097: Lâm tràng đột phá 【 2 ]2019-09-08 15:09
 • #1098: Cửa thành bị phá 【 3 ]2019-09-08 15:09
 • #1099: Dã Quan Thành bí mật 【 1 ]2019-09-10 15:03
 • #1100: Trời sinh kiêu hùng 【 2 ]2019-09-10 15:03
 • #1101: Kinh khủng Tào Dạ Liễu 【 3 ]2019-09-10 15:03
 • #1102: Hoàng Tuyền bích lộ 【 4 ]2019-09-10 15:03
 • #1103: Áp chế 【 1 ]2019-09-11 15:01
 • #1104: Áo cưới 【 2 ]2019-09-11 15:01
 • #1105: Lưu lại đi 【 3 ]2019-09-11 15:01
 • #1106: Một đường đi tới 【 4 ]2019-09-11 15:01
 • #1107: Trở về dương gian 12019-09-13 14:59
 • #1108: Kim Cương ba so 22019-09-13 14:59
 • #1109: Tần Đóa Nhi đồng học 32019-09-13 14:59
 • #1110: Phòng khách không có 42019-09-13 14:59
 • #1111: Nguôi giận 【 1 ]2019-09-15 15:21
 • #1112: Đoạn tuyệt qua lại! 【 2 ]2019-09-15 15:21
 • #1113: Xanh xanh thảo nguyên 【 1 ]2019-09-15 15:22
 • #1114: Muốn thiên hạ này 【 2 ]2019-09-15 15:22
 • #1115: Tà Vương đột phá! 【 1 ]2019-09-15 15:22
 • #1116: Thần Hành Ngự Phong Quyết 【 2 ]2019-09-15 15:22
 • #1117: Khóa thứ nhất 【 1 ]2019-09-17 15:30
 • #1118: Rượu thành truy tung 【 2 ]2019-09-17 15:30
 • #1119: Miêu Lĩnh 【 3 ]2019-09-17 15:30
 • #1120: Hồng thủy ngập trời 【 1 ]2019-09-17 15:30
 • #1121: Miêu San 【 2 ]2019-09-17 15:31
 • #1122: Nhện 【 3 ]2019-09-17 15:31
 • #1123: Năm tôn cự đỉnh 【 4 ]2019-09-17 15:31
 • #1124: Ngàn năm Niêm Ngư Vương 【 5 ]2019-09-17 15:31
 • #1125: Phân sinh tử 【 1 ]2019-09-18 15:31
 • #1126: Tức giận Trương Đạo Nguyên 【 2 ]2019-09-18 15:31
 • #1127: Đừng trảo bản vương bím tóc 【 3 ]2019-09-18 15:31
 • #1128: Lòng người hình dạng 【 4 ]2019-09-18 15:32
 • #1129: Ngươi không dưỡng ta à 【 1 ]2019-09-19 16:20
 • #1130: Ba phút 【 2 ]2019-09-19 16:20
 • #1131: Cuối cùng một tôn cự đỉnh 【 3 ]2019-09-19 16:20
 • #1132: Hạ Hầu Tang cùng Nam Cung Tuyết 【 4 ]2019-09-19 16:20
 • #1133: Thất tinh, Long Uyên kiếm!2019-09-21 15:33
 • #1134: Diệt Thần Kiếm trận2019-09-21 15:33
 • #1135: Đại đệ tử, Lôi Thương Vũ2019-09-22 15:48
 • #1136: Bá khí Nhất Kiếm2019-09-22 15:48
 • #1137: Cô độc Lôi Thương Vũ2019-09-23 15:21
 • #1138: Đi Côn Luân2019-09-23 15:21
 • #1139: Ôn Mộ Uyển thỉnh cầu2019-09-24 15:03
 • #1140: Vô Cực Long Hổ Đại Trận2019-09-24 15:03
 • #1141: Chia ra ba đường2019-09-25 18:25
 • #1142: Côn Luân khư, Chân Tiên chi cảnh2019-09-25 18:25
 • #1143: Côn Lôn Cung2019-09-26 15:33
 • #1144: Ma Vương tùy tùng2019-09-26 15:33
 • #1145: Thần bí nữ hài2019-09-27 15:44
 • #1146: Trong nháy mắt2019-09-28 15:38
 • #1147: Bảo thạch2019-09-28 15:38
 • #1148: Màu hồng phấn con thỏ2019-09-29 15:55
 • #1149: Vì sao càn rỡ như thế2019-09-29 15:56
 • #1150: Phía tây phòng2019-09-30 15:04
 • #1151: Rèn luyện tiên thức2019-09-30 15:05
 • #1152: Tu luyện không bằng ngủ2019-10-01 15:22
 • #1153: Ước định phòng2019-10-01 15:22
 • #1154: Trong phòng nữ nhân2019-10-02 16:05
 • #1155: Hai cái Đường Hân Di2019-10-02 16:05
 • #1156: Có người tới đập phá quán2019-10-03 15:48
 • #1157: Hồng Hài lão tổ2019-10-03 15:48
 • #1158: Tam Muội Chân Hỏa2019-10-04 15:07
 • #1159: Đường Hân Di xuất thủ2019-10-04 15:07
 • #1160: Ngũ hành xa2019-10-06 15:50
 • #1161: Không nghe lời2019-10-06 15:50
 • #1162: Giành giật từng giây2019-10-06 15:50
 • #1163: Bị phát hiện2019-10-06 15:50
 • #1164: Một cái cũng đừng hòng đi2019-10-07 15:03
 • #1165: Tứ Kiếm tề xuất2019-10-07 15:03
 • #1166: Hỏa cầu2019-10-09 15:21
 • #1167: Tinh Hà Đại Đế2019-10-09 15:21
 • #1168: Tây Vương Mẫu2019-10-10 17:26
 • #1169: Trở về2019-10-10 17:26
 • #1170: Thức tỉnh2019-10-11 16:00
 • #1171: Trở về âm chịu đựng thành2019-10-11 16:00
 • #1172: Hồn phách phòng vệ2019-10-12 15:14
 • #1173: Cùng đại mụ mụ đồng hành2019-10-12 15:15
 • #1174: Vạn năm cải trắng2019-10-12 15:15
 • #1175: Ba Trủng Sơn2019-10-12 15:15
 • #1176: Cách xa một bước2019-10-14 15:13
 • #1177: Thời kì2019-10-14 15:13
 • #1178: Diêm Phủ Quân!2019-10-15 16:37
 • #1179: Hãn Huyết Minh Sí Mã2019-10-15 16:38
 • #1180: Bao Tu Vĩnh hiềm nghi2019-10-16 16:47
 • #1181: Ngươi mã chết2019-10-16 16:48
 • #1182: Ái mộ hư vinh con ngựa2019-10-17 16:09
 • #1183: Tiểu Mã câu tiểu Hắc2019-10-17 16:09
 • #1184: Rùa thỏ thi chạy2019-10-18 16:20
 • #1185: Hôi Giáp Điêu2019-10-18 16:20
 • #1186: Tiểu Hắc trong đầu đồ chơi2019-10-19 15:12
 • #1187: Ba mươi năm Hà Đông!2019-10-19 15:12
 • #1188: Tốt nhất cộng tác2019-10-20 16:18
 • #1189: Lục Dực vảy đỏ Minh Sí Mã2019-10-20 16:18
 • #1190: Bao Hình Thiên hiện thân2019-10-24 18:15
 • #1191: Chết vô ích2019-10-24 18:15
 • #1192: Cường giả tụ tập2019-10-24 18:15
 • #1193: Hô lên danh tự2019-10-24 18:15
 • #1194: Ân Bắc Châu cho kết quả2019-10-24 18:16
 • #1195: Minh hữu cùng địch nhân2019-10-24 18:16
 • #1196: Thư Hùng song sát2019-10-24 18:16
 • #1197: Phệ Hồn Châu2019-10-24 18:16
 • #1198: Bắc Đế Thần Uy Chú2019-10-25 15:23
 • #1199: Cái gì cũng sai2019-10-25 15:23
 • #1200: Nắm lấy mơ hồ Lôi Thương Vũ2019-10-27 16:03
 • #1201: Dã tâm!2019-10-27 16:04
 • #1202: Phục chế học tập2019-10-27 16:04
 • #1203: Chế ngự Lôi Thương Vũ2019-10-27 16:04
 • #1204: Nữ yêu thuật2019-10-27 16:04
 • #1205: Mệnh của ta2019-10-27 16:04
 • #1206: Không trốn thoát được2019-10-28 20:32
 • #1207: Manh manh đát hung thú2019-10-28 20:33
 • #1208: Cùng Hỗn Độn hợp tác2019-10-29 15:32
 • #1209: Bát Tiên Tỉnh2019-10-29 15:33
 • #1210: Tử chiến đến cùng2019-10-30 15:44
 • #1211: Phụ mẫu nói chuyện2019-10-30 15:45
 • #1212: Xé rách không gian2019-10-31 15:24
 • #1213: Rơi vào Bát Tiên Tỉnh2019-10-31 15:24
 • #1214: Đã nói xong ba trăm năm2019-11-01 15:17
 • #1215: Một năm, Thượng Tiên2019-11-01 15:18
 • #1216: Ngươi trở về2019-11-04 18:34
 • #1217: Có ai có thể trả lời ta2019-11-04 18:34
 • #1218: Biến đổi lớn thế giới2019-11-04 18:35
 • #1219: Ta, Diêm Vũ, trở lại rồi!2019-11-04 18:35
 • #1220: Lộ Thành chiến ba yêu2019-11-04 18:35
 • #1221: Tê cay? Tỏi dung? Thập Tam Hương?2019-11-04 18:35
 • #1222: Dùng lửa đốt Bì Bì tôm2019-11-06 16:05
 • #1223: Ta rất yếu2019-11-06 16:05
 • #1224: Ngươi muốn chết như thế nào2019-11-06 16:05
 • #1225: Lại đến Cửu Cung2019-11-10 09:12
 • #1226: Niết Bàn thần thụ2019-11-10 09:12
 • #1227: Khẩn trương thế cục2019-11-10 09:12
 • #1228: Sinh trưởng tốt thần thụ2019-11-10 09:12
 • #1229: Tiểu khả ái Tà Vương2019-11-10 09:12
 • #1230: Đi tới thần thụ2019-11-10 09:12
 • #1231: Ba nhà tụ họp2019-11-10 09:13
 • #1232: Niết Bàn quả2019-11-10 09:13
 • #1233: Chân Vũ Thần Kiếm Chú2019-11-10 17:37
 • #1234: Miệng phun hương thơm Tiểu Tà Vương2019-11-10 17:37
 • #1235: Lâm Huyền vlog2019-11-12 17:08
 • #1236: Thân cây trung tâm2019-11-12 17:09
 • #1237: Xâm nhập hắc động2019-11-14 17:10
 • #1238: Thủy tinh rừng rậm2019-11-14 17:10
 • #1239: Trong rừng rậm đại gia hỏa2019-11-14 17:10
 • #1240: Cho cá kình tặng lễ2019-11-14 17:10
 • #1241: Dòng lũ lại đến2019-11-15 16:57
 • #1242: Sủi cảo ăn ngon a2019-11-15 16:57
 • #1243: Hắc hóa cá kình2019-11-17 06:54
 • #1244: Hướng chết mà sống2019-11-17 06:54
 • #1245: Đừng đi2019-11-17 06:54
 • #1246: Nuốt trọn!2019-11-17 06:54
 • #1247: Nguyệt Quế Thụ2019-11-18 16:04
 • #1248: Quảng Hàn cung2019-11-18 16:04
 • #1249: Nhạc phụ nhạc mẫu2019-11-18 16:05
 • #1250: Ngô Cương búa2019-11-18 16:05
 • #1251: Nàng là lão bà của ta2019-11-20 16:00
 • #1252: Tư Khổ Cung2019-11-20 16:00
 • #1253: Vọng Nguyệt Đài2019-11-21 16:07
 • #1254: Hỗn Độn chi chủ?2019-11-21 16:07
 • #1255: Phong Đô Đại Đế cảnh cáo2019-11-22 15:54
 • #1256: Nghỉ ngơi2019-11-22 15:54
 • #1257: Hóa Vũ Trúc Lâm2019-11-23 16:27
 • #1258: Tuyệt cảnh2019-11-23 16:27
 • #1259: Lục Đạo Luân Hồi2019-11-24 16:12
 • #1260: Đại nghịch bất đạo2019-11-24 16:12
 • #1261: Trở thành Bình Đẳng Vương!2019-11-25 16:14
 • #1262: Hỗn Độn Ma Vực đi2019-11-25 16:14
 • #1263: Nhân tuyển2019-11-26 17:53
 • #1264: Luân Hồi vực2019-11-26 17:53
 • #1265: Tam phương đội ngũ2019-11-28 16:45
 • #1266: Đỗ Tử Nhân phân thân2019-11-28 16:45
 • #1267: Bước vào lục đạo2019-11-28 16:45
 • #1268: Ngoài ý muốn2019-11-29 16:35
 • #1269: Ma Tộc đội ngũ2019-11-29 16:35
 • #1270: Cốt Yên2019-11-29 16:35
 • #1271: Tiểu Hắc xuất thủ2019-11-30 15:52
 • #1272: Mua chuộc nô lệ2019-11-30 15:52
 • #1273: Đến Hắc Sa Thành2019-12-04 03:28
 • #1274: Lão tế ti thù hận2019-12-04 03:29
 • #1275: Lôi Ngục2019-12-04 03:29
 • #1276: Tê lạp2019-12-04 03:29
 • #1277: Hình ảnh kia quá đẹp2019-12-04 03:29
 • #1278: Vật phẩm đấu giá! Lão Tào!2019-12-04 03:29
 • #1279: Một ngàn vạn ma thạch2019-12-04 03:29
 • #1280: Tam chùy định âm2019-12-04 03:29
 • #1281: Thần kiếm Can Tương2019-12-05 16:22
 • #1282: Diêm đại lừa dối2019-12-05 16:23
 • #1283: Thiên Huyền Ma Công2019-12-06 15:58
 • #1284: Trương di thăm dò2019-12-06 15:58
 • #1285: Vân Táng Thiên đến!2019-12-08 16:02
 • #1286: Mưu đồ bí mật2019-12-08 16:02
 • #1287: Ba chuyện2019-12-09 16:11
 • #1288: Cốt Yên, Kiếp Chân Võ chi nữ2019-12-09 16:11
 • #1289: Bại lộ2019-12-10 16:09
 • #1290: Tiên hạ thủ vi cường2019-12-10 16:09
 • #1291: Áp chế2019-12-10 16:10
 • #1292: Chiến Tà Lãng Sa!2019-12-11 16:06
 • #1293: Ba đám ma khí2019-12-11 16:06
 • #1294: Tức giận Tà Lãng Sa2019-12-11 16:06
 • #1295: Sáu vạn 6,666 thanh phi kiếm!2019-12-11 16:06
 • #1296: Thăm dò2019-12-11 16:06
 • #1297: Cự nhân2019-12-11 16:06
 • #1298: Khoanh tay đứng nhìn2019-12-11 16:06
 • #1299: Không thử một chút làm sao biết!2019-12-11 16:06
 • #1300: Tiêu Huyên Nhi, kiếm linh!2019-12-13 16:20
 • #1301: Nhất Kiếm!2019-12-13 16:20
 • #1302: Tay đẩy không gian2019-12-13 16:20
 • #1303: Âm Tự Quyết phát uy2019-12-13 16:20
 • #1304: Đánh giết Tà Lãng Sa!2019-12-13 16:20
 • #1305: Tấn cấp Kim Tiên!2019-12-13 16:20
 • #1306: Chậm chạp không đến Vân Nghê Thường2019-12-13 16:21
 • #1307: Xuất phát, phương bắc2019-12-14 15:45
 • #1308: Chân trời góc biển, Vân Tinh Thần2019-12-14 15:45
 • #1309: Ma vực phương bắc2019-12-14 15:45
 • #1310: Dị hoa2019-12-14 15:45
 • #1311: Hắc Giáp Ma Tộc người2019-12-15 16:11
 • #1312: Nhiều hơn Ma Vương2019-12-15 16:12
 • #1313: Bá Tỉnh2019-12-15 16:12
 • #1314: Lật gấp đôi2019-12-15 16:12
 • #1315: Thân phận không trọng yếu2019-12-17 15:46
 • #1316: Cảnh Tu2019-12-17 15:47
 • #1317: Vân Nghê Thường ám hiệu2019-12-17 15:47
 • #1318: Cung đình ngọc dịch rượu2019-12-17 15:47
 • #1319: Ai Sương Giam Ngục đại bí mật2019-12-18 16:13
 • #1320: Ma Chủ bảo bối2019-12-18 16:13
 • #1321: Vĩnh Hằng Chi Hỏa2019-12-18 16:14
 • #1322: Tâm địa ác độc Cảnh Tu2019-12-18 16:14
 • #1323: Đốt cháy hồn phách2019-12-19 16:03
 • #1324: Ngọn lửa tranh đấu2019-12-19 16:03
 • #1325: Thái Cực Âm Dương2019-12-19 16:04
 • #1326: Hai tay, đều có hỏa2019-12-19 16:04
 • #1327: Bao vây chặn đánh2019-12-20 16:17
 • #1328: Hắc Giáp Lôi Kiếp Trận2019-12-20 16:18
 • #1329: Một chiêu chi uy2019-12-20 16:18
 • #1330: Biến mất Diêm Vũ2019-12-20 16:18
 • #1331: Tà Võ Thần2019-12-21 15:57
 • #1332: Tà Thần Điện cùng Vô Lượng Thần Giáo2019-12-21 15:57
 • #1333: Cùng Tà Võ Thần giao dịch2019-12-21 15:57
 • #1334: Tà Ý Nhất Kiếm2019-12-21 15:59
 • #1335: Đặt tên2019-12-22 15:55
 • #1336: Đi tới Khiếu Phong Cốc2019-12-22 15:55
 • #1337: Ba vị danh y2019-12-22 15:55
 • #1338: Ngươi đừng tới đây!2019-12-22 15:55
 • #1339: Trong tay bảo bối2019-12-23 16:27
 • #1340: Khiếu Phong Cốc không còn tồn tại2019-12-23 16:27
 • #1341: Hơn một ngàn đạo Phong Ấn2019-12-23 16:27
 • #1342: Bị đóng băng cá kình2019-12-23 16:28
 • #1343: Vô biên Đống Hải bên trên cự quy2019-12-24 16:29
 • #1344: Kỵ binh giáp đen2019-12-24 16:30
 • #1345: Ba tên Ma Vương2019-12-24 16:30
 • #1346: Hồng Lưu ước định2019-12-24 16:30
 • #1347: Vân Nghê Thường tung tích2019-12-27 03:48
 • #1348: Buồn bã sương tháp tầng thứ năm2019-12-27 03:49
 • #1349: Lục sắc trần nhà2019-12-27 03:49
 • #1350: Lục sắc đại biểu cho sinh mệnh lực2019-12-27 03:49
 • #1351: ? Bị chơi xỏ lá2019-12-27 03:49
 • #1352: ? Cha vợ2019-12-27 03:49
 • #1353: ? Ngươi đánh rắm2019-12-27 03:49
 • #1354: Luyện yoga đây2019-12-27 15:58
 • #1355: Dược thiện2019-12-27 15:58
 • #1356: Diêm Vũ kế hoạch2019-12-27 15:58
 • #1357: Người khổng lồ nữ2019-12-27 15:58
 • #1358: Đem hai mắt mở ra2019-12-28 15:51
 • #1359: Bại lộ thân phận2019-12-28 15:51
 • #1360: Tây Dương Thành Hồng Lưu2019-12-28 15:51
 • #1361: Thời gian cấp bách2019-12-28 15:51
 • #1362: Ma Chủ ủng hộ2019-12-29 15:56
 • #1363: Đại Lang, rời giường uống thuốc2019-12-29 15:56
 • #1364: Tây Môn đại quan nhân2019-12-29 15:56
 • #1365: Kế hoạch thành công2019-12-29 15:56
 • #1366: Vào địa lao2019-12-31 16:48
 • #1367: Ngủ say sư tử2019-12-31 16:49
 • #1368: Tiểu cô nương miệng phun hương thơm2019-12-31 16:49
 • #1369: Đánh tơi bời2019-12-31 16:49
 • #1370: Tầm Ngạc (bổ 1)2019-12-31 16:49
 • #1371: Bốn Đại Ma Vương (bổ 2)2019-12-31 16:50
 • #1372: Khai chiến! (1)2020-01-01 15:48
 • #1373: Khai chiến! (2)2020-01-01 15:49
 • #1374: Khai chiến! (3)2020-01-01 15:49
 • #1375: Khai chiến! (4)2020-01-01 15:49
 • #1376: Khai chiến! (5)(bổ 1)2020-01-01 15:49
 • #1377: Khai chiến! (6)(bổ 2)2020-01-01 15:49
 • #1378: Vẫn Lưu Minh tiễn2020-01-02 15:56
 • #1379: Tám mươi mốt mũi tên!2020-01-02 15:56
 • #1380: Đến phiên ta!2020-01-02 15:56
 • #1381: Ma Long tiễn!2020-01-02 15:57
 • #1382: Thôn Phệ Ma Long tiễn2020-01-03 15:54
 • #1383: Cái kia lên đường!2020-01-03 15:54
 • #1384: Bẻ gãy nghiền nát2020-01-03 15:54
 • #1385: Lục quang2020-01-03 15:54
 • #1386: Ma Chủ hiện thân2020-01-04 16:11
 • #1387: Hư nhược Vân Địa Tàng2020-01-04 16:12
 • #1388: Đánh tơi bời Ma Vương2020-01-04 16:12
 • #1389: Đánh lén2020-01-04 16:12
 • #1390: Ma Chủ sát ý2020-01-05 15:44
 • #1391: Bản mệnh mai rùa2020-01-05 15:44
 • #1392: Sát ý hóa thành tà khí2020-01-05 15:44
 • #1393: Tà Ý Nhất Kiếm!2020-01-05 15:44
 • #1394: Thu được quyền khống chế2020-01-06 16:07
 • #1395: Đến một tàu ngầm2020-01-06 16:07
 • #1396: Tà Vương lai lịch (thượng)2020-01-06 16:07
 • #1397: Tà Vương lai lịch (trung)2020-01-06 16:07
 • #1398: Tà Vương lai lịch (hạ)2020-01-08 16:05
 • #1399: Lão ô quy2020-01-08 16:05
 • #1400: Quỷ tiền bối yêu cầu2020-01-08 16:05
 • #1401: Tào đại sư rượu ngon2020-01-10 15:56
 • #1402: Phục tùng mệnh lệnh2020-01-10 15:56
 • #1403: Ba ngày về sau2020-01-10 15:56
 • #1404: To lớn biến cố2020-01-10 15:56
 • #1405: Gánh nhận trách nhiệm2020-01-10 15:57
 • #1406: Côn Luân Sơn bên trên2020-01-10 15:57
 • #1407: Người tốt không chịu nổi2020-01-10 15:57
 • #1408: Ba người kia2020-01-11 15:47
 • #1409: Tập kết!2020-01-11 15:47
 • #1410: Đến từ thiên mệnh áp lực2020-01-11 15:47
 • #1411: Biển sâu vòng xoáy2020-01-12 15:47
 • #1412: Người trong bóng tối hình ảnh2020-01-12 15:47
 • #1413: Ngưu Diệu Cấm thi thể2020-01-12 15:47
 • #1414: Bảo vật bãi cát2020-01-12 15:47
 • #1415: Ma Vương oán cát2020-01-12 15:48
 • #1416: Sa Chi vòng xoáy2020-01-12 15:48
 • #1417: Hạt cát, sợ nước2020-01-13 15:58
 • #1418: Giả Bạch Tiểu Tây2020-01-13 15:59
 • #1419: Hồng ngọc cùng thương2020-01-13 15:59
 • #1420: Rễ cây2020-01-13 15:59
 • #1421: Làm nhiều chuyện bất nghĩa2020-01-14 16:05
 • #1422: Xui xẻo Ma Vương2020-01-14 16:06
 • #1423: Hàn Ngữ Đường?2020-01-14 16:06
 • #1424: Không còn sót lại một chút cặn2020-01-14 16:06
 • #1425: Thuộc hạ thề sống chết hiệu trung với ngài!2020-01-17 04:46
 • #1426: Cám ơn ngươi nhắc nhở ta2020-01-17 04:46
 • #1427: Dừng tay!2020-01-17 04:47
 • #1428: Trùm phản diện2020-01-17 04:47
 • #1429: Chân thân2020-01-17 04:47
 • #1430: Cổ thụ bị đào đi2020-01-17 04:47
 • #1431: Liên thủ truy sát2020-01-17 04:47
 • #1432: U Minh Thần Công2020-01-17 04:47
 • #1433: Tưởng U Minh nhược điểm2020-01-20 15:59
 • #1434: Giúp đỡ cho nhau2020-01-20 15:59
 • #1435: Trăm vạn âm binh2020-01-20 15:59
 • #1436: Tu La Đạo2020-01-20 15:59
 • #1437: Ăn rễ cây2020-01-20 15:59
 • #1438: Chính diện va chạm!2020-01-20 15:59
 • #1439: Triệu hoán Địa Ngục2020-01-20 15:59
 • #1440: Địa Ngục Chi Môn2020-01-20 16:00
 • #1441: Nghiệt Kính Địa Ngục2020-01-20 16:00
 • #1442: Tàn lụi dây leo2020-01-20 16:00
 • #1443: Đến2020-01-20 16:00
 • #1444: Diêm Vũ túc địch2020-01-20 16:00
 • #1445: Vô Lượng Thần Giáo2020-01-20 16:00
 • #1446: Thần giáo buông xuống2020-01-20 16:00
 • #1447: Chọc giận2020-01-20 16:00
 • #1448: Phát hiện ngươi chân thân2020-01-20 16:01
 • #1449: Bao Hình Thiên hiện thân!2020-01-24 15:47
 • #1450: Luân Hồi bí mật2020-01-24 15:47
 • #1451: Diêm La Đạo áo nghĩa2020-01-24 15:48
 • #1452: Yên tâm mà đi thôi2020-01-24 15:48
 • #1453: Dị biến2020-01-24 15:48
 • #1454: Vô Tướng Thần2020-01-24 15:48
 • #1455: Tầng tầng đột phá2020-01-24 15:48
 • #1456: Giao thủ, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên!2020-01-24 15:48
 • #1457: Thái Cực Lưỡng Nghi Hỏa2020-01-27 15:47
 • #1458: Cái này Nhất Kiếm, không chỉ ta một người2020-01-27 15:48
 • #1459: Cha, mẹ2020-01-27 15:48
 • #1460: Về nhà ăn tết2020-01-27 15:48
 • #1461: Trong tiếng pháo một ngày 30 tết2020-01-27 15:48
 • #1462: Dậy sớm chim chóc, có trùng ăn2020-01-27 15:48
 • #1463: Bái sư Đỗ Tử Nhân2020-01-27 15:48
 • #1464: Đệ nhất chiến2020-01-27 15:49
 • #1465: Phần Thiên, Thái Hư2020-01-28 15:56
 • #1466: Tới đi, cứ tới đi!2020-01-28 15:57
 • #1467: Chiến Thái Hư2020-02-02 19:50
 • #1468: Huyền Minh Huyết Nguyệt Thủy2020-02-02 19:50
 • #1469: Thiên Tôn hiện thân2020-02-02 19:51
 • #1470: Lấy thân thể phàm nhân, cùng bạn tri kỷ chiến!2020-02-02 19:51
 • #1471: Tinh Hà Đại Đế2020-02-02 19:51
 • #1472: Phong Đô Đại Đế2020-02-02 19:51
 • #1473: Hỗn Độn chi chủ2020-02-02 19:51
 • #1474: Thái Cực Lưỡng Nghi Hỏa2020-02-02 19:51
 • #1475: Cửu U, đệ nhất tử2020-02-02 19:51
 • #1476: Bả mỗi một ngày xem như tận thế2020-02-02 19:51
 • #1477: Linh khí cùng thời gian2020-02-02 19:52
 • #1478: Leo lên Chư Thần Phong!2020-02-02 19:52
 • #1479: Thần giới duy nhất cường giả2020-02-02 19:52
 • #1480: Ngăn cản cước bộ của hắn!2020-02-02 19:52
 • #1481: Leo lên Thần Lâm Thai!2020-02-02 19:52
 • #1482: Toàn bộ trả lại cho ngươi2020-02-02 19:53
 • #1483: Tiến vào Âm Dương giới2020-02-02 19:53
 • #1484: Từng bước từng bước mất đi2020-02-02 19:53
 • #1485: Có tội, đáng chém!2020-02-02 19:53
 • #1486: Nghịch chuyển Luân Hồi2020-02-02 19:53
 • #1487: Lại bắt đầu lại từ đầu!2020-02-02 19:53
[Total: 9   Average: 4.6/5]

Related posts

Quỷ Dị Tu Tiên Thế Giới

TiKay

Chúc Ngủ Ngon, Cô Vợ Tử Thần

THUYS♥️

Hào Môn Đệ Nhất Thiên Sư

THUYS♥️

Leave a Reply