Linh DịNữ CườngXuyên Nhanh

Xuyên Nhanh Chi Đoạt Lấy Bàn Tay Vàng

Thể loại truyện: Nguyên sang – ngôn tình – ảo tưởng tương lai – kỳ ảo

Cái gì là vai chính?

Xuyên qua lúc sau hô mưa gọi gió! Trọng sinh lúc sau đại sát tứ phương!

Mang theo hệ thống giải trí nhân sinh! Sủy không gian ngạo thị quần hùng!

Gia nhập bao lì xì đàn đi lên đỉnh cao nhân sinh!

. . .

Nhân sinh không khai quải, như thế nào có thể kêu vai chính?

Nhưng là ——

Mỗi một cái thành công vai chính sau lưng đều có vô số pháo hôi, bọn họ không cam lòng trở thành vai chính đá kê chân, muốn trở thành chính mình nhân sinh vai chính, liền tính không loá mắt, vẫn như cũ muốn sống độc nhất vô nhị.

Văn Khanh công tác chính là trợ giúp này đó pháo hôi hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm, làm cho bọn họ thuận lợi đầu thai. Đến nỗi hoàn thành nhiệm vụ thù lao —— nàng có thể cướp đi vai chính bàn tay vàng.

======================

Tag: Linh dị thần quái trọng sinh nữ xứng sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Văn Khanh

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Lục Bì
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0001.mp32019-04-22 08:05
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0002.mp32019-04-22 08:05
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0003.mp32019-04-22 08:06
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0004.mp32019-04-22 08:06
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0005.mp32019-04-22 08:06
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0006.mp32019-04-22 08:07
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0007.mp32019-04-22 08:07
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0008.mp32019-04-22 08:07
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0009.mp32019-04-22 08:07
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0010.mp32019-04-22 08:08
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0011.mp32019-04-22 08:08
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0012.mp32019-04-22 08:08
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0013.mp32019-04-22 08:08
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0014.mp32019-04-22 08:09
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0015.mp32019-04-22 08:09
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0016.mp32019-04-22 08:09
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0017.mp32019-04-22 08:09
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0018.mp32019-04-22 08:10
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0019.mp32019-04-22 08:10
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0020.mp32019-04-22 08:10
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0021.mp32019-04-22 08:11
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0022.mp32019-04-22 08:11
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0023.mp32019-04-22 08:11
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0024.mp32019-04-22 08:12
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0025.mp32019-04-22 08:12
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0026.mp32019-04-22 08:12
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0027.mp32019-04-22 08:13
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0028.mp32019-04-22 08:13
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0029.mp32019-04-22 08:13
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0030.mp32019-04-22 08:13
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0031.mp32019-04-22 08:14
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0032.mp32019-04-22 08:14
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0033.mp32019-04-22 08:14
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0034.mp32019-04-22 08:14
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0035.mp32019-04-22 08:15
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0036.mp32019-04-22 08:15
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0037.mp32019-04-22 08:15
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0038.mp32019-04-22 08:15
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0039.mp32019-04-22 08:16
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0040.mp32019-04-22 08:16
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0041.mp32019-04-22 08:16
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0042.mp32019-04-22 08:16
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0043.mp32019-04-22 08:16
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0044.mp32019-04-22 08:17
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0045.mp32019-04-22 08:17
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0046.mp32019-04-22 08:17
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0047.mp32019-04-22 08:18
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0048.mp32019-04-22 08:18
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0049.mp32019-04-22 08:18
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0050.mp32019-04-22 08:18
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0051.mp32019-04-22 08:19
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0052.mp32019-04-22 08:19
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0053.mp32019-04-22 08:20
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0054.mp32019-04-22 08:20
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0055.mp32019-04-22 08:20
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0056.mp32019-04-22 08:21
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0057.mp32019-04-22 08:22
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0058.mp32019-04-22 08:22
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0059.mp32019-04-22 08:22
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0060.mp32019-04-22 08:22
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0061.mp32019-04-22 08:23
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0062.mp32019-04-22 08:23
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0063.mp32019-04-22 08:23
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0064.mp32019-04-22 08:24
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0065.mp32019-04-22 08:24
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0066.mp32019-04-22 08:24
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0067.mp32019-04-22 08:24
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0068.mp32019-04-22 08:24
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0069.mp32019-04-22 08:25
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0070.mp32019-04-22 08:26
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0071.mp32019-04-22 08:26
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0072.mp32019-04-22 08:26
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0073.mp32019-04-22 08:26
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0074.mp32019-04-22 08:27
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0075.mp32019-04-22 08:27
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0076.mp32019-04-22 08:27
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0077.mp32019-04-22 08:27
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0078.mp32019-04-22 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0079.mp32019-04-22 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0080.mp32019-04-22 08:28
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0081.mp32019-04-22 08:29
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0082.mp32019-04-22 08:29
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0083.mp32019-04-22 08:29
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0084.mp32019-04-22 08:29
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0085.mp32019-04-22 08:30
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0086.mp32019-04-22 08:30
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0087.mp32019-04-22 08:30
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0088.mp32019-04-22 08:30
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0089.mp32019-04-22 08:31
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0090.mp32019-04-22 08:31
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0091.mp32019-04-22 08:31
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0092.mp32019-04-22 08:31
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0093.mp32019-04-22 08:32
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0094.mp32019-04-22 08:32
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0095.mp32019-04-22 08:32
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0096.mp32019-04-22 08:33
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0097.mp32019-04-22 08:33
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0098.mp32019-04-22 08:33
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0099.mp32019-04-22 08:34
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0100.mp32019-04-22 08:34
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0101.mp32019-04-22 08:35
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0102.mp32019-04-22 08:35
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0103.mp32019-04-22 08:35
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0104.mp32019-04-22 08:35
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0105.mp32019-04-22 08:35
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0106.mp32019-04-22 08:36
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0107.mp32019-04-22 08:36
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0108.mp32019-04-22 08:36
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0109.mp32019-04-22 08:36
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0110.mp32019-04-22 08:37
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0111.mp32019-04-22 08:37
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0112.mp32019-04-22 08:37
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0113.mp32019-04-22 08:38
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0114.mp32019-04-22 08:38
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0115.mp32019-04-22 08:39
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0116.mp32019-04-22 08:39
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0117.mp32019-04-22 08:39
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0118.mp32019-04-22 08:40
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0119.mp32019-04-22 08:40
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0120.mp32019-04-22 08:40
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0121.mp32019-04-22 08:40
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0122.mp32019-04-22 08:41
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0123.mp32019-04-22 08:41
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0124.mp32019-04-22 08:42
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0125.mp32019-04-22 08:42
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0126.mp32019-04-22 08:42
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0127.mp32019-04-22 08:43
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0128.mp32019-04-22 08:43
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0129.mp32019-04-22 08:44
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0130.mp32019-04-22 08:44
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0131.mp32019-04-22 08:44
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0132.mp32019-04-22 08:44
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0133.mp32019-04-22 08:44
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0134.mp32019-04-22 08:45
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0135.mp32019-04-22 08:45
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0136.mp32019-04-22 08:45
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0137.mp32019-04-22 08:46
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0138.mp32019-04-22 08:46
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0139.mp32019-04-22 08:46
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0140.mp32019-04-22 08:47
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0141.mp32019-04-22 08:48
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0142.mp32019-04-22 08:49
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0143.mp32019-04-22 08:49
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0144.mp32019-04-22 08:50
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0145.mp32019-04-22 08:50
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0146.mp32019-04-22 08:51
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0147.mp32019-04-22 08:51
 • xuyen-nhanh-chi-doat-lay-ban-tay-vang-chuong-0148.mp32019-04-22 08:51
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.8]

Related posts

Thông Linh Ảnh Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Đệ Nhất Thần Toán

THUYS♥️

Bạn Gái Tất Cả Đều Là Lệ Quỷ

TiKay

Ta Là Đại Vai Ác [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Siêu Cấp Danh Vọng Hệ Thống

THUYS♥️

Tiệm Quan Tài Lão Bản Nương

THUYS♥️

Leave a Reply