Hiện ĐạiNgôn TìnhNữ CườngTrọng Sinh

Nữ Vương Chế Tạo Thương [ Trọng Sinh ]

Siêu não chi mẫu Bạc Dĩ Nhu xuyên qua dị thế, phát hiện thế giới này bởi vì thời không xuất hiện cái khe làm cho dị thế quái thú thường xuyên xâm lấn, vì thế mọi người điên cuồng tôn trọng siêu năng lực cùng siêu năng lực giả, khoa học kỹ thuật phát triển bởi vậy gần như đình trệ, rất là lạc hậu, liền thực tế ảo khái niệm đều còn chưa xuất hiện.

Lúc này tra ba đá bay không có siêu năng lực nàng cùng nàng mẹ, đoạt đi rồi siêu năng lực dược tề nghiên cứu phát minh trung tâm chờ chủ lưu công ty, cho hai mẹ con tam gia mau đóng cửa đoạn kết của trào lưu khoa học kỹ thuật công ty.

Bạc dĩ nhu:??? Khoa học kỹ thuật? Đoạn kết của trào lưu?? Quái thú xâm lấn làm sao bây giờ? Không có siêu năng lực bình dân bị xem thường, chỉ có thể dựa vào siêu năng lực giả tới cứu? Bằng hữu, sắt thép chiến y muốn tới một bộ sao? Sẽ biến thành Transformers xe mua một chiếc sao? Trò chơi? Game online thực tế ảo thiết bị tới một bộ sao?

# nhẹ nhàng sảng văn #

# sức của một người thay đổi thế giới #

# nữ chủ trung nhị thả trang bức như gió, nam chủ bệnh kiều người – thê tiểu cuồng khuyển, không mang theo đầu óc dùng ăn, càng tô sảng ăn với cơm. #

Tác giả kết thúc sảng văn 《 xuyên nhanh chi hoành hành ngang ngược 》, 《 nữ chủ tỉnh lại sau [ xuyên nhanh ] 》, 《 ta không có khả năng là phế tài 》, 《 ghê gớm chân ngắn nhỏ 》, 《 cần thiết sống sót lý do 》

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Giang Sơn Thương Lan
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0001.mp32020-02-18 06:26
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0002.mp32020-02-18 06:27
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0003.mp32020-02-18 06:27
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0004.mp32020-02-18 06:28
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0005.mp32020-02-18 06:28
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0006.mp32020-02-18 06:28
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0007.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0008.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0009.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0010.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0011.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0012.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0013.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0014.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0015.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0016.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0017.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0018.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0019.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0020.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0021.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0022.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0023.mp32020-02-18 06:33
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0024.mp32020-02-18 06:33
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0025.mp32020-02-18 06:33
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0026.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0027.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0028.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0029.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0030.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0031.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0032.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0033.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0034.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0035.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0036.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0037.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0038.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0039.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0040.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0041.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0042.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0043.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0044.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0045.mp32020-02-18 06:38
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0046.mp32020-02-18 06:38
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0047.mp32020-02-18 06:38
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0048.mp32020-02-18 06:39
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0049.mp32020-02-18 06:39
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0050.mp32020-02-18 06:40
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0051.mp32020-02-18 06:40
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0052.mp32020-02-18 06:40
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0053.mp32020-02-18 06:41
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0054.mp32020-02-18 06:41
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0055.mp32020-02-18 06:41
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0056.mp32020-02-18 06:42
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0057.mp32020-02-18 06:42
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0058.mp32020-02-18 06:42
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0059.mp32020-02-18 06:43
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0060.mp32020-02-18 06:43
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0061.mp32020-02-18 06:43
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0062.mp32020-02-18 06:44
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0063.mp32020-02-18 06:44
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0064.mp32020-02-18 06:44
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0065.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0066.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0067.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0068.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0069.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0070.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0071.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0072.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0073.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0074.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0075.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0076.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0077.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0078.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0079.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0080.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0081.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0082.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0083.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0084.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0085.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0086.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0087.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0088.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0089.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0090.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0091.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0092.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0093.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0094.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0095.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0096.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0097.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0098.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0099.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0100.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0101.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0102.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0103.mp32020-02-18 06:53
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0104.mp32020-02-18 06:53
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.8]

Related posts

Siêu Túng Ảnh Hậu Là Thiên Sư

THUYS♥️

Cực Phẩm Nam Thần [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Đại Áo Thuật Sư Nàng Hôm Nay Kiếm Tiền Sao

TiKay

Hận Em Một Kiếp

TiKay

Bách Quỷ Tiệm Tạp Hoá

THUYS♥️

Pháp Y Hình Trinh Bút Ký

TiKay

1 comment

Thư Mê Vô danh November 19, 2022 at 9:44 pm

Truyện hay cực, thank ad nhiều nhiều nhé!🤗
Yêu wed quá đi mất… Toàn truyện hay thoy!!! ❤️❤️❤️

Reply

Leave a Reply