Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Nữ Vương Chế Tạo Thương [ Trọng Sinh ]

Siêu não chi mẫu Bạc Dĩ Nhu xuyên qua dị thế, phát hiện thế giới này bởi vì thời không xuất hiện cái khe làm cho dị thế quái thú thường xuyên xâm lấn, vì thế mọi người điên cuồng tôn trọng siêu năng lực cùng siêu năng lực giả, khoa học kỹ thuật phát triển bởi vậy gần như đình trệ, rất là lạc hậu, liền thực tế ảo khái niệm đều còn chưa xuất hiện.

Lúc này tra ba đá bay không có siêu năng lực nàng cùng nàng mẹ, đoạt đi rồi siêu năng lực dược tề nghiên cứu phát minh trung tâm chờ chủ lưu công ty, cho hai mẹ con tam gia mau đóng cửa đoạn kết của trào lưu khoa học kỹ thuật công ty.

Bạc dĩ nhu:??? Khoa học kỹ thuật? Đoạn kết của trào lưu?? Quái thú xâm lấn làm sao bây giờ? Không có siêu năng lực bình dân bị xem thường, chỉ có thể dựa vào siêu năng lực giả tới cứu? Bằng hữu, sắt thép chiến y muốn tới một bộ sao? Sẽ biến thành Transformers xe mua một chiếc sao? Trò chơi? Game online thực tế ảo thiết bị tới một bộ sao?

# nhẹ nhàng sảng văn #

# sức của một người thay đổi thế giới #

# nữ chủ trung nhị thả trang bức như gió, nam chủ bệnh kiều người – thê tiểu cuồng khuyển, không mang theo đầu óc dùng ăn, càng tô sảng ăn với cơm. #

Tác giả kết thúc sảng văn 《 xuyên nhanh chi hoành hành ngang ngược 》, 《 nữ chủ tỉnh lại sau [ xuyên nhanh ] 》, 《 ta không có khả năng là phế tài 》, 《 ghê gớm chân ngắn nhỏ 》, 《 cần thiết sống sót lý do 》

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Giang Sơn Thương Lan
 •  Chương: /104
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0001.mp32020-02-18 06:26
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0002.mp32020-02-18 06:27
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0003.mp32020-02-18 06:27
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0004.mp32020-02-18 06:28
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0005.mp32020-02-18 06:28
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0006.mp32020-02-18 06:28
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0007.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0008.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0009.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0010.mp32020-02-18 06:29
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0011.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0012.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0013.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0014.mp32020-02-18 06:30
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0015.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0016.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0017.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0018.mp32020-02-18 06:31
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0019.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0020.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0021.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0022.mp32020-02-18 06:32
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0023.mp32020-02-18 06:33
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0024.mp32020-02-18 06:33
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0025.mp32020-02-18 06:33
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0026.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0027.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0028.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0029.mp32020-02-18 06:34
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0030.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0031.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0032.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0033.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0034.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0035.mp32020-02-18 06:35
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0036.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0037.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0038.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0039.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0040.mp32020-02-18 06:36
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0041.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0042.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0043.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0044.mp32020-02-18 06:37
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0045.mp32020-02-18 06:38
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0046.mp32020-02-18 06:38
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0047.mp32020-02-18 06:38
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0048.mp32020-02-18 06:39
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0049.mp32020-02-18 06:39
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0050.mp32020-02-18 06:40
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0051.mp32020-02-18 06:40
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0052.mp32020-02-18 06:40
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0053.mp32020-02-18 06:41
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0054.mp32020-02-18 06:41
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0055.mp32020-02-18 06:41
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0056.mp32020-02-18 06:42
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0057.mp32020-02-18 06:42
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0058.mp32020-02-18 06:42
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0059.mp32020-02-18 06:43
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0060.mp32020-02-18 06:43
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0061.mp32020-02-18 06:43
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0062.mp32020-02-18 06:44
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0063.mp32020-02-18 06:44
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0064.mp32020-02-18 06:44
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0065.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0066.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0067.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0068.mp32020-02-18 06:45
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0069.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0070.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0071.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0072.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0073.mp32020-02-18 06:46
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0074.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0075.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0076.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0077.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0078.mp32020-02-18 06:47
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0079.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0080.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0081.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0082.mp32020-02-18 06:48
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0083.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0084.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0085.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0086.mp32020-02-18 06:49
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0087.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0088.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0089.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0090.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0091.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0092.mp32020-02-18 06:50
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0093.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0094.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0095.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0096.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0097.mp32020-02-18 06:51
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0098.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0099.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0100.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0101.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0102.mp32020-02-18 06:52
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0103.mp32020-02-18 06:53
 • nu-vuong-che-tao-thuong-trong-sinh-chuong-0104.mp32020-02-18 06:53
[Total: 6   Average: 4.8/5]

Related posts

Tuyệt Mệnh Đoàn Tàu ( Vô Hạn )

THUYS♥️

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

THUYS♥️

Xuyên Thành Đại Lão Liên Hôn Đối Tượng

THUYS♥️

Leave a Reply