Khoa HuyễnNgôn TìnhXuyên Không

Xuyên Thành Vai Ác Mẹ Nó [Tinh Tế Xuyên Thư]

An Dương xuyên thành một quyển tinh tế tiểu thuyết pháo hôi: Bị khuê mật đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, chỉ còn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, sau lại mẫu thân bệnh nặng, nàng lại khốn cùng thất vọng……

Mà này còn không phải nhất thảm, con trai của nàng, ở nàng sau khi chết, bị khuê mật dưỡng thành một cái phản xã hội nhân cách đại vai ác, cuối cùng chết thảm ở nam chủ trong tay……

Mang theo bàn tay vàng xuyên qua tới an dương, quyết định quyết chí tự cường, nỗ lực thay đổi này hết thảy, làm nhi tử trở thành nhân sinh người thắng!

Nam chủ: Ta đây đâu?

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  A Mục Khảo Thí Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-08-07 05:58
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-08-07 05:58
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0106.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0107.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0108.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0109.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0110.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0111.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0112.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0113.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0114.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0115.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0116.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0117.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0118.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0119.mp32019-08-07 06:14
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Trọng Sinh Chi Trở Về Vị Trí Cũ

THUYS♥️

Nam Xứng Thượng Vị Đá Bay Nam Chủ [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Nông Nữ Phúc Phi Danh Chấn Thiên Hạ

TiKay

Hà Hương Điền Viên

TiKay

Giáo Bá Phật Hệ Mối Tình Đầu [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

TiKay

Leave a Reply