Khoa HuyễnNgôn TìnhXuyên Không

Xuyên Thành Vai Ác Mẹ Nó [Tinh Tế Xuyên Thư]

An Dương xuyên thành một quyển tinh tế tiểu thuyết pháo hôi: Bị khuê mật đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, chỉ còn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, sau lại mẫu thân bệnh nặng, nàng lại khốn cùng thất vọng……

Mà này còn không phải nhất thảm, con trai của nàng, ở nàng sau khi chết, bị khuê mật dưỡng thành một cái phản xã hội nhân cách đại vai ác, cuối cùng chết thảm ở nam chủ trong tay……

Mang theo bàn tay vàng xuyên qua tới an dương, quyết định quyết chí tự cường, nỗ lực thay đổi này hết thảy, làm nhi tử trở thành nhân sinh người thắng!

Nam chủ: Ta đây đâu?

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  A Mục Khảo Thí Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-08-07 05:58
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-08-07 05:58
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0106.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0107.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0108.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0109.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0110.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0111.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0112.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0113.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0114.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0115.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0116.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0117.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0118.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0119.mp32019-08-07 06:14
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Ta Ở Trong Game Chạy Trốn Làm Võng Hồng

THUYS♥️

Tức Phụ, Chỗ Đối Tượng Sao?

THUYS♥️

Xuyên Qua Dị Thế đương Gia Gia

TiKay

Tuyệt Thế Thần Y Chi Nghịch Thiên Ma Phi

TiKay

Vai Ác Toàn Nam Thần [ Mau Xuyên ]

THUYS♥️

Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

THUYS♥️

Leave a Reply