Khoa HuyễnNgôn TìnhXuyên Không

Xuyên Thành Vai Ác Mẹ Nó [Tinh Tế Xuyên Thư]

An Dương xuyên thành một quyển tinh tế tiểu thuyết pháo hôi: Bị khuê mật đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng hết thảy, chỉ còn mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, sau lại mẫu thân bệnh nặng, nàng lại khốn cùng thất vọng……

Mà này còn không phải nhất thảm, con trai của nàng, ở nàng sau khi chết, bị khuê mật dưỡng thành một cái phản xã hội nhân cách đại vai ác, cuối cùng chết thảm ở nam chủ trong tay……

Mang theo bàn tay vàng xuyên qua tới an dương, quyết định quyết chí tự cường, nỗ lực thay đổi này hết thảy, làm nhi tử trở thành nhân sinh người thắng!

Nam chủ: Ta đây đâu?

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  A Mục Khảo Thí Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0001.mp32019-08-07 05:58
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0002.mp32019-08-07 05:58
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0003.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0004.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0005.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0006.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0007.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0008.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0009.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0010.mp32019-08-07 05:59
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0011.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0012.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0013.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0014.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0015.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0016.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0017.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0018.mp32019-08-07 06:00
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0019.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0020.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0021.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0022.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0023.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0024.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0025.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0026.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0027.mp32019-08-07 06:01
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0028.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0029.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0030.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0031.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0032.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0033.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0034.mp32019-08-07 06:02
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0035.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0036.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0037.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0038.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0039.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0040.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0041.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0042.mp32019-08-07 06:03
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0043.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0044.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0045.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0046.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0047.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0048.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0049.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0050.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0051.mp32019-08-07 06:04
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0052.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0053.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0054.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0055.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0056.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0057.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0058.mp32019-08-07 06:05
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0059.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0060.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0061.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0062.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0063.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0064.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0065.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0066.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0067.mp32019-08-07 06:06
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0068.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0069.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0070.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0071.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0072.mp32019-08-07 06:07
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0073.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0074.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0075.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0076.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0077.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0078.mp32019-08-07 06:08
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0079.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0080.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0081.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0082.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0083.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0084.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0085.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0086.mp32019-08-07 06:09
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0087.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0088.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0089.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0090.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0091.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0092.mp32019-08-07 06:10
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0093.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0094.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0095.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0096.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0097.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0098.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0099.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0100.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0101.mp32019-08-07 06:11
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0102.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0103.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0104.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0105.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0106.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0107.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0108.mp32019-08-07 06:12
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0109.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0110.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0111.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0112.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0113.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0114.mp32019-08-07 06:13
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0115.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0116.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0117.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0118.mp32019-08-07 06:14
 • xuyen-thanh-vai-ac-me-no-tinh-te-xuyen-thu-chuong-0119.mp32019-08-07 06:14
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.8]

Related posts

Song Thế Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Hưu Thê

TiKay

Xuyên Thành 80 Dị Năng Nữ

TiKay

Đạo Tình

TiKay

Kỹ Thuật Diễn Đế Ngược Tra Chi Lộ

THUYS♥️

Chư Thiên Mạnh Nhất Đại Boss

TiKay

Sóng Triều [ Thực Tế Ảo ]

THUYS♥️

Leave a Reply