Ngôn Tình

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Người dịch: Maroon, Vivien Levy, DuDu

Nguồnxmydux.wordpress.com

Tiểu thuyết gia Lam Vân Lăng một đêm tỉnh dậy,thấy mình rơi vào thế giới trong sách do mình viết ra, lại còn nhập hồn vào nhân vật nữ phản diện bậc nhất, tình cảnh giống như bà ‘mẹ kế’ (gọi thế vì quá ác với ‘các con’ – nhân vật), hại người không được thành ra hại mình (vì mấy đối thủ trong truyện của mình cô nàng lỡ viết quá lợi hại, giờ lại phải lo đối phó, bắt đầu bằng ‘tình tiết này là ở chương nào nhỉ?’)


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hiên Viên Việt
 •  Chương:
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0001.mp32018-04-30 05:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0002.mp32018-04-30 05:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0003.mp32018-04-30 05:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0004.mp32018-04-30 05:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0005.mp32018-04-30 05:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0006.mp32018-04-30 05:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0007.mp32018-04-30 05:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0008.mp32018-04-30 05:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0009.mp32018-04-30 05:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0010.mp32018-04-30 05:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0011.mp32018-04-30 05:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0012.mp32018-04-30 05:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0013.mp32018-04-30 05:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0014.mp32018-04-30 05:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0015.mp32018-04-30 05:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0016.mp32018-04-30 05:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0017.mp32018-04-30 05:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0018.mp32018-04-30 05:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0019.mp32018-04-30 05:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0020.mp32018-04-30 05:37
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0021.mp32018-04-30 05:37
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0022.mp32018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0023.mp32018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0024.mp32018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0025.mp32018-04-30 05:38
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0026.mp32018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0027.mp32018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0028.mp32018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0029.mp32018-04-30 05:39
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0030.mp32018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0031.mp32018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0032.mp32018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0033.mp32018-04-30 05:40
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0034.mp32018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0035.mp32018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0036.mp32018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0037.mp32018-04-30 05:41
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0038.mp32018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0039.mp32018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0040.mp32018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0041.mp32018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0042.mp32018-04-30 05:42
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0043.mp32018-04-30 05:48
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0044.mp32018-04-30 05:48
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0045.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0046.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0047.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0048.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0049.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0050.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0051.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0052.mp32018-04-30 05:49
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0053.mp32018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0054.mp32018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0055.mp32018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0056.mp32018-04-30 05:50
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0057.mp32018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0058.mp32018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0059.mp32018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0060.mp32018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0061.mp32018-04-30 05:51
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0062.mp32018-04-30 05:52
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0063.mp32018-04-30 05:52
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0064.mp32018-04-30 05:52
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0065.mp32018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0066.mp32018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0067.mp32018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0068.mp32018-04-30 05:53
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0069.mp32018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0070.mp32018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0071.mp32018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0072.mp32018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0073.mp32018-04-30 05:54
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0074.mp32018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0075.mp32018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0076.mp32018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0077.mp32018-04-30 05:55
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0078.mp32018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0079.mp32018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0080.mp32018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0081.mp32018-04-30 05:56
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0082.mp32018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0083.mp32018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0084.mp32018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0085.mp32018-04-30 05:57
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0086.mp32018-04-30 05:58
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0087.mp32018-04-30 05:58
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0088.mp32018-04-30 05:58
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0089.mp32018-04-30 05:59
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0090.mp32018-04-30 05:59
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0091.mp32018-04-30 05:59
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0092.mp32018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0093.mp32018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0094.mp32018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0095.mp32018-04-30 06:00
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0096.mp32018-04-30 06:01
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0097.mp32018-04-30 06:01
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0098.mp32018-04-30 06:01
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0099.mp32018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0100.mp32018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0101.mp32018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0102.mp32018-04-30 06:02
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0103.mp32018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0104.mp32018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0105.mp32018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0106.mp32018-04-30 06:03
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0107.mp32018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0108.mp32018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0109.mp32018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0110.mp32018-04-30 06:04
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0111.mp32018-04-30 06:05
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0112.mp32018-04-30 06:05
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0113.mp32018-04-30 06:05
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0114.mp32018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0115.mp32018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0116.mp32018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0117.mp32018-04-30 06:06
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0118.mp32018-04-30 06:07
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0119.mp32018-04-30 06:07
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0120.mp32018-04-30 06:07
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0121.mp32018-04-30 06:08
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0122.mp32018-04-30 06:08
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0123.mp32018-04-30 06:08
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0124.mp32018-04-30 06:09
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0125.mp32018-04-30 06:09
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0126.mp32018-04-30 06:09
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0127.mp32018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0128.mp32018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0129.mp32018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0130.mp32018-04-30 06:10
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0131.mp32018-04-30 06:11
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0132.mp32018-04-30 06:11
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0133.mp32018-04-30 06:11
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0134.mp32018-04-30 06:12
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0135.mp32018-04-30 06:12
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0136.mp32018-04-30 06:12
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0137.mp32018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0138.mp32018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0139.mp32018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0140.mp32018-04-30 06:13
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0141.mp32018-04-30 06:14
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0142.mp32018-04-30 06:14
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0143.mp32018-04-30 06:15
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0144.mp32018-04-30 06:15
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0145.mp32018-04-30 06:15
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0146.mp32018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0147.mp32018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0148.mp32018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0149.mp32018-04-30 06:16
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0150.mp32018-04-30 06:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0151.mp32018-04-30 06:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0152.mp32018-04-30 06:17
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0153.mp32018-04-30 06:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0154.mp32018-04-30 06:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0155.mp32018-04-30 06:18
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0156.mp32018-04-30 06:19
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0157.mp32018-04-30 06:19
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0158.mp32018-04-30 06:19
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0159.mp32018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0160.mp32018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0161.mp32018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0162.mp32018-04-30 06:20
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0163.mp32018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0164.mp32018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0165.mp32018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0166.mp32018-04-30 06:21
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0167.mp32018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0168.mp32018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0169.mp32018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0170.mp32018-04-30 06:22
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0171.mp32018-04-30 06:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0172.mp32018-04-30 06:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0173.mp32018-04-30 06:23
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0174.mp32018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0175.mp32018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0176.mp32018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0177.mp32018-04-30 06:24
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0178.mp32018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0179.mp32018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0180.mp32018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0181.mp32018-04-30 06:25
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0182.mp32018-04-30 06:26
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0183.mp32018-04-30 06:26
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0184.mp32018-04-30 06:26
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0185.mp32018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0186.mp32018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0187.mp32018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0188.mp32018-04-30 06:27
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0189.mp32018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0190.mp32018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0191.mp32018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0192.mp32018-04-30 06:28
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0193.mp32018-04-30 06:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0194.mp32018-04-30 06:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0195.mp32018-04-30 06:29
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0196.mp32018-04-30 06:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0197.mp32018-04-30 06:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0198.mp32018-04-30 06:30
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0199.mp32018-04-30 06:31
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0200.mp32018-04-30 06:31
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0201.mp32018-04-30 06:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0202.mp32018-04-30 06:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0203.mp32018-04-30 06:32
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0204.mp32018-04-30 06:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0205.mp32018-04-30 06:33
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0206.mp32018-04-30 06:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0207.mp32018-04-30 06:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0208.mp32018-04-30 06:34
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0209.mp32018-04-30 06:35
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0210.mp32018-04-30 06:35
 • chi-can-co-tien-ta-yeu-chuong-0211.mp32018-04-30 06:36

Related posts

Cổ Đại Thí Hôn

TiKay

Xảo Phụ Đương Gia

THUYS♥️

Có Phục Hay Không

THUYS♥️

Hoàng Lương Khách Điếm

THUYS♥️

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Vương Phủ Sủng Thiếp

THUYS♥️

Leave a Reply