Linh Dị Nam Sinh Vô Hạn Lưu Xuyên Nhanh

Địa Ngục App

Ở hảo huynh đệ lễ truy điệu thượng, Bạch Ngôn cười lên tiếng, thiếu chút nữa không bị người đánh chết.

Dọc theo đường đi, Bạch Ngôn cười xóa khí. Kết quả vui quá hóa buồn, hắn đêm đó liền bị báo ứng.

Hắn tò mò địa điểm khai một cái chưa bao giờ gặp qua di động app, đã bị kéo vào một cái khủng bố luân hồi thế giới……

Khủng bố vô hạn lưu, tiết lộ, sấm quan, cốt truyện lưu.

Vai chính bệnh không nhẹ, lôi giả thận nhập.

———————————————————

Tag: Ảo tưởng không gian Linh dị thần quái Khủng bố Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong
 •  Chương: /142
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-nguc-app-chuong-0001.mp32019-04-16 16:34
 • dia-nguc-app-chuong-0002.mp32019-04-16 16:34
 • dia-nguc-app-chuong-0003.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0004.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0005.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0006.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0007.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0008.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0009.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0010.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0011.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0012.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0013.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0014.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0015.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0016.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0017.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0018.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0019.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0020.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0021.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0022.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0023.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0024.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0025.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0026.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0027.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0028.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0029.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0030.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0031.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0032.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0033.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0034.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0035.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0036.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0037.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0038.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0039.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0040.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0041.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0042.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0043.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0044.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0045.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0046.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0047.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0048.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0049.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0050.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0051.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0052.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0053.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0054.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0055.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0056.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0057.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0058.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0059.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0060.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0061.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0062.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0063.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0064.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0065.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0066.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0067.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0068.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0069.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0070.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0071.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0072.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0073.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0074.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0075.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0076.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0077.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0078.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0079.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0080.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0081.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0082.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0083.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0084.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0085.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0086.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0087.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0088.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0089.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0090.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0091.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0092.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0093.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0094.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0095.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0096.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0097.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0098.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0099.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0100.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0101.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0102.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0103.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0104.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0105.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0106.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0107.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0108.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0109.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0110.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0111.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0112.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0113.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0114.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0115.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0116.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0117.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0118.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0119.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0120.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0121.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0122.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0123.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0124.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0125.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0126.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0127.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0128.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0129.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0130.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0131.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0132.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0133.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0134.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0135.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0136.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0137.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0138.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0139.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0140.mp32019-04-18 06:36
 • dia-nguc-app-chuong-0141.mp32019-04-18 06:36
 • dia-nguc-app-chuong-0142.mp32019-04-18 06:36
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Sai Vị Trò Chơi [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Ngón Tay Thứ Mười Một ( Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3 )

THUYS♥️

Ta Ở Thần Quái Phó Bản Khai Xích

THUYS♥️

Leave a Reply