Linh DịNam SinhVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Địa Ngục App

Ở hảo huynh đệ lễ truy điệu thượng, Bạch Ngôn cười lên tiếng, thiếu chút nữa không bị người đánh chết.

Dọc theo đường đi, Bạch Ngôn cười xóa khí. Kết quả vui quá hóa buồn, hắn đêm đó liền bị báo ứng.

Hắn tò mò địa điểm khai một cái chưa bao giờ gặp qua di động app, đã bị kéo vào một cái khủng bố luân hồi thế giới……

Khủng bố vô hạn lưu, tiết lộ, sấm quan, cốt truyện lưu.

Vai chính bệnh không nhẹ, lôi giả thận nhập.

———————————————————

Tag: Ảo tưởng không gian Linh dị thần quái Khủng bố Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-nguc-app-chuong-0001.mp32019-04-16 16:34
 • dia-nguc-app-chuong-0002.mp32019-04-16 16:34
 • dia-nguc-app-chuong-0003.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0004.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0005.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0006.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0007.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0008.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0009.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0010.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0011.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0012.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0013.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0014.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0015.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0016.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0017.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0018.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0019.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0020.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0021.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0022.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0023.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0024.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0025.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0026.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0027.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0028.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0029.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0030.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0031.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0032.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0033.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0034.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0035.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0036.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0037.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0038.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0039.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0040.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0041.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0042.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0043.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0044.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0045.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0046.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0047.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0048.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0049.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0050.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0051.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0052.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0053.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0054.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0055.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0056.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0057.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0058.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0059.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0060.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0061.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0062.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0063.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0064.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0065.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0066.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0067.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0068.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0069.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0070.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0071.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0072.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0073.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0074.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0075.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0076.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0077.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0078.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0079.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0080.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0081.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0082.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0083.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0084.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0085.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0086.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0087.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0088.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0089.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0090.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0091.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0092.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0093.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0094.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0095.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0096.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0097.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0098.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0099.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0100.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0101.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0102.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0103.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0104.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0105.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0106.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0107.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0108.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0109.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0110.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0111.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0112.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0113.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0114.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0115.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0116.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0117.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0118.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0119.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0120.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0121.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0122.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0123.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0124.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0125.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0126.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0127.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0128.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0129.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0130.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0131.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0132.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0133.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0134.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0135.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0136.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0137.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0138.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0139.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0140.mp32019-04-18 06:36
 • dia-nguc-app-chuong-0141.mp32019-04-18 06:36
 • dia-nguc-app-chuong-0142.mp32019-04-18 06:36
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Chủ Bá Cắt Ra Hắc [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Ta Ở Danh Tác Thế Giới Ưu Nhã Già Đi

TiKay

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Trọng Sinh Dị Năng Chúa Tể

THUYS♥️

Tuyệt Mệnh Đoàn Tàu ( Vô Hạn )

THUYS♥️

Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

THUYS♥️

Leave a Reply