Linh DịNam SinhVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Địa Ngục App

Ở hảo huynh đệ lễ truy điệu thượng, Bạch Ngôn cười lên tiếng, thiếu chút nữa không bị người đánh chết.

Dọc theo đường đi, Bạch Ngôn cười xóa khí. Kết quả vui quá hóa buồn, hắn đêm đó liền bị báo ứng.

Hắn tò mò địa điểm khai một cái chưa bao giờ gặp qua di động app, đã bị kéo vào một cái khủng bố luân hồi thế giới……

Khủng bố vô hạn lưu, tiết lộ, sấm quan, cốt truyện lưu.

Vai chính bệnh không nhẹ, lôi giả thận nhập.

———————————————————

Tag: Ảo tưởng không gian Linh dị thần quái Khủng bố Vô hạn lưu

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dia-nguc-app-chuong-0001.mp32019-04-16 16:34
 • dia-nguc-app-chuong-0002.mp32019-04-16 16:34
 • dia-nguc-app-chuong-0003.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0004.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0005.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0006.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0007.mp32019-04-16 16:35
 • dia-nguc-app-chuong-0008.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0009.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0010.mp32019-04-16 16:36
 • dia-nguc-app-chuong-0011.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0012.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0013.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0014.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0015.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0016.mp32019-04-16 16:37
 • dia-nguc-app-chuong-0017.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0018.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0019.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0020.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0021.mp32019-04-16 16:38
 • dia-nguc-app-chuong-0022.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0023.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0024.mp32019-04-16 16:39
 • dia-nguc-app-chuong-0025.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0026.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0027.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0028.mp32019-04-16 16:40
 • dia-nguc-app-chuong-0029.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0030.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0031.mp32019-04-16 16:41
 • dia-nguc-app-chuong-0032.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0033.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0034.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0035.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0036.mp32019-04-16 16:42
 • dia-nguc-app-chuong-0037.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0038.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0039.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0040.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0041.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0042.mp32019-04-16 16:43
 • dia-nguc-app-chuong-0043.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0044.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0045.mp32019-04-16 16:44
 • dia-nguc-app-chuong-0046.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0047.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0048.mp32019-04-16 16:45
 • dia-nguc-app-chuong-0049.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0050.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0051.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0052.mp32019-04-18 06:14
 • dia-nguc-app-chuong-0053.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0054.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0055.mp32019-04-18 06:15
 • dia-nguc-app-chuong-0056.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0057.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0058.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0059.mp32019-04-18 06:16
 • dia-nguc-app-chuong-0060.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0061.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0062.mp32019-04-18 06:17
 • dia-nguc-app-chuong-0063.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0064.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0065.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0066.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0067.mp32019-04-18 06:18
 • dia-nguc-app-chuong-0068.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0069.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0070.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0071.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0072.mp32019-04-18 06:19
 • dia-nguc-app-chuong-0073.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0074.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0075.mp32019-04-18 06:20
 • dia-nguc-app-chuong-0076.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0077.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0078.mp32019-04-18 06:21
 • dia-nguc-app-chuong-0079.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0080.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0081.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0082.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0083.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0084.mp32019-04-18 06:22
 • dia-nguc-app-chuong-0085.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0086.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0087.mp32019-04-18 06:23
 • dia-nguc-app-chuong-0088.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0089.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0090.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0091.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0092.mp32019-04-18 06:24
 • dia-nguc-app-chuong-0093.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0094.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0095.mp32019-04-18 06:25
 • dia-nguc-app-chuong-0096.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0097.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0098.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0099.mp32019-04-18 06:26
 • dia-nguc-app-chuong-0100.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0101.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0102.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0103.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0104.mp32019-04-18 06:27
 • dia-nguc-app-chuong-0105.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0106.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0107.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0108.mp32019-04-18 06:28
 • dia-nguc-app-chuong-0109.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0110.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0111.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0112.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0113.mp32019-04-18 06:29
 • dia-nguc-app-chuong-0114.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0115.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0116.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0117.mp32019-04-18 06:30
 • dia-nguc-app-chuong-0118.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0119.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0120.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0121.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0122.mp32019-04-18 06:31
 • dia-nguc-app-chuong-0123.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0124.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0125.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0126.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0127.mp32019-04-18 06:32
 • dia-nguc-app-chuong-0128.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0129.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0130.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0131.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0132.mp32019-04-18 06:33
 • dia-nguc-app-chuong-0133.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0134.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0135.mp32019-04-18 06:34
 • dia-nguc-app-chuong-0136.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0137.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0138.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0139.mp32019-04-18 06:35
 • dia-nguc-app-chuong-0140.mp32019-04-18 06:36
 • dia-nguc-app-chuong-0141.mp32019-04-18 06:36
 • dia-nguc-app-chuong-0142.mp32019-04-18 06:36
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Khủng Bố Lệnh Truy Nã

TiKay

Mau Xuyên Hệ Thống: Nam Thần Công Lược Sổ Tay

TiKay

Khoa Kĩ Luyện Khí Sư

THUYS♥️

Yêu Quái Đô Thị

THUYS♥️

Tổng khủng: Luận vai chính một ngàn linh một loại cách chết

TiKay

Ta Coi Các Ngươi Như Anh Em [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Leave a Reply