Huyền Huyễn

Đồ Đệ Quá Chăm Chỉ Có Vẻ Sư Phụ Có ChúT Lười

Đồ Đệ Quá Chăm Chỉ Có Vẻ Sư Phụ Có ChúT Lười

Lý Hư thu cái nữ đồ đệ, đói bụng đồ đệ sẽ cho ăn cơm, mệt mỏi đồ đệ có thể nắn vai, đi ngủ đồ đệ giúp cởi áo.

Thật không phải hắn lười, là đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ hắn có chút lười.

【 nhẹ nhõm, chơi ngạnh thường ngày huyền huyễn】

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Thiên Cẩu Cật Nguyệt Lượng
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Bắc Đẩu Đế Tôn

TiKay

Vân Thiên Đế

TiKay

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

THUYS♥️

Thánh Võ Tinh Thần

TiKay

Tạo Hóa Đồ

TiKay

Pháo Hôi Nữ Xứng Vô Hạn Nghịch Tập

TiKay

Leave a Reply