Tiên Hiệp

Đô Thị Chân Tiên

Đô Thị Chân Tiên

Hắn có thể trị các loại nghi nan tạp chứng, phù đến bệnh trừ.

Hắn có thể trừ tà trừ quỷ, bất kỳ quỷ quái yêu tà đều chạy không thoát tay hắn tâm.

Lòng hắn thiện, phù nguy cứu khốn từ không keo kiệt.

Tay hắn hung ác, đối với làm ác người giết tới không nương tay.

Vốn chỉ muốn bình tĩnh tu luyện, làm gì được cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Nếu như vô pháp điệu thấp, vậy oanh oanh liệt liệt.

Thủ chỉ thương thiên, chân đạp đại địa, thử hỏi thiên hạ ai có thể địch.

Mà lại nhìn đô thị tiểu tử Mộc Vũ Thần như thế nào thông qua không ngừng nỗ lực, đi ra một mảnh thuộc về mình thông thiên tiên lộ.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tiêu Diêu Huyễn Tưởng Sinh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Đêm, dị tượng hiện2023-11-30 14:33
 • #2: Chương 2: Gặp nhau không nhìn được2023-11-30 14:33
 • #3: Chương 3: Điêu ngoa nữ hài2023-11-30 14:34
 • #4: Chương 4: Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó2023-11-30 14:34
 • #5: Chương 5: Liên thủ trêu chọc2023-11-30 14:34
 • #6: Chương 6: Hi vọng ngươi không phải hối hận2023-11-30 14:34
 • #7: Chương 7: Gặp nhau lần nữa2023-11-30 14:35
 • #8: Chương 8: Mang ta đi tìm ngươi lão đại2023-11-30 14:35
 • #9: Chương 9: Lấy ra điểm thành ý tới2023-11-30 14:35
 • #10: Chương 10: Linh phù trị thương2023-11-30 14:35
 • #11: Chương 11: Linh ngọc2023-11-30 14:36
 • #12: Chương 12: Gặp nạn2023-11-30 14:36
 • #13: Chương 13: Trong truyền thuyết võ lâm cao thủ2023-11-30 14:36
 • #14: Chương 14: Thần bí chất lỏng2023-11-30 14:37
 • #15: Chương 15: Đột phá2023-11-30 14:37
 • #16: Chương 16: Khu trừ tà khí2023-11-30 14:37
 • #17: Chương 17: Tư Vũ2023-11-30 14:37
 • #18: Chương 18: Ngươi vốn chính là cái súc sinh2023-11-30 14:38
 • #19: Chương 19: Cảnh cáo2023-11-30 14:38
 • #20: Chương 20: Khách tới ngoài ý muốn2023-11-30 14:38
 • #21: Chương 21: Điện thoại xem như ta cảm tạ ngươi2023-11-30 14:38
 • #22: Chương 22: Van cầu ngươi cứu cứu khôi Ca a2023-11-30 14:39
 • #23: Chương 23: Cứu Lôi Khôi2023-11-30 14:39
 • #24: Chương 24: Ngoan độc mặt sẹo2023-11-30 14:39
 • #25: Chương 25: Lôi Khôi ý nghĩ2023-11-30 14:39
 • #26: Chương 26: Càn rỡ hắc kiêu giúp đỡ2023-11-30 14:40
 • #27: Chương 27: Lại bị bạn trai2023-11-30 14:40
 • #28: Chương 28: Ta và các ngươi đi2023-11-30 14:40
 • #29: Chương 29: Phụ nữ cãi nhau mà trở mặt2023-11-30 14:41
 • #30: Chương 30: Là ai để cho ngươi hãm hại ta?2023-11-30 14:41
 • #31: Chương 31: Nguyện ý đi theo Thần ca2023-11-30 14:41
 • #32: Chương 32: Tư Vũ cầu cứu2023-11-30 14:41
 • #33: Chương 33: Uống thuốc2023-11-30 14:42
 • #34: Chương 34: Hắc Long đàm chi lần2023-11-30 14:42
 • #35: Chương 35: Lực ngăn mặt quỷ nhẫn Vương2023-11-30 14:42
 • #36: Chương 36: Mặt quỷ hung ác điên cuồng2023-11-30 14:42
 • #37: Chương 37: Đáy đầm Hắc Long2023-11-30 14:42
 • #38: Chương 38: Lựa chọn a2023-11-30 14:43
 • #39: Chương 39: Đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung2023-11-30 14:43
 • #40: Chương 40: Đêm nay ngươi đều phải chết2023-11-30 14:43
 • #41: Chương 41: Khẩu khí thật là lớn2023-11-30 14:43
 • #42: Chương 42: Gậy ông đập lưng ông2023-11-30 14:43
 • #43: Chương 43: Đó là hắn nên được trừng phạt2023-11-30 14:43
 • #44: Chương 44: Ngươi tuyệt đối chưa từng gặp qua ta như vậy người2023-11-30 14:44
 • #45: Chương 45: Bọn họ là trừng phạt đúng tội2023-11-30 14:44
 • #46: Chương 46: Các ngươi tại sao phải đánh nàng?2023-11-30 14:44
 • #47: Chương 47: Bạt tai dưới trướng2023-11-30 14:44
 • #48: Chương 48: Tiếu Mẫn Hinh quyết định2023-11-30 14:44
 • #49: Chương 49: Cửu Huyền chu quả2023-11-30 14:44
 • #50: Chương 50: Phản phệ2023-11-30 14:44
 • #51: Chương 51: Huyết Thủy Nguyên Công2023-11-30 14:45
 • #52: Chương 52: Ban đầu luyện đan2023-11-30 14:45
 • #53: Chương 53: Công lực đề thăng2023-11-30 14:45
 • #54: Chương 54: Khác tìm phòng ở2023-11-30 14:45
 • #55: Chương 55: Phụ nữ gặp nhau không lời2023-11-30 14:45
 • #56: Chương 56: Ta nghĩ ngươi ôm ta một cái có thể chứ2023-11-30 14:45
 • #57: Chương 57: Không có nhân tính súc sinh2023-11-30 14:45
 • #58: Chương 58: Không bằng cầm thú đồ vật2023-11-30 14:45
 • #59: Chương 59: Ta không có nhấc tay thói quen2023-11-30 14:46
 • #60: Chương 60: Người tìm đến2023-11-30 14:46
 • #61: Chương 61: Không chỉ không có tội ngược lại có công2023-11-30 14:47
 • #62: Chương 62: Buông nàng ra2023-11-30 14:47
 • #63: Chương 63: Đấu quỷ2023-11-30 14:48
 • #64: Chương 64: Lại chế pháp khí2023-11-30 14:48
 • #65: Chương 65: La hán nhắc nhở2023-11-30 14:49
 • #66: Chương 66: Thu cầm Lệ Quỷ2023-11-30 14:49
 • #67: Chương 67: Ngươi cũng muốn trở thành Tu Luyện Giả?2023-11-30 14:49
 • #68: Chương 68: Công đức phật công lao2023-11-30 14:49
 • #69: Chương 69: Án mạng2023-11-30 14:49
 • #70: Chương 70: Con hạc giấy tìm địch2023-11-30 14:49
 • #71: Chương 71: Mặt quỷ cánh tay đứt2023-11-30 14:50
 • #72: Chương 72: Quỷ huyết thú2023-11-30 14:50
 • #73: Chương 73: Mặt quỷ trốn chạy2023-11-30 14:50
 • #74: Chương 74: Yêu thú quy phục2023-11-30 14:50
 • #75: Chương 75: Hân Nhiên đối với thỉnh2023-11-30 14:50
 • #76: Chương 76: Ta tới thay nàng uống2023-11-30 14:50
 • #77: Chương 77: Ta liền cắt đứt đầu lưỡi ngươi2023-11-30 14:50
 • #78: Chương 78: Lần này lại là ngươi tới a2023-11-30 14:50
 • #79: Chương 79: Trong nội tâm của ta chỉ có một người2023-11-30 14:50
 • #80: Chương 80: Là hắn2023-11-30 14:51
 • #81: Chương 81: Trân quý thẻ tre2023-11-30 14:51
 • #82: Chương 82: Tổ Long di cốt2023-11-30 14:51
 • #83: Chương 83: Chén rượu này xem như bá phụ cho ngươi nhận lỗi2023-11-30 14:51
 • #84: Chương 84: Lễ vật2023-11-30 14:51
 • #85: Chương 85: Các ngươi đi giúp ta làm một chuyện2023-11-30 14:51
 • #86: Chương 86: Mộc Vũ Thần tối kỵ2023-11-30 14:51
 • #87: Chương 87: Các ngươi đi cầm Khô lâu bang cho ta đầu2023-11-30 14:51
 • #88: Chương 88: Khô lâu bang cao thủ2023-11-30 14:51
 • #89: Chương 89: Khô lâu bang bị diệt2023-11-30 14:52
 • #90: Chương 90: Vậy ấn chương trình đi thôi2023-11-30 14:52
 • #91: Chương 91: Bọn họ đã chiêu2023-11-30 14:52
 • #92: Chương 92: Ngươi thua nha...2023-11-30 14:52
 • #93: Chương 93: Tìm thương vậy sao, ở chỗ này2023-11-30 14:52
 • #94: Chương 94: Dũng sĩ sát thủ2023-11-30 14:52
 • #95: Chương 95: Phi xe đạp2023-11-30 14:52
 • #96: Chương 96: Ngươi quả nhiên là ân sư đệ tử2023-11-30 14:53
 • #97: Chương 97: Đủ sẽ cùng nhau thu các ngươi nhập môn2023-11-30 14:53
 • #98: Chương 98: Thi cứu2023-11-30 14:53
 • #99: Chương 99: Rốt cuộc là ai nghĩ như vậy giết hắn2023-11-30 14:53
 • #100: Chương 100: Lại thu đồ đệ2023-11-30 14:54
 • #101: Chương 101 đáy biển nữ thi2023-11-30 14:54
 • #102: Chương 102: Sớm làm chút chuẩn bị2023-11-30 14:54
 • #103: Chương 103: Có bản lãnh gì liền sử đi ra a2023-11-30 14:54
 • #104: Chương 104: lão dâm tặc, đi chết đi2023-11-30 14:54
 • #105: Chương 105: Linh Hư Đan cảnh2023-11-30 14:54
 • #106: Chương 106: Chim sẻ núp đằng sau2023-11-30 14:55
 • #107: Chương 107: Quân chủ ý nghĩ2023-11-30 14:55
 • #108: Chương 108: Lục Nguyên tới2023-11-30 14:55
 • #109: Chương 109: Mị Ảnh hội sát thủ2023-11-30 14:55
 • #110: Chương 110: Nếu không các ngươi ai mang dẫn ta2023-11-30 14:55
 • #111: Chương 111: Tập sát bốn đạo2023-11-30 14:55
 • #112: Chương 112: Kịch đấu dài triền miên2023-11-30 14:55
 • #113: Chương 113: Thập Vạn Đại Sơn liên minh2023-11-30 14:55
 • #114: Chương 114: Lại thay trời hành đạo một lần2023-11-30 14:56
 • #115: Chương 115: Để cho Lôi Khôi bọn họ với ngươi cùng đi chứ2023-11-30 14:56
 • #116: Chương 116: Kim Sư tận thế2023-11-30 14:56
 • #117: Chương 117: Một cái khác muốn giết chúng ta là ai đâu2023-11-30 14:57
 • #118: Chương 118: Ta sinh tức giận cái gì2023-11-30 14:57
 • #119: Chương 119: Rốt cục tới có thể luyện khí2023-11-30 14:57
 • #120: Chương 120: Không xong, dĩ nhiên là hắn2023-11-30 14:57
 • #121: Chương 121: Âm Dương đoàn tụ sương mù2023-11-30 14:57
 • #122: Chương 122: Xuất công không xuất lực2023-11-30 14:57
 • #123: Chương 123: Các ngươi có thể đi2023-11-30 14:58
 • #124: Chương 124: Da liền huy lời thề2023-11-30 14:58
 • #125: Chương 125: Bảy vị sư huynh nhập môn2023-11-30 14:58
 • #126: Chương 126: Phụ tử âm mưu2023-11-30 14:58
 • #127: Chương 127: Quân chủ thỉnh cầu2023-11-30 14:58
 • #128: Chương 128: Không thấy được Hân Nhiên ta sẽ không rời đi2023-11-30 14:58
 • #129: Chương 129: Ngươi tốt nhất lập tức nói cho ta biết2023-11-30 14:58
 • #130: Chương 130: Cung Nam Tĩnh quyết tâm2023-11-30 14:58
 • #131: Chương 131: Tửu quốc chí tôn2023-11-30 14:59
 • #132: Chương 132: Bao tại trên người của ta2023-11-30 14:59
 • #133: Chương 133: Muốn báo thù để cho cha ngươi tới tìm ta2023-11-30 14:59
 • #134: Chương 134: Ngươi tốt nhất không nên ép ta2023-11-30 14:59
 • #135: Chương 135: Ngươi chính là nơi này cục trưởng?2023-11-30 14:59
 • #136: Chương 136: Ta... Rất khó xử lý a2023-11-30 14:59
 • #137: Chương 137: muốn tìm ta đi ra Công An Cục tới2023-11-30 14:59
 • #138: Chương 139: Hảo hảo vì dân chúng làm việc là được2023-11-30 15:00
 • #139: Chương 140: Lúc nào trở về?2023-11-30 15:00
 • #140: Chương 141: Truyền thụ bí thuật2023-11-30 15:00
 • #141: Chương 142: Tu chân giới đại sự2023-11-30 15:00
 • #142: Chương 143: Giải cứu Cung Nam Tĩnh vợ chồng2023-11-30 15:00
 • #143: Chương 144: Uy hiếp Tư Đồ gia2023-11-30 15:01
 • #144: Chương 145: Giáo huấn Tư Đồ Minh Tuệ2023-11-30 15:01
 • #145: Chương 146: Bức họa có phải hay không ta?2023-11-30 15:01
 • #146: Chương 147: Chạy trốn2023-11-30 15:01
 • #147: Chương 148: Tiêu diệt Thiên Hạo2023-11-30 15:02
 • #148: Chương 149: Càn Nguyên tiên phủ2023-11-30 15:02
 • #149: Chương 150: Long Chân giáo kinh khủng thực lực2023-11-30 15:02
 • #150: Chương 151: Giấy chứng nhận2023-11-30 15:02
 • #151: Chương 152: Siêu cấp lớn hoàn đan thần kỳ2023-11-30 15:03
 • #152: Chương 153: Bị phát hiện2023-11-30 15:03
 • #153: Chương 154: Ta ra ngoài đem bọn họ dẫn đi2023-11-30 15:03
 • #154: Chương 155: Xem ra sau này có càng thêm cẩn thận mới được2023-11-30 15:03
 • #155: Chương 156: Đáy biển kỳ ngộ2023-11-30 15:03
 • #156: Chương 157: Che dấu tu vi2023-11-30 15:03
 • #157: Chương 158: Linh Khí súng ống đạn được2023-11-30 15:03
 • #158: Chương 159: Đề cao vũ khí hạng nặng uy lực2023-11-30 15:03
 • #159: Chương 160: Y quán khai trương2023-11-30 15:03
 • #160: Chương 161: Đệ nhất thần y2023-11-30 15:04
 • #161: Chương 162: Đem bọn họ văng ra2023-11-30 15:04
 • #162: Chương 163: Mang theo ngươi người đi thôi2023-11-30 15:04
 • #163: Chương 164: Ta sẽ đúng giờ đi phó ước2023-11-30 15:04
 • #164: Chương 165: Ta đây tạm tha hắn một lần2023-11-30 15:04
 • #165: Chương 166: Không có có lần nữa2023-11-30 15:04
 • #166: Chương 167: Bên trong nói chuyện nữ nhân là bằng hữu ta2023-11-30 15:05
 • #167: Chương 168: Ta là ai ngươi không xứng biết2023-11-30 15:05
 • #168: Chương 169: Hảo hảo nhớ kỹ a2023-11-30 15:05
 • #169: Chương 170: Ta cùng nàng chỉ là bạn bè2023-11-30 15:05
 • #170: Chương 171: Đạo diễn muốn nhờ2023-11-30 15:05
 • #171: Chương 172: Làm ta liền sẽ không hối hận2023-11-30 15:05
 • #172: Chương 173: Là ai để cho ngươi tới ta y quán quấy rối?2023-11-30 15:05
 • #173: Chương 174: Chỉ là lành nghề khiến cho ta quyền lực2023-11-30 15:06
 • #174: Chương 175: Ta ra ngoài, liền phải có người đi vào2023-11-30 15:06
 • #175: Chương 176: Đưa cho ta làm kỷ niệm như thế nào?2023-11-30 15:06
 • #176: Chương 177: Phía sau màn độc thủ sợ2023-11-30 15:06
 • #177: Chương 178: Y cửa quán miệng bắt người2023-11-30 15:06
 • #178: Chương 179: Ngay lập tức đi hướng cái kia bác sĩ xin lỗi2023-11-30 15:07
 • #179: Chương 180: Hai ngày sau đều có thể thấy rõ ràng2023-11-30 15:07
 • #180: Chương 181: Chu phu nhân nổi điên2023-11-30 15:07
 • #181: Chương 182: Mười giờ tối về sau có thời gian2023-11-30 15:07
 • #182: Chương 183: Ngày mai ta nhất định mang nàng tới2023-11-30 15:07
 • #183: Chương 184: Chu phu nhân nội tâm sợ hãi2023-11-30 15:08
 • #184: Chương 185: Ngàn không được lại ỷ thế hiếp người2023-11-30 15:08
 • #185: Chương 186: Âm Thi ngọc bội2023-11-30 15:08
 • #186: Chương 187: Lại để cho hắn chạy trốn2023-11-30 15:08
 • #187: Chương 188: Thật sự là ngài2023-11-30 15:08
 • #188: Chương 189: Quân chủ cầu trợ2023-11-30 15:09
 • #189: Chương 190: Đều bầu trời tối đen sau này hãy nói a2023-11-30 15:09
 • #190: Chương 191: Hóa cương đan2023-11-30 15:09
 • #191: Chương 192: Nghe một chút xấu quỷ muốn nói gì2023-11-30 15:09
 • #192: Chương 193: Giết hắn2023-11-30 15:09
 • #193: Chương 194: Cứu người là ta chức trách2023-11-30 15:10
 • #194: Chương 195: Ta tiếp nhận ngươi muốn mời2023-11-30 15:10
 • #195: Chương 196: Miêu Vương bảo động truyền thuyết2023-11-30 15:10
 • #196: Chương 197: Cái này gọi là truy tung tệ2023-11-30 15:10
 • #197: Chương 198: Cương thi Miêu Vương2023-11-30 15:10
 • #198: Chương 199: Linh thi cảnh giới2023-11-30 15:10
 • #199: Chương 200: Quyết sẽ không tùy ý người khác bài bố2023-11-30 15:11
 • #200: Chương 201: Có lá gan sẽ tới a!2023-11-30 15:11
 • #201: Chương 202: Không muốn bị người oan uổng2023-11-30 15:11
 • #202: Chương 203: Người nào ngăn ta chết2023-11-30 15:11
 • #203: Chương 204: Cướp đường chạy trốn2023-11-30 15:11
 • #204: Chương 205: Chiến thần truyền thừa2023-11-30 15:12
 • #205: Chương 206: Gặp yêu2023-11-30 15:12
 • #206: Chương 207: Lập tức cút ngay cho ta2023-11-30 15:12
 • #207: Chương 208: Ta đây để cho ngươi thành quỷ2023-11-30 15:13
 • #208: Chương 209: Vì ngươi cùng ta bên người tất cả mọi người2023-11-30 15:13
 • #209: Chương 210: Như thân nhi tử đồng dạng hiếu thuận Nhị lão2023-11-30 15:13
 • #210: Chương 211: Mặc kệ hắn kéo bao lâu ta đều phụng bồi đến cùng2023-11-30 15:13
 • #211: Chương 212: Đêm khuya lẻn vào người2023-11-30 15:13
 • #212: Chương 213: Thi pháp trừng trị2023-11-30 15:13
 • #213: Chương 214: Trừng phạt lên hiệu quả2023-11-30 15:14
 • #214: Chương 215: Nếu như ngươi có thể làm được ta liền thu ngươi2023-11-30 15:14
 • #215: Chương 216: Muốn đánh nhau cách điều chế chủ ý2023-11-30 15:14
 • #216: Chương 217: Hắn bệnh đã hảo2023-11-30 15:14
 • #217: Chương 218: Tìm cương thi Miêu Vương đánh nhau đi2023-11-30 15:14
 • #218: Chương 219: Lão tử hiện tại để cho ngươi biết2023-11-30 15:15
 • #219: Chương 220: Sinh cơ lực lượng tác dụng2023-11-30 15:15
 • #220: Chương 221: Diệp Đào xin lỗi2023-11-30 15:15
 • #221: Chương 222: Kỳ dị lực lượng huyết mạch2023-11-30 15:15
 • #222: Chương 223: Vô pháp làm được sự tình ta chưa bao giờ nói2023-11-30 15:15
 • #223: Chương 224: Ta đây liền nhận ngươi2023-11-30 15:16
 • #224: Chương 225: Rất nhiều lượng luyện đan2023-11-30 15:16
 • #225: Chương 226: Đi nước ngoài2023-11-30 15:16
 • #226: Chương 227: Đối với ngươi vô tri ta thật đáng tiếc2023-11-30 15:16
 • #227: Chương 228: Ta tiếp nhận ngươi xin lỗi2023-11-30 15:16
 • #228: Chương 229: Lập tức mang ta đi2023-11-30 15:16
 • #229: Chương 230: Dương danh dị quốc2023-11-30 15:16
 • #230: Chương 231: Có năng lực cút ra đây cho ta2023-11-30 15:16
 • #231: Chương 232: Tây phương người tu hành2023-11-30 15:17
 • #232: Chương 233: Tà ác bộ mặt thật2023-11-30 15:17
 • #233: Chương 234: Ngươi vững tin có thể giết đến ta sao?2023-11-30 15:17
 • #234: Chương 235: Hắc Ám Ma Pháp sao chép2023-11-30 15:17
 • #235: Chương 236: Thu ma quái tôi tớ2023-11-30 15:18
 • #236: Chương 237: Ta tới cấp cho ngươi xuất cái chủ ý a!2023-11-30 15:18
 • #237: Chương 238: Âm mưu kế hoạch2023-11-30 15:19
 • #238: Chương 239: Đáng chết, hắn ở bên ngoài2023-11-30 15:19
 • #239: Chương 240: Ta đây cũng chỉ hảo thành toàn ngươi2023-11-30 15:20
 • #240: Chương 241: Theo chúng ta quân chủ nói2023-11-30 15:21
 • #241: Chương 242: Trên biển đại chiến2023-11-30 15:22
 • #242: Chương 243: Hạm đội tiêu thất2023-11-30 15:22
 • #243: Chương 244: Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt2023-11-30 15:23
 • #244: Chương 245: Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi2023-11-30 15:23
 • #245: Chương 246: Hiện tại giờ đến phiên ta2023-11-30 15:23
 • #246: Chương 247: Thống khoái, lại đến2023-11-30 15:24
 • #247: Chương 248: Trò chơi chấm dứt, đi chết đi!2023-11-30 15:24
 • #248: Chương 249: Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân2023-11-30 15:24
 • #249: Chương 250: Ngươi nói nhảm quá nhiều2023-11-30 15:24
 • #250: Chương 251: Lôi Hỏa Thần Châu chi uy2023-11-30 15:24
 • #251: Chương 252: Rốt cuộc là ai tại vu oan hãm hại ta đâu này?2023-11-30 15:24
 • #252: Chương 253: Một hồi có dự mưu không trung cướp giết2023-11-30 15:24
 • #253: Chương 254: Toàn bộ là đồ tốt2023-11-30 15:25
 • #254: Chương 255: Hàng mẫu, ta chỗ này cũng có một chiếc2023-11-30 15:25
 • #255: Chương 256: Đều tới đó ngươi liền biết2023-11-30 15:25
 • #256: Chương 257: Tham gia ngầm hỏi2023-11-30 15:25
 • #257: Chương 258: Muốn cùng tiền bối kết giao bằng hữu2023-11-30 15:25
 • #258: Chương 259: Ai dám lúc này làm càn?2023-11-30 15:25
 • #259: Chương 260: Gia nhập môn phái ta2023-11-30 15:26
 • #260: Chương 261: Môn phái đơn giản quy mô2023-11-30 15:26
 • #261: Chương 262: Thế nào lại là hắn2023-11-30 15:26
 • #262: Chương 263: Các vị, buổi tối hảo2023-11-30 15:26
 • #263: Chương 264: Thu hoạch Thượng Đế cảnh vệ sinh mệnh2023-11-30 15:26
 • #264: Chương 265: Nhân viên còn rất đủ2023-11-30 15:27
 • #265: Chương 266: Để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính lợi hại2023-11-30 15:27
 • #266: Chương 267: Chỉ bất quá đa động một lần tay mà thôi2023-11-30 15:27
 • #267: Chương 268: Âm Kỳ Sơn kế hoạch2023-11-30 15:27
 • #268: Chương 269: Âm mưu lùng bắt Cung Hân Nhiên2023-11-30 15:28
 • #269: Chương 270 hộ thân pháp bảo2023-11-30 15:28
 • #270: Chương 271: Hàng lâm Thiên Chiếu hội2023-11-30 15:28
 • #271: Chương 272: Ta để cho ngươi nhìn ta là ai2023-11-30 15:28
 • #272: Chương 273: Hỏa lân xà2023-11-30 15:28
 • #273: Chương 274: Diệt kim mặt nhẫn hoàng2023-11-30 15:29
 • #274: Chương 275: Huyết mới nguyên công lao lại đột phá2023-11-30 15:29
 • #275: Chương 276: Vốn không muốn giết các ngươi2023-11-30 15:29
 • #276: Chương 277: Đừng nằm mơ2023-11-30 15:29
 • #277: Chương 278: Từ hôm nay trở đi ta cũng không có đứa con trai này2023-11-30 15:30
 • #278: Chương 279: May mắn ta sớm có lưu đường lui2023-11-30 15:30
 • #279: Chương 280: Bát hồn môn chủ2023-11-30 15:30
 • #280: Chương 281: Diệp gia nghiệt tử2023-11-30 15:30
 • #281: Chương 282: Muốn tạm thời ở chỗ này ở một thời gian ngắn2023-11-30 15:30
 • #282: Chương 283: Vinh Bình chết không2023-11-30 15:31
 • #283: Chương 284: Ta tới tự tay chấm dứt ngươi2023-11-30 15:31
 • #284: Chương 285: Lẻn vào Long Chân giáo2023-11-30 15:31
 • #285: Chương 286: Cẩn thận bị bọn họ nghe được2023-11-30 15:31
 • #286: Chương 287: Ba mươi sáu tính tẩu vi thượng2023-11-30 15:31
 • #287: Chương 288: Tứ phía vây đuổi2023-11-30 15:32
 • #288: Chương 289: Đại chiến Long Phi chân nhân2023-11-30 15:32
 • #289: Chương 290: Tiêu diệt Long Phi2023-11-30 15:32
 • #290: Chương 291: Hiểm chiêu thoát thân2023-11-30 15:33
 • #291: Chương 292: Rốt cục tới còn sống xuất ra2023-11-30 15:33
 • #292: Chương 293: Cương thi Miêu Vương uy hiếp2023-11-30 15:33
 • #293: Chương 294: Lão tử trước tiên đem ngươi huyết hút khô2023-11-30 15:33
 • #294: Chương 295: Tân huyết mạch lực lượng2023-11-30 15:33
 • #295: Chương 296: Tuyệt không để cho Long Đại Ca thất vọng2023-11-30 15:34
 • #296: Chương 297: Tiếu Mẫn Hinh cha mẹ cầu khẩn2023-11-30 15:34
 • #297: Chương 298: Có cơ hội ta sẽ tới thăm ngươi2023-11-30 15:34
 • #298: Chương 299: Ta muốn gặp mặt vị này Tiếu Tiểu Thư2023-11-30 15:34
 • #299: Chương 300: Làm điểm có ý nghĩa sự tình2023-11-30 15:35
 • #300: Chương 301: Tần Hạo Vĩ biến hóa2023-11-30 15:35
 • #301: Chương 302: Đây là ta vì ngươi đặc biệt tuyển địa phương2023-11-30 15:35
 • #302: Chương 303: Kia cha mẹ ngươi đâu này?2023-11-30 15:35
 • #303: Chương 304: Tần Hạo Vĩ hung tàn2023-11-30 15:35
 • #304: Chương 305: Ta lúc nào thiếu nợ ngươi dưới trướng?2023-11-30 15:35
 • #305: Chương 306: Leo đến trước mặt của ta tới2023-11-30 15:35
 • #306: Chương 307: Huyết tộc đặc tính2023-11-30 15:35
 • #307: Chương 308: Gia hỏa này muốn triệt để ma chướng2023-11-30 15:36
 • #308: Chương 309: Hành tung bị phát hiện2023-11-30 15:36
 • #309: Chương 310: Long Dực ý nghĩ2023-11-30 15:36
 • #310: Chương 311: Tần Hạo Vĩ phục sinh2023-11-30 15:36
 • #311: Chương 312: Ngươi gặp qua tây phương Hấp Huyết Quỷ à2023-11-30 15:36
 • #312: Chương 313: Manh mối2023-11-30 15:37
 • #313: Chương 314: Trung tâm thủ hạ2023-11-30 15:37
 • #314: Chương 315: Quillies bị bắt2023-11-30 15:37
 • #315: Chương 316: Hoài ngươi hài tử2023-11-30 15:37
 • #316: Chương 317: Nam Sơn biệt thự2023-11-30 15:37
 • #317: Chương 318: Đây không phải Huyết tộc có thể tới địa phương2023-11-30 15:37
 • #318: Chương 319: Ngươi có thể hay không thì ở lại đây2023-11-30 15:37
 • #319: Chương 320: Nhất định sẽ giúp các ngươi cầm sự tình giải quyết xong2023-11-30 15:38
 • #320: Chương 321: Vẫn có một việc muốn nói với ngươi2023-11-30 15:38
 • #321: Chương 322: Thẳng thắn2023-11-30 15:38
 • #322: Chương 323: Cách huyền động bị phát hiện2023-11-30 15:38
 • #323: Chương 324: Để ta đưa ngươi với ngươi những cái kia thủ hạ đoàn tụ2023-11-30 15:39
 • #324: Chương 325: Tư nhiều hơi kém đào tẩu2023-11-30 15:39
 • #325: Chương 326: Ta những người kia đâu này?2023-11-30 15:39
 • #326: Chương 327: Đấu Long Tường2023-11-30 15:39
 • #327: Chương 328: Ngươi nơi táng thân đến2023-11-30 15:40
 • #328: Chương 329: Tráo thiên kim chén2023-11-30 15:40
 • #329: Chương 330: Bắt giữ Long Tường2023-11-30 15:40
 • #330: Chương 331: Bọn họ đều còn sống2023-11-30 15:40
 • #331: Chương 333: Phi Huyễn Thần chủy2023-11-30 15:40
 • #332: Chương 333: Nghịch thiên Ma Tôn2023-11-30 15:40
 • #333: Chương 334: Cực kỳ thành công thử2023-11-30 15:40
 • #334: Chương 335: Truy tra giả mạo người2023-11-30 15:41
 • #335: Chương 336: Phụ tử đối với cắn2023-11-30 15:41
 • #336: Chương 337: Kim vân tông bị diệt2023-11-30 15:41
 • #337: Chương 338: Hai bên cũng không muốn đắc tội2023-11-30 15:41
 • #338: Chương 329: Phân hoá đồng minh thành công2023-11-30 15:42
 • #339: Chương 340: Vì cái gì ít thật nhiều người?2023-11-30 15:42
 • #340: Chương 341: Như ý biến hình thuật2023-11-30 15:42
 • #341: Chương 342: Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì?2023-11-30 15:42
 • #342: Chương 343: Xông ra lớp lớp vòng vây2023-11-30 15:42
 • #343: Chương 344: Xem ra ngươi còn không có mang thanh tình huống2023-11-30 15:42
 • #344: Chương 345: Lại bắt bốn người chất2023-11-30 15:43
 • #345: Chương 346: Lần nữa lẻn vào Long Chân giáo2023-11-30 15:43
 • #346: Chương 347: Điệu Hổ Ly Sơn2023-11-30 15:43
 • #347: Chương 348: Chậm rãi càn rỡ vội vàng đi thôi2023-11-30 15:43
 • #348: Chương 349: Địa lao cứu người2023-11-30 15:43
 • #349: Chương 350: Thiên La Tà Thần2023-11-30 15:44
 • #350: Chương 351: Thiên La bị diệt2023-11-30 15:44
 • #351: Chương 352: Long chân tổ động2023-11-30 15:44
 • #352: Chương 353: Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta cứu người2023-11-30 15:45
 • #353: Chương 354: Xem bộ dáng là trói còn chưa đủ nhanh2023-11-30 15:46
 • #354: Chương 355: Thong dong rời đi2023-11-30 15:46
 • #355: Chương 356: Long Chân ba đứa con2023-11-30 15:46
 • #356: Chương 357: Hồng Nguyệt Yêu Cơ2023-11-30 15:46
 • #357: Chương 358: Thiên Yêu Ma Hoàng2023-11-30 15:46
 • #358: Chương 359: Ta cho ngươi một cái cơ hội2023-11-30 15:47
 • #359: Chương 360: Hắc liên Nguyên Thần lai lịch2023-11-30 15:47
 • #360: Chương 361: Công đức thụ2023-11-30 15:47
 • #361: Chương 362: Xâm lấn Long Chân giáo2023-11-30 15:47
 • #362: Chương 363: Thiên Yêu khoe cuồng2023-11-30 15:47
 • #363: Chương 364: Các ngươi đều đứng ở đằng sau ta tới2023-11-30 15:48
 • #364: Chương 365: Các ngươi sợ chết sao?2023-11-30 15:48
 • #365: Chương 366: Tiểu thiên địa kết giới bị phá2023-11-30 15:48
 • #366: Chương 367: Giáo tại người, giáo vong người vong2023-11-30 15:48
 • #367: Chương 368: Thà chết chứ không chịu khuất phục2023-11-30 15:48
 • #368: Chương 369: Bằng không thì ta đem ngươi đập nát cho chó ăn2023-11-30 15:49
 • #369: Chương 370: Đến đây đi, để ta đưa các ngươi ra đi2023-11-30 15:49
 • #370: Chương 371: Uy tặc, qua nhận lấy cái chết2023-11-30 15:49
 • #371: Chương 372: Hiện tại nên gia gia công kích ngươi2023-11-30 15:49
 • #372: Chương 373: Thiên Yêu Ma Hoàng đào tẩu2023-11-30 15:49
 • #373: Chương 374: Nguyện ý với các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ2023-11-30 15:50
 • #374: Chương 375: Trước kia sự tình xóa bỏ2023-11-30 15:50
 • #375: Chương 376: Luôn có thể tìm đến tu luyện địa phương2023-11-30 15:50
 • #376: Chương 377: Là lễ vật gì?2023-11-30 15:51
 • #377: Chương 378: Cái này cho ngươi2023-11-30 15:51
 • #378: Chương 379: Ngươi... Có thể dạy ta tu luyện sao?2023-11-30 15:51
 • #379: Chương 380: Beers Böhler truyền nhân2023-11-30 15:51
 • #380: Chương 381: Nữ Vu sư Quillies2023-11-30 15:51
 • #381: Chương 382: Tìm kiếm Huyết tộc2023-11-30 15:51
 • #382: Chương 383: Bruno2023-11-30 15:51
 • #383: Chương 384: Lang nhân tộc thánh vật2023-11-30 15:52
 • #384: Chương 385: Không muốn lại khiêu chiến ta kiên nhẫn2023-11-30 15:52
 • #385: Chương 386: Bọn chúng ta đợi buổi tối tái hành động2023-11-30 15:52
 • #386: Chương 387: Những cái này đều là tộc của ngươi người?2023-11-30 15:52
 • #387: Chương 388: Ngươi không phải là muốn giết ta sao2023-11-30 15:52
 • #388: Chương 389: Lang Nhân đi theo2023-11-30 15:52
 • #389: Chương 390: Ta hi vọng bọn họ có thể mau lại đây2023-11-30 15:52
 • #390: Chương 391: Nếu như tới còn muốn đi sao?2023-11-30 15:52
 • #391: Chương 392: Kia tới nhiều như vậy nói nhảm, xem chiêu2023-11-30 15:53
 • #392: Chương 393: Chủ yếu là sư phụ giáo hảo2023-11-30 15:53
 • #393: Chương 394: Áo Ba đại Abe tước2023-11-30 15:53
 • #394: Chương 395: Luyện chế áo giáp cùng binh khí2023-11-30 15:53
 • #395: Chương 396: Ta hi vọng các ngươi có thể đem bọn họ thả2023-11-30 15:53
 • #396: Chương 397: Ta nghĩ trận này tranh đấu có thể chấm dứt2023-11-30 15:54
 • #397: Chương 398: Làm điểm MP quỷ nên làm sự tình2023-11-30 15:54
 • #398: Chương 399: Chính là cái kia nước Hoa người2023-11-30 15:54
 • #399: Chương 400: Là Huyết tộc, mọi người nhanh nghênh chiến2023-11-30 15:54
 • #400: Chương 401: Tuyệt không lại để cho ngươi chạy trốn lần thứ tư2023-11-30 15:54
 • #401: Chương 402: Người chết là ngươi2023-11-30 15:54
 • #402: Chương 403: Hung hãn Quillies2023-11-30 15:55
 • #403: Chương 404: Nàng là trời sinh nữ chiến sĩ2023-11-30 15:55
 • #404: Chương 405: Ta nguyện ý tiếp nhận hắn khiêu chiến2023-11-30 15:55
 • #405: Chương 406: Này cũng chính là ta nghĩ đối với ngươi nói chuyện2023-11-30 15:55
 • #406: Chương 407: Ban đêm xông vào Giáo Đình2023-11-30 15:55
 • #407: Chương 408: Các ngươi có hỏi trước một chút có đáp ứng hay không2023-11-30 15:55
 • #408: Chương 409: Nói vậy chút đã không có tác dụng gì2023-11-30 15:55
 • #409: Chương 410: Giáo Đình thánh vật2023-11-30 15:55
 • #410: Chương 411: Cướp đoạt thánh quyền trượng2023-11-30 15:55
 • #411: Chương 412: Khác để mình chết quá khó nhìn2023-11-30 15:56
 • #412: Chương 413: Trí cầm Giáo Hoàng2023-11-30 15:56
 • #413: Chương 414: Thoát thân diệu kế2023-11-30 15:56
 • #414: Chương 415: Tay không bộ đồ bạch lang cao thủ2023-11-30 15:56
 • #415: Chương 416: Mộc Vũ Thần ý định2023-11-30 15:56
 • #416: Chương 417: Cho các ngươi tỷ thí công bình một hồi2023-11-30 15:56
 • #417: Chương 418: Không có thương tổn đến ngươi đi2023-11-30 15:56
 • #418: Chương 418: Nguyện ý phục tùng quản thúc2023-11-30 15:56
 • #419: Chương 420: Tự tìm chết2023-11-30 15:57
 • #420: Chương 421: Ngươi... Chưa từng nghe qua tên của ta sao?2023-11-30 15:57
 • #421: Chương 422: Lời này nói quá võ đoán điểm a2023-11-30 15:57
 • #422: Chương 423: Long Phong đêm khuya tới chơi2023-11-30 15:57
 • #423: Chương 424: Tử Hằng tinh tu chân thế lực2023-11-30 15:57
 • #424: Chương 425: Đây là cho ngươi2023-11-30 15:57
 • #425: Chương 426: Đổi thành năm Thánh sơn trang như thế nào đây?2023-11-30 15:57
 • #426: Chương 427: Trên núi có nữ quỷ2023-11-30 15:57
 • #427: Chương 428: Giấu ở đáy nước nữ Tu chân giả2023-11-30 15:57
 • #428: Chương 429: Phong bích vân2023-11-30 15:58
 • #429: Chương 43: Làm sao có thể trùng hợp như vậy2023-11-30 15:58
 • #430: Chương 431: Dạo phố bị tập kích2023-11-30 15:58
 • #431: Chương 432: Nàng không phải là phạm nhân2023-11-30 15:58
 • #432: Chương 433: Này bản án ngươi trước áp chế2023-11-30 15:58
 • #433: Chương 434: Bạch Cốt Hào chết2023-11-30 15:58
 • #434: Chương 435: Đổi một cái văn minh phương thức báo thù2023-11-30 15:58
 • #435: Chương 436: Muốn biết rõ vấn đề này cũng không khó2023-11-30 15:58
 • #436: Chương 437: Tới mà không phải không lễ cũng2023-11-30 15:58
 • #437: Chương 438: Một chiêu này liền đủ2023-11-30 15:59
 • #438: Chương 439: Hóa huyết Thần Ma2023-11-30 15:59
 • #439: Chương 440: Buổi tối hôm nay chính là tiểu tử kia tận thế2023-11-30 15:59
 • #440: Chương 441: Quân chủ kế hoạch2023-11-30 15:59
 • #441: Chương 442: Ngươi đây là cầm để ta làm thí nghiệm a2023-11-30 15:59
 • #442: Chương 443: Ta kia cái giường vẫn có dư thừa vị trí2023-11-30 15:59
 • #443: Chương 444: Quen biết nhau2023-11-30 15:59
 • #444: Chương 445: Có cá lớn xuất đầu sao?2023-11-30 15:59
 • #445: Chương 446: Hai thứ đồ này uy lực có thể đại2023-11-30 16:00
 • #446: Chương 447: Đây là thịt rất đau2023-11-30 16:00
 • #447: Chương 448: Không tin ngươi thử một chút liền biết2023-11-30 16:00
 • #448: Chương 449: Hành động thất bại2023-11-30 16:00
 • #449: Chương 450: Vân Hải Long không dự cảm tốt2023-11-30 16:00
 • #450: Chương 451: Luyện ít đồ làm bồi thường2023-11-30 16:00
 • #451: Chương 452: Chúng ta bị hắn phát hiện2023-11-30 16:01
 • #452: Chương 453: Nửa đường gặp người quen2023-11-30 16:01
 • #453: Chương 454: Này đãi ngộ cũng kém có quá nhiều a2023-11-30 16:01
 • #454: Chương 455: Vân gia phụ tử phản bội2023-11-30 16:01
 • #455: Chương 456: Ta thực hối hận hướng ngươi cứu trợ2023-11-30 16:01
 • #456: Chương 457: Các ngươi muốn đem Thiên kiếm cho diệt?2023-11-30 16:01
 • #457: Chương 458: Thiên kiếm bị tập kích2023-11-30 16:01
 • #458: Chương 459: Tóm lại chậm rãi hỏi2023-11-30 16:01
 • #459: Chương 460: Hiện tại mới muốn nói muộn2023-11-30 16:02
 • #460: Chương 461: Ta là đại gia mày2023-11-30 16:02
 • #461: Chương 462: Vân Thái Trọng phụ tử uống thuốc độc2023-11-30 16:02
 • #462: Chương 463: Xử quyết phi hỏa môn chủ2023-11-30 16:02
 • #463: Chương 464: Hỗ trợ luyện chế pháp bảo2023-11-30 16:02
 • #464: Chương 465: Tốt nhất minh chủ nhân tuyển2023-11-30 16:02
 • #465: Chương 466: Tiếp đảm nhiệm vị trí minh chủ2023-11-30 16:02
 • #466: Chương 467: Dùng không bao lâu ngươi liền biết2023-11-30 16:03
 • #467: Chương 468: Cờ trận uy lực2023-11-30 16:03
 • #468: Chương 469: Thần bí lão đạo2023-11-30 16:07
 • #469: Chương 470: Tên điên lão đạo2023-11-30 16:07
 • #470: Chương 471: Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai2023-11-30 16:07
 • #471: Chương 472: Đáng chết điên tạp mao2023-11-30 16:12
 • #472: Chương 473: Hỏa thiêu Càn Nguyên lão đạo2023-11-30 16:12
 • #473: Chương 474: Có cái gì cần ta hỗ trợ sao?2023-11-30 16:14
 • #474: Chương 475: Tiếp mẫu thân xuống núi2023-11-30 16:14
 • #475: Chương 476: Ta giúp ngươi đề thăng một chút công lực2023-11-30 16:14
 • #476: Chương 477: Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi nhóm2023-11-30 16:14
 • #477: Chương 478: Lấy đồ uống tiền cheo chiêu đãi2023-11-30 16:14
 • #478: Chương 479: Thiên kiếm Tu chân giả đại đội trưởng thành2023-11-30 16:15
 • #479: Chương 480: Hài tử thù ta sẽ báo2023-11-30 16:15
 • #480: Chương 481: Mau gọi hắn xuất ra nhận lấy cái chết2023-11-30 16:15
 • #481: Chương 482: Có thể cho hắn mang bọn ta đi2023-11-30 16:15
 • #482: Chương 483: Đảo quốc tu luyện giới cửu Cự Đầu2023-11-30 16:15
 • #483: Chương 484: Cửu Cự Đầu tự mình xuất thủ2023-11-30 16:16
 • #484: Chương 485: Chúng ta không quay về2023-11-30 16:16
 • #485: Chương 486: Mang thứ đó cũng chuyển đi2023-11-30 16:16
 • #486: Chương 487: Tông môn bị bình, ma đầu nổi giận2023-11-30 16:16
 • #487: Chương 488: Chỉ cần ngươi có bổn sự kia2023-11-30 16:16
 • #488: Chương 489: Đại chiến đảo quốc bát ma đầu2023-11-30 16:16
 • #489: Chương 490: Pháp bảo hiển uy chém ma đầu2023-11-30 16:17
 • #490: Chương 491: Long ngự cửu giới cường đại2023-11-30 16:17
 • #491: Chương 492: Là có thể đối phó ngươi pháp bảo2023-11-30 16:17
 • #492: Chương 493: Long ngự cửu giới đào tẩu2023-11-30 16:17
 • #493: Chương 494: Trên biển ngăn chặn2023-11-30 16:17
 • #494: Chương 495: Đại hoạch toàn thắng2023-11-30 16:17
 • #495: Chương 496: Đến cùng còn là rơi trong tay ta2023-11-30 16:18
 • #496: Chương 497: Gặp được ta không có cái gì không có khả năng2023-11-30 16:18
 • #497: Chương 498: Sinh cơ thụ biến hóa2023-11-30 16:18
 • #498: Chương 499: Có cơ hội ta tự mình tới chiếu cố ngươi2023-11-30 16:18
 • #499: Chương 500: Ngươi là hàn sông cửa đại biểu?2023-11-30 16:18
 • #500: Chương 501: Cho các ngươi rời đi thế giới này2023-11-30 16:18
 • #501: Chương 502: Khống chế tu liên hội2023-11-30 16:18
 • #502: Chương 503: Có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn?2023-11-30 16:18
 • #503: Chương 504: Tự tay mình giết Thiên Yêu2023-11-30 16:19
 • #504: Chương 505: Một tháng không cho phép tiến phòng ngủ2023-11-30 16:19
 • #505: Chương 506: Ta đứa con trai này rất không phải hiếu2023-11-30 16:19
 • #506: Chương 507: Vĩnh viễn bảo trì thanh xuân biện pháp2023-11-30 16:19
 • #507: Chương 508: Không phải là một cái phổ thông khách du lịch2023-11-30 16:19
 • #508: Chương 509: Đưa lễ mừng năm mới lễ2023-11-30 16:19
 • #509: Chương 510: Có phải hay không là ngươi cừu nhân phái tới2023-11-30 16:19
 • #510: Chương 511: Lăn, đều cút ra ngoài cho lão tử2023-11-30 16:19
 • #511: Chương 512: Có người ở theo dõi chúng ta2023-11-30 16:19
 • #512: Chương 513: Dĩ nhiên là hắn2023-11-30 16:20
 • #513: Chương 514: Cho dù cho lão ca một cái mặt mũi2023-11-30 16:20
 • #514: Chương 515: Chính mình đưa tới cửa tới2023-11-30 16:20
 • #515: Chương 516: Cũng nên cho hắn vẽ lên dấu chấm tròn2023-11-30 16:20
 • #516: Chương 517: Ta là Thiên kiếm đại đội trưởng Long Vân Phi2023-11-30 16:20
 • #517: Chương 518: Đem hắn bắt lại cho ta2023-11-30 16:20
 • #518: Chương 519: Tới ta lại kỹ càng báo cho ngươi2023-11-30 16:20
 • #519: Chương 520: Ta bầu trời tối đen về sau đi ra2023-11-30 16:20
 • #520: Chương 521: Lệ Quỷ gây án2023-11-30 16:21
 • #521: Chương 522: Huyết tộc đột kích2023-11-30 16:21
 • #522: Chương 523: Đám ô hợp không có gì có thể sợ hãi2023-11-30 16:21
 • #523: Chương 524: Vậy nhanh chóng phóng ngựa qua2023-11-30 16:21
 • #524: Chương 525: Batty áo thân vương2023-11-30 16:21
 • #525: Chương 526: Vẫn làm hại có những người khác không có?2023-11-30 16:21
 • #526: Chương 527: Nói dối chân tướng2023-11-30 16:22
 • #527: Chương 528: Tiêu diệt ngưu hai2023-11-30 16:22
 • #528: Chương 529: Tập thể phi thăng2023-11-30 16:22
 • #529: Chương 530: Không nghe giải thích tán tu2023-11-30 16:22
 • #530: Chương 531: Nàng là trúng độc2023-11-30 16:23
 • #531: Chương 532: Trớ Chú chi huyết2023-11-30 16:23
 • #532: Chương 533: Vì sao không hiện thân gặp mặt2023-11-30 16:24
 • #533: Chương 534: Những cái kia dẹp mao súc sinh vẫn không làm gì được ta2023-11-30 16:24
 • #534: Chương 535: Tìm chính là ngươi2023-11-30 16:24
 • #535: Chương 536: Ngươi thật đúng là ngu xuẩn thật lợi hại2023-11-30 16:24
 • #536: Chương 537: Huyết tộc cấm kỵ chi lực2023-11-30 16:24
 • #537: Chương 538: Xi Vưu huyết mạch đối với Huyết tộc cấm lực2023-11-30 16:24
 • #538: Chương 539: Thất bại trong gang tấc2023-11-30 16:25
 • #539: Chương 540: Huyết hoàng quyết định2023-11-30 16:25
 • #540: Chương 541: Để cho nàng nhất định phải chống đỡ2023-11-30 16:25
 • #541: Chương 542: Lleó lửa giận2023-11-30 16:25
 • #542: Chương 543: Ta để cho ngươi xem mấy người2023-11-30 16:25
 • #543: Chương 544: Lleó bại tẩu2023-11-30 16:25
 • #544: Chương 545: Tùy thân người hầu2023-11-30 16:25
 • #545: Chương 546: Ở trước mặt ta ngươi vẫn không có tư cách lớn lối2023-11-30 16:25
 • #546: Chương 547: Cho ta một cái tha các ngươi lý do2023-11-30 16:26
 • #547: Chương 548: Ngươi vẫn không rõ ràng lắm đối mặt đối thủ là người nào2023-11-30 16:26
 • #548: Chương 549: Trí cầm huyết hoàng2023-11-30 16:26
 • #549: Chương 550: Thu phục Huyết tộc2023-11-30 16:26
 • #550: Chương 551: Huyết Tộc Thủy Tổ2023-11-30 16:26
 • #551: Chương 552: Loại thứ tư huyết mạch lực lượng2023-11-30 16:27
 • #552: Chương 553: Đáng tiếc ngươi hôm nay gặp được ta2023-11-30 16:27
 • #553: Chương 554: Ta là đang thử dò xét ngươi2023-11-30 16:27
 • #554: Chương 555: Năm Thánh sơn Trang tổng quản2023-11-30 16:27
 • #555: Chương 556: Đi bà bà lộ tuyến2023-11-30 16:27
 • #556: Chương 557: Ta nghĩ cầm chỗ này Truyền Tống Trận một chỗ mang đi2023-11-30 16:27
 • #557: Chương 558: Chẳng lẽ nơi này còn có những người khác?2023-11-30 16:27
 • #558: Chương 559: Độc Cô Thế Gia Thiếu Gia Chủ2023-11-30 16:27
 • #559: Chương 560: Mặc Ngọc lâm có chút ý tứ2023-11-30 16:27
 • #560: Chương 561: Hèn hạ Chấn Nhạc2023-11-30 16:28
 • #561: Chương 562: Xuất thủ cứu giúp2023-11-30 16:28
 • #562: Chương 563: Năng lượng tinh thạch các ngươi từ nơi nào có?2023-11-30 16:28
 • #563: Chương 564: Ta có thể thu các ngươi làm đệ tử2023-11-30 16:28
 • #564: Chương 565: Ta tuyệt đối sẽ không xằng bậy2023-11-30 16:28
 • #565: Chương 566: Truyền công đưa bảo2023-11-30 16:28
 • #566: Chương 567: Người kia dường như là phụ thân ngươi2023-11-30 16:28
 • #567: Chương 568: Một chưởng chi uy2023-11-30 16:28
 • #568: Chương 569: Hoặc là lăn, hoặc là chiến2023-11-30 16:29
 • #569: Chương 570: Hiện tại muốn đi không chê muộn sao?2023-11-30 16:29
 • #570: Chương 571: Chuyện tốt bị quấy nhiễu2023-11-30 16:29
 • #571: Chương 571: Cuối cùng cầm gia hỏa này cho bắt lấy2023-11-30 16:29
 • #572: Chương 573: Trăng tàn,cuối kỳ,cuối tháng tông người đến2023-11-30 16:29
 • #573: Chương 574: Lleó, Brown phát uy2023-11-30 16:29
 • #574: Chương 575: Pháp bảo uy lực2023-11-30 16:29
 • #575: Chương 576: Phong ma trong động thanh âm2023-11-30 16:30
 • #576: Chương 577: Phá giải Tiên Thiên phù văn cùng đồ đằng2023-11-30 16:30
 • #577: Chương 578: Nguyên Sư ma hồi báo2023-11-30 16:30
 • #578: Chương 579: Kết bái2023-11-30 16:30
 • #579: Chương 580: Gõ mực gấm hồng2023-11-30 16:30
 • #580: Chương 581: Đến Hoàng Đô thành2023-11-30 16:30
 • #581: Chương 582: Chán ghét Chu Hùng2023-11-30 16:30
 • #582: Chương 583: Đám người còn giúp xuất phiền toái2023-11-30 16:31
 • #583: Chương 584: Không có thân tình thân nhân2023-11-30 16:31
 • #584: Chương 585: Trở mặt liền trở mặt2023-11-30 16:31
 • #585: Chương 586: Ngươi, không có tư cách uy hiếp ta2023-11-30 16:31
 • #586: Chương 587: Rất giống một người2023-11-30 16:31
 • #587: Chương 588: Tư liệt hào hối hận2023-11-30 16:31
 • #588: Chương 589: Ngang ngược Độc Cô bình2023-11-30 16:32
 • #589: Chương 590: Huynh đệ cãi nhau mà trở mặt2023-11-30 16:32
 • #590: Chương 591: Duy nhất trông cậy vào2023-11-30 16:32
 • #591: Chương 592: Vẫn có một việc muốn mang rõ ràng2023-11-30 16:32
 • #592: Chương 593: Vậy chúng ta cũng chỉ có đem hắn đả đảo2023-11-30 16:32
 • #593: Chương 594: Ngươi yêu cầu này ta vô pháp làm theo2023-11-30 16:32
 • #594: Chương 595: Gây xích mích cưỡng bức2023-11-30 16:32
 • #595: Chương 596: Ngươi muốn cái gì dạng giao cho?2023-11-30 16:33
 • #596: Chương 597: Tốt nhất đừng có lại đến gây chuyện ta2023-11-30 16:33
 • #597: Chương 598: Cưỡng chiếm khách sạn2023-11-30 16:33
 • #598: Chương 599: Tuyệt đối chính là bọn họ2023-11-30 16:33
 • #599: Chương 600: Ta nghĩ thu bọn họ làm đồ đệ2023-11-30 16:33
 • #600: Chương 601: Ta không có như vậy gia gia2023-11-30 16:33
 • #601: Chương 602: Kêu gia gia2023-11-30 16:33
 • #602: Chương 603: Mộc Vũ Thần khúc mắc2023-11-30 16:33
 • #603: Chương 604: Cho ta chút thời gian2023-11-30 16:33
 • #604: Chương 605: Xông Phong gia2023-11-30 16:34
 • #605: Chương 604: Trở về là tốt rồi2023-11-30 16:34
 • #606: Chương 607: Nguyên lai là có cái tầng quan hệ này tại2023-11-30 16:34
 • #607: Chương 608: Mượn đao giết người2023-11-30 16:34
 • #608: Chương 609: Phụ tử hoà giải2023-11-30 16:34
 • #609: Chương 610: Cho ngươi một cái liều mạng cơ hội2023-11-30 16:34
 • #610: Chương 611: Ngươi như thế nào có cao như vậy thực lực2023-11-30 16:35
 • #611: Chương 612: Huyết sát cường đạo cản đường2023-11-30 16:35
 • #612: Chương 613: Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính công kích2023-11-30 16:35
 • #613: Chương 614: Vẹn toàn đôi bên biện pháp2023-11-30 16:35
 • #614: Chương 615: Thanh Dương tông người tới2023-11-30 16:35
 • #615: Chương 616: Ân huệ tức a2023-11-30 16:35
 • #616: Chương 617: Khách sạn đoàn tụ2023-11-30 16:35
 • #617: Chương 618: Không đấu, không còn đấu2023-11-30 16:35
 • #618: Chương 619: Ta chính là năm Thánh môn chưởng môn2023-11-30 16:35
 • #619: Chương 620: Nhanh chóng tới giết ta a!2023-11-30 16:36
 • #620: Chương 621: Các ngươi công kích quá yếu2023-11-30 16:36
 • #621: Chương 622: Không nên tồn tại ở phàm giới cao thủ2023-11-30 16:36
 • #622: Chương 623: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-11-30 16:36
 • #623: Chương 624: Huyết sát cuồng ma2023-11-30 16:36
 • #624: Chương 625: Đưa tặng pháp bảo2023-11-30 16:36
 • #625: Chương 626: Các ngươi hãy nghe ta nói vài câu có thể chứ?2023-11-30 16:36
 • #626: Chương 627: Cho bà ngoại trị thương2023-11-30 16:36
 • #627: Chương 628: Ta các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện2023-11-30 16:37
 • #628: Chương 629: Thanh Dương Tông chủ2023-11-30 16:37
 • #629: Chương 630: Thái Hồng tìm tới cửa2023-11-30 16:37
 • #630: Chương 631: Đánh lui Thái Hồng2023-11-30 16:37
 • #631: Chương 632: Một quyền chi uy2023-11-30 16:38
 • #632: Chương 633: Chiếm hữu Độc Cô Gia2023-11-30 16:38
 • #633: Chương 634: Có một chút lời ta phải nói ở phía trước2023-11-30 16:38
 • #634: Chương 635: Chính mình đưa tới cửa2023-11-30 16:38
 • #635: Chương 636: Bành càng như ý ý định2023-11-30 16:39
 • #636: Chương 637: Ngươi khả năng mắc lừa2023-11-30 16:39
 • #637: Chương 638: Dám nói bốc nói phét, liền có thể làm được2023-11-30 16:39
 • #638: Chương 639: Có ích có ích, rất có dùng2023-11-30 16:39
 • #639: Chương 640: Ta chuẩn bị cho các ngươi diễn chính2023-11-30 16:39
 • #640: Chương 641: Các ngươi luyện tập cơ hội tới2023-11-30 16:39
 • #641: Chương 642: Lấy yếu địch mạnh mẽ, pháp bảo chi uy2023-11-30 16:39
 • #642: Chương 643: Bắt giữ huyết sát cuồng ma2023-11-30 16:39
 • #643: Chương 644: Tù nhân, không có tư cách theo ta nói điều kiện2023-11-30 16:39
 • #644: Chương 645: Đều trăng tàn,cuối kỳ,cuối tháng tông người đến chính là2023-11-30 16:40
 • #645: Chương 646: Thanh Dương tông đối với thỉnh2023-11-30 16:40
 • #646: Chương 647: Có sách lược khuyên bảo2023-11-30 16:40
 • #647: Chương 648: Cho bọn hắn đến đóng cửa đánh chó2023-11-30 16:40
 • #648: Chương 649: Đi vào cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài2023-11-30 16:40
 • #649: Chương 650: Nếu như, đừng nghĩ sống thêm lấy xuất cái cửa này2023-11-30 16:40
 • #650: Chương 651: Giết Jon Hạo Hải2023-11-30 16:40
 • #651: Chương 652: Toàn diệt trăng tàn,cuối kỳ,cuối tháng tông tới địch2023-11-30 16:40
 • #652: Chương 653: Đánh lén ban đêm huyết sát trại2023-11-30 16:41
 • #653: Chương 654: Huyền Long dạy người2023-11-30 16:41
 • #654: Chương 655: Khống chế huyết sát chúng bắt được2023-11-30 16:41
 • #655: Chương 656: Thuần túy năng lượng tinh thạch Truyền Tống Trận2023-11-30 16:41
 • #656: Chương 657: Lão tử diệt ngươi2023-11-30 16:41
 • #657: Chương 658: Cầm năm Thánh môn phát triển trở thành siêu cấp tu chân hào phú2023-11-30 16:41
 • #658: Chương 659: Hôm nay ta muốn để cho ngươi có đến mà không có về2023-11-30 16:42
 • #659: Chương 660: Uy chó, ngươi mắc lừa2023-11-30 16:42
 • #660: Chương 661: Tiêu diệt long ngự cửu giới2023-11-30 16:42
 • #661: Chương 662: Ta có một cái tin tức tốt muốn nói cho các ngươi biết2023-11-30 16:42
 • #662: Chương 663: Thực đem các ngươi đương thân huynh đệ nhìn2023-11-30 16:42
 • #663: Chương 664: Cái gì, các ngươi cũng muốn gia nhập năm Thánh môn?2023-11-30 16:42
 • #664: Chương 665: Hàn Long bách tâm tư2023-11-30 16:42
 • #665: Chương 666: Năng lượng tinh thạch cực phẩm linh khí2023-11-30 16:42
 • #666: Chương 667: Xây dựng chiến đội, bổ nhiệm đội trưởng2023-11-30 16:42
 • #667: Chương 668: Phân công nhiệm vụ2023-11-30 16:43
 • #668: Chương 669: Không phải là tiên khí hơn hẳn tiên khí2023-11-30 16:43
 • #669: Chương 670: Vô sỉ Thiên La Tông2023-11-30 16:43
 • #670: Chương 671: Giáo huấn giao một hồng2023-11-30 16:43
 • #671: Chương 672: Người này để ta tới đối phó2023-11-30 16:43
 • #672: Chương 673: Ta muốn đoạn hắn một mảnh cánh tay2023-11-30 16:43
 • #673: Chương 674: Trẫm muốn vì Thái Tử báo thù2023-11-30 16:43
 • #674: Chương 675: Lập tức dẫn nhân đi cầm Tư gia cho ta diệt2023-11-30 16:44
 • #675: Chương 676: Hai vị nghĩ đi chỗ nào2023-11-30 16:44
 • #676: Chương 677: Ai là con mồi vẫn không nhất định đâu2023-11-30 16:44
 • #677: Chương 678: Liên hợp âm mưu2023-11-30 16:44
 • #678: Chương 679: Âm Thi ma2023-11-30 16:44
 • #679: Chương 680: Lòng mang ý xấu phương rộng rãi rõ ràng2023-11-30 16:44
 • #680: Chương 681: Đến Thanh Dương tông2023-11-30 16:44
 • #681: Chương 682: Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy2023-11-30 16:44
 • #682: Chương 683: Hôm nay ta các ngươi phải tất cả đều có đến mà không có về2023-11-30 16:44
 • #683: Chương 684: Ngươi thằng ranh con vớ vẫn ồn ào cái gì2023-11-30 16:45
 • #684: Chương 685: Một cái người sống cũng không có2023-11-30 16:45
 • #685: Chương 686: Như vậy ta giết ngươi cũng sẽ không lại áy náy2023-11-30 16:45
 • #686: Chương 687: Nhớ kỹ các ngươi lời thề2023-11-30 16:45
 • #687: Chương 688: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng còn không tin2023-11-30 16:45
 • #688: Chương 689: Hiện tại nên cho các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta2023-11-30 16:45
 • #689: Chương 690: Các ngươi đều là thức thời người2023-11-30 16:45
 • #690: Chương 691: Chủ động xuất kích trước đem bọn họ diệt2023-11-30 16:45
 • #691: Chương 692: Các ngươi còn có ai nghĩ sinh dị tâm?2023-11-30 16:46
 • #692: Chương 693: Bọn họ chạy không2023-11-30 16:46
 • #693: Chương 694: Củi Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ2023-11-30 16:46
 • #694: Chương 695: Xuống địa ngục đi thôi2023-11-30 16:46
 • #695: Chương 696: Khống chế Thiên La Tông mọi người2023-11-30 16:46
 • #696: Chương 697: Thần kỳ Băng Tinh Thạch2023-11-30 16:46
 • #697: Chương 698: Thanh kiếm này sau này sẽ là ngươi2023-11-30 16:46
 • #698: Chương 699: Ân uy tịnh thi2023-11-30 16:46
 • #699: Chương 700: Binh lâm trăm âm hộ2023-11-30 16:47
 • #700: Chương 701: Trăm âm hộ bị diệt2023-11-30 16:47
 • #701: Chương 702: Trăm Âm lão tổ trốn chạy2023-11-30 16:47
 • #702: Chương 703: Trêu chọc Chu Vũ Quân2023-11-30 16:47
 • #703: Chương 704: Đi dạo hoàng cung2023-11-30 16:47
 • #704: Chương 705: Tiếp nhận ngôi vị hoàng đế2023-11-30 16:47
 • #705: Chương 706: Tình hình trong nước nghiêm trọng2023-11-30 16:48
 • #706: Chương 707: Tin tức tiết lộ2023-11-30 16:48
 • #707: Chương 708: Tiến công trăng tàn,cuối kỳ,cuối tháng tông2023-11-30 16:48
 • #708: Chương 709: Lâm trận đào ngũ2023-11-30 16:48
 • #709: Chương 710: Chúng ta nguyện ý quy phụ năm Thánh môn2023-11-30 16:48
 • #710: Chương 711: Cơ giáo chủ, xin ngài vì trăng tàn,cuối kỳ,cuối tháng tông làm a2023-11-30 16:48
 • #711: Chương 712: Lừa gạt kích cơ hạo thiên2023-11-30 16:48
 • #712: Chương 713: Lâu dài quy hoạch2023-11-30 16:49
 • #713: Chương 714: Hoàn toàn trùng hợp2023-11-30 16:49
 • #714: Chương 715: Ước hắn quyết chiến2023-11-30 16:49
 • #715: Chương 716: Lẫn nhau tính kế2023-11-30 16:49
 • #716: Chương 717: Ta chính là muốn ngươi cho hắn đền mạng2023-11-30 16:49
 • #717: Chương 718: Ta tuyệt không có việc gì2023-11-30 16:49
 • #718: Chương 719: Hướng về long đạo sơn xuất phát2023-11-30 16:49
 • #719: Chương 720: Ngả bài2023-11-30 16:49
 • #720: Chương 721: Tu hú sẵn tổ (khách chiếm nhà chủ), khống chế Huyền Long giáo2023-11-30 16:50
 • #721: Chương 722: Đoạt pháp bảo người2023-11-30 16:50
 • #722: Chương 723: Ngươi muốn thế nào nói đi2023-11-30 16:50
 • #723: Chương 724: Không biết tốt xấu đồ vật2023-11-30 16:50
 • #724: Chương 725: Hổ lạc đồng bằng2023-11-30 16:50
 • #725: Chương 726: Tự bạo2023-11-30 16:50
 • #726: Chương 727: Ta trước mang bọn ngươi đi một chỗ2023-11-30 16:50
 • #727: Chương 728: Bỏ không hài tử bộ đồ để làm sói2023-11-30 16:51
 • #728: Chương 729: Ép hỏi Càn Phong nham2023-11-30 16:51
 • #729: Chương 730: Dương trưởng lão càng lớn gan kế hoạch2023-11-30 16:51
 • #730: Chương 731: Bọn họ bất quá chính là chúng ta quân cờ2023-11-30 16:51
 • #731: Chương 732: Cho các ngươi tăng thực lực lên2023-11-30 16:51
 • #732: Chương 733: Huyết tộc nữ tiến sĩ2023-11-30 16:51
 • #733: Chương 734: Đến tử Hằng tinh2023-11-30 16:51
 • #734: Chương 735: Sinh lộ, là chính ngươi buông tha cho2023-11-30 16:52
 • #735: Chương 736: Không bằng cầm thú đồ vật2023-11-30 16:52
 • #736: Chương 737: Bạch huynh, đưa hắn ra đi2023-11-30 16:52
 • #737: Chương 738: Hèn hạ đàn chủ2023-11-30 16:52
 • #738: Chương 739: Tư ừ bị bắt đi2023-11-30 16:52
 • #739: Chương 740: Cầm lồng sắt phóng tới mặt đất đi2023-11-30 16:52
 • #740: Chương 741: Ta là người cũng không chịu uy hiếp2023-11-30 16:52
 • #741: Chương 742: Đem con đưa về Hoàng Đô thành2023-11-30 16:53
 • #742: Chương 743: Các ngươi cùng lên đi2023-11-30 16:53
 • #743: Chương 744: Chỉ bằng điểm này một chút thủ đoạn vẫn giết không ta2023-11-30 16:53
 • #744: Chương 745: Đang nguyên giáo tồn tại bao lâu thời gian?2023-11-30 16:53
 • #745: Chương 746: Các ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao?2023-11-30 16:53
 • #746: Chương 747: Ngươi qua tới thử xem liền biết được hay không2023-11-30 16:54
 • #747: Chương 748: Đều cho ta xuống địa ngục hạ a2023-11-30 16:54
 • #748: Chương 749: Bạch mạnh mẽ thù có báo2023-11-30 16:54
 • #749: Chương 750: Từ ngươi tới đương Đường chủ là thích hợp nhất2023-11-30 16:54
 • #750: Chương 751: Ta biết nên làm như thế nào2023-11-30 16:54
 • #751: Chương 752: Đi chết đi hỗn đản2023-11-30 16:54
 • #752: Chương 753: La Thần Môn người2023-11-30 16:54
 • #753: Chương 754: Muốn báo thù bất cứ lúc nào cũng là báo lại ta2023-11-30 16:55
 • #754: Chương 755: Muốn báo thù hướng ta đến đây đi2023-11-30 16:55
 • #755: Chương 756: Còn là xem ta a2023-11-30 16:55
 • #756: Chương 757: Qua hôm nay Cửu Long hội sẽ không còn tồn tại2023-11-30 16:55
 • #757: Chương 758: Trò chơi chấm dứt, lên đường đi2023-11-30 16:55
 • #758: Chương 759: Lần này ta hãy bỏ qua các ngươi2023-11-30 16:55
 • #759: Chương 760: Vội vàng đem người giao ra đây a!2023-11-30 16:55
 • #760: Chương 761: Đó là ngươi quá kiến thức nông cạn2023-11-30 16:56
 • #761: Chương 762: Bắt giữ Vạn Kiếm hào2023-11-30 16:56
 • #762: Chương 763: Ta là năm Thánh môn chưởng môn2023-11-30 16:56
 • #763: Chương 764: Lập tức làm ra lựa chọn2023-11-30 16:56
 • #764: Chương 765: Lúc này khả năng cũng phải để cho ngươi thất vọng2023-11-30 16:56
 • #765: Chương 766: Vu trời cao2023-11-30 16:56
 • #766: Chương 767: Vu trời cao lai lịch2023-11-30 16:57
 • #767: Chương 768: Tại hạ cũng muốn gia nhập năm Thánh môn2023-11-30 16:57
 • #768: Chương 769: Tiên vật về chủ2023-11-30 16:57
 • #769: Chương 770: Ngươi cũng đã biết người này là ai?2023-11-30 16:57
 • #770: Chương 771: Nội bộ bất hòa2023-11-30 16:57
 • #771: Chương 772: Minh Linh phái mạch nước ngầm tuôn động2023-11-30 16:57
 • #772: Chương 773: Minh Phong Chân Quân khiêu chiến thư2023-11-30 16:57
 • #773: Chương 774: Khống chế chúng chưởng môn2023-11-30 16:57
 • #774: Chương 775: Luyện Khí Sư mưu đồ bí mật2023-11-30 16:58
 • #775: Chương 776: Thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng2023-11-30 16:58
 • #776: Chương 777: Các ngươi là chính mình đầu hàng lại muốn ta động thủ?2023-11-30 16:58
 • #777: Chương 778: Ồn ào Hải Thần long thuồng luồng có sừng2023-11-30 16:58
 • #778: Chương 779: Ngươi không có cơ hội thứ hai2023-11-30 16:58
 • #779: Chương 780: Cho ngươi thêm một cơ hội2023-11-30 16:58
 • #780: Chương 781: Ta hiện tại chính thức thu ngươi làm đồ đệ2023-11-30 16:59
 • #781: Chương 782: Ta trước hết để cho ngươi ba chiêu2023-11-30 16:59
 • #782: Chương 783: Liên thủ công kích2023-11-30 16:59
 • #783: Chương 784: Minh Phong Chân Quân dã tâm2023-11-30 16:59
 • #784: Chương 785: Không thích cùng súc sinh làm bạn2023-11-30 16:59
 • #785: Chương 786: Nhất định chỉ có thể làm địch nhân2023-11-30 16:59
 • #786: Chương 787: Khốn cảnh bên trong khó khăn muốn sống2023-11-30 16:59
 • #787: Chương 788: Tuyệt cảnh phản kích2023-11-30 17:00
 • #788: Chương 789: Cuối cùng đánh cược một lần2023-11-30 17:00
 • #789: Chương 790: Lấy đi ngươi khống chế rét lạnh lực lượng năng lực2023-11-30 17:00
 • #790: Chương 791: Sông băng đại thần cung điện2023-11-30 17:00
 • #791: Chương 792: Cam đoan không được cho các ngươi lo lắng2023-11-30 17:00
 • #792: Chương 793: Thái Huyền giáo lửa giận2023-11-30 17:00
 • #793: Chương 794: Thực lực chấn nhiếp Thái Huyền giáo2023-11-30 17:00
 • #794: Chương 795: Thừa lúc phi hành pháp bảo đi phó ước2023-11-30 17:00
 • #795: Chương 796: Có nên giết hay không?2023-11-30 17:01
 • #796: Chương 797: Ta có thể chứng minh mộc chưởng môn nói là thực2023-11-30 17:01
 • #797: Chương 798: Nguyện cùng năm Thánh môn kết vì huynh đệ môn phái2023-11-30 17:01
 • #798: Chương 799: Thù hận xóa bỏ2023-11-30 17:01
 • #799: Chương 800: Chế phục người tâm2023-11-30 17:02
 • #800: Chương 801: Vạn thực sứ giả2023-11-30 17:03
 • #801: Chương 802: Viên mãn mà về2023-11-30 17:03
 • #802: Chương 803: Ta muốn2023-11-30 17:03
 • #803: Chương 804: Hàn Long bách điên cuồng ý nghĩ2023-11-30 17:03
 • #804: Chương 805: Tàn nhẫn Hàn Long bách2023-11-30 17:03
 • #805: Chương 806: Theo ta tỷ là chừng nào thì bắt đầu?2023-11-30 17:03
 • #806: Chương 807: Đồng ý, đương nhiên đồng ý2023-11-30 17:03
 • #807: Chương 808: Ngài không có bán đứng ta đi!2023-11-30 17:04
 • #808: Chương 809: Ngài liền chuẩn bị lấy con dâu a2023-11-30 17:04
 • #809: Chương 810: Cầm Truyền Tống Trận thu xếp tại phi hành pháp bảo thượng2023-11-30 17:04
 • #810: Chương 811: Có nghĩ là muốn mở lại tâm một chút2023-11-30 17:04
 • #811: Chương 812: Băng cung thịnh yến2023-11-30 17:04
 • #812: Chương 813: Xuất phát2023-11-30 17:05
 • #813: Chương 814: Tu chân cường đạo cản đường2023-11-30 17:05
 • #814: Chương 815: Chúng ta sẽ đi gặp bọn họ2023-11-30 17:05
 • #815: Chương 816: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo2023-11-30 17:05
 • #816: Chương 817: Chiến đấu kịch liệt cuồng Phong Trưởng Lão2023-11-30 17:05
 • #817: Chương 818: Ta các ngươi phải mệnh2023-11-30 17:05
 • #818: Chương 819: Lại đương minh chủ2023-11-30 17:05
 • #819: Chương 820: Liệt diễm sao2023-11-30 17:06
 • #820: Chương 821: Liệt diễm Tinh bạo tạc2023-11-30 17:06
 • #821: Chương 822: Hải lý có cái thật là lợi hại yêu quái2023-11-30 17:06
 • #822: Chương 823: Hảo, một chỗ thả2023-11-30 17:06
 • #823: Chương 824: Tập thể gặp yêu2023-11-30 17:06
 • #824: Chương 825: Ta không cần ngươi như vậy thủ hạ2023-11-30 17:06
 • #825: Chương 826: Bắt giữ phẫn nộ Phong Trưởng Lão2023-11-30 17:06
 • #826: Chương 827: Kích diệt Hổ Ưng Thú2023-11-30 17:07
 • #827: Chương 828: Hỏa thiêu sao Bắc Đẩu nhện2023-11-30 17:07
 • #828: Chương 829: Pháp bảo đã luyện hảo2023-11-30 17:07
 • #829: Chương 830: Cứu người2023-11-30 17:07
 • #830: Chương 831: Hóa Hình lông vũ uy lực2023-11-30 17:07
 • #831: Chương 832: Ta đây hãy theo ngươi hảo hảo vui đùa một chút2023-11-30 17:07
 • #832: Chương 833: Chấn Phong Trưởng Lão đào tẩu2023-11-30 17:07
 • #833: Chương 834: Chúng ta vừa muốn chiến đấu2023-11-30 17:08
 • #834: Chương 835: Những người này tự có ta để đối phó2023-11-30 17:08
 • #835: Chương 836: Lão tử thu ngươi2023-11-30 17:08
 • #836: Chương 837: Chúng ta nghe minh chủ2023-11-30 17:08
 • #837: Chương 838: Hắc Tâm Huyết Ma2023-11-30 17:08
 • #838: Chương 839: Chiến đấu kịch liệt Hắc Tâm Huyết Ma thượng2023-11-30 17:08
 • #839: Chương 840: Chiến đấu kịch liệt Hắc Tâm Huyết Ma bên trong2023-11-30 17:09
 • #840: Chương 841: Chiến đấu kịch liệt Hắc Tâm Huyết Ma hạ2023-11-30 17:09
 • #841: Chương 842: Hắc Tâm Huyết Ma đào tẩu2023-11-30 17:09
 • #842: Chương 843: Này có phần quá phận a!2023-11-30 17:09
 • #843: Chương 844: Đừng cho mặt không biết xấu hổ2023-11-30 17:09
 • #844: Chương 845: Hạc Phong Thành2023-11-30 17:09
 • #845: Chương 846: Vậy ngươi muốn thế nào?2023-11-30 17:10
 • #846: Chương 847: Muốn báo thù bất cứ lúc nào cũng là có thể tới tìm ta2023-11-30 17:10
 • #847: Chương 848: Nguyên lai là hắn, vậy khó trách2023-11-30 17:10
 • #848: Chương 849: Lập tức mang theo ngươi người lăn2023-11-30 17:10
 • #849: Chương 850: Linh say tiên bình2023-11-30 17:10
 • #850: Chương 851: Cây dâu tường bị giết2023-11-30 17:10
 • #851: Chương 852: Tang Côn long nộ hỏa2023-11-30 17:11
 • #852: Chương 853: Tiên tửu chi lực2023-11-30 17:11
 • #853: Chương 854: Lại thu môn nhân2023-11-30 17:11
 • #854: Chương 855: Phân phát tiên tửu2023-11-30 17:11
 • #855: Chương 856: Nhắc nhở2023-11-30 17:11
 • #856: Chương 857: Cải biến dung mạo2023-11-30 17:11
 • #857: Chương 858: Khuất phục2023-11-30 17:12
 • #858: Chương 859: Oan gia ngõ hẹp2023-11-30 17:12
 • #859: Chương 860: Vị trí này không thuộc về ngươi2023-11-30 17:12
 • #860: Chương 861: Vạn thực Hội chủ đặc biệt chiếu cố2023-11-30 17:12
 • #861: Chương 862: Ta cũng không có đường vòng thói quen2023-11-30 17:12
 • #862: Chương 863: Hạ độc2023-11-30 17:12
 • #863: Chương 864: Ngu xuẩn muốn chết2023-11-30 17:13
 • #864: Chương 865: Vạn thực Hội chủ ý đồ2023-11-30 17:13
 • #865: Chương 866: Phụ tử quan hệ2023-11-30 17:13
 • #866: Chương 867: Giao tình sâu đến cuộc đời này khó quên2023-11-30 17:13
 • #867: Chương 868: Các ngươi đại biểu năm Thánh môn dự thi a2023-11-30 17:13
 • #868: Chương 869: Năm Thánh môn thực lực cường đại2023-11-30 17:13
 • #869: Chương 870: Rời khỏi đại hội2023-11-30 17:13
 • #870: Chương 871: Vạn thực Hội chủ thân phận chân thật2023-11-30 17:14
 • #871: Chương 872: Trúng độc2023-11-30 17:14
 • #872: Chương 873: Không nghĩ được liền các ngươi cũng trúng độc2023-11-30 17:14
 • #873: Chương 874: Độc là ta hạ2023-11-30 17:14
 • #874: Chương 875: Giết người diệt khẩu2023-11-30 17:14
 • #875: Chương 876: Hẳn là âm thầm đi điều tra một chút2023-11-30 17:15
 • #876: Chương 877: Âm thầm dò xét2023-11-30 17:15
 • #877: Chương 878: Ngoan độc chủ ý2023-11-30 17:15
 • #878: Chương 879: Trong nội tâm của ta đã có chủ ý2023-11-30 17:15
 • #879: Chương 880: Đều là một người2023-11-30 17:15
 • #880: Chương 881: Lừa gạt vạn thực Hội chủ2023-11-30 17:15
 • #881: Chương 882: Bắt đầu hành động2023-11-30 17:15
 • #882: Chương 883: Theo chúng ta đi một chỗ2023-11-30 17:16
 • #883: Chương 884: Chính mình bại lộ2023-11-30 17:16
 • #884: Chương 885: Ta đây để cho ngươi triệt để tuyệt vọng2023-11-30 17:16
 • #885: Chương 886: Mất trí2023-11-30 17:16
 • #886: Chương 887: Đổi một loại cử hành phương thức như thế nào2023-11-30 17:16
 • #887: Chương 888: Tang Côn long cố chấp2023-11-30 17:17
 • #888: Chương 889: Đây mới thực sự là tu chân đại hội2023-11-30 17:17
 • #889: Chương 890: Có thể giúp đỡ mọi người ta thật cao hứng2023-11-30 17:17
 • #890: Chương 891: Sư huynh đệ phản bội2023-11-30 17:17
 • #891: Chương 892: Mau chạy ra đây đầu hàng2023-11-30 17:17
 • #892: Chương 893: Ta có biện pháp2023-11-30 17:17
 • #893: Chương 894: Chỉ thiếu này lão tặc đưa tới cửa2023-11-30 17:17
 • #894: Chương 895: Mang thai2023-11-30 17:18
 • #895: Chương 896: Dẫn lão tặc nhập cục2023-11-30 17:18
 • #896: Chương 897: Đều chỉ cá nhân ta2023-11-30 17:18
 • #897: Chương 898: Ngoan cố chống cự2023-11-30 17:18
 • #898: Chương 899: Ta nhất định sẽ trở về2023-11-30 17:18
 • #899: Chương 900: Chỉ có khắc khổ tu luyện2023-11-30 17:18
 • #900: Chương 901: Lại gặp gỡ phiền toái2023-11-30 17:19
 • #901: Chương 902: Chờ ngươi chân chính thắng ta rồi nói sau2023-11-30 17:19
 • #902: Chương 903: Sinh tử huyết chiến2023-11-30 17:19
 • #903: Chương 904: Khởi tử hồi sinh2023-11-30 17:19
 • #904: Chương 905: Còn không có lừa dối đi qua2023-11-30 17:19
 • #905: Chương 906: Đi chết đi hỗn đản2023-11-30 17:19
 • #906: Chương 907: Đọ sức thoát thân2023-11-30 17:20
 • #907: Chương 908: Một ngày nào đó lão tử muốn tiêu diệt các ngươi2023-11-30 17:20
 • #908: Chương 909: Thiên Phàm giới thôn trang2023-11-30 17:20
 • #909: Chương 910: Rõ ràng tình huống2023-11-30 17:20
 • #910: Chương 911: Trùng tu chi lộ2023-11-30 17:20
 • #911: Chương 912: Lại đợi một ngày2023-11-30 17:20
 • #912: Chương 913: Kha thạch rõ ràng gặp chuyện không may2023-11-30 17:21
 • #913: Chương 914: Khai mở linh trí Hổ yêu2023-11-30 17:21
 • #914: Chương 915: Hổ yêu nhận chủ2023-11-30 17:21
 • #915: Chương 916: Vẫn phải là đem hắn tiêu diệt mới được2023-11-30 17:21
 • #916: Chương 917: Ta đi cấp thạch Minh ca nhìn xem2023-11-30 17:21
 • #917: Chương 918: Ngươi hẳn sẽ công phu đúng không?2023-11-30 17:21
 • #918: Chương 919: Rời đi kha la thôn2023-11-30 17:21
 • #919: Chương 920: Gặp trên đường đi cường đạo2023-11-30 17:21
 • #920: Chương 921: Bán thịt hổ2023-11-30 17:22
 • #921: Chương 922: Kha thạch cây gặp nạn2023-11-30 17:22
 • #922: Chương 923: Là Hoa khánh, mây đen sơn nhân2023-11-30 17:22
 • #923: Chương 924: Mạo hiểm thoát thân2023-11-30 17:22
 • #924: Chương 925: Thật sự là nguy hiểm thật a2023-11-30 17:22
 • #925: Chương 926: Thời gian sẽ chứng minh hết thảy2023-11-30 17:22
 • #926: Chương 927: Trừ ác làm việc thiện tích công đức2023-11-30 17:23
 • #927: Chương 928: Mạo hiểm phản kích2023-11-30 17:23
 • #928: Chương 929: Chuột động chạy trốn2023-11-30 17:23
 • #929: Chương 930: Đến Lũng cách quận thành2023-11-30 17:23
 • #930: Chương 931: Lại bị phát hiện2023-11-30 17:23
 • #931: Chương 932: Công đức gậy tích trượng chi uy2023-11-30 17:23
 • #932: Chương 933: Tam bảo Hợp Thể, xông ra lớp lớp vòng vây2023-11-30 17:23
 • #933: Chương 934: Lại một cái khoác lên tu tiên áo ngoài cường đạo2023-11-30 17:23
 • #934: Chương 935: Trước truy đuổi chắn2023-11-30 17:24
 • #935: Chương 936: Cuối cùng thoát khỏi đám kia gia hỏa2023-11-30 17:24
 • #936: Chương 937: Hoa Liêm Tâm tư2023-11-30 17:24
 • #937: Chương 938: Ta đây đành phải thực hiện ta lời hứa2023-11-30 17:24
 • #938: Chương 939: Đem hắn thả2023-11-30 17:24
 • #939: Chương 940: Rất có nghĩa khí con cú2023-11-30 17:24
 • #940: Chương 941: Về sau liền theo ta2023-11-30 17:24
 • #941: Chương 942: Trấn quốc Vương gặp chuyện2023-11-30 17:25
 • #942: Chương 943: Không cho phép lại bảo ta tiên nhân2023-11-30 17:25
 • #943: Chương 944: Lão thần muôn vàn khó khăn tòng mệnh2023-11-30 17:25
 • #944: Chương 945: Thúc cháu mâu thuẫn trở nên gay gắt, hoàng thượng động sát ý2023-11-30 17:25
 • #945: Chương 946: Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tài năng cứu người2023-11-30 17:25
 • #946: Chương 947: Quan phủ mặc kệ ta để ý tới2023-11-30 17:25
 • #947: Chương 948: Vẫn lấy cái gì theo ta đánh bạc?2023-11-30 17:26
 • #948: Chương 949: Nhất định sẽ gặp ngươi2023-11-30 17:26
 • #949: Chương 950: Chuyện này ta nhất định sẽ làm tốt2023-11-30 17:26
 • #950: Chương 951: Giảo hoạt thừa tướng2023-11-30 17:26
 • #951: Chương 952: Hoàn thành ngươi là bạn báo thù tâm nguyện2023-11-30 17:26
 • #952: Chương 953: Chấp hành chém hình tâm nguyện2023-11-30 17:26
 • #953: Chương 954: Ta nghĩ khai mở y quán2023-11-30 17:26
 • #954: Chương 955: Mua dược tài2023-11-30 17:27
 • #955: Chương 956: Lại có thể luyện đan thuốc2023-11-30 17:27
 • #956: Chương 957: Thiên Phàm giới lưu manh2023-11-30 17:27
 • #957: Chương 958: Trên đời còn là nhiều người tốt2023-11-30 17:27
 • #958: Chương 959: Hắn tại sao phải giết ta?2023-11-30 17:27
 • #959: Chương 960: Chết chưa hết tội2023-11-30 17:27
 • #960: Chương 961: Cho nên ngươi phải chết2023-11-30 17:27
 • #961: Chương 962: Ta chính là người kia2023-11-30 17:28
 • #962: Chương 963: Bọn họ là ta tân thu thủ hạ2023-11-30 17:28
 • #963: Chương 964: Bọn họ là viêm xích người trong nước2023-11-30 17:28
 • #964: Chương 965: Ngươi mang theo người này đi gặp trấn quốc Vương2023-11-30 17:28
 • #965: Chương 966: Thế tử bị thương2023-11-30 17:28
 • #966: Chương 967: Ta hiện tại trở về đi mời đại ca tới2023-11-30 17:28
 • #967: Chương 968: Thu ba vị thế tử làm đồ đệ2023-11-30 17:28
 • #968: Chương 969: Vừa rồi ngươi dùng để mấy thành lực?2023-11-30 17:29
 • #969: Chương 970: Ma đỉnh luyện khí2023-11-30 17:29
 • #970: Chương 971: Y quán khai trương, đạt được công đức chi lực2023-11-30 17:29
 • #971: Chương 972: Giả bộ bệnh quấy rối2023-11-30 17:29
 • #972: Chương 973: Không ra một khắc hắn sử dụng Hồn Quy Địa Phủ2023-11-30 17:29
 • #973: Chương 974: Ngươi mới là hẳn là bị chặt đầu2023-11-30 17:29
 • #974: Chương 975: Ngạo sói quốc gia người tới2023-11-30 17:29
 • #975: Chương 976: Thiệu gia Ngũ lão2023-11-30 17:29
 • #976: Chương 977: Lập tức cho ta một đáp án2023-11-30 17:30
 • #977: Chương 978: Linh mạch Thần Long2023-11-30 17:30
 • #978: Chương 979: Tiên Thiên long cốt quả biến hóa2023-11-30 17:30
 • #979: Chương 980: Hoàng thành tiệc tối2023-11-30 17:30
 • #980: Chương 981: Ba vị thế tử bị tập kích2023-11-30 17:30
 • #981: Chương 982: Các ngươi tại trong rượu hạ độc2023-11-30 17:30
 • #982: Chương 983: Sư phụ, nhanh cứu cứu phụ vương ta2023-11-30 17:30
 • #983: Chương 984: Dưới giường rồng mặt là không2023-11-30 17:31
 • #984: Chương 985: Có gan ngươi tựu hạ lệnh thử một chút2023-11-30 17:31
 • #985: Chương 986: A, lại là mật đạo2023-11-30 17:31
 • #986: Chương 987: Tâm địa độc ác bàng rít gào đông2023-11-30 17:31
 • #987: Chương 988: Thề chết theo2023-11-30 17:31
 • #988: Chương 989: Không nghĩ tới ngươi lại tìm là nơi này2023-11-30 17:31
 • #989: Chương 990: Ta đây đành phải chính mình tìm đến đáp án2023-11-30 17:31
 • #990: Chương 991: Còn là đại ca nghĩ lâu dài2023-11-30 17:32
 • #991: Chương 992: Phát cháo miễn phí, lại lấy được công đức chi lực2023-11-30 17:32
 • #992: Chương 993: Xuất chinh2023-11-30 17:32
 • #993: Chương 994: Cao sách bồi muốn trên chiến trường2023-11-30 17:32
 • #994: Chương 995: Đánh lén ban đêm hoàng cung2023-11-30 17:32
 • #995: Chương 996: Toàn diệt tới địch2023-11-30 17:32
 • #996: Chương 997: Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra2023-11-30 17:32
 • #997: Chương 998: Ta trước hái ngươi đầu chó2023-11-30 17:32
 • #998: Chương 999: Vây kín2023-11-30 17:33
 • #999: Chương 1000: Đại hoạch toàn thắng2023-11-30 17:33
 • #1000: Chương 1001: Chỉ có ta đi một chuyến ngọc giống như thành2023-11-30 17:33
 • #1001: Chương 1002: Mọi người cẩn thận, yêu quái qua2023-11-30 17:33
 • #1002: Chương 1003: Ngươi thực nguyện ý đầu hàng?2023-11-30 17:33
 • #1003: Chương 1004: Yêu thú tọa kỵ2023-11-30 17:33
 • #1004: Chương 1005: Ta xuất sẽ đi gặp bọn họ2023-11-30 17:33
 • #1005: Chương 1006: Ta là ngọc tiên quốc gia hoàng thượng sư phụ2023-11-30 17:34
 • #1006: Chương 1007: Bắt giữ tướng lãnh2023-11-30 17:34
 • #1007: Chương 1008: Cho yêu thú luyện chế Thiết Giáp2023-11-30 17:34
 • #1008: Chương 1009: Chặn đánh đại thắng2023-11-30 17:34
 • #1009: Chương 1010: Đế Nguyệt nguyên soái2023-11-30 17:34
 • #1010: Chương 1011: Ngoan độc Đế Nguyệt2023-11-30 17:34
 • #1011: Chương 1012: Lão tử liền dù chết cũng sẽ không đầu hàng2023-11-30 17:34
 • #1012: Chương 1013: Ta hiện tại liền đi đến các ngươi nơi nào đây2023-11-30 17:35
 • #1013: Chương 1014: Đế Nguyệt đã bị bị chúng ta bắt2023-11-30 17:35
 • #1014: Chương 1015: Ngươi nuốt ta, lão tử liền uống ngươi đan dịch2023-11-30 17:35
 • #1015: Chương 1016: Thu Thiên Tiên thủ hạ2023-11-30 17:35
 • #1016: Chương 1017: Băng tuyết thần Phượng kiếm2023-11-30 17:35
 • #1017: Chương 1018: Ba mười triệu năm thủ hộ2023-11-30 17:35
 • #1018: Chương 1019: Tìm ngạo sói quốc gia hoàng đế2023-11-30 17:35
 • #1019: Chương 1020: Khống chế ngạo sói quốc gia hoàng đế2023-11-30 17:35
 • #1020: Chương 1021: Nhục nhã điều kiện2023-11-30 17:36
 • #1021: Chương 1022: Chủ nhân, ngài cảm thấy ta hẳn là đáp ứng không2023-11-30 17:36
 • #1022: Chương 1023: Chỉ bằng bọn họ vẫn không làm gì được chúng ta2023-11-30 17:36
 • #1023: Chương 1024: Mời các ngươi không nên ép ta2023-11-30 17:36
 • #1024: Chương 1025: Truy đuổi trước chắn2023-11-30 17:36
 • #1025: Chương 1026: Ác chiến2023-11-30 17:36
 • #1026: Chương 1027: Đáy biển đại chiến2023-11-30 17:37
 • #1027: Chương 1028: Bắt đầu phản kích2023-11-30 17:37
 • #1028: Chương 1029: Ta liền không cho các ngươi một cơ hội2023-11-30 17:37
 • #1029: Chương 1030: Đuổi mau tới đây chịu chết đi2023-11-30 17:37
 • #1030: Chương 1031: Đưa các ngươi đi với các ngươi sư huynh đệ đoàn tụ2023-11-30 17:37
 • #1031: Chương 1032: Hi vọng một hồi các ngươi không muốn hướng ta cầu khẩn2023-11-30 17:37
 • #1032: Chương 1033: Về sau các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta2023-11-30 17:37
 • #1033: Chương 1034: Không có khả năng còn có người bị hại2023-11-30 17:37
 • #1034: Chương 1035: Chúng ta cũng là không có cách nào thực hiện chi2023-11-30 17:38
 • #1035: Chương 1036: Mặt trời lên mặt trăng lặn, tháng xuất ngày ẩn2023-11-30 17:38
 • #1036: Chương 1037: Ban thưởng pháp bảo2023-11-30 17:38
 • #1037: Chương 1038: Để cho để ta xem một chút a2023-11-30 17:38
 • #1038: Chương 1039: Lưu lại đi theo Diêm Vương Gia biện luận a2023-11-30 17:38
 • #1039: Chương 1040: Quỷ Tiên thủ hạ2023-11-30 17:38
 • #1040: Chương 1041: Xem ra chỉ có theo chân bọn họ liều2023-11-30 17:38
 • #1041: Chương 1042: Pháp bảo hiển uy, bắt giữ thanh thành tử2023-11-30 17:38
 • #1042: Chương 1043: Bị vây2023-11-30 17:39
 • #1043: Chương 1044: Muốn giết ta liền sợ các ngươi không có bổn sự kia2023-11-30 17:39
 • #1044: Chương 1045: Hư tháng đề nghị2023-11-30 17:39
 • #1045: Chương 1046: Kịp thời đi đến2023-11-30 17:39
 • #1046: Chương 1047: Biến mất2023-11-30 17:39
 • #1047: Chương 1048: Cũng bất quá chỉ như vậy2023-11-30 17:39
 • #1048: Chương 1049: Không có thủ đoạn gì là không thể dùng2023-11-30 17:40
 • #1049: Chương 1050: Bị phạt2023-11-30 17:40
 • #1050: Chương 1051: Không nghĩ tới hội rơi trong tay ta a2023-11-30 17:40
 • #1051: Chương 1052: Các ngươi không có tư cách theo ta mặc cả2023-11-30 17:40
 • #1052: Chương 1053: Những cái này pháp bảo tặng cho các ngươi phòng thân2023-11-30 17:40
 • #1053: Chương 1054: Diễn trò phải làm toàn bộ2023-11-30 17:40
 • #1054: Chương 1055: Bế môn tư quá một năm2023-11-30 17:40
 • #1055: Chương 1056: Ngươi có thể hay không toàn thân trở ra còn không biết đâu2023-11-30 17:40
 • #1056: Chương 1057: Hoa liên xuất thủ2023-11-30 17:41
 • #1057: Chương 1058: Hoa liên bại chạy trốn2023-11-30 17:41
 • #1058: Chương 1059: Không thể thù hận bọn họ2023-11-30 17:41
 • #1059: Chương 1060: Thúc cháu tiêu tan2023-11-30 17:41
 • #1060: Chương 1061: Liền sợ các ngươi không có bổn sự kia2023-11-30 17:41
 • #1061: Chương 1062: Nếu như tới cũng đừng nghĩ lại đi2023-11-30 17:41
 • #1062: Chương 1063: Kia có xem các ngươi hiệp không hợp cách2023-11-30 17:41
 • #1063: Chương 1064: Băng hỏa Tru Tiên hồ lô2023-11-30 17:42
 • #1064: Chương 1065: Ta là tới để cho ngươi chết không yên lành người2023-11-30 17:42
 • #1065: Chương 1066: Này dường như không quá phù hợp a2023-11-30 17:42
 • #1066: Chương 1067: Kết thù bảy đại tiên phái2023-11-30 17:42
 • #1067: Chương 1068: Bảy phái liên danh2023-11-30 17:42
 • #1068: Chương 1069: Đem bọn họ dẫn tới khác địa phương đi2023-11-30 17:42
 • #1069: Chương 1070: Về sau lại thu thập các ngươi2023-11-30 17:42
 • #1070: Chương 1071: Trí cầm hai tiên2023-11-30 17:42
 • #1071: Chương 1072: Cường đại đen minh tiên2023-11-30 17:42
 • #1072: Chương 1073: Mây đen bí mật2023-11-30 17:43
 • #1073: Chương 1074: Chém giết đen minh tiên2023-11-30 17:43
 • #1074: Chương 1075: Kỳ quái đen minh thạch2023-11-30 17:43
 • #1075: Chương 1076: Hỗn độn hình ảnh2023-11-30 17:43
 • #1076: Chương 1077: Khởi hành đi đến âm vụ sơn2023-11-30 17:43
 • #1077: Chương 1078: Cửu Tuyệt Tà Thần Tư Không ngạo2023-11-30 17:43
 • #1078: Chương 1079: Xông hàn vũ thế gia cứu người2023-11-30 17:43
 • #1079: Chương 1080: Vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt2023-11-30 17:43
 • #1080: Chương 1081: Kiếm trận diệt tiên2023-11-30 17:44
 • #1081: Chương 1082: Hoàn toàn vô pháp lý giải2023-11-30 17:44
 • #1082: Chương 1083: Cho các sư phụ pháp bảo2023-11-30 17:44
 • #1083: Chương 1084: Dùng Nguyên Thần giúp đỡ sư phụ tăng thực lực lên2023-11-30 17:44
 • #1084: Chương 1085: Bàn Cổ linh thạch không gian chi lần2023-11-30 17:44
 • #1085: Chương 1086: Hôm nay ta liền đem ngươi chôn ở chỗ này2023-11-30 17:44
 • #1086: Chương 1087: Đáng tiếc ngươi biết quá muộn2023-11-30 17:44
 • #1087: Chương 1088: Nếu như như vậy ta đây thành toàn các ngươi2023-11-30 17:44
 • #1088: Chương 1089: Lại bị trọng thương2023-11-30 17:45
 • #1089: Chương 1090: Tất cả đều giết không tha2023-11-30 17:45
 • #1090: Chương 1091: Tin tức để lộ, cải biến lộ tuyến2023-11-30 17:45
 • #1091: Chương 1092: Lợi hại yêu quái2023-11-30 17:45
 • #1092: Chương 1093: Thu phục yêu quái2023-11-30 17:45
 • #1093: Chương 1094: Truyền thụ cho ngươi một bộ tu luyện phương pháp2023-11-30 17:45
 • #1094: Chương 1095: Địa linh chuột2023-11-30 17:46
 • #1095: Chương 1096: Oan ức ta không có khả năng bối2023-11-30 17:46
 • #1096: Chương 1097: Vậy cũng chưa hẳn2023-11-30 17:46
 • #1097: Chương 1098: Ít cầm long tiên môn tới hù dọa lão tử2023-11-30 17:46
 • #1098: Chương 1099: Lấy oán trả ơn2023-11-30 17:46
 • #1099: Chương 1100: Tiêu diệt uy vân2023-11-30 17:46
 • #1100: Chương 1101: Tại khóa chặt bên trong đột nhiên tiêu thất2023-11-30 17:46
 • #1101: Chương 1102: Ngươi cho rằng thật có thể thắng ta sao2023-11-30 17:46
 • #1102: Chương 1103: Hổ Vương gặp chuyện không may2023-11-30 17:46
 • #1103: Chương 1104: Tương kế tựu kế2023-11-30 17:47
 • #1104: Chương 1105: Thu phục Thủy yêu2023-11-30 17:47
 • #1105: Chương 1106: Cứng rắn Hỗn Nguyên thần thiết2023-11-30 17:47
 • #1106: Chương 1107: Đại trưởng lão chi nộ2023-11-30 17:47
 • #1107: Chương 1108: Thu năm Quỷ Tiên2023-11-30 17:47
 • #1108: Chương 1109: Năm Quỷ Tiên lai lịch2023-11-30 17:48
 • #1109: Chương 1110: Để cho những tù binh kia đến trông giữ là được2023-11-30 17:48
 • #1110: Chương 1111: Các ngươi là môn phái kia?2023-11-30 17:48
 • #1111: Chương 1112: Bị bán đứng2023-11-30 17:48
 • #1112: Chương 1113: Bạo thể2023-11-30 17:48
 • #1113: Chương 1114: Thái chân giáo chủ tư tâm2023-11-30 17:48
 • #1114: Chương 1115: Ta chính là ngươi2023-11-30 17:48
 • #1115: Chương 1116: Chuột vương hộ chủ2023-11-30 17:49
 • #1116: Chương 1117: Tự thân xuất mã2023-11-30 17:49
 • #1117: Chương 1118: Ngàn vạn đừng cho bọn họ đi vào2023-11-30 17:49
 • #1118: Chương 1119: Chuyển di chú ý2023-11-30 17:49
 • #1119: Chương 1120: Hổ Vương chi uy2023-11-30 17:50
 • #1120: Chương 1121: Chuột vương bị trấn áp2023-11-30 17:50
 • #1121: Chương 1122: Bắt giữ kêu thực2023-11-30 17:51
 • #1122: Chương 1123: Kia cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí2023-11-30 17:51
 • #1123: Chương 1124: Tân sinh cơ thụ2023-11-30 17:51
 • #1124: Chương 1125: Tân Giáo chủ2023-11-30 17:51
 • #1125: Chương 1126: Ngươi đã thích, kia liền giao cho ngươi2023-11-30 17:51
 • #1126: Chương 1127: Trở lại năm Thánh Tiên phủ2023-11-30 17:51
 • #1127: Chương 1128: Thời gian trôi qua thực Hân Nhiên2023-11-30 17:51
 • #1128: Chương 1129: Không muốn theo chân bọn họ lãng phí thời gian2023-11-30 17:51
 • #1129: Chương 1130: Hắc Thiên Vương Chân thực thế lực2023-11-30 17:52
 • #1130: Chương 1131: Trời cao phái tới diệt trừ các ngươi những cái này ác quỷ người2023-11-30 17:52
 • #1131: Chương 1132: Dùng bảo hồ lô dẫn người đi2023-11-30 17:52
 • #1132: Chương 1133: Sớm bắt đầu hành động2023-11-30 17:52
 • #1133: Chương 1134: Cái thứ nhất giải vây2023-11-30 17:53
 • #1134: Chương 1135: Ngươi chính là Hắc Thiên Vương2023-11-30 17:54
 • #1135: Chương 1136: Không có cái gì là không thể nào2023-11-30 17:54
 • #1136: Chương 1137: Vạn quỷ diệt tiên trận2023-11-30 17:55
 • #1137: Chương 1138: Ngươi nghe, trò hay bắt đầu2023-11-30 17:56
 • #1138: Chương 1139: Kỳ thật cũng không khó giải quyết2023-11-30 17:56
 • #1139: Chương 1140: Ngươi chỉ cần biết rằng ngươi sẽ chết là được2023-11-30 17:57
 • #1140: Chương 1141: Truy tra Âm Sát khí khởi nguồn2023-11-30 17:57
 • #1141: Chương 1142: Hắc Lân Thiết Giáp xà2023-11-30 17:57
 • #1142: Chương 1143: Ngươi nói nơi này là Minh giới?2023-11-30 17:57
 • #1143: Chương 1144: Này thật là cái biện pháp tốt2023-11-30 17:57
 • #1144: Chương 1145: Công đức Nguyên Thần2023-11-30 17:57
 • #1145: Chương 1146: Này hẳn không phải là trùng hợp a2023-11-30 17:58
 • #1146: Chương 1147: Phòng trưởng lão, thật là ngươi à2023-11-30 17:58
 • #1147: Chương 1148: Có nhi tử cùng nữ nhi2023-11-30 17:58
 • #1148: Chương 1149: Bị Huyền Thanh dạy người bắt đi2023-11-30 17:58
 • #1149: Chương 1150: Mới vào Thiên Tiên giới2023-11-30 17:58
 • #1150: Chương 1151: Ai ở trong tối toán ta, lão tử làm cho không hắn2023-11-30 17:58
 • #1151: Chương 1152: Thông minh Lleó2023-11-30 17:58
 • #1152: Chương 1153: Thành công cứu người2023-11-30 17:58
 • #1153: Chương 1154: Dứt khoát cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút2023-11-30 17:58
 • #1154: Chương 1155: Hảo, ta cái này thả bọn họ xuất ra2023-11-30 17:59
 • #1155: Chương 1156: Đại Chu Thiên Hỗn Nguyên kiếm trận2023-11-30 17:59
 • #1156: Chương 1157: Không cùng các ngươi chơi2023-11-30 17:59
 • #1157: Chương 1158: Không dùng pháp bảo cũng có thể tiêu diệt các ngươi2023-11-30 17:59
 • #1158: Chương 1159: Vậy cũng chỉ có thể tàn nhẫn đến cùng2023-11-30 17:59
 • #1159: Chương 1160: Có bản lĩnh chính ngươi tới bắt2023-11-30 17:59
 • #1160: Chương 1161: Cư nhiên đằng sau cùng nhiều như vậy cái đuôi2023-11-30 17:59
 • #1161: Chương 1162: Thoát thân phản hồi2023-11-30 17:59
 • #1162: Chương 1163: Tiên phủ bị phát hiện2023-11-30 18:00
 • #1163: Chương 1164: Luyện chế Nguyên Thần2023-11-30 18:00
 • #1164: Chương 1165: Hỏa Kỳ Lân tàn hồn2023-11-30 18:00
 • #1165: Chương 1166: Hỏa Kỳ Lân hồi báo2023-11-30 18:00
 • #1166: Chương 1167: Còn có ai không tin cũng có thể thử một lần2023-11-30 18:00
 • #1167: Chương 1168: Tiên tiễn chi uy2023-11-30 18:00
 • #1168: Chương 1169: Chúng ta muốn lập tức chuyển di2023-11-30 18:00
 • #1169: Chương 1170: Ngươi đem hành tung che dấu cùng đi lên xem một chút2023-11-30 18:03
 • #1170: Chương 1171: Ban đầu đấu chuẩn thánh2023-11-30 18:04
 • #1171: Chương 1172: Nếu như, vậy lưu ở chỗ này a2023-11-30 18:04
 • #1172: Chương 1173: Rốt cuộc là ai thần hình đều diệt vẫn không nhất định đâu2023-11-30 18:04
 • #1173: Chương 1174: Sinh cơ Nguyên Thần2023-11-30 18:04
 • #1174: Chương 1175: Có bản lãnh gì các ngươi liền sử đi ra a2023-11-30 18:04
 • #1175: Chương 1176: Biện pháp còn thật sự nghĩ đến một cái2023-11-30 18:04
 • #1176: Chương 1177: Người chết vì tài chim chết vì ăn2023-11-30 18:05
 • #1177: Chương 1178: Kia cũng đừng trách lòng ta hung ác tay độc2023-11-30 18:05
 • #1178: Chương 1179: Không xong, tới chậm2023-11-30 18:05
 • #1179: Chương 1180: Tập kích Cửu Âm giáo2023-11-30 18:05
 • #1180: Chương 1181: Khống chế Cửu Âm giáo2023-11-30 18:05
 • #1181: Chương 1182: Các ngươi cốt khí cũng bất quá chỉ như vậy2023-11-30 18:05
 • #1182: Chương 1183: Thanh Hà Thần Quân2023-11-30 18:05
 • #1183: Chương 1184: Cửu Âm giáo bị diệt thời gian2023-11-30 18:06
 • #1184: Chương 1185: Thần bí ngũ sắc thần thủ2023-11-30 18:06
 • #1185: Chương 1186: Thánh nhân cường đại2023-11-30 18:06
 • #1186: Chương 1187: Chờ ngươi trở về tức chết ngươi2023-11-30 18:06
 • #1187: Chương 1188: Chuyển thực sạch sẽ a2023-11-30 18:06
 • #1188: Chương 1189: Cách Huyền Chân người2023-11-30 18:06
 • #1189: Chương 1190: Hắn sẽ không trừng phạt đám các ngươi, ta sẽ2023-11-30 18:06
 • #1190: Chương 1191: Cách huyền nguyện ý gia nhập năm Thánh môn2023-11-30 18:06
 • #1191: Chương 1192: Thái hư tàn đồ2023-11-30 18:07
 • #1192: Chương 1193: Tự bạo Nguyên Thần2023-11-30 18:07
 • #1193: Chương 1194: Cư nhiên là bọn họ2023-11-30 18:07
 • #1194: Chương 1195: Lần nữa nhắc nhở các ngươi một chút2023-11-30 18:07
 • #1195: Chương 1196: Kêu thực độ kiếp2023-11-30 18:07
 • #1196: Chương 1197: Lấy thân chống đỡ thiên kiếp2023-11-30 18:07
 • #1197: Chương 1198: Khác giúp đỡ lầm người2023-11-30 18:07
 • #1198: Chương 1199: Cố nhân gặp nhau2023-11-30 18:07
 • #1199: Chương 1200: Thời gian như Lưu Vân2023-11-30 18:07
 • #1200: Chương 1201: Hỗn độn thủy tinh2023-11-30 18:08
 • #1201: Chương 1202: Bắt đầu tới nơi này dĩ nhiên là Thiên Thánh giới2023-11-30 18:08
 • #1202: Chương 1203: Lleó nhắc nhở2023-11-30 18:08
 • #1203: Chương 1204: Không cho phép lại ngược đãi bọn hắn2023-11-30 18:08
 • #1204: Chương 1205: Tái nhập Minh giới2023-11-30 18:08
 • #1205: Chương 1206: Minh đều có đi thông phàm giới thông đạo2023-11-30 18:08
 • #1206: Chương 1207: Âm Sát đáy hồ bí mật2023-11-30 18:09
 • #1207: Chương 1208: Hỏa đế Chúc Dung2023-11-30 18:09
 • #1208: Chương 1209: Cớ sao mà không làm2023-11-30 18:09
 • #1209: Chương 1210: Chúc Dung hóa thân2023-11-30 18:09
 • #1210: Chương 1211: Ngươi có nghĩ là muốn theo ta một chỗ hồi đi xem một chút2023-11-30 18:09
 • #1211: Chương 1212: Hóa rồng đài2023-11-30 18:09
 • #1212: Chương 1213: Hắc Lân Thiết Giáp xà lai lịch2023-11-30 18:10
 • #1213: Chương 1214: Không đồng nhất hóa rồng thiên kiếp2023-11-30 18:10
 • #1214: Chương 1215: Rốt cục tới hóa thành rồng2023-11-30 18:10
 • #1215: Chương 1216: Yêu thánh thực lực2023-11-30 18:10
 • #1216: Chương 1217: Đánh không thắng quỷ kêu cũng vô ích2023-11-30 18:11
 • #1217: Chương 1218: Nhìn ngươi đã kiềm lư kỹ cùng (*tiền tiêu hết sạch)2023-11-30 18:11
 • #1218: Chương 1219: Bắt giữ2023-11-30 18:11
 • #1219: Chương 1220: Anh em kết nghĩa2023-11-30 18:11
 • #1220: Chương 1221: Sớm biết liền dùng thuấn gian di động2023-11-30 18:11
 • #1221: Chương 1222: Sâm la mười Vương2023-11-30 18:11
 • #1222: Chương 1223: Ta tới phụng cùng các ngươi2023-11-30 18:11
 • #1223: Chương 1224: Lấy một địch ba2023-11-30 18:11
 • #1224: Chương 1225: Cùng tiến lên2023-11-30 18:11
 • #1225: Chương 1226: Bàn Cổ pháp thân2023-11-30 18:12
 • #1226: Chương 1227: Kia cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình2023-11-30 18:12
 • #1227: Chương 1228: Minh hoàng hiện thân2023-11-30 18:12
 • #1228: Chương 1229: Ngươi vẫn muốn tiếp tục chiến hạ xuống à2023-11-30 18:12
 • #1229: Chương 1230: Đầu hàng2023-11-30 18:12
 • #1230: Chương 1231: Liền đều chính bọn họ nhập bộ đồ2023-11-30 18:12
 • #1231: Chương 1232: Thần bí Thâm Uyên2023-11-30 18:13
 • #1232: Chương 1233: Hỗn Độn Hỏa loại2023-11-30 18:13
 • #1233: Chương 1234: Trước nhìn một hồi trò hay lại nói2023-11-30 18:13
 • #1234: Chương 1235: Cầm mỗi một tầng hình pháp đều thử một lần2023-11-30 18:13
 • #1235: Chương 1236: Các ngươi thực đã biết sai?2023-11-30 18:13
 • #1236: Chương 1237: Rốt cục tới trở về2023-11-30 18:13
 • #1237: Chương 1238: Nếu như như vậy ta đây liền đi trước một bước2023-11-30 18:14
 • #1238: Chương 1239: Thật sự là ta trở về2023-11-30 18:14
 • #1239: Chương 1240: Đoàn tụ2023-11-30 18:14
 • #1240: Chương 1241: Nghĩa tử nghĩa nữ2023-11-30 18:14
 • #1241: Chương 1242: Tự thuật Thiên Giới sự tình2023-11-30 18:15
 • #1242: Chương 1243: Đương nhiên là tốn sức trắc trở mới trở về2023-11-30 18:15
 • #1243: Chương 1244: Thanh Phong Sư Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ2023-11-30 18:15
 • #1244: Chương 1245: Không có hẹn trước không thể thấy các ngươi2023-11-30 18:15
 • #1245: Chương 1246: Ngươi an bài quá hạn đang lúc a2023-11-30 18:15
 • #1246: Chương 1247: Đang là tại hạ2023-11-30 18:15
 • #1247: Chương 1248: Bơi linh thạch không gian2023-11-30 18:16
 • #1248: Chương 1249: Người có duyên tiến2023-11-30 18:16
 • #1249: Chương 1250: Thánh nhân cảnh giới2023-11-30 18:16
 • #1250: Chương 1251: Cho chúng nó lấy một cái dễ nghe danh tự2023-11-30 18:16
 • #1251: Chương 1252: Xử quyết trăm Âm lão tổ2023-11-30 18:16
 • #1252: Chương 1253: Thần Phượng công chúa thức tỉnh2023-11-30 18:16
 • #1253: Chương 1254: Càn Nguyên truyền đạo2023-11-30 18:16
 • #1254: Chương 1255: Có chỗ thiếu hụt thiên đạo chi thuật2023-11-30 18:17
 • #1255: Chương 1256: Cho nhi nữ pháp bảo2023-11-30 18:17
 • #1256: Chương 1257: Con của hắn xuất chút chuyện2023-11-30 18:17
 • #1257: Chương 1258: Lại thấy Hỗn độn bảo vật2023-11-30 18:17
 • #1258: Chương 1259: Nếu không chúng ta tới đánh cuộc như thế nào đây?2023-11-30 18:18
 • #1259: Chương 1260: Thu phục Ngải Á tư2023-11-30 18:18
 • #1260: Chương 1261: Mặt khác cho ngươi ba món lợi hại bảo vật2023-11-30 18:18
 • #1261: Chương 1262: Tiên Thiên Thần Long2023-11-30 18:18
 • #1262: Chương 1263: Chúng ta muốn nhìn một chút Minh giới là cái dạng gì nữa2023-11-30 18:18
 • #1263: Chương 1264: Minh đều bị công kích2023-11-30 18:18
 • #1264: Chương 1265: Đừng nóng vội, chờ một chút2023-11-30 18:19
 • #1265: Chương 1266: Hai cái thần bí tiên sứ2023-11-30 18:19
 • #1266: Chương 1267: Dày đặc tuyệt Vương Chiến đôi khiến cho2023-11-30 18:19
 • #1267: Chương 1268: Dục tốc bất đạt2023-11-30 18:20
 • #1268: Chương 1269: Cầm ta nuôi dưỡng đại gia gia2023-11-30 18:20
 • #1269: Chương 1270: Lần nữa tặng bảo2023-11-30 18:20
 • #1270: Chương 1271: Hoài nghi2023-11-30 18:20
 • #1271: Chương 1272: Thu Hắc Hổ nhập môn2023-11-30 18:20
 • #1272: Chương 1273: Đến muốn đi khác thành trì2023-11-30 18:21
 • #1273: Chương 1274: Cư nhiên là mây đen dạy người2023-11-30 18:21
 • #1274: Chương 1275: Tiên Thiên chi thần mù u2023-11-30 18:21
 • #1275: Chương 1276: Hắn cùng mù u tiền bối có cừu hận gì2023-11-30 18:21
 • #1276: Chương 1277: Kia rốt cuộc là lực lượng gì2023-11-30 18:22
 • #1277: Chương 1278: Chọc tới ta đều đồng dạng2023-11-30 18:22
 • #1278: Chương 1279: Cùng mây đen giáo có quan hệ2023-11-30 18:22
 • #1279: Chương 1280: Chu gia gia chủ chu Vũ Thần2023-11-30 18:22
 • #1280: Chương 1281: Đều Vũ Thần trở về nói với hắn một tiếng tái hành động2023-11-30 18:22
 • #1281: Chương 1282: Âm độc phụ tử2023-11-30 18:22
 • #1282: Chương 1283: Ngươi là tại si tâm vọng tưởng2023-11-30 18:22
 • #1283: Chương 1284: Ngươi vẫn không có tư cách hỏi2023-11-30 18:23
 • #1284: Chương 1285: Động là ngươi2023-11-30 18:23
 • #1285: Chương 1286: Đang tại ngộ đạo2023-11-30 18:23
 • #1286: Chương 1287: Chu gia bảo khố2023-11-30 18:23
 • #1287: Chương 1288: Ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện nguyện vọng này2023-11-30 18:24
 • #1288: Chương 1289: Không bằng đưa cho ta tới thử xem như thế nào2023-11-30 18:24
 • #1289: Chương 1290: Đệ tử bị bắt2023-11-30 18:24
 • #1290: Chương 1291: Tại trong đỉnh gặp chuyện không may2023-11-30 18:24
 • #1291: Chương 1292: Hỗn độn huyết mạch là cái gì2023-11-30 18:24
 • #1292: Chương 1293: Thiên đạo pháp lệnh chính là tam giới tồn tại căn bản2023-11-30 18:24
 • #1293: Chương 1294: Giữa trưa, ta và các ngươi cùng đi2023-11-30 18:24
 • #1294: Chương 1295: Thần Phượng công chúa phục sinh2023-11-30 18:24
 • #1295: Chương 1296: Không, nhận ra ngươi không phải là ta2023-11-30 18:25
 • #1296: Chương 1297: Ngươi Nguyên Thần đã bị ta khống chế2023-11-30 18:25
 • #1297: Chương 1298: Không nghĩ tới cư nhiên là Cộng Công2023-11-30 18:25
 • #1298: Chương 1299: Thần Phượng công chúa động tình2023-11-30 18:25
 • #1299: Chương 1300: Ta hôm nay muốn rời đi2023-11-30 18:25
 • #1300: Chương 1301: Lục Phong bị thương2023-11-30 18:26
 • #1301: Chương 1302: Ngươi biết ta cũng biết2023-11-30 18:26
 • #1302: Chương 1303: Quỳnh bình bị nhốt2023-11-30 18:26
 • #1303: Chương 1304: Muốn trộm tập kích ta không dễ dàng như vậy2023-11-30 18:29
 • #1304: Chương 1305: Thái Âm giáo chủ xuất quan2023-11-30 18:29
 • #1305: Chương 1306: Ngày mai sẽ động thủ2023-11-30 18:29
 • #1306: Chương 1307: Không cần có người lại cho chúng ta hộ giá hộ tống2023-11-30 18:30
 • #1307: Chương 1308: Các ngươi cũng đừng làm cho bọn chúng ta đợi có quá lâu2023-11-30 18:30
 • #1308: Chương 1309: Cũng cho chúng ta luyện tay một chút a2023-11-30 18:30
 • #1309: Chương 1310: Không thể để cho hận ý khống chế các ngươi tư tưởng2023-11-30 18:31
 • #1310: Chương 1311: Để cho ngươi tới đương chưởng môn2023-11-30 18:31
 • #1311: Chương 1312: Khi sư diệt tổ, tội ác tày trời2023-11-30 18:31
 • #1312: Chương 1313: Thanh Long tàn hồn2023-11-30 18:32
 • #1313: Chương 1314: Thanh Long Thần Thú2023-11-30 18:32
 • #1314: Chương 1315: Khống chế bao la bát ngát cửa2023-11-30 18:32
 • #1315: Chương 1316: Âm mưu thất bại2023-11-30 18:33
 • #1316: Chương 1317: Thái Âm giáo chủ độ kiếp2023-11-30 18:33
 • #1317: Chương 1318: Diệt Tiên ma tôn2023-11-30 18:33
 • #1318: Chương 1319: Chúng ta đi thượng thanh giáo2023-11-30 18:33
 • #1319: Chương 1320: Hắn là ma người trong tộc2023-11-30 18:34
 • #1320: Chương 1321: Diệt Tiên ma đao2023-11-30 18:34
 • #1321: Chương 1322: Giết cho ta, một cái cũng không cho buông tha2023-11-30 18:35
 • #1322: Chương 1323: Thượng thanh giáo rất không lên sao?2023-11-30 18:35
 • #1323: Chương 1324: Tiếp được ta một chiêu, tha các ngươi rời đi2023-11-30 18:35
 • #1324: Chương 1325: Nguyên lai là hắn2023-11-30 18:36
 • #1325: Chương 1326: Ám toán thất bại2023-11-30 18:36
 • #1326: Chương 1327: Ngươi là diệt Tiên ma tôn2023-11-30 18:37
 • #1327: Chương 1328: Ta sẽ đi gặp hắn2023-11-30 18:37
 • #1328: Chương 1329: Hỏa thiêu Ma Đao2023-11-30 18:37
 • #1329: Chương 1330: Đến cùng còn là chết trong tay ta2023-11-30 18:37
 • #1330: Chương 1331: Ta có cái biện pháp có thể không cần chuyển di2023-11-30 18:37
 • #1331: Chương 1332: Diệt Tiên ma tôn lai lịch2023-11-30 18:38
 • #1332: Chương 1333: Giáo chủ của các ngươi liền phái các ngươi điểm này người đến à2023-11-30 18:38
 • #1333: Chương 1334: Ngươi rốt cuộc là ai?2023-11-30 18:38
 • #1334: Chương 1335: Là vị này... Tiên Tôn tìm ngươi nhóm2023-11-30 18:38
 • #1335: Chương 1336: Ta sẽ không lưu lại hạ bất kỳ đối với ta có uy hiếp người2023-11-30 18:38
 • #1336: Chương 1337: Nhận thua2023-11-30 18:39
 • #1337: Chương 1338: Ta giúp các ngươi đề thăng một chút công lực2023-11-30 18:39
 • #1338: Chương 1339: Này... Không quá phù hợp a2023-11-30 18:40
 • #1339: Chương 1340: Thần Phượng công chúa độ kiếp2023-11-30 18:40
 • #1340: Chương 1341: Chỉ cần công chúa dùng đến thuận tay là được2023-11-30 18:40
 • #1341: Chương 1342: Trở về Thiên Thánh giới2023-11-30 18:41
 • #1342: Chương 1343: Mang ta đi nhìn xem2023-11-30 18:41
 • #1343: Chương 1344: Nghệ đế2023-11-30 18:41
 • #1344: Chương 1345: Phá thiên cung thần2023-11-30 18:41
 • #1345: Chương 1346: Thiên Vương Lão Tử tới đều đồng dạng2023-11-30 18:42
 • #1346: Chương 1347: Lão quỷ nhận lấy cái chết2023-11-30 18:42
 • #1347: Chương 1348: Thiên Thánh giới tiêu điểm2023-11-30 18:42
 • #1348: Chương 1349: Chỗ đó có Phượng Hoàng pho tượng2023-11-30 18:43
 • #1349: Chương 1350: Tiên Thiên tổ Phượng Nguyên thần2023-11-30 18:43
 • #1350: Chương 1351: Phượng Hoàng tộc tân thủ lĩnh2023-11-30 18:43
 • #1351: Chương 1352: Chúng ta ngay ở chỗ này chờ bọn hắn2023-11-30 18:43
 • #1352: Chương 1353: Vẫn bị tính kế2023-11-30 18:44
 • #1353: Chương 1354: Thay thế2023-11-30 18:44
 • #1354: Chương 1355: Ta cần phải chấm dứt chiến đấu2023-11-30 18:44
 • #1355: Chương 1356: Muốn cùng ta đấu pháp bảo vậy sao2023-11-30 18:45
 • #1356: Chương 1357: Ta đây liền cho các ngươi tận mắt nhìn2023-11-30 18:45
 • #1357: Chương 1358: Còn là đầu hàng đi2023-11-30 18:46
 • #1358: Chương 1359: Ngươi cho rằng ngươi có thể cướp được sao?2023-11-30 18:46
 • #1359: Chương 1360: Hiện tại ngươi vẫn có tự tin thắng ta sao?2023-11-30 18:47
 • #1360: Chương 1361: Thiên đế lui bước2023-11-30 18:47
 • #1361: Chương 1362: Ta xem cũng bất quá chỉ như vậy2023-11-30 18:47
 • #1362: Chương 1363: Thánh nhân tan tác2023-11-30 18:47
 • #1363: Chương 1364: Đây là có chuyện gì?2023-11-30 18:48
 • #1364: Chương 1365: Khống chế thánh nhân2023-11-30 18:48
 • #1365: Chương 1366: Ta cho ngươi đi đối phó như Thiên Hành sao?2023-11-30 18:48
 • #1366: Chương 1367: Phật Thánh giáo kiếp nạn2023-11-30 18:48
 • #1367: Chương 1368: Ngươi thực tam giới vô địch sao?2023-11-30 18:51
 • #1368: Chương 1369: Đen u Thần Quân thần phục2023-11-30 18:51
 • #1369: Chương 1370: Phải cải biến phương pháp mới được2023-11-30 18:52
 • #1370: Chương 1371: Tiên Thiên đại thần tụ hội2023-11-30 18:52
 • #1371: Chương 1372: Thiên đế hiện thân2023-11-30 18:52
 • #1372: Chương 1373: Cường thế cưỡng bức2023-11-30 18:52
 • #1373: Chương 1374: Giết một người răn trăm người2023-11-30 18:52
 • #1374: Chương 1375: Trốn đến Minh giới người đều không buông tha2023-11-30 18:52
 • #1375: Chương 1376: Chấn hải môn thiếu môn chủ2023-11-30 18:52
 • #1376: Chương 1377: Kia cũng đừng trách ta không khách khí2023-11-30 18:53
 • #1377: Chương 1378: Ma tộc chi vật2023-11-30 18:53
 • #1378: Chương 1379: Thương hải long quân chi nộ2023-11-30 18:53
 • #1379: Chương 1380: Chuyển di không vực thạch2023-11-30 18:53
 • #1380: Chương 1381: Thân Ngoại Hóa Thân chiến Thiên đế2023-11-30 18:53
 • #1381: Chương 1382: Thiên đế đào tẩu2023-11-30 18:53
 • #1382: Chương 1383: Trọng đại phát hiện2023-11-30 18:53
 • #1383: Chương 1384: Bọn họ có thể là tới tìm ta2023-11-30 18:54
 • #1384: Chương 1385: Bọn họ không làm gì được ta2023-11-30 18:54
 • #1385: Chương 1386: Cuồng Long vẫn lạc2023-11-30 18:55
 • #1386: Chương 1387: Bọn họ còn không có bị giết chết2023-11-30 18:55
 • #1387: Chương 1388: Ngươi xác định nàng là một nữ nhân?2023-11-30 18:56
 • #1388: Chương 1389: Ngươi nhất định là Phượng Hoàng tộc2023-11-30 18:57
 • #1389: Chương 1390: Đem bọn họ tất cả đều giết2023-11-30 18:57
 • #1390: Chương 1391: Ma người trong tộc2023-11-30 18:57
 • #1391: Chương 1392: Hiện tại liền đi cứu hắn2023-11-30 18:58
 • #1392: Chương 1392: Cho các ngươi biết chữ chết viết như thế nào2023-11-30 18:58
 • #1393: Chương 1393: Cuối cùng có người này tin tức2023-11-30 18:59
 • #1394: Chương 1395: Không cần đi tìm, chúng ta tới2023-11-30 18:59
 • #1395: Chương 1396: Là đánh tiếp nha, còn là đầu hàng2023-11-30 19:00
 • #1396: Chương 1397: Cầm nguyên soái Nguyên Hồn phóng xuất2023-11-30 19:00
 • #1397: Chương 1398: Thương hải long quân hẳn là ngươi con rể a2023-11-30 19:01
 • #1398: Chương 1399: Hắn cư nhiên cũng có Hỗn độn lực lượng2023-11-30 19:02
 • #1399: Chương 1400: Chờ ngươi có mệnh cầm đến lại nói2023-11-30 19:02
 • #1400: Chương 1401: Thoát khỏi2023-11-30 19:03
 • #1401: Chương 1402: Cận kề cái chết cũng sẽ không để cho ngươi bắt ở2023-11-30 19:03
 • #1402: Chương 1403: Ngươi có bổn sự kia sao?2023-11-30 19:04
 • #1403: Chương 1404: Thì ra là ngươi2023-11-30 19:04
 • #1404: Chương 1405: Thiên đạo lão nhân đã chết2023-11-30 19:04
 • #1405: Chương 1406: Đóng giữ Thiên Giới Ma tộc2023-11-30 19:04
 • #1406: Chương 1407: Không che đậy miệng Hắc Hổ2023-11-30 19:04
 • #1407: Chương 1408: Thật sự là lãng phí ta tinh thần2023-11-30 19:05
 • #1408: Chương 1409: Như thiên ở chỗ nào2023-11-30 19:05
 • #1409: Chương 1410: Ngươi nghĩ chơi ta đây liền chơi với ngươi chơi2023-11-30 19:05
 • #1410: Chương 1411: Lòng trắc ẩn2023-11-30 19:05
 • #1411: Chương 1412: Hi vọng các ngươi không nên ép ta2023-11-30 19:05
 • #1412: Chương 1413: Kéo dài chi kế2023-11-30 19:06
 • #1413: Chương 1414: Cam bái hạ phong2023-11-30 19:06
 • #1414: Chương 1415: Không cần như vậy hữu lễ2023-11-30 19:06
 • #1415: Chương 1416: Đây là ta Thân Ngoại Hóa Thân2023-11-30 19:06
 • #1416: Chương 1417: Bắt giữ Phi Vân Tiên Quân2023-11-30 19:06
 • #1417: Chương 1418: Đem hắn giao cho ngươi trao lý2023-11-30 19:07
 • #1418: Chương 1419: Chúng ta cũng nguyện ý quy hàng2023-11-30 19:07
 • #1419: Chương 1420: Cướp đoạt thân thể2023-11-30 19:07
 • #1420: Chương 1421: Nhanh thông báo chúa công2023-11-30 19:07
 • #1421: Chương 1422: Tại dưới mi mắt đào tẩu2023-11-30 19:08
 • #1422: Chương 1423: Trước tạm thời án binh bất động2023-11-30 19:08
 • #1423: Chương 1424: Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy2023-11-30 19:09
 • #1424: Chương 1425: Ôm cây đợi thỏ2023-11-30 19:09
 • #1425: Chương 1426: Cẩn thận ứng phó2023-11-30 19:10
 • #1426: Chương 1427: Lần nữa đào thoát2023-11-30 19:11
 • #1427: Chương 1428: Thiên Ý nhất định này lão tặc còn không đáng chết2023-11-30 19:11
 • #1428: Chương 1429: Phật tổ, là ngài à2023-11-30 19:11
 • #1429: Chương 1430: Chạy tới yêu vực2023-11-30 19:12
 • #1430: Chương 1431: Liền dùng ngươi đương lễ gặp mặt hảo2023-11-30 19:13
 • #1431: Chương 1432: Hiện tại cũng đến đi vào bên trong a2023-11-30 19:13
 • #1432: Chương 1433: Ngươi đối với Thánh chủ xác thực hoài có dị tâm2023-11-30 19:13
 • #1433: Chương 1434: Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói?2023-11-30 19:13
 • #1434: Chương 1435: Ai cũng không cho phép nhúng tay2023-11-30 19:13
 • #1435: Chương 1436: Vì cái gì làm như vậy?2023-11-30 19:14
 • #1436: Chương 1437: Có tiểu đệ liền đuổi bọn họ là được2023-11-30 19:14
 • #1437: Chương 1438: Ta đây liền chứng minh cho các ngươi xem trọng2023-11-30 19:14
 • #1438: Chương 1439: Ngươi xem này không giải quyết sao?2023-11-30 19:14
 • #1439: Chương 1440: Ngươi thật muốn thu hắn đương thủ hạ?2023-11-30 19:15
 • #1440: Chương 1441: Tứ đại yêu thánh thần phục2023-11-30 19:15
 • #1441: Chương 1442: Như thiên không có gì đáng sợ2023-11-30 19:15
 • #1442: Chương 1443: Này với ta mà nói cũng không tính việc khó2023-11-30 19:15
 • #1443: Chương 1444: Chúng ta sẽ tới đánh bạc một hồi như thế nào?2023-11-30 19:16
 • #1444: Chương 1445: Cho huyết Mông lão tổ đám người một cái uy hiếp2023-11-30 19:16
 • #1445: Chương 1447: Không hổ là tương lai tam giới chí tôn, quả nhiên lợi hại2023-11-30 19:16
 • #1446: Chương 1448: Kỳ thật với ngươi cũng có quan hệ2023-11-30 19:16
 • #1447: Chương 1449: Chạy tới đi thông Thiên Ngoại Thiên nhập khẩu 12023-11-30 19:16
 • #1448: Chương 1449: Chạy tới đi thông Thiên Ngoại Thiên nhập khẩu 22023-11-30 19:17
 • #1449: Chương 1450: Là như thiên2023-11-30 19:17
 • #1450: Chương 1451: Còn là muộn một bước2023-11-30 19:17
 • #1451: Chương 1453: Luyện chế đại pháo phòng ngự2023-11-30 19:17
 • #1452: Chương 1454: Chính là hiền đệ ngươi nha2023-11-30 19:17
 • #1453: Chương 1455: Các ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện2023-11-30 19:18
 • #1454: Chương 1456: Thiên Cung trong cũng ẩn núp một cái ma người trong tộc2023-11-30 19:18
 • #1455: Chương 1457: Nếu như như vậy kia cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí2023-11-30 19:19
 • #1456: Chương 1458: Thành tâm thần phục2023-11-30 19:19
 • #1457: Chương 1459: Kia chuyện này ta liền giao cho các ngươi2023-11-30 19:20
 • #1458: Chương 1460: Mang ta đi tìm Yêu Tổ cùng Ma Tổ2023-11-30 19:20
 • #1459: Chương 1461: Chẳng lẽ ngươi là từ phía trên giới bên kia tới?2023-11-30 19:21
 • #1460: Chương 1462: Yêu Thần sơn2023-11-30 19:21
 • #1461: Chương 1463: Có đáp ứng hay không không phải do ngươi2023-11-30 19:22
 • #1462: Chương 1464: Ta là các ngươi tân chủ nhân2023-11-30 19:22
 • #1463: Chương 1465: Đó là bởi vì ta nghĩ cứu ngươi2023-11-30 19:22
 • #1464: Chương 1466: Yêu Tổ đại ca2023-11-30 19:23
 • #1465: Chương 1467: Thiên đạo pháp lệnh nói dối2023-11-30 19:23
 • #1466: Chương 1468: Ngũ Hành lão tổ2023-11-30 19:23
 • #1467: Chương 1469: Ngũ Hành lão tổ trong nội tâm tham niệm2023-11-30 19:24
 • #1468: Chương 1470: Hiện tại đến phiên các ngươi2023-11-30 19:25
 • #1469: Chương 1471: Ngũ Hành hợp nhất2023-11-30 19:25
 • #1470: Chương 1472: Huyền Kim lão tổ bị đánh hồi nguyên hình2023-11-30 19:25
 • #1471: Chương 1473: Bốn tấm tàn đồ rốt cục tới gom đủ2023-11-30 19:26
 • #1472: Chương 1474: Hỗn độn chùy2023-11-30 19:26
 • #1473: Chương 1475: Thiên Ngoại Thiên các ngươi còn là không muốn đi2023-11-30 19:27
 • #1474: Chương 1476: Nguyên Yêu2023-11-30 19:28
 • #1475: Chương 1477: Cuối cùng đem bọn họ đều tới2023-11-30 19:28
 • #1476: Chương 1478: Nhanh đưa ngươi đầu lấy ra2023-11-30 19:29
 • #1477: Chương 1479: Ám trợ2023-11-30 19:29
 • #1478: Chương 1480: Nguyên Yêu, dĩ nhiên là hắn2023-11-30 19:30
 • #1479: Chương 1481: Trước tê liệt hắn2023-11-30 19:31
 • #1480: Chương 1482: Nguyên Yêu chi tử2023-11-30 19:32
 • #1481: Chương 1483: Thu xếp chúng Tiên Thiên đại thần2023-11-30 19:33
 • #1482: Chương 1484: Đi đến Ma tộc đại bản doanh2023-11-30 19:33
 • #1483: Chương 1485: Hàng phục Dạ Ma trưởng lão2023-11-30 19:34
 • #1484: Chương 1486: Các ngươi tốt nhất còn là ấn ta nói làm2023-11-30 19:34
 • #1485: Chương 1487: Khống chế Ma tộc2023-11-30 19:35
 • #1486: Chương 1488: Kim Giác Kỳ Lân2023-11-30 19:36
 • #1487: Chương 1489: Càn Nguyên Tiên Tôn2023-11-30 19:37
 • #1488: Chương 1490: Càn Nguyên Tiên Tôn lại truyền đạo2023-11-30 19:38
 • #1489: Chương 1491: Yên tâm, bọn họ không làm gì được ta2023-11-30 19:38
 • #1490: Chương 1492: Tìm người hỗ trợ báo thù2023-11-30 19:39
 • #1491: Chương 1493: Tương Liễu2023-11-30 19:40
 • #1492: Chương 1494: Đệ tam chiếc vu đế Thân Ngoại Hóa Thân2023-11-30 19:40
 • #1493: Chương 1495: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời2023-11-30 19:41
 • #1494: Chương 1496: Vô Tận Thâm Uyên trong truyền đến Hỗn độn lực lượng2023-11-30 19:41
 • #1495: Chương 1497: Thần bí lơ lửng đại lục2023-11-30 19:41
 • #1496: Chương 1498: Hắc ám tộc2023-11-30 19:42
 • #1497: Chương 1499: Hắc ám lão tổ cứ thế suy đoán2023-11-30 19:42
 • #1498: Chương 1500: Hỗn độn lực lượng tráo2023-11-30 19:43
 • #1499: Chương 1501: Hai cái cự nhân2023-11-30 19:43
 • #1500: Chương 1502: Hỗn độn kỳ thú2023-11-30 19:43
 • #1501: Chương 1503: Không quản các ngươi có nguyện ý hay không2023-11-30 19:44
 • #1502: Chương 1504: Tỷ thí một trận2023-11-30 19:44
 • #1503: Chương 1505: Khống chế hắc ám tộc2023-11-30 19:44
 • #1504: Chương 1506: Thôn phệ Hỗn độn tàn hồn2023-11-30 19:44
 • #1505: Chương 1507: Còn không có né tránh2023-11-30 19:45
 • #1506: Chương 1508: Có lẽ vãn bối liền có tư cách này2023-11-30 19:45
 • #1507: Chương 1509: Bị nhốt2023-11-30 19:45
 • #1508: Chương 1510: Ngươi tại sao lại ở chỗ này?2023-11-30 19:46
 • #1509: Chương 1511: Truyền thụ Bàn Cổ bí thuật2023-11-30 19:46
 • #1510: Chương 1512:2023-11-30 19:47
 • #1511: Chương 1513: Chúng ta gọi các ngươi tới là nghĩ... Giết các ngươi2023-11-30 19:47
 • #1512: Chương 1514: Tà ác ý niệm trong đầu2023-11-30 19:47
 • #1513: Chương 1515: Hắn chạy trốn không2023-11-30 19:48
 • #1514: Chương 1516: Toàn bộ là bọn hắn làm2023-11-30 19:48
 • #1515: Chương 1517: Nguyên lai là bọn họ2023-11-30 19:48
 • #1516: Chương 1518: Chúng ta đi bắt bọn họ sư phụ2023-11-30 19:48
 • #1517: Chương 1519: Tất cả đều tới2023-11-30 19:49
 • #1518: Chương 1520: Ta trước vào xem2023-11-30 19:49
 • #1519: Chương 1521: Chúng ta nghe ngài lưu lại2023-11-30 19:49
 • #1520: Chương 1522: Vậy được rồi, chúng ta một chỗ tiến vào2023-11-30 19:50
 • #1521: Chương 1523: Tìm đến lơ lửng đại lục2023-11-30 19:50
 • #1522: Chương 1524: Tiểu Thiên, trở lại cho ta2023-11-30 19:50
 • #1523: Chương 1525: Chỉ có thể tiến không thể ra nhập khẩu2023-11-30 19:51
 • #1524: Chương 1526: Như thiên phản công2023-11-30 19:52
 • #1525: Chương 1527: Có thể sử dụng thượng lực lượng đều muốn dùng tới2023-11-30 19:52
 • #1526: Chương 1528: Không sai, hắn chính là như thiên2023-11-30 19:52
 • #1527: Chương 1529: Song song bị thương2023-11-30 19:52
 • #1528: Chương 1530: Mọi người chiến như thiên2023-11-30 19:53
 • #1529: Chương 1531: Biện pháp duy nhất2023-11-30 19:53
 • #1530: Chương 1532: Đánh lui như thiên2023-11-30 19:54
 • #1531: Chương 1533: Tạm lánh phong mang2023-11-30 19:55
 • #1532: Chương 1534: Xin cho khai mở2023-11-30 19:55
 • #1533: Chương 1535: Hai người các ngươi cùng đi2023-11-30 19:56
 • #1534: Chương 1536: Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?2023-11-30 19:56
 • #1535: Chương 1537: Lui về Thiên Ngoại Thiên2023-11-30 19:57
 • #1536: Chương 1538: Các ngươi cùng lên đi2023-11-30 19:57
 • #1537: Chương 1539: Hai tôn nhận chủ2023-11-30 19:58
 • #1538: Chương 1540: Các ngươi đều không có việc gì chớ?2023-11-30 19:58
 • #1539: Chương 1541: Người khác sợ hắn ta phải sợ2023-11-30 19:58
 • #1540: Chương 1542: Nhận thức thứ này sao?2023-11-30 19:59
 • #1541: Chương 1543: Bắt giữ Yêu Tổ2023-11-30 19:59
 • #1542: Chương 1544: Có biện pháp2023-11-30 19:59
 • #1543: Chương 1545: Xây dựng đôi tầng phòng tuyến2023-11-30 20:00
 • #1544: Chương 1546: Chuyển di2023-11-30 20:00
 • #1545: Chương 1547: Yên tâm, ta không có muốn giết các ngươi2023-11-30 20:00
 • #1546: Chương 1548: Đi giúp lấy tu kiến phòng ngự thành a2023-11-30 20:01
 • #1547: Chương 1549: Có thể chậm rãi cùng hắn hao tổn2023-11-30 20:01
 • #1548: Chương 1550: Ngoan độc như thiên2023-11-30 20:01
 • #1549: Chương 1551: Xây dựng một cái mạng lưới thông tin2023-11-30 20:02
 • #1550: Chương 1552: Hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách2023-11-30 20:03
 • #1551: Chương 1553: Nếu thiên2023-11-30 20:03
 • #1552: Chương 1554: Ta là Bàn Cổ2023-11-30 20:03
 • #1553: Chương 1555: Nếu như ta muốn là không giao ra đâu2023-11-30 20:03
 • #1554: Chương 1556: Thì ra là ngươi nhóm2023-11-30 20:04
 • #1555: Chương 1557: Xử quyết2023-11-30 20:04
 • #1556: Chương 1558: Thiên minh2023-11-30 20:05
 • #1557: Chương 1559: Không sai, chính là Thiên Ngoại Thiên2023-11-30 20:05
 • #1558: Chương 1560: Hảo, vậy chúng ta liền liều2023-11-30 20:05
 • #1559: Chương 1561: Ngươi làm sao có thể nhận ra Bàn Cổ thần ấn?2023-11-30 20:06
 • #1560: Chương 1562: Ngươi căn bản không phải Bàn Cổ2023-11-30 20:06
 • #1561: Chương 1563: Thắng hiểm2023-11-30 20:06
 • #1562: Chương 1564: Nhớ kỹ, trước tiên cho ta biết2023-11-30 20:06
 • #1563: Chương 1565: Hoàn chỉnh Bàn Cổ huyết mạch2023-11-30 20:07
 • #1564: Chương 1566: Nếu như như vậy, ta đây mà đắc tội2023-11-30 20:07
 • #1565: Chương 1567: Quá trụ trống rỗng tiêu thất2023-11-30 20:07
 • #1566: Chương 1568: Đều xuất ra2023-11-30 20:07
 • #1567: Chương 1569: Cho các ngươi tất cả đều trở thành chùy hạ chi quỷ2023-11-30 20:08
 • #1568: Chương 1570: Ma mơ hồ không lượng tôn2023-11-30 20:08
 • #1569: Chương 1571: Kịch đấu ma mơ hồ Thái Hoàng2023-11-30 20:08
 • #1570: Chương 1572: Coi như cũng được a, so với ta trong tưởng tượng chênh lệch xa2023-11-30 20:08
 • #1571: Chương 1573: Chẳng lẽ còn sợ ngươi một tay sao?2023-11-30 20:09
 • #1572: Chương 1574:2023-11-30 20:09
 • #1573: Chương 1575: Lấy ra điểm chân thực hành động xuất ra mới được2023-11-30 20:09
 • #1574: Chương 1576: Nếu như như vậy vậy ngươi liền chịu chết đi2023-11-30 20:09
 • #1575: Chương 1577: Chỉ còn lại ngươi một cái2023-11-30 20:10
 • #1576: Chương 1578: Tam nhãn Tà Tôn như ý ý định2023-11-30 20:10
 • #1577: Chương 1579: Ta còn chưa có chết đâu2023-11-30 20:10
 • #1578: Chương 1580: Chẳng lẽ thực không có biện pháp thoát khốn sao?2023-11-30 20:10
 • #1579: Chương 1581: Hỗn độn tà khí2023-11-30 20:11
 • #1580: Chương 1582: Tà khí chi nhãn2023-11-30 20:11
 • #1581: Chương 1583: Phá hủy tà khí chi nhãn2023-11-30 20:11
 • #1582: Chương 1584: ta đánh chết ngươi2023-11-30 20:11
 • #1583: Chương 1585: Khung quang chi nhãn2023-11-30 20:12
 • #1584: Chương 1586: Chiến đấu có thể chấm dứt2023-11-30 20:12
 • #1585: Chương 1587: Tam nhãn Tà Tôn bị diệt2023-11-30 20:12
 • #1586: Chương 1588: Kia tại hạ đành phải đắc tội2023-11-30 20:12
 • #1587: Chương 1589: Có bản lĩnh liền chính mình tới lấy a2023-11-30 20:13
 • #1588: Chương 1590: Hắc Long xuất quan2023-11-30 20:13
 • #1589: Chương 1591: Cửu Long quy thuận2023-11-30 20:14
 • #1590: Chương 1592: Hi vọng ngươi ngôn nhi hữu tín ( *nói giữ chữ tín )2023-11-30 20:14
 • #1591: Chương 1593: Bàn Cổ thần phủ phục hồi như cũ2023-11-30 20:14
 • #1592: Chương 1594: Tà ác Nguyên Thần Hỗn Độn Thần thể2023-11-30 20:15
 • #1593: Chương 1595: Chẳng lẽ là tà ác Nguyên Thần trở về?2023-11-30 20:15
 • #1594: Chương 1596: Viên mãn kết cục2023-11-30 20:16
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Thôn Thiên

TiKay

Giây Lát Thành Thần Hệ Thống

TiKay

Huyết Trùng Tiên Khung

TiKay

Sư Tôn Có Điều Vai Ác Long

TiKay

Đạo Quân

TiKay

Leave a Reply