Đam MỹHuyền HuyễnLinh DịTrinh ThámVô Hạn LưuXuyên Không

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

Xuyên đến dị thế giới tam hảo công dân Cố Tây Châu vì sinh tồn, thành một người ma tu, sau đó. . . Sau đó hắn lại xuyên đã trở lại.

Trở về Cố Tây Châu thực tức giận, bởi vì tế hiến tự thân sống lại hắn cái kia học sinh dùng chính là chiêu lệ quỷ tà thần trận pháp, hắn Cố Tây Châu xuyên qua trước như thế nào cũng là cái tuân kỷ thủ pháp tam hảo công dân, như thế nào đi một chuyến dị thế giới trở về liền biến thành tội ác tày trời lệ quỷ tà thần? !

————

Ở một đám thần quái thế giới quỷ quái nhóm vốn dĩ quá thiên lão đại ta lão nhị vui sướng cuộc sống gia đình, thẳng đến có một ngày vô hạn thần quái nhiệm vụ thế giới không thể hiểu được tới một cái ma tu.

Quỷ quái nhóm: QAQ

Vận may mãn điểm chết bệnh kiều công x cũng không phát rồ ma tu thụ

ps: 1 vô hạn lưu, thần quái thế giới cầu sinh tồn.

2 có quỷ quái lui tới, nhưng là ta cảm thấy không khủng bố! Rốt cuộc tiểu thụ là ma tu, quỷ thấy hắn đều sợ.

Tag: Linh dị thần quái trọng sinh vô hạn lưu huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Tây Châu ┃ vai phụ: Chuyên mục cầu cất chứa a tiểu khả ái nhóm! ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhất Chỉ Vô Kê
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0001.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0002.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0003.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0004.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0005.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0006.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0007.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0008.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0009.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0010.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0011.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0012.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0013.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0014.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0015.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0016.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0017.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0018.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0019.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0020.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0021.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0022.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0023.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0024.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0025.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0026.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0027.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0028.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0029.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0030.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0031.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0032.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0033.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0034.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0035.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0036.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0037.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0038.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0039.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0040.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0041.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0042.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0043.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0044.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0045.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0046.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0047.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0048.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0049.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0050.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0051.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0052.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0053.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0054.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0055.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0056.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0057.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0058.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0059.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0060.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0061.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0062.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0063.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0064.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0065.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0066.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0067.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0068.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0069.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0070.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0071.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0072.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0073.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0074.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0075.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0076.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0077.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0078.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0079.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0080.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0081.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0082.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0083.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0084.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0085.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0086.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0087.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0088.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0089.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0090.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0091.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0092.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0093.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0094.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0095.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0096.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0097.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0098.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0099.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0100.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0101.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0102.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0103.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0104.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0105.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0106.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0107.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0108.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0109.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0110.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0111.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0112.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0113.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0114.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0115.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0116.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0117.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0118.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0119.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0120.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0121.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0122.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0123.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0124.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0125.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0126.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0127.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0128.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0129.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0130.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0131.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0132.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0133.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0134.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0135.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0136.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0137.mp32019-09-28 02:09
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0138.mp32019-09-28 02:09
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0139.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0140.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0141.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0142.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0143.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0144.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0145.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0146.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0147.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0148.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0149.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0150.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0151.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0152.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0153.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0154.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0155.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0156.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0157.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0158.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0159.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0160.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0161.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0162.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0163.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0164.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0165.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0166.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0167.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0168.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0169.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0170.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0171.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0172.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0173.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0174.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0175.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0176.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0177.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0178.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0179.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0180.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0181.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0182.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0183.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0184.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0185.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0186.mp32019-09-28 02:15
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Ăn Uống Đại Lão

TiKay

Vũ Cực Thiên Hạ

TiKay

Chúc Ngủ Ngon, Cô Vợ Tử Thần

THUYS♥️

Đại Lão Bạn Gái Là Yêu Tinh

THUYS♥️

Sát Thần

TiKay

Ngón Tay Thứ Mười Một ( Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3 )

THUYS♥️

Leave a Reply