Đam Mỹ Huyền Huyễn Linh Dị Trinh Thám Vô Hạn Lưu Xuyên Không

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

Xuyên đến dị thế giới tam hảo công dân Cố Tây Châu vì sinh tồn, thành một người ma tu, sau đó. . . Sau đó hắn lại xuyên đã trở lại.

Trở về Cố Tây Châu thực tức giận, bởi vì tế hiến tự thân sống lại hắn cái kia học sinh dùng chính là chiêu lệ quỷ tà thần trận pháp, hắn Cố Tây Châu xuyên qua trước như thế nào cũng là cái tuân kỷ thủ pháp tam hảo công dân, như thế nào đi một chuyến dị thế giới trở về liền biến thành tội ác tày trời lệ quỷ tà thần? !

————

Ở một đám thần quái thế giới quỷ quái nhóm vốn dĩ quá thiên lão đại ta lão nhị vui sướng cuộc sống gia đình, thẳng đến có một ngày vô hạn thần quái nhiệm vụ thế giới không thể hiểu được tới một cái ma tu.

Quỷ quái nhóm: QAQ

Vận may mãn điểm chết bệnh kiều công x cũng không phát rồ ma tu thụ

ps: 1 vô hạn lưu, thần quái thế giới cầu sinh tồn.

2 có quỷ quái lui tới, nhưng là ta cảm thấy không khủng bố! Rốt cuộc tiểu thụ là ma tu, quỷ thấy hắn đều sợ.

Tag: Linh dị thần quái trọng sinh vô hạn lưu huyền nghi trinh thám

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Tây Châu ┃ vai phụ: Chuyên mục cầu cất chứa a tiểu khả ái nhóm! ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Nhất Chỉ Vô Kê
 •  Chương: /186
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0001.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0002.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0003.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0004.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0005.mp32019-09-28 01:52
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0006.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0007.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0008.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0009.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0010.mp32019-09-28 01:53
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0011.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0012.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0013.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0014.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0015.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0016.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0017.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0018.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0019.mp32019-09-28 01:54
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0020.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0021.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0022.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0023.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0024.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0025.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0026.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0027.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0028.mp32019-09-28 01:55
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0029.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0030.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0031.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0032.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0033.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0034.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0035.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0036.mp32019-09-28 01:56
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0037.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0038.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0039.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0040.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0041.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0042.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0043.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0044.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0045.mp32019-09-28 01:57
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0046.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0047.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0048.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0049.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0050.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0051.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0052.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0053.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0054.mp32019-09-28 01:58
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0055.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0056.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0057.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0058.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0059.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0060.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0061.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0062.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0063.mp32019-09-28 01:59
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0064.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0065.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0066.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0067.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0068.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0069.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0070.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0071.mp32019-09-28 02:00
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0072.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0073.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0074.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0075.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0076.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0077.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0078.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0079.mp32019-09-28 02:01
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0080.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0081.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0082.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0083.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0084.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0085.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0086.mp32019-09-28 02:02
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0087.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0088.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0089.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0090.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0091.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0092.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0093.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0094.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0095.mp32019-09-28 02:03
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0096.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0097.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0098.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0099.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0100.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0101.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0102.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0103.mp32019-09-28 02:04
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0104.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0105.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0106.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0107.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0108.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0109.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0110.mp32019-09-28 02:05
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0111.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0112.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0113.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0114.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0115.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0116.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0117.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0118.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0119.mp32019-09-28 02:06
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0120.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0121.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0122.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0123.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0124.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0125.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0126.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0127.mp32019-09-28 02:07
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0128.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0129.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0130.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0131.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0132.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0133.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0134.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0135.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0136.mp32019-09-28 02:08
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0137.mp32019-09-28 02:09
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0138.mp32019-09-28 02:09
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0139.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0140.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0141.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0142.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0143.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0144.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0145.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0146.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0147.mp32019-09-28 02:10
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0148.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0149.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0150.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0151.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0152.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0153.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0154.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0155.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0156.mp32019-09-28 02:11
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0157.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0158.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0159.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0160.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0161.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0162.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0163.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0164.mp32019-09-28 02:12
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0165.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0166.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0167.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0168.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0169.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0170.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0171.mp32019-09-28 02:13
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0172.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0173.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0174.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0175.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0176.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0177.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0178.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0179.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0180.mp32019-09-28 02:14
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0181.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0182.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0183.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0184.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0185.mp32019-09-28 02:15
 • gap-duoc-ma-tu-than-deu-khoc-vo-han-chuong-0186.mp32019-09-28 02:15
[Total: 3   Average: 5/5]

Related posts

Ăn Luôn Địa Cầu

THUYS♥️

Ác Linh Quốc Độ

TiKay

Đế Tôn

TiKay

Leave a Reply