Hiện ĐạiNgôn TìnhTrọng Sinh

Huyền Học Đại Sư Là Thiên Hậu

Từ áo rồng đến thiên hậu, An Nghệ bối cảnh vẫn luôn là giới giải trí chưa giải chi mê.

Vô luận là phát đĩa nhạc, thượng tân kịch, cũng hoặc là chiêu hắc, giới giải trí tiền bối, tân tú nhóm tổng không lý do duy trì.

Các fan: Fan não tàn đều cho các ngươi đương, chúng ta làm gì [ buông tay ]

Ăn dưa quần chúng: Mỗ tổng tài lại xoát tồn tại cảm.

Cảm kích nhân sĩ: An Nghệ là huyền học đại sư a! Đương nhiên đến cung vuốt mông ngựa!

Bàn tay vàng thô tráng, sao yêu yêu đát.

1: Bổn văn toàn bối cả

nh giả tưởng, chớ khảo cứu.

2: Tô sảng văn, logic lui tán, chớ phun hành văn

Tag: Trọng sinh sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: An Nghệ ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhất Bôi Đậu Tương
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0001.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0002.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0003.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0004.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0005.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0006.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0007.mp32019-02-09 09:15
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0008.mp32019-02-09 09:16
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0009.mp32019-02-09 09:16
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0010.mp32019-02-09 09:16
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0011.mp32019-02-09 09:16
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0012.mp32019-02-09 09:17
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0013.mp32019-02-09 09:17
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0014.mp32019-02-09 09:17
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0015.mp32019-02-09 09:17
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0016.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0017.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0018.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0019.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0020.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0021.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0022.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0023.mp32019-02-09 09:18
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0024.mp32019-02-09 09:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0025.mp32019-02-09 09:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0026.mp32019-02-09 09:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0027.mp32019-02-09 09:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0028.mp32019-02-09 09:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0029.mp32019-02-09 09:19
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0030.mp32019-02-09 09:20
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0031.mp32019-02-09 09:20
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0032.mp32019-02-09 09:20
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0033.mp32019-02-09 09:20
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0034.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0035.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0036.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0037.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0038.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0039.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0040.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0041.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0042.mp32019-02-09 09:21
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0043.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0044.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0045.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0046.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0047.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0048.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0049.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0050.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0051.mp32019-02-09 09:22
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0052.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0053.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0054.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0055.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0056.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0057.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0058.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0059.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0060.mp32019-02-09 09:23
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0061.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0062.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0063.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0064.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0065.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0066.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0067.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0068.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0069.mp32019-02-09 09:24
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0070.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0071.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0072.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0073.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0074.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0075.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0076.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0077.mp32019-02-09 09:25
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0078.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0079.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0080.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0081.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0082.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0083.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0084.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0085.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0086.mp32019-02-09 09:26
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0087.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0088.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0089.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0090.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0091.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0092.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0093.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0094.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0095.mp32019-02-09 09:27
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0096.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0097.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0098.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0099.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0100.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0101.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0102.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0103.mp32019-02-09 09:28
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0104.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0105.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0106.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0107.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0108.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0109.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0110.mp32019-02-09 09:29
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0111.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0112.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0113.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0114.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0115.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0116.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0117.mp32019-02-09 09:30
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0118.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0119.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0120.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0121.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0122.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0123.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0124.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0125.mp32019-02-09 09:31
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0126.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0127.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0128.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0129.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0130.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0131.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0132.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0133.mp32019-02-09 09:32
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0134.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0135.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0136.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0137.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0138.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0139.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0140.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0141.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0142.mp32019-02-09 09:33
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0143.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0144.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0145.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0146.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0147.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0148.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0149.mp32019-02-09 09:34
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0150.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0151.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0152.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0153.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0154.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0155.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0156.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0157.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0158.mp32019-02-09 09:35
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0159.mp32019-02-09 09:36
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0160.mp32019-02-09 09:36
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0161.mp32019-02-09 09:36
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0162.mp32019-02-09 09:36
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0163.mp32019-02-09 09:36
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0164.mp32019-02-09 09:36
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0165.mp32019-02-09 09:37
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0166.mp32019-02-09 09:37
 • huyen-hoc-dai-su-la-thien-hau-chuong-0167.mp32019-02-09 09:37
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

Related posts

Ong Đại Vương Lại Tới Tuần Sơn Lạp

TiKay

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online

TiKay

Tu Chân Giới Vẫn Như Cũ Có Truyền Thuyết Của Ta

THUYS♥️

Cùng Giáo Bá Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Xuyên Qua

TiKay

Xuyên Qua Sau Ta Thành Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Phật Hệ Vai Chính Cứu Thế Hàng Ngày

THUYS♥️

Leave a Reply