Tiên Hiệp

Kiếm Khấu Thiên Môn

Mây trắng nửa hồ gia vạn dặm, thu thủy nhất kiếm hàn thập châu.

Đây là một cái thiếu niên nâng kiếm gõ Thiên môn cố sự.

Cảnh giới: Hoán Cốt kỳ, Thoát Thai kỳ, Thượng Nhân, Linh Nhân, Chân Nhân, Tiên Thiên Chân Nhân, Thánh Nhân.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Vô Đầu D
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tìm tiên2020-09-18 22:38
 • #2: Chớ hướng về tiên khất, dám tranh đấu cùng trời2020-09-18 22:39
 • #3: Chém2020-09-18 22:39
 • #4: Tiết thu phân · nhân quả · đạo tâm2020-09-18 22:39
 • #5: Thông Minh đạo tâm2020-09-18 22:39
 • #6: Vô căn tiên mạch2020-09-18 22:39
 • #7: Bạch Vân Quan · ôn nhu hương2020-09-18 22:39
 • #8: Gánh nước cùng thử thách2020-09-18 22:39
 • #9: Hoa · rượu · trăng2020-09-18 22:39
 • #10: Hoàng Hạc Lâu2020-09-18 22:39
 • #11: Trộm sách tặc2020-09-18 22:39
 • #12: Thu ý nồng2020-09-18 22:39
 • #13: Trộm rượu tặc2020-09-18 22:40
 • #14: Tang Tiểu Mãn2020-09-18 22:40
 • #15: Nhập tịch cảnh2020-09-18 22:40
 • #16: Họa Long Quyết2020-09-18 22:40
 • #17: Kim may2020-09-18 22:40
 • #18: Đánh hai lần2020-09-18 22:40
 • #19: Diện Bích Thạch2020-09-18 22:41
 • #20: Lỗi chính tả2020-09-18 22:41
 • #21: Đả Hổ Quyền2020-09-18 22:41
 • #22: Hành Vân Bộ2020-09-18 22:41
 • #23: Kình Hấp2020-09-18 22:41
 • #24: Vẽ Rồng Điểm Mắt2020-09-18 22:41
 • #25: Hoành câu2020-09-18 22:41
 • #26: Động thiên2020-09-18 22:41
 • #27: Tính Tính2020-09-18 22:41
 • #28: Lão bà tử2020-09-18 22:41
 • #29: Đầu gỗ2020-09-18 22:41
 • #30: Kiếm cùng cờ2020-09-18 22:42
 • #31: Chấn động mãnh hổ2020-09-18 22:42
 • #32: Túi Càn Khôn2020-09-18 22:42
 • #33: Rồng ngâm Thu Thủy2020-09-18 22:42
 • #34: Tiên Luật Ty2020-09-18 22:42
 • #35: Nhị tịch cảnh2020-09-18 22:42
 • #36: Canh xương dê2020-09-18 22:42
 • #37: Tang tiên sinh2020-09-18 22:42
 • #38: Tị Thử Phù2020-09-18 22:42
 • #39: Cụm núi rít gào2020-09-18 22:42
 • #40: Giang Linh Tuyết2020-09-18 22:43
 • #41: Thủ đan ngày2020-09-18 22:43
 • #42: Hồn cùng khí2020-09-18 22:43
 • #43: Đan biến2020-09-18 22:43
 • #44: Bỏ cùng thủ2020-09-18 22:43
 • #45: Buổi sớm sáng tỏ buổi tối có thể chết?2020-09-18 22:43
 • #46: Túy ông tâm ý không ở cá2020-09-18 22:43
 • #47: Túy ông tâm ý ở giai nhân2020-09-18 22:43
 • #48: Lữ Tổ hai kiếm chém bách quỷ2020-09-18 22:43
 • #49: Trên bàn cờ giai nhân tâm2020-09-18 22:43
 • #50: Tinh diệu vô cùng đại sát cục2020-09-18 22:43
 • #51: Trời đất xui khiến Truyền Âm Phù2020-09-18 22:43
 • #52: Tê tháng bờ đầm nước câu lá đỏ2020-09-18 22:44
 • #53: Hồng Diệp Ngư canh cá2020-09-18 22:44
 • #54: Thu Thủy Kiếm Quyết Bách Xuyên Quán Hà2020-09-18 22:44
 • #55: Khí thôn vạn dặm tư thế2020-09-18 22:44
 • #56: Ngươi. . . Vô lại!2020-09-18 22:44
 • #57: Ngươi, ngươi. . . Có ở đây không?2020-09-18 22:44
 • #58: Không phải giúp, là giao dịch2020-09-18 22:44
 • #59: Kẽ hở2020-09-18 22:44
 • #60: Khai Khiếu2020-09-18 22:44
 • #61: Thương Lộ Thành2020-09-18 22:44
 • #62: Quỳnh Hoa Lâu2020-09-18 22:44
 • #63: Trai Dung2020-09-18 22:44
 • #64: Xuân Thu Bút2020-09-18 22:45
 • #65: Thỏa sao?2020-09-18 22:45
 • #66: Thi Thảo2020-09-18 22:45
 • #67: Nha Cửu Kiếm2020-09-18 22:45
 • #68: Trần Thái A2020-09-18 22:45
 • #69: Thái Huyền Trấn Hồn Kinh2020-09-18 22:45
 • #70: Sửa mái nhà dột2020-09-18 22:45
 • #71: Bọn họ đến2020-09-18 22:45
 • #72: Từ Địa ngục thổi tới gió2020-09-18 22:45
 • #73: Thanh Ngư chém Bạch Vân2020-09-18 22:45
 • #74: Tới một người giết một người2020-09-18 22:45
 • #75: Chôn xương Thanh Loa hạ2020-09-18 22:45
 • #76: Tuyết lở2020-09-18 22:46
 • #77: Ta mệt mỏi quá a, mẫu thân (1/2)2020-09-18 22:46
 • #78: Ngâm chân (2/2)2020-09-18 22:46
 • #79: Đi đường khó2020-09-18 22:46
 • #80: Chúng ta Ngọc Hư Tử, chôn xương Thanh Loa dưới2020-09-18 22:46
 • #81: Tình đầu chớm nở?2020-09-18 22:46
 • kiem-khau-thien-mon-chuong-0082.mp32020-09-18 22:46
 • #83: Chơi cờ? Ta biết a!2020-09-18 22:46
 • #84: Ta liền sau lưng ngươi2020-09-18 22:46
 • #85: Lưỡi dao sắc cùng cỏ dại2020-09-18 22:46
 • #86: Mùa đông sắp qua2020-09-18 22:46
 • #87: Lý Vân Sinh, là ai?2020-09-18 22:47
 • #88: Quá ngây thơ2020-09-18 22:47
 • #89: Thần Cơ hạc lệ phù2020-09-18 22:47
 • #90: Làm rối kỉ cương?2020-09-18 22:47
 • #91: Khô Vinh Quan, Bồ Tam Canh2020-09-18 22:47
 • #92: Khô Vinh Kiếm2020-09-18 22:47
 • #93: Ngươi là ai? (1/2)2020-09-18 22:47
 • #94: Quỷ Quan2020-09-18 22:47
 • #95: Hổ Khiếu Phù2020-09-18 22:47
 • #96: Khô cùng Vinh2020-09-18 22:47
 • #97: Ngươi. . . Ngươi đã tỉnh2020-09-18 22:48
 • #98: Ác vô tội, yếu mới là tội2020-09-18 22:48
 • #99: Nấu rượu ức anh hùng2020-09-18 22:48
 • #100: Kiếm chưa lão, ta đã lão2020-09-18 22:48
 • #101: Không căn tai họa2020-09-18 22:48
 • #102: Thái Hư huyễn cảnh2020-09-18 22:48
 • #103: Võ đài · phá cảnh2020-09-18 22:48
 • #104: Lần thứ hai phá cảnh2020-09-18 22:48
 • #105: Sơn Tự Phù2020-09-18 22:48
 • #106: Sư phụ?2020-09-18 22:48
 • #107: Nhiều lời vô ích2020-09-18 22:48
 • #108: Tiến cử tin2020-09-18 22:48
 • #109: Tam tang canh2020-09-18 22:48
 • #110: Sợ ngủ đông2020-09-18 22:48
 • #111: Sấm mùa xuân2020-09-18 22:49
 • #112: Ta không muốn2020-09-18 22:49
 • #113: Ba năm2020-09-18 22:49
 • #114: Lão hữu?2020-09-18 22:49
 • #115: Tiêu Trường Ca2020-09-18 22:49
 • #116: Ông cháu2020-09-18 22:49
 • #117: Đoạn Thủy Kiếm2020-09-18 22:49
 • #118: Yên tĩnh ở thẳng bên trong lấy không có gì hướng về cong bên trong cầu2020-09-18 22:49
 • #119: Ma Thai2020-09-18 22:49
 • #120: Kiếm đạo chưa đầy Nhân đạo viên mãn2020-09-18 22:49
 • #121: Đừng quay đầu lại2020-09-18 22:49
 • #122: Để ta lại nói vài lời2020-09-18 22:49
 • #123: Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không?2020-09-18 22:50
 • #124: Bị sợ mất mật sư tử2020-09-18 22:50
 • #125: Tô Linh Vận2020-09-18 22:50
 • #126: Đông Phương Sóc2020-09-18 22:50
 • #127: Kỳ lý tức thiên lý2020-09-18 22:50
 • #128: Là Lý Bạch2020-09-18 22:50
 • #129: Tô lão sư2020-09-18 22:50
 • #130: Tự rước lấy nhục?2020-09-18 22:50
 • #131: Sân vắng bước chậm2020-09-18 22:50
 • #132: Thích Bạch Dạ2020-09-18 22:50
 • #133: Gặp lại tức là xa cách2020-09-18 22:50
 • #134: Hoang mang2020-09-18 22:51
 • #135: Thanh Liên thi hội2020-09-18 22:51
 • #136: Kiếm cùng thơ2020-09-18 22:51
 • #137: Sài lang hổ báo2020-09-18 22:51
 • #138: Nhập thánh2020-09-18 22:51
 • #139: Chém hoa đào2020-09-18 22:51
 • #140: Thanh minh2020-09-18 22:51
 • #141: Mộ kiếm2020-09-18 22:51
 • #142: Rút kiếm2020-09-18 22:51
 • #143: Không thích hợp2020-09-18 22:51
 • #144: Không quen2020-09-18 22:51
 • #145: Không bằng bánh bao2020-09-18 22:51
 • #146: Lần này chơi thật khá2020-09-18 22:51
 • #147: Không còn kịp rồi2020-09-18 22:52
 • #148: Thiên hạ này nào có nhiều như vậy từ bi2020-09-18 22:52
 • #149: Tân Vũ Lâu2020-09-18 22:52
 • #150: Vạn Thú Cốc2020-09-18 22:52
 • #151: Công Tôn Hiểu2020-09-18 22:52
 • #152: Ảo thuật2020-09-18 22:52
 • #153: Đồng thời nhảy?2020-09-18 22:52
 • #154: Công Tôn Lê2020-09-18 22:52
 • #155: Đáy vực2020-09-18 22:52
 • #156: Núi thây2020-09-18 22:52
 • #157: Lã Thương Hoàng2020-09-18 22:52
 • #158: Đọc tiếp một lần2020-09-18 22:52
 • #159: Xà Nam2020-09-18 22:53
 • #160: Xà Cổ2020-09-18 22:53
 • #161: Kỳ Lân xương2020-09-18 22:53
 • #162: Cẩu thả sống tạm bợ cùng liều mình cầu pháp2020-09-18 22:53
 • #163: Hiểu được chọn đều là tốt2020-09-18 22:53
 • #164: Bình tĩnh một ngày2020-09-18 22:53
 • #165: Trường Sinh Mộc2020-09-18 22:53
 • #166: Cắt thịt khoét xương2020-09-18 22:53
 • #167: Hai khối Kỳ Lân xương2020-09-18 22:53
 • #168: Yêu ma quỷ quái, trong núi tà mị2020-09-18 22:53
 • #169: Không muốn cùng người xa lạ nói chuyện2020-09-18 22:53
 • #170: Đến từ dị vực thần hồn2020-09-18 22:53
 • #171: Đêm lạnh như nước2020-09-18 22:54
 • #172: Người cô đơn2020-09-18 22:54
 • #173: Mộng dài2020-09-18 22:54
 • #174: Chúc rượu2020-09-18 22:54
 • #175: Tri ân2020-09-18 22:54
 • #176: Kỳ Lân Thân2020-09-18 22:54
 • #177: Đốt xương2020-09-18 22:54
 • #178: Cốc vũ2020-09-18 22:54
 • #179: Cá lớn2020-09-18 22:54
 • #180: Dạ Suyễn2020-09-18 22:54
 • #181: Thực Mộng Nga2020-09-18 22:54
 • #182: Tu hành chỉ là vì giết lợi hại hơn người2020-09-18 22:54
 • #183: Mượn kiếm2020-09-18 22:55
 • #184: Chướng mắt2020-09-18 22:55
 • #185: Lời đồn đãi2020-09-18 22:55
 • #186: Xấu xa2020-09-18 22:55
 • #187: Hoàng Thương Lã2020-09-18 22:55
 • #188: Luyện Yêu Hồ2020-09-18 22:55
 • #189: Ta. . . Đây là thế nào?2020-09-18 22:55
 • #190: Xấu quá2020-09-18 22:55
 • #191: Trả lại kiếm2020-09-18 22:55
 • #192: Thuyết kiếm2020-09-18 22:55
 • #193: Xuất kiếm2020-09-18 22:55
 • #194: Đàn ông phụ lòng2020-09-18 22:56
 • #195: Kẻ ngu si2020-09-18 22:56
 • #196: Giết cùng bị giết2020-09-18 22:56
 • #197: Nhân họa2020-09-18 22:56
 • #198: Nhiệm vụ2020-09-18 22:56
 • #199: Xuống núi2020-09-18 22:56
 • #200: Bên dưới ngọn núi2020-09-18 22:56
 • #201: Đi Liêu Thành2020-09-18 22:56
 • #202: Làm vui lòng2020-09-18 22:56
 • #203: Trạm dịch2020-09-18 22:56
 • #204: Ôn tuyền2020-09-18 22:56
 • #205: Tinh Hà2020-09-18 22:56
 • #206: Vào cuộc2020-09-18 22:57
 • #207: Mộng Mô2020-09-18 22:57
 • #208: Trấn Hồn Đinh2020-09-18 22:57
 • #209: Càn Khôn Phù2020-09-18 22:57
 • #210: Bàn Long Lệnh2020-09-18 22:57
 • #211: Tự phụ một kiếm2020-09-18 22:57
 • #212: Khặc khặc2020-09-18 22:57
 • #213: Hiến tế2020-09-18 22:57
 • #214: Khu Hồn Trận2020-09-18 22:57
 • #215: Trọc khí2020-09-18 22:57
 • #216: Gian tế?2020-09-18 22:57
 • #217: Vi Nhị Lượng2020-09-18 22:57
 • #218: Bốn tiếng Kình Hấp2020-09-18 22:58
 • #219: Tam Trọng La Sát Môn2020-09-18 22:58
 • #220: Thượng sĩ2020-09-18 22:58
 • #221: Kiếm thứ hai2020-09-18 22:58
 • #222: Hồn khế2020-09-18 22:58
 • #223: Nhiên Huyết2020-09-18 22:58
 • #224: Thăm dò2020-09-18 22:58
 • #225: Huyết nguyên2020-09-18 22:58
 • #226: Mèo vờn chuột2020-09-18 22:58
 • #227: Không2020-09-18 22:58
 • #228: Phù Quang Lược Ảnh2020-09-18 22:58
 • #229: Tiêu Dật Tài2020-09-18 22:58
 • #230: Huyết hạch2020-09-18 22:59
 • #231: Nhanh. . . Trốn!2020-09-18 22:59
 • #232: Trọc vũ2020-09-18 22:59
 • #233: Đăng Thiên Vân2020-09-18 22:59
 • #234: 18,000 trọng phong ấn2020-09-18 22:59
 • #235: Thẩm vấn2020-09-18 22:59
 • #236: Vong Ngôn Điện2020-09-18 22:59
 • #237: Ôn chuyện?2020-09-18 22:59
 • #238: Người này rốt cuộc là đen vẫn là trắng?2020-09-18 22:59
 • #239: Chứng cứ xác thực2020-09-18 22:59
 • #240: Xác thực rất giống, giống vô cùng!2020-09-18 23:00
 • #241: Bất quá là rác rưởi lợi dụng thôi2020-09-18 23:00
 • #242: Chân nguyên màu vàng óng2020-09-18 23:00
 • #243: 18,000 đạo phong ấn giải trừ2020-09-18 23:00
 • #244: Ác Thủy Phú2020-09-18 23:00
 • #245: Ngồi chờ chết?2020-09-18 23:00
 • #246: Vụng về luyện tập2020-09-18 23:00
 • #247: Ai là Lý Bạch?2020-09-18 23:00
 • #248: Lóng lánh tia sáng quân trắng2020-09-18 23:00
 • #249: Lấy sáu địch một2020-09-18 23:00
 • #250: Ta hạ không được, thật sự hạ không được2020-09-18 23:00
 • #251: Ta có phải hay không, hạ, hạ không được?2020-09-18 23:01
 • #252: Kiếm Phật Hứa Thận!2020-09-18 23:01
 • #253: Mời tiên sinh thu ta đây tôn nữ làm đồ đệ2020-09-18 23:01
 • #254: Thiên Đạo tàn cục!2020-09-18 23:01
 • #255: Người chết sống, người sống chết2020-09-18 23:01
 • #256: Ta Tang gia không cần Thiên Đạo bố thí2020-09-18 23:01
 • #257: Kiếm Phật thỉnh cầu2020-09-18 23:01
 • #258: Thiên Đạo cầm trắng?2020-09-18 23:01
 • #259: Lý Vân Sinh thỉnh cầu2020-09-18 23:01
 • #260: Có thể thận bác Ác Thủy Phú,2020-09-18 23:02
 • #261: Thiên Vẫn Phù2020-09-18 23:02
 • #262: Mười tám ngày phía sau tới giúp ta chống thuyền2020-09-18 23:02
 • #263: Nghiệt ước số2020-09-18 23:02
 • #264: Trời tru2020-09-18 23:02
 • #265: Hướng về chết mà thành bản năng2020-09-18 23:02
 • #266: Mời quân cùng ta đi Hoàng Tuyền2020-09-18 23:02
 • #267: Thực tiễn cháo2020-09-18 23:02
 • #268: Dưới nước Thương Khung hoàn vũ2020-09-18 23:02
 • #269: Vây quét Thu Thủy2020-09-18 23:02
 • #270: Nhìn ngươi một chút thì lại làm sao? Nhìn ngươi một chút thì lại làm sao!2020-09-18 23:03
 • #271: Từ Hồng Hộc cuối cùng một kiếm2020-09-18 23:03
 • #272: Kiếm thế, kiếm khí, kiếm ý2020-09-18 23:03
 • #273: Từ Hồng Hộc lễ vật2020-09-18 23:03
 • #274: Phá cảnh, chân nguyên, oán lực, dung hợp2020-09-18 23:03
 • #275: Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa2020-09-18 23:03
 • #276: Thu Thủy làm cái gì tội ác tày trời sự tình?2020-09-18 23:03
 • #277: Loại này thâm cừu đại hận tự không dám quên!2020-09-18 23:03
 • #278: Côn trận2020-09-18 23:04
 • #279: Lăng Tiêu Các Tung Hoành Phương Viên Kiếm2020-09-18 23:04
 • #280: Bạch Vân Quan trồng trọt lão đầu?2020-09-18 23:04
 • #281: Người chết vì tiền chim chết vì ăn2020-09-18 23:04
 • #282: Lấy công làm thủ, bắt giặc bắt vua2020-09-18 23:04
 • #283: Dẫn Lôi Phù, Bôn Lôi Quyền2020-09-18 23:04
 • #284: Tuyệt Trần Kiếm2020-09-18 23:04
 • #285: Nghiệt Nhân Tử, Sư Thứu thiên kỵ2020-09-18 23:04
 • #286: Hắc Bạch nhị sứ2020-09-18 23:04
 • #287: Thiên Tru Trận sơ thành2020-09-18 23:04
 • #288: Đến đây đi, kiếm cuồng, đến đây đi, Thu Thủy ác ý2020-09-18 23:05
 • #289: Có thể tức giận nữa một điểm, khai sơn2020-09-18 23:05
 • #290: Đại tiên sinh, sau đó ta có thể giết người sao?2020-09-18 23:05
 • #291: Khốn Sơn Chú, Thu Thủy phản công2020-09-18 23:05
 • #292: Bàng quan người2020-09-18 23:05
 • #293: Ngọc Hư Tử đối với Thiên Đạo đáp lại2020-09-18 23:05
 • #294: Ma tộc đạo hữu2020-09-18 23:05
 • #295: Quan tài đen2020-09-18 23:05
 • #296: Ba ngàn lưu hỏa2020-09-18 23:05
 • #297: Đạo bất đồng không cùng vì là mưu2020-09-18 23:05
 • #298: Của chúng ta trò hay mở màn2020-09-18 23:05
 • #299: Chúng ta cam nguyện vì là Thu Thủy chịu chết2020-09-18 23:06
 • #300: Một quyền đối với một đao2020-09-18 23:06
 • #301: Đem ta ở lại chỗ này, ngươi sẽ hối hận2020-09-18 23:06
 • #302: Cung thỉnh ta tộc Thiên Tí Cổ Thần quân lâm2020-09-18 23:06
 • #303: Mười châu sau cùng Thiên Diễn tộc2020-09-18 23:06
 • #304: Bạch sứ ba cái thỉnh cầu2020-09-18 23:06
 • #305: Máu tanh mà tàn nhẫn một màn2020-09-18 23:06
 • #306: Thống khổ, không cam lòng, phẫn nộ2020-09-18 23:06
 • #307: Oán lực cùng chân nguyên dung hợp đồ vật2020-09-18 23:06
 • #308: Làm người nôn mửa một kiếm2020-09-18 23:06
 • #309: Thiếu niên này sợ là muốn không công nộp mạng2020-09-18 23:07
 • #310: Chiêu kiếm này tên là Đại tiên sinh2020-09-18 23:07
 • #311: Thông thường Thu Thủy đệ tử2020-09-18 23:07
 • #312: Ta cũng dùng Tung Hoành Phương Viên Kiếm được rồi2020-09-18 23:07
 • #313: Ta ngược lại thật ra không thấy được tốt ở chỗ nào.2020-09-18 23:07
 • #314: Xin lỗi, không có thời gian nghe ngài nói chuyện2020-09-18 23:07
 • #315: Lấy ngang dọc vì là kinh vĩ, chu vi vì là thiên địa2020-09-18 23:07
 • #316: Khô Vinh nghịch chuyển, sinh cơ cướp đoạt2020-09-18 23:07
 • #317: Thu Thủy lại xuất hiện một cái quái vật2020-09-18 23:07
 • #318: Lực lượng bản nguyên, vạn cân!2020-09-18 23:07
 • #319: Thần hồn tù binh2020-09-18 23:07
 • #320: Bái biệt Đại tiên sinh2020-09-18 23:08
 • #321: Thiêu thân lao đầu vào lửa2020-09-18 23:08
 • #322: Kiếm Phật lúc tuổi còn trẻ mạnh nhất một kiếm2020-09-18 23:08
 • #323: Kính ngươi một chén càng dữ dội hơn rượu2020-09-18 23:08
 • #324: Đừng hòng2020-09-18 23:08
 • #325: Giết chóc2020-09-18 23:08
 • #326: Thiên Vẫn2020-09-18 23:08
 • #327: Tang gia gia chủ2020-09-18 23:08
 • #328: Đến đây đi, Tiên Minh tạp toái môn2020-09-18 23:08
 • #329: Thu Thủy vô tội2020-09-18 23:08
 • #330: Cho ngươi2020-09-18 23:09
 • #331: Ta để cho ngươi dừng tay cho ta!2020-09-18 23:09
 • #332: Bình tĩnh2020-09-18 23:09
 • #333: Hy sinh ý nghĩa2020-09-18 23:09
 • #334: Ta vì sao phải trốn?2020-09-18 23:09
 • #335: Ngươi đã khống chế ta thần hồn? !2020-09-18 23:09
 • #336: Ngươi cho rằng ngươi đã tỉnh, kỳ thực ngươi căn bản là không có tỉnh2020-09-18 23:09
 • #337: Ta không ngại loại này sa đọa2020-09-18 23:09
 • #338: Thu Thủy Kiếm Quyết thức thứ ba, Thao Quang2020-09-18 23:09
 • #339: Kinh Sơn2020-09-18 23:09
 • #340: Huy hoàng kiếm uy thẳng ngút trời2020-09-18 23:09
 • #341: Rồng ngâm2020-09-18 23:09
 • #342: Thức thứ năm2020-09-18 23:09
 • #343: Thiên Liệt2020-09-18 23:09
 • #344: Kiếm reo tiếng, từng tiếng như khóc2020-09-18 23:09
 • #345: Đừng phạm Thu Thủy2020-09-18 23:10
 • #346: Vạn kiếm ra Thu Thủy2020-09-18 23:10
 • #347: Loại thứ ba kiếm thuật2020-09-18 23:10
 • #348: Các ngươi bọn đạo chích, nào dám phạm ta Thu Thủy?2020-09-18 23:10
 • #349: Ngươi xứng đáng sử dụng kiếm ư?2020-09-18 23:10
 • #350: Thức thứ mười2020-09-18 23:10
 • #351: Nhất Kiếm Hàn Thập Châu2020-09-18 23:10
 • #352: Tin tưởng ta, nhị sư huynh2020-09-18 23:10
 • #353: Thanh Ngư a Thanh Ngư2020-09-18 23:10
 • #354: Ta là ai?2020-09-18 23:10
 • #355: Nguyện ta Thu Thủy lênh đênh tha hương chi đệ tử, không bị người làm nhục, không bị cơ hàn, được bảo đảm bìn2020-09-18 23:10
 • #356: Liên quan với Thiên Diễn tộc hạo kiếp2020-09-18 23:11
 • #357: Người tới từ bên kia cánh cửa đó2020-09-18 23:11
 • #358: Thiên Đạo bình kịch2020-09-18 23:11
 • #359: Mộ Cổ Sâm2020-09-18 23:11
 • #360: Thợ săn2020-09-18 23:11
 • #361: Thú vị phụ tử2020-09-18 23:11
 • #362: Săn bắn2020-09-18 23:11
 • #363: Mộc Mãng2020-09-18 23:11
 • #364: Long Vẫn Chi Địa2020-09-18 23:11
 • #365: Bọ ngựa ở phía sau2020-09-18 23:11
 • #366: Nhập ma?2020-09-18 23:12
 • #367: Thiên ý?2020-09-18 23:12
 • #368: Cái bóng2020-09-18 23:12
 • #369: Bạch Lộc2020-09-18 23:12
 • #370: Trống chiều2020-09-18 23:12
 • #371: Oán lực2020-09-18 23:12
 • #372: Điên cuồng2020-09-18 23:12
 • #373: Vạn ác2020-09-18 23:13
 • #374: Ích kỷ2020-09-18 23:13
 • #375: Thiếu niên2020-09-18 23:13
 • #376: Tiêu Triệt2020-09-18 23:13
 • #377: Gặp lại2020-09-18 23:13
 • #378: Yêu Long2020-09-18 23:13
 • #379: Dị dạng2020-09-18 23:13
 • #380: Sửa chữa2020-09-18 23:13
 • #381: Khách không mời mà đến2020-09-18 23:13
 • #382: Có bằng hữu từ phương xa tới2020-09-18 23:13
 • #383: Tam tịch2020-09-18 23:13
 • #384: Nghe vạn vật thanh âm2020-09-18 23:14
 • #385: Quan sát2020-09-18 23:14
 • #386: Hai cái tiểu cố nhân2020-09-18 23:14
 • #387: Săn rồng (một)2020-09-18 23:14
 • #388: Săn rồng (hai)2020-09-18 23:14
 • #389: Tây Ngục Quỷ Vương2020-09-18 23:14
 • #390: Tử Thanh Tiên Hạc nhận thức ổ đến2020-09-18 23:14
 • #391: Tri giao cùng bạn tốt2020-09-18 23:14
 • #392: Bách luyện thi thần khôi2020-09-18 23:14
 • #393: Người vẫn là đần độn điểm tốt, quá thông minh trái lại sống không lâu dài2020-09-18 23:14
 • #394: Tiêu Trường Ca biếu tặng2020-09-18 23:14
 • #395: Hoàn mỹ ám sát?2020-09-18 23:15
 • #396: Yêu Hoàng huyết mạch2020-09-18 23:15
 • #397: Niết Bàn lực lượng2020-09-18 23:15
 • #398: Hắn là Trần Thái A, chỉ có thể là Trần Thái A2020-09-18 23:15
 • #399: Linh khí quán đỉnh2020-09-18 23:15
 • #400: Lý Vân Sinh ác ý2020-09-18 23:15
 • #401: Đồ Phật Chưởng2020-09-18 23:15
 • #402: Bất kỳ ác ý, đều sẽ đem lý trí bài trừ ở ở ngoài2020-09-18 23:15
 • #403: Bảy đốt xương tím2020-09-18 23:15
 • #404: Bách Quỷ Hoàng Tuyền Trận2020-09-18 23:15
 • #405: Lôi đình hóa nhận2020-09-18 23:16
 • #406: La Sát Mâu2020-09-18 23:16
 • #407: Tha hương người2020-09-18 23:16
 • #408: Một năm đã hết ban đêm, vạn dặm không người về2020-09-18 23:16
 • #409: Ma Kiếm Kinh2020-09-18 23:16
 • #410: Ngươi muốn giết ta thật sao?2020-09-18 23:16
 • #411: Mùa đông dần trôi2020-09-18 23:16
 • #412: Vô Hoạn Mộc2020-09-18 23:16
 • #413: Độ người giết người2020-09-18 23:16
 • #414: Chích Viêm Long Phù2020-09-18 23:16
 • #415: Tử khí sụp đổ2020-09-18 23:17
 • #416: Nghe Tang Tiểu Mãn2020-09-18 23:17
 • #417: Chích Viêm Long Phù uy lực2020-09-18 23:17
 • #418: Mười năm2020-09-18 23:17
 • #419: Đại Quỷ Quan2020-09-18 23:17
 • #420: Cua trong rọ2020-09-18 23:17
 • #421: Ngươi đừng nói nữa, ta đau đầu2020-09-18 23:17
 • #422: Từ đâu tới tiểu quỷ2020-09-18 23:17
 • #423: Bởi vì ngươi giết không được ta2020-09-18 23:17
 • #424: Cái này rất kỳ quái, sư phụ ngươi rất kỳ quái2020-09-18 23:17
 • #425: Ôn dịch2020-09-18 23:17
 • #426: Như thế nhớ thù sao?2020-09-18 23:18
 • #427: Cùng núi đối lập2020-09-18 23:18
 • #428: Một hỏi một đáp2020-09-18 23:18
 • #429: Lấy vuông là đất, lấy trời vì là tròn, mở ta Kiếm Vực2020-09-18 23:18
 • #430: Ngàn cánh tay tượng phật bằng đá2020-09-18 23:18
 • #431: Kiếm ý khai thiên2020-09-18 23:18
 • #432: Phạm Thu Thủy người, góc biển chân trời, ta phải giết chi2020-09-18 23:18
 • #433: Mười vạn ngục tốt vào Mộ Cổ, bây giờ chỉ phải một người còn2020-09-18 23:18
 • #434: Vô Kỷ Quan2020-09-18 23:18
 • #435: Tiên Minh Ám Vệ2020-09-18 23:18
 • #436: Người giết người Đoạn Đầu Minh quỷ không đầu2020-09-18 23:19
 • #437: Đào hôn đại tiểu thư2020-09-18 23:19
 • #438: Cực ác hung đồ2020-09-18 23:19
 • #439: Chủ quán, đến ấm trà lạnh2020-09-18 23:19
 • #440: Từ đâu tới người đàn bà chanh chua, dám đả thương công tử nhà ta!2020-09-18 23:19
 • #441: Ngươi chuẩn bị giết thế nào ta?2020-09-18 23:19
 • #442: Vô Kỷ Quan Trảm Dạ Đao2020-09-18 23:19
 • #443: Mua bánh bao không có, sượt bánh bao có2020-09-18 23:19
 • #444: Ngươi như nhập ma, ta kéo ngươi đi ra2020-09-18 23:19
 • #445: Mạt pháp chi đời2020-09-18 23:20
 • #446: Gỗ mục sinh hoa2020-09-18 23:20
 • #447: Quy Tức Phù2020-09-18 23:20
 • #448: Đường Bắc Đẩu2020-09-18 23:20
 • #449: Bão cát bên trong kiếm ý2020-09-18 23:20
 • #450: Dẫn Lôi Kiếm2020-09-18 23:20
 • #451: Một kiếm thế như cầu vồng2020-09-18 23:20
 • #452: Trăm đạo Phong Thanh Hạc Lệ Phù2020-09-18 23:20
 • #453: Lấy cát làm kiếm2020-09-18 23:20
 • #454: Lưu Châu Hồng Ly Thành2020-09-18 23:21
 • #455: Âu Dã Thanh La2020-09-18 23:21
 • #456: Ai nói đòn gánh không thể gây thương tổn được người?2020-09-18 23:21
 • #457: Tâm địa càng tốt, kết cục càng nát2020-09-18 23:21
 • #458: Một chén kính Thanh La, một chén kính Thu Thủy2020-09-18 23:21
 • #459: Dưa hấu cùng tiếng ve kêu2020-09-18 23:21
 • #460: Một búa bách luyện2020-09-18 23:22
 • #461: Vực sâu cùng tinh hà2020-09-18 23:22
 • #462: Âu Dã gia đã từng gốc gác2020-09-18 23:22
 • #463: Chúc Dung thị Hỏa Thần Điện2020-09-18 23:22
 • #464: Vạn Bảo Các2020-09-18 23:22
 • #465: Thiên Công Phường2020-09-18 23:22
 • #466: Tang Tiểu Mãn tin tức2020-09-18 23:22
 • #467: Thái cổ linh khí2020-09-18 23:22
 • #468: Lộc bài2020-09-18 23:22
 • #469: Sư phụ? Lưu manh!2020-09-18 23:23
 • #470: Lại đi Nhất Dạ Thành2020-09-18 23:23
 • #471: Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể cứu bọn họ?2020-09-18 23:23
 • #472: Ngươi cứ ngồi chỗ ấy, nơi nào cũng không cần đi2020-09-18 23:23
 • #473: Chó không buộc dây, đều là chó hoang2020-09-18 23:23
 • #474: Mai danh ẩn tích tốt đầu bếp2020-09-18 23:23
 • #475: Ác ôn nhóm thịnh yến2020-09-18 23:23
 • #476: Một đống sắt vụn?2020-09-18 23:23
 • #477: Đại thạch đầu ngươi điên rồi? !2020-09-18 23:23
 • #478: Thông U Quan nhị đương gia2020-09-18 23:23
 • #479: Một tay giao tiền, một tay giao hàng2020-09-18 23:23
 • #480: Sương Lôi Long Phù2020-09-18 23:23
 • #481: Hai cái đại mập hươu2020-09-18 23:24
 • #482: Hải Sa Kích2020-09-18 23:24
 • #483: Phong Sơn Kính2020-09-18 23:24
 • #484: Thợ săn vẫn là con mồi?2020-09-18 23:24
 • #485: Sơn Hải Bút2020-09-18 23:24
 • #486: Ngang qua ở luyện ngục2020-09-18 23:24
 • #487: Chúng ta rốt cục gặp mặt, Vân Sinh tiểu hữu2020-09-18 23:24
 • #488: Chín vị ấn2020-09-18 23:24
 • #489: Thu Thủy dư nghiệt, chết chưa hết tội2020-09-18 23:24
 • #490: Ngươi tiểu sư tỷ, dung mạo của nàng đẹp mắt không?2020-09-18 23:24
 • #491: Ba bàn cờ, ba cái vấn đề2020-09-18 23:24
 • #492: Bình thường Thanh La2020-09-18 23:24
 • #493: Vấn đề thứ nhất2020-09-18 23:25
 • #494: Ướp lạnh nước ô mai2020-09-18 23:25
 • #495: Quân cờ kia. . . Sống!2020-09-18 23:25
 • #496: Ngươi có thể sẽ chết ở chỗ này2020-09-18 23:25
 • #497: Đại đạo chí giản2020-09-18 23:25
 • #498: Khó coi lối ăn2020-09-18 23:25
 • #499: Liệt nhật chước thân2020-09-18 23:25
 • #500: Chỉ lo thân mình2020-09-18 23:25
 • #501: Phá cửa2020-09-18 23:25
 • #502: Tầm Long Châm2020-09-18 23:26
 • #503: Cảnh Vân Chung2020-09-18 23:26
 • #504: Chúc Dung Chùy2020-09-18 23:26
 • #505: Uất ức2020-09-18 23:26
 • #506: Đem này mười châu quấy nhiễu long trời lở đất đi2020-09-18 23:26
 • #507: Lính đánh thuê du hiệp2020-09-18 23:26
 • #508: Hoàng Tước Thất Vũ2020-09-18 23:26
 • #509: Trương Liêm Nhi2020-09-18 23:26
 • #510: Đấu lực tay2020-09-18 23:26
 • #511: Hoàng Tước doanh2020-09-18 23:26
 • #512: Cha ngươi lẽ nào ở Hoàng Tước doanh?2020-09-18 23:27
 • #513: Thiên hạ vô song2020-09-18 23:27
 • #514: Giống như đã từng quen biết mùi vị2020-09-18 23:27
 • #515: Sinh Diệt Phù2020-09-18 23:27
 • #516: Không trọn vẹn Họa Long Quyết2020-09-18 23:27
 • #517: Tiến nhập U Vân Cốc2020-09-18 23:27
 • #518: Xích Vũ vệ Chu Hợi2020-09-18 23:27
 • #519: Yêu thú Phù Mị2020-09-18 23:27
 • #520: Đi Thạch Lưu Sa Địa2020-09-18 23:27
 • #521: Cát kình2020-09-18 23:27
 • #522: Các ngươi không cứu, ta phải cứu!2020-09-18 23:27
 • #523: Không biết sống chết súc sinh, đáng chết!2020-09-18 23:27
 • #524: Cháu gái vẫn là đồ đệ?2020-09-18 23:28
 • #525: Là phúc hay họa?2020-09-18 23:28
 • #526: Thôn phệ Phù Mị huyết nhục2020-09-18 23:28
 • #527: Vô Kỷ Quan Chu Hợi2020-09-18 23:28
 • #528: Quyền thứ nhất, ta tiếp nhận!2020-09-18 23:28
 • #529: Điên cuồng sáu quyền2020-09-18 23:28
 • #530: Ngươi chờ ta một cái, ta đi đập chết cái kia con ruồi2020-09-18 23:28
 • #531: Kiếm ảnh vạn tầng? Ngươi thật đáng thương2020-09-18 23:28
 • #532: Nghe nói ngươi đang tìm ta?2020-09-18 23:28
 • #533: Xong. . . Ta Hoàng Tước doanh, muốn toàn quân bị diệt2020-09-18 23:29
 • #534: Vân thúc, này chút hầu tử thật lớn a2020-09-18 23:29
 • #535: Thi Thần Cổ2020-09-18 23:29
 • #536: Liếm liếm liếm, ngươi là chó sao, như thế yêu thích liếm!2020-09-18 23:29
 • #537: Mã Ngọc, Tang Hải Lâu2020-09-18 23:29
 • #538: Ha ha, dám có ý đồ với Tiểu Mãn2020-09-18 23:29
 • #539: Vạn Quyển Trai2020-09-18 23:29
 • #540: Ăn no mới có sức lực cùng bọn họ chơi2020-09-18 23:29
 • #541: Tên phóng hỏa2020-09-18 23:29
 • #542: Ngủ đêm Phượng Minh Viện2020-09-18 23:29
 • #543: Vân Kình Thành, Vân Kình Phù2020-09-18 23:29
 • #544: Vân Kình Thành thực sự là một toà bảo khố a.2020-09-18 23:30
 • #545: Phong Sinh Phủ phủ chủ Nạp Lan Khôn2020-09-18 23:30
 • #546: Giao Nhân huyết hải thâm cừu2020-09-18 23:30
 • #547: Huyết mạch truyền thừa, Tích Thủy Thành Băng2020-09-18 23:30
 • #548: Tiếng đàn nhập ma2020-09-18 23:30
 • #549: Trời giết cẩu tạp chủng, lại dám trêu đùa bản tôn!2020-09-18 23:30
 • #550: Ta cho cha ta mẫu thân nấu quá táo đỏ quả nhãn cháo2020-09-18 23:30
 • #551: Nói vậy ân công đã bình an thoát đi chứ?2020-09-18 23:30
 • #552: Nếm thử ta đây đao thứ nhất2020-09-18 23:30
 • #553: Ngươi phí lời, thật rất nhiều2020-09-18 23:30
 • #554: Một đạo Sinh Diệt Phù, đốt sạch mọi loại pháp2020-09-18 23:31
 • #555: Bách Thảo Đường Linh Tuyết tỷ tỷ2020-09-18 23:31
 • #556: Bát phẩm phù lục, Tang gia phù sư hạn mức tối đa2020-09-18 23:31
 • #557: Ta muốn đi giết họ Tôn đầu lợn kia!2020-09-18 23:31
 • #558: Ngươi làm sao mập nhiều như vậy?2020-09-18 23:31
 • #559: Ông trời tác hợp cho2020-09-18 23:31
 • #560: Thực sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ a2020-09-18 23:31
 • #561: Mây ký tự, Sơn Tự Phù2020-09-18 23:31
 • #562: Thu Thủy đệ tử Triệu Huyền Quân2020-09-18 23:31
 • #563: Đột phá tứ tịch khả năng2020-09-18 23:31
 • #564: Linh Tuyết tỷ tỷ là một cái vô cùng tốt người tốt vô cùng2020-09-18 23:32
 • #565: Bình tĩnh mà phong phú sinh hoạt2020-09-18 23:32
 • #566: Vân Sinh sư đệ, ngươi cũng trân trọng2020-09-18 23:32
 • #567: Vân Kình Thành nâng thành đều tang2020-09-18 23:32
 • #568: Kiếm Phật tiền bối đại giá quang lâm2020-09-18 23:32
 • #569: Tang Vô Ngân bạn bè2020-09-18 23:32
 • #570: Quả nhiên có tiền có thể ma xui quỷ khiến a2020-09-18 23:32
 • #571: Ta cuối cùng toán gặp được Tiểu Mãn tỷ tỷ ngươi!2020-09-18 23:32
 • #572: Tiểu Mãn tự mở2020-09-18 23:32
 • #573: Thanh Khâu Phủ Đông Phương Lưu ly2020-09-18 23:33
 • #574: Long Hoàng con gái Ngao Giải Ưu2020-09-18 23:33
 • #575: Đan thư hội2020-09-18 23:33
 • #576: Phân trị Viêm Châu2020-09-18 23:33
 • #577: Vẽ phù cùng tháo dỡ phù2020-09-18 23:33
 • #578: Thi đấu đệ nhất về2020-09-18 23:33
 • #579: Tiên Thiên Phong Vân Phù2020-09-18 23:33
 • #580: Cuối cùng là lừa đen kỹ năng nghèo chứ?2020-09-18 23:33
 • #581: Mười một thanh phi kiếm2020-09-18 23:33
 • #582: Lục phẩm Sương Thiên Hàn Diễm Phù, mời Trai lão chỉ giáo2020-09-18 23:33
 • #583: Tử Diễm Hỏa Phượng Phù2020-09-18 23:34
 • #584: Trai lão quyết tâm2020-09-18 23:34
 • #585: Thái Thượng Khư Tà Phù2020-09-18 23:34
 • #586: Lục phẩm Thất Thánh Phần Phong Phù2020-09-18 23:34
 • #587: Kính xin Sở lão chỉ giáo2020-09-18 23:34
 • #588: Lấy đầy trời tử khí vào mực2020-09-18 23:34
 • #589: Không hổ là ta dạy dỗ đệ tử2020-09-18 23:34
 • #590: Tử kim sắc linh văn2020-09-18 23:34
 • #591: Mưa xuân hóa phần phong2020-09-18 23:34
 • #592: Sở Thành phải chết2020-09-18 23:34
 • #593: Tù Phượng Bút2020-09-18 23:35
 • #594: Thiên nhận Chân Hỏa Phù2020-09-18 23:35
 • #595: Người giết người Mã Ngọc2020-09-18 23:35
 • #596: Ta có thể nhiều bức tranh vài đạo phù sao?2020-09-18 23:35
 • #597: Mười sáu đạo tam phẩm phù lục2020-09-18 23:35
 • #598: Hạc giấy cùng cá giấy2020-09-18 23:35
 • #599: Ta từ chối2020-09-18 23:35
 • #600: Không có để cho ngươi thất vọng chứ?2020-09-18 23:35
 • #601: Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi2020-09-18 23:35
 • #602: Xích Liên Dương Viêm Phù2020-09-18 23:35
 • #603: Không đường có thể đi Sở Thành2020-09-18 23:36
 • #604: Dãy núi rít gào2020-09-18 23:36
 • #605: Thu Thủy tàn dư năng lực2020-09-18 23:36
 • #606: Chờ một cái nổ phù2020-09-18 23:36
 • #607: Đây là, là Long Phù a2020-09-18 23:36
 • #608: Đánh giết2020-09-18 23:36
 • #609: Các ngươi đồng thời chôn cùng đi2020-09-18 23:36
 • #610: Được rồi, đến phiên các ngươi2020-09-18 23:36
 • #611: Sư đệ, tiếp kiếm!2020-09-18 23:36
 • #612: Thu Thủy kiếm đã trở về2020-09-18 23:37
 • #613: Không được bước vào tứ tịch cảnh2020-09-18 23:37
 • #614: Sau cửa thanh âm2020-09-18 23:37
 • #615: Cùng Thu Thủy dư nghiệt phân rõ giới hạn2020-09-18 23:37
 • #616: Mười châu không có nơi như thế này2020-09-18 23:37
 • #617: Bát mạch không đại biểu được Viêm Châu2020-09-18 23:37
 • #618: Bọn họ đám này bậc thấp tiện nô xứng sao?2020-09-18 23:37
 • #619: Tang gia gia chủ tranh (một)2020-09-18 23:37
 • #620: Tang gia gia chủ tranh (hai)2020-09-18 23:37
 • #621: Tang gia gia chủ tranh (ba)2020-09-18 23:37
 • #622: Ngay tại chỗ đánh chết, không cần lưu thủ2020-09-18 23:38
 • #623: Khủng bố như vậy Phong Lôi Pháo2020-09-18 23:38
 • #624: Tay trắng chỉ trời2020-09-18 23:38
 • #625: Tang Tiểu Mãn tam tịch cảnh2020-09-18 23:38
 • #626: Tiên mất nhân đức, phật tang từ bi2020-09-18 23:38
 • #627: Mưu quả thì lại diệt, mưu chúng thì lại sinh2020-09-18 23:38
 • #628: Ai dám nhục ta Bất Loạn tiên sinh2020-09-18 23:38
 • #629: Quả thứ hai bát phẩm Vân Lục2020-09-18 23:38
 • #630: Bổ Thiên Thuẫn2020-09-18 23:38
 • #631: Đạo thứ nhất thiên phạt lực lượng2020-09-18 23:39
 • #632: Thần hồn hợp minh2020-09-18 23:39
 • #633: Thiên Tru Trận bí mật2020-09-18 23:39
 • #634: 1286 căn Thiên Phạt Chi Vũ2020-09-18 23:39
 • #635: Ngươi học xong bao nhiêu2020-09-18 23:39
 • #636: Hai cái yêu nghiệt2020-09-18 23:39
 • #637: Thần hồn hiểu rõ ba ngàn bên trong2020-09-18 23:39
 • #638: Tạng Kiếm trong mây Xuất Vân Kiếm2020-09-18 23:39
 • #639: Đây là một quái vật gì?2020-09-18 23:39
 • #640: Ta đi hủy đi này Thiên Tru Trận2020-09-18 23:39
 • #641: Sư đệ biết gì nói nấy nói không bất tận2020-09-18 23:40
 • #642: Phong Thiền Trang2020-09-18 23:40
 • #643: Người điên Ngọc Hư Tử2020-09-18 23:40
 • #644: Ngọc Hư Tử cảnh cáo2020-09-18 23:40
 • #645: Thiên ngoại dị khách tái hiện mười châu2020-09-18 23:40
 • #646: "Thiên Đạo" chó rơm2020-09-18 23:40
 • #647: Bọn họ không phải cái cuối cùng2020-09-18 23:40
 • #648: Bất trắc chi uyên2020-09-18 23:40
 • #649: Mặc cho người định đoạt quân cờ?2020-09-18 23:41
 • #650: Rượu đục một chén gia vạn dặm2020-09-18 23:41
 • #651: Đơn kiếm đi Côn Lôn2020-09-18 23:41
 • #652: Lý Vân Sinh đối với Hứa Du Du2020-09-18 23:41
 • #653: Sư phụ ta Lý Bạch2020-09-18 23:41
 • #654: Ba năm ước hẹn2020-09-18 23:41
 • #655: Long Hoàng Kiếm Phật trọng thưởng2020-09-18 23:41
 • #656: Biến cố đột nhiên xuất hiện2020-09-18 23:41
 • #657: Phật môn chí bảo, Ngũ Cỗ Linh!2020-09-18 23:41
 • #658: Một cái tin tức không tốt lắm2020-09-18 23:42
 • #659: Sáu hào thánh thủ2020-09-18 23:42
 • #660: Hổ Phách Kiếm2020-09-18 23:42
 • #661: Xin hỏi Vương Bát Sơn đi như thế nào?2020-09-18 23:42
 • #662: Từ đâu tới yêu nhân?2020-09-18 23:42
 • #663: Càn Khôn Huyền Thiết Giáp2020-09-18 23:42
 • #664: Một kiếm khai sơn2020-09-18 23:42
 • #665: Ta nhất định thân phó Sơn Hải Hội2020-09-18 23:43
 • #666: Tiên Minh tam vương2020-09-18 23:43
 • #667: Thi Quỷ Chiêu Hồn Trận2020-09-18 23:43
 • #668: Thanh Ngư hóa long2020-09-18 23:43
 • #669: Tang Tiểu Mãn thức hải2020-09-18 23:43
 • #670: Thức hải nguy cơ trùng trùng2020-09-18 23:43
 • #671: Ngũ Cỗ Linh hóa thân2020-09-18 23:43
 • #672: Tịch mà minh, minh mà hay vạn vật2020-09-18 23:43
 • #673: Ngươi chính là ác quỷ!2020-09-18 23:43
 • #674: Chân tướng càng ngày càng gần2020-09-18 23:43
 • #675: Trước khi đi ban đêm2020-09-18 23:43
 • #676: Sơn Hải Hội lý do2020-09-18 23:44
 • #677: Ngũ Dương Thành Tống Tạm2020-09-18 23:44
 • #678: Một bộ tốt lô đỉnh2020-09-18 23:44
 • #679: Khố hạ kiếm2020-09-18 23:44
 • #680: Phiêu Miểu lão tổ2020-09-18 23:44
 • #681: Ngươi bồi ta bí đỏ!2020-09-18 23:44
 • #682: Phụ tử cùng hải2020-09-18 23:44
 • #683: Thừa cá mà đến Trần Thái A2020-09-18 23:44
 • #684: Trên biển săn bắn2020-09-18 23:44
 • #685: Đoạt hải thuyền2020-09-18 23:44
 • #686: Ngư dân nghi kỵ2020-09-18 23:44
 • #687: Bạch Hổ Hầu2020-09-18 23:44
 • #688: Nhìn ngươi có thể ngăn ta mấy đao!2020-09-18 23:45
 • #689: Yêu Đao yêu quái2020-09-18 23:45
 • #690: Thâm Hải Hải Yêu2020-09-18 23:45
 • #691: Làm sao lên thuyền?2020-09-18 23:45
 • #692: Mị nhãn như tơ2020-09-18 23:45
 • #693: Mười năm trước cái kia một quẻ2020-09-18 23:45
 • #694: Tiệc đêm2020-09-18 23:45
 • #695: Gia Cát Côn2020-09-18 23:45
 • #696: Thịnh tình không thể chối từ2020-09-18 23:46
 • #697: Một ngày giết một người2020-09-18 23:46
 • #698: Tiếng gõ cửa2020-09-18 23:46
 • #699: Tiên Minh Chu Tước hầu2020-09-18 23:46
 • #700: Phiêu Miểu lão tổ ở đâu?2020-09-18 23:46
 • #701: Ma Kiếm Kinh2020-09-18 23:46
 • #702: Nghiệp hỏa thân thể2020-09-18 23:46
 • #703: Yêu Hoàng lên ngôi2020-09-18 23:46
 • #704: Sơn Hải Cảng2020-09-18 23:46
 • #705: Thác Bạt thế gia2020-09-18 23:46
 • #706: Thương Vân Tông thuyền hỏng2020-09-18 23:47
 • #707: Lự Ti Xích Ngũ Minh Phiến2020-09-18 23:47
 • #708: Cửu Liên Đăng2020-09-18 23:47
 • #709: Người đứng đầu Thương Vân Tông2020-09-18 23:47
 • #710: Đại Ngư Bang2020-09-18 23:47
 • #711: Nguyệt Nhi tỷ tỷ ở sao?2020-09-18 23:47
 • #712: Túy Tiên Cư2020-09-18 23:47
 • #713: Mập chưởng quỹ2020-09-18 23:47
 • #714: Thiếu hiệp mời về2020-09-18 23:47
 • #715: Ngu gia gia chủ2020-09-18 23:48
 • #716: Thật sự hạ xong?2020-09-18 23:48
 • #717: Đem Lý Vân Sinh cung2020-09-18 23:48
 • #718: Nam Cung Nguyệt bằng hữu2020-09-18 23:48
 • #719: Ta muốn tìm một người2020-09-18 23:48
 • #720: Sơn Hải sẽ phong thưởng2020-09-18 23:48
 • #721: Sơn Hải Hội đêm trước2020-09-18 23:48
 • #722: Lên núi2020-09-18 23:48
 • #723: Kim Đỉnh tầng thứ nhất2020-09-18 23:48
 • #724: Đây cũng quá thù dai chút chứ?2020-09-18 23:48
 • #725: Kiếm giả, vua trăm loại binh khí cũng2020-09-18 23:49
 • #726: Đánh cược một thanh lớn2020-09-18 23:49
 • #727: Thương Vân Tông đối với Mộ Dung thế gia2020-09-18 23:49
 • #728: Mượn núi tư thế2020-09-18 23:49
 • #729: Vết kiếm2020-09-18 23:49
 • #730: Đẹp đẽ a di2020-09-18 23:49
 • #731: Sơn Hải kiếm ý2020-09-18 23:49
 • #732: Tiên Minh đại lễ2020-09-18 23:49
 • #733: Vô tận chi kết2020-09-18 23:49
 • #734: Đá mài dao2020-09-18 23:50
 • #735: Xuống núi thôi2020-09-18 23:50
 • #736: Nợ máu trả bằng máu2020-09-18 23:50
 • #737: Ngươi không phải dư nghiệt, Thu Thủy vô tội2020-09-18 23:50
 • #738: Kiếm của người nào?2020-09-18 23:50
 • #739: Tam đệ, thật nhanh kiếm!2020-09-18 23:50
 • #740: Đừng tiếp tục sỉ nhục Tiêu gia kiếm!2020-09-18 23:50
 • #741: Tiêu gia lạc đường hài tử2020-09-18 23:50
 • #742: Gây phiền phức2020-09-18 23:51
 • #743: Bằng hữu? Kẻ địch!2020-09-18 23:51
 • #744: Sao băng rơi xuống đất2020-09-18 23:51
 • #745: Hoạt động gân cốt2020-09-18 23:51
 • #746: Vì sao không giết ta2020-09-18 23:51
 • #747: Ngũ Lôi Quyền2020-09-18 23:51
 • #748: Mời Nam Cung tiền bối ban cho cái chết2020-09-18 23:51
 • #749: Mộc hành quyền ý, thiên liệt2020-09-18 23:51
 • #750: Vật lộn mệnh thủ đoạn2020-09-18 23:52
 • #751: Sơn Hải Đồ bên trong Thái Dương2020-09-18 23:52
 • #752: Hóa thân lôi đình2020-09-18 23:52
 • #753: Người trời cùng cấu2020-09-18 23:52
 • #754: Xá Lợi Quả2020-09-18 23:52
 • #755: Đao vực cùng kiếm trận2020-09-18 23:52
 • #756: Tuyệt vọng sao?2020-09-18 23:52
 • #757: Thử đao2020-09-18 23:52
 • #758: Hoang cổ yêu lực2020-09-18 23:53
 • #759: Không phải người không phải yêu, không phải thần không phải ma2020-09-18 23:53
 • #760: Nghiền ép2020-09-18 23:53
 • #761: Phá đao vực2020-09-18 23:53
 • #762: Ma Kiếm Kinh2020-09-18 23:53
 • #763: Thuật cùng lực2020-09-18 23:53
 • #764: Là oán lực!2020-09-18 23:53
 • #765: Hổ Lũy2020-09-18 23:53
 • #766: Lại gặp Sơn chủ2020-09-18 23:54
 • #767: Thái cổ Yêu Thụ2020-09-18 23:54
 • #768: Vượt ranh giới người, chết2020-09-18 23:54
 • #769: Này chút người, đúng là hết chữa2020-09-18 23:54
 • #770: Trong mây ly đầu2020-09-18 23:54
 • #771: Ma cùng ma2020-09-18 23:54
 • #772: Đưa kiếm2020-09-18 23:54
 • #773: Cây bồ đề dưới bóng người2020-09-18 23:55
 • #774: Diêm Ngục bát sứ2020-09-18 23:55
 • #775: Không ở một cái thế giới2020-09-18 23:55
 • #776: Thất thần2020-09-18 23:55
 • #777: Đom đóm2020-09-18 23:55
 • #778: Kiến càng2020-09-18 23:55
 • #779: Hàng nhái dỏm2020-09-18 23:55
 • #780: Đoạn Đầu Minh báo thù2020-09-18 23:55
 • #781: Nghiệt nhân quả2020-09-18 23:55
 • #782: Chơi với lửa có ngày chết cháy2020-09-18 23:56
 • #783: Bán thành phẩm2020-09-18 23:56
 • #784: Hổ Phách vết rạn nứt2020-09-18 23:56
 • #785: Thực Cốt Phù2020-09-18 23:56
 • #786: Sương Thiên Phù2020-09-18 23:56
 • #787: Tinh tiến tốc độ2020-09-18 23:56
 • #788: Thanh Long Huyền Vũ2020-09-18 23:56
 • #789: Kiếm đạo chi đỉnh2020-09-18 23:56
 • #790: Tử Kim Xá Lợi Quả2020-09-18 23:56
 • #791: Tiếp thu nó, nắm giữ nó, khống chế nó2020-09-18 23:56
 • #792: Sinh Diệt Hoa2020-09-18 23:57
 • #793: Ba người hợp lực2020-09-18 23:57
 • #794: Không cũng biết đồ vật2020-09-18 23:57
 • #795: Chúng ta may mắn2020-09-18 23:57
 • #796: Cướp trời2020-09-18 23:57
 • #797: Sau khi sống lại cây bồ đề2020-09-18 23:57
 • #798: Bất diệt2020-09-18 23:57
 • #799: Bắc Đẩu? !2020-09-18 23:58
 • #800: Đoạt kiếm2020-09-18 23:58
 • #801: Rút kiếm2020-09-18 23:58
 • #802: Tầng thứ hai diễn biến2020-09-18 23:58
 • #803: Từ bi?2020-09-18 23:58
 • #804: Hàng Ma Xúc Địa Ấn2020-09-18 23:58
 • #805: Lôi Diễm2020-09-18 23:58
 • #806: Hạt sen2020-09-18 23:58
 • #807: Kinh tiên2020-09-18 23:58
 • #808: Chỉ là sâu kiến2020-09-18 23:59
 • #809: Kiếp sau2020-09-18 23:59
 • #810: Ước định2020-09-18 23:59
 • #811: Vòng xoáy2020-09-18 23:59
 • #812: Ta đạo không cô2020-09-18 23:59
 • #813: Ngọc Hư Tử quá khứ2020-09-18 23:59
 • #814: Thiên Diễn tộc di tích2020-09-18 23:59
 • #815: Quỷ không đầu2020-09-18 23:59
 • #816: Thiên ngoại phật quốc2020-09-18 23:59
 • #817: Oán lực cùng Nghiệt Nhân Tử2020-09-18 23:59
 • #818: Giao phó2020-09-19 00:00
 • #819: Ngọc Hư Tử lập trường2020-09-19 00:00
 • #820: Kỳ Lân xương phương pháp luyện hóa2020-09-19 00:00
 • #821: Sương hoa cùng hỏa diễm2020-09-19 00:00
 • #822: Luyện hóa Kỳ Lân xương2020-09-19 00:00
 • #823: Kỳ Lân xương một loại khác công dụng2020-09-19 00:00
 • #824: Côn Lôn phế tích2020-09-19 00:00
 • #825: So với quái vật đáng sợ hơn quái vật2020-09-19 00:00
 • #826: Gia gia, chúng ta về nhà2020-09-19 00:01
 • #827: Người tới người phương nào?2020-09-19 00:01
 • #828: Vạn Kiếm Các2020-09-19 00:01
 • #829: Biến mất ánh sáng2020-09-19 00:01
 • #830: Thuyền rồng2020-09-19 00:01
 • #831: Ngao Liệt2020-09-19 00:01
 • #832: Hôn ước2020-09-19 00:01
 • kiem-khau-thien-mon-chuong-0833.mp32020-09-19 00:01
 • #834: Sào huyệt2020-09-19 00:01
 • #835: Huyết Sào2020-09-19 00:02
 • #836: Gặp núi khai sơn, gặp nước phách nước2020-09-19 00:02
 • #837: Đồ ăn không có quyền cự tuyệt2020-09-19 00:02
 • #838: Trăm tuổi truyền thừa2020-09-19 00:02
 • #839: Tội lớn Ma La2020-09-19 00:02
 • #840: Duyên do2020-09-19 00:02
 • #841: Long Khôi2020-09-19 00:02
 • #842: Sông lớn tuôn trào2020-09-19 00:02
 • #843: Thừa gió mà đi2020-09-19 00:02
 • #844: Phi sắc Vân Hải2020-09-19 00:02
 • #845: Hắc Long2020-09-19 00:03
 • #846: Tiểu Bạch2020-09-19 00:03
 • #847: Kết giới2020-09-19 00:03
 • #848: Lão đầu2020-09-19 00:03
 • #849: Lã Thương Hoàng quá khứ2020-09-19 00:03
 • #850: Lã Thương Hoàng lựa chọn2020-09-19 00:03
 • #851: Ta con gái thực sự là khả ái nha2020-09-19 00:03
 • #852: Hải lao2020-09-19 00:03
 • #853: Sát ý cùng máu tanh2020-09-19 00:04
 • #854: Giam giữ Long Nữ nhà tù2020-09-19 00:04
 • #855: Nắm giữ năm tiết xương tím Long Khôi2020-09-19 00:04
 • #856: Ác long Nhai Tí2020-09-19 00:04
 • #857: Đoạn Hải Thạch2020-09-19 00:04
 • #858: Vực sâu cung điện2020-09-19 00:04
 • #859: Vực sâu lối ra2020-09-19 00:04
 • #860: Đi đến liền về2020-09-19 00:04
 • #861: Đồng thau cánh cửa cực lớn2020-09-19 00:04
 • #862: Sau cửa2020-09-19 00:04
 • #863: Cứu vớt các ngươi, thoát ly khổ hải2020-09-19 00:04
 • #864: Như được giải thoát, chịu không nổi vui mừng2020-09-19 00:05
 • #865: Phật pháp vạn ngàn cùng một kiếm2020-09-19 00:05
 • #866: Diệt phật tìm kiếm2020-09-19 00:05
 • #867: Đừng coi thường làm cha2020-09-19 00:05
 • #868: Tiệc cưới trước giờ2020-09-19 00:05
 • #869: Hạo Thiên Điện, Đăng Thiên Đài2020-09-19 00:05
 • #870: Ngao Giải Ưu tuổi thơ kết thúc2020-09-19 00:05
 • #871: Đối với người yếu không cần từ bi2020-09-19 00:05
 • #872: Long tộc ngàn năm mạnh nhất2020-09-19 00:06
 • #873: Đọa ma giả huyết nhục2020-09-19 00:06
 • #874: Ngao Liệt lực lượng bản nguyên2020-09-19 00:06
 • #875: Một kiếm phá chi2020-09-19 00:06
 • #876: Đầy trời Lôi Nhận2020-09-19 00:06
 • #877: Vực sâu mê hoặc2020-09-19 00:06
 • #878: Phật duyên kim liên2020-09-19 00:06
 • #879: Lấy thời gian là cấm chế2020-09-19 00:06
 • #880: Mệnh như rơm rác2020-09-19 00:07
 • #881: Ứng đối kiếp lôi2020-09-19 00:07
 • #882: Trăm dặm khổ nghiệt2020-09-19 00:07
 • #883: Cấp bảy Long Khôi2020-09-19 00:07
 • #884: Long tộc căn nguyên2020-09-19 00:07
 • #885: Long Khôi mất khống chế2020-09-19 00:07
 • #886: Biến mất Long Khôi2020-09-19 00:07
 • #887: Sơn Hải Đồ bên trong rồng2020-09-19 00:07
 • #888: Áp chế ma khí2020-09-19 00:07
 • #889: Thu Thủy Mục Ngưng Sương2020-09-19 00:08
 • #890: Phong huyết chứng2020-09-19 00:08
 • #891: Huyết Yêu đột kích2020-09-19 00:08
 • #892: Hồng Vân Huyết Thủ2020-09-19 00:08
 • #893: Văng lửa khắp nơi2020-09-19 00:08
 • #894: Như núi bất động2020-09-19 00:08
 • #895: Huyết Yêu bản thể2020-09-19 00:08
 • #896: Địa Cức Thiên Kinh2020-09-19 00:08
 • #897: Hoan nghênh về nhà2020-09-19 00:08
 • #898: Gặp lại gia yến2020-09-19 00:09
 • #899: Thu Thủy đã trở về?2020-09-19 00:09
 • #900: Mặt trời mọc mặt trời lặn2020-09-19 00:09
 • #901: Tiến nhập Diêm Ngục phương pháp2020-09-19 00:09
 • #902: Nhặt xác Quỷ sai2020-09-19 00:09
 • #903: Vô Cấu Nhạc Thổ2020-09-19 00:09
 • #904: Đông Phương Du, Lâu Cố2020-09-19 00:09
 • #905: Sương mù dày đặc2020-09-19 00:09
 • #906: Ba màu đan dược2020-09-19 00:09
 • #907: Cao nhân tiền bối2020-09-19 00:10
 • #908: Thần thánh phương nào?2020-09-19 00:10
 • #909: Hai cái đồng tiền2020-09-19 00:10
 • #910: Lựa chọn, tham lam, thăm dò2020-09-19 00:10
 • #911: Cút2020-09-19 00:10
 • #912: Chờ Diêm Quân2020-09-19 00:10
 • #913: Đến hạ tổng thể đi2020-09-19 00:10
 • #914: Ngươi đến tột cùng là người phương nào?2020-09-19 00:10
 • #915: Ta tức vạn vật2020-09-19 00:10
 • #916: Trước cửa thành2020-09-19 00:11
 • #917: Hỗn Độn chi khí2020-09-19 00:11
 • #918: Trên cửa ác ý2020-09-19 00:11
 • #919: Mắt đỏ thiếu niên2020-09-19 00:11
 • #920: Từng bước từng bước đến?2020-09-19 00:11
 • #921: Cùng tiến lên2020-09-19 00:11
 • #922: Ta chỉ có một kiếm2020-09-19 00:11
 • #923: Dương Vạn Lý lựa chọn Thu Thủy lý do2020-09-19 00:11
 • #924: Thu Thủy ý chí2020-09-19 00:11
 • #925: Yêu Hậu cảm khái2020-09-19 00:11
 • #926: Tang Tiểu Mãn lòng tin2020-09-19 00:12
 • #927: Cá cắn câu thời2020-09-19 00:12
 • #928: Mười hai đạo Hồn Hoàn2020-09-19 00:12
 • #929: Quỷ thần khôi phục?2020-09-19 00:12
 • #930: Quỷ kiếm tiên2020-09-19 00:12
 • #931: Lấy người lực lượng, phá quỷ thần chi kiếm2020-09-19 00:12
 • #932: Phật quốc Đao Hoàng2020-09-19 00:12
 • #933: Sáu cái cùng bản năng2020-09-19 00:12
 • #934: Đao Vực, Kiếm Vực2020-09-19 00:12
 • #935: Đúc bất diệt kiếm thể2020-09-19 00:12
 • #936: Một đao tịch diệt2020-09-19 00:13
 • #937: Phật quốc họa lớn2020-09-19 00:13
 • #938: Tình thế chắc chắn phải chết?2020-09-19 00:13
 • #939: Không gì hơn cái này2020-09-19 00:13
 • #940: Nhận thua đi2020-09-19 00:13
 • #941: Đầu ngựa Minh Vương Ấn2020-09-19 00:13
 • #942: Hèn nhát cùng đồ vô sỉ nhóm2020-09-19 00:13
 • #943: Khốn thân, diệt tâm2020-09-19 00:13
 • #944: Hoặc là trở về, hoặc là chết2020-09-19 00:13
 • #945: Vì mười châu sinh linh siêu độ2020-09-19 00:13
 • #946: Ngươi không hiểu lòng người càng không hiểu ta nhà tiểu sư đệ2020-09-19 00:14
 • #947: Bốn tịch2020-09-19 00:14
 • #948: Không thể mà biết vật2020-09-19 00:14
 • #949: Nghe vạn vật thanh âm2020-09-19 00:14
 • #950: Cuối cùng một cánh cửa2020-09-19 00:14
 • #951: Không thể độ hóa2020-09-19 00:14
 • #952: Phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh2020-09-19 00:14
 • #953: Lấy mười châu làm kiếm2020-09-19 00:14
 • #954: Tiễn biệt cùng hi vọng (quyển thứ ba kết thúc)2020-09-19 00:15
 • #955: Sáu năm sau mười châu2020-09-19 00:15
 • #956: Trác Bất Phàm? Không biết2020-09-19 00:15
 • #957: Ngươi cờ hạ rất khá?2020-09-19 00:15
 • #958: Cát trắng khô biển2020-09-19 00:16
 • #959: Tiểu hòa thượng thường cười2020-09-19 00:16
 • #960: Dung mạo ngươi có chút ngoài ý muốn2020-09-19 00:16
 • #961: Nhỏ đánh không lại già tiếp lấy lên2020-09-19 00:16
 • #962: Đừng quấy rầy chùa chiền thanh tịnh2020-09-19 00:16
 • #963: Ngươi Điểm Tinh Phủ thật sự là uy phong thật to2020-09-19 00:16
 • #964: Hắn họ Tiêu2020-09-19 00:16
 • #965: Ta họ kép Đông Phương2020-09-19 00:17
 • #966: Sư phụ ngươi là?2020-09-19 00:17
 • #967: Quán Kỳ2020-09-19 00:17
 • #968: Thay trời rơi quân người Thường Thọ2020-09-19 00:17
 • #969: Không có khả năng thắng ván cờ2020-09-19 00:17
 • #970: Lạn Kha Tự tiếng chuông2020-09-19 00:17
 • #971: Cái gì là tuyệt vọng2020-09-19 00:17
 • #972: Nhân gian cờ2020-09-19 00:18
 • #973: Cắn về phía kết giới đầu rắn2020-09-19 00:18
 • #974: Biển cát kiếm quang2020-09-19 00:18
 • #975: Sáu vị Thiên Ma La2020-09-19 00:18
 • #976: Bị lừa? !2020-09-19 00:18
 • #977: Kết giới hóa thành lồng giam2020-09-19 00:18
 • #978: U Minh phủ Thất Dạ Thiên Ma La2020-09-19 00:18
 • #979: Một chút nổ đầu2020-09-19 00:18
 • #980: Kiếm Thần Lý Vân Sinh thật sao?2020-09-19 00:19
 • #981: Thiên đạo chấp đen ta chấp trắng2020-09-19 00:19
 • #982: Sinh tử, càn khôn, nhật nguyệt (thượng)2020-09-19 00:19
 • #983: Sinh tử, càn khôn, nhật nguyệt (hạ)2020-09-19 00:19
 • #984: Vạn vật đều có thể làm kiếm2020-09-19 00:19
 • #985: Lạn Kha Sơn bên dưới mài kiếm người2020-09-19 00:19
 • #986: Một kiếm Phật không thể tây (đại kết cục một)2020-09-19 00:19
 • #987: Một kiếm Phật không thể tây (đại kết cục hai)2020-09-19 00:19
 • #988: Một kiếm Phật không thể tây (đại kết cục ba)2020-09-19 00:20
 • #989: Một kiếm Phật không thể tây (đại kết cục bốn)2020-09-19 00:20
 • #990: Một kiếm Phật không thể tây (đại kết cục năm)2020-09-19 00:20
 • #991: Một kiếm Phật không thể tây (đại kết cục cuối cùng)2020-09-19 00:20

Related posts

Sát Thần Trở Về Làm Nãi Ba

TiKay

Luân Hồi Đại Kiếp Chủ

TiKay

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

TiKay

Thanh Mai Tiên Đạo

TiKay

Đạo Quân

TiKay

Phong Ấn Tiên Tôn

TiKay

Leave a Reply