Huyền Huyễn

Làm Sao Bây Giờ Vô Địch Rồi

Đi tới nơi này cái thần bí thế giới, cường giả thế giới, trước một giây lo lắng được sợ, sau một giây Vô Địch mà mê man.
Converter: legendgl
Nguồn: truyencv.com


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Học Hoa
 •  Chương: /321
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sống lại2020-08-07 05:15
 • #2: Bắt đầu Vô Địch2020-08-07 05:16
 • #3: Thành lập Tông Môn2020-08-07 05:16
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0004.mp32020-08-07 05:16
 • #5: Chiêu thu đệ tử2020-08-07 05:16
 • #6: Nghe nói xuất hiện thiên tài2020-08-07 05:16
 • #7: Thiên tài về tông2020-08-07 05:16
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0008.mp32020-08-07 05:17
 • #9: Giết ta đệ tử diệt ngươi tộc2020-08-07 05:17
 • #10: Bị phong ấn Linh Hoàng2020-08-07 05:17
 • #11: Trở về Tông Môn2020-08-07 05:17
 • #12: Ngươi muốn khiêu chiến ta sao2020-08-07 05:17
 • #13: Thuấn sát2020-08-07 05:17
 • #14: Bị người đùa bỡn2020-08-07 05:17
 • #15: Ta muốn đi lữ hành2020-08-07 05:17
 • #16: Các ngươi đang đánh cướp à2020-08-07 05:17
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0017.mp32020-08-07 05:17
 • #18: Không nghĩ tới ngươi là như vậy nữ sinh2020-08-07 05:18
 • #19: Giết gà dọa khỉ2020-08-07 05:18
 • #20: Bia đỡ đạn2020-08-07 05:18
 • #21: Tại sao mà trở nên mạnh mẽ2020-08-07 05:18
 • #22: Chỉ điểm2020-08-07 05:18
 • #23: Linh Kỹ Lâu2020-08-07 05:18
 • #24: Bị thương Bàn Tử2020-08-07 05:19
 • #25: Sát hạch2020-08-07 05:19
 • #26: Trừng phạt2020-08-07 05:19
 • #27: Hồn Lạc Sâm Lâm2020-08-07 05:19
 • #28: Đặc thù thưởng2020-08-07 05:19
 • #29: Tiến vào Sâm Lâm2020-08-07 05:19
 • #30: Hắc Độc Xà2020-08-07 05:19
 • #31: Sâm Lâm Đại Liệt Phùng2020-08-07 05:19
 • #32: Nhu nhược cùng dũng khí2020-08-07 05:20
 • #33: Thuần phục Ma Thú2020-08-07 05:20
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0034.mp32020-08-07 05:20
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0035.mp32020-08-07 05:20
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0036.mp32020-08-07 05:20
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0037.mp32020-08-07 05:20
 • #38: Sinh Tử tranh đấu2020-08-07 05:20
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0039.mp32020-08-07 05:20
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0040.mp32020-08-07 05:20
 • #41: Thú bảo vệ Lang ca2020-08-07 05:21
 • #42: Thư Viện Luận Võ2020-08-07 05:21
 • #43: Thăng cấp2020-08-07 05:21
 • #44: Địa Cấp Linh Kỹ2020-08-07 05:21
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0045.mp32020-08-07 05:21
 • #46: Khiêu chiến cuộc thi bắt đầu2020-08-07 05:21
 • #47: Kinh ngạc2020-08-07 05:21
 • #48: Kết thúc2020-08-07 05:21
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0049.mp32020-08-07 05:21
 • #50: Buổi đấu giá2020-08-07 05:21
 • #51: Mới xây trúc mở ra2020-08-07 05:21
 • #52: Sát Lục Kiếm Ý2020-08-07 05:22
 • #53: Cứu người2020-08-07 05:22
 • #54: Thành công trị liệu2020-08-07 05:22
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0055.mp32020-08-07 05:22
 • #56: Ngươi bây giờ là Tông Môn người2020-08-07 05:22
 • #57: Từ trên trời giáng xuống vào tông phương thức2020-08-07 05:22
 • #58: Âm mưu2020-08-07 05:22
 • #59: Tiến vào cách ly điểm2020-08-07 05:22
 • #60: Thôi Diễn thành công2020-08-07 05:22
 • #61: Mời gia nhập Tông Môn2020-08-07 05:22
 • #62: Thành công2020-08-07 05:22
 • #63: Ngươi chặn lão Đại ta đường2020-08-07 05:23
 • #64: Luyện Khí Sư hiệp hội2020-08-07 05:23
 • #65: Ngọc Tinh Tâm2020-08-07 05:23
 • #66: Giao Long2020-08-07 05:23
 • #67: Huyết Mạch2020-08-07 05:23
 • #68: Đại Long2020-08-07 05:23
 • #69: Cung điện khổng lồ2020-08-07 05:23
 • #70: Bé gái2020-08-07 05:23
 • #71: Nguy cơ2020-08-07 05:23
 • #72: Hóa giải2020-08-07 05:24
 • #73: Tà ác Trận Pháp2020-08-07 05:24
 • #74: Trở về2020-08-07 05:24
 • #75: Hỗ trợ2020-08-07 05:24
 • #76: Bí cảnh2020-08-07 05:24
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0077.mp32020-08-07 05:24
 • #78: Phần Thiên Kiếm2020-08-07 05:24
 • #79: Kỳ dị hoa sen2020-08-07 05:25
 • #80: Cường đại Ma Thú2020-08-07 05:25
 • #81: Đoạt xác2020-08-07 05:25
 • #82: Phân biệt2020-08-07 05:25
 • #83: Ngã xuống thiên tài2020-08-07 05:25
 • #84: Thánh Thể2020-08-07 05:25
 • #85: Thu nhập Tông Môn2020-08-07 05:26
 • #86: Phế bỏ tu vi2020-08-07 05:26
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0087.mp32020-08-07 05:26
 • #88: Luận võ chọn rể2020-08-07 05:26
 • #89: Giang Thiên trên võ đài2020-08-07 05:26
 • #90: Đối chiến Sở Thiến2020-08-07 05:26
 • #91: Cứu người2020-08-07 05:26
 • #92: Hàn Băng Chi Thể2020-08-07 05:26
 • #93: Tiến vào Giang Gia2020-08-07 05:27
 • #94: Báo thù2020-08-07 05:27
 • #95: Tuyệt Mệnh Cốc2020-08-07 05:27
 • #96: Loa Toàn Linh Hoàn2020-08-07 05:27
 • #97: Trở về Giang Gia2020-08-07 05:27
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0098.mp32020-08-07 05:27
 • #99: Cô gái mặc áo đen2020-08-07 05:27
 • #100: Trong cơ thể Phong Ấn2020-08-07 05:27
 • #101: Độc nhãn nam tử2020-08-07 05:27
 • #102: Thượng Cổ ghi chép2020-08-07 05:27
 • #103: Từ trên trời giáng xuống heo2020-08-07 05:27
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0104.mp32020-08-07 05:28
 • #105: Muốn chết2020-08-07 05:28
 • #106: Phong Vân Thành2020-08-07 05:28
 • #107: Linh Trù2020-08-07 05:28
 • #108: Hoàng Kim cơm rang trứng2020-08-07 05:28
 • #109: Hám Thần Thuật2020-08-07 05:28
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0110.mp32020-08-07 05:29
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0111.mp32020-08-07 05:29
 • #112: Thích khách2020-08-07 05:29
 • #113: Giết vào Thành Chủ Phủ2020-08-07 05:29
 • #114: Đánh giết2020-08-07 05:29
 • #115: Cửu Vĩ Thiên Hồ2020-08-07 05:29
 • #116: Trấn áp, Phong Ấn2020-08-07 05:29
 • #117: Thuần phục Cửu Vĩ Thiên Hồ2020-08-07 05:29
 • #118: Nơi chôn xương2020-08-07 05:29
 • #119: Thánh Mộ2020-08-07 05:29
 • #120: Thánh Mộ mở ra2020-08-07 05:30
 • #121: Huyền Băng Hô San2020-08-07 05:30
 • #122: Hai mặt thụ địch2020-08-07 05:30
 • #123: Tàn cục2020-08-07 05:30
 • #124: Thử thách2020-08-07 05:30
 • #125: To lớn bia đá2020-08-07 05:30
 • #126: Tiến vào cung điện2020-08-07 05:30
 • #127: Tự bạo2020-08-07 05:30
 • #128: Rời đi2020-08-07 05:31
 • #129: Bị người nhìn chăm chú2020-08-07 05:31
 • #130: Đánh cướp2020-08-07 05:31
 • #131: Thật đệ tử cuối cùng2020-08-07 05:31
 • #132: Hiến tế2020-08-07 05:31
 • #133: Thay trời hành đạo2020-08-07 05:31
 • #134: Huyễn Vụ Sâm Lâm2020-08-07 05:31
 • #135: Xuất thủ cứu giúp2020-08-07 05:31
 • #136: Không trọn vẹn Thôi Diễn Linh Kỹ2020-08-07 05:31
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0137.mp32020-08-07 05:31
 • #138: Đưa tới cửa đệ tử2020-08-07 05:32
 • #139: Hồi Thư Viện2020-08-07 05:32
 • #140: Tụ Linh Tháp2020-08-07 05:32
 • #141: Sinh Tử Quyết đấu2020-08-07 05:32
 • #142: Nhân viên khan hiếm2020-08-07 05:32
 • #143: Thánh Linh Chi Khí2020-08-07 05:32
 • #144: Cướp đoạt2020-08-07 05:32
 • #145: Hấp thu Thánh Linh Chi Khí2020-08-07 05:33
 • #146: Thiên Hỏa Sơn2020-08-07 05:33
 • #147: Đánh lén2020-08-07 05:33
 • #148: Nhân từ2020-08-07 05:33
 • #149: Linh Lung Thảo2020-08-07 05:33
 • #150: Thần Khí2020-08-07 05:33
 • #151: Đạp Sơn Thiết Tê2020-08-07 05:33
 • #152: Đột phá2020-08-07 05:33
 • #153: Bỏ hoang quáng động2020-08-07 05:33
 • #154: Dung nham dưới bảo vật2020-08-07 05:33
 • #155: Liệt Diễm Hỏa Liên2020-08-07 05:34
 • #156: Bị bức ép cưới nữ tử2020-08-07 05:34
 • #157: Thông Linh Đan2020-08-07 05:34
 • #158: Ta không đồng ý2020-08-07 05:34
 • #159: Không thể cự tuyệt điều kiện2020-08-07 05:34
 • #160: Quỳ xuống2020-08-07 05:34
 • #161: Khiếp sợ2020-08-07 05:34
 • #162: Giải quyết2020-08-07 05:35
 • #163: Rời đi2020-08-07 05:35
 • #164: Thái Gia đội buôn2020-08-07 05:35
 • #165: Lấy cái chết cùng bức2020-08-07 05:35
 • #166: Giết chết2020-08-07 05:35
 • #167: Thái Gia Thiếu Gia2020-08-07 05:35
 • #168: Hoàn mỹ hoàn nguyên2020-08-07 05:35
 • #169: A Ly ra tay2020-08-07 05:35
 • #170: Cuồng Sát Bang Bang Chủ2020-08-07 05:35
 • #171: Thời không mảnh vỡ2020-08-07 05:36
 • #172: Thành công thu được hai khối mảnh vỡ2020-08-07 05:36
 • #173: Tinh Thần Các2020-08-07 05:36
 • #174: Vạn Ma Động2020-08-07 05:36
 • #175: Huyết Sắc Thiên Địa2020-08-07 05:36
 • #176: Tà Linh2020-08-07 05:36
 • #177: Tà Ma2020-08-07 05:36
 • #178: Tiêu diệt Tà Ma2020-08-07 05:36
 • #179: Vạn Ma Động biến mất2020-08-07 05:36
 • #180: Phệ Linh Trùng2020-08-07 05:37
 • #181: Hoang Nguyên sa mạc2020-08-07 05:37
 • #182: Có người sống2020-08-07 05:37
 • #183: Quyết định2020-08-07 05:37
 • #184: Vẽ bên trong thời không mảnh vỡ2020-08-07 05:37
 • #185: Đi tới sa mạc nơi sâu xa2020-08-07 05:37
 • #186: Lẻn vào2020-08-07 05:37
 • #187: Mỹ Đỗ Toa nữ vương2020-08-07 05:37
 • #188: Hỗ trợ2020-08-07 05:37
 • #189: Luyện Đan Sư Thạch Nham2020-08-07 05:37
 • #190: Quỷ Dị Trận Pháp2020-08-07 05:37
 • #191: Phi lễ chớ nhìn2020-08-07 05:38
 • #192: Thôn Phệ thành công2020-08-07 05:38
 • #193: Tinh Lệ Thành Thi Hội2020-08-07 05:38
 • #194: Thanh Ngọc Án2020-08-07 05:38
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0195.mp32020-08-07 05:38
 • #196: 1 trăm triệu Thượng Phẩm Linh Thạch2020-08-07 05:38
 • #197: Tới cửa đòi nợ2020-08-07 05:38
 • #198: Ngươi Ngải Gia mặt mũi đáng giá à2020-08-07 05:39
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0199.mp32020-08-07 05:39
 • #200: Ám Ma Sư Tử Vương2020-08-07 05:39
 • #201: Tàn nhẫn2020-08-07 05:39
 • #202: Diệt trừ2020-08-07 05:39
 • #203: Có tội thì phải chịu2020-08-07 05:39
 • #204: Tiêu trừ Thánh Giáo2020-08-07 05:39
 • #205: Tử Vong Chiểu Trạch2020-08-07 05:40
 • #206: Đi ra2020-08-07 05:40
 • #207: Xác chết2020-08-07 05:40
 • #208: Tiện nghi ta2020-08-07 05:40
 • #209: Tiếu Nguyệt Lang2020-08-07 05:40
 • #210: Công chúa2020-08-07 05:40
 • #211: Xuất thủ cứu giúp2020-08-07 05:40
 • #212: Thu đồ đệ2020-08-07 05:40
 • #213: Cao Văn Trung2020-08-07 05:41
 • #214: Tiên Phong Thành2020-08-07 05:41
 • #215: Bán đấu giá thịnh điển2020-08-07 05:41
 • #216: Đào Thần Thụ Chủng Tử2020-08-07 05:41
 • #217: Huyền Tinh Thạch2020-08-07 05:41
 • #218: Hoang Man Thần Miếu bản đồ2020-08-07 05:41
 • #219: Xuất phát2020-08-07 05:41
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0220.mp32020-08-07 05:41
 • #221: Cạnh tranh sinh tồn2020-08-07 05:41
 • #222: Tiến vào Hoang Man Thần Miếu2020-08-07 05:42
 • #223: Quỷ Dị con ếch2020-08-07 05:42
 • #224: Thôn Thiên phong2020-08-07 05:42
 • #225: Sở Vũ Nhu Tâm Cảnh2020-08-07 05:42
 • #226: Hoàng Tuyền Hà2020-08-07 05:42
 • #227: Nại Hà Kiều2020-08-07 05:42
 • #228: Thần Thông Cổ Thụ2020-08-07 05:42
 • #229: Thông qua thử thách2020-08-07 05:42
 • #230: Rời đi2020-08-07 05:42
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0231.mp32020-08-07 05:43
 • #232: Hồ Tộc nguy cơ2020-08-07 05:43
 • #233: Không nên phí lời2020-08-07 05:43
 • #234: Tiến vào Vô Tế Thành2020-08-07 05:43
 • #235: Đáy biển Bí Cảnh2020-08-07 05:43
 • #236: Biết người biết mặt nhưng không biết lòng2020-08-07 05:43
 • #237: Hải Tặc2020-08-07 05:43
 • #238: Thiên Cơ Tông2020-08-07 05:44
 • #239: Thiên Cơ Tông Tông Chủ2020-08-07 05:44
 • #240: Ngụy thời không chìa khóa2020-08-07 05:44
 • #241: Địa Cầu dị biến2020-08-07 05:44
 • #242: Độc Giác Ngưu2020-08-07 05:44
 • #243: Tử Kinh Nhã Cư2020-08-07 05:44
 • #244: Nhược Nhược tin tức2020-08-07 05:44
 • #245: Xuất phát2020-08-07 05:44
 • #246: Truyền thụ Linh Kỹ2020-08-07 05:45
 • #247: Cứu cùng không cứu2020-08-07 05:45
 • #248: Biến dị Liễu Thụ Lâm2020-08-07 05:45
 • #249: Người sống sót căn cứ2020-08-07 05:45
 • #250: Bị theo dõi2020-08-07 05:45
 • #251: Trẻ con Tang Thi2020-08-07 05:45
 • #252: Tổ Thạch2020-08-07 05:45
 • #253: Cuối cùng thấy Nhược Nhược2020-08-07 05:45
 • #254: Nữ Oa Huyết Mạch2020-08-07 05:45
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0255.mp32020-08-07 05:46
 • #256: Can Tương, Mạc Tà2020-08-07 05:46
 • #257: Mì ăn liền2020-08-07 05:46
 • #258: Ngự Kiếm Phi Hành2020-08-07 05:46
 • #259: Hồng Mộc Thôn2020-08-07 05:46
 • #260: Không thể tưởng tượng nổi2020-08-07 05:46
 • #261: Xin mời Vũ Nhu làm khách2020-08-07 05:46
 • #262: Lại bị nhìn chằm chằm2020-08-07 05:46
 • #263: Sơn Trại Nhị Đương Gia2020-08-07 05:47
 • #264: Sơn Trại Đại Đương Gia2020-08-07 05:47
 • #265: Phong Hành Thiên2020-08-07 05:47
 • #266: Thiên Thê2020-08-07 05:47
 • #267: Cuối cùng thử thách2020-08-07 05:47
 • #268: Ba tên đệ tử mới2020-08-07 05:47
 • #269: Ôn Tuyền2020-08-07 05:47
 • #270: Thiến Nữ U Hồn2020-08-07 05:48
 • #271: Thiên Niên Thụ Yêu2020-08-07 05:48
 • #272: kiếm đến2020-08-07 05:48
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0273.mp32020-08-07 05:48
 • #274: Hàn Băng Phi Xà2020-08-07 05:48
 • #275: Đánh giết Hàn Băng Phi Xà2020-08-07 05:48
 • #276: Quốc Khảo2020-08-07 05:48
 • #277: Tử La Độc Hạt2020-08-07 05:48
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0278.mp32020-08-07 05:48
 • #279: Tật Phong Báo2020-08-07 05:49
 • #280: Băng Tâm Thảo2020-08-07 05:49
 • #281: thuận lợi đột phá2020-08-07 05:49
 • #282: Mở ra lối vào2020-08-07 05:49
 • #283: Thiên Linh Chi2020-08-07 05:49
 • #284: Thượng Cổ Dược Điền2020-08-07 05:49
 • #285: Lĩnh ngộ linh kỹ2020-08-07 05:49
 • #286: Lũng đoạn Ngộ Đạo Trận2020-08-07 05:49
 • #287: Thành công ngộ đạo2020-08-07 05:49
 • #288: Thiên Địa Thạch2020-08-07 05:50
 • #289: Thần binh nhận chủ2020-08-07 05:50
 • #290: Trường Sinh Thần Vương2020-08-07 05:50
 • #291: Cáp Ba Cẩu2020-08-07 05:50
 • #292: Thu được Thượng Cổ Động Phủ2020-08-07 05:50
 • #293: Thí Thiên Kích2020-08-07 05:50
 • #294: Huyết Luân Nhãn2020-08-07 05:51
 • #295: Tu La Thánh Thể2020-08-07 05:51
 • #296: Cực Nhạc Sơn Trang2020-08-07 05:51
 • #297: Đánh cược thú2020-08-07 05:51
 • #298: Khổng Mạc Sầu2020-08-07 05:51
 • #299: Cái gì phá Linh Dược, cút ngay2020-08-07 05:51
 • #300: Cường đại Linh Tửu2020-08-07 05:51
 • #301: Thông Thiên Tháp2020-08-07 05:51
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0302.mp32020-08-07 05:51
 • #303: Thông linh thần dược2020-08-07 05:51
 • #304: Linh Đế Bạch Cốt Tinh2020-08-07 05:52
 • #305: Thạch Trung Kiếm2020-08-07 05:52
 • #306: Hắc Bạch Càn Nguyên Thụ2020-08-07 05:52
 • #307: Thông Thiên Tháp thứ 3 tầng2020-08-07 05:52
 • #308: Đại Lực Ma Hùng2020-08-07 05:52
 • #309: Côn trứng2020-08-07 05:52
 • lam-sao-bay-gio-vo-dich-roi-chuong-0310.mp32020-08-07 05:53
 • #311: Thông Thiên Tháp thứ 4 tầng2020-08-07 05:53
 • #312: Sát Thần Lĩnh Vực2020-08-07 05:53
 • #313: Thông Thiên Tháp là của ta rồi2020-08-07 05:53
 • #314: Thăng không2020-08-07 05:53
 • #315: 2 năm2020-08-07 05:53
 • #316: Thượng Cổ Thi Ma2020-08-07 05:53
 • #317: Thôn Phệ Thần Thông2020-08-07 05:53
 • #318: Tuyết Liên2020-08-07 05:53
 • #319: Vân Hải Chi Đô2020-08-07 05:54
 • #320: Hứa Gia2020-08-07 05:54
 • #321: Đại xong xuôi2020-08-07 05:54
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Dã Man Vương Tọa

TiKay

Mau Xuyên Tiểu Yêu Tinh: Phúc Hắc Nam Chủ, đừng Tới đây!

TiKay

Phú Nhị Đại Ở Giới Giải Trí Giả Thần Giả Quỷ [ Trọng Sinh ]

THUYS♥️

Leave a Reply