Dị NăngMạt ThếNgôn Tình

Mạt Thế: Nửa Người Nửa Thi

Tư Duyệt: Mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn cùng ba ba?

Hoắc Tâm Nhu: Bởi vì ngươi ba ba lớn lên soái…… (Nơi này xem nhẹ ca ngợi một vạn tự.)

Tư Duyệt bĩu môi, nàng mới không tin một con tang thi sẽ có bao nhiêu soái, nàng mẹ này thẩm mỹ là điên đảo đi.

Thẳng đến có một ngày, Tư Duyệt ở cửa nhà nhặt được một cái bị trọng thương nam nhân.

Thiên a, này thật là soái đến không bằng hữu!

Bá vương hoa mụ mụ giây biến thẹn thùng mĩ thiếu nữ Tư Duyệt ngộ đạo, chính là nàng ba ba đi.

Soái đến cực kỳ bi thảm・tang thi hoàng・ba ba: Tâm Tâm, đã lâu không thấy.

Ôn nhu như nước・cửu giai nhân loại・dị năng giả・mụ mụ: Bệ hạ thật là xấu, Tâm Tâm rất nhớ ngươi lạp.

Nửa người nửa thi・Tư Duyệt: Che ngực, trên đầu toát ra huyết hồng 【-10000】,

Nàng cảm nhận được đến từ đại vũ trụ thật sâu ác ý.

Bổn văn trung tâm tư tưởng:

Bái một bái ta tang thi ba ba cùng dị năng giả mụ mụ (*≧ω≦)

Lại bái một bái ta gia gia trầm mê trò chơi võng luyến hoàng hôn hồng o(≧v≦)o

Xem văn phải biết:

+ bổn văn vượt giống loài luyến ái, thỉnh tự mang cột thu lôi.

+ bổn chuyện xưa chỉ do hư cấu, thế giới giả tưởng, chi tiết mạc cứu.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mục Mạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0001.mp32019-04-29 05:39
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0002.mp32019-04-29 05:41
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0003.mp32019-04-29 05:41
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0004.mp32019-04-29 05:41
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0005.mp32019-04-29 05:42
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0006.mp32019-04-29 05:42
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0007.mp32019-04-29 05:43
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0008.mp32019-04-29 05:43
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0009.mp32019-04-29 05:43
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0010.mp32019-04-29 05:44
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0011.mp32019-04-29 05:44
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0012.mp32019-04-29 05:45
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0013.mp32019-04-29 05:45
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0014.mp32019-04-29 05:45
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0015.mp32019-04-29 05:46
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0016.mp32019-04-29 05:47
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0017.mp32019-04-29 05:47
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0018.mp32019-04-29 05:48
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0019.mp32019-04-29 05:48
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0020.mp32019-04-29 05:48
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0021.mp32019-04-29 05:49
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0022.mp32019-04-29 05:49
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0023.mp32019-04-29 05:49
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0024.mp32019-04-29 05:50
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0025.mp32019-04-29 05:51
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0026.mp32019-04-29 05:51
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0027.mp32019-04-29 05:52
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0028.mp32019-04-29 05:52
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0029.mp32019-04-29 05:52
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0030.mp32019-04-29 05:53
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0031.mp32019-04-29 05:53
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0032.mp32019-04-29 05:53
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0033.mp32019-04-29 05:54
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0034.mp32019-04-29 05:54
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0035.mp32019-04-29 05:54
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0036.mp32019-04-29 05:55
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0037.mp32019-04-29 05:55
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0038.mp32019-04-29 05:56
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0039.mp32019-04-29 05:56
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0040.mp32019-04-29 05:57
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0041.mp32019-04-29 05:57
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0042.mp32019-04-29 05:57
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0043.mp32019-04-29 05:58
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0044.mp32019-04-29 05:58
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0045.mp32019-04-29 05:58
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0046.mp32019-04-29 05:59
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0047.mp32019-04-29 05:59
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0048.mp32019-04-29 06:00
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0049.mp32019-04-29 06:00
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0050.mp32019-04-29 06:00
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0051.mp32019-04-29 06:00
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0052.mp32019-04-29 06:01
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0053.mp32019-04-29 06:01
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0054.mp32019-04-29 06:01
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0055.mp32019-04-29 06:01
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0056.mp32019-04-29 06:01
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0057.mp32019-04-29 06:02
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0058.mp32019-04-29 06:02
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0059.mp32019-04-29 06:02
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0060.mp32019-04-29 06:02
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0061.mp32019-04-29 06:03
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0062.mp32019-04-29 06:03
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0063.mp32019-04-29 06:03
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0064.mp32019-04-29 06:03
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0065.mp32019-04-29 06:03
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0066.mp32019-04-29 06:04
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0067.mp32019-04-29 06:04
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0068.mp32019-04-29 06:04
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0069.mp32019-04-29 06:05
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0070.mp32019-04-29 06:05
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0071.mp32019-04-29 06:05
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0072.mp32019-04-29 06:06
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0073.mp32019-04-29 06:06
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0074.mp32019-04-29 06:06
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0075.mp32019-04-29 06:06
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0076.mp32019-04-29 06:07
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0077.mp32019-04-29 06:07
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0078.mp32019-04-29 06:07
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0079.mp32019-04-29 06:08
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0080.mp32019-04-29 06:08
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0081.mp32019-04-29 06:09
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0082.mp32019-04-29 06:09
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0083.mp32019-04-29 06:10
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0084.mp32019-04-29 06:10
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0085.mp32019-04-29 06:10
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0086.mp32019-04-29 06:10
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0087.mp32019-04-29 06:11
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0088.mp32019-04-29 06:11
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0089.mp32019-04-29 06:11
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0090.mp32019-04-29 06:12
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0091.mp32019-04-29 06:12
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0092.mp32019-04-29 06:13
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0093.mp32019-04-29 06:13
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0094.mp32019-04-29 06:13
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0095.mp32019-04-29 06:14
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0096.mp32019-04-29 06:14
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0097.mp32019-04-29 06:14
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0098.mp32019-04-29 06:14
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0099.mp32019-04-29 06:15
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0100.mp32019-04-29 06:15
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0101.mp32019-04-29 06:15
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0102.mp32019-04-29 06:15
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0103.mp32019-04-29 06:16
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0104.mp32019-04-29 06:16
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0105.mp32019-04-29 06:16
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0106.mp32019-04-29 06:17
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0107.mp32019-04-29 06:17
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0108.mp32019-04-29 06:17
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0109.mp32019-04-29 06:18
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0110.mp32019-04-29 06:18
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0111.mp32019-04-29 06:18
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0112.mp32019-04-29 06:18
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0113.mp32019-04-29 06:19
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0114.mp32019-04-29 06:19
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0115.mp32019-04-29 06:19
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0116.mp32019-04-29 06:20
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0117.mp32019-04-29 06:20
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0118.mp32019-04-29 06:20
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0119.mp32019-04-29 06:20
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0120.mp32019-04-29 06:21
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0121.mp32019-04-29 06:21
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0122.mp32019-04-29 06:21
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0123.mp32019-04-29 06:21
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0124.mp32019-04-29 06:22
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0125.mp32019-04-29 06:22
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0126.mp32019-04-29 06:22
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0127.mp32019-04-29 06:22
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0128.mp32019-04-29 06:23
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0129.mp32019-04-29 06:24
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0130.mp32019-04-29 06:24
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0131.mp32019-04-29 06:25
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0132.mp32019-04-29 06:25
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0133.mp32019-04-29 06:25
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0134.mp32019-04-29 06:25
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0135.mp32019-04-29 06:26
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0136.mp32019-04-29 06:26
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0137.mp32019-04-29 06:26
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0138.mp32019-04-29 06:26
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0139.mp32019-04-29 06:27
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0140.mp32019-04-29 06:27
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0141.mp32019-04-29 06:27
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0142.mp32019-04-29 06:28
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0143.mp32019-04-29 06:28
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0144.mp32019-04-29 06:28
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0145.mp32019-04-29 06:28
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0146.mp32019-04-29 06:29
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0147.mp32019-04-29 06:29
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0148.mp32019-04-29 06:29
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0149.mp32019-04-29 06:29
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0150.mp32019-04-29 06:30
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0151.mp32019-04-29 06:30
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0152.mp32019-04-29 06:30
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0153.mp32019-04-29 06:30
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0154.mp32019-04-29 06:30
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0155.mp32019-04-29 06:31
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0156.mp32019-04-29 06:31
 • mat-the-nua-nguoi-nua-thi-chuong-0157.mp32019-04-29 06:31
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Bưu Hãn Tiểu Nông Nữ

TiKay

Xuyên Thành 80 Dị Năng Nữ

TiKay

Tú Tài Bưu Hãn Tiểu Nương Tử

THUYS♥️

Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi

THUYS♥️

Tương Quý Phi Truyện

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Không Pháo Hôi

TiKay

Leave a Reply