Huyền Huyễn

Thần Huyết Chiến Sĩ

Đại lục Huyết Thú, là một mảnh bí cảnh khổng lồ, từ thời xưa đến nay Huyết thú bừa bãi tàn phá, lấy người làm huyết thực. Tới một ngày con người bắt đầu tìm ra được cách đem trồng vào cơ thể Huyết thú huyết mạch tinh hoa trở thành Huyết chiến sĩ, từ đây cuộc chiến mới có phần biến chuyển và vô số các gia tộc tương xứng với các Huyết thú khác nhau ra đời

Xuyên qua, bất ngờ thu được dùng Huyết thú máu tươi, từ đó thu lấy được các bản gốc năng lực của muôn thú. Từ đây một huyền thoại ra đời.

Hệ Thống:

Huyết chiến sĩ – Hung Huyết chiến sĩ – Cuồng Huyết chiến sĩ – Man Huyết chiến sĩ – Hoang Huyết chiến sĩ – Vương Huyết chiến sĩ – Ma Quang chiến sĩ – …

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Ngân Sương Kỵ Sĩ
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • than-huyet-chien-si-chuong-0001.mp32019-05-31 14:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0002.mp32019-05-31 14:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0003.mp32019-05-31 14:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0004.mp32019-05-31 14:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0005.mp32019-05-31 14:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0006.mp32019-05-31 14:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0007.mp32019-05-31 14:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0008.mp32019-05-31 14:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0009.mp32019-05-31 14:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0010.mp32019-05-31 14:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0011.mp32019-05-31 14:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0012.mp32019-05-31 14:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0013.mp32019-05-31 14:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0014.mp32019-05-31 14:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0015.mp32019-05-31 14:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0016.mp32019-05-31 14:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0017.mp32019-05-31 14:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0018.mp32019-05-31 14:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0019.mp32019-05-31 14:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0020.mp32019-05-31 14:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0021.mp32019-05-31 14:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0022.mp32019-05-31 14:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0023.mp32019-05-31 14:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0024.mp32019-05-31 14:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0025.mp32019-05-31 14:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0026.mp32019-05-31 14:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0027.mp32019-05-31 14:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0028.mp32019-05-31 14:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0029.mp32019-05-31 14:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0030.mp32019-05-31 14:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0031.mp32019-05-31 14:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0032.mp32019-05-31 14:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0033.mp32019-05-31 14:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0034.mp32019-05-31 14:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0035.mp32019-05-31 14:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0036.mp32019-05-31 14:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0037.mp32019-05-31 14:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0038.mp32019-05-31 14:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0039.mp32019-05-31 14:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0040.mp32019-05-31 14:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0041.mp32019-05-31 14:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0042.mp32019-05-31 14:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0043.mp32019-05-31 14:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0044.mp32019-05-31 14:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0045.mp32019-05-31 14:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0046.mp32019-05-31 14:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0047.mp32019-05-31 14:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0048.mp32019-05-31 14:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0049.mp32019-05-31 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0050.mp32019-05-31 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0051.mp32019-05-31 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0052.mp32019-05-31 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0053.mp32019-05-31 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0054.mp32019-05-31 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0055.mp32019-05-31 14:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0056.mp32019-05-31 14:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0057.mp32019-05-31 14:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0058.mp32019-05-31 14:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0059.mp32019-05-31 14:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0060.mp32019-05-31 14:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0061.mp32019-05-31 14:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0062.mp32019-05-31 14:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0063.mp32019-05-31 14:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0064.mp32019-05-31 14:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0065.mp32019-05-31 14:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0066.mp32019-05-31 14:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0067.mp32019-05-31 14:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0068.mp32019-05-31 14:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0069.mp32019-05-31 14:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0070.mp32019-05-31 14:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0071.mp32019-05-31 14:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0072.mp32019-05-31 14:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0073.mp32019-05-31 14:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0074.mp32019-05-31 14:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0075.mp32019-05-31 14:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0076.mp32019-05-31 14:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0077.mp32019-05-31 14:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0078.mp32019-05-31 14:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0079.mp32019-05-31 14:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0080.mp32019-05-31 14:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0081.mp32019-05-31 14:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0082.mp32019-05-31 14:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0083.mp32019-05-31 14:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0084.mp32019-05-31 14:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0085.mp32019-05-31 14:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0086.mp32019-05-31 14:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0087.mp32019-05-31 14:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0088.mp32019-05-31 14:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0089.mp32019-05-31 14:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0090.mp32019-05-31 14:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0091.mp32019-05-31 14:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0092.mp32019-05-31 14:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0093.mp32019-05-31 14:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0094.mp32019-05-31 14:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0095.mp32019-05-31 14:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0096.mp32019-05-31 14:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0097.mp32019-05-31 14:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0098.mp32019-05-31 14:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0099.mp32019-05-31 14:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0100.mp32019-05-31 14:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0101.mp32019-05-31 14:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0102.mp32019-05-31 14:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0103.mp32019-05-31 14:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0104.mp32019-05-31 14:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0105.mp32019-05-31 14:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0106.mp32019-05-31 14:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0107.mp32019-05-31 14:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0108.mp32019-05-31 14:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0109.mp32019-05-31 14:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0110.mp32019-05-31 14:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0111.mp32019-05-31 14:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0112.mp32019-05-31 14:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0113.mp32019-05-31 14:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0114.mp32019-05-31 14:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0115.mp32019-05-31 14:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0116.mp32019-05-31 14:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0117.mp32019-05-31 14:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0118.mp32019-05-31 14:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0119.mp32019-05-31 14:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0120.mp32019-05-31 14:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0121.mp32019-05-31 14:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0122.mp32019-05-31 14:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0123.mp32019-05-31 14:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0124.mp32019-05-31 14:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0125.mp32019-05-31 14:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0126.mp32019-05-31 14:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0127.mp32019-05-31 14:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0128.mp32019-05-31 14:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0129.mp32019-05-31 14:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0130.mp32019-05-31 14:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0131.mp32019-05-31 14:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0132.mp32019-05-31 14:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0133.mp32019-05-31 14:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0134.mp32019-05-31 14:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0135.mp32019-05-31 14:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0136.mp32019-05-31 14:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0137.mp32019-05-31 14:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0138.mp32019-05-31 14:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0139.mp32019-05-31 14:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0140.mp32019-05-31 14:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0141.mp32019-05-31 14:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0142.mp32019-05-31 14:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0143.mp32019-05-31 14:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0144.mp32019-05-31 14:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0145.mp32019-05-31 14:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0146.mp32019-05-31 14:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0147.mp32019-05-31 14:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0148.mp32019-05-31 14:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0149.mp32019-05-31 14:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0150.mp32019-05-31 14:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0151.mp32019-05-31 14:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0152.mp32019-05-31 14:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0153.mp32019-05-31 14:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0154.mp32019-05-31 14:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0155.mp32019-05-31 14:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0156.mp32019-05-31 14:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0157.mp32019-05-31 14:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0158.mp32019-05-31 14:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0159.mp32019-05-31 14:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0160.mp32019-05-31 14:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0161.mp32019-05-31 14:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0162.mp32019-05-31 14:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0163.mp32019-05-31 14:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0164.mp32019-05-31 14:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0165.mp32019-05-31 14:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0166.mp32019-05-31 14:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0167.mp32019-05-31 14:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0168.mp32019-05-31 14:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0169.mp32019-05-31 14:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0170.mp32019-05-31 14:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0171.mp32019-05-31 14:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0172.mp32019-05-31 14:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0173.mp32019-05-31 14:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0174.mp32019-05-31 14:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0175.mp32019-05-31 14:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0176.mp32019-05-31 14:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0177.mp32019-05-31 14:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0178.mp32019-05-31 14:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0179.mp32019-05-31 14:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0180.mp32019-05-31 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0181.mp32019-05-31 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0182.mp32019-05-31 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0183.mp32019-05-31 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0184.mp32019-05-31 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0185.mp32019-05-31 14:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0186.mp32019-05-31 14:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0187.mp32019-05-31 14:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0188.mp32019-05-31 14:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0189.mp32019-05-31 14:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0190.mp32019-05-31 14:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0191.mp32019-05-31 14:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0192.mp32019-05-31 14:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0193.mp32019-05-31 14:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0194.mp32019-05-31 14:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0195.mp32019-05-31 14:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0196.mp32019-05-31 14:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0197.mp32019-05-31 14:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0198.mp32019-05-31 14:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0199.mp32019-05-31 14:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0200.mp32019-05-31 14:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0201.mp32019-05-31 14:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0202.mp32019-05-31 14:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0203.mp32019-05-31 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0204.mp32019-05-31 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0205.mp32019-05-31 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0206.mp32019-05-31 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0207.mp32019-05-31 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0208.mp32019-05-31 14:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0209.mp32019-05-31 14:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0210.mp32019-05-31 14:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0211.mp32019-05-31 14:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0212.mp32019-05-31 14:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0213.mp32019-05-31 14:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0214.mp32019-05-31 14:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0215.mp32019-05-31 14:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0216.mp32019-05-31 14:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0217.mp32019-05-31 14:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0218.mp32019-05-31 14:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0219.mp32019-05-31 14:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0220.mp32019-05-31 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0221.mp32019-05-31 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0222.mp32019-05-31 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0223.mp32019-05-31 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0224.mp32019-05-31 14:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0225.mp32019-05-31 14:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0226.mp32019-05-31 14:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0227.mp32019-05-31 14:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0228.mp32019-05-31 14:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0229.mp32019-05-31 15:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0230.mp32019-05-31 15:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0231.mp32019-05-31 15:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0232.mp32019-05-31 15:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0233.mp32019-05-31 15:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0234.mp32019-05-31 15:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0235.mp32019-05-31 15:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0236.mp32019-05-31 15:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0237.mp32019-05-31 15:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0238.mp32019-05-31 15:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0239.mp32019-05-31 15:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0240.mp32019-05-31 15:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0241.mp32019-05-31 15:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0242.mp32019-05-31 15:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0243.mp32019-05-31 15:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0244.mp32019-05-31 15:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0245.mp32019-05-31 15:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0246.mp32019-05-31 15:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0247.mp32019-05-31 15:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0248.mp32019-05-31 15:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0249.mp32019-05-31 15:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0250.mp32019-05-31 15:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0251.mp32019-05-31 15:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0252.mp32019-05-31 15:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0253.mp32019-05-31 15:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0254.mp32019-05-31 15:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0255.mp32019-05-31 15:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0256.mp32019-05-31 15:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0257.mp32019-05-31 15:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0258.mp32019-05-31 15:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0259.mp32019-05-31 15:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0260.mp32019-05-31 15:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0261.mp32019-05-31 15:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0262.mp32019-05-31 15:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0263.mp32019-05-31 15:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0264.mp32019-05-31 15:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0265.mp32019-05-31 15:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0266.mp32019-05-31 15:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0267.mp32019-05-31 15:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0268.mp32019-05-31 15:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0269.mp32019-05-31 15:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0270.mp32019-05-31 15:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0271.mp32019-05-31 15:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0272.mp32019-05-31 15:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0273.mp32019-05-31 15:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0274.mp32019-05-31 15:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0275.mp32019-05-31 15:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0276.mp32019-05-31 15:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0277.mp32019-05-31 15:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0278.mp32019-05-31 15:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0279.mp32019-05-31 15:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0280.mp32019-05-31 15:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0281.mp32019-05-31 15:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0282.mp32019-05-31 15:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0283.mp32019-05-31 15:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0284.mp32019-05-31 15:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0285.mp32019-05-31 15:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0286.mp32019-05-31 15:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0287.mp32019-05-31 15:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0288.mp32019-05-31 15:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0289.mp32019-05-31 15:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0290.mp32019-05-31 15:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0291.mp32019-05-31 15:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0292.mp32019-05-31 15:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0293.mp32019-05-31 15:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0294.mp32019-05-31 15:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0295.mp32019-05-31 15:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0296.mp32019-05-31 15:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0297.mp32019-05-31 15:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0298.mp32019-05-31 15:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0299.mp32019-05-31 15:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0300.mp32019-05-31 15:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0301.mp32019-05-31 15:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0302.mp32019-05-31 15:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0303.mp32019-05-31 15:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0304.mp32019-05-31 15:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0305.mp32019-05-31 15:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0306.mp32019-05-31 15:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0307.mp32019-05-31 15:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0308.mp32019-05-31 15:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0309.mp32019-05-31 15:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0310.mp32019-05-31 15:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0311.mp32019-05-31 15:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0312.mp32019-05-31 15:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0313.mp32019-05-31 15:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0314.mp32019-05-31 15:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0315.mp32019-05-31 15:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0316.mp32019-05-31 15:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0317.mp32019-05-31 15:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0318.mp32019-05-31 15:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0319.mp32019-05-31 15:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0320.mp32019-05-31 15:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0321.mp32019-05-31 15:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0322.mp32019-05-31 15:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0323.mp32019-05-31 15:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0324.mp32019-05-31 15:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0325.mp32019-05-31 15:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0326.mp32019-05-31 15:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0327.mp32019-05-31 15:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0328.mp32019-05-31 15:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0329.mp32019-05-31 15:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0330.mp32019-05-31 15:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0331.mp32019-05-31 15:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0332.mp32019-05-31 15:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0333.mp32019-05-31 15:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0334.mp32019-05-31 15:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0335.mp32019-05-31 15:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0336.mp32019-05-31 15:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0337.mp32019-05-31 15:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0338.mp32019-05-31 15:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0339.mp32019-05-31 15:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0340.mp32019-05-31 15:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0341.mp32019-05-31 15:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0342.mp32019-05-31 15:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0343.mp32019-05-31 15:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0344.mp32019-05-31 15:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0345.mp32019-05-31 15:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0346.mp32019-05-31 15:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0347.mp32019-05-31 15:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0348.mp32019-05-31 15:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0349.mp32019-05-31 15:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0350.mp32019-05-31 15:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0351.mp32019-05-31 15:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0352.mp32019-05-31 15:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0353.mp32019-05-31 15:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0354.mp32019-05-31 15:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0355.mp32019-05-31 15:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0356.mp32019-05-31 15:27
 • than-huyet-chien-si-chuong-0357.mp32019-05-31 15:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0358.mp32019-05-31 15:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0359.mp32019-05-31 15:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0360.mp32019-05-31 15:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0361.mp32019-05-31 15:28
 • than-huyet-chien-si-chuong-0362.mp32019-05-31 15:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0363.mp32019-05-31 15:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0364.mp32019-05-31 15:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0365.mp32019-05-31 15:29
 • than-huyet-chien-si-chuong-0366.mp32019-05-31 15:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0367.mp32019-05-31 15:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0368.mp32019-05-31 15:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0369.mp32019-05-31 15:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0370.mp32019-05-31 15:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0371.mp32019-05-31 15:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0372.mp32019-05-31 15:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0373.mp32019-05-31 15:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0374.mp32019-05-31 15:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0375.mp32019-05-31 15:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0376.mp32019-05-31 15:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0377.mp32019-05-31 15:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0378.mp32019-05-31 15:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0379.mp32019-05-31 15:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0380.mp32019-05-31 15:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0381.mp32019-05-31 15:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0382.mp32019-05-31 15:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0383.mp32019-05-31 15:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0384.mp32019-05-31 15:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0385.mp32019-05-31 15:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0386.mp32019-05-31 15:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0387.mp32019-05-31 15:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0388.mp32019-05-31 15:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0389.mp32019-05-31 15:34
 • than-huyet-chien-si-chuong-0390.mp32019-05-31 15:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0391.mp32019-05-31 15:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0392.mp32019-05-31 15:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0393.mp32019-05-31 15:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0394.mp32019-05-31 15:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0395.mp32019-05-31 15:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0396.mp32019-05-31 15:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0397.mp32019-05-31 15:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0398.mp32019-05-31 15:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0399.mp32019-05-31 15:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0400.mp32019-05-31 15:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0401.mp32019-05-31 15:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0402.mp32019-05-31 15:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0403.mp32019-05-31 15:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0404.mp32019-05-31 15:37
 • than-huyet-chien-si-chuong-0405.mp32019-05-31 15:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0406.mp32019-05-31 15:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0407.mp32019-05-31 15:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0408.mp32019-05-31 15:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0409.mp32019-05-31 15:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0410.mp32019-05-31 15:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0411.mp32019-05-31 15:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0412.mp32019-05-31 15:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0413.mp32019-05-31 15:39
 • than-huyet-chien-si-chuong-0414.mp32019-05-31 15:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0415.mp32019-05-31 15:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0416.mp32019-05-31 15:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0417.mp32019-05-31 15:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0418.mp32019-05-31 15:40
 • than-huyet-chien-si-chuong-0419.mp32019-05-31 15:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0420.mp32019-05-31 15:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0421.mp32019-05-31 15:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0422.mp32019-05-31 15:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0423.mp32019-05-31 15:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0424.mp32019-05-31 15:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0425.mp32019-05-31 15:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0426.mp32019-05-31 15:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0427.mp32019-05-31 15:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0428.mp32019-05-31 15:42
 • than-huyet-chien-si-chuong-0429.mp32019-05-31 15:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0430.mp32019-05-31 15:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0431.mp32019-05-31 15:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0432.mp32019-05-31 15:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0433.mp32019-05-31 15:43
 • than-huyet-chien-si-chuong-0434.mp32019-05-31 15:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0435.mp32019-05-31 15:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0436.mp32019-05-31 15:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0437.mp32019-05-31 15:44
 • than-huyet-chien-si-chuong-0438.mp32019-05-31 15:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0439.mp32019-05-31 15:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0440.mp32019-05-31 15:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0441.mp32019-05-31 15:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0442.mp32019-05-31 15:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0443.mp32019-05-31 15:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0444.mp32019-05-31 15:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0445.mp32019-05-31 15:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0446.mp32019-05-31 15:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0447.mp32019-05-31 15:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0448.mp32019-05-31 15:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0449.mp32019-05-31 15:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0450.mp32019-05-31 15:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0451.mp32019-05-31 15:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0452.mp32019-05-31 15:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0453.mp32019-05-31 15:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0454.mp32019-05-31 15:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0455.mp32019-05-31 15:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0456.mp32019-05-31 15:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0457.mp32019-05-31 15:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0458.mp32019-05-31 15:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0459.mp32019-05-31 15:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0460.mp32019-05-31 15:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0461.mp32019-05-31 15:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0462.mp32019-05-31 15:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0463.mp32019-05-31 15:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0464.mp32019-05-31 15:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0465.mp32019-05-31 15:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0466.mp32019-05-31 15:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0467.mp32019-05-31 15:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0468.mp32019-05-31 15:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0469.mp32019-05-31 15:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0470.mp32019-05-31 15:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0471.mp32019-05-31 15:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0472.mp32019-05-31 15:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0473.mp32019-05-31 15:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0474.mp32019-05-31 15:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0475.mp32019-05-31 15:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0476.mp32019-05-31 15:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0477.mp32019-05-31 15:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0478.mp32019-05-31 15:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0479.mp32019-05-31 15:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0480.mp32019-05-31 15:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0481.mp32019-05-31 15:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0482.mp32019-05-31 15:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0483.mp32019-05-31 15:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0484.mp32019-05-31 15:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0485.mp32019-05-31 15:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0486.mp32019-05-31 15:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0487.mp32019-05-31 15:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0488.mp32019-05-31 15:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0489.mp32019-05-31 15:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0490.mp32019-05-31 15:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0491.mp32019-05-31 15:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0492.mp32019-05-31 15:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0493.mp32019-05-31 15:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0494.mp32019-05-31 15:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0495.mp32019-05-31 15:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0496.mp32019-05-31 15:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0497.mp32019-05-31 15:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0498.mp32019-05-31 15:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0499.mp32019-05-31 15:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0500.mp32019-05-31 15:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0501.mp32019-05-31 15:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0502.mp32019-05-31 15:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0503.mp32019-05-31 15:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0504.mp32019-05-31 15:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0505.mp32019-05-31 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0506.mp32019-05-31 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0507.mp32019-05-31 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0508.mp32019-05-31 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0509.mp32019-05-31 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0510.mp32019-05-31 16:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0511.mp32019-05-31 16:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0512.mp32019-05-31 16:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0513.mp32019-05-31 16:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0514.mp32019-05-31 16:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0515.mp32019-05-31 16:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0516.mp32019-05-31 16:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0517.mp32019-05-31 16:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0518.mp32019-05-31 16:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0519.mp32019-05-31 16:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0520.mp32019-05-31 16:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0521.mp32019-05-31 16:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0522.mp32019-05-31 16:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0523.mp32019-05-31 16:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0524.mp32019-05-31 16:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0525.mp32019-05-31 16:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0526.mp32019-05-31 16:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0527.mp32019-05-31 16:04
 • than-huyet-chien-si-chuong-0528.mp32019-05-31 16:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0529.mp32019-05-31 16:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0530.mp32019-05-31 16:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0531.mp32019-05-31 16:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0532.mp32019-05-31 16:05
 • than-huyet-chien-si-chuong-0533.mp32019-05-31 16:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0534.mp32019-05-31 16:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0535.mp32019-05-31 16:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0536.mp32019-05-31 16:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0537.mp32019-05-31 16:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0538.mp32019-05-31 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0539.mp32019-05-31 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0540.mp32019-05-31 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0541.mp32019-05-31 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0542.mp32019-05-31 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0543.mp32019-05-31 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0544.mp32019-05-31 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0545.mp32019-05-31 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0546.mp32019-05-31 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0547.mp32019-05-31 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0548.mp32019-05-31 16:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0549.mp32019-05-31 16:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0550.mp32019-05-31 16:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0551.mp32019-05-31 16:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0552.mp32019-05-31 16:09
 • than-huyet-chien-si-chuong-0553.mp32019-05-31 16:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0554.mp32019-05-31 16:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0555.mp32019-05-31 16:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0556.mp32019-05-31 16:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0557.mp32019-05-31 16:10
 • than-huyet-chien-si-chuong-0558.mp32019-05-31 16:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0559.mp32019-05-31 16:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0560.mp32019-05-31 16:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0561.mp32019-05-31 16:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0562.mp32019-05-31 16:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0563.mp32019-05-31 16:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0564.mp32019-05-31 16:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0565.mp32019-05-31 16:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0566.mp32019-05-31 16:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0567.mp32019-05-31 16:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0568.mp32019-05-31 16:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0569.mp32019-05-31 16:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0570.mp32019-05-31 16:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0571.mp32019-05-31 16:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0572.mp32019-05-31 16:13
 • than-huyet-chien-si-chuong-0573.mp32019-05-31 16:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0574.mp32019-05-31 16:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0575.mp32019-05-31 16:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0576.mp32019-05-31 16:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0577.mp32019-05-31 16:14
 • than-huyet-chien-si-chuong-0578.mp32019-05-31 16:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0579.mp32019-05-31 17:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0580.mp32019-05-31 17:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0581.mp32019-05-31 17:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0582.mp32019-05-31 17:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0583.mp32019-05-31 17:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0584.mp32019-05-31 17:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0585.mp32019-05-31 17:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0586.mp32019-05-31 17:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0587.mp32019-06-01 16:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0588.mp32019-06-01 16:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0589.mp32019-06-04 04:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0590.mp32019-06-04 04:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0591.mp32019-06-04 04:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0592.mp32019-06-04 04:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0593.mp32019-06-04 15:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0594.mp32019-06-04 15:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0595.mp32019-06-06 19:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0596.mp32019-06-06 19:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0597.mp32019-06-06 19:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0598.mp32019-06-06 19:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0599.mp32019-06-07 16:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0600.mp32019-06-07 16:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0601.mp32019-06-08 16:16
 • than-huyet-chien-si-chuong-0602.mp32019-06-08 16:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0603.mp32019-06-10 16:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0604.mp32019-06-10 16:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0605.mp32019-06-11 17:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0606.mp32019-06-11 17:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0607.mp32019-06-13 06:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0608.mp32019-06-13 06:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0609.mp32019-06-13 06:56
 • than-huyet-chien-si-chuong-0610.mp32019-06-14 06:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0611.mp32019-06-14 06:15
 • than-huyet-chien-si-chuong-0612.mp32019-06-14 15:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0613.mp32019-06-15 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0614.mp32019-06-15 16:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0615.mp32019-06-16 20:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0616.mp32019-06-16 20:03
 • than-huyet-chien-si-chuong-0617.mp32019-06-17 19:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0618.mp32019-06-17 19:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0619.mp32019-06-19 05:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0620.mp32019-06-19 05:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0621.mp32019-06-19 05:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0622.mp32019-06-19 16:18
 • than-huyet-chien-si-chuong-0623.mp32019-06-20 17:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0624.mp32019-06-20 17:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0625.mp32019-06-21 16:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0626.mp32019-06-21 16:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0627.mp32019-06-22 16:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0628.mp32019-06-22 16:45
 • than-huyet-chien-si-chuong-0629.mp32019-06-23 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0630.mp32019-06-23 14:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0631.mp32019-06-26 08:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0632.mp32019-06-26 08:19
 • than-huyet-chien-si-chuong-0633.mp32019-06-26 08:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0634.mp32019-06-26 08:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0635.mp32019-06-26 08:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0636.mp32019-06-26 15:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0637.mp32019-06-27 20:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0638.mp32019-06-27 20:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0639.mp32019-06-28 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0640.mp32019-06-28 16:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0641.mp32019-06-30 07:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0642.mp32019-06-30 07:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0643.mp32019-06-30 07:41
 • than-huyet-chien-si-chuong-0644.mp32019-06-30 16:48
 • than-huyet-chien-si-chuong-0645.mp32019-07-01 16:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0646.mp32019-07-01 16:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0647.mp32019-07-02 16:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0648.mp32019-07-02 16:17
 • than-huyet-chien-si-chuong-0649.mp32019-07-03 18:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0650.mp32019-07-03 18:22
 • than-huyet-chien-si-chuong-0651.mp32019-07-04 18:01
 • than-huyet-chien-si-chuong-0652.mp32019-07-04 18:02
 • than-huyet-chien-si-chuong-0653.mp32019-07-05 16:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0654.mp32019-07-05 16:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0655.mp32019-07-06 16:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0656.mp32019-07-06 16:32
 • than-huyet-chien-si-chuong-0657.mp32019-07-08 08:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0658.mp32019-07-08 08:31
 • than-huyet-chien-si-chuong-0659.mp32019-07-08 15:47
 • than-huyet-chien-si-chuong-0660.mp32019-07-09 17:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0661.mp32019-07-09 17:06
 • than-huyet-chien-si-chuong-0662.mp32019-07-09 17:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0663.mp32019-07-10 17:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0664.mp32019-07-10 17:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0665.mp32019-07-11 16:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0666.mp32019-07-11 16:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0667.mp32019-07-12 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0668.mp32019-07-12 16:00
 • than-huyet-chien-si-chuong-0669.mp32019-07-13 18:11
 • than-huyet-chien-si-chuong-0670.mp32019-07-13 18:12
 • than-huyet-chien-si-chuong-0671.mp32019-07-15 18:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0672.mp32019-07-15 18:46
 • than-huyet-chien-si-chuong-0673.mp32019-07-17 19:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0674.mp32019-07-17 19:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0675.mp32019-07-17 19:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0676.mp32019-07-17 19:24
 • than-huyet-chien-si-chuong-0677.mp32019-07-18 16:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0678.mp32019-07-18 16:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0679.mp32019-07-19 17:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0680.mp32019-07-19 17:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0681.mp32019-07-20 14:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0682.mp32019-07-20 14:51
 • than-huyet-chien-si-chuong-0683.mp32019-07-22 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0684.mp32019-07-22 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0685.mp32019-07-22 14:58
 • than-huyet-chien-si-chuong-0686.mp32019-07-22 14:59
 • than-huyet-chien-si-chuong-0687.mp32019-07-23 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0688.mp32019-07-23 14:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0689.mp32019-07-25 06:20
 • than-huyet-chien-si-chuong-0690.mp32019-07-25 06:21
 • than-huyet-chien-si-chuong-0691.mp32019-07-25 17:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0692.mp32019-07-25 17:38
 • than-huyet-chien-si-chuong-0693.mp32019-07-26 08:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0694.mp32019-07-26 20:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0695.mp32019-07-27 18:25
 • than-huyet-chien-si-chuong-0696.mp32019-07-27 18:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0697.mp32019-07-29 21:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0698.mp32019-07-29 21:07
 • than-huyet-chien-si-chuong-0699.mp32019-07-29 21:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0700.mp32019-07-29 21:08
 • than-huyet-chien-si-chuong-0701.mp32019-07-30 19:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0702.mp32019-07-30 19:55
 • than-huyet-chien-si-chuong-0703.mp32019-07-31 16:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0704.mp32019-07-31 16:35
 • than-huyet-chien-si-chuong-0705.mp32019-08-01 20:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0706.mp32019-08-01 20:26
 • than-huyet-chien-si-chuong-0707.mp32019-08-03 07:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0708.mp32019-08-03 07:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0709.mp32019-08-03 07:53
 • than-huyet-chien-si-chuong-0710.mp32019-08-03 17:23
 • than-huyet-chien-si-chuong-0711.mp32019-08-04 17:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0712.mp32019-08-04 17:52
 • than-huyet-chien-si-chuong-0713.mp32019-08-06 02:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0714.mp32019-08-06 02:57
 • than-huyet-chien-si-chuong-0715.mp32019-08-06 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0716.mp32019-08-06 14:54
 • than-huyet-chien-si-chuong-0717.mp32019-08-07 16:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0718.mp32019-08-07 16:30
 • than-huyet-chien-si-chuong-0719.mp32019-08-08 17:49
 • than-huyet-chien-si-chuong-0720.mp32019-08-08 17:50
 • than-huyet-chien-si-chuong-0721.mp32019-08-09 17:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0722.mp32019-08-09 17:36
 • than-huyet-chien-si-chuong-0723.mp32019-08-10 18:33
 • than-huyet-chien-si-chuong-0724.mp32019-08-10 18:33
 • #725: Có Ý Trở Về2019-08-11 18:16
 • #726: Cấp Hủy Diệt2019-08-11 18:16
 • #727: Xuất Phát2019-08-12 17:27
 • #728: Không Bằng Đồng Hành?2019-08-12 17:28
 • #729: Sụp Xuống Vị Diện2019-08-13 17:23
 • #730: Để Người Tâm Động Vị Diện2019-08-13 17:23
 • #731: Đất Chết2019-08-14 17:32
 • #732: Xích Diễm Quả2019-08-15 17:58
 • #733: Bị Nhìn Chằm Chằm2019-08-15 17:58
 • #734: Chiến Thánh Tử2019-08-16 17:12
 • #735: Dung Binh Luyện Thể2019-08-16 17:12
 • #736: Cường Hãn Dung Binh Luyện Thể2019-08-17 16:53
 • #737: Bại Louis Arms2019-08-17 16:53
 • #738: Cấp Quy Tắc Cường Giả Nơi Ở2019-08-18 17:14
 • #739: Một Điều Kiện2019-08-18 17:14
 • #740: Nửa Đoạn Mũi Kiếm2019-08-19 18:10
 • #741: Vị Diện Chi Chủ2019-08-19 18:10
 • #742: Kinh Biến2019-08-20 19:50
 • #743: Không Có Không Bá Đạo Thánh Cấp Thế Lực2019-08-20 19:50
 • #744: Song Quy Tắc2019-08-22 02:17
 • #745: Mở Ra Vị Diện2019-08-22 02:17
 • #746: Cướp Giết2019-08-23 19:28
 • #747: Lửa Giận2019-08-23 19:28
 • #748: Một Kiếm Hai Giết2019-08-24 18:56
 • #749: Quang Minh Lĩnh2019-08-24 18:56
 • #750: Có Chút Quen Mặt2019-08-26 10:02
 • #751: Tao Ngộ Quang Minh Thánh Nữ2019-08-26 10:02
 • #752: Quang Minh Chi Kiếm2019-08-26 17:58
 • #753: Thái Dương Chi Kiếm2019-08-26 17:58
 • #754: Trở Về Vị Diện2019-08-27 19:20
 • #755: Vị Diện Kinh Biến2019-08-27 19:20
 • #756: Quang Minh Hội Nghị2019-08-28 20:31
 • #757: Khủng Bố Ánh Sáng2019-08-28 20:31
 • #758: Không Gian Vật Phẩm2019-08-29 20:24
 • #759: Gặp Gỡ2019-08-29 20:24
 • #760: Cố Ý Làm Khó Dễ2019-09-02 05:37
 • #761: Đến Thời Không Thánh Điện Làm Khách2019-09-02 05:37
 • #762: Ta Cho Chín Điểm2019-09-02 05:37
 • #763: Huyết Mạch Phản Tổ2019-09-02 05:38
 • #764: Về Leopold2019-09-02 05:38
 • #765: Hài Lòng Không2019-09-02 05:38
 • #766: Trong Biển Di Tích2019-09-02 05:38
 • #767: Có Phải Là Đang Bị Truy Sát2019-09-02 15:05
 • #768: Đến Hòn Đảo2019-09-03 20:14
 • #769: Di Tích Nơi2019-09-03 20:14
 • #770: Quy Tắc Thú2019-09-05 04:11
 • #771: Chú Quy Tắc2019-09-05 04:11
 • #772: Nguyền Rủa2019-09-05 17:38
 • #773: Vu Thánh Điện2019-09-05 17:38
 • #774: Đánh Tới Giao Ra Đây2019-09-06 20:04
 • #775: Chiến Vu Thánh Điện2019-09-06 20:04
 • #776: Vu Thánh Điện Gốc Gác2019-09-07 18:44
 • #777: Gieo Gió Gặt Bão2019-09-07 18:44
 • #778: Vu Thánh Điện Tàng Bảo Khố2019-09-09 10:16
 • #779: Chú Quy Tắc2019-09-09 10:16
 • #780: Loại Thứ Tư Quy Tắc2019-09-09 10:17
 • #781: Nhặt Thi Người2019-09-09 18:35
 • #782: Một Điện Hai Thánh2019-09-10 15:38
 • #783: Bị Tìm Tới2019-09-10 15:38
 • #784: Cảm Giác Khác Lạ2019-09-11 17:31
 • #785: Thần Phạt2019-09-11 17:32
 • #786: Chiến Cấp Quy Tắc2019-09-12 19:07
 • #787: Trọng Thương Quang Minh Điện Chủ2019-09-12 19:07
 • #788: Quan Chiến Người2019-09-13 18:03
 • #789: Lâu Năm Thánh Giả Cuộc Chiến2019-09-13 18:03
 • #790: Quang Minh Thánh Điện Bại Lui2019-09-15 20:21
 • #791: Cấp Hủy Diệt Thứ Sáu Tầng Thứ2019-09-15 20:21
 • #792: Áp Sát Nguy Hiểm2019-09-15 20:21
 • #793: Không Gian Mê Cung2019-09-15 20:21
 • #794: Kéo Tới2019-09-17 20:22
 • #795: Tình Thế Bất Lợi2019-09-17 20:22
 • #796: Ngao Chiến2019-09-17 20:22
 • #797: Cực Đen Chi Điểm2019-09-17 20:22
 • #798: Siêu Thời Không Vật Chất2019-09-18 18:29
 • #799: Dừng Tay Như Vậy Làm Sao2019-09-18 18:29
 • #800: Đến Địch Diệt Hết2019-09-19 21:05
 • #801: Tiêu Diệt Hai Thánh Điện2019-09-19 21:05
 • #802: Lập Trường Không Giống2019-09-20 17:48
 • #803: Trở Về Vị Diện2019-09-20 17:48
 • #804: Cố Nhân Gặp Lại2019-09-21 19:38
 • #805: Hôn Lễ2019-09-21 19:38
 • #806: Săn Thánh Bí Mật2019-09-22 19:44
 • #807: Tuyệt Cảnh Phía Dưới Cấm Kỵ2019-09-22 19:44
 • #808: Huyết Mạch Tổ Tiên2019-09-23 18:44
 • #809: Bốn Mươi Chín Vạn Năm Trước2019-09-23 18:44
 • #810: Violet Gia Tộc Ta Bảo Đảm2019-09-24 17:57
 • #811: Giết Hướng Về Thái Dương Thánh Điện2019-09-24 17:57
 • #812: Thái Dương Thánh Điện2019-09-25 21:51
 • #813: Áp Đảo2019-09-25 21:52
 • #814: Hợp Tác2019-09-26 20:31
 • #815: Xong2019-09-26 20:31
 • #816: Dãy Núi Tử Vong2019-09-27 19:27
 • #817: Quy Tắc Quả Thành Thục2019-09-27 19:27
 • #818: Hoàng Tước2019-09-28 23:54
 • #819: Từ Chối2019-09-28 23:54
 • #820: Kiêng Kỵ2019-09-30 05:48
 • #821: Thành Tựu Quy Tắc2019-09-30 05:48
 • #822: Có Đúng Không2019-09-30 18:46
 • #823: Chờ Ta Mười Ngày2019-09-30 18:47
 • #824: Chết Rồi2019-10-01 19:12
 • #825: Tìm Hung2019-10-01 19:12
 • #826: Là Hắn2019-10-02 20:07
 • #827: Địa Mạch Quả2019-10-02 20:07
 • #828: Rốt Cục Đến Rồi2019-10-03 18:53
 • #829: Sức Mạnh Tuyệt Đối2019-10-03 18:53
 • #830: Khống Chế Hai Đại Thánh Điện2019-10-04 18:44
 • #831: Heydla2019-10-04 18:44
 • #832: Long2019-10-05 19:35
 • #833: Kiếm Lớn2019-10-05 19:35
 • #834: Màu Đỏ Cự Thú2019-10-06 18:31
 • #835: Luyện Quy Tắc2019-10-06 18:32
 • #836: Quang Minh Kim Loại2019-10-07 19:14
 • #837: Khủng Bố Cự Thú2019-10-07 19:14
 • #838: Thánh Dịch Hội2019-10-08 20:04
 • #839: Giao Dịch Bắt Đầu2019-10-08 20:04
 • #840: Đánh Vỡ Quy Củ Quyền Hạn2019-10-09 20:23
 • #841: Thánh Cấp Thế Lực Giao Dịch2019-10-09 20:23
 • #842: Giao Dịch2019-10-10 23:31
 • #843: Luyện Khí Đại Sư2019-10-10 23:32
 • #844: Luyện Chế Quy Tắc Vũ Khí2019-10-11 20:06
 • #845: Từ Chối2019-10-11 20:06
 • #846: Bị Phục Kích2019-10-13 20:04
 • #847: Ba Quy Tắc Khủng Bố2019-10-13 20:04
 • #848: Hỏi Qua Ta Không Có2019-10-15 02:47
 • #849: Nguyệt Lượng Thánh Điện2019-10-15 02:47
 • #850: Tìm Hiểu Quy Tắc2019-10-15 19:34
 • #851: Bổn Nguyên Thế Giới Hỗn Loạn2019-10-15 19:35
 • #852: Khốc Liệt Cuộc Chiến2019-10-17 00:58
 • #853: Sợ Hãi Holy Thánh Giả2019-10-17 00:58
 • #854: Thu Xếp Ellen2019-10-17 20:25
 • #855: Ngàn Mét Cự Thú2019-10-17 20:26
 • #856: Thứ Sáu Quy Tắc2019-10-18 20:22
 • #857: Trở Về2019-10-18 20:22
 • #858: Thực Lực Của Ngươi2019-10-19 20:15
 • #859: Bạch Ngân Chi Khải2019-10-19 20:15
 • #860: Thứ Bảy Quy Tắc2019-10-26 03:02
 • #861: Thần2019-10-26 03:02
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Ta Tu Luyện Trò Chơi

TiKay

Độc Phi ở Trên Tà Vương ở Dưới

TiKay

Thông U Đại Thánh

TiKay

Leave a Reply