Ngôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Tớ chưa từng là công chúa của ai, kể cả cậu và cậu cũng không phải là chàng kỵ sĩ của tớ.
Chúng ta giống như những ngọn cây có bộ rễ dài quấn chặt lấy nhai, giống như những tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau.
“Mạng của tớ không có giá trị như vậy”
“Nhưng đối với tớ là vô giá”
Một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc sống của một học sinh tốt và cô nàng hư học.
Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới.

Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì ┃ phối hợp diễn: ┃ người khác:

Nguồn : truyenfull


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Minh Khai Dạ Hợp
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0001.mp32019-02-02 12:01
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0002.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0003.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0004.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0005.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0006.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0007.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0008.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0009.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0010.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0011.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0012.mp32019-02-02 12:04
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0013.mp32019-02-02 12:04
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0014.mp32019-02-02 12:05
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0015.mp32019-02-02 12:05
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0016.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0017.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0018.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0019.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0020.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0021.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0022.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0023.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0024.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0025.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0026.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0027.mp32019-02-02 12:09
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0028.mp32019-02-02 12:10
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0029.mp32019-02-02 12:10
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0030.mp32019-02-02 12:11
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0031.mp32019-02-02 12:11
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0032.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0033.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0034.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0035.mp32019-02-02 12:13
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0036.mp32019-02-02 12:13
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0037.mp32019-02-02 12:14
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0038.mp32019-02-02 12:14
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0039.mp32019-02-02 12:15
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0040.mp32019-02-02 12:15
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0041.mp32019-02-02 12:16
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0042.mp32019-02-02 12:17
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0043.mp32019-02-02 12:17
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0044.mp32019-02-02 12:18
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0045.mp32019-02-02 12:18
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0046.mp32019-02-02 12:19
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0047.mp32019-02-02 12:19
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0048.mp32019-02-02 12:20
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0049.mp32019-02-02 12:20
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0050.mp32019-02-02 12:21
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0051.mp32019-02-02 12:21
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0052.mp32019-02-02 12:22
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0053.mp32019-02-02 12:22
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0054.mp32019-02-02 12:23
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0055.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0056.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0057.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0058.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0059.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0060.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0061.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0062.mp32019-02-02 12:26
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0063.mp32019-02-02 12:26
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0064.mp32019-02-02 12:27
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0065.mp32019-02-02 12:27
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0066.mp32019-02-02 12:28
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0067.mp32019-02-02 12:29
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0068.mp32019-02-02 12:31
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0069.mp32019-02-02 12:31
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0070.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0071.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0072.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0073.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0074.mp32019-02-02 12:33
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0075.mp32019-02-02 12:33
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0076.mp32019-02-02 12:34
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0077.mp32019-02-02 12:34
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0078.mp32019-02-02 12:35
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Nam Tôn Nữ Quý Chi Sủng Phu

TiKay

Thần Y Quý Nữ: Thịnh Sủng Thất Hoàng Phi

TiKay

Gian Thần Sủng Thê Hằng Ngày

THUYS♥️

Trùng Sinh Đích Nữ Nghịch Tập Tu Tiên

THUYS♥️

Ở Mạt Thế Trở Thành Hình Người Cẩm Lý

THUYS♥️

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư

TiKay

Leave a Reply