Ngôn TìnhThanh Xuân Vườn Trường

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Tớ chưa từng là công chúa của ai, kể cả cậu và cậu cũng không phải là chàng kỵ sĩ của tớ.
Chúng ta giống như những ngọn cây có bộ rễ dài quấn chặt lấy nhai, giống như những tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau.
“Mạng của tớ không có giá trị như vậy”
“Nhưng đối với tớ là vô giá”
Một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc sống của một học sinh tốt và cô nàng hư học.
Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới.

Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì ┃ phối hợp diễn: ┃ người khác:

Nguồn : truyenfull


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Minh Khai Dạ Hợp
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0001.mp32019-02-02 12:01
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0002.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0003.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0004.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0005.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0006.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0007.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0008.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0009.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0010.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0011.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0012.mp32019-02-02 12:04
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0013.mp32019-02-02 12:04
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0014.mp32019-02-02 12:05
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0015.mp32019-02-02 12:05
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0016.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0017.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0018.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0019.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0020.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0021.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0022.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0023.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0024.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0025.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0026.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0027.mp32019-02-02 12:09
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0028.mp32019-02-02 12:10
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0029.mp32019-02-02 12:10
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0030.mp32019-02-02 12:11
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0031.mp32019-02-02 12:11
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0032.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0033.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0034.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0035.mp32019-02-02 12:13
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0036.mp32019-02-02 12:13
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0037.mp32019-02-02 12:14
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0038.mp32019-02-02 12:14
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0039.mp32019-02-02 12:15
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0040.mp32019-02-02 12:15
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0041.mp32019-02-02 12:16
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0042.mp32019-02-02 12:17
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0043.mp32019-02-02 12:17
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0044.mp32019-02-02 12:18
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0045.mp32019-02-02 12:18
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0046.mp32019-02-02 12:19
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0047.mp32019-02-02 12:19
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0048.mp32019-02-02 12:20
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0049.mp32019-02-02 12:20
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0050.mp32019-02-02 12:21
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0051.mp32019-02-02 12:21
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0052.mp32019-02-02 12:22
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0053.mp32019-02-02 12:22
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0054.mp32019-02-02 12:23
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0055.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0056.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0057.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0058.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0059.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0060.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0061.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0062.mp32019-02-02 12:26
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0063.mp32019-02-02 12:26
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0064.mp32019-02-02 12:27
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0065.mp32019-02-02 12:27
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0066.mp32019-02-02 12:28
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0067.mp32019-02-02 12:29
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0068.mp32019-02-02 12:31
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0069.mp32019-02-02 12:31
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0070.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0071.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0072.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0073.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0074.mp32019-02-02 12:33
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0075.mp32019-02-02 12:33
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0076.mp32019-02-02 12:34
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0077.mp32019-02-02 12:34
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0078.mp32019-02-02 12:35
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Mua Được Tiểu Đào Thê

TiKay

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Ta Có Nhãi Con Của Boss Trò Chơi Chạy Trốn [ Vô Hạn Lưu ]

TiKay

Liệt Hỏa Như Ca

TiKay

Trọng Sinh Nữ Xứng: Chí Tôn Y Tiên

TiKay

Tổng Tài Đầu Quả Tim Sủng: Nhân Ngư Kiều Thê Manh Manh Đát

TiKay

Leave a Reply