Ngôn Tình Thanh Xuân Vườn Trường

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Tớ chưa từng là công chúa của ai, kể cả cậu và cậu cũng không phải là chàng kỵ sĩ của tớ.
Chúng ta giống như những ngọn cây có bộ rễ dài quấn chặt lấy nhai, giống như những tảng đá cheo leo làm chỗ dựa cho nhau.
“Mạng của tớ không có giá trị như vậy”
“Nhưng đối với tớ là vô giá”
Một câu chuyện kể về tình yêu, cuộc sống của một học sinh tốt và cô nàng hư học.
Từ vườn trường đến đi làm, từ đồng phục đến áo cưới.

Nhân vật chính: Phương Huỳnh, Tưởng Tây Trì ┃ phối hợp diễn: ┃ người khác:

Nguồn : truyenfull


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Minh Khai Dạ Hợp
 •  Chương: /78
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0001.mp32019-02-02 12:01
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0002.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0003.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0004.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0005.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0006.mp32019-02-02 12:02
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0007.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0008.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0009.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0010.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0011.mp32019-02-02 12:03
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0012.mp32019-02-02 12:04
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0013.mp32019-02-02 12:04
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0014.mp32019-02-02 12:05
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0015.mp32019-02-02 12:05
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0016.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0017.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0018.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0019.mp32019-02-02 12:06
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0020.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0021.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0022.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0023.mp32019-02-02 12:07
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0024.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0025.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0026.mp32019-02-02 12:08
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0027.mp32019-02-02 12:09
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0028.mp32019-02-02 12:10
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0029.mp32019-02-02 12:10
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0030.mp32019-02-02 12:11
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0031.mp32019-02-02 12:11
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0032.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0033.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0034.mp32019-02-02 12:12
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0035.mp32019-02-02 12:13
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0036.mp32019-02-02 12:13
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0037.mp32019-02-02 12:14
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0038.mp32019-02-02 12:14
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0039.mp32019-02-02 12:15
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0040.mp32019-02-02 12:15
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0041.mp32019-02-02 12:16
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0042.mp32019-02-02 12:17
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0043.mp32019-02-02 12:17
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0044.mp32019-02-02 12:18
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0045.mp32019-02-02 12:18
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0046.mp32019-02-02 12:19
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0047.mp32019-02-02 12:19
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0048.mp32019-02-02 12:20
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0049.mp32019-02-02 12:20
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0050.mp32019-02-02 12:21
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0051.mp32019-02-02 12:21
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0052.mp32019-02-02 12:22
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0053.mp32019-02-02 12:22
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0054.mp32019-02-02 12:23
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0055.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0056.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0057.mp32019-02-02 12:24
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0058.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0059.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0060.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0061.mp32019-02-02 12:25
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0062.mp32019-02-02 12:26
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0063.mp32019-02-02 12:26
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0064.mp32019-02-02 12:27
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0065.mp32019-02-02 12:27
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0066.mp32019-02-02 12:28
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0067.mp32019-02-02 12:29
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0068.mp32019-02-02 12:31
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0069.mp32019-02-02 12:31
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0070.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0071.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0072.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0073.mp32019-02-02 12:32
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0074.mp32019-02-02 12:33
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0075.mp32019-02-02 12:33
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0076.mp32019-02-02 12:34
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0077.mp32019-02-02 12:34
 • mua-xuan-thoang-qua-ay-chuong-0078.mp32019-02-02 12:35
Ratings forMùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Related posts

Nhanh Xuyên Toàn Năng Nữ Thần

TiKay

Cấm Kỵ Chi Luyến

TiKay

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

TiKay

Leave a Reply