Tiên Hiệp

Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật

Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật

Mạnh nhất truy tung hệ thống, có thể truy tung vạn vật.

Lv: Phàm nhân, Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Tiên nhân.

Luyện Khí kỳ người bình thường là một tầng đến mười tầng, Trúc Cơ Kim Đan cùng về sau đại cảnh giới đều phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới.

Nguồn: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Vũ Tam Mao
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Related posts

Tiền Nhiệm Vô Song

TiKay

Huyền Huyễn: Bắt Đầu Thành Pháo Hôi Vai Ác

TiKay

Thiên Hình Kỷ

TiKay

Lăng Thiên Chiến Tôn

TiKay

Cực Vũ Huyền Đế

TiKay

Trùng Sinh Chi Không Gian Thần Phù

THUYS♥️

Leave a Reply