Tiên Hiệp

Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật

Ngã Năng Truy Tung Vạn Vật

Mạnh nhất truy tung hệ thống, có thể truy tung vạn vật.

Lv: Phàm nhân, Luyện khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa, Tiên nhân.

Luyện Khí kỳ người bình thường là một tầng đến mười tầng, Trúc Cơ Kim Đan cùng về sau đại cảnh giới đều phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới.

Nguồn: tangthuvien.vn


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

  •  Vũ Tam Mao
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x

Related posts

Mộc Tiên Truyện

THUYS♥️

Hoành Tảo Hoang Vũ

TiKay

Linh Vũ Thiên Hạ

TiKay

Huyền Giới Chi Môn

TiKay

Tiên Thảo Cung Ứng Thương

TiKay

Võ Hiệp Thế Giới Đại Chuyển Kiếp

TiKay

Leave a Reply