Khoa HuyễnXuyên Nhanh

Pháo Hôi Nguyên Phối Nhân Sinh (Xuyên Nhanh)

Giới thiệu vắn tắt: Tần Thu Uyển uổng mạng về sau, trợ giúp các loại hàm oan mà chết nguyên phối tiêu tán oán khí, báo thù ngược tra

1 cái thứ nhất nguyên phối (vẫn đang còn tiếp)

—— trong phủ có cái thủ tiết mang đứa bé mượn cư biểu muội, quả là giả, đứa bé là phu quân (vậy liền để nàng biến thật quả!

Chưa xong còn tiếp. . .

Bài này ngày càng, v sau ít nhất ngày sáu, đổi mới có cam đoan ~

Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không nữ phụ xuyên nhanh phản công

Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tần Thu Uyển ┃ vai phụ: Rất nhiều rất nhiều ┃ cái khác: Sẽ không để cho các ngươi thất vọng nha ~

Một câu giới thiệu vắn tắt: Nguyên phối không phục

Lập ý: Hàm oan người đều có thể có người bang thân trương chính nghĩa

Nguồn: nuhiep.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Khuynh Bích Du Nhiên
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Cái thứ nhất nguyên phối 1
 • #2: Cái thứ nhất nguyên phối 2
 • #3: Cái thứ nhất nguyên phối 3
 • #4: Cái thứ nhất nguyên phối 4
 • #5: Cái thứ nhất nguyên phối 5
 • #6: Cái thứ nhất nguyên phối 6
 • #7: Cái thứ nhất nguyên phối 7
 • #8: Cái thứ nhất nguyên phối 8
 • #9: Cái thứ nhất nguyên phối 9
 • #10: Cái thứ nhất nguyên phối 1 0
 • #11: Cái thứ nhất nguyên phối 11
 • #12: Cái thứ nhất nguyên phối 12
 • #13: Cái thứ nhất nguyên phối 13
 • #14: Cái thứ nhất nguyên phối 14
 • #15: Cái thứ nhất nguyên phối 15
 • #16: Cái thứ nhất nguyên phối 16
 • #17: Cái thứ nhất nguyên phối 17
 • #18: Cái thứ nhất nguyên phối 18
 • #19: Cái thứ nhất nguyên phối 19
 • #20: Cái thứ nhất nguyên phối 2 0
 • #21: Cái thứ nhất nguyên phối 21
 • #22: Cái thứ nhất nguyên phối 22 hai hợp một
 • #23: cái thứ nhất nguyên phối 23
 • #24: Cái thứ nhất nguyên phối 24
 • #25: Cái thứ nhất nguyên phối 25
 • #26: Cái thứ nhất nguyên phối 26
 • #27: Cái thứ nhất nguyên phối 27
 • #28: Cái thứ nhất nguyên phối 28
 • #29: Cái thứ nhất nguyên phối 29
 • #30: Cái thứ nhất nguyên phối 30
 • #31: Cái thứ nhất nguyên phối (xong)
 • #32: Cái thứ hai nguyên phối 1
 • #33: Cái thứ hai nguyên phối 2
 • #34: Cái thứ hai nguyên phối 3
 • #35: Cái thứ hai nguyên phối 4
 • #36: Cái thứ hai nguyên phối 5
 • #37: Cái thứ hai nguyên phối 6
 • #38: Cái thứ hai nguyên phối 7
 • #39: Cái thứ hai nguyên phối 8
 • #40: Cái thứ hai nguyên phối 9
 • #41: Cái thứ hai nguyên phối 1 0
 • #42: Cái thứ hai nguyên phối 11
 • #43: Cái thứ hai nguyên phối 12
 • #44: Cái thứ hai nguyên phối 13
 • #45: Cái thứ hai nguyên phối 14
 • #46: Cái thứ hai nguyên phối 15
 • #47: Cái thứ hai nguyên phối 16
 • #48: Cái thứ hai nguyên phối 17
 • #49: Cái thứ hai nguyên phối 18
 • #50: Cái thứ hai nguyên phối 19
 • #51: Cái thứ hai nguyên phối 20
 • #52: Cái thứ hai nguyên phối 21
 • #53: Cái thứ hai nguyên phối 22
 • #54: Cái thứ nhất nguyên phối 23
 • #55: Cái thứ hai nguyên phối 24
 • #56: Cái thứ hai nguyên phối 25
 • #57: Cái thứ hai nguyên phối 26
 • #58: Cái thứ hai nguyên phối 27
 • #59: Cái thứ hai nguyên phối (xong)
 • #60: Không mang thai không dục nguyên phối 1
 • #61: Không mang thai không dục nguyên phối 2
 • #62: Không mang thai không dục nguyên phối 3
 • #63: Không mang thai không dục nguyên phối 4
 • #64: Không mang thai không dục nguyên phối 5
 • #65: Không mang thai không dục nguyên phối 6
 • #66: Không mang thai không dục nguyên phối 7
 • #67: Không mang thai không dục nguyên phối 8
 • #68: Không mang thai không dục nguyên phối 9
 • #69: Không mang thai không dục nguyên phối 1 0
 • #70: Không mang thai không dục nguyên phối 11
 • #71: Không mang thai không dục nguyên phối 12
 • #72: Không mang thai không dục nguyên phối 13
 • #73: Không mang thai không dục nguyên phối 14
 • #74: Không mang thai không dục nguyên phối 15
 • #75: Cái thứ nhất nguyên phối 16
 • #76: Không mang thai không dục nguyên phối 17
 • #77: Không mang thai không dục nguyên phối 18
 • #78: Không mang thai không dục nguyên phối 19
 • #79: Không mang thai không dục nguyên phối 2 0
 • #80: Không mang thai không dục nguyên phối 21
 • #81: Không mang thai không dục nguyên phối 22
 • #82: Không mang thai không dục nguyên phối 23
 • #83: Không mang thai không dục nguyên phối 24
 • #84: Không mang thai không dục nguyên phối 25
 • #85: Không mang thai không dục nguyên phối (xong)
 • #86: Cái thứ tư nguyên phối 1
 • #87: Cái thứ tư nguyên phối 2
 • #88: Cái thứ tư nguyên phối 3
 • #89: Cái thứ tư nguyên phối 4
 • #90: Cái thứ tư nguyên phối 5
 • #91: Cái thứ tư nguyên phối 6
 • #92: Cái thứ tư nguyên phối 7
 • #93: Cái thứ tư nguyên phối 8
 • #94: Cái thứ tư nguyên phối 9
 • #95: Cái thứ tư nguyên phối 10
 • #96: Cái thứ tư nguyên phối 11
 • #97: Cái thứ tư nguyên phối 12
 • #98: Cái thứ tư nguyên phối 13
 • #99: Cái thứ tư nguyên phối 14
 • #100: Cái thứ tư nguyên phối 15
 • #101: Cái thứ tư nguyên phối 16
 • #102: Cái thứ tư nguyên phối 17
 • #103: Cái thứ tư nguyên phối 18
 • #104: Cái thứ tư nguyên phối 19
 • #105: Cái thứ tư nguyên phối 20
 • #106: Cái thứ tư nguyên phối 21
 • #107: Cái thứ tư nguyên phối 22
 • #108: Cái thứ tư nguyên phối 23
 • #109: Cái thứ tư nguyên phối 24
 • #110: Cái thứ tư nguyên phối 25
 • #111: Cái thứ tư nguyên phối 26
 • #112: Cái thứ tư nguyên phối hai hợp một
 • #113: Cái thứ tư nguyên phối 27
 • #114: Cái thứ tư nguyên phối 28
 • #115: Cái thứ tư nguyên phối 30 hai hợp một
 • #116: Cái thứ tư nguyên phối 31 hai hợp một
 • #117: Cái thứ tư nguyên phối (xong) hai hợp một
 • #118: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 1
 • #119: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 2
 • #120: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 3
 • #121: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 4
 • #122: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 5
 • #123: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 6
 • #124: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 7
 • #125: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 8
 • #126: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 9
 • #127: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 1 0
 • #128: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 11
 • #129: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 12
 • #130: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 13
 • #131: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 14
 • #132: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 15
 • #133: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 16
 • #134: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 17
 • #135: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 18
 • #136: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 19
 • #137: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 2 0
 • #138: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 21
 • #139: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 22
 • #140: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 23
 • #141: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 24
 • #142: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 25
 • #143: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 26
 • #144: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 27
 • #145: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối 28
 • #146: Con dâu nuôi từ bé nguyên phối (xong)
 • #147: 'Để tang chồng ' nguyên phối một
 • #148: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai
 • #149: 'Để tang chồng ' nguyên phối ba
 • #150: 'Để tang chồng ' nguyên phối bốn
 • #151: 'Để tang chồng ' nguyên phối năm
 • #152: 'Để tang chồng ' nguyên phối sáu
 • #153: 'Để tang chồng ' nguyên phối bảy
 • #154: 'Để tang chồng ' nguyên phối tám
 • #155: 'Để tang chồng ' nguyên phối chín
 • #156: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười
 • #157: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười một
 • #158: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười hai
 • #159: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười ba
 • #160: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười bốn
 • #161: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười lăm
 • #162: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười sáu
 • #163: 'Để tang chồng 'Nguyên phối mười bảy
 • #164: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười tám
 • #165: 'Để tang chồng ' nguyên phối mười chín
 • #166: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi
 • #167: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi mốt
 • #168: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi hai
 • #169: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi ba
 • #170: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi bốn
 • #171: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi lăm
 • #172: 'Để tang chồng ' nguyên phối hai mươi sáu
 • #173: 'Để tang chồng ' nguyên phối (xong)
 • #174: Tay ăn chơi nguyên phối một
 • #175: Tay ăn chơi nguyên phối hai
 • #176: Tay ăn chơi nguyên phối ba
 • #177: Tay ăn chơi nguyên phối bốn
 • #178: Tay ăn chơi nguyên phối năm
 • #179: Tay ăn chơi nguyên phối sáu
 • #180: Tay ăn chơi nguyên phối bảy
 • #181: Tay ăn chơi nguyên phối tám
 • #182: Tay ăn chơi nguyên phối chín
 • #183: Tay ăn chơi nguyên phối mười
 • #184: Tay ăn chơi nguyên phối mười một
 • #185: Tay ăn chơi nguyên phối mười hai
 • #186: Tay ăn chơi nguyên phối mười ba
 • #187: Tay ăn chơi nguyên phối mười bốn
 • #188: Tay ăn chơi nguyên phối mười lăm
 • #189: Tay ăn chơi nguyên phối mười sáu
 • #190: Tay ăn chơi nguyên phối mười bảy
 • #191: Tay ăn chơi nguyên phối mười tám
 • #192: Tay ăn chơi nguyên phối mười chín
 • #193: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi
 • #194: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi mốt
 • #195: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi hai
 • #196: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi ba
 • #197: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi bốn
 • #198: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi lăm
 • #199: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi sáu
 • #200: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi bảy
 • #201: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi tám
 • #202: Tay ăn chơi nguyên phối hai mươi chín
 • #203: Tay ăn chơi nguyên phối (xong) hai hợp một
 • #204: Sai gả nguyên phối một
 • #205: Sai gả nguyên phối hai
 • #206: Sai gả nguyên phối ba
 • #207: Sai gả nguyên phối bốn
 • #208: Sai gả nguyên phối năm
 • #209: Sai gả nguyên phối sáu
 • #210: Sai gả nguyên phối bảy
 • #211: Sai gả nguyên phối tám
 • #212: Sai gả nguyên phối chín
 • #213: Sai gả nguyên phối mười
 • #214: Sai gả nguyên phối mười một
 • #215: Sai gả nguyên phối mười hai
 • #216: Sai gả nguyên phối mười ba
 • #217: Sai gả nguyên phối mười bốn
 • #218: Sai gả nguyên phối mười lăm
 • #219: Sai gả nguyên phối mười sáu
 • #220: Sai gả nguyên phối mười bảy
 • #221: Sai gả nguyên phối mười tám
 • #222: Sai gả nguyên phối mười chín
 • #223: Sai gả hai mươi
 • #224: Sai gả hai mươi mốt
 • #225: Sai gả hai mươi hai
 • #226: Sai gả hai mươi ba
 • #227: Sai gả hai mươi bốn
 • #228: Sai gả hai mươi lăm
 • #229: Sai gả hai mươi sáu
 • #230: Sai gả hai mươi bảy
 • #231: Sai gả hai mươi tám
 • #232: Sai gả hai mươi chín
 • #233: Sai gả ba mươi
 • #234: Sai gả ba mươi mốt
 • #235: Sai gả (xong)
 • #236: Thứ chín nguyên phối một
 • #237: Thứ chín nguyên phối hai
 • #238: Thứ chín nguyên phối ba
 • #239: Thứ chín nguyên phối bốn
 • #240: Thứ chín nguyên phối năm
 • #241: Thứ chín nguyên phối sáu
 • #242: Thứ chín nguyên phối bảy
 • #243: Thứ chín nguyên phối tám
 • #244: Thứ chín nguyên phối chín
 • #245: Thứ chín nguyên phối mười
 • #246: Thứ chín nguyên phối mười một
 • #247: Thứ chín nguyên phối mười hai
 • #248: Thứ chín nguyên phối mười ba
 • #249: Thứ chín nguyên phối mười bốn
 • #250: Thứ chín nguyên phối mười lăm
 • #251: Thứ chín nguyên phối mười sáu
 • #252: Thứ chín nguyên phối mười bảy
 • #253: Thứ chín nguyên phối mười tám
 • #254: Thứ chín nguyên phối mười chín
 • #255: Thứ chín nguyên phối hai mươi
 • #256: Thứ chín nguyên phối hai mươi mốt
 • #257: Thứ chín nguyên phối hai mươi hai
 • #258: Thứ chín nguyên phối hai mươi ba
 • #259: Thứ chín nguyên phối hai mươi bốn
 • #260: Thứ chín nguyên phối hai mươi lăm
 • #261: Thứ chín nguyên phối hai mươi sáu
 • #262: Thứ chín nguyên phối hai mươi bảy
 • #263: Thứ chín nguyên phối hai mươi tám
 • #264: Thứ chín nguyên phối hai mươi chín
 • #265: Thứ chín nguyên phối ba mươi
 • #266: Thứ chín nguyên phối ba mươi mốt
 • #267: Thứ chín nguyên phối ba mươi hai
 • #268: Thứ chín nguyên phối ba mươi ba
 • #269: Thứ chín nguyên phối ba mươi bốn
 • #270: Thứ chín nguyên phối ba mươi lăm
 • #271: Thứ chín nguyên phối (xong) ba hợp một
 • #272: Cái thứ mười nguyên phối một
 • #273: Cái thứ mười nguyên phối hai
 • #274: Cái thứ mười nguyên phối ba
 • #275: Cái thứ mười nguyên phối bốn
 • #276: Cái thứ mười nguyên phối năm
 • #277: Cái thứ mười nguyên phối sáu
 • #278: Cái thứ mười nguyên phối bảy
 • #279: Cái thứ mười nguyên phối tám
 • #280: Cái thứ mười nguyên phối chín
 • #281: Cái thứ mười nguyên phối mười
 • #282: Cái thứ mười nguyên phối mười một
 • #283: Cái thứ mười nguyên phối mười hai
 • #284: Cái thứ mười nguyên phối mười ba
 • #285: Cái thứ mười nguyên phối mười bốn
 • #286: Cái thứ mười nguyên phối mười lăm
 • #287: Cái thứ mười nguyên phối mười sáu
 • #288: Cái thứ mười nguyên phối mười bảy
 • #289: Cái thứ mười nguyên phối mười tám
 • #290: Cái thứ mười nguyên phối mười chín
 • #291: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi
 • #292: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi mốt
 • #293: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi hai
 • #294: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi ba
 • #295: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi bốn
 • #296: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi lăm
 • #297: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi sáu
 • #298: Cái thứ mười nguyên phối hai mươi bảy
 • #299: Cái thứ mười nguyên phối (xong) ba hợp một
 • #300: Nữ y nguyên phối một
 • #301: Nữ y nguyên phối hai
 • #302: Nữ y nguyên phối ba
 • #303: Nữ y nguyên phối bốn
 • #304: Nữ y nguyên phối năm
 • #305: Nữ y nguyên phối sáu
 • #306: Nữ y nguyên phối bảy
 • #307: Nữ y nguyên phối tám
 • #308: Nữ y nguyên phối chín
 • #309: Nữ y nguyên phối mười
 • #310: Nữ y nguyên phối mười một
 • #311: Nữ y nguyên phối mười hai
 • #312: Nữ y nguyên phối mười ba
 • #313: Nữ y nguyên phối mười bốn
 • #314: Nữ y nguyên phối mười lăm
 • #315: Nữ y nguyên phối mười sáu
 • #316: Nữ y nguyên phối mười bảy
 • #317: Nữ y nguyên phối mười tám
 • #318: Nữ y nguyên phối mười chín
 • #319: Nữ y nguyên phối hai mươi
 • #320: Nữ y nguyên phối hai mươi mốt
 • #321: Nữ y nguyên phối hai mươi hai
 • #322: Nữ y nguyên phối hai mươi ba
 • #323: Nữ y nguyên phối hai mươi bốn
 • #324: Nữ y nguyên phối hai mươi lăm
 • #325: Nữ y nguyên phối hai mươi sáu
 • #326: Nữ y nguyên phối hai mươi bảy
 • #327: Nữ y nguyên phối hai mươi tám
 • #328: Nữ y nguyên phối hai mươi chín
 • #329: Nữ y nguyên phối ba mươi
 • #330: Nữ y nguyên phối ba mươi mốt
 • #331: Nữ y nguyên phối ba mươi hai
 • #332: Nữ y nguyên phối ba mươi ba
 • #333: Nữ y nguyên phối (xong) ba hợp một
 • #334: Mạnh cưới Vương phi một
 • #335: Mạnh cưới Vương phi hai
 • #336: Mạnh cưới Vương phi ba
 • #337: Mạnh cưới Vương phi bốn
 • #338: Mạnh cưới Vương phi năm
 • #339: Mạnh cưới Vương phi sáu
 • #340: Mạnh cưới Vương phi bảy
 • #341: Mạnh cưới Vương phi tám
 • #342: Mạnh cưới Vương phi chín
 • #343: Mạnh cưới Vương phi mười
 • #344: Mạnh cưới Vương phi mười một
 • #345: Mạnh cưới Vương phi mười hai
 • #346: Mạnh cưới Vương phi mười ba
 • #347: Mạnh cưới Vương phi mười bốn
 • #348: Mạnh cưới Vương phi mười lăm
 • #349: Mạnh cưới Vương phi mười sáu
 • #350: Mạnh cưới Vương phi mười bảy
 • #351: Mạnh cưới Vương phi mười tám
 • #352: Mạnh cưới Vương phi mười chín
 • #353: Mạnh cưới Vương phi hai mươi
 • #354: Mạnh cưới Vương phi hai mươi mốt
 • #355: Mạnh cưới Vương phi hai mươi hai
 • #356: Mạnh cưới Vương phi hai mươi ba
 • #357: Mạnh cưới Vương phi hai mươi bốn
 • #358: Mạnh cưới Vương phi hai mươi lăm
 • #359: Mạnh cưới Vương phi hai mươi sáu
 • #360: Mạnh cưới Vương phi hai mươi bảy
 • #361: Mạnh cưới Vương phi hai mươi tám
 • #362: Mạnh cưới Vương phi hai mươi chín
 • #363: Mạnh cưới Vương phi ba mươi
 • #364: Mạnh cưới Vương phi ba mươi mốt
 • #365: Mạnh cưới Vương phi ba mươi hai
 • #366: Mạnh cưới Vương phi ba mươi ba
 • #367: Mạnh cưới Vương phi ba mươi bốn
 • #368: Mạnh cưới Vương phi (xong) ba hợp một
 • #369: Cực phẩm thân thích một
 • #370: Cực phẩm thân thích hai
 • #371: Cực phẩm thân thích ba
 • #372: Cực phẩm thân thích bốn
 • #373: Cực phẩm thân thích năm
 • #374: Cực phẩm thân thích sáu
 • #375: Cực phẩm thân thích bảy
 • #376: Cực phẩm thân thích tám
 • #377: Cực phẩm thân thích chín
 • #378: Cực phẩm thân thích mười
 • #379: Cực phẩm thân thích mười một
 • #380: Cực phẩm thân thích mười hai
 • #381: Cực phẩm thân thích mười ba
 • #382: Cực phẩm thân thích mười bốn
 • #383: Cực phẩm thân thích mười lăm
 • #384: Cực phẩm thân thích mười sáu
 • #385: Cực phẩm thân thích mười bảy
 • #386: Cực phẩm thân thích mười tám
 • #387: Cực phẩm thân thích mười chín
 • #388: Cực phẩm thân thích hai mươi
 • #389: Cực phẩm thân thích hai mươi mốt
 • #390: Cực phẩm thân thích hai mươi hai
 • #391: Cực phẩm thân thích hai mươi ba
 • #392: Cực phẩm thân thích hai mươi bốn
 • #393: Cực phẩm thân thích hai mươi lăm
 • #394: Cực phẩm thân thích hai mươi sáu
 • #395: Cực phẩm thân thích hai mươi bảy
 • #396: Cực phẩm thân thích hai mươi tám
 • #397: Cực phẩm thân thích hai mươi chín
 • #398: Cực phẩm thân thích ba mươi
 • #399: Cực phẩm thân thích ba mươi mốt
 • #400: Cực phẩm thân thích ba mươi hai
 • #401: Cực phẩm thân thích ba mươi ba
 • #402: Cực phẩm thân thích ba mươi bốn
 • #403: Cực phẩm thân thích ba mươi lăm
 • #404: Cực phẩm thân thích ba mươi sáu
 • #405: Cực phẩm thân thích ba mươi bảy
 • #406: Cực phẩm thân thích ba mươi tám
 • #407: Cực phẩm thân thích ba mươi chín
 • #408: Cực phẩm thân thích (xong) ba hợp một
 • #409: Phu quân có tật nguyên phối một
 • #410: Phu quân có tật nguyên phối hai
 • #411: Phu quân có tật nguyên phối ba
 • #412: Phu quân có tật nguyên phối bốn
 • #413: Phu quân có tật nguyên phối năm
 • #414: Phu quân có tật nguyên phối sáu (1/6)
 • #415: Phu quân có tật nguyên phối bảy
 • #416: Phu quân có tật nguyên phối tám
 • #417: Phu quân có tật nguyên phối chín
 • #418: Phu quân có tật nguyên phối mười
 • #419: Phu quân có tật nguyên phối mười một
 • #420: Phu quân có tật nguyên phối mười hai
 • #421: Phu quân có tật nguyên phối mười ba
 • #422: Phu quân có tật nguyên phối mười bốn
 • #423: Phu quân có tật nguyên phối mười lăm
 • #424: Phu quân có tật nguyên phối mười sáu
 • #425: Phu quân có tật nguyên phối mười bảy
 • #426: Phu quân có tật nguyên phối mười tám
 • #427: Phu quân có tật nguyên phối mười chín
 • #428: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi
 • #429: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi mốt
 • #430: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi hai
 • #431: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi ba
 • #432: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi bốn
 • #433: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi lăm
 • #434: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi sáu
 • #435: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi bảy
 • #436: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi tám
 • #437: Phu quân có tật nguyên phối hai mươi chín
 • #438: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi
 • #439: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi mốt
 • #440: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi hai
 • #441: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi ba
 • #442: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi bốn
 • #443: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi lăm
 • #444: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi sáu
 • #445: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi bảy
 • #446: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi tám
 • #447: Phu quân có tật nguyên phối ba mươi chín
 • #448: Phu quân có tật nguyên phối bốn mươi
 • #449: Phu quân có tật nguyên phối bốn mươi mốt
 • #450: Phu quân có tật nguyên phối bốn mươi hai
 • #451: Phu quân có tật nguyên phối (xong) hai hợp một
 • #452: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối một
 • #453: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai
 • #454: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối ba
 • #455: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối bốn
 • #456: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối năm
 • #457: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối sáu
 • #458: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối bảy
 • #459: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối tám
 • #460: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối chín
 • #461: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười
 • #462: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười hai
 • #463: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười ba
 • #464: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười bốn
 • #465: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười lăm
 • #466: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười sáu
 • #467: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười bảy
 • #468: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười tám
 • #469: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối mười chín
 • #470: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi
 • #471: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi mốt
 • #472: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi hai
 • #473: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi ba
 • #474: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi bốn
 • #475: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi lăm
 • #476: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi sáu
 • #477: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi bảy
 • #478: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi tám
 • #479: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối hai mươi chín
 • #480: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối ba mươi
 • #481: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối ba mươi mốt
 • #482: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối ba mươi hai
 • #483: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối ba mươi ba
 • #484: Nữ Trạng Nguyên nguyên phối (xong)
 • #485: Nghèo hèn nguyên phối một
 • #486: Nghèo hèn nguyên phối hai
 • #487: Nghèo hèn nguyên phối ba
 • #488: Nghèo hèn nguyên phối bốn
 • #489: Nghèo hèn nguyên phối năm
 • #490: Nghèo hèn nguyên phối sáu
 • #491: Nghèo hèn nguyên phối bảy
 • #492: Nghèo hèn nguyên phối tám
 • #493: Nghèo hèn nguyên phối chín
 • #494: Nghèo hèn nguyên phối mười
 • #495: Nghèo hèn nguyên phối mười một
 • #496: Nghèo hèn nguyên phối mười hai (1/5)
 • #497: Nghèo hèn nguyên phối mười ba
 • #498: Nghèo hèn nguyên phối mười bốn
 • #499: Nghèo hèn nguyên phối mười lăm
 • #500: Nghèo hèn nguyên phối mười sáu
 • #501: Nghèo hèn nguyên phối mười bảy
 • #502: Nghèo hèn nguyên phối mười tám
 • #503: Nghèo hèn nguyên phối mười chín
 • #504: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi
 • #505: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi mốt
 • #506: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi hai
 • #507: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi ba
 • #508: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi bốn
 • #509: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi lăm
 • #510: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi sáu
 • #511: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi bảy
 • #512: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi tám
 • #513: Nghèo hèn nguyên phối hai mươi chín
 • #514: Nghèo hèn nguyên phối ba mươi
 • #515: Nghèo hèn nguyên phối ba mươi mốt
 • #516: Nghèo hèn nguyên phối ba mươi hai
 • #517: Nghèo hèn nguyên phối ba mươi ba (ba hợp một)
 • #518: Nghèo hèn nguyên phối (xong)
 • #519: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối một
 • #520: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối hai
 • #521: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối ba
 • #522: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối bốn
 • #523: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối năm
 • #524: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối sáu
 • #525: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối bảy
 • #526: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối tám
 • #527: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối chín
 • #528: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười
 • #529: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười một (1/5)
 • #530: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười hai
 • #531: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười ba
 • #532: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười bốn
 • #533: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười lăm
 • #534: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười sáu
 • #535: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười bảy
 • #536: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười tám
 • #537: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối mười chín
 • #538: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối hai mươi
 • #539: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối hai mươi mốt
 • #540: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối hai mươi hai
 • #541: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối hai mươi ba
 • #542: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối hai mươi bốn
 • #543: Nhi nữ bị chèn ép nguyên phối (xong)
 • #544: Cái cuối cùng nguyên phối một
 • #545: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối hai
 • #546: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối ba
 • #547: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối bốn
 • #548: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối năm
 • #549: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối sáu
 • #550: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối bảy
 • #551: Cái cuối cùng nguyên phối tám
 • #552: Cái cuối cùng nguyên phối chín
 • #553: Cái cuối cùng nguyên phối mười
 • #554: Cái cuối cùng nguyên phối mười một
 • #555: Cái cuối cùng nguyên phối mười hai
 • #556: Cái cuối cùng nguyên phối mười ba
 • #557: Cái cuối cùng nguyên phối mười bốn
 • #558: Cái cuối cùng nguyên phối mười lăm
 • #559: Cái cuối cùng nguyên phối mười sáu
 • #560: Cái cuối cùng nguyên phối mười bảy
 • #561: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối mười tám
 • #562: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối mười chín
 • #563: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối hai mươi (ba hợp một)
 • #564: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối hai mươi hai
 • #565: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối hai mươi ba
 • #566: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối hai mươi bốn
 • #567: Cuối cùng nhất một cái nguyên phối hai mươi lăm
 • #568: Cái cuối cùng nguyên phối hai mươi sáu
 • #569: Cái cuối cùng nguyên phối hai mươi bảy
 • #570: Cái cuối cùng nguyên phối hai mươi tám
 • #571: Cái cuối cùng nguyên phối hai mươi chín
 • #572: Cái cuối cùng nguyên phối (xong) bốn hợp một
 • #573: Bắt đầu một
 • #574: Phiên ngoại hai
 • #575: Phiên ngoại ba ba hợp một
 • #576: Phiên ngoại (xong)
Click to rate this post!
[Total: 13 Average: 3.7]

Related posts

Thái Giám Võ Đế

TiKay

Siêu Cấp Nam Thần [ Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

TiKay

Ngự Lôi

TiKay

Vạn Giới Chi Ta Có Thể Save Load Thời Gian

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Leave a Reply