Đam MỹKhoa HuyễnMạt ThếVô Hạn Lưu

Tận Thế Trò Chơi

Sau khi chết trọng sinh, Lâm Việt bị quấn vào một cái điên cuồng trò chơi.

Điên cuồng công viên giải trí, tử vong khu vực săn bắn, thi quỷ luyện ngục, người khổng lồ, thực vật biến dị. . .

Đủ loại tận thế nối gót tới!

Mà hắn duy nhất mục tiêu chính là —— hảo hảo sống sót.

【 thông cáo 】:

1, loại hình: Vô hạn lưu + tận thế, cốt truyện lưu, cảm tình diễn ít.

2, thụ Lâm Việt, công Phong Mặc.

———————————-

Tag: Cường cường khoa học viễn tưởng mạt thế vô hạn lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Việt, Phong Mặc ┃ vai phụ: Lâm Dương Dương, Chung Linh, Giang Thủy Hàn, Lý Tư Không, Hạ Hải ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Nhu Đề
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tan-the-tro-choi-chuong-0001.mp32019-09-08 15:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0002.mp32019-09-08 15:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0003.mp32019-09-08 15:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0004.mp32019-09-08 15:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0005.mp32019-09-08 15:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0006.mp32019-09-08 15:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0007.mp32019-09-08 15:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0008.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0009.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0010.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0011.mp32019-09-08 15:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0012.mp32019-09-08 15:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0013.mp32019-09-08 15:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0014.mp32019-09-08 15:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0015.mp32019-09-08 15:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0016.mp32019-09-08 15:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0017.mp32019-09-08 15:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0018.mp32019-09-08 15:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0019.mp32019-09-08 15:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0020.mp32019-09-08 15:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0021.mp32019-09-08 15:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0022.mp32019-09-08 15:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0023.mp32019-09-08 15:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0024.mp32019-09-08 15:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0025.mp32019-09-08 15:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0026.mp32019-09-08 15:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0027.mp32019-09-08 15:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0028.mp32019-09-08 15:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0029.mp32019-09-08 15:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0030.mp32019-09-08 15:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0031.mp32019-09-08 15:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0032.mp32019-09-08 15:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0033.mp32019-09-08 15:55
 • tan-the-tro-choi-chuong-0034.mp32019-09-08 15:56
 • tan-the-tro-choi-chuong-0035.mp32019-09-08 15:57
 • tan-the-tro-choi-chuong-0036.mp32019-09-08 15:58
 • tan-the-tro-choi-chuong-0037.mp32019-09-08 15:58
 • tan-the-tro-choi-chuong-0038.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0039.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0040.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0041.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0042.mp32019-09-08 16:00
 • tan-the-tro-choi-chuong-0043.mp32019-09-08 16:00
 • tan-the-tro-choi-chuong-0044.mp32019-09-08 16:01
 • tan-the-tro-choi-chuong-0045.mp32019-09-08 16:01
 • tan-the-tro-choi-chuong-0046.mp32019-09-08 16:02
 • tan-the-tro-choi-chuong-0047.mp32019-09-08 16:02
 • tan-the-tro-choi-chuong-0048.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0049.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0050.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0051.mp32019-09-08 16:04
 • tan-the-tro-choi-chuong-0052.mp32019-09-08 16:04
 • tan-the-tro-choi-chuong-0053.mp32019-09-08 16:05
 • tan-the-tro-choi-chuong-0054.mp32019-09-08 16:05
 • tan-the-tro-choi-chuong-0055.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0056.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0057.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0058.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0059.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0060.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0061.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0062.mp32019-09-08 16:08
 • tan-the-tro-choi-chuong-0063.mp32019-09-08 16:08
 • tan-the-tro-choi-chuong-0064.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0065.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0066.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0067.mp32019-09-08 16:10
 • tan-the-tro-choi-chuong-0068.mp32019-09-08 16:10
 • tan-the-tro-choi-chuong-0069.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0070.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0071.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0072.mp32019-09-08 16:12
 • tan-the-tro-choi-chuong-0073.mp32019-09-08 16:12
 • tan-the-tro-choi-chuong-0074.mp32019-09-08 16:13
 • tan-the-tro-choi-chuong-0075.mp32019-09-08 16:13
 • tan-the-tro-choi-chuong-0076.mp32019-09-08 16:14
 • tan-the-tro-choi-chuong-0077.mp32019-09-08 16:14
 • tan-the-tro-choi-chuong-0078.mp32019-09-08 16:15
 • tan-the-tro-choi-chuong-0079.mp32019-09-08 16:16
 • tan-the-tro-choi-chuong-0080.mp32019-09-08 16:17
 • tan-the-tro-choi-chuong-0081.mp32019-09-08 16:17
 • tan-the-tro-choi-chuong-0082.mp32019-09-08 16:18
 • tan-the-tro-choi-chuong-0083.mp32019-09-08 16:20
 • tan-the-tro-choi-chuong-0084.mp32019-09-08 16:21
 • tan-the-tro-choi-chuong-0085.mp32019-09-08 16:22
 • tan-the-tro-choi-chuong-0086.mp32019-09-08 16:23
 • tan-the-tro-choi-chuong-0087.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0088.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0089.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0090.mp32019-09-08 16:25
 • tan-the-tro-choi-chuong-0091.mp32019-09-08 16:25
 • tan-the-tro-choi-chuong-0092.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0093.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0094.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0095.mp32019-09-08 16:27
 • tan-the-tro-choi-chuong-0096.mp32019-09-08 16:27
 • tan-the-tro-choi-chuong-0097.mp32019-09-08 16:28
 • tan-the-tro-choi-chuong-0098.mp32019-09-08 16:29
 • tan-the-tro-choi-chuong-0099.mp32019-09-08 16:29
 • tan-the-tro-choi-chuong-0100.mp32019-09-08 16:30
 • tan-the-tro-choi-chuong-0101.mp32019-09-08 16:30
 • tan-the-tro-choi-chuong-0102.mp32019-09-08 16:31
 • tan-the-tro-choi-chuong-0103.mp32019-09-08 16:31
 • tan-the-tro-choi-chuong-0104.mp32019-09-08 16:32
 • tan-the-tro-choi-chuong-0105.mp32019-09-08 16:32
 • tan-the-tro-choi-chuong-0106.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0107.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0108.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0109.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0110.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0111.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0112.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0113.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0114.mp32019-09-08 16:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0115.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0116.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0117.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0118.mp32019-09-08 16:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0119.mp32019-09-08 16:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0120.mp32019-09-08 16:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0121.mp32019-09-08 16:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0122.mp32019-09-08 16:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0123.mp32019-09-08 16:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0124.mp32019-09-08 16:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0125.mp32019-09-08 16:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0126.mp32019-09-08 16:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0127.mp32019-09-08 16:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0128.mp32019-09-08 16:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0129.mp32019-09-08 16:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0130.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0131.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0132.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0133.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0134.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0135.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0136.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0137.mp32019-09-08 16:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0138.mp32019-09-08 16:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0139.mp32019-09-08 16:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0140.mp32019-09-08 16:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0141.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0142.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0143.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0144.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0145.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0146.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0147.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0148.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0149.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0150.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0151.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0152.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0153.mp32019-09-08 16:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0154.mp32019-09-08 16:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0155.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0156.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0157.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0158.mp32019-09-08 16:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0159.mp32019-09-08 16:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0160.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0161.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0162.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0163.mp32019-09-08 16:55
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Khiếp Sợ ! Đã Nói Là Tổng Nghệ Tuyển Tú Vậy Mà

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế

THUYS♥️

Trà Hương Bốn Phía [ Phản Xuyên ]

TiKay

Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Leave a Reply