Đam MỹKhoa HuyễnMạt ThếVô Hạn Lưu

Tận Thế Trò Chơi

Sau khi chết trọng sinh, Lâm Việt bị quấn vào một cái điên cuồng trò chơi.

Điên cuồng công viên giải trí, tử vong khu vực săn bắn, thi quỷ luyện ngục, người khổng lồ, thực vật biến dị. . .

Đủ loại tận thế nối gót tới!

Mà hắn duy nhất mục tiêu chính là —— hảo hảo sống sót.

【 thông cáo 】:

1, loại hình: Vô hạn lưu + tận thế, cốt truyện lưu, cảm tình diễn ít.

2, thụ Lâm Việt, công Phong Mặc.

———————————-

Tag: Cường cường khoa học viễn tưởng mạt thế vô hạn lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Việt, Phong Mặc ┃ vai phụ: Lâm Dương Dương, Chung Linh, Giang Thủy Hàn, Lý Tư Không, Hạ Hải ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Nhu Đề
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tan-the-tro-choi-chuong-0001.mp32019-09-08 15:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0002.mp32019-09-08 15:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0003.mp32019-09-08 15:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0004.mp32019-09-08 15:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0005.mp32019-09-08 15:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0006.mp32019-09-08 15:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0007.mp32019-09-08 15:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0008.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0009.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0010.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0011.mp32019-09-08 15:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0012.mp32019-09-08 15:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0013.mp32019-09-08 15:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0014.mp32019-09-08 15:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0015.mp32019-09-08 15:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0016.mp32019-09-08 15:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0017.mp32019-09-08 15:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0018.mp32019-09-08 15:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0019.mp32019-09-08 15:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0020.mp32019-09-08 15:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0021.mp32019-09-08 15:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0022.mp32019-09-08 15:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0023.mp32019-09-08 15:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0024.mp32019-09-08 15:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0025.mp32019-09-08 15:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0026.mp32019-09-08 15:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0027.mp32019-09-08 15:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0028.mp32019-09-08 15:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0029.mp32019-09-08 15:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0030.mp32019-09-08 15:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0031.mp32019-09-08 15:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0032.mp32019-09-08 15:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0033.mp32019-09-08 15:55
 • tan-the-tro-choi-chuong-0034.mp32019-09-08 15:56
 • tan-the-tro-choi-chuong-0035.mp32019-09-08 15:57
 • tan-the-tro-choi-chuong-0036.mp32019-09-08 15:58
 • tan-the-tro-choi-chuong-0037.mp32019-09-08 15:58
 • tan-the-tro-choi-chuong-0038.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0039.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0040.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0041.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0042.mp32019-09-08 16:00
 • tan-the-tro-choi-chuong-0043.mp32019-09-08 16:00
 • tan-the-tro-choi-chuong-0044.mp32019-09-08 16:01
 • tan-the-tro-choi-chuong-0045.mp32019-09-08 16:01
 • tan-the-tro-choi-chuong-0046.mp32019-09-08 16:02
 • tan-the-tro-choi-chuong-0047.mp32019-09-08 16:02
 • tan-the-tro-choi-chuong-0048.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0049.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0050.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0051.mp32019-09-08 16:04
 • tan-the-tro-choi-chuong-0052.mp32019-09-08 16:04
 • tan-the-tro-choi-chuong-0053.mp32019-09-08 16:05
 • tan-the-tro-choi-chuong-0054.mp32019-09-08 16:05
 • tan-the-tro-choi-chuong-0055.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0056.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0057.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0058.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0059.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0060.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0061.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0062.mp32019-09-08 16:08
 • tan-the-tro-choi-chuong-0063.mp32019-09-08 16:08
 • tan-the-tro-choi-chuong-0064.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0065.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0066.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0067.mp32019-09-08 16:10
 • tan-the-tro-choi-chuong-0068.mp32019-09-08 16:10
 • tan-the-tro-choi-chuong-0069.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0070.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0071.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0072.mp32019-09-08 16:12
 • tan-the-tro-choi-chuong-0073.mp32019-09-08 16:12
 • tan-the-tro-choi-chuong-0074.mp32019-09-08 16:13
 • tan-the-tro-choi-chuong-0075.mp32019-09-08 16:13
 • tan-the-tro-choi-chuong-0076.mp32019-09-08 16:14
 • tan-the-tro-choi-chuong-0077.mp32019-09-08 16:14
 • tan-the-tro-choi-chuong-0078.mp32019-09-08 16:15
 • tan-the-tro-choi-chuong-0079.mp32019-09-08 16:16
 • tan-the-tro-choi-chuong-0080.mp32019-09-08 16:17
 • tan-the-tro-choi-chuong-0081.mp32019-09-08 16:17
 • tan-the-tro-choi-chuong-0082.mp32019-09-08 16:18
 • tan-the-tro-choi-chuong-0083.mp32019-09-08 16:20
 • tan-the-tro-choi-chuong-0084.mp32019-09-08 16:21
 • tan-the-tro-choi-chuong-0085.mp32019-09-08 16:22
 • tan-the-tro-choi-chuong-0086.mp32019-09-08 16:23
 • tan-the-tro-choi-chuong-0087.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0088.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0089.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0090.mp32019-09-08 16:25
 • tan-the-tro-choi-chuong-0091.mp32019-09-08 16:25
 • tan-the-tro-choi-chuong-0092.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0093.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0094.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0095.mp32019-09-08 16:27
 • tan-the-tro-choi-chuong-0096.mp32019-09-08 16:27
 • tan-the-tro-choi-chuong-0097.mp32019-09-08 16:28
 • tan-the-tro-choi-chuong-0098.mp32019-09-08 16:29
 • tan-the-tro-choi-chuong-0099.mp32019-09-08 16:29
 • tan-the-tro-choi-chuong-0100.mp32019-09-08 16:30
 • tan-the-tro-choi-chuong-0101.mp32019-09-08 16:30
 • tan-the-tro-choi-chuong-0102.mp32019-09-08 16:31
 • tan-the-tro-choi-chuong-0103.mp32019-09-08 16:31
 • tan-the-tro-choi-chuong-0104.mp32019-09-08 16:32
 • tan-the-tro-choi-chuong-0105.mp32019-09-08 16:32
 • tan-the-tro-choi-chuong-0106.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0107.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0108.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0109.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0110.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0111.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0112.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0113.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0114.mp32019-09-08 16:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0115.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0116.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0117.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0118.mp32019-09-08 16:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0119.mp32019-09-08 16:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0120.mp32019-09-08 16:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0121.mp32019-09-08 16:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0122.mp32019-09-08 16:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0123.mp32019-09-08 16:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0124.mp32019-09-08 16:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0125.mp32019-09-08 16:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0126.mp32019-09-08 16:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0127.mp32019-09-08 16:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0128.mp32019-09-08 16:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0129.mp32019-09-08 16:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0130.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0131.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0132.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0133.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0134.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0135.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0136.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0137.mp32019-09-08 16:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0138.mp32019-09-08 16:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0139.mp32019-09-08 16:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0140.mp32019-09-08 16:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0141.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0142.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0143.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0144.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0145.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0146.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0147.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0148.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0149.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0150.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0151.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0152.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0153.mp32019-09-08 16:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0154.mp32019-09-08 16:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0155.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0156.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0157.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0158.mp32019-09-08 16:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0159.mp32019-09-08 16:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0160.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0161.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0162.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0163.mp32019-09-08 16:55
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Trong Trò Chơi Kinh Dị Tìm CP

THUYS♥️

Sinh tồn [ Mạt Thế ]

THUYS♥️

Trực Tiếp Thiết Kế Tử Vong

TiKay

Thiên Sư Chấp Vị – Phần 2

TiKay

Nàng Là Game Kinh Dị Boss Bạch Nguyệt Quang [Vô Hạn]

TiKay

Toàn Cầu Thi Đại Học

THUYS♥️

Leave a Reply