Đam MỹKhoa HuyễnMạt ThếVô Hạn Lưu

Tận Thế Trò Chơi

Sau khi chết trọng sinh, Lâm Việt bị quấn vào một cái điên cuồng trò chơi.

Điên cuồng công viên giải trí, tử vong khu vực săn bắn, thi quỷ luyện ngục, người khổng lồ, thực vật biến dị. . .

Đủ loại tận thế nối gót tới!

Mà hắn duy nhất mục tiêu chính là —— hảo hảo sống sót.

【 thông cáo 】:

1, loại hình: Vô hạn lưu + tận thế, cốt truyện lưu, cảm tình diễn ít.

2, thụ Lâm Việt, công Phong Mặc.

———————————-

Tag: Cường cường khoa học viễn tưởng mạt thế vô hạn lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Việt, Phong Mặc ┃ vai phụ: Lâm Dương Dương, Chung Linh, Giang Thủy Hàn, Lý Tư Không, Hạ Hải ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhu Đề
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • tan-the-tro-choi-chuong-0001.mp32019-09-08 15:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0002.mp32019-09-08 15:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0003.mp32019-09-08 15:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0004.mp32019-09-08 15:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0005.mp32019-09-08 15:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0006.mp32019-09-08 15:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0007.mp32019-09-08 15:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0008.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0009.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0010.mp32019-09-08 15:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0011.mp32019-09-08 15:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0012.mp32019-09-08 15:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0013.mp32019-09-08 15:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0014.mp32019-09-08 15:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0015.mp32019-09-08 15:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0016.mp32019-09-08 15:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0017.mp32019-09-08 15:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0018.mp32019-09-08 15:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0019.mp32019-09-08 15:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0020.mp32019-09-08 15:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0021.mp32019-09-08 15:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0022.mp32019-09-08 15:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0023.mp32019-09-08 15:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0024.mp32019-09-08 15:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0025.mp32019-09-08 15:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0026.mp32019-09-08 15:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0027.mp32019-09-08 15:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0028.mp32019-09-08 15:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0029.mp32019-09-08 15:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0030.mp32019-09-08 15:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0031.mp32019-09-08 15:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0032.mp32019-09-08 15:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0033.mp32019-09-08 15:55
 • tan-the-tro-choi-chuong-0034.mp32019-09-08 15:56
 • tan-the-tro-choi-chuong-0035.mp32019-09-08 15:57
 • tan-the-tro-choi-chuong-0036.mp32019-09-08 15:58
 • tan-the-tro-choi-chuong-0037.mp32019-09-08 15:58
 • tan-the-tro-choi-chuong-0038.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0039.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0040.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0041.mp32019-09-08 15:59
 • tan-the-tro-choi-chuong-0042.mp32019-09-08 16:00
 • tan-the-tro-choi-chuong-0043.mp32019-09-08 16:00
 • tan-the-tro-choi-chuong-0044.mp32019-09-08 16:01
 • tan-the-tro-choi-chuong-0045.mp32019-09-08 16:01
 • tan-the-tro-choi-chuong-0046.mp32019-09-08 16:02
 • tan-the-tro-choi-chuong-0047.mp32019-09-08 16:02
 • tan-the-tro-choi-chuong-0048.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0049.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0050.mp32019-09-08 16:03
 • tan-the-tro-choi-chuong-0051.mp32019-09-08 16:04
 • tan-the-tro-choi-chuong-0052.mp32019-09-08 16:04
 • tan-the-tro-choi-chuong-0053.mp32019-09-08 16:05
 • tan-the-tro-choi-chuong-0054.mp32019-09-08 16:05
 • tan-the-tro-choi-chuong-0055.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0056.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0057.mp32019-09-08 16:06
 • tan-the-tro-choi-chuong-0058.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0059.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0060.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0061.mp32019-09-08 16:07
 • tan-the-tro-choi-chuong-0062.mp32019-09-08 16:08
 • tan-the-tro-choi-chuong-0063.mp32019-09-08 16:08
 • tan-the-tro-choi-chuong-0064.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0065.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0066.mp32019-09-08 16:09
 • tan-the-tro-choi-chuong-0067.mp32019-09-08 16:10
 • tan-the-tro-choi-chuong-0068.mp32019-09-08 16:10
 • tan-the-tro-choi-chuong-0069.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0070.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0071.mp32019-09-08 16:11
 • tan-the-tro-choi-chuong-0072.mp32019-09-08 16:12
 • tan-the-tro-choi-chuong-0073.mp32019-09-08 16:12
 • tan-the-tro-choi-chuong-0074.mp32019-09-08 16:13
 • tan-the-tro-choi-chuong-0075.mp32019-09-08 16:13
 • tan-the-tro-choi-chuong-0076.mp32019-09-08 16:14
 • tan-the-tro-choi-chuong-0077.mp32019-09-08 16:14
 • tan-the-tro-choi-chuong-0078.mp32019-09-08 16:15
 • tan-the-tro-choi-chuong-0079.mp32019-09-08 16:16
 • tan-the-tro-choi-chuong-0080.mp32019-09-08 16:17
 • tan-the-tro-choi-chuong-0081.mp32019-09-08 16:17
 • tan-the-tro-choi-chuong-0082.mp32019-09-08 16:18
 • tan-the-tro-choi-chuong-0083.mp32019-09-08 16:20
 • tan-the-tro-choi-chuong-0084.mp32019-09-08 16:21
 • tan-the-tro-choi-chuong-0085.mp32019-09-08 16:22
 • tan-the-tro-choi-chuong-0086.mp32019-09-08 16:23
 • tan-the-tro-choi-chuong-0087.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0088.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0089.mp32019-09-08 16:24
 • tan-the-tro-choi-chuong-0090.mp32019-09-08 16:25
 • tan-the-tro-choi-chuong-0091.mp32019-09-08 16:25
 • tan-the-tro-choi-chuong-0092.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0093.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0094.mp32019-09-08 16:26
 • tan-the-tro-choi-chuong-0095.mp32019-09-08 16:27
 • tan-the-tro-choi-chuong-0096.mp32019-09-08 16:27
 • tan-the-tro-choi-chuong-0097.mp32019-09-08 16:28
 • tan-the-tro-choi-chuong-0098.mp32019-09-08 16:29
 • tan-the-tro-choi-chuong-0099.mp32019-09-08 16:29
 • tan-the-tro-choi-chuong-0100.mp32019-09-08 16:30
 • tan-the-tro-choi-chuong-0101.mp32019-09-08 16:30
 • tan-the-tro-choi-chuong-0102.mp32019-09-08 16:31
 • tan-the-tro-choi-chuong-0103.mp32019-09-08 16:31
 • tan-the-tro-choi-chuong-0104.mp32019-09-08 16:32
 • tan-the-tro-choi-chuong-0105.mp32019-09-08 16:32
 • tan-the-tro-choi-chuong-0106.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0107.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0108.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0109.mp32019-09-08 16:33
 • tan-the-tro-choi-chuong-0110.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0111.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0112.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0113.mp32019-09-08 16:34
 • tan-the-tro-choi-chuong-0114.mp32019-09-08 16:35
 • tan-the-tro-choi-chuong-0115.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0116.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0117.mp32019-09-08 16:36
 • tan-the-tro-choi-chuong-0118.mp32019-09-08 16:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0119.mp32019-09-08 16:37
 • tan-the-tro-choi-chuong-0120.mp32019-09-08 16:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0121.mp32019-09-08 16:38
 • tan-the-tro-choi-chuong-0122.mp32019-09-08 16:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0123.mp32019-09-08 16:39
 • tan-the-tro-choi-chuong-0124.mp32019-09-08 16:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0125.mp32019-09-08 16:40
 • tan-the-tro-choi-chuong-0126.mp32019-09-08 16:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0127.mp32019-09-08 16:41
 • tan-the-tro-choi-chuong-0128.mp32019-09-08 16:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0129.mp32019-09-08 16:42
 • tan-the-tro-choi-chuong-0130.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0131.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0132.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0133.mp32019-09-08 16:43
 • tan-the-tro-choi-chuong-0134.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0135.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0136.mp32019-09-08 16:44
 • tan-the-tro-choi-chuong-0137.mp32019-09-08 16:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0138.mp32019-09-08 16:45
 • tan-the-tro-choi-chuong-0139.mp32019-09-08 16:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0140.mp32019-09-08 16:46
 • tan-the-tro-choi-chuong-0141.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0142.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0143.mp32019-09-08 16:47
 • tan-the-tro-choi-chuong-0144.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0145.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0146.mp32019-09-08 16:48
 • tan-the-tro-choi-chuong-0147.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0148.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0149.mp32019-09-08 16:49
 • tan-the-tro-choi-chuong-0150.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0151.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0152.mp32019-09-08 16:50
 • tan-the-tro-choi-chuong-0153.mp32019-09-08 16:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0154.mp32019-09-08 16:51
 • tan-the-tro-choi-chuong-0155.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0156.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0157.mp32019-09-08 16:52
 • tan-the-tro-choi-chuong-0158.mp32019-09-08 16:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0159.mp32019-09-08 16:53
 • tan-the-tro-choi-chuong-0160.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0161.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0162.mp32019-09-08 16:54
 • tan-the-tro-choi-chuong-0163.mp32019-09-08 16:55
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!

TiKay

Nhân Tộc Huấn Luyện Tràng

TiKay

Từ Viễn Cổ Xuyên Đến Sinh Tồn Trò Chơi Sau

TiKay

[ Xuyên Nhanh ] Một Cái Bug Cầu Sinh Dục

THUYS♥️

[Abo] Ở Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp Dưỡng Long

TiKay

Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi

TiKay

Leave a Reply